معرفی دادگاه بین المللی مردمی علیه امپریالیسم امریکا: تحریم، محاصره اقتصادی، واقدامات قهری یکجانبه

معرفی دادگاه بین المللی مردمی علیه امپریالیسم امریکا:

 تحریم، محاصره اقتصادی، واقدامات قهری یکجانبه

 اقدام قانونی علیه جنایات ایالات متحده امریکا

نشست مقدماتی

https://bit.ly/launchtribunal

۱ مارس ۲۰۲۲ –  در حال حاضر، بیش از ۳۰ درصد از جمعیت جهان که عمدتاً در آسیا، آفریقا، وآمریکای لاتین میباشند هدفِ تحریم ها وسایر اقدامات خصمانه اقتصادی ایالات متحده با حمایت سازمان ملل متحد وهمراهيِ اتحادیه اروپا قرار دارند. تحریم، یکی از ابزارهای کلیدی امپریالیسم امریکا‌ست که منجر به گرسنگی و رنج گسترده مردم در‌ کشور های جنوب جهانی میشود و همزمان بازارها را به روی شرکت های آمریکایی واروپایی باز می کند.

دادگاه بین المللی مردمی علیه امپریالیسم امریکا: تحریم، محاصره اقتصادی، واقدامات قهری یکجانبه، جنایات اقتصادی مرتکب شده توسط ایالات متحده را با استفاده از حقوق و قوانین بین المللی به چالش می کشد و ماهیت غیرقانونی، ظالمانه و استعماری اقدامات قهری اقتصادی تحمیل شده را برجسته می کند.

این دادگاه با همکاری جمعی از سازمان های بین المللی در سراسر جهان از جمله: «کمیته فعالین ضد امپریالیسم درهمبستگی با ایران»، «موسسه سیمون بولیوار برای صلح وهمبستگی میان مردم»، «انجمن ملی حقوقدانان»، «انجمن بین المللی وکلای دموکراتیک»، «ائتلاف حق بازگشت فلسطینی»، «شبکه همبستگی زندانیان سیاسی فلسطینی صامدون»، «اتحاد سیاه پوستان برای صلح»، «ائتلاف انسر»، «انجمن مردمی»، «موسسه تحقیقات اجتماعی سه قاره ای»، «كُد پينك»، «تحریم ها می کشند»، «موسسه فرانتس فانون»، «جنبش مسیر انقلابی جایگزین فلسطینی المصار»، و «اتحاد برای عدالت جهانی»، برگزار میشود.

دادگاه بین المللی مردمی در نظر دارد به منظور معرفی فعالیت های خود و بررسی اقدامات قهری اقتصادی ایالات متحده امریکا و چگونگی مقابله قانونی با آن ها، با همکاری فعالان، وکلا،  اساتید بین المللی و کارشناسان حقوقی اقدام به برگزاری یک نشست مقدماتی مورخ جمعه ۱۸ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۹:۰۰ صبح به وقت پاسیفیک نماید. در این نشست اساتید به ذیل حضور خواهند داشت:

اِوا نانوپُلوس – استاد حقوق در دانشگاه کوئین مری لندن

كارلُس رُن – رئیس موسسه سیمون بولیوار برای صلح و همبستگی میان مردم و معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا در آمریکای شمالی

ويرا عاملي – پژوهشگر بین رشته ای با تمرکز بر بهداشت عمومی در ایران و خاورمیانه

دكتر گراسيان مكودزوگي – مدیر اجرایی مؤسسه تحقیقاتی مناطق گرمسیری آفریقا – زمین و منابع طبیعی در زیمبابوه

ماريا اوكريشا هرننداز – وکیل و مدیر ONG Sures در ونزوئلا

مطيع ابو مصبح  فعال سیاسی و رسانه ای در غزه، فلسطین

دبير نشست: حليا دوطاقي – دانشجو دکترای حقوق و مطالعات حقوقی در دانشگاه کارلتون، کانادا

https://bit.ly/launchtribunal

در این راستا، حلیا دوطاقی مدیرکمیته برگزارکننده دادگاه، اظهار داشت: ”برگزارکنندگان این دادگاه مردمی وکلا، فعالان وکارشناسانی میباشند که به محدودیت ذاتی قانون درظرفیت خود برای به چالش کشیدن همه اشکال خشونت وجنایات اِعمال شده توسط تحریم ها آگاهند. در حقیقت، امریکا همواره ازقانون به عنوان ابزاری برای اجرای امپریالیسم از طریق اقدامات قهری چندجانبه ویکجانبه استفاده می کند. وی تاکید کرد: ”دقیقاً به همین دلایل است که دادگاه نه تنها یک تاکتیک حقوقی، بلکه یک ابزار سازماندهی سیاسی است.”

به گفته محمد خطیب، مسئول بخش اروپا صامدون ”فلسطینی‌ها نه تنها درغزه، بلکه در سراسر فلسطین اشغالی ودر تبعید وجوامع دور از وطن با یک محاصره‌ گسترده اقتصادی مواجه هستند. این محاصره توسط رژیم اسرائیل وقدرت های امپریالیستی حامی آن انجام می شود. اقدام حقوقی وسیاسی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایات در راستای حمایت از مردم فلسطین ومبارزه ما برای آزادی، رهایی وبازگشت، بسیار مهم است.”

این دادگاه بین المللی مردمی به مدت شش ماه، از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۳، برگزار می شود. این دیوان به بررسی شهادت قربانیان تحریم، کارشناسان ومتخصصان حوزه تحریم، حقوقدانان بین المللی وگزارشگران از دوازده کشور که در حال حاضر هدف تحریم های ایالات متحده میباشند می پردازد. شاهدان، پانزده اثار مخرب تحریم ها در موضوعاتی چون زنان، سلامت (خصوصا در دوره همه گیری)، وتوسعه را پوشش خواهند داد.