ادامۀ اعتصاب غذایی زندانیان فلسطینی برای آزادی

12 زندانیان سیاسی فلسطینی با درخواستِ پایان‌یافتن بازداشت اداری یعنی بازداشت به‌دست اسرائیلی‌ها بدون محاکمه و دادگاه دست به اعتصاب غذا زدند. سالم زیدات...

احمد سعدات: زندان‌ها، جنبش آزادی‌خواهی سیاهان و مبازره برای فلسطین

احمد سعدات: زندان‌ها، جنبش آزادی‌خواهی سیاهان و مبازره برای فلسطین 15 اکتبر 2018 سمت چپ هوی نیوتن سمت راست احمد سعدات مقالۀ پیش رو را رهبر جنبش آزادی‌خواهی...

پویش همبستگی و حمایت از دانشجویان فلسطینی

پویش همبستگی و حمایت از دانشجویان فلسطینی ما امضا کنندگان این پویش، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دانشجویان فلسطینی در زندان...