I gårdagens inlägg om nästa träff i studiecirkeln Antiimperialism för alla angavs fel datum, därför publiceras här ett nytt inlägg med rätt datum, torsdag 2 maj: Efter en djupdykning i anarkism fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med nästa dyk: Marxism! Texterna nedan speglar några om än långt ifrån alla sätt på vilka antiimperialism har kommit till uttryck i marxismens historia som tanke- och handlingstradition. Torsdag 2 majKlockan 18Plats utannonseras inom kort Inför träffen rekommenderas först och främst följande text som ett historiskt exempel på antiimperialism i den marxistiska traditionen. Imperialismen och splittringen inom socialismen av Vladimir Lenin Till skillnad från den anarkistiska djupdykning så tipsar vi denna gången varken om ett antal längre historiska överblicksartiklar eller några stora artikelarkiv att orientera sig i själv. I stället...

Efter en djupdykning i anarkism fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med nästa dyk: Marxism! Texterna nedan speglar några om än långt ifrån alla sätt på vilka antiimperialism har kommit till uttryck i marxismens historia som tanke- och handlingstradition. Torsdag 25 aprilKlockan 18Plats utannonseras inom kort Inför träffen rekommenderas först och främst följande text som ett historiskt exempel på antiimperialism i den marxistiska traditionen. Imperialismen och splittringen inom socialismen av Vladimir Lenin Till skillnad från den anarkistiska djupdykning så tipsar vi denna gången varken om ett antal längre historiska överblicksartiklar eller några stora artikelarkiv att orientera sig i själv. I stället har vi en något längre lista på texter vi tipsar om inför studiecirkeln. Precis som senast rekommenderar vi huvudsakligen att denna första text läses men uppmuntrar den som är...

7 april 2024 led Walid Daqqah, författare, frihetskämpe och långvarig politisk fånge, martyrdöden i den sionistiska ockupationens fängelse. Han har under lång tid utsatts för avsiktlig medicinsk försummelse och nekats rätten till vård trots att han de senaste åren lidit svårt av allvarlig cancer. Walid Daqqah är känd som en av den palestinska fångrörelsens mest framstående tänkare och intellektuella. Han föddes 1961 i Baqa’ al-Gharbiyya i det ockuperade Palestina. 1986 greps han av ockupationsstyrkor, anklagad för att ha bildat en kommandocell och för att ha kidnappat och dödat en sionistisk soldat. Under sin tid i fängelset tog han bland annat en magisterexamen i statsvetenskap och skrev flera böcker, både inom politisk teori och skönlitteratur. Detta trots att han under hela sin fängelsevistelse utsattes för hårda repressalier och bland annat tvingats sitta i isoleringscell som straff för sitt intellektuella och konstnärliga arbete.

Den tidigare utannonserade studiecirkelträffen Antiimperialism för alla – Anarkism är nu planerad att äga rum tisdag 9 april istället för torsdag 11 april samma vecka. Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla fortsätter med en första djupdykning: Anarkism! Med texterna nedan ställs frågor om hur och varför antiimperialism är och har varit något för anarkismen som en samling av handlings- och tanketraditioner. Tisdag 9 aprilKlockan 18Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21 Inför träffen rekommenderas först och främst texten Colonization av Jean Grave som ett tydligt historiskt exempel på antiimperialism i den anarkistiska traditionen. Här är även tre mer nutida texter som kan ses som ”fallstudier” av antiimperialism i den anarkistiska traditionen eller åtminstone med vissa anarkistiska sympatier: Dismantle it and let them fall (Bassel al-Araj) A Nuclear Superpower and a Dispossessed...

Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla fortsätter med en första djupdykning: Anarkism! Med texterna nedan ställs frågor om hur och varför antiimperialism är och har varit något för anarkismen som en samling av handlings- och tanketraditioner. Torsdag 11 aprilKlockan 18Plats utannonseras inom kort Inför träffen rekommenderas först och främst texten Colonization av Jean Grave som ett tydligt historiskt exempel på antiimperialism i den anarkistiska traditionen. Här är även tre mer nutida texter som kan ses som "fallstudier" av antiimperialism i den anarkistiska traditionen eller åtminstone med vissa anarkistiska sympatier: Dismantle it and let them fall (Bassel al-Araj) A Nuclear Superpower and a Dispossessed People (Jonathan Pollak och Gabriel Kuhn) Reconnecting traditional links: a contribution to understanding the Sabah crisis (Bas Umali) För...

I anslutning till palestinska fångdagen bjuder Samidoun Göteborg och Irlandinformation tillsammans in till en kväll om fångkamp, repression och internationell solidaritet. Förutom föredrag och diskussioner kommer det hela kvällen finnas möjlighet att skriva brev till irländska och palestinska fångar, någonting som uppskattas enormt av fångarna och är ett enkelt och handfast sätt att visa solidaritet. Onsdag 17 aprilKlockan 18-20Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg

Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.
Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.

Följande inlägg är en översättning av en rapport på engelska från Resistance News Network. På 18-årsdagen av räden mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamrat sekreteraren och hans kamrater Detta brott kommer inte att glömmas och kommer att förbli ett bevis på ockupationens brutalitet. Folkfronten för Palestinas befrielse bekräftade på 18-årsdagen av ockupationens räd mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamraten och ledaren Ahmad Sa'adat, frontens generalsekreterare, och hans kamrater med amerikansk och brittisk medverkan och den palestinska myndighetens försumlighet, att detta brott inte kommer att glömmas och förblir ett bevis på ockupationens brottslighet och brutalitet och den amerikanska administrationens och västvärldens inblandning i det folkmord som begås mot vårt folk. Fronten betraktade detta förrädiska brott som en bekräftelse på den kriminella och förrädiska karaktären hos denna sionistiska, fascistiska och nazistiska enhet, vilket återspeglar USA:s och Storbritanniens...

Samidoun Göteborg har det stora nöjet att bjuda in till en minikonferens för att uppmärksamma att Torkil Lauesens bok, Riding the Wave: Sweden’s Integration into the Imperialist World System, äntligen ges ut på svenska av inga andra än Koloni förlag med titeln I imperialismens kölvatten: Sveriges roll i det imperialistiska systemet! Lördag 13 aprilKlockan 14-16Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg För cirka två år sedan hade Samidoun Göteborg en minikonferens som avslutning av en studiecirkel kring den engelska versionen av boken. Missade du det? Skriv upp detta i kalendern! Håll utkik i Samidoun Göteborgs kanaler för uppdateringar kring minikonferensen lördag 13 april!

Texten nedan är översatt till svenska från ett inlägg från Samidoun-anslutna Collectif Palestine Vaincre. Georges Abdallah är en libanesisk kommunistisk aktivist som har suttit fängslad i Frankrike sedan 1984 för sitt engagemang i det palestinska motståndet. I ett uttalande den 25 februari upprepade han sina ståndpunkter till försvar för det palestinska folkets motstånd, mot det folkmord som pågår i Gaza, och fördömde bestämt den västerländska imperialismens delaktighet. I synnerhet understryks den franska regeringens hyckleri och cynism, som upphöjer de kommunistiska antifascistiska motståndskämparna Missak och Mélinée Manouchian till skyarna men kriminaliserar det palestinska folkets och dess anhängares motstånd. I dag mer än någonsin måste solidaritetsrörelsen med Palestina fördjupa sitt engagemang för att Georges Abdallah ska friges, och förstå att om man stöder honom stöder man en fånge för den palestinska saken vars fängslande i 40 år är en symbol för den kriminella alliansen...

Samidoun Göteborg har glädjen att utannonsera en ny studicirkel: Antiimperialism för alla! Över ett antal cirkelträffar kommer vi tillsammans med alla som vill delta att utforska, upptäcka, lära oss av och kritisera begrepp och tankar kring imperialism och antiimperialism ur ett antal olika perspektiv – anarkistiska, autonoma, marxistiska, feministiska, tredjevärldistiska, antirasistiska, med mera. Allt börjar med första träffen, där du får vara med och sätta den inledande tonen för studiecirkeln. Missar du första träffen? Följ vår blogg och våra övriga kanaler ändå, och haka på när det passar dig! Till första tillfället rekommenderas en enda text, nämligen Gabriel Kuhns Anti-Imperialism is for Everyone (en nedkortad version finns översatt till svenska på tidskriften Clartés hemsida). På första tillfället diskuteras förväntningar och förslag på kommande tillfällens inriktning. Väl mött! Torsdag 14 marsKlockan 18Syndikalistiskt Forum P.S. Nyfiken på...