Igår, 16 juli 2024, kallades Samidouns Europakoordinator Mohammed Khatib till förhör hos den belgiska asylmyndigheten, efter att han – en palestinsk flykting född i flyktinglägret Ein el Helweh i Libanon – har utsatts för politisk repression. Den belgiska immigrationsministern Nicole de Moor har försökt dra in Mohammeds flyktingstatus i landet på grund av hans aktivism och organisering för palestinsk frigörelse.

Läs Samidouns tidigare uttalande: Rör inte Mohammed Khatib! Stå med Palestina!

Självklart är Mohammeds fall inte unikt – det finns dussintals fall i grannlandet Tyskland där palestinier och Palestinavänner dagligen utsätts för polisvåld, allvarlig repression, politiska förbud och upprepade försök att dra in uppehållstillstånd eller till utvisning, ofta mot palestinska flyktingar som, liksom Mohammed, har förnekats rätten att återvända till sitt hemland Palestina sedan födseln.

Asylkontoret har vägrat att förse Mohammed och hans advokat med bevis och dokumentation om varför de försöker dra in hans uppehållstillstånd och flyktingstatus, trots många förfrågningar och inlagor till domstolen. Istället har den belgiska regeringen insisterat på att de inte behöver lämna ut filerna från ”statssäkerhetskontoret”, vilket skapar en form av ”hemligt bevismaterial” som liknar det som används för att hålla palestinier i administrativt förvar i det ockuperade Palestina. Allt detta blir ännu mer upprörande av att det belgiska public service-bolaget VRT i en intervju med Mohammed Khatib anmärker att ”säkerhetstjänsten främst bedömer att organisationen [Samidoun] kan skada Belgiens internationella relationer med Israel”.

Anklagelserna mot Mohammed låter som sionistisk propaganda eller uttalanden från NGO Monitor eller den sionistiska ambassadören till Belgien och visar ingen hänsyn till grundläggande principer för mänskliga rättigheter eller internationell rätt och försöker istället kriminalisera palestinsk existens, motstånd och organisering.

De inkluderar hans status som europeisk samordnare för Samidoun, med hänvisning till att den sionistiska regimen stämplar Samidoun som en ”terroristorganisation”, något som inte har någon rättslig status eller innebörd i Belgien. Vidare riktar de in sig på hans roll i Masar Badil, den palestinska alternativa revolutionära rörelsen, och kallar den en ”extremistorganisation” på grund av dess tydliga ståndpunkt om Palestinas befrielse från floden till havet och de palestinska väpnade motståndsstyrkornas legitimitet.

De citerar hans offentliga tal och aktiviteter om palestinsk väpnad kamp – en rättighet som erkänns av FN för folk under kolonisering och specifikt för det palestinska folket – som skäl för att beröva honom, en statslös palestinsk flykting, hans skydd i Belgien. Det kanske mest upprörande är att de påstår, utan några som helst bevis, att han ”uppmanar till att angripa judar runt om i världen”, trots att Mohammed aldrig har talat om ”judar” som fienden utan bara om sionism, imperialism och kolonialism, och de kan inte lägga fram ett enda uttalande till stöd för denna anklagelse, som helt och hållet bygger på en sammanblandning av judendom och sionism.

Vi noterar att detta inte bara är ett försök att ge sig på Mohammed som individ och Samidoun som organisation. Det är framför allt ett försök att tysta den växande, massiva rösten från de människor som står tillsammans med Palestina mot folkmord. Det syftar särskilt till att tysta rörelsen för att befria palestinska fångar och att upprätthålla legitimiteten och rättmätigheten hos det palestinska motståndet, särskilt det väpnade motståndet, som en del av den internationella, arabiska och palestinska globala intifadan.

Mohammed har fått brett stöd i Belgien och internationellt. Fler än 250 akademiker skrev ett öppet brev där de fördömer att flyktingstatus fastställs på grundval av politisk aktivitet: ”I det här fallet syftar Nicole de Moors tillkännagivande till att delegitimera den palestinska kampen och stödet för Palestina i Belgien. I Belgien måste alla, flykting eller inte, palestinier eller inte, vara fria att uttrycka sig och att organisera sig, måste vara fria att försvara den palestinska saken, de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt land eller att fördöma folkmordet i Gaza.”

Plate-forme Charleroi-Palestine förklarade: ”Dessa angrepp borde allvarligt oroa alla dem som utför militant politiskt och socialt arbete, som motsätter sig imperialismen och utmanar kapitalismen; alla dem som kämpar för nya rättigheter eller försvaret av förvärvade rättigheter; alla dem som motsätter sig åtstramningar. Dessa attacker mot Samidoun idag är en del av de nuvarande och framtida attackerna mot alla dessa sociala rörelser, de bär på censurens våld och syftar till att få oss att acceptera uppgivenhet som normalitet.”

Bruxelles Pantheres gjorde ett starkt uttalande i solidaritet med Mohammed och uppmanade till en upptrappning av rörelsen för palestinsk befrielse för att konfrontera repressionen. Een Andere Joodse Stern (En annan judisk röst) gjorde ett uttalande med titeln ”Nej till det politiska tystandet av palestinska flyktingar!”. I uttalandet noterar de att Mohammeds fall utgör en ”mall för rasdiskriminering av flyktingar” och att det verkar vara en reaktion på kommentarerna från den israeliska ambassadören till Belgien mitt under folkmordet i Gaza.

Union des Progressistes Juifs de Belgique gjorde ett uttalande till stöd för Mohammed och noterade att ”denna smutskastningskampanj inte bara riktar sig mot honom personligen; den äventyrar yttrandefriheten, pressfriheten och föreningsfriheten för alla i Belgien.” Association Belgo-Palestine skrev ett öppet brev till de Moor och konstaterade att attacken mot Mohammed är ett försök att kriminalisera solidaritet med Palestina.

LABO vzw, Centre for Critical Citizenship, gjorde ett uttalande till stöd för Mohammed: ”För närvarande begår Israel folkmord i Palestina. Det är avgörande att vi kan fortsätta att uttrycka vårt stöd för Palestina i Belgien och organisera oss för det. Dessa rättigheter måste skyddas. Som LABO fördömer vi därför ansökan om att återkalla Mohammed Khatibs flyktingstatus och uttrycker vårt stöd för Mohammed och Samidoun.”

Lotta Basel i Schweiz gjorde ett uttalande till stöd för Mohammed, som nästan samtidigt blev måltavla för schweiziska myndigheter genom utfärdandet av ett 10-årigt reseförbud mot honom, till synes på begäran av den sionistiska regimen. Över 20 schweiziska organisationer gjorde ett gemensamt uttalande där de fördömde denna form av tystande riktad mot hela den palestinska rörelsen i Schweiz och Europa.

Front d’action revolutionnaire utfärdade ett uttalande i solidaritet med Mohammed och Samidoun och betecknade attackerna som sådana mot ”hela det revolutionära lägret”. Leiden for Palestine uppmanade till stöd för Mohammed och riktade uppmärksamheten från Nederländerna mot denna oroande aktion i Belgien.

Mohammed deltog i och talade vid studentläger för Palestina i hela Belgien och Nederländerna efter de Moors tillkännagivande och vägrade att vara tyst tillsammans med sina kamrater i Samidoun Bryssel, Samidoun Belgien, Plate-forme Charleroi-Palestine, ZIN TV, Popular Committee for Palestine, Masar Badil och andra organisationer och rörelser som utsätts för förtryck.

Låt oss vara tydliga: Oavsett vad beslutet blir i asylprövningen 16 juli kommer Mohammed Khatib och Samidoun inte att stoppa eller tysta vårt arbete för Palestinas befrielse från floden till havet, för befrielsen av alla palestinska fångar och för att bygga upp ett så brett stöd som möjligt för det palestinska folkets kamp, ledd av det väpnade motståndet, fram till befrielse och återvändo.

AGERA:

 1. Det viktigaste vi kan göra är att fortsätta och trappa upp mobiliseringar, direkta aktioner, läger och alla former av organisering för att få ett slut på folkmordet i Gaza och för Palestinas befrielse. Ta ställning mot repression i de sammanhangen och tala om detta och andra fall där du befinner dig.
 2. Skriv under kampanjen till stöd för Mohammed här!
 3. Utfärda ett solidaritetsuttalande. Organisationer som Charleroi Pour La Palestine, LABO, UPJB, Bruxelles Pantheres och ABP har redan gjort det. Gör ett eget uttalande och förtydliga att Nicole de Moor inte talar för folket.
 4. Bjud in Mohammed att tala. Oavsett om det är ett lokalt evenemang i Belgien eller någon annanstans i Europa eller ett virtuellt evenemang kan Mohammed tala om sitt fall och den bredare kampen för befrielse. Mejla oss på supportmohammed@samidoun.net för att planera ett evenemang.
 5. Tala om de palestinska fångarna och om motståndsrörelsen. Lyft fram de palestinska fångarnas fall och deras pågående kamp för frihet och befrielse. Betona det palestinska folkets och dess motstånds krav på att de palestinska fångarna ska befrias i en verklig fångutväxling. Betona det palestinska motståndets legitimitet i dina demonstrationer och aktioner.
 6. Kräv att palestinska och libanesiska motståndsorganisationer tas bort från ”terroristlistor” i Förenta staterna, Europeiska unionen, Kanada, Storbritannien och andra länder. Dessa organisationer representerar det palestinska folkets vilja och engagemang för att befria sitt land från den illegitima sionistiska ockupationen. Dessa listor används inte bara för att rättfärdiga det pågående sionistiska folkmordet och dess imperialistiska finansiering och stöd, utan också för att förfölja palestinska och internationella aktivister och organisationer.

Idag högtidlighåller vi 52-årsdagen av mordet på den palestinske revolutionären Ghassan Kanafani, mördad av Mossad i Beirut 8 juli 1972.

Som del av denna minnesdag delar vi med oss av en översättning av följande text publicerad av Resistance News Network ifjol:

Idag hyllar vi Ghassan Kanafani, en revolutionär vars namn för evigt är inristat i kampen för Palestinas befrielse.

Ghassan var inte bara skribent eller tänkare. Han var en ledare för PFLP tillsammans med George Habash, han var en militär strateg, ett förkroppsligande av vad martyren Basil Al-Araj kallade ”den kämpande intellektuelle”, trots att han aldrig avfyrade ett vapen.

Utan tvekan symboliserar Ghassans namn en sann motståndskämpes alla egenskaper i livet och i döden: som författare, tänkare, konstnär, politiker, far, make, son, revolutionär, intellektuell och kämpe. Han förstod ordens makt och antände genom dem en revolution i människors hjärtan som än idag brinner och ger bränsle åt motståndets handlingar.

Det är en sak att skriva. Att använda skrivandet som ett vapen är en helt annan. Din penna är en pistolpipa, dina ord är kulor avfyrade i fiendens bröst. Ghassan förstod detta.

Han har rört och berört så många människors liv att det är svårt att tro att det bara var en slump: Från att ha varit den förste att lägga märke till Naji Al-Alis teckningar på en utställning i Beirut och publicera hans teckningar, till att arbeta jämte George Habash och till att påverka Mahmoud Darwishs skrifter. Ett av hans mest kända citat är: ”Akta dig för en naturlig död och dö inte annat än under ett kulregn”, vilket har inspirerat många motståndskämpar till att omsätta hans ideologi i handling. Samma ord står skrivna på graven för lejonet av Nablus, Ibrahim Al-Nabulsi.

Sanningen är att Ghassan var en kämpe som kämpade genom sina ord och förkroppsligade uttrycket: ”en kulturell form av motstånd är aldrig mindre värdefull än det väpnade motståndet självt”. Detta etos var kärnan i hans verk. Hans ord – som har inspirerat så många att bära vapen och författa sina egna martyrskap i trotsigt motstånd mot fienden – var exakt varför samma fiende behövde att tysta honom.

Med allt han gav saken kunde Ghassan inte annat än bli martyr. Och så blev han martyr, en solig sommardag i Beirut, när Mossad mördade honom och hans 17-åriga systerdotter Lamees. Hans kropp låg utspridd över marken. Hans vänstra hand hittades i ett träd.

Märkligt nog slutade hans klocka aldrig att ticka. ”Kroppar faller men idéer består.” Revolutionära tankar respekterar inte tidens lagar.

Ett upprop från den palestinska studentrörelsen i Gazaremsan

Till den globala studentrörelsen för att stoppa folkmordskriget

Det är dags för en revolutionär eskalering av den globala studentintifadan för Palestina

Vi skriver detta upprop från vår studentrörelse i Gazaremsan, från hjärtat av det ockuperade Palestina, från under de brutala sionistiska bombningarna och ur klorna på den monstruösa mardröm av död som lurar runt omkring oss i varje hörn, hus och gata. Vi höjer det från fängelseceller, från under förstörelsen och inifrån spillrorna, och skickar det till våra medstudenter, våra kamrater, våra syskon, på alla universitet, skolor och institut överallt i världen, och vi vänder oss till den globala studentrörelse som startades för att stoppa det folkmordskrig som samordnas och finansieras av regeringarna i Förenta staterna, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Kanada, Australien med flera, denna modiga studentrörelse som föddes på universiteten som en integrerad del av vår kamp, som uttrycker samvetet hos studenter och folk som längtar efter rättvisa och frihet.

Vi i Gazaremsan ser på er med stolthet och ära, eftersom ni är en revolutionär kämpande förtrupp och en naturlig och integrerad del av vår palestinska befrielserörelse. Ni har kommit med ett rungande, ärligt och tydligt svar mot de israeliska massakrerna och dem som finansierar dem, och konfronterat företagen och institutionerna inblandade i det sionistiska folkmordskriget och den etniska rensningen som har krävt livet av tusentals palestinska studenter i alla åldrar, inklusive hundratals kämpande palestinska studentkadrer, som har sårats och fängslats, utöver vår stora förlust genom våra professorers och lärares martyrskap och förstörelsen av våra universitet, institut och skolor.

I dag uppmanar vi er, mitt under massakrer och belägring, till en ny revolutionär fas av omfattande eskalering, till att höja intensiteten och nivån på er kamp och era hedervärda ställningstaganden, kvantitativt och kvalitativt, mot de institutioner, företag, och regeringar som deltar i slakten av våra barn, våra studenter och vårt folk i Rafah, Jabalia, Khan Younis och hela Gazaremsan, och mot bosättargäng, arméer av sionistiska mördare och så vidare som begår sina brott i läger, städer och byar på den ockuperade Västbanken och i Jerusalem.

Vi uppmanar er att belägra Vita huset i Washington och att omringa de västerländska koloniala regeringarnas palats, högkvarter och ministerier, de sionistiska ambassaderna och byggnaderna och kontoren för de företag som finansierar den sionistiska enheten och beväpnar dess kriminella armé med alla slags bomber och andra medel för död och förstörelse. Dessa kriminella koloniala symboler representerar de krafter som stöder ”Israel” i att döda oss – med era skattepengar och de pengar som spenderas i medskyldiga företag, för att förstöra våra hem, vårt samhälle och vår framtid. Därför uppmanar vi er att blockera dem tills den amerikansk-sionistiska aggressionen mot vårt folk i Gazaremsan upphör.

Samtidigt förnyar vi vår uppmaning till universitetens lärare, forskare och fackföreningar, liksom till kulturpersonligheter, akademiker och vetenskapsmän, att förespråka och stödja studentrörelser tills de uppnår sina mål.

I dag vänder vi oss till gymnasieelever över hela världen för ett brett deltagande i universitetsstudentrörelsens kamp och aktiviteter, organisera demonstrationer, sittstrejker och vakor, skriva upprop och brev och anordna utbildningsdagar om den palestinska kampen och det palestinska folkets mål för befrielse och återvändo. Gymnasieskolorna utgör en stark fästning och ett stort stöd för universitetsstudenter överallt.

Återigen sänder vi särskilda hälsningar till våra syskon, Palestinas studenter i diasporan, och till våra kamrater och kolleger i Students for Justice in Palestine, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Palestine Action och de akademiska bojkott- och avinvesteringsskampanjerna, och vi hyllar alla som deltog och deltar i studentlägren vid varje universitet, högskola och skola.

De palestinska studenternas plikt och ansvar i Gazaremsan och hela det ockuperade Palestina är ståndaktighet, engagemang, motstånd, enighet och enhet med motståndet och folket tills den amerikansk-sionistiska aggressionen upphör och ockupationen besegras och avlägsnas från vårt land – hela vårt land, från floden till havet.

Länge leve de palestinska studenternas kamp för återvändo och befrielse

Länge leve den internationella solidariteten

Och tillsammans kommer vi att segra

Sekretariatet för de palestinska studenternas ramverk – Gazaremsan

Repressionen mot palestinier och deras anhängare har ökat i hela Kanada under de senaste månaderna; i varje större stad förekommer fall av falska anklagelser (som ofta senare läggs ned) mot aktivister som på ett tydligt sätt vågar utmana den sionistiska berättelsen.

Den senaste av dessa politiskt motiverade anklagelser inträffade för några dagar sedan i Vancouver BC, där Charlotte Kates, Samidouns internationella samordnare, kortvarigt frihetsberövades och anklagades för påstådda ”hatbrott”.  Hon släpptes på det skandalösa villkoret att hon inte deltar i några ”protester, möten eller sammankomster” förrän 8 oktober (om fem månader) då hon ska ställas inför rätta. Allt detta uppenbarligen för att ha stöttat det palestinska motståndets rätt att slå tillbaka mot det sionistiska militära förtrycket och sagt ”Länge leve 7 oktober” under ett tal vid en demonstration 26 april.

Den sionistiska lobbyn har bedrivit en häxjakt mot Kates, Samidoun och hennes make Khaled Barakat i flera år nu. De har pressat den federala regeringen att sätta upp Samidoun på Kanadas ”terroristlista”, och CIJA inkluderade till och med detta krav som en del av sin senaste valplattform. Men att Kates ifrågasätter varför palestinska motståndsgrupper redan finns med på samma lista är på något sätt oacceptabelt.

Vi är trötta på den dubbelmoral som råder i detta. Sionistiska grupper har rätt att ta med faktiska israeliska soldater till universiteten för att dela med sig av sina ”insikter från marken”, deras anhängare meddelar offentligt att de ”beväpnar sig”, men någon som vågar att ens visa verbalt stöd för palestiniernas rätt att motstå utländsk ockupation och aggression anklagas för ”hatpropaganda”!

Skäms inte våra politiker över hur de alla ställer sig i led för att ”hacka på” och angripa den som de stora proisraeliska grupperna bestämmer är persona non grata för dagen? Och att de gör detta med bara några timmar sinsemellan? Från borgmästare till provinspremiärministrar till federala politiker har vi gång på gång sett detta mönster att skynda sig att fördöma någon specifik demonstrant eller grupp.  Våra politiker, och många av mainstreammedierna, verkar inte skämmas när det gäller att bevisa sin lojalitet till det sionistiska projektet.

Låt oss diskutera frågan om att censurera alla som talar om 7 oktober (såvida det inte förstärker den sionistiska berättelsen, förstås). Det har ingenting att göra med oro för påstådd ”rasism” eller ”hatbrott”. Snarare har det att göra med att Israel försöker skydda sin fernissa av militär oövervinnlighet och sin högt prisade cybersäkerhet och underrättelsekapacitet. Detta är den verkliga kärnan i all felaktig information och uppenbar (ofta senare dementerad) propaganda kring det som hände 7 oktober. Denna kortvariga men avgörande nedmontering av israelisk militär avskräckning är det som nu motiverar hämndkampanjen som är det pågående folkmordet i Gaza.

Vi kommer att stödja och försvara alla våra gemenskapers aktivister. Detta är inte det första fallet av falska anklagelser mot palestinavänner och det kommer inte vara det sista. Fastän många av dessa åtal senare läggs ned har de sionistiska lobbygrupper som ägnar sig åt denna typ av ”lagföring” en annan agenda … att slösa tid och resurser, att förvirra solidaritetsrörelsen och att skapa en ”nedkylning” och en atmosfär av rädsla och självcensur.

Vi kommer inte att stå vid sidan om eller ge upp. Palestina kommer att befrias!

Kanadas palestinska förening, Vancouver

Undertecknat av:

Al-Jamia Masjid Vancouver
BDS Vancouver/Coast Salish Territories
Canadian BDS Coalition
Canadian Foreign Policy Institute
Greater Toronto 4 BDS (GTA4BDS)
Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste
Ontario Palestinian Rights Association (OPRA)
Palestinian and Jewish Unity Montreal
Niagara Movement for Justice in Palestine Israel
The Regina Peace Council
The International League of Peoples’ Struggle in Canada (ILPS)


Bakgrundsinformation och premiärminister David Ebys smutskastning

Den sionistiska etniska rensningen och folkmordet började med Nakba 1948, då två tredjedelar av den palestinska befolkningen sparkades ut från sitt hemland och över femhundra städer och byar raderades från världskartan. Precis som idag åtföljdes detta av tiotals brutala massakrer och 80 procent av Gazas befolkning är flyktingar från den ursprungliga Nakba 1948 som fortfarande väntar på att få återvända till sina hem och egendomar. År 1956 ockuperade Israel Gaza och begick många massakrer mot den obeväpnade civilbefolkningen, en av dessa massakrer dokumenterades av FN i Khan Yunis. 1967 ockuperades Gaza återigen av Israel tillsammans med Västbanken och andra arabiska områden. Sedan dess har Israel brutit mot två av FN:s säkerhetsresolutioner (242 och 338) som uppmanade Israel att dra sig tillbaka från alla dessa ockuperade områden och som uppmanade till ”en rättvis lösning på flyktingproblemet”.

Januari 2006 valdes Hamas och vann 74 av de 132 platserna (medan Fatah släntrade efter med 45) i det palestinska parlamentsvalet. I nästan tjugo år har Gaza varit under sträng israelisk belägring och varit skådeplats för många brutala och fascistiska israeliska övergrepp.

7 oktober 2023 var inte början på konflikten utan kom som ett resultat av fortsatt israelisk apartheid, etnisk rensning och folkmord samt israeliskt och västerländskt förnekande av palestiniernas mänskliga och nationella rättigheter.

7 oktober var en legitim militär operation mot en av de mest brutala och längsta ockupationerna i modern historia. Faktum är att FN:s resolution A/RES/43/106 8 december 1988 ”bekräftar legitimiteten i folkens kamp för sitt oberoende, sin territoriella integritet, sin nationella enhet och sin befrielse från kolonialt herravälde, apartheid och utländsk ockupation med alla tillgängliga medel, inklusive väpnad kamp;”

Israel, dess lobby och apologeter, i ett försök att dölja Israels militära blunder, försöker förtala det palestinska folket och dess motståndsrörelse. De försöker också kriminalisera dem som erkänner det som FN:s vapeninspektör i Irak, Scott Ritter, kallade ”den mest framgångsrika militära räden under detta århundrade”. I en artikel nyligen redogjorde han i detalj för Israels (och dess apologeters) lögner, påhitt och propaganda; många andra intervjuer/artiklar har också avslöjat denna israeliska falska berättelse, särskilt reportrar från The Grayzone och Electronic Intifada. Ändå har kanadensiska företagsmedier och kanadensiska politiker på alla regerings- och partinivåer skyndat sig att efterapa och förstärka dessa fabricerade påståenden. Graden av medbrottslighet och bristen på kritiskt omdöme är chockerande och bevisar helt enkelt den obrytbara alliansen mellan den sionistiska staten och den övergripande imperialistiska agendan att kontrollera regionen och dess resurser.

Premiärministern i British Colombia, David Eby, anammade från allra första början det sionistiska narrativet, utan hänsyn till denna bosättarkoloniala rörelses palestinska offer. 17 oktober 2023 sade han:
”Det kan inte finnas något rättfärdigande för den brutalitet och terror som Hamas utsatte oskyldiga offer för. Inget… De förespråkar folkmord”, sade Eby. ”Alla som försöker motsäga denna grundläggande sanning bör med rätta fördömas … Men låt oss vara tydliga med en annan sak. Hamas representerar inte det palestinska folket, inte i Gaza, inte på Västbanken. De representerar inte våra palestinska vänner och grannar som bor här i British Columbia.”

För det första, herr Eby, är det skandalöst och samvetslöst att anklaga människor som stöder palestinsk befrielse för att ”förespråka folkmord”, din tystnad om det israeliska folkmordet är medskyldighet till det. Det palestinska folket har varit offer för israeliskt folkmord de senaste 76 åren.
För det andra, Hamas och mer exakt den palestinska motståndsrörelsen ägnade sig inte åt ”brutalitet och terror”; det var en militär operation för att bryta de kedjor som håller dem i slaveri och lidande.
För det tredje, ja, Hamas representerar det palestinska folket, de valdes av det palestinska folket 2006 med en större majoritet än din NDP-regering. Och nej, palestinier som bor här i British Columbia vill inte vara vänner med en sådan trångsynt antipalestinsk rasist.
Slutligen bidrar din okunnighet när du blandar ihop Israels folkmord och grymheter med det judiska folket faktiskt till att uppmuntra antijudisk rasism.

Mer nyligen, 30 april, befäste Eby sin okunnighet och sade följande om talet vid demonstrationen den 26 april: ”Att fira mordet, våldtäkten på oskyldiga människor som deltar i en musikfestival, det är hemskt”, … ”Det är förkastligt, och det borde inte äga rum i British Columbia.” Hans förtalande anklagelse om våldtäkt är ogrundad, likt anklagelsen om att UNRWA-arbetare deltog i revolten 7 oktober. Hur länge ska vi vänta på att Eby offentligt fördömer och erkänner det våld (inklusive sexuellt våld) mot palestinska kvinnor och flickor som israeliska soldater fortsätter att utöva just nu i Gaza?

Om Eby tror att hans härjningar mot anhängare av palestinsk befrielse kommer att lyckas och kyla ned palestinasolidaritetsrörelsen bör han tänka om. Allt han gör är att intygs sig själv som hängiven sionist och antipalestinsk rasist.

Herr Eby, vi kommer att minnas er rasism mot det palestinska folket vid nästa provinsval och därefter.

Länge leve 1 maj som en kampdag för världens arbetare och fria folk mot mänsklighetens fiender.

O vårt stora palestinska folk,
O den palestinska arbetarklassen och de kämpande överallt,
O alla fria och hedervärda i vår nation och i världen,

Varje år 1 maj firar världens folk, särskilt den globala arbetarklassen och alla fattiga, förtryckta och nedtrampade i denna värld, inför brutaliteten, grymheten och slaveriet det utsätts för av en grym finansiell elit, som ignorerar alla mänskliga värden och principer, som gör allt i sin makt för att bevara sin kontroll och dominans över världens folk och deras resurser, som för sina politiska, ekonomiska och sociala ändamål använder allt som militärindustrins och den moderna teknikens utveckling erbjuder och alla förräderiets och bedrägeriets metoder för att uppnå sina mål och intressen, utan några moraliska eller mänskliga skrupler eller samvetskval.

Vårt folk, tillsammans med alla arbetare och fria människor i världen, högtidlighåller 1 maj i år vid en tidpunkt då de utsätts för den mest brutala och våldsamma kampanj av folkmord och etnisk rensning, som överträffar fascisternas och nazisternas grymhet och blodtörst, i händerna på en grupp mördare som kallar sig en armé för en invaderande ersättningsenhet, under ledning, partnerskap, stöd, täckmantel och medverkan av den US-amerikanska administrationen och de koloniala västimperialistiska makterna, mänsklighetens fiender. De tror att de med sina brott och sin brutalitet kan bryta ned vårt folks vilja och påtvinga dem kapitulation och nederlag. I ett vansinnigt försök att inte bara döda människor, smula sönder stenar och rycka upp träd med rötterna utan också att utplåna vårt folks identitet, historia och civilisation och göra det omöjligt för vårt folk att stanna kvar på sin mark.

I en tid då massakrerna och brotten som begås av den sionistisk-imperialistiska alliansen fortsätter och eskalerar, skriver vårt ståndaktiga folk, som tror på rättvisan i sin sak, i alla sina städer, byar och samhällen, över hela det historiska Palestina och på alla platser där de befinner sig, särskilt vårt ståndaktiga folk i Gazaremsan, varje dag en ny sida av hjältemod och mirakel, vars like historien sällan har bevittnat. Trots såren och smärtan, trots blodet och kroppsdelarna, trots strömmen av rinnande blod och den etniska rensningen i dess fulaste former, reser sig vårt folk alltjämt ur spillrorna och ruinerna, bär sina sår och marscherar mot seger och frihet, hissar motståndets flagga, med större beslutsamhet och tro på rättvisan i sin sak och segerns oundviklighet, med tålamod, ståndaktighet och motstånd som vapen och med stöd från alla fria och hedervärda människor i vår nation och i världen.

När vi böjer oss i vördnad och bävan inför vårt folks uppoffringar, ståndaktighet och beslutsamhet, måste vi betona vikten av att stärka den inre fronten och befästa den, och enhet i hållning och uppträdande, över olika politiska och sociala nivåer och fält, och beröva fienden på förmågan att genom bedrägeri och politiska manövrer uppnå det som den misslyckats med att uppnå på slagfälten. Vi uppmanar också till att öka den sociala solidariteten och stödet mellan vårt folks olika politiska och sociala delar, för att övervinna denna prövning med större styrka och motståndskraft inför konspirationer och omintetgöra dem.

I ljuset av den intensifierade konfrontationen mellan aggressionens, orättvisans och krigsprofitörernas krafter och fredens, rättvisans, frihetens och mänsklighetens krafter i världen, trots alla de finansiella resurser, militära resurser och den ekonomiska hegemoni som aggressionens krafter besitter, blir frihetens och rättvisans krafter mer medvetna och omdömesgilla när det gäller att försvara sina intressen mot de imperialistiska planer som syftar till att eliminera alla ädla mänskliga och etiska värden. I detta sammanhang framför vi våra högsta uttryck av tacksamhet och uppskattning till alla fria och hedervärda i världen som idag står sida vid sida med vårt folk och deras rättvisa sak inför de imperialistiska och sionistiska brotten.

Vi sänder en hälsning av respekt och stolthet till universitetsstudenterna över hela världen, särskilt till studenterna vid US-amerikanska universitet, som protesterar mot ockupationens brott och den US-amerikanska administrationens stöd till den, och som kräver ett stopp för aggressionen mot det palestinska folket. Vi hälsar också alla de arbetar- och kvinnoorganisationer som står i solidaritet med vårt folk och dess sak, och alla de fria och hedervärda som fyller torgen och fälten i världens från största huvudstad till minsta by till stöd för vårt folk och för dess rättfärdiga sak.

Ära och evighet åt martyrerna, frihet åt fångarna och läkedom åt de sårade.
En hyllning till vårt ståndaktiga folk över hela det historiska Palestinas land och på alla platser där de är befinner sig.
En hyllning av kärlek och lojalitet till våra modiga arbetare när de, tillsammans med alla delar av vårt folk – politiskt och socialt – för kampen för nationell, ekonomisk och social befrielse.
En hyllning till den globala arbetarklassen som står inför orättvisor, aggressioner och den globala imperialismens angrepp.
En hyllning till alla hedervärda och fria människor i världen som står upp mot orättvisor och aggression.

Folkfronten för Palestinas befrielse
Centrala mediaavdelningen
1 maj 2024

I Guds namn, den allsmäktige, den barmhärtige…

Vi, Gazas studenter, hälsar studenterna vid Columbia University, Yale University, New York University, Rutgers University, University of Michigan och ytterligare dussintals universitet över hela USA som reser sig i solidaritet med Gaza och för ett slut på det sionistisk-amerikanska folkmordet på vårt folk i Gaza. Medan vi fortfarande befinner oss under ockupationens bomber, gör motstånd mot det nazistiska folkmordet, sörjer våra martyrerade kollegor och lärare och bevittnar våra universitets förintelse välkomnar vi exemplen på solidaritet som ges av studenter som utsätts för gripanden, polisvåld, avstängning, vräkning och utvisning för att de kräver att deras universitet avbryter sin delaktighet i det sionistisk-amerikanska folkmordet och säger upp sitt stöd för ockupationen och de krigsprofitörer som beväpnar den.

Vi har sett hundratals studenter gripas över hela USA för att de omvandlar sina universitet till ”Folkuniversitet för Gaza”. Studenter, lärare och personal stör universitetens verksamhet och klargör att medan universiteten i Gaza bombas kan inte universitetsverksamheten fortsätta som vanligt i USA. Detta sker samtidigt som universitetsledningarna samarbetar med kongressledamöter för att misskreditera samvetsgranna studentaktivister och lärare, relegera studenter, förbjuda evenemang, stänga ner studentorganisationer som Students for Justice in Palestine och fördöma aktivister som arbetar för att få slut på det nazistiska folkmordet. Samtidigt investerar samma universitet i företagen som tjänar på försäljningen av vapen till den sionistiska regimen som behöver dem för att kunna fortsätta sin folkmordsoffensiv.

Våra studenter – och vårt utbildningssystem i sin helhet – i det ockuperade Palestina utsätts för en pågående folkmordsaggression: våra universitet förstörs och bombas, våra studentorganisationer förbjuds och våra studentledare utsätts för tortyr, mord och massfängslanden. Men i Palestina och runt om i världen har studentrörelsen alltid varit en drivande kraft i vår kamp för befrielse. När vi ser videor och bilder från amerikanska universitet i dag påminns vi om vår historia av studentkamp och om studentupproren 1968, som utmanade imperialismen från Vietnam till Palestina och omformade Europa och USA. Nu, 2024, är det återigen studentrörelsen som leder vägen.

Härifrån Gaza ser vi er och hälsar er. Era handlingar och er aktivism spelar roll, särskilt i imperiet hjärta, i USA. Samtidigt som kongressledamöter enas om att tillhandahålla vapen för ytterligare 26 miljarder dollar för att bomba vårt folk och fortsätta det sionistisk-amerikanska folkmordet gör ni meningsfulla åtgärder för att stänga ned krigsmaskinen på era campus. Det är tydligt att en ny generation växer upp som inte längre accepterar sionism, rasism och folkmord och som står med Palestina och vår befrielse från floden till havet.

Er globala studentsolidaritet spränger gränser och det är dags att krossa den US-amerikanska imperialistiska krigsmaskinen. Från Gaza till Columbia och till Ann Arbor och Berkeley är våra händer förenade för ett slut på det nazistiska folkmordet och för vår kollektiva befrielse.

Studentramverkens sekretariat

 • Islamic Bloc – Islamic Resistance Movement
 • Student Unity Bloc – Democratic Front for the Liberation of Palestine
 • Union of Student Struggle Committees – Arab Liberation Front
 • Union of Palestinian Student Struggle Committees – Palestinian Arab Front
 • Islamic League – Islamic Jihad Movement in Palestine
 • Fatah Youth – Fatahrörelsen
 • Al-Mubadara Student Gathering – Palestinian National Initiative Movement
 • Student Action Front – Popular Front for the Liberation of Palestine
 • Palestine Liberation Youth – Palestine Liberation Front
 • Al-Istiqlal Student Bloc – Palestinian Democratic Union Fida
 • Student Struggle Bloc – Palestinian Popular Struggle Front
 • The Land and Man Bloc – Popular Front (General Command)
 • Progressive Student Union Bloc – Palestinian People’s Party

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network står med vår Europakoordinator, Mohammed Khatib, och uppmanar till bredaste uttryck för solidaritet och stöd mot den förföljelse och repression han utsätts för. Vi poängterar att detta inte bara är ett försök att förfölja Mohammed som individ och Samidoun som organisation. Det är i första hand ett försök att tysta den växande, massiva rösten som kommer från folket som står med Palestina mot folkmord. Det syftar i synnerhet till att tysta rörelsen för palestinska fångars befrielse och för upprätthållandet av palestinska motståndets, särskilt det väpnade motståndets, legitimiteten och rättmätighet hos det som en del av den internationella, arabiska och palestinska globala intifadan.

15 april 2024 meddelade Nicole De Moor, Belgiens för asyl- och migrationsminister, i ett offentligt uttalande att hon uppmanar de belgiska immigrationsmyndigheterna att återkalla Mohammed Khatibs flyktingstatus. Mohammed, som föddes i flyktinglägret Ain el-Helweh i Libanon, har varit flykting i hela sitt liv och förvägras rätten att återvända till sitt hem och sitt hemland i Palestina som hans familj tvångsförflyttades från i samband med den sionistiska erövringen, Nakban 1947-1948. De Moors uttalande är i grund och botten ett försök att återigen fördriva en palestinsk flykting som redan har fördrivits flera gånger på grund av kolonialism, imperialism, krig och exploatering.

Den växande rörelsen för palestinsk befrielse

De Moor kallade Muhammed för en ”hatpredikant”, det senaste exemplet på europeiska, US-amerikanska och kanadensiska statstjänstepersoners upp-och-nervändning av verkligheten. För närvarande pågår ett folkmord på det palestinska folket i Gaza som utförs av de israeliska ockupationsstyrkorna, ett folkmord som väcker en intensiv global vrede mot den sionistiska regimen med protester på Belgiens gator i över sex månader med tiotusentals och hundratusentals deltagare; direkta aktioner riktade mot banker och vapentillverkare; en spirande studentrörelse för Palestina som liknar den som finns på US-amerikanska universitet som Columbia, Rutgers, Yale, University of Michigan och på andra håll; och en omfattande mobilisering bland den palestinska befolkningen i Belgien.

I takt med att den globala rörelsen till stöd för Palestina, det palestinska folket och dess motstånd har vuxit över gränser och kontinenter och fått miljontals människor att mobilisera i den imperialistiska kärnans hjärta har den mötts av hård repression från samma stater som beväpnar och finansierar det sionistiska folkmordet i Gaza. Detta är inte det enda angreppet i Belgien; demonstrationer som organiserats av Samidoun i Bryssel har ställts in och förbjudits av polisen. ZINTV, ett oberoende kollektiv, var värd för ett evenemang som ordnades av Samidoun i oktober 2023 om antipalestinsk repression i Europa; sedan dess har kollektivet hotats av lokala myndigheter och månader senare, mars 2024, utsattes de för en plötslig polisrazzia och utredning om ”finansiering av terrorism” som vedergällning för att ha varit värd för detta offentliga politiska evenemang.

Repression mot palestinsk organisering i Europa

I Tyskland, som kanske är det mest extrema exemplet, har palestinska organisationer, inklusive Samidoun, förbjudits. Aktivister som Zaid Abdulnasser och Musaab Abu Atta har belagts med politiska förbud – kort därefter följde framstående internationella personer som Salman Abu Sitta, Dr Ghassan Abu Sittah och Yanis Varoufakis. Demonstrationer och konferenser har tvångsavslutats och skingrats av samma tyska polis som har misshandlat demonstranter på gatorna i städer över hela landet. Hundratals människor har gripits. Polisräder har svept in i hemmen hos palestinska och palestinska solidaritetsaktivister i samband med regeringsstödda smutskastningskampanjer i media. Dussintals palestinier står inför förfaranden för att dra in deras uppehållstillstånd, blockera deras medborgarskapsansökningar och deportera dem från landet. Organisationer som står upp mot folkmordet, inklusive judiska organisationer, har fått sina bankkonton stängda. Den extrema nivån av repression i Tyskland kommer samtidigt som den tyska regeringen har ökat sin vapenexport till den israeliska regimen tiofalt sedan 7 oktober 2023.

Även om Tyskland sannolikt är det mest extrema exemplet på repression i Europa, är det inte unikt. I Frankrike, som redan har försökt upplösa eller förbjuda palestinska solidaritetsorganisationer som Collectif Palestine Vaincra och Comité Action Palestine, har över 628 ärenden inletts av åklagare som försöker utreda eller åtala personer för att ha gjort uttalanden till stöd för det palestinska motståndet, medan tjänstemän och högerextrema politiker och medier hotar att upplösa Samidoun Paris Banlieue, CAPJPO EuroPalestine, Urgence Palestine och andra massrörelser. Demonstrationer äger nu rum över hela Frankrike, men detta är endast möjligt efter att massmobilisering pressade tillbaka försöket att förbjuda demonstrationer för Palestina över hela landet i oktober och november 2023. I Spanien, Nederländerna och andra europeiska länder fortsätter liknande angrepp mot organisatörer för Palestina. Några av de mest extrema exemplen är naturligtvis de politiska fångarna för Palestina i europeiska fängelser, däribland Georges Abdallah, som suttit fängslad i nästan 40 år i Frankrike, Amin Abu Rashed, som suttit fängslad i över 300 dagar i Nederländerna, och nya fall i Italien, Nederländerna, Tyskland och andra länder.

I framför allt Nederländerna och Schweiz har den israeliska ambassaden och sionistiska organisationer gjort flera försök att stoppa evenemang där Mohammed talar. Dessa försök har misslyckats – till stor del på grund av att Mohammed redan är bosatt i Belgien. Den israeliska ambassadören i Belgien har upprepade gånger ställt krav på att Samidoun ska förbjudas och att våra evenemang ska tystas. Det är svårt att se dessa senaste angrepp som något annat än ett försök att blidka samma sionistiska regim som för närvarande mördat över 40 000 palestinier i Gaza och bombar sjukhus, skolor, moskéer, kyrkor, bostadshus och flyktingläger.

Angreppet på Mohammed Khatib är ett angrepp på oss alla

Angreppet på Mohammed Khatib och hotet mot hans flyktingstatus är en del av denna repression. Det är menat som ett hot mot alla andra palestinier och alla andra erkända flyktingar i Belgien, att om de uttalar sig – särskilt om de uttalar sig högt och tydligt om palestinsk befrielse och palestinskt motstånd – kommer de att bli måltavlor och förlora sitt uppehållstillstånd och sin försörjning. Ministern försöker inte ens påstå att Mohammed och Samidoun har gjort något annat än att organisera demonstrationer, protester, massmobiliseringar och politiska utbildningsaktiviteter för Palestina i Belgien – således är ”hotnivå 3 av 4” som identifierats av ospecificerade ”säkerhetstjänster” kopplad till det ”hot” som den växande rörelsen för palestinsk befrielse i Belgien utgör. Allt detta blir ännu mer upprörande av att det belgiska public service-bolaget VRT i en intervju med Mohammed Khatib noterade att ”säkerhetstjänsten främst bedömer att organisationen [Samidoun] kan skada Belgiens internationella relationer med Israel”.

Repression mot fångarna och motståndsrörelsen

Angreppet på Mohammed och Samidoun är i synnerhet avsett att tysta stödet för de palestinska fångarna. Det finns för närvarande över 9 500 palestinska fångar i den israeliska ockupationsmaktens fängelser. Ytterligare tusentals palestinier från Gaza har kidnappats av den sionistiska regimen, särskilt sjukvårdspersonal och civila i områden som utsatts för den israeliska ockupationsarméns invasioner. Dessa palestinska fångar utsätts för svår tortyr, svält och övergrepp av det israeliska fängelsesystemet. Samtidigt är de palestinska fångarna ledare för den palestinska saken, utpekade för sin roll i motståndet mot ockupationen, från att organisera studenter och arbetare till att leda den väpnade kampen. De palestinska fångarnas frigivning är värdefull för det palestinska folket som helhet och för deras motstånd. Den israeliska regimen vill isolera dem från sitt folk och från vår internationella rörelse – och det är den främsta anledningen till att de angriper Samidoun och kallar oss ”terrorister”. Vi är fast beslutna att ännu mer högljutt och brett framföra kravet på att alla palestinska fångar ska friges.

Dessutom är det också ett angrepp på den palestinska motståndsrörelsen. Allt fler människor överallt i världen klargör att de erkänner sionismens illegitimitet och rasism, behovet av ett fritt Palestina från floden till havet och det palestinska motståndets, särskilt den väpnade kampens, legitimitet. Trots alla försök att smutskasta och kriminalisera palestinska motståndsorganisationer, inklusive att lista dem som ”terroristorganisationer” i USA, Europeiska unionen, Storbritannien och Kanada, erkänner världens folk – till och med i den imperialistiska kärnan – att det är det palestinska motståndet (och deras allierade motståndsstyrkor i Jemen, Libanon och i hela regionen) som försvarar mänskligheten från folkmord. Den palestinska rätten att göra motstånd med alla medel är inte bara inskriven i internationell rätt, den är en grundläggande och naturlig rättighet för alla folk som utsätts för ockupation och kolonisering. Dessa angrepp är återigen inte bara riktade mot Mohammed och Samidoun, utan är ett försök att kriminalisera och förtrycka det växande stödet för motstånd i alla dess former, särskilt det väpnade motståndet, i Palestina.

Antipalestinsk rasism, imperialism och rätten att stanna och återvända

Vi måste också betona att detta angrepp är en del av den pågående strukturella rasismen mot migranter i Belgien, i synnerhet mot svarta, afrikanska, arabiska och andra migranter som rasifieras som icke-vita. Högerpolitiker som Theo Francken, vars valkampanj främst kretsar kring islamofobi och antiarabisk rasism, håller upp bilder på Mohammed i det belgiska parlamentet och förklarar att Bryssels gator som demonstrerar för Palestina ”liknar Beirut eller Gaza”, vilket han menar är ett tecken på ”fara” och en förolämpning mot stadens invånare. Palestinska barn har fråntagits sitt belgiska medborgarskap, medan polisens energi och våld upprepade gånger riktas mot communities som rasifieras som icke-vita.

Naturligtvis drivs migrationen till Belgien i sig av kolonialism och imperialism som gör livet svårt om inte omöjligt runt om i världen och pådyvlar människorna i den globala södern en form av tvångsmigration genom allt fler krig, regimbyten, interventioner och ekonomisk exploatering av folken i syd, deras rikedomar och resurser. Palestinier som har förnekats rätten att återvända hem under de senaste 76 åren har genomlevt tvångsmigration samtidigt som de har utsatts för med regimer av kontinuerlig förföljelse, marginalisering och exkludering och samtidigt kämpat för rätten att stanna kvar och rätten att återvända till sina hem och sitt land i Palestina. Kampen till försvar av Mohammed är en kamp mot rasism och förtryck i alla dess former.

Stå med Mohammed. Stå med Samidoun. Stå med palestinska fångar, det palestinska motståndet och Palestinas befrielse från floden till havet.

AGERA:

 1. Det viktigaste vi kan göra är att fortsätta och trappa upp mobiliseringar, direkta aktioner, ockupationer av det offentliga rummet och alla former av organisering för ett slut på folkmordet i Gaza och Palestinas befrielse. Ta ställning i de sammanhangen mot repression och prata om detta och andra fall i ditt område.
 2. Skriv under kampanjen till stöd för Mohammed. Klicka här!
 3. Utfärda ett solidaritetsuttalande. Organisationer som Charleroi Pour La Palestine, LABO, UPJB, Bruxelles Pantheres och ABP har redan gjort det. Utfärda eget uttalande och gör det tydligt att Nicole de Moor inte talar för folket.
 4. Bjud in Mohammed att tala. Oavsett om det är ett lokalt evenemang i Belgien eller någon annanstans i Europa eller ett virtuellt evenemang, bjud in Mohammed att tala om sitt fall och den bredare kampen för befrielse. Mejla oss på supportmohammed@samidoun.net för att planera ett evenemang.
 5. Prata om de palestinska fångarna och om motståndet. Lyft de palestinska fångarnas fall och deras pågående kamp för frihet och befrielse. Betona det palestinska folkets och dess motstånds krav på att de palestinska fångarna ska befrias i en verklig fångutväxling. Betona det palestinska motståndets legitimitet i dina demonstrationer och aktioner.
 6. Kräv att palestinska och libanesiska motståndsorganisationer stryks från ”terroristlistorna” i Förenta staterna, Europeiska unionen, Kanada, Storbritannien och andra länder. Dessa organisationer representerar det palestinska folkets vilja och engagemang för att befria sitt land från en illegitim sionistisk ockupation. Dessa listor används inte bara för att rättfärdiga det pågående sionistiska folkmordet och imperialistisk finansiering och stöd, utan också för att förfölja palestinska och solidaritetsaktivister och organisationer.

7 april 2024 led Walid Daqqah, författare, frihetskämpe och långvarig politisk fånge, martyrdöden i den sionistiska ockupationens fängelse. Han har under lång tid utsatts för avsiktlig medicinsk försummelse och nekats rätten till vård trots att han de senaste åren lidit svårt av allvarlig cancer.

Walid Daqqah är känd som en av den palestinska fångrörelsens mest framstående tänkare och intellektuella. Han föddes 1961 i Baqa’ al-Gharbiyya i det ockuperade Palestina. 1986 greps han av ockupationsstyrkor, anklagad för att ha bildat en kommandocell och för att ha kidnappat och dödat en sionistisk soldat.

Under sin tid i fängelset tog han bland annat en magisterexamen i statsvetenskap och skrev flera böcker, både inom politisk teori och skönlitteratur. Detta trots att han under hela sin fängelsevistelse utsattes för hårda repressalier och bland annat tvingats sitta i isoleringscell som straff för sitt intellektuella och konstnärliga arbete.

År 1999 gifte han sig med aktivisten och journalisten Sana Salameh. Trots många överklaganden nekades paret äktenskapliga besök och rätten att bli föräldrar, men år 2020 födde Sana deras dotter Milad i Nasaret genom artificiell insemination med sperma som som smugglats ut från fängelset.

Våra tankar är med Sana och Milad som har kämpat outtröttligt för Walids och hela Palestinas befrielse. I förordet till barnboken “Oljans hemlighet” skriver Walid Daqqah: ”Jag skriver tills jag blir befriad från fängelset, med hopp om att fängelset ska befrias från mig”. Ära åt martyren!

Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.
Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.

Följande inlägg är en översättning av en rapport på engelska från Resistance News Network.

På 18-årsdagen av räden mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamrat sekreteraren och hans kamrater

Detta brott kommer inte att glömmas och kommer att förbli ett bevis på ockupationens brutalitet.

Folkfronten för Palestinas befrielse bekräftade på 18-årsdagen av ockupationens räd mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamraten och ledaren Ahmad Sa’adat, frontens generalsekreterare, och hans kamrater med amerikansk och brittisk medverkan och den palestinska myndighetens försumlighet, att detta brott inte kommer att glömmas och förblir ett bevis på ockupationens brottslighet och brutalitet och den amerikanska administrationens och västvärldens inblandning i det folkmord som begås mot vårt folk.

Fronten betraktade detta förrädiska brott som en bekräftelse på den kriminella och förrädiska karaktären hos denna sionistiska, fascistiska och nazistiska enhet, vilket återspeglar USA:s och Storbritanniens delaktighet och deras direkta ansvar för det palestinska folkets lidande och de brutala massakrer som ockupationen begår dygnet runt. Eftersom historien upprepar sig upprepas ockupationens brott i dag på Gazaremsan på ett mycket större och mer fasansfullt sätt, utan motstycke i världen, med amerikanskt och brittiskt stöd och grönt ljus.

Detta brott avslöjade den lömska roll som [palestinska] myndighetens säkerhetsstyrkor och säkerhetssamordningen spelade när de förföljde och arresterade kamrat generalsekreteraren och hans kamrater och fängslade dem i Areeha-fängelset, vilket slutligen ledde till ockupationens stormande av fängelset.

Fronten betonade att detta brott inte har och inte kommer att bryta viljan hos vår kamrat och ledare Ahmad Sa’adat och hans kamrater, som har förvandlat ockupationens fängelser till en ny arena för konfrontation.

Fronten avslutade sitt uttalande med att uppmana världens fria folk att fortsätta sina massaktiviteter till stöd för Gaza, som genomgår ett sionistiskt folkmord i ordets alla bemärkelser, och att fortsätta sin rörelse till stöd för fångarna som utsätts för ett brutalt krig av misshandel och förtryck, som trappades upp efter den 7 oktober genom beslut av krigsförbrytaren, fascisten och rasisten Itamar Ben-Gvir.

Folkfronten för Palestinas befrielse

Centrala medieavdelningen

2024-03-14

Texten nedan är översatt till svenska från ett inlägg från Samidoun-anslutna Collectif Palestine Vaincre.

Georges Abdallah är en libanesisk kommunistisk aktivist som har suttit fängslad i Frankrike sedan 1984 för sitt engagemang i det palestinska motståndet. I ett uttalande den 25 februari upprepade han sina ståndpunkter till försvar för det palestinska folkets motstånd, mot det folkmord som pågår i Gaza, och fördömde bestämt den västerländska imperialismens delaktighet. I synnerhet understryks den franska regeringens hyckleri och cynism, som upphöjer de kommunistiska antifascistiska motståndskämparna Missak och Mélinée Manouchian till skyarna men kriminaliserar det palestinska folkets och dess anhängares motstånd.

I dag mer än någonsin måste solidaritetsrörelsen med Palestina fördjupa sitt engagemang för att Georges Abdallah ska friges, och förstå att om man stöder honom stöder man en fånge för den palestinska saken vars fängslande i 40 år är en symbol för den kriminella alliansen mellan Frankrike och den sionistiska staten.

Kära vänner och kamrater,

I mer än fyra och en halv månad har det palestinska folket, genom alla sina sociala och politiska komponenter, utsatts för en massiv folkmordsaggression i Gaza och inte mindre mordiska militära operationer på Västbanken, där de överlägsna bosättarna och soldaterna i ockupationsarmén dagligen ägnar sig åt de värsta övergreppen i syfte att intensifiera koloniseringen och göra levnadsvillkoren outhärdliga för majoriteten av befolkningens massor. Godtyckliga arresteringar, mord på aktivister, förstörelse av hem och andra övergrepp blir alltmer vardagen för alla palestinier på Västbanken.

Helt naturligt ställer sig de imperialistiska staterna i väst på ett eller annat sätt på den sionistiska enhetens sida, iscensätter en propagandakampanj, rättfärdigar och stöder detta kriminella sionistiska krig, förtalar dagen lång de huvudsakliga krafter som motsätter sig det och, framför allt, kriminaliserar här varje initiativ till stöd för de palestinska folkmassornas och deras kämpande förtruppers kamp. Den imperialistiska borgarklassen i detta land, just som den firar upphöjandet av en heroisk antifascistisk motståndsfigur till skyarna, åberopar med all skam den sionistiska ockupantens ”rätt till självförsvar” inför den palestinska nationella rörelsens motstånd.

Få röster i den socialdemokratiska intelligentian påminner systemets fanbärare om att den kolonialistiska ockupanten inte har någon legitimitet. Ockupationen och ockupationsarmén, med allt vad den för med sig, är fullständigt illegitima. Motstånd mot ockupanten i alla dess former är däremot det mest legitima och ädla uttrycket för ”folkens rätt till självbestämmande”.

Naturligtvis är det mycket svårt att föreställa sig denna legitimitet när man har en särskild plats i sitt sinne för marskalk Pétain eller en annan inte mindre avskyvärd marskalk Bugeaud…

Med tanke på detta, kära vänner och kamrater, kanske det skulle vara bra att komma ihåg att aktiv internationell solidaritet är ett oumbärligt vapen i kampen mot den pågående koloniseringen av Palestina och det folkmordskrig som är intimt förknippat med den. Det är på grundval av denna aktiva solidaritet som vi kan delta i förändringarna av maktbalansen här i det imperialistiska odjurets mage, och på andra håll i processen att bygga det ”historiska blocket”, den globala ramen och det potentiella subjektet för den nationella befrielserörelsen. Ni är naturligtvis inte omedvetna om att det var på grundval av er aktiva solidaritetsmobilisering som kapitalets ”makthavare” tvingades ge efter och häva förbudet mot demonstrationer i solidaritet med det palestinska folket. Med andra ord, trots hela den fascistiseringsprocess som pågår i detta land, bidrar det enkla faktum att ta sig an solidaritetsmobiliseringen på den internationella scenen på ett sätt till att stärka ”kampens konvergens” och till att strukturera det “historiska blocket” i syfte att anta dess roll som ett aktivt politiskt subjekt …

Om den imperialistiska borgarklassen i dessa dagar firar upphöjelsen av Manouchian till skyarna strax efter det att ”invandringslagen” antagits, är det för att den framför allt försöker utplåna och begrava de värden som förkroppsligas i kampen och martyrskapet hos alla motståndskämpar av Manouchians typ.

Kära vänner, kära kamrater,

Från början av 1900-talet till i dag har det palestinska folket aldrig upphört att kämpa mot det sionistiska bosättningsprojektet. Flera årtionden av kamp, uppoffringar och lidande har format den palestinska identiteten i grunden. De tusentals martyrerna och fångarna liksom de hundratals flyktingarna i lägren, i Palestina och i grannländerna, har bidragit till att avsevärt komplicera det palestinska folkets existentiella villkor och följaktligen de objektiva villkoren för deras motstånd.

Det är faktiskt bara inom ramen för detta ”historiska motstånd” som konstruktionen av det antisionistiska politiska subjektet bekräftas och blomstrar, och det är just inom denna ram som vi bättre kan förstå den dynamiska artikuleringen av dess komponenter, liksom de olika faktorer som strukturerar den ”kollektiva viljan” att främja antikolonial (antisionistisk, antiimperialistisk) handling. Det är bara i ljuset av allt detta som vi idag kan förstå varför ”Palestina kan bara vinna” trots vad som vid första anblicken verkar vara en enorm obalans i styrkeförhållandena: Å ena sidan den sionistiska enheten, den västerländska imperialismens organiska förlängning, å andra sidan de palestinska folkmassorna som under mer än ett sekel har gjort sig till ett folk och fortsätter att göra det i dag, i dynamiken av en kamp vars insatser går långt bortom det historiska Palestinas gränser. Detta folk, som har varit tvunget att ta sig an de uppgifter som historiskt har ålegat alla arabiska massor, särskilt dem i det arabiska Mashriq, har under mer än ett århundrade befunnit sig i klorna på en särskild typ av kolonial bosättning, som hindrar det från att strukturera sig socialt, som alla andra befolkningar i regionen, genom klasskampens dialektik i en traditionell typ av kolonialt produktionssätt.

Detta folk har besegrat hela den koloniala bosättningspolitik som genomförts i över ett århundrade av det sionistiska uttrycket för det imperialistiska väst. Den etniska rensningen av landet Palestina och dess okuvliga invånare är mer än ett misslyckande. Mer än hälften av det palestinska folket lever nu i det historiska Palestina. Den sionistiska rörelsen har aldrig lyckats och kommer aldrig att lyckas bryta den orubbliga viljan hos palestinska kvinnor och män, unga och gamla, att leda kampen på alla fronter för att befria Palestina, hela Palestina. Det är detta historiska motstånd, djupt rotat i det kollektiva minnet, som ständigt återupplivar den palestinska identiteten.

Kära vänner, kära kamrater,

Trots den folkmordiska aggressionen i massiv skala mot Gaza dessa dagar, där tiotusentals martyrer och sårade har lagts till den fruktansvärda utbredda förstörelsen av Gazas hela levnadsområde, förblir motståndet orubbligt, skyddat och omfamnat av de folkliga massorna.

Detta folk har besegrat hela den koloniala bosättningspolitik som genomförts i över ett århundrade av den imperialistiska västvärldens sionistiska uttryck. Den etniska rensningen av Palestina och dess okuvliga invånare är mer än ett misslyckande. Mer än hälften av det palestinska folket lever nu i det historiska Palestina. Den sionistiska rörelsen har aldrig lyckats och kommer aldrig att lyckas bryta den orubbliga viljan hos palestinska kvinnor och män, unga och gamla, att leda kampen på alla fronter för att befria Palestina, hela Palestina. Det är detta historiska motstånd, djupt rotat i det kollektiva minnet, som ständigt återupplivar den palestinska identiteten.

Kära vänner, kära kamrater,

Trots den folkmordiska aggressionen i massiv skala mot Gaza dessa dagar, där tiotusentals martyrer och sårade har lagts till den fruktansvärda utbredda förstörelsen av Gazas hela livsrum, förblir motståndet orubbligt, skyddat och omfamnat av de folkliga massorna. Gaza kommer aldrig att bära kapitulationens vita flagga … Varken sionisterna eller någon annan kriminell kraft kommer någonsin att lyckas bryta motståndsviljan i Gaza.

Vi får aldrig glömma att det var ur dessa flyktinglägers innandömen i Gaza, på Västbanken, i Jordanien och Libanon som det historiska palestinska kamputtrycket växte fram: Fedayin. Detta motstånd mot folkmordsaggressionen grönskar mer än någonsin och bär på Fedayins löfte…

Må tusen solidaritetsinitiativ blomstra till stöd för Palestina och dess lovande motstånd!
Solidaritet, all solidaritet, med motståndskämparna i sionistiska fängelser och i isoleringsceller i Marocko, Turkiet, Grekland, Filippinerna och på andra håll i världen.
Solidaritet, all solidaritet, med de unga proletärerna i arbetarklassens bostadsområden!
Kapitalismen är inget annat än barbari, heder åt alla dem som motsätter sig den i mångfalden av dess uttryck!
Tillsammans, vänner och kamrater, och endast tillsammans kommer vi att vinna! Palestina kommer att leva och Palestina kommer garanterat att segra!
Till er alla, mina kamrater och vänner, mina varmaste revolutionära hälsningar.

Er kamrat Georges Abdallah