آتش بس غزه: اسرای فلسطینی در قلب نبرد و مقاومت

روز یکشنبه ۷ مرداد، زیاد نخاله رهبر مقاومت فلسطین و دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، آتش بس در تجاوز اسرائیل به غزه و پاسخ مقاومت را اعلام کرد. این بیانیه روشن می کند که اسرای فلسطینی در مرکز نبرد و مقاومت فلسطین قرار دارند. همچنین یاداور میشود که وحدت مردم فلسطین در هر جغرافیایی هرگز در این ۷۵ سال استعمار خدشه دار یا مختل نشده و نخواهد شد.

نخاله به ویژه تاکید کرد که مقاومت شروط خود را به ویژه برای حمایت از اسرای فلسطینی اعمال کرده است:

۱)‌ آزادی خلیل عواوده که بیش از ۱۵۰ روز اعتصاب غذا کرده بود، وی فردا به بیمارستان  منتقل می شود.

۲)‌ آزادی شیخ بسام الساعدی، رهبر ملی برجسته فلسطینی جنبش جهاد اسلامی با تضمین مصر.

۳) بدون شرط بودن آتش بس برای گروه های مقاومت .

نخاله همچنان تاکید کرد اگر اشغالگران صهیونیست هر یک از این شرایط را زیر پا بگذارد، مقاومت در بازگشت به نبرد به هر طریقی برای آزادی این مبارزان زندانی فلسطینی تردید نخواهد کرد. مقاومت فلسطین، با اسلحه به دست گرفتن، به خیابان‌ها آمدن، و قیام به هر شکل، از زندگی فلسطینی‌ها در برابر کشتار هواپیماهای جنگی اشغالگر و حملات خشونت‌آمیز دستگیری‌های دسته‌جمعی و حبس‌های سیاسی دفاع و محافظت می‌کند.

شبکه همبستگی زندانیان فلسطینی صامدون به استواری ملت فلسطین و شجاعت و فداکاری مقاومت فلسطین  در مبارزه انجام شده برای مقابله با سیاست دستگیری ، حملات، و ترور در سراسر فلسطین اشغالی درود می فرستد. ما تاکید می کنیم که اکنون وقت پایان دادن به بسیج مردمی و فشار نیست، بلکه زمان برای ادامه و تشدید آنها است. ما باید به رژیم اشغالگر اسرائیل بفهمانیم که مقاومت تنها نیست و مردم جهان خواستار اجرای دستاوردهای مقاومت، و آزادی این اسرای فلسطینی هستند.

رژیم اشغالگر اسرائیل و دولت مصر—که بیش از ۱۵ سال است که در محاصره غزه شریک است و روابطش را با اشغالگران صهیونیست عادی کرده است — قابل اعتماد نیست و تمام هوشیاری ما برای تضمین آزادی عواوده و السعدی و دستاوردهای مقاومت فلسطین ادامه دارد.

قتل عام اخیر فلسطینیان توسط نیروهای استعمارگر – که بخشی از ۷۵ سال نکبت مستمراست که همچنان به دیوار نفوذ ناپذیر مقاومت و اراده مردم فلسطین برای مبارزه، بقا و رسیدن به پیروزی بر میخورد- جان ۴۴ شهید از جمله ۱۵ کودک و دو رهبر برجسته و مورد احترام جنبش جهاد اسلامی فلسطین، تیسیر الجعبری و خالد منصور را گرفت. در حالی که مکان‌های غیرنظامی در سراسر غزه در محاصره بمب‌ها و هواپیماهای جنگی اشغالگر تحت حمایت مالی آمریکا ویران شدند، تعداد مجروحان به ۳۶۰ نفر رسیده است.

این جنایات در سراسرامریکا، کانادا، کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر قدرت‌های امپریالیستی حمایت می‌شدند. آنها از«حق -وجود نداشته- دفاع از خود» استعمارگر در برابر مردم مستعمره‌ای که علیه حبس‌های جمعی، ترورهای هدفمند و قتل‌عام‌های بی‌رویه مقاومت می‌کردند حمایت کردند. رژیم‌های مرتجع عربی به همکاری خود با اشغالگران صهیونسیت ادامه دادند، در حالی که مردم عرب در سراسر منطقه روشن کردند که فلسطین قطب‌نمای همه مردم منطقه برای دستیابی به عدالت وآزادی بوده وهستند. تشکیلات خودگردان فلسطین به مشارکت در«هماهنگی امنیتی» و زندانی کردن زندانیان سیاسی به دلیل نقششان در مقاومت با اشغالگری ادامه داد، حتی در حالی که بیانیه‌های مطبوعاتی در انتقاد از جنایات اسرائیل صادر کرد.

همزمان مقاومت لبنان وهمه نیروهای مقاومت و آزادیبخش منطقه و جهان موضع خود را در کنار ملت فلسطین و مبارزه آنها برای عدالت، بازگشت و آزادی اعلام کرده و جنایات رژیم صهیونیستی غزه را محکوم کردند.

مقاومت فلسطین بار دیگر، مانند نبرد «سیف القدس» تصریح کرد که مردم فلسطین، درهمه جای فلسطین اشغالی از رودخانه تا دریا، و در تبعید و غربت، یک ملت و یک مقاومت هستند و دربرابر یک دشمن مشترک. و اینکه مقاومت فلسطین در غزه حاضر است به هر وسیله، حتی با هزینه سنگین، برای دفاع از اسرای فلسطینی که هر روز پشت میله های صهیونیستی برای آزادی ایستادگی می کنند، مبارزه کند.

مردم  انقلابی درسراسر جهان از اولین لحظه این نبرد به خیابان ها آمده اند.

شبکه همبستگی اسرای فلسطینی صامدون بر لزوم تکیه بر دستاوردها و فداکاری های مردم فلسطین و مقاومت استوار آنها تاکید می کند وتکرار میکند که اسیران فلسطینی در قلب مبارزه برای آزادی قرار دارند. ما نباید از تلاش‌های خود بکاهیم، ​​بلکه باید سازمان‌دهی و اقدام خود را برای آزادی خلیل عواوده، بسام الساعدی و همه ۴۷۰۰ رهبران مقاومت فلسطین و مبارزین برای آزادی درپشت میله‌های رژیم صهیونیستی افزایش دهیم.

تا آزادی فلسطین از نهر تا بحر