پیروزی برای خلیل عواوده: اسیر فلسطینی اعتصاب غذای خود را شکست و 2 اکتبر آزاد خواهد شد.

صامدون، شبکه جهانی همبستگی با اسرای فلسطین به خلیل عواوده، اسیر فلسطینی که بدون هیچ اتهام و برگزاری دادگاه در زندان به سر می برد، درود می فرستد. او امروز (31 اوت) دست از اعتصاب غذا کشید و قرار است 2 اکتبر آزاد شود. همچنین بازداشت اداری او دیگر تمدید نخواهد شد.

عواوده با انتشار ویدئویی از از خود در بیمارستان به همه مردم فلسطین و همه مردم آزاده جهان که از او در دوران اعتصاب غذای طولانی حمایت کردند، ادای احترام کرد.

او گفت که این پیروزی در واقع پیروزی است که از سوی مردم بزرگ فلسطین به دست آمده است.

عواوده همچنین تایید کرد تا زمان بهبود کامل که بتواند بایستد و راه برود، در بیمارستان بستری می ماند.

او حدود شش ماه اعتصاب غذا کرده بود و تاکید داشت تا زمان آزادی به این اعتصاب ادامه می دهد. این موضوع سبب شد وضع سلامت او به شدت وخیم و بحرانی شود.

بسیاری از مردم جهان در شهرهای مختلف دنیا شامل نیویورک، تورنتو، پاریس، تهران، منچستر، مادرید، استکهلم و بسیاری دیگر از شهرها در حمایت از خلیل عواوده بارها به خیابان ها آمدند و ندای آزادی فلسطین از بحر تا نهر را سر دادند.

پیروزی خلیل عواوده نور امیدی به قلب فلسطینیان و مقاومت آنان تاباند. دستور بازداشت اداری علیه خلیل عواوده براساس برخی «شواهد و اسناد مخفی» صادر شده بود و به همین دلیل نسبت به آن اعتراض شد.

عواوده، 40 ساله از شهر الخلیل است که چهار دختر دارد. در دوران اعتصاب غذای او، مادر، همسر و دخترانش برای رساندن صدای او به گوش جهانیان تلاش های زیادی انجام دادند.

امروز خلیل عواوده، عزیزانش و همه مردم فلسطین که به دنبال عدالت هستند، این پیروزی را جشن می گیرند.