Den internationella aktionsveckan för Ahmad Sa'adats och alla palestinska fångars frihet 14-24 januari 2023 har nått sitt slut och förtjänar en kort sammanfattning. Veckan började och slutade med uppmaningar och solidaritetshälsningar från de palestinska fångarna i ockupationens fängelser. I Sverige ställde sig följande organisation bakom aktionsveckan och stöttade genom bland annat spridning av kampanjens material och egna aktiviteter: Handala förening Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg Svenska Clartéförbundet Kommunistiska Partiet Ung Vänster Göteborg & Bohuslän Se en mycket längre lista med organisationer som ställde sig bakom aktionsveckan internationellt här. Onsdag 18 januari gjorde Samidoun Göteborg en aktion tillsammans med Rojavakommittéerna, Allt åt alla Göteborg och enskilda aktivister mot den imperialistiska terrorlistningen av Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, som Ahmad Sa'adat är generalsekreterare för, och...

Palestinska Samordningsgruppen - Göteborg som Samidoun Göteborg är en del av kallar till manifestation som svar på ockupationsstyrkornas massaker på palestinier i Jenins flyktingläger: Blixtaktion för Palestina! Söndag 29 januariKlockan 14Brunnsparken (Johannastatyn), Göteborg Vi står med banderoll, plakat med budskap för ett fritt Palestina och bilder på martyrer. Gärna med svart sorgband. Morgonen torsdag 26 januari begick den israeliska armén ännu en massaker i Jenin som svar på invånarnas tappra motstånd. Ockupationsstyrkorna mördade nio palestinska martyrer, däribland en 50-årig kvinna: 1 - Ezz El-Din Yassin Zaid (19 år) - Jeninlägret2 - Saeb Essam Mahmoud Zreiki (26 år)3 - Abdullah Marwan Al-Ghoul (18 år)4 - Muhammad Sadeq Jarrar (23 år)5 - Magda Obaid (50 år)6 - Mutasim Mahmoud Abu Al-Hassan (21 år) - Al-Yamoun7 - Amjad Aref Al-Jaas (22 år) - Jeninlägret8 -...

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network mottog detta meddelande från palestinska fångar i ockupationens fängelser, riktad till alla de som har deltagit i de internationella aktiviteterna och arrangemangen under aktionsveckan för frihet åt Ahmad Sa'adat och alla palestinska fångar 14-24 januari 2023. Budskapet lästes upp under massdemonstrationen i Gaza som organiserades av Handala Centrum för fångar och före detta fångar och som avslutade aktionsveckan 24 januari 2023. Meddelande från fångarna ur Folkfronten för Palestinas befrielse i ockupationens fängelser till alla som stödjer den internationella kampanjen för frihet åt Ahmad Sa'adat och alla palestinska fångar: På senare år har många fått höra att vi har nått den revolutionära erans slut, att revolutionärernas tid är förbi och att endast liberalism, individualism och själviskhet dominerar denna värld. Bevis på att denna värld fortfarande hålls i den revolutionära andans turbulens finns dock i den internationella solidaritetskampanjen med ledaren...

Som en del i aktionsveckan för den fängslade palestinska ledaren Ahmad Sa'adat och i anslutning till helgens stora demonstration mot NATO och samarbete med Turkiets fascistiska ledning samlades vi med våra kamrater i Rojavakommittéerna under parollen PFLP – PKK: TERRORLISTOR ÄR HITTEPÅ. Terrorlistor är ett av imperialismens vapen i dess kamp mot förtryckta folk och de som kämpar för deras befrielse – något som både de palestinska och den kurdiska befrelserörelserna fått känna på allt för väl. Men vi låter oss inte luras – vi vet vilka de riktiga terroristerna är och vi vet på vilken sida vi står!

I kampen för Palestinas befrielse stödjer vi kampen mot världsimperialismens alla institutioner, där krigsalliansen Nato är en av de främsta, och uppmanar därför alla palestinavänner, antiimperialister och andra progressiva och radikala krafter att sluta upp till denna demonstration: Alliansen mot Nato bjuder in till demonstration den 21 januari 14.00 med start på Norra Bantorget, Stockholm. Vi gör det till följd av Sveriges ansökan till Nato. Kom med och protestera mot ett svenskt deltagande i krigshetsaralliansen, mot kärnvapen och mot de åtgärder som tvingats på oss av diktatorn och mördaren Erdoğan. Tillsammans går vi ut på gatorna i Stockholm bakom parollerna:NEJ TILL NATOINGEN ALLIANS MED FASCISTERNEJ TILL UTLÄMNINGAR OCH UTVISNINGARNEJ TILL VAPENEXPORTNEJ TILL KÄRNVAPEN I SVERIGE När: 21 januari, 14.00Var: Norra Bantorget, Stockholm Arrangör: Allians mot Nato - en bred sammanslutning av organisationer som samlas bakom...

2022 var ett år av intensifierad ockupation och nya vidriga angrepp på Palestina och den palestinska solidaritetsrörelsen över hela världen, men det var också ett år av ökande motstånd och gränslös solidaritet. Vi i Samidoun Göteborg vill tacka alla som organiserat tillsammans med oss, deltagit på arrangemang, och på alla möjliga sätt visat att solidariteten med Palestina är stark och att kampen för dess frihet kommer att fortsätta i Palestina, i Sverige och över hela världen enda tills dess att Palestina åter är fritt och självständigt – från floden till havet! Januari Vi inledde året den 6 januari med att tillsammans med våra kamrater i Palestinska Samordningsgruppen - Göteborg manifestera för att fira segern för fången Hisham Abu Hawash, som efter 141 dagars hungerstrejk tvingade den israeliska ockupationsmakten att frige honom från administrativt förvar.

Vi uppmanar alla palestinavänner att läsa följande uttalande, som först utfärdades på arabiska av Handala Centrum för fångar och före detta fångar, och att ansluta sig till mobiliseringen 14-24 januari 2023 för att befria Ahmad Sa'adat och alla palestinska fångar! Besök vår resurssida för affischer, flygblad, grafik och material för att ta vidare kampanjen i ditt område. Sa'adat gjorde sin rättegång till en rättegång mot ockupationen: Den internationella solidaritetsveckan för Ahmad Sa'adat utfärdas Den här dagen år 2008 reste sig generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse, den revolutionära ledaren Ahmad Sa'adat, "Abu Ghassan", för att i stället ställa ockupanten inför rätta och förvandla sin skenrättegång till en tribunal mot ockupationen, under vilken han vägrade att bemöta eller erkänna den sionistiska entitetens eller dess domstolars legitimitet. I stället bojkottade han militärdomstolarna och betonade vårt palestinska folks val att fortsätta sitt motstånd med...

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar Karim Younes och hela det palestinska folket på hans frigivning i dag efter att ha hållits fängslad i 40 år, den mest långvariga palestinska fången i sträck. Younes, som suttit fängslad sedan 1983, välkomnades hem av sina medinvånare i 'Ara, en palestinsk by i det ockuperade Palestina '48. I ett tal omedelbart efter frigivningen bekräftade han sitt fortsatta engagemang i kampen. "Jag hyllar vårt stora folk som har kämpat i 100 år utan att hissa den vita flaggan", sade han, klädd i en kuffiyeh och bärande på en palestinsk flagga när han marscherade med sina nära och kära genom 'Ara. "Jag är villig att ge ytterligare 40 år av mitt liv som en uppoffring för mitt folk, och alla fångar har styrkan och engagemanget att offra 40 och 50 år för sitt folks frihet... Budskapen från fångarna är...

Fredagen 16 december 2022 avled professor Jose Maria Sison, grundande ordförande för Filippinernas kommunistiska parti på ett sjukhus i Utrecht i Nederländerna där han levde i exil. Han var 83 år gammal. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network sänder sina djupaste kondoleanser till Sisons livslånga partner och stridskamrat Julie De Lima, deras barn och familj. Vi ansluter oss till det filippinska folket, arbetarna och bönderna och miljontals kamrater i och utanför Filippinerna och sörjer förlusten av Sison som lärare och ledstjärna. Jose Maria Sison var initiativtagare till och första ordförande för Filippinernas kommunistiska parti (CPP) 1968. Under hans ledning blev CPP den ledande revolutionära kraften i Filippinerna och ett lysande exempel för den internationella revolutionära rörelsen. CPP expanderade snabbt efter grundandet och bildade 1969 Nya folkarmén (NPA), som fortfarande leder en av världens längsta kommunistiska väpnade revolutioner i nästan alla provinser i Filippinerna.

Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg är Samidoun Göteborg medarrangör till följande arrangemang, där vi bland annat kommer att uppmärksamma fängslade palestinska vänsterledaren Ahmad Sa'adat inom ramen för aktionsveckan för Sa'adats och alla palestinska fångars frihet: Välkommen till en kulturkväll i solidaritet med det kämpande Palestina! Preliminärt program: Litteratur, film, musik, och insamling till utbildning för barn och ungdomar i Palestina. Program och annan info kommer, eventet uppdateras löpande. Datum: Lördag 21 januariTid: Klockan 15:00-17:00Plats: Marx Engelshuset, Fjärde långgatan 8