Bokcirkel: Strategi för Palestinas befrielse

Information om bokcirkeln finns även på Facebook.

Hur ska vi förstå ockupationen av Palestina, och den palestinska befrielsekampen, som klasskamp? Hur ska vi första kampen för Palestinas befrielse som internationell revolutionär kamp mot förtryck, exploatering och rasism? Och hur hör det ihop med att länder som Sverige ställer sig bakom Israels pågående folkmord i Gaza, det senaste kapitlet i en över 75 år lång historia i Palestina av kolonialism, krig och ockupation, men också motstånd, solidaritet och befrielsekamp?

Häng med när vi läser en grundläggande text, Strategi för Palestinas befrielse, sammanställd av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) vid dess grundande!

Denna gång bjuder vi även på filmvisning efter bokcirkeln klockan 19, då vi visar Naila and the Uprising! Filmen handlar om Första intifadan ur en palestinsk kvinnas perspektiv, om det organiserade motståndets olika formers samverkan och om den nationella befrielskampen som klasskamp mot imperialism och patriarkat (med Osloavtalen som förödande exempel).

Torsdag 7 december
Klockan 18
Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg

Till denna träff läser vi till och med sidan 133, slutet på kapitlet Allmänna kommentarer.

Boken finns gratis som PDF på förlagets hemsida https://foreignlanguages.press/colorful-classics/strategi-for-palestinas-befrielse-pflp; vi kommer även att ha ett antal fysiska exemplar med till träffen för försäljning.

Boken finns på engelska här: https://foreignlanguages.press/colorful-classics/strategy-for-the-liberation-of-palestine-pflp

Och på arabiska: https://tinyurl.com/26za7jdp

Varmt välkomna! 🇵🇸

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar