معنای همبستگی ما با فلسطین

معنای همبستگی ما با فلسطین

مترجم الهام عابدینی

آنچه در ادامه آمده است، متن ارائه ای است که انجمن Collectif Palestine Vaincra (فلسطین پیروز خواهد شد)، از اعضای شبکه جهانی صامدون مستقر در فرانسه ارائه کرد. این انجمن در همایش سازمان های فعال در حوزه مبارزه با امپریالیسم در دانمارک شرکت کرد و در کنار سایر اعضا و سازمان های همکار با صامدون از کشورهای هلند، سوئد، بلژیک ، فیلیپین، اسپانیا، گرینلند و انگلیس حضور یافت.

متن ارائه انجمن Collectif Palestine Vaincra (با تخلیص)

 

دوستان و یاران عزیز

انگیزه تاسیس انجمن Collectif Palestine Vaincra یک مشاهده ساده بود. در فرانسه، جنبش های همبستگی با مردم فلسطین، بیشتر اهداف و رویکردهای بشردوستانه دارد. در واقع این جنبش ها، مشروعیتِ حکومتی صهیونیستی را به رسمیت می شناسند و دنباله روی مسیر توافقِ کاپیتولاسیونیِ اسلو موسوم به فرآیند صلح هستند.

اما انجمن ما رویکردی ضدامپریالیستی و ضداستعمارگری در حمایت از فلسطین اتحاذ کرد. اسرائیل شبیه هیچ کشوری نیست بلکه اسرائیل براساس اراده قدرت های امپریالیستی و بر بنیان استعمارگری و پاکسازی قوی فلسطینیان شکل گرفته است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به وضوح گفته بود: “حتی اگر اسرائیلی وجود نداشت، آمریکا باید یک اسرائیل می ساخت تا از منافعش در منطقه حفاظت کند.”

کاملا واضح است که همه قدرت های امپریالیستی در دنیا، رژیم صهیونیستی را متحدی قابل اتکا و اعتماد می دانند. به طور مشخص، فرانسه از ابتدا تاکنون نقشی کلیدی در استعمار فلسطین ایفا کرد: از توافقنامه سایکس-پیکو در 1916 که بریتانیا و فرانسه، منطقه را بین خودشان تقسیم کردند گرفته تا رای مثبت آن به طرح تقسیم فلسطین در سازمان ملل در 1947، حمایت از دستیابی اسرائیل به سلاح اتمی در دهه 60 و توافق های نظامی و اقتصادی امروز آن با اسرائیل.

ما باید متوجه باشیم که حمایت از فلسطین تنها حمایت از مردم فلسطین و مبارزه مشروع آنان برای دستیابی به عدالت، عزت و آزادی نیست بلکه حمایت از خودمان و جامعه خودمان مقابل کشورهای امپریالیستی مان هم هست.

وضع کنونی فلسطین و این استعمار ظالمانه به دلیل منافع انگلیس، غرب و آمریکا در منطقه رخ داده است.

باید متوجه باشیم که مردم فلسطین فقط مقابل رژیم صهیونیستی نایستاده اند بلکه باید با کشورهای امپریالیستی و نمایندگان آنان در منطقه همچون مصر و اردن هم مبارزه کنند. مبارزه ما ابتدا برای آزادی فلسطین است اما فقط این نیست. ما برای یک هدف مشترک مبارزه می کنیم: مقابله با نظام امپریالیستی. آزادی فلسطین، گامی مهم در برای مبارزه با قدرت های امپریالیستی غربی است. به همین دلیل است که دفاع از فلسطین، موضوع مرکزی است.

یکی از اصول مهم جنبش ما نشان دادنِ عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی و لزوم نابودسازی آن است. همانطور که جورج حبش، انقلابیِ فلسطینی در سال 1974 گفت:”روزی حقیقت مشخص خواهد شد. هرگز با وجود حکومتی فاشیست و نژادپرست که در خدمت منافع امپریالیستی عمل می کند، صلح در منطقه برقرار نخواهد شد. تنها مسیر برای دستیابی به صلحی مستمر و دائمی برای مردم منطقه، تشکیل حکومتی دموکراتیک است.” رژیم صهیونیستی، جنبشی استعمارگر و نژادپرست است. هدف ما مقابله با این رژیم است.

بنابراین تایید می شود که مقاومت فلسطینیان در هر شکلی برای مقابله با استعمارگری صهیونیست ها مشروع است. براساس قوانین بین المللی و آن طور که در قطعنامه 37/43 سازمان ملل در 1982 آمده، مبارزات فلسطینیان در راستای مقابله با استعمارگری است. مردم فلسطین حق دارند که علیه آپارتاید و اشغالگری بایستند. یک تلاش بین المللی برای از بین بردنِ مشروعیتِ مقاومت فلسطینیان وجود دارد.برخی تلاش می کنند با تروریست خطاب کردن فلسطینیان، مشروعیت مقاومت آن ها از بین ببرند.

ما معتقدیم اسرای فلسطینی که در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی و اشغالگری آن هستند، باید آزاد شوند.

حمایت زندانیان فلسطینی در واقع چیزی از فراتر از درخواست برای اجرای عدالت است. ما از مشروعیتِ مبارزه آنان برای دستیابی به آزادی حمایت می کنیم. جورج عبدالله، احمد سعادت و هیچکدام از 4650 اسیر فلسطینی، تروریست نیستند، آنان مبارزانِ مقاومت هستند.

ما آزادی تمام سرزمین فلسطین راخواستار هستیم. ما از بازگشت همه آوارگان فلسطینی به سرزمین شان حمایت می کنیم: از روز نکبت و اخراج 800 هزار فلسطینی از زمین شان در سال 1948 تا پاکسازی قومی و نژادی که امسال در محله شیخ جراح.

ما حامی تحریم خرید کالا و خدمات صهیونیست ها و سازمان ها و نهادهای حامی آن هستیم اما این بدان معنا نیست که این را به عنوان جایگزینی برای مقاومت علیه این رژیم می دانیم. این کارزار تحریم در واقع برای مشروعیت زدایی از نظام آپارتایدی صهیونیستی است.

ما باور داریم که باید مقابل این سرکوب و اشغال به شکلی متحد بایستیم. ما امروز بیش از همیشه برای حمایت از مقاومت فلسطین مصمم هستیم تا زمانی که فلسطین به صورت کامل آزاد شود.

مرگ بر امپریالیسم و صهیونیسم

فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه آزاد خواهد شد.