Följande text är en översättning av det internationella aktionsuppropet från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network på engelska:

Palestinska fångar är motståndsledare, på frontlinjen för rättvisa och befrielse, de uthärdar hungerstrejker och kämpar outtröttligt med obrytbar vilja för frihet. Delta tillsammans med Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och andra som kämpar för rättvisa och befrielse i Palestina världen över i den internationella aktionsveckan för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar 15 till 22 januari 2022.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Ladda ner affischmaterial på engelska, franska, farsi, nederländska, tyska, spanska, svenska och danska!

Ahmad Sa’adat är Folkfronten för Palestinas befrielses fängslade generalsekreterare, en ledare för den den palestinska nationell befrielserörelsen och en symbol för den internationella vänstern och för revolutionära rörelser.

15 januari 2022 uppmärksammar 20:e årsdagen för Palestinska myndighetens gripande av Sa’adat som del av ”säkerhetssamordningen” med den israeliska ockupationen. Efter att han våldsamt fördes bort av israeliska styrkor från Palestinska myndighetens Jerichofängelse dömdes han till 30 års fångenskap i israeliskt fängelse 25 december 2008, anklagad för att leda en förbjuden organisation och för ”uppvigling”. Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, likt alla palestinska politiska partiet och motståndsorganisationer, är stämplade som ”förbjudna organisationer” av de israeliska ockupationsmyndigheterna.

Sa’adat är en ledare i den palestinska fångrörelsen och den palestinska nationella befrielserörelsen och är en symbol för palestinskt, arabiskt och internationellt motstånd mot sionism, kapitalism, rasism, apartheid och kolonisering. Han är angripen på grund av sin politiska roll och klara vision men fortsätter utan att tystas eller brytas ner, trots förtrycket mot honom och hans 4 650 palestinska politiska medfångar.

Delta i vårt gemensamma upprop 15-22 januari 2022 för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar. Agera för att eskalera bojkotten av Israel, stoppa allt stöd för och samarbete med Israel, organisera för rättvisa i Palestina och gör motstånd mot imperialism och kolonialism.

Sa’adats fall representerar den koloniala karaktären hos den israeliska fångregimen som syftar till att slå ner på det palestinska folkets legitima ledarskap. Hans bojkott av sionistiska militärdomstolar speglar hans principfasta åtagande att avvisa kolonisering i alla dess former. Hans fall speglar även rollen som imperialistiska makter, som USA, Storbritannien och Kanada, och den Palestinska myndighetens maskopi och dess ”säkerhetssamordningsregim” spelar i förtrycket och förföljelsen av det palestinska folket och det palestinska motståndet.

Medan de hölls i Palestinska myndighetens Jerichofängelse vaktades Sa’adat och hans kamrater av US-amerikanska, brittiska, kanadensiska och andra utländska vakter. Vissa av de brittiska vakterna är samma som tidigare vaktat irländska republikanska fångar i det ockuperade Nordirland. Sedan ett våldsamt israeliskt angrepp avtjänar nu Ahmad Sa’adat och hans kamrater långa straff i israeliska fängelser.Detta är bara en av de förödande konsekvenserna för palestinier efter Madrid-Oslo-vägen och Palestinska myndighetens grundande genom den så kallade ”fredsprocessen” som i verkligheten har varit ett projekt för att likvidera den palestinska befrielserörelsen.

Kom med oss och kräv frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar i de israeliska ockupationsfängelserna. Den palestinska befrielserörelsens fångar fortsätter också hållas i internationella fängelser, särskilt Georges Ibrahim Abdallah, fängslad i Frankrike sedan 37 år tillbaka trots att har han rätt att friges sedan 1999; de fem fångarna från Holy Land Foundation i USA; och Issam Hijjawi Bassalat i brittiskt fängelse. Vi står upp för alla deras frigivning.

Och precis som att Sa’adat anklagades av den israeliska ockupationen för att leda en ”illegal organisation” så placeras PFLP och andra palestinska motståndsgrupper  på så kallade ”terrorlistor” i USA, Europa, Kanada och på annat håll. Dessa etiketter används för att kriminalisera motstånd, likt hur palestinska fångar kriminaliserats. Nu försöker den israeliska ockupationen använda terroretiketter för att kuva gräsrotsorganisationer och civilsamhällesgruppers organisering och aktivism. ”Terroretiketter” används som ett kolonialt vapen mot motståndsrörelser, och vi befäster: Motstånd är en rättighet!

”Den palestinska kampen för nationell befrielse är en och samma som folkens internationella rörelse för nationell befrielse, internationell rasmässig och ekonomisk rättvisa, och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism.” – Ahmad Sa’adat

Palestina ska befrias, från floden till havet!

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

AGERA:

  1. Anordna evenemang, aktioner och protester för att krävs frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg, lärosäten och gemensamma utrymmen. Dessa datum är också årsdagen för israeliska blodiga militärangrepp på Gaza 2008-2009 under namnet ”Cast Lead”. Maila samidoun@samidoun.net för att tipsa om evenemang och aktioner.
  2. Visa filmen ”Fedayin” om Georges Abdallahs liv och kamp. Ahmad Sa’adat och Georges Abdallah är kamrater som konstant hedrar varandras kamper och upprätthåller en politisk korrespondens trots många mils och fängelsemurars avstånd. För att ordna en visning, kontakta samidoun@samidoun.net och vacarmesfilms@gmail.com.
  3. #ShutElbitDown: Palestine Action vann en viktig seger över den brittiska repressionen mot modiga aktivister som konfronterade den israeliska vapentillverkaren Elbit Systems med röd målarfärg och kreativa direkta aktioner. Nästa rättegång – i Crown Court, en de högsta engelska domstolsinstanserna – är på gång i januari. Stötta kampanjen genom att organisera egna aktioner under #ShutElbitDown i ditt område. Läs mer på: https://palestineaction.com
  4. Anslut till sociala mediekampanjen. Ladda upp en bild eller en video med ett budskap om frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda dig av våra bilder. Skicka dina bilder till oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.
  5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag manar alla krafter för framsteg, frihet och demokrati att stå med vårt folks kamp med alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell mot ockupationsstaten och åstadkomma en riktigt ekonomisk kostnad för koloniseringens och bosättningarnas industrier och eskalera de globala kampanjerna av alla bolag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inte israeliska varor och kampanja för ett slut på investeringar i bolag som profiterar på ockupationen. Anslut till direkta aktioner som utmanar krigsprofitörer och bojkotta företag som Puma och HP.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Texter på svenska av och med Ahmad Sa’adat:

Följande presentation gavs lördag 20 november i Köpenhamn av Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun-nätverket baserad i Toulouse, Frankrike. Presentationen gavs som del av den danska antiimperialistiska organisationen Internationalt Forums 50-årskonferens och firande. Collectif deltog i arrangemanget tillsammans med Samidoun-medlemmar från Nederländerna, Sverige och Belgien såväl som delegater från Filippinerna, Spanien, Grönland och England. Nedan är hela Collectifs presentation om solidaritet med palestinskt motstånd och befrielsekamp, översatt från originalet på franska (finns även på engelska).

Ljudinspelning av presentationen på Internationalt Forums 50-årsfirande.

Tack till Internationalt Forum för inbjudan till detta möte. Vi tackade omedelbart ja, eftersom vi uppskattar ert viktiga mångåriga arbete till stöd för Palestina och för bojkott av den sionistiska ockupationen. Och tack till alla de andra inbjudna talarna, särskilt Palestine Action, till vilka vi återigen utsträcker vår fullständiga solidaritet när de står inför repression.

Jag talar för Collectif Palestina Vaincra (“Kollektivet Palestina kommer att segra”), en organisation baserad i Toulouse, Frankrike som stödjer det palestinska motståndet, medlem i det internationella Samidoun-nätverket och deltagande organisationer i Masar Badil, rörelsen för en alternativ revolutionär palestinska väg. Vårt kollektiv grundades mars 2019 efter ett decennium av arbete till stöd för det palestinska folket och deras motstånd. Vi har den stora äran att kunna kalla Georges Abdallah, arabisk kommunistisk fängslad i Frankrike sedan mer än 37 år, och Leila Khaled, ikon för palestinska motståndet, våra hedersmedlemmar.

Att stödja Palestina: En antiimperialistisk kamp

Grundandet av Collectif motiverades av en enkel observation. I Frankrike domineras solidaritetsrörelsen med det palestinska folket till stor del av en humanitär strategi, som i praktiken erkänner den sionistiska statens ”legitimitet” och följer Osloavtalets kapitulationistiska så kallade ”fredsprocess”.

Vår organisation har brutit med denna majoritetstrend i solidaritetsrörelsen genom att anta en antiimperialistisk och antikolonial inställning till den palestinska saken. Israel är inte en stat som alla andra, det är en utpost för de imperialistiska makterna i regionen byggd på bosättarkolonialism och etnisk rensning av det palestinska folket. Joe Biden, USAs president, förklarade detta med stor tydlighet när han sade: “Om inte Israel fanns skulle USA tvingas uppfinna ett Israel för att försvara sina intressen i regionen.”

Det är så klart fallet för alla de imperialistiska makter i världen som ser en pålitlig och trogen allierad i den sionistiska staten. I synnerhet har den franska imperialismen spelat och fortsätter att spela en nyckelroll i koloniseringen av Palestina: från Sykes-Picot-avtalet 1916, som utgjorde grunden för den regionens imperialistiska uppdelning mellan Frankrike och Storbritannien, till omröstningen om FNs delningsplan 1947, till tillhandahållandet av kärnkraft till den israeliska ockupationen på 1960-talet, fram till i dag genom många ekonomiska och militära avtal.

Att förstå detta är att förstå att stöd åt Palestina inte bara är att stödja det palestinska folket i deras rättmätiga kamp för rättvisa, värdighet och befrielse, men också att stödja oss själva, våra gemenskaper och vår klass i vår kamp mot våra egna länder imperialism. För det är till försvar av imperialistiska intressen i regionen, först brittiska intressen och sedan västerländska intressen i allmänhet och USAs intressen i synnerhet, som det palestinska folket har utsatts för brutal kolonisering i 104 år.

Att förstå detta är också att förstå att det palestinska folket inte bara konfronterar den sionistiska staten utan också de imperialistiska makterna och de reaktionära arabiska regimerna i deras tjänst, som till exempel Egypten och Jordanien. Rörelsen för Palestinska befrielse har därför en palestinska, arabiska och internationella dimensioner genom vilka vi alla har ett ansvar, inte till humanitärt bistånd, utan att hjälpa varandra i vår gemensamma kamp, ​​en antiimperialistiska kamp. Palestinas befrielse är en viktig hävstång för den arabiska revolutionen och för kampen mot de västerländska imperialistiska makterna. Därför är försvaret av den palestinska saken är en central fråga.

Att framhäva en tydlig linje för Palestinas befrielse

Inom detta ramverk och med denna ingång bildades vårt Collectif Palestina Vaincra runt en bekräftelse av de principer som fastställdes av den palestinska revolutionen på 1960-talet, i synnerhet försvaret av visionen om ett fritt och demokratiskt Palestina från Jordanfloden till Medelhavet och den omistliga rätten att återvända för alla palestinska flyktingar som fördrivits från sitt land.

En av våra principer är därför att kraftfullt och otvetydigt bekräfta den sionistiska statens illegitimitet och behovet av dess demontering. Som den palestinska revolutionären George Habash påpekade 1974: ”En dag kommer sanningen att stå klar för alla, att det inte finns någon fred i denna region när det finns fascistisk och rasistisk stat grundad på en reaktionär doktrin med målet att tjäna imperialistiska intressen. Parollen om ett demokratiskt samhälle i Palestina, lanserad av den palestinska revolutionen, är den enda vägen till frihet och framsteg för alla folk i regionen, inklusive judar, och detta är vägen till en permanent och varaktig fred.” Detta krav kräver att en förklaring av den sionistiska rörelsens verkliga karaktär som en kolonial och rasistisk rörelse och denna stats verkliga karaktär, nämligen som inget mindre än en av de sista koloniala bosättningarna på planeten. Hela vår verksamhet och vår politiska linje är därför inriktade på detta mål.

Detta krav befäster det palestinska motståndets legitimitet i alla dess former i konfrontation med den sionistiska kolonialismen. Denna princip är fastställd i internationell rätt, särskilt FNs resolution 37/43 antagen 1982, men det är framförallt en antikolonial politisk princip. Ja, det palestinska folket har rätt att göra motstånd mot kolonisering, ockupation och apartheid! Det finns en stor internationell operation för att delegitimera det palestinska motståndet och dess organisationer genom att stämpla dem som ”terrorister”. Utifrån detta perspektiv och ställda inför repressionen mot det palestinska folket tror vi på att stöd till de palestinska fångarna och deras omedelbara frigivning är en central fråga. De palestinska fångarna står i motståndets frontlinje mot den sionistiska ockupationen och utsätts för en omfattande kriminaliseringskampanj för att isolera dem från deras folk och från internationellt stöd. Att stödja de palestinska fångarna är inte bara ett krav på rättvisa, även om det är en del av det, utan det är först och främst stöd för frihetskämpar och rättmätigheten i deras kamp. Georges Abdallah, Ahmad Sa’adat, Khitam Saafin, Naël Barghouthi, Walid Daqqa och alla de 4 650 palestinska fångarna är inte ”terrorister”, de är motståndskämpar!

I vår strävan efter Palestinas befrielse från floden till havet, försvarar vi palestinska flyktingars omistliga rätt att återvända till sitt land. Att idag kämpa för rätten till återvändo för flyktingar i lägret Ein El Helweh i Libanon, och för de palestinska gemenskaperna i exil i Europa, är att kämpa mot det ursprungliga brottet, den sionistiska statens grundande. Det är att kämpa mot Nakba som fortsätter än idag, från fördrivningen av 800 000 palestinier från deras land 1948 till den etniska rensning i stadsdelarna Sheikh Jarrah och Silwan i Al Quds i dag.

Det är också därför vi arbetar för en total bojkott av den sionistiska staten, dess institutioner och dess anhängare. Denna bojkottkampanj avser inte att ersätta det palestinska motståndet eller låsa sig inom ramen för så kallad ”internationell rätt” som erkänner legitimiteten hos den sionistiska ockupationen av majoriteten av palestinskt land utan att utnyttja bojkott som ett verktyg för att isolera och delegitimera israelisk apartheid. Denna bojkott tjänar därför det palestinska motståndet, i den palestinska, arabiska och internationella bojkottens tradition som har funnits i nästan ett sekel: från bojkott av de första sionistiska nybyggarnas produkter på 1920-talet till bojkott av ockupationsekonomin under Stora intifadan 1987.

En verksamhet inriktad mot dessa mål

Som vi sa i början är Collectif Palestine Vaincra resultatet av 10 års arbete till stöd för Palestina. Utarbetandet av denna politiska linje är därför först och främst resultatet av många möten, framför allt med Georges Ibrahim Abdallah. Han är en libanesisk kommunistisk och motståndskämpe som är fängslad sedan över 37 år tillbaka i ett fängelse inte långt från Toulouse. Det har främst varit genom vårt engagemang för hans frigivning som vi har utvecklat en ny ingång till att stödja Palestina genom ett grundläggande brott med de strömningar som dominerar den franska aktivistscenen. Under våra månatliga möten över många års tid har vi deltagit i hans politiska militanta skola. Det är framför allt vid hans sida vi har upptäckt och lärt oss om den långa historien och det enorma arvet från det palestinska motståndet i allmänhet och från den palestinska vänstern i synnerhet.

Men utarbetandet av denna linje skedde också genom en militant verksamhet i kontakt med dagens verklighet. Faktum är att det inte skulle ha någon betydelse att lyfta dessa paroller om de inte ingår i en sammanhängande och ihållande verksamhet. Det är den verksamhet vi försöker genomföra genom Collectif Palestine Vaincra. Vårt mål är att normalisera dessa krav i politiska utrymmen, särskilt i vänsterrörelser och, att föra dem ut i människornas vardag i Toulouse. Situationen är svår men vi har utökat vårt inflytande betydligt och sakta men säkert organiserat nya människor, särskilt ungdomar.

Minst en gång i månaden har vi ett informations- och mobiliseringsstånd i stadskärnan och i en folklig stadsdel. Dessa utrymmen blir mötesplatser, studietillfällen och diskussioner med hundratals människor. Det är ett tillfälle att höja den palestinska flaggan och understryka den palestinska sakens legitimitet och relevans i det offentliga rummet. Men det är också ett utrymme för konfrontationer eftersom vår blotta närvaro väcker en stark fientlighet från olika organisationer som stödjer den sionistiska extremhögern.

En sekundär men ändå viktig del av vårt arbete är att ta fram mediekampanjer, agitation och propaganda genom kommunikationsverktyg som video, illustrationer eller sociala medier. Syftet är att kombinera gatuarbetet med onlineinformation och propaganda för att skapa en bred synlighet för Collectif och dess kampanjer.

En av de viktigaste aktiviteterna i vårt kollektiv är givetvis kampanjen för Georges Abdallahs frigivning. Vi stödjer hans frigivning inte bara som en individ men främst för att Georges Abdallah förkroppsligar ett resolut antiimperialistiskt alternativ för det palestinska och libanesiska folket. Varje oktober genomför vi en storskalig medvetenhetskampanj genom att dela ut tiotusentals flygblad och organisera en stor delegation till den årliga demonstrationen framför Lannemezan-fängelset där han är fängslad. I år har denna kampanj nått en viktig kvalitativ och kvantitativ tröskel, specifikt genom att samla fler än 1 000 personer till detta dynamiska och militanta demonstrationståg.

Vi utför också kampanjer med fokus på omedelbara krav, i synnerhet olika kampanjer för att bojkotta Israel. Till exempel gjorde vi en kampanj mot stadsvänskap mellan Toulouse och Tel Aviv i samband med de senaste kommunala valen. Detta ämne ignorerades i många år, men vi lyckades göra det till en fråga i den politiska debatten den här gången genom att samla in fler än 5 000 signaturer från boende i staden, regelbundna aktioner och aktiviteter och systematiskt fråga ut de olika kandidaterna. Nyvalda kommunala oppositionstjänstepersoner har officiellt stöttat vår kampanj medan borgmästaren har fördubblat förolämpningarna och anklagelserna mot oss.

Vi deltar också aktivt i det internationella Samidoun-nätverkets kampanjer, särskilt till stöd för Ahmad Sa’adat och fängslade palestinska studenter. Liksom vår solidaritet med Georges Abdallah är dessa solidaritetskampanjer verktyg för att bygga solidaritet med palestinier i ockuperade Palestina och att förkroppsliga motståndets väg här och nu. Detta palestinska, arabiska och internationella nätverk innehåller flera lokalgrupper och anslutna organisationer, som vårt kollektiv, i många länder, inte minst i Palestina, i flera europeiska länder, i Nordamerika, i Brasilien och i Iran. Det spelar en viktig roll i stödet för de palestinska fångarna och vi uppmuntrar dig att ansluta dig till det.

Ansikte mot ansikte med repression

En sådan linje och en sådan övning provocerar självklart stark reaktioner från de franska myndigheterna och särskilt från sionistiska organisationer och Israels anhängare. Sedan vi dess grundande har vårt kollektiv mött en oerhörd kampanj av hot och påtryckningar från myndigheter och den sionistiska lobbyn. Det är sjävklart inte ett isolerat fall.

Vi har under de gångna åren sett olika anklagelser, åtal och rättegångar mot aktivister som stödjer bojkott av Israel i Frankrike, senast med rättsfallet mellan ordföranden för EuroPalestine, Olivia Zémor, och israeliska läkemedelsföretaget Teva. Den propalestinska aktivisten vann fallet i domstol. Dessa rättsfall äger rum trots att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fördömt den franska regeringen för hindrande av yttrandefriheten. Ändå fortsätter den franska regeringens sina försök att kriminalisera bojkott av Israel, särskilt genom ett nytt cirkulär från justitieministern.

Ett annat verktyg för repressionspolitiken mot palestinavänner är den skamfyllda politiska manövern att sätta falskt likhetstecken mellan antisionism och antisemitism. Detta sker specifikt genom att anta den nya definitionen av antisemitism från IHRA som i sina exempel på antisemitism inkluderar att ifrågasätta det sionistiska projektet och att erkänna Israel som ett rasistiskt åtagande. Resolutioner till stöd för denna definition har antagits i Frankrike av Nationalförsamlingen, Senaten och staden Paris.

Med den israeliska ockupationens klassificering av Samidoun och Collectif Palestine Vaincra som ”terroristorganisationer” förra februari har vi gått in i ett nytt skede. Självklart är huvudsyftet att försöka skrämma och isolera de organisationer som påverkas av en sådan beteckning. Det är ännu mer uppenbart idag när vi ser att sex palestinska icke-statliga organisationer har blivit utsatta för samma typ av angrepp. I Frankrike följde konsekvenserna av denna beteckning snabbt med en kampanj från NGO Monitor om vår upplösning, en kampanj som vidarebefordrades av en medlem i president Emmanuel Macrons majoritetsparti som skickade en officiell begäran om vår upplösning till Inrikesministeriet. Givetvis är det här väldigt lite jämfört med angreppen på Palestine Action. Det är dock oroande att se hur kriminaliseringen av stöd till Palestina tilltar i Frankrike, inklusive mot enkla aktiviteter som antisionistisk och antiimperialistisk debatt och medvetenhetskampanjer.

När vi står inför detta tror vi att det är nödvändigt att bygga en bred enad front för att konfrontera repressionen. Detta har vi lyckats med i Frankrike efter dessa hot, eftersom alla viktiga vänsterorganisationer och fackföreningsrörelsen på nationell nivå utfärdade ett uttalande till stöd för vårt kollektiv. Detta visar att deras strategi att isolera oss inte bara misslyckas utan har motsatt effekt.

Men en sak är säker, vi är mer bestämda än någonsin att fortsätta stödja det palestinska motståndet, till återvändo och befrielse för Palestina från floden till havet. Och möten som dessa är avgörande för att bygga och stärka den antiimperialistiska rörelsen över hela världen.

Ner med imperialism och sionism!

Från floden till havet, Palestina kommer att befrias!

Samidoun-medlemmar på Internationalt Forums konferens.

Vi publicerar här en engelsk översättning av det tidigare publicerade öppna brevet som lanserades av Fredsloppet. Missa heller inte manifestationen som planeras till 27 november 2021 klockan 14 på Gustaf Adolfs torg, Göteborg till stöd för det palestinska civilsamhället och de sex terrorstämplade organisationerna. / We hereby publish an English translation of an open letter initiated by Fredsloppet/The Peace Race. Do not miss the protest planned for November 27 2021 at 14 on Gustaf Adolfs torg, Göteborg in solidarity with Palestinian civil society and the six organisations designated as terrorists.

Criticism of Israel’s occupation of Palestine is growing around the world, not least following Israel’s increasingly aggressive actions with expanded settlements and the ethnic expulsion of Palestinian families from their homes in East Jerusalem. Palestinian children are imprisoned daily and settlers are allowed to attack Palestinian farmers and destroy their land, homes and olive groves.

A variety of humanitarian organizations play a major role in protecting and supporting the Palestinian people and safeguarding their interests. By documenting the abuses in various ways and disseminating information about them, criticism of Israel’s actions has steadily grown.

It is in the light of this that Israel recently decided that six humanitarian Palestinian organizations in, by Israel, occupied Palestinian territory were branded as terrorist organizations. These organizations are Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development and Union of Palestinian Women Committees. All six organizations are well known and have worked closely with the UN for decades. Two of the organizations Al-Haq and Defense for Children International – Palestine have also received support from Sweden through the Swedish Consulate General.

This decision taken by Israel has aroused much criticism, not least from the UN Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. She said that some of the organizations are the most reputable human rights and humanitarian groups in the Occupied Palestinian Territory. To continuously claim rights before a UN body or other international body is not a terrorist act, to advocate for women’s rights in the Occupied Palestinian territory is not terrorism and providing legal aid to imprisoned Palestinians is not terrorism.

Sweden was a pioneer in the struggle against apartheid in South Africa. We who arrange the Peace Race/Fredsloppet, were also part of that struggle against apartheid and let the surplus from the Peace Race go to the ANC for almost 10 years. Since 2019 we have let all, or part of, the surplus from the Peace Race go to the Union of Palestinian Women Committees. We are right now in the process of sending over SEK 72,000 to this organization, surplus from the Peace Race/Fredsloppet 2021.

Like Sweden once protested against the apartheid system in South Africa and we now call on the government to:

  • ensure that Palestine is sovereign and that aid to these six organizations must not be dictated by Israel.
  • protest against Israel’s decision to stamp out these six organizations and demand that Israel revoke its decision.

We want answers to our demands as soon as possible so that we know how Sweden ensures us that this support can be transferred – the money to the Union of Palestinian Women Committees.

Gothenburg, November 2, 2021

Den 2 november 2021 formulerades ett öppet brev av Fredsloppet och dess medarrangörer, däribland Samidoun Göteborg, till Sveriges regering som svar på Israels terrorstämpling av sex viktiga palestinska civilsamhällesorganisationer. Sedan dess har det öppna brevet publicerats i Göteborgs-Posten, använts i kommunikation med regeringen och andra makthavare och förmedlats till drabbade organisationer i Palestina som symbol för vårt stöd för deras kamp. Det öppna brevet tar i skrivande stund fortfarande emot undertecknare, kontakta oss genom valfri kanal eller Fredsloppet via info.fredsloppet@gmail.com om du vill ansluta din organisation.

Runt om i världen växer kritiken mot Israels ockupation av Palestina, inte minst efter Israels alltmer aggressiva handlingar med utökade bosättningar och med etnisk fördrivning av palestinska familjer från sina hem i Östra Jerusalem. Dagligen fängslas palestinska barn och bosättare tillåts attackera palestinska jordbrukare och förstöra deras mark, bostäder och olivodlingar.

För att skydda och stödja det palestinska folket och bevaka deras intressen spelar en mängd olika humanitära organisationer stor roll. Genom att på olika sätt dokumentera övergreppen och sprida information om dem har kritiken mot Israels agerande stadigt vuxit.

Det är i ljuset av detta som Israel nyligen beslutade att sex humanitära palestinska organisationer i det av Israelockuperade palestinska territoriet stämplades som/utpekades som terroristorganisationer. Dessa organisationer är Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development och Union of Palestinian Women Committees. Alla sex organisationerna är välkända och har arbetat nära FN i decennier. Två av organisationerna Al-Haq, Defense for Children International – Palestine har även fått stöd av Sverige genom det svenska generalkonsulatet.

Beslutet som Israel tagit har väckt mycket kritik inte minst från FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet. Hon sa att några av organisationerna är de mest välrenommerade människorätts- och humanitär grupperna i det ockuperade palestinska territoriet och fortsatta och att göra anspråk på rättigheter inför ett FN – organ eller annat internationellt organ är inte en terrorhandling, att förespråka kvinnors rättigheter i det ockuperade palestinska territoriet är inte terrorism och att tillhandahålla rättshjälp till fängslade palestinier är inte terrorism.

Sverige var föregångare i kampen mot apartheid i Sydafrika. Vi som arrangerar Fredsloppet var en del av kampen mot apartheid och lät överskottet från Fredsloppet gå till ANC i nästan 10 års tid. Sedan 2019 har vi låtit hela eller delar av överskottet från Fredsloppet gå till Union of Palestinian Women Committees. Vi står nu i begrepp att sända drygt 72 000 kr till denna från årets Fredslopp. Precis som Sverige protesterade mot apartheidsystemet i Sydafrika uppmanar vi regeringen:

  • Att regeringen säkerställer att Palestina är suveränt och att bistånd till dessa organisationer inte får dikteras av Israel.
  • Att regeringen protesterar mot Israels beslut att terrorstämpla dessa sex organisationer och begär av Israel att de upphäver sitt beslut.

Vi önskar snarast svar på våra krav så att vi vet hur Sverige säkerställer att stöd kan överföras som för oss nu gäller pengar till Union of Palestinian Women Committees.

Göteborg den 2 november 2021

Tillsammans med övriga Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg antog Samidoun Göteborg förra veckan ett uttalande mot Israels terrorangrepp mot det palestinska civilsamhället, och nu har ett antal andra grupper också ställt sig bakom uttalandet. Läs, sprid och agera till stöd för Palestina!

Till Sveriges regering – Protestera mot Israels terrorstämpling

I det senaste exemplet på sin förvridna verklighetsbeskrivning terrorstämplade Israel förra veckan sex människorättsorganisationer: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Palestinska kvinnokommittéers förbund (UPWC). Detta är organisationer som bland annat arbetar med att dokumentera Israels övergrepp på palestinierna.

Terrorstämplingen ger israeliska myndigheter rätt att stänga organisationernas kontor, beslagta deras tillgångar och fängsla deras funktionärer. Den gör det också förbjudet att bidra till och offentligt stödja deras verksamhet.

Det är det som Israel vill åt med sin cyniska terroriststämpling av de som arbetar mot den israeliska statsterrorn. Att stoppa även det internationella stödet genom att smutskasta organisationerna.

Vi organisationer och enskilda fördömer den israeliska attacken och står i solidaritet med de utpekade organisationerna. Vi kräver att den svenska regeringen uttalar sig mot terrorstämplingen och garanterar att det fortsatt går att stödja organisationerna från Sverige.

Organisationer:

Al Salam-föreningen, Chilenska Riksförbundet, Frihetsteaterns Vänner, Handala Föreningen, Kommunistiska Partiet Göteborg, Latinamerikanska Föreningen för Mänskliga Rättigheter, Palestinagruppen Göteborg, Palestinska Huset, Palestinska Kulturföreningen Göteborg, Palestinska Riksförbundet, Palestinska Rättvisecentret Göteborg, Palestine Vision Society Borås, Proletären FF, Samidoun Göteborg, Ship to Gaza Göteborg, Ship to Gaza Uppsala, Solens Port Göteborg, Solidarity Rising, Yarmouk Förening Uppsala

Antaget på möte för solidaritet med Palestina

Göteborg

28 oktober 2021

#StandWithThe6

Följande är vår översättning av ett uttalande från politiske fången Georges Abdallah, som söndagen 24 oktober 2021 inledde sitt 38:e år på fängelse i Lannemezan, Frankrike. Uttalandet utfärdades inför solidaritetsdemonstrationen som anordnades utanför fängelset av Collectif Palestine Vaincra på lördagen, 23 oktober 2021, med över tusen deltagare från många håll i världen.

Kära kamrater, kära vänner,

Efter en månad av intensiv solidaritetsmobilisering i Frankrike, såväl som på andra håll i andra länder, är ni idag samlade framför dessa murar och rader av taggtråd. Som för ett år sedan, eller till och med ett decennium sedan för vissa av er, väcker er närvaro här fortfarande en hel del känslor och spänning. Ni förstår, kamrater och vänner, atmosfären på denna olycksbådande plats, fängelsets allomfattande atmosfär, förändras när ett sprudlande livligt eko slår mot den döda fängelsevardagens uttryckslösa flathet… Således upptäcker mina medfångar som genom ett trollslag, om så bara för en liten stund, skönheten och kraften i fundamentalt osjälviska mänskliga relationer och solidaritet trots så många år bakom lås och bom… Genom ett liv i kulturellt och känslomässigt elände, för vissa utan någon egentlig koppling till samhället i många år, går detta uppvaknande av entusiasm och mänsklighet inte obemärkt förbi; det märks i deras ögon och det märks i spontana och uppriktiga kommentarer, som tyvärr saknar framtidshopp…

Kamrater och vänner, ekot av era slagord, era sånger och allt annat, passerar över all taggtråd och alla vakttorn, det ekar i våra huvuden och för oss långt från denna olycksbådande plats.

Kära kamrater, kära vänner, att vid gryningen av detta 38:e år av fångenskap vet att ni är närvarande här i mångfalden av ert engagemang, bara några meter från min cell, fyller mig med styrka och är en svidande förnekelse för alla dem som hoppas på att er solidaritet utmattas. Det befäster framförallt min övertygelsen att förändringen i maktbalansen till förmån för de fängslade revolutionära hjältarna alltid är en funktion av den solidaritetsmobilisering som växer fram inom den antikapitalistiska/antiimperialistiska kampens område; så det kan sägas utan minsta tvekan: det mest betydande stöd som vi kan ge våra ansatta kamrater är omedelbart det verkliga engagemanget i den pågående kampen. Ni är såklart medvetna om att det alltid är på de politiska instansernas plan som den rättsliga ritualens plats och vikt avgörs när det kommer till de revolutionära hjältar som fängslats. Det är för övrigt därför det bara är genom att verka för solidaritet på denna terräng i klasskampen och i alla dess dimensioner som vårt stöd för våra kamrater i fängelset börjar väga tyngre än de eventuella hot som deras frigivning innebär. Det är också detta engagemang och denna stridbara solidaritetsmobilisering som gör att vi, trots så många år av fångenskap, fortfarande är kamrater samlade här, som resolut står med osviklig beslutsamhet inför detta 38:e år som redan lovar att bli fullt av likväl kamp som hopp.

Kamrater, i dessa tider av pandemi, av multidimensionell kris som skakar det världskapitalistiska systemets grundvalar, fortsätter de interimperialistiska motsättningarna att skärpas mer och mer. Den imperialistiska bourgeoisin har överallt viftat med nationalismens flagga på sistone. Kapitalisternas klassiska reflex i kristider för att bättre binda de folkliga massorna till ”sin” bourgeoisi och ”deras” stat. Som om frågan som arbetare och andra i otrygghet behöver en lösning på var frågan om ”nationens storhet”, och inte ett slut på kapitalismen och dess barbari. Och ändå är den döende kapitalismens kris i denna fas av avancerad förruttnelse redan här framför våra ögon på planetär nivå… hälsokris, ekologisk kris, ekonomisk och social kris sammanflätas och förstärker varandra allt mer och mer. Ur krisen finns det ingen väg ut inom kapitalismens ramar. Den globaliserade kapitalismen är dagens verkligt existerande kapitalism. Denna världs lidande kommer bara att få ett slut genom att kapitalismen besegras, inte genom historiska kompromisser och andra illusoriska försök att skydda vad som åstadkommits av en så kallad demokratisk kapitalism med ett mänskligt ansikte, utan snarare genom obeveklig kamp, klass mot klass. Idag lever vi alla under det globaliserade kapitalets hegemoni. Inget land kan helt undkomma denna hegemonis destruktiva mekanism. Det är denna ”globala kapitalism” det vill säga den verkligt existerande kapitalismen som är i kris. Och det är denna kapitalism som kommunister och alla revolutionära förkämpar kommer att behöva besegra för att övervinna barbariet. För mänsklighetens överlevnad, för vår planets överlevnad måste vi veta hur vi ska bli av med kapitalismen och dess barbari och det så snabbt som möjligt.

På sistone är det tydligt, kamrater, att i en tid då den franska imperialismens positioner i Afrika fortsätter att urholkas till förmån för andra makter (för övrigt inte bara Kina och/eller Ryssland utan även Tyskland, USA och Turkiet) befäster en fasciseringsprocess sig allt mer och mer i Frankrike. Detta är verkligen inte ett ämne vi kan uppehålla oss vid här, men faktum kvarstår att det finns anledning att vara djupt bekymrad.

Kamrater, för att komma framåt i byggandet av det rätta revolutionära alternativet är sammansmältningen av kamper bortom oumbärlig. Arbetares och andra förtryckas historiska block byggs upp och formas i kampens globala dynamik i alla dess komponenter. Det är endast genom denna globala dynamik som klasskampen frambringar den nuvarande rörelsens politiska potentialer och driver det arbetande proletariatet att tillägna sig sitt medvetna politiska uttryck. Genom att tillägna sig det politiska uttrycket för medvetenhet om sina klassintressen återupptäcker de proletära massorna sig själva som subjekt för sin historia och för historien som sådan.

Det är först i denna process av att agera tillsammans som de olika huvudpersonerna i den revolutionära kampen här och på andra håll i världen lyckas konstruera det lämpliga alternativet och sätta stopp för den döende kapitalismens plåga i dess fas av avancerad förruttnelse, nämligen plågan för den verkligt existerande kapitalismen.

Det är först i denna process av att agera tillsammans som den revolutionära kampen olika förkämpar här och på andra håll i världen kan lyckas konstruera det rätta alternativet och sätta stopp för den lidandet som orsakas av den döende kapitalismens i dess fas av avancerad förruttnelse, det vill säga lidandet orsakat av den verkligt existerande kapitalismen.

Som ni ses, kamrater, visar den arabiska bourgeoisins stora merpart nu ogenerat sin inrättning i fiendelägret. Detta saknar å ena sidan inte inverkan på de palestinska folkmassornas kamp, å andra sidan lyckas detta bekräfta den palestinska sakens särskild plats som en av den arabiska revolutionens främsta hävstänger. Fullt bevisligen behöver kampen bland revolutionens sociala block ta hänsyn till bourgeoisins förhalande och andra kompromisser för att kunna hantera alla ”likvidationistiska” förslag. Det palestinska motståndet har konfronterat och kommer att behöva konfrontera det ”reaktionära arabisk-sionistiska blocket” som leds av de imperialistiska makterna.

Palestina lär oss alla utomordentligt viktiga lektioner i osjälviskhet och mod. Mer än någonsin tar de palestinska folkmassorna, trots alla bourgeoisins förräderier, rollen som den sanna garant för försvaret av folkets intressen. Inför ockupationen och ockupantens barbari är solidaritet, fullständig solidaritet, det främsta legitima svaret som framför allt måste ges dem som med sitt blod möter ockupationens soldat. Förhållandena för internering i sionistiska fängelser blir värre för varje dag. Och som ni vet kamrater, för att möta det har internationell solidaritet visat sig bara ett oumbärligt vapen. Självfallet kan de palestinska folkmassorna och deras revolutionära förtrupper alltid räkna med er mobilisering och er aktiva solidaritet.

Må tusen solidaritetsinitiativ blomstra till förmån för Palestina och dess lovande motstånd!
Må tusen solidaritetsinitiativ blomstra till förmån för Palestinas blommor och lejonungar!
Solidaritet, all solidaritet med motståndskämpar i sionistiska fängelser och i isoleringsceller i Marocko, Turkiet, Grekland, Filippinerna och på andra håll i världen!
Solidaritet, all solidaritet med unga proletärer i arbetarkvarteren!
Solidaritet, all solidaritet med de kämpande proletärerna!
Solidaritet, all solidaritet med de jemenitiska folkmassorna!
Heder till martyrerna och till de kämpande folkmassorna!
Ner med imperialismen och dess sionistiska vakthundar och andra arabiska reaktionärer!
Kapitalism är inget annat än barbari, heder till alla dem som motsätter sig den i mångfalden av sina uttryck!
Tillsammans kamrater, och bara tillsammans kommer vi att vinna!

Till alla er kamrater och vänner, mina revolutionära hälsningar

Er kamrat Georges Abdallah

13 september 2021 innebär 28:e årsdagen för tecknandet av den ökända principförklaring som kallas ”Osloavtalet” i Washington D.C. Efter 28 år av Oslo är det kanske mer akut än någonsin att sätta stopp för alla dess förödande konsekvenser. Detta års händelser har än en gång bevisat denna sanning: Att det palestinska folket, innanför och utanför Palestina, och över hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös ”självstyrande” myndighet. De har också tydliggjort att det palestinska folkets ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive den palestinska fångrörelsen.

De senaste dagarna, under vilka sex palestinska fångars flykt till frihet – och två av dessa hjältars fortsatta självbefrielse – har fångat världens uppmärksamhet gör också tydligt att det palestinska folket och dess politiska fångar och motståndsorganisationer aldrig kommer att upphöra att kämpa för fullständig befrielse, trots de till synes mest omöjliga omständigheter.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network betonar att detta är ett avgörande ögonblick för att riva ner Oslo och stödja palestinskt motstånd och befrielse från floden till havet. 2021 markerar också 30 år sedan Madridkonferensen som utgjorde det första kritiska steget i stigen mot Oslo.

Med anledning av detta kallad på alla palestinska gemenskaper, arabiska kämpe och internationella kamrater till den palestinska saken att följa med oss till Madrid 30 oktober-1 november för Masar Badil-(Den alternativa palestinska vägens-)konferensen och en internationell demonstration för Palestina (länkad sida på engelska). Syftet med dess aktiviteter är att konfrontera och permanent avfärda Oslos väg och återbejaka marschen mot återvändo och befrielse för alla palestinier, i hela Palestinas land.

Lördag 30 oktober 2021
Palestinsk, arabisk och internationell konferens och kulturfestival
För att delta i konferensen och få uppgifter om plats måste du anmäla dig till konferensen och få din anmälan godkänd. Klicka här för att anmäla dig (på engelska).

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina Demonstration från Atocha till Sol, klockan 12 i Madrid
Offentlig diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen.

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferens med Masar Badil (Alternativa palestinska vägen)

För att tåga framåt mot Palestinas befrielse från floden till havet måste Osloprojektet bestämt störtas och avfärdas. Överallt runt om i världen är det avgörande att eskalera bojkottkampanjen mot Israel. Bojkotten av Israel är komplett motsatt Osloprocessen. Att göra motstånd mot imperialismen är grundläggande för att stå med Palestina och dess folk. De palestinska fångarna, palestinska flyktingarna och palestinska folkliga klasserna är krafterna som har lett och fortsätter leda den palestinska befrielserörelsen och som vägleder vår organisering och kamp för Palestinas befrielse.

Vi manar er att följa med oss i Madrid, 30 år efter den ökända Madridkonferensen för undermineringen av palestinska rättigheter och palestinsk befrielse, för att istället tydligt markera att den palestinska rörelsen och det palestinska folket marscherar mot frihet, från floden till havet.

Läs gärna det omarbetade uttalandet om Oslo från förra året (på engelska).

Ta också del av följande resurser (på engelska):

 

Vi i de svenska Samidoun-grupperna publicerar här ett utdrag ur den svenska översättningen av det historiska dokumentet Strategin för Palestinas befrielse (tillgänglig bland annat här på engelska), författat av Folkfronten för Palestinas befrielse 1967. Detta kapitel, kapitel 10: Det palestinska befrielsekrigets mål och innebörd, är en kort introduktion till ett revolutionärt vänsterperspektiv på ockupationen av Palestina och motståndet mot det, och innehåller många relevanta punkter i denna period, maj 2021, när frågorna åter ställs högt på den internationella agendan tack vare palestiniers ståndaktiga motstånd och vad som har beskrivits som en ny intifada och ett nytt stadium i kampen för befrielse.

Att Israel ända från början utgjort ett hot mot vårt folk är ett obestridligt faktum. Uppkomsten av Israel har inneburit att vårt folk fördrivits från hem och jord, att allt som vårt folk med arbete och möda byggt upp har ryckts ifrån det, att vårt folk skingrats över arabländerna och hela den övriga världen, samt att större delen av vårt folk trängts samman i elände och fattigdom i lägren i Jordanien, Syrien och Libanon, där de lever utan framtid och hopp.

Det faktum att Israel utgör en kolonialistisk expansionistisk närvaro på bekostnad av den arabiska jorden och dess ägare är höjt över all diskussion. Det utgör för oss en påtaglig verklighet inför vilken alla falska krav och påståenden bleknar bort. Det judiska ”nationalhemmet” i Palestina blev ”Staten Israel” inom de gränser som angavs i den 1947 antagna FN-resolutionen om Palestinas delning, varefter det utvidgades till att omfatta Israel inom de gränser som existerade före junikriget – ett mycket större område än det som fastställdes i 1947 års FN-resolutioner – och slutligen utvidgades ännu en gång till att omfatta hela Palestina samt Sinai och Golanhöjderna.

Det faktum att Israel är en imperialistisk och kolonialistisk bas i vårt land och utnyttjas för att hejda den revolutionära flodvågen, för att säkra det fortsatta förtrycket av oss och för att vidmakthålla utplundringen och exploateringen av våra tillgångar och ansträngningar är självklart och behöver inte diskuteras. För oss är detta inte blott en teoretisk slutsats, utan det utgör våra faktiska erfarenheter från den israelisk-fransk-engelska aggressionen 1956, junikriget 1967 och hela den tid Israel har existerat på vårt territorium.

Flera faktorer har emellertid bidragit till att förvanska sanningen om vårt befrielsekrig: För det första sattes den sionistiska rörelsens uppkomst i samband med judeförföljelserna i Europa. Så associerades uppkomsten av Israel med nazisternas behandling av judarna under andra världskriget. Därtill kom det dominerande imperialistiska och sionistiska inflytandet över stora delar av världsopinionen, förekomsten i Israel av krafter som uppgav sig vara progressiva och socialistiska, samt Sovjetunionens och vissa andra socialistiska länders stöd åt upprättandet av staten Israel. Allt detta i förening med vissa palestinska och arabiska ledares oriktiga framställning av kampen mot Israel har förvrängt sanningen om vårt befrielsekrig och riskerar fortfarande att ge många människor en felaktig uppfattning om detta krigs verkliga karaktär.

Den palestinska befrielserörelsen är inte en rasistisk rörelse med aggressiva avsikter mot judarna. Den riktar sig inte mot judarna. Dess mål är att utplåna staten Israel som en militär, politisk och ekonomisk enhet vilken grundar sig på aggression, expansion och organisk sammanlänkning med de imperialistiska intressena i vårt hemland. Den palestinska befrielserörelsen riktar sig mot sionismen såsom en med imperialismen förenad aggressiv rasistisk rörelse, vilken har begagnat sig av judarnas lidanden som ett medel för att gynna sina egna och imperialismens intressen i en del av världen som är rik på tillgångar och som utgör ett brohuvud till länderna i Afrika och Asien. Den palestinska befrielserörelsens mål är att upprätta en demokratisk, nationell stat i Palestina där både araber och judar kommer att leva som medborgare med samma rättigheter och skyldigheter, en stat som kommer att utgöra en integrerad del av en progressiv demokratisk arabisk nationell existens i fredlig samlevnad med alla progressiva krafter i världen.

Israel har envist framställt vårt krig mot det som ett rasistiskt krig som syftar till att förgöra alla judiska medborgare och kasta dem i havet. Avsikten bakom detta är att mobilisera alla judar i en kamp på liv och död. Följaktligen måste en grundläggande strategisk linje i vårt krig mot Israel vara att försöka avslöja denna framställning och visa de exploaterade och vilseledda judiska massorna på motsättningen mellan å ena sidan deras intresse av en fredlig existens och å andra sidan de intressen som styr den sionistiska rörelsen och de krafter som kontrollerar staten Israel. Det är denna strategiska linje som kommer att möjliggöra för oss att isolera den fascistiska klicken i Israel från alla progressiva krafter i världen. Den kommer också att möjliggöra för oss att, i takt med att den väpnade befrielsekampen växer i omfattning och dess drag framträder klarare, ytterligare vidga den objektiva motsättningen mellan Israel och den sionistiska rörelsen å ena sidan och de vilseledda och exploaterade judiska miljonerna å den andra.

Den palestinska befrielserörelsen är en progressiv nationell rörelse riktad mot de aggressiva och imperialistiska krafterna. Det faktum att imperialistiska intressen är sammanlänkade med Israels existens kommer att göra vår kamp mot Israel till en kamp mot imperialismen, och den palestinska befrielserörelsens sammanlänkning med den arabiska befrielserörelsen kommer att förvandla vår kamp mot Israel till 100 miljoner arabers förenade kamp för att uppnå nationell befrielse. Kampen för Palestina idag, sedd i hela sitt konkreta sammanhang, kommer att utgöra inledningen till förverkligandet av alla den arabiska revolutionens intimt förbundna mål. Det är en bred och väldig rörelse som arabvärldens 100 miljoner under denna epok i mänsklighetens historia riktar mot ondskans, aggressionens och exploateringens krafter i neokolonialismens och imperialismens skepnad.

För de palestinska och arabiska massorna kommer kampen för Palestina därtill att vara en inkörsport till vår tids kultur och leda till att underutvecklingen omvandlas till en utveckling som motsvarar det moderna livets krav. Genom kampen kommer vi att uppnå politisk medvetenhet om vår tids verklighet, kasta alla illusioner och lära oss värdet av fakta. Underkastelsen, beroendet, individualismen, stamtänkandet, lättjan, anarkin och spontaniteten, allt det som underutvecklingen ger upphov till, kommer under kampen och genom kampen att ändras till insikt om värdet av tid, ordning, exakthet, verklighetssinne, kollektiv handling, planering och vittomfattande mobilisering, till en strävan efter att lära och att beväpna sig med alla kunskapens vapen, till medvetande om människans värde och om nödvändigheten av att kvinnorna – den ena hälften av vårt samhälle – frigörs från slaveriet under föråldrade traditioner och vanor, till insikt om den nationella gemenskapens grundläggande betydelse när fara hotar och om att denna nationella gemenskap är överordnad släkt- och stamtillhörighet och alla lokala band.

Vår långvariga nationella befrielsekamp kommer att föra oss in i en ny livsstil, och därmed leda oss in på vägen mot framsteg och civilisation.

Detta är de svenska Samidoun-gruppernas översättning av Masar Badils, Alternativa palestinska vägens, upprop på arabiska (finns även på andra språk, bland annat på engelska):

Aktionsupprop för lördag 5 juni
Skriv historia med oss: Rätta kampens kompass efter Jerusalem och hela Palestina!

Vi kallar på de palestinska och arabiska massorna, alla progressiva, demokratiska och revolutionära krafter i världen och alla Palestinas sympatisörer och vänner överallt till att organisera aktioner, demonstrationer, folkliga arrangemang och politiska och kulturella möten på gator och torg i era städer och gemenskaper på lördag 5 juni 2021, 54:e årsdagen för Naksan. I samband med detta vill vi framhäva dessa frågor:

Första: Uppmärksamma misslyckandet med kapitulationens och förhandlingens väg och belys den likvidationistiska ”tvåstatslösningens” död. Vi kommer inte tillåta några eftergifter gällande det palestinska och arabiska folkets oavhändliga och odelbara rättigheter.

Andra: För fram visionen om återvändo och befrielse till vår kamps förgrund, stötta den tappra palestinska intifadan och stå upp för det palestinska och arabiska folkets rätt till folklig och väpnad revolutionär kamp för att befria sitt hemland, Palestina, från floden till havet.

Tredje: Kräv de ockuperade syriska Golanhöjdernas och de libanesiska Shebaagårdarna befrielse, konfrontera de olika kolonialismens olika skepnader i våra länder och återta vår frihet och fullständiga nationella självständighet.

Fjärde: Kapa alla band till den sionistiska entiteten, fördriv sionistiska ambassadörer från arabiska huvudstäder, sätt stopp för normalisering på folkliga och juridiska nivåer och bekämpa alla försök att kriminalisera motstånd mot normalisering, och utveckla den omfattande arabiska bojkottfronten i konfrontation med den sionistiska fienden, dess allierade och dess anhängare.

Femte: Befria våra fångar i den sionistiska fiendens fängelser och fängslade kämpar i arabiska och imperialistiska fängelser.

Sjätte: Stötta alla folkliga initiativ som syftar till att upprätta ett fritt arabiskt samhälle där alla former av auktoritärt, patriarkalt och religiöst förtryck är utrotade och som står med Palestina i kampen för befrielse.

Heder åt martyrerna
Palestina är fritt och arabiskt – från floden till havet!
Tillsammans är vi segerrika och går mot en ny arabisk gryning

Tillsammans går vi framåt 5 juni 2021

Detta är Samidoun Göteborgs rapport från 1 maj 2021. Läs gärna det internationella Samidoun-nätverkets rapport om 1 majfiranden världen över, och Samidoun Stockholms rapport om aktiviteter samma helg.

Dagen, 1 maj, till ära var vi bland annat ute och affischerade och satte upp klistermärken på gator och torg. En enkel propagandahandling för den internationella solidariteten på 1 maj!

Med anledning av 1 maj förberedde vi följande tal:

”Ner med Sveriges koloniala våld – i Palestina, Mali och Sápmi!

Leve 1 maj, högtidsdag för den internationella arbetarklassen, för den proletära internationalismen och för kampen mot imperialismen, kolonialismen och fascismen!

Som Samidoun Göteborg lyfter vi ständigt solidariteten med Palestinas befrielskamp, och särskilt solidariteten med en av befrielsekampens förtrupper, de palestinska fångarna. De kämpar och leder kampen mot Israels apartheid, ockupation och bosättarkolonialism, och just på arbetarklassens internationella högtidsdag kan vi påpeka att det stora israeliska fackförbundet Histadrut är en grundpelare i förtrycket och exploateringen av palestinier. En annan brinnande front för kampen är stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem. 10-tals palestinska familjer, 100-tals palestinier, hotas av vräkas, få sina hem demolerade och tvångsförflyttas av ockupationsmakten. Förutom denna ockupationsmakt kämpar det palestinska motståndet mot internationella reaktionära och imperialistiska uppbackare, bland annat Sverige.

Sverige deltar i imperialistiska och koloniala brott världen över. I just denna stund deltar Sverige i Frankrikes koloniala militäräventyr i Mali, där det så sent som förra veckan skadades tre svenska soldater. Svenska försvarsmakten avstår att kommentera vad svenska soldater gör i Mali, men historien talar sitt tydliga språk. Samtidigt pågår svensk kolonialpolitik i Sápmi, där samer och deras allierade i framför allt miljö- och klimatrörelsen gör motstånd på liv och död för skogen, marken och framtiden.

På denna dag i internationalismens tecken, i kampen mot imperialismen, fascismen och kolonialismen, med vetskapen om att ingen är fri förrän alla är fria, vill vi avsluta med följande:

Ner med det svenska koloniala våldet i Palestina, i Mali, i Sápmi!

Bojkotta Israel och ockupationen av Palestina!

Bojkotta det sionistiska fackförbundet Histadrut!

Frihet åt alla palestinska och revolutionära fångar!

Leve, leve, leve Palestina!”

Vi har även fått möjlighet att dela följande uttalande från våra kamrater i organisationen ATIK, Europeiska konfederationen för arbetare från Turkiet:

”Vi möts idag i ett 1 maj som konkret visar de revolutionära och kontra-revolutionära krafterna. Ett 1 Maj som konkret visar motsättningarna i samhället bland de arbetande och de styrande klasserna.

Vi ser idag i detta 1 Maj hur världens alla miljardärers egendomar stigit med 5 triljoner Dollar till sammanlagt 13.1 triljoner Dollar. Världens tio rikaste kapitalisters sammanlagda tillgångar räcker att vaccinera hela jordens befolkning. Detta är bara ett exempel som visar att det är kapitalismen som i själva verket dödar arbetarklassen.

I ett teknologiskt välutvecklat som Sverige hotas arbetare med marknadshyror, otrygg social hälsa och sjukvård, repression och arbetslöshet, istället för att man motverkar pandemin.

Nej till marknadshyror!

Nej till arbetslöshet!

Nej till repression!

Nej till imperialismen och kapitalismen!

Leve den internationella proletära kampen för socialismen och proletär internationalism!

Leve 1 majs kampglöd!”