Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hälsar den japanska internationalisten och revolutionären Fusako Shigenobu på dagen för hennes frigivning i Tokyo, tillsammans med hennes dotter May och alla kamrater och vänner som har stöttat denna modiga frihetskämpe under nästan 22 år i japanska fängelser.

Liksom Georges Abdallah i Frankrike är och var Fusako Shigenobu en internationalistisk kämpe för Palestinas befrielse, djupt engagerad i den revolutionära rörelse som svepte över världen och som tog sig uttryck i ett direkt engagemang i den antiimperialistiska kampen, särskilt den palestinska kampen. Fusako är medgrundare av den revolutionära organisationen Japanska röda armén (JRA) som kämpade för en revolutionär framtid för Japan och som arbetade hand i hand med palestinska revolutionärer i Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) för ett befriat Palestina.

Fusako Shigenobu arbetade direkt med Ghassan Kanafani när hon arbetade på PFLPs kontor för offentliga och internationella relationer där Al Hadaf, frontens tidning, gavs ut. Hon möjliggjorde produktionen av filmen ”Red Army/PFLP Declaration of World War” och skrev många rapporter och uppmaningar till handling för japanska vänsterpolitiska nyhetsbrev och tidskrifter, där hon manade till handling för Palestina.

Tre japanska palestinakämpar deltog i en militär operation på al-Lydd-flygplatsen (”Ben Gurion-flygplatsen”) och hade planerat att offra sina liv i operationen. En av kämparna, Kozo Okamoto, blev dock tillfångatagen och fängslad i årtionden tills han släpptes i samband med ett fångutbyte med det palestinska motståndet.

Fusako tvingades leva under jorden, där hon födde och uppfostrade sin dotter May Shigenobu, samtidigt som hon verkade som ledare för Japanska röda armén. Samtidigt som JRA deltog i väpnad kamp blev den så småningom en organisation som engagerade sig i gräsrotssolidaritet till stöd för palestinsk befrielse. Fusako greps i Japan år 2000 i Osaka och fördes till Tokyo. Hon har suttit fängslad sedan dess och skrivit böcker och poesi. Hon har fortsatt att hålla fast vid sina antiimperialistiska principer och sitt engagemang för Palestinas befrielse.

Fusako Shigenobus arv av internationalistiskt engagemang och uppoffring för Palestinas befrielse är ett hedervärt och inspirerande kampliv som påminner oss alla om vårt ansvar att agera, organisera och göra motstånd mot imperialismen. På denna dag då hon befrias hyllar vi henne och alla de som har kämpat tillsammans med henne, och vi lovar att agera för att påskynda dagen för befrielsen av alla fångar för den palestinska saken och den antiimperialistiska kampen, från de sionistiska fängelserna till USAs och Frankrikes imperialistiska fängelser och bortom dem.

Från floden till havet, Palestina ska befrias!

Läs biografin om Fusako Shigenobu nedan, som förberetts av Fusakos dotter May och kamrater, och följ Instagram-kontot @freedomfighterfu och Facebook-sidan Fusako Shigenobu för mer information.

Fusako Shigenobus biografi/historia

Fusako Shigenobu (1945- ) är politisk fånge, poet, författare, mor och revolutionär kämpe för Palestinas befrielse. Hon var fängslad i 21,5 år efter att ha ägnat sitt liv åt kampen mot den globala imperialismen.

Hon anslöt sig till studentrörelsen i slutet av 1960-talet när hon gick på kvällsskola vid Meiji-universitetet i Tokyo och engagerade sig gradvis i revolutionär politik och gick senare med i Röda arméfraktionen (RAF) 1969. RAF var ett kommunistiskt parti som förespråkade revolution mot USAs och Japans imperialistiska regeringar. Fusako blev en av de främsta ledarna 1970 och fick i uppdrag att starta en byrå för internationella relationer.

År 1971 lämnade Fusako Japan delvis på grund av sin oenighet med Mori Tsuneo, RAFs nya tillförordnade ledare efter massarresteringar av dess ledning. Men den främsta anledningen till att hon lämnade Japan var att hon sökte internationell solidaritet med andra pågående revolutioner och kamper mot imperialismen runt om i världen. Hon begav sig till Mellanöstern efter att ha fått kännedom om den palestinska kampen mot den israeliska ockupationen.

När hon anlände till Libanon den 1 mars 1971 började Fusako arbeta med Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en sekulär marxist-leninistisk organisation som grundades av den palestinske läkaren George Habash. Fusako började sitt solidaritetsarbete på PFLPs PR-kontor och tidskriftspubliceringscenter Al Hadaf. Detta var en tid med mycket begränsad tillgång till medier och information, så hennes huvudfokus var att sprida den information hon fick om den palestinska kampen och om situationen i Mellanöstern tillbaka till Japan genom att skriva rapporter för japanska vänstertidningar och tidskrifter, samt korrespondera med olika aktivister, konstnärer, läkare, journalister och andra specialister för att uppmuntra dem att komma och arbeta som volontärer i de palestinska lägren eller att informera den japanska allmänheten och skapa gräsrotsstöd.

Maj 1971 hjälpte hon till att introducera Masao Adachi och Koji Wakamatsu för de palestinska frihetskämparna, fidayeen, och underlättade inspelningen av deras film Red Army/PFLP Declaration of World War. Hon följde med dem till det palestinska lägret i Jarash-berget i Jordanien där de filmade de första bilderna någonsin av palestinska krigare i fidayeens dagliga liv. Dessa fidayeen massakrerades bara två dagar efter att filmteamet hade åkt.

Den 30 maj 1972 anmälde sig tre japanska män frivilligt för att delta i en militär operation på Lydda flygplats (känd för israeler som Ben Gurion-flygplatsen ) som riktades mot Aharon Katzir, ledande forskare för Israels biologiska vapen. Tjugofem civila dödades i korselden med israeliska säkerhetsstyrkor. Israel nekade en internationell undersökningskommission tillträde för att undersöka hur så många civila dödades i incidenten. En oberoende utredning skulle ha avslöjat vem som var ansvarig för dödandet av civila.

De tre japanska frivilliga hade planerat att offra sina liv under operationen genom att använda handgranater, men en av deltagarna Kozo Okamoto överlevde och tillfångatogs. Under det israeliska förhöret avslöjades det att han var medlem av Röda arméfraktionen (RAF). De tre frivilliga kallade sig själva Arabiska röda armén och detta läckte ut till israeliska medier. De israeliska medierna kallade dem Japanska röda armén och namnet fanns alltså redan innan organisationen bildades 1974.

Fusako tvingades gå under jorden av rädsla för israeliska repressalier mot de japaner som arbetade med den palestinska befrielserörelsen. Trots att Fusako inte var inblandad i operationen försökte Israel mörda henne genom att bomba de byggnader där hon bodde. (I Decided to Give Birth to You Under an Apple Tree, 2001).

Vid denna tid blev hon gravid med sin dotter som föddes 1 mars 1973. Fusako och hennes dotter May levde under jorden under de kommande 28 åren. May fick sitt namn efter det japanska ordet för revolution (Kaku-mei) med kanji-tecknet som betyder ”liv”. (命)

Samtidigt som de japanska frivilliga i PFLP förblev underjordiska beslutade de att skapa en politisk organisation 1974. Fusako blev ledare och talesperson för denna internationalistiska vänsterrevolutionära organisation som antog namnet Japanska röda armén (och Arabiska röda armén i dess tidiga skede). De genomförde flera operationer mot kapitalist-imperialistiska enheter som bolaget Shell i Singapore (1974), samt krävde frigivning av politiska fångar genom att ockupera franska ambassaden i Haag (1974) och amerikanska konsulatet i Kuala Lumpur (1975).

När JRA blev en självständig enhet 1974 försökte man se till att civila inte skulle skadas i framtida operationer. Efter en ändring av politiken upphörde all deras militära verksamhet i slutet av 1980-talet. Gruppen beslutade att fortsätta sitt arbete genom att fokusera på gräsrotsstöd och solidaritet med det palestinska folket.

Fusako förklarar: ”Skälen till att vi avbröt den väpnade kampen i 1970-talsstil var att tillsammans med FN:s erkännande av palestinierna (och på grund av de många dödsfallen) var min tanke att värna om livet i varje kamp”.

Fusako författade tio böcker medan han levde under jorden och i fängelse, bland annat en poesibok. I sin första bok, My Love, My Revolution (1974), skrev Fusako: ”Jag skulle vilja se att människor fostras till att hjälpa varandra oavsett gränser”.

I november 2000 greps Fusako i Osaka och fördes till Tokyo. Vid många tillfällen har Fusako offentligt tagit på sig ansvaret för tidigare JRA-aktioner och bett om ursäkt till alla dem som i onödan skadats. 14 april 2001 upplöste hon Japanska röda armén och förklarade att hon skulle fortsätta samma arbete i Japan med lagliga medel. Regeringen anklagade henne för två fall av passförfalskning och hävdade att hon måste ha varit en ”medkonspiratör” i planeringen av gisslantagningen 1974 vid den franska ambassaden i Haag (en operation som är välkänd för att ha planerats av PFLPs Waddie Haddad och som leddes av Carlos, och som skadade en vakt). Åklagaren lade inte fram några konkreta bevis för Fusakos inblandning och förlitade sig i hög grad på framtvingade bekännelser som inhämtades på 1970-talet och som återkallades av de vittnen som stod i vittnesbåset under rättegången. Utan hänsyn till dessa återkallelser dömde domaren henne 2005 till 20 års fängelse för eventuellt medhjälp till ett ”försök till dråp”.

I likhet med andra politiska fångar har Fusako straffats orimligt hårt eftersom hon öppet ifrågasätter den japanska monarkins och regeringens legitimitet för att de vidmakthåller imperiella system av dominans och diskriminering. Från fängelset skrev hon: ”Japan är inte en gudomlig nation; vi bör bli en human nation”. (December 2000)

År 2008 fick hon diagnosen tjock- och tarmcancer och genomgick tre operationer. I ett brev från 2017 från fängelsesjukhuset Hachioji i Tokyo skriver Shigenobu:

”Om kärnkraftsmotståndare och krigsmotståndare kan gå samman kan de förändra framtiden. Jag är hoppfull… Man kan säga att världen är mogen för revolution, i materiella termer. Så länge mänskligheten fortsätter att försakas kommer den globala humanistiska revolutionen säkert att äga rum i en framtida generation.”

Vi återpublicerar här ett uttalande för våra kamrater i Rojavakommittéerna som tillsammans med Sveriges kurdiska diaspora utstår en förnyad repressionsvåg i samband med svenska statens nya närmande till imperialistalliansen Nato och dess medlem Turkiet:

Vänner och kamrater,

För en timme sedan genomfördes en hacking-attack mot vår digitala infrastruktur. Minst fem av våra administratörers konto forcerades simultant och vår Facebooksida med närmare 10.000 följare raderades.

Vem som ligger bakom attacken vet vi inte än. Vad vi däremot vet är att vi planerar protester till i nästa vecka och att vi redan i söndags genomförde en sådan protest mot Erdogans krav på Sverige, där en stor flagga från den kurdiska frihetsrörelsen vecklades ut från en bro i Stockholm. Denna protest verkar ha fått särskilt spinn i Turkiet, där denna ”terroristhandling” rullat löpande på en av Turkiets största TV-kanaler, CNN Türk.

Den turkiska presidentens talesperson har också gått ut och sagt att detta viftande med rörelsens ”så kallade flagga” -som att en flagga slutar vara en flagga för att man ogillar de som står bakom den- fördjupat misstroendet mot Sverige och att det strider mot internationella normer kring ”terrorism”.

Med detta i bagaget har vi våra misstankar om från vilket håll den här attacken skett. Och det är också det här Turkiet kräver att Sverige ska göra;
– Stänga ner föreningar, organisationer, aktiviteter som står i opposition till Erdogan, vilket han brett refererar till som terrorism, samt sluta låta individer kopplade till dessa ”existera” och utvisas till Turkiet.

Det är det här det handlar om. En auktoritär despot som stöttade IS så länge det bara gick som står mot demokratiska fri och rättigheter. Mot yttrandefrihet och den rörelse som besegrade IS. Det är den strid vi ser utspelas nu, på nätet och i verkligheten. Vi kommer resa oss ur den digitala askan och om demokratins fiender tror att de vunnit något så tror de fel.

Hjälp oss dela vad som hänt men också vad som står på spel på våra gator och torg. Se till att sprida informationen om de protester som planeras mot Turkiets krav på Sverige som man nu försöker stoppa:
– Visa despoten och IS-faciliteraren i Ankara att vi inte låter honom diktera vad ”terrorism” är eller hur vår demokrati ska se ut!

Inte en millimeter åt Erdogan! Vi syns på torgen!

Stockholm, Bantorget – 21/5 kl 14:00
https://www.facebook.com/events/313292747494937
Malmö, Möllevångstorget – 26/5 kl19:00 :
https://www.facebook.com/events/1070822770184852
Göteborg, Järntorget – 26/5 kl17:00 :
https://www.facebook.com/events/422339095978242

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uttrycker sitt starkaste stöd och sin solidaritet med Fusako Shigenobu, internationell fånge i den palestinska befrielsekampen. Hon har suttit fängslad i Japan i över 21 år som politisk fånge på grund av sin roll som grundare av den revolutionära organisationen Japanska röda armén (JRA), som kämpade för en revolutionär framtid för Japan samt för att hon arbetade hand i hand med palestinska revolutionärer i Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) för ett befriat Palestina. Den 28 maj i Japan kommer Fusako Shigenobu att befrias från fängelset, och hennes dotter May Shigenobu arbetar tillsammans med kamrater och anhängare runt om i världen för att välkomna hennes befrielse.

Med anledning av frihetskämpen Fusako Shigenobus frigivning efter 21 års fängelse bjuder vi i Samidoun Göteborg in till visning av filmen “Children of the Revolution”.

Tid: Onsdag 25 maj 18:00
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg (ingång under Hagabions trappa, ring på porttelefonen till höger om dörren).

Filmen handlar om Shigenobu och den tyska revolutionären Ulrike Meinhof, och beskrivs:
“Inspired by the student revolutions of 1968, Ulrike Meinhof and Fusako Shigenobu became the leading revolutionaries of their time, as leaders of the Baader Meinhof Group and the Japanese Red Army. Appalled by the killing in Vietnam, they worked with Palestinian freedom fighters to overthrow capitalism through world revolution. Packed with extraordinary archive footage, the film sees journalists Bettina Röhl and May Shigenobu explore the lives of their mothers, Ulrike and Fusako, giving us a unique perspective on two of the most notorious ‘’terrorists’ in modern history. With capitalism in crisis and revolution sweeping the Arab world, we look back and ask: what were they fighting for and what have we learned?”

Fusako Shigenobu var en av grundarna till Japanska röda armén, en antiimperialistisk väpnad grupp som kämpade mot japansk monarki och kapitalism men även för palestinsk frigörelse och hade nära band till Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Shigenobu har suttit fängslad sedan 2006. Läs mer om henne på https://www.facebook.com/shigenobufusako.

Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.” – Ghassan Kanafani

Uttalande från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och Palestinian Youth Movement

8 juli 2022 är det 50 år sedan Ghassan Kanafani mördades, en politisk och kulturell ikon för det palestinska motståndet och det palestinska folket. 8 juli 1972 mördades Kanafani, den palestinska revolutionära författaren, av en bilbomb placerad av Mossad utanför sitt hem i Beirut, tillsammans med sin systerdotter Lamis Najm. Vi uppmanar alla palestinier, araber och internationalistiska anhängare av den palestinska saken att fira denna årsdag genom att göra den till en dag av kulturell och politisk kamp och motstånd för Palestina i städer och samhällen runt om i världen. Genom att hålla aktioner och demonstrationer i städer över hela världen och genom att kanalisera vår revolutionära fantasi på versrader om befrielse och bilder av rättfärdigt motstånd bekräftar vi kollektivt att Kanafanis arv lever och frodas, och att vårt folk aldrig kommer att ge upp kampen fram till fullkomlig befrielse och återvändo.

Vi uppmanar alla grupper, organisationer och samhällen som arbetar med Palestina att uppmärksamma denna viktiga årsdag som belyser det palestinska motståndets och den palestinska kreativitetens odödlighet, trots den avsiktliga politik av förföljelse och mord som kolonisatörerna använder mot palestinska ledare, frihetskämpar och visionärer. 11 maj sköts den älskade palestinska journalisten Shirin Abu Aqla ihjäl av ockupationsstyrkorna när hon bevakade deras invasion av Jenin. Från mordet på Kanafani till mordet på Shirin Abu Aqla, kommer palestinska röster för sanning och motstånd inte att tystas.

Denna årsdag är en tid för att fira palestinsk revolutionär och motståndskonst i och utanför Palestina, lyfta fram fångrörelsens kamp i sionistiska och imperialistiska fängelser och organisera internationell solidaritet med den palestinska saken, för befrielse och återvändo till Palestina, från floden till havet. Det är en tid för att frossa i det inneboende sambandet mellan uppror för antikolonial befrielse och den kreativa andan, som Kanafani sömlöst förkroppsligade genom hela sitt liv och sin tankevärld. Att kämpa för frihet, att vägra ge efter för den sionistiska bosättarkolonialismens underkuvande är en djupt kreativ process som kräver att man förnekar och avvecklar den befintliga, förtryckande ordningen och att man har den djärva klarheten att föreställa sig vad som väntar oss efteråt. 

Vi uppmanar särskilt den palestinska ungdomen att låta sig inspireras av Kanafanis mångfacetterade och briljanta arv av kamp för att utveckla sin roll i att förnya den palestinska revolutionära kulturen och leda den palestinska kampen framåt mot att uppnå befrielse. Kanafani förstod att kulturen inte är ett komplement till de politiska ansträngningarna, utan att den i själva verket är en egen radikal terräng för politisk kamp. Vi noterar också den djupa kollektiva och internationalistiska revolutionära tradition som Kanafanis visioner och politiska arbete verkar i; denna årsdag är ett palestinskt, arabiskt och internationellt datum inte för att sörja, utan för att kollektivt bygga vidare på det arv som Kanafani och hans kamrater har skapat.

Kanafanis revolutionära liv i kamp

Ghassan Kanafani föddes i Akka i Palestina 9 april 1936. Han och hans familj fördrevs med tvång från Palestina i samband med Nakba 1948, först till Libanon och sedan till Syrien, där han studerade vid Damaskus universitet innan han av politiska skäl avskedades. Han arbetade sedan som lärare i Kuwait innan han återvände till Beirut för att ägna sig åt journalistik, kulturellt arbete och politiskt arbete inom ramen för Arab Nationalist Movement, den panarabiska revolutionära, socialistiska och antiimperialistiska rörelse som grundades av dr George Habash. Tillsammans med Habash och andra kamrater var han medgrundare av Folkfronten för Palestinas befrielse och blev redaktör för tidskriften Al-Hadaf och internationell talesman för fronten. Förutom sitt politiska ledarskap och sin representation utformade och ritade han många av frontens tidiga politiska affischer. Som revolutionär marxist-leninist var han starkt inspirerad av arabiska, afrikanska och asiatiska befrielserörelser och spelade en viktig roll i utvecklingen av Strategi för Palestinas befrielse.

Samtidigt som Kanafani oförtröttligt arbetade för att utveckla och företräda en tydlig, revolutionär politik för Palestinas befrielse från sionism, imperialism och reaktion, gav han samtidigt uttryck för den palestinska revolutionära kulturens kreativitet. Kanafani arbetade också för att kollektivisera den palestinska berättelsen och förflyttade det nationella litterära och kulturella etoset bort från skilda erfarenheter av fördrivning till en enhetlig, nationalistisk litterär framställning av kolonialt förtryck och radikalt motstånd. Hans enkla, suggestiva språk och stil uttrycker det palestinska folkets verklighet, talar om diasporans smärtor och illustrerar de uppoffringar som gjorts i jakten på hem och befrielse, för palestinierna själva och för världen. Hans verk var nyskapande i både stil och innehåll och belyste de palestinska arbetande och folkliga klassernas erfarenheter. Män i solen, Tillbaka till Haifa, Um Sa’d, Allt vad ni har kvar och hans många noveller och pjäser förblir odödliga litterära verk med fängslande kraft än idag.

Förutom sitt kreativa skrivande, sina romaner, berättelser och pjäser ägnade han sig också åt omfattande politiska och litterära studier. Han var faktiskt den förste som använde termen ”motståndslitteratur” för att beskriva palestinska texter, samtidigt som han själv producerade många av de grundläggande exemplen på sådan litteratur. 

Kanafani träffade och gifte sig 1961 med Anni Høver, en dansk pedagog och förespråkare för barns rättigheter. De fick två barn, Fayez och Laila, och efter mordet på Ghassan skapade Anni Ghassan Kanafani Children’s Foundation, som fortsätter att tillhandahålla utbildning och resurser för palestinska flyktingbarn i lägren i Libanon, som liksom Ghassan fortfarande förvägras sin rätt att återvända till Palestina. 

De kan inte lönnmörda motståndet

Mordet på Kanafani 8 juli 1972 är ett exempel på den sionistiska mordpolitik som riktar sig mot palestinska ledare, författare, diplomater och revolutionärer. Det var ett misslyckat försök att döda motståndet genom att döda den kreativa författaren och revolutionäre ledaren som representerade kampen genom sina ord och idéer, som återspeglade folkets befrielsekamp från kolonialismen och som fungerade som röst för fedayin i väpnad kamp, trots att han aldrig själv bar ett vapen. Detta har varit en systematisk politik för att försöka likvidera det palestinska folkets kamp genom att rikta in sig på dess ledare och visionärer; trots det blodiga pris som denna kriminella politik har krävt har den förblivit ett misslyckande. Ghassan Kanafanis ord, idéer, analyser och arv är mer relevanta än någonsin tidigare, 50 år sedan han stals från oss vid 36 års ålder.

Ghassan Kanafani var en engagerad internationalist som utvecklade den palestinska revolutionära rörelsens och PFLPs förbindelser med revolutionära rörelser och organisationer runt om i världen. Han såg kampen mot imperialismen, även inom de imperialistiska länderna, som central för kampen för palestinsk och arabisk befrielse. ”Imperialismen har lagt sin kropp över hela världen, huvudet i Östasien, hjärtat i Mellanöstern, dess artärer når Afrika och Latinamerika. Varhelst man slår den, skadar man den och tjänar världsrevolutionen.”

Konst av Laila Abdelrazaq för PYM:s Ghassan Kanafani-antologi.

Leve Ghassan Kanafani, leve Palestina

Kanafanis kulturella och politiska skrifter fortsätter att utbilda, utveckla och inspirera generationer av palestinier, araber och internationalister. I ockupationsfängelserna läser palestinska fångar Kanafanis verk kollektivt som en del av sin självutbildning som förvandlar ockupanternas fängelsehålor till skolor för revolution. Och unga palestinska författare och konstnärer fortsätter att inspireras av Kanafanis liv, arv och författarskap, vilket kommer till uttryck i Palestinska ungdomsrörelsens Ghassan Kanafani Scholarship and Resistance Arts Anthology.

Försöket att likvidera Kanafani, hans tydliga analys, revolutionära politik och motståndslitteratur, slutade inte med Mossadbombningen som tog hans och hans systerdotter Lamis liv. Vi bevittnar för närvarande ett pågående försök från högerpolitiska, sionistiska, proapartheidorganisationer att tysta akademiker som talar om Kanafani, att ställa in evenemang om eller med hänvisning till Kanafani eller att stänga av uppläsningar eller föreställningar av hans pjäser, romaner och noveller. Men den sionistiska enheten misslyckades med att utplåna Kanafanis arv, och dess anhängare kommer aldrig att kunna tysta våra rättfärdiga, minnesvärda handlingar av kreativt motstånd. På 50-årsdagen av mordet på Ghassan Kanafani är vi fast beslutna att klargöra: Ghassan Kanafani lever vidare, genom alla dem som fortsätter på hans väg av kulturellt motstånd och engagerad kamp, fram till befrielse och återvändande, i hela Palestina.

Hjälp oss att organisera evenemang och aktiviteter! 

Evenemangen kan omfatta följande:

 • Läsningar av Kanafanis verk och gruppdiskussioner om deras aktuella innebörd.
 • Konferenser, diskussioner och presentationer om Ghassan Kanafanis idéer och arv.
 • Evenemang med antologin Ghassan Kanafani Resistance Arts Anthology.
 • Möten, manifestationer och demonstrationer för Palestina som innehåller hyllningar till Kanafani.
 • Affischering i era städer och bostadsområden om Kanafani, hans idéer, citat och liv.
 • Stödja Ghassan Kanafanis kulturstiftelse för palestinska barn.
 • … och mycket mer! 

Kontakta oss på samidoun@samidoun.net och palyouth.usa@gmail.com och tagga oss på sociala medier för att berätta om era evenemang, bjuda in en talare eller be om förslag eller resurser!

Resurser:

Vi publicerar här en svensk översättning av ett uttalande från Samidoun Tyskland som även finns på bland annat engelska och arabiska:

15 maj är Nakba-dagen – en dag för att minnas fördrivningen av palestinierna, en dag för kamp mot den pågående sionistiska bosättarkolonialismen, en dag för obrutet palestinskt motstånd och en dag för internationell solidaritet.

I likhet med vad som skett och eskalerat under det senaste året riktas ett massivt förtryck mot palestinska grupper och demonstrationer i Berlin. Myndigheterna vill hindra tusentals människor från att strömma ut på gatorna i huvudstaden, där det största palestinska samfundet i Europa finns. Som ett resultat av detta har många demonstrationer av olika grupper som planerats för nu på söndag på Nakba-dagen förbjudits!

Detta skandalösa angrepp på det palestinska minnet och på palestinska liv är en rasistisk diskriminerande handling. I sin motivering av förbudet förklarar polisen i Berlin upprepade gånger att palestinierna är ”känslosamma” när det gäller dödandet av deras folk och konfiskeringen av deras mark. Att beteckna legitim palestinsk ilska och engagemang för rättvisa mot över 100 års kolonialism som ett ”hot mot den allmänna säkerheten” är en avskyvärd censurhandling.

Som ett tunt svepskäl för förbjuden anklagar myndigheterna också alla demonstrationer som hålls till minne av Nakba i Berlin, och till och med hela Palestinarörelsen, för antisemitism över hela linjen. Den tyska förtryckarapparatens ansikte visas tydligt i dessa åtgärder: alla medel bör användas för att förhindra att internationell solidaritet bryter ut. Staten fruktar nämligen en bred antiimperialistisk rörelse som utöver solidariteten med den palestinska befrielsekampen fokuserar på Tysklands delaktighet och egna imperialistiska intressen.

Vi accepterar inte dessa förbud! Nakba-dagen är vår kampdag och vi står beslutsamt enade mot förtrycket. När den tyska staten och tysk media försöker förtala och splittra oss, förenar vi våra krafter och försvarar vår gemensamma rätt att från Berlins gator sända en stark signal till våra bröder och systrar i Palestina och runt om i världen: Vår kamp för friheten är en rättvis kamp! Vår kamp mot imperialismen är en rättvis kamp! Vi uppmanar alla grupper som är solidariska med Palestina och de som kämpar mot imperialismen runt om i världen att ansluta sig till oss och stå upp mot förtrycket.

Länge leve den internationella solidariteten!

Grupper som undertecknat:

 • Samidoun-nätverket
 • F.O.R. Palestine
 • Kommunistischer Aufbau
 • Young Struggle
 • Revolutionärer Jugendbund
 • Migrantifa – Berlin
 • Linksjugend Solid Nord-Berlin
 • SDAJ – Berlin
 • Rot feministische Jugend
 • Palästina Antikolonial
 • Free Palestine FFM
 • Palästina Spricht
 • Klasse gegen Klasse
 • Gruppe Arbeiter:innenmacht
 • Acciones Berlin
 • Revolution
 • Kommunistische Organisation
 • Solidaritätsnetzwerk
 • Internationale Jugend Berlin
 • FACQ
 • Palästinakomitee Stuttgart
 • Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen

Internationellt stöd – Europa

 • Alkarama (Movimiento de mujeres palestinas)
 • Collectif Palestine Vaincra
 • Secours Rouge Toulouse
 • International Jewish Antizionist Network IJAN
 • Jewish Voice for Labour (UK)
 • Jewish Network for Palestine
 • Jeunes pour la Palestine – Nantes
 • CAPJPO-Europalestine
 • Classe Contre Classe
 • Secours Rouge
 • Palestinian Youth Movement Sweden
 • Europe Network for Justice and Peace in the Philippines
 • April 28 Coalition for Migrants and Refugees Rights and Welfare
 • Union Juive Française pour la Paix
 • Plate-forme Charleroi-Palestine
 • Revolution Permanente
 • Dutch Scholars for Palestine

Internationellt stöd – Brasilien

 • Juventude palestina – Sanaúd
 • CSP-Conlutas
 • Frente Palestina Livre
 • Centro cultural palestino Aljaniah
 • Partido Comunista Brasileiro – PCB
 • Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU
 • Partido Socialismo e Liberdade / Movimento Esquerda Socialista
 • União da Juventude Comunista – UJC
 • Liga de Parlamentarios por Al-Quds
 • Unidade Popular pelo Socialismo – UP
 • Monitor do Oriente
 • Amigos de Palestina
 • Fórum Latino Palestino
 • Articulação Internacional Julho Negro
 • Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial
 • Comitês Islâmicos de Solidariedade
 • Instituto de Estudos e Solidariedade para Palestina – Razan Al Najjar

Internationellt stöd – Libanon

 • Palestinian Chess Forum – Shatila camp
 • Palestinian Cultural Club – Beirut
 • Palestinian Arab Cultural Club
 • The Naqab Center for Youth Activities – Burj Al-Barajneh Camp

Internationellt stöd – Nordamerika

 • Socialist Action / Ligue pour l’Action socialiste
 • Within Our Lifetime — United for Palestine
 • Just Peace Advocates
 • GPM – GTA Palestine Movement
 • Freedom Road Socialist Organization
 • Canada Palestine Association
 • Al-Awda, the Palestine Right to Return Coalition
 • Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran
 • International League of Peoples’ Struggle
 • Friends of the Filipino People in Struggle – Coast Salish Territories
 • Oakville Palestinian Rights Association
 • Palestinian Youth Movement
 • Jews for Palestinian Right of Return
 • April 28 Coalition for Migrants and Refugees Rights and Welfare
 • Canadian BDS Coalition
 • National Lawyers Guild International
 • Association of Palestinian Arab Canadians
 • Canada Philippines Solidarity for Human Rights
 • Gabriela BC
 • Sulong UBC
 • Human Rights 4 All Saskatchewan
 • Palestine Solidarity Network Edmonton
 • Edmonton Small Press Association
 • Friends of Sabeel North America
 • Migrante BC
 • Palestinian and Jewish Unity – Montreal
 • Peace Alliance Winnipeg
 • Justice for Palestinians, Calgary
 • Coalition Against Israeli Apartheid Victoria Canada
 • Niagara Coalition for Justice
 • US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel

Detta är vår översättning av våra kamrater Collectif Palestine Vaincras uttalande, läs även vårt nätverks längre artikel om situationen.

Gérald Darmanin, franska inrikesministern, har just meddelat sin avsikt att upplösa Collectif Palestine Vaincra och en till propalestinsk organisation på franska presidenten Emmanuel Macrons uppmaning. Detta skandalösa beslut är resultatet av en obönhörlig och ohederlig kampanj som leds av den israeliska extremhögern och dess agenter i Frankrike mot Collectif på grund av vårt arbete i solidaritet med det palestinska folkets mot kolonialism, rasism och apartheid. Detta uttalande är ett nytt steg i den franska regeringens auktoritära eskalering efter att redan ha upplöst, eller hotat med att upplösa, flertalet muslimska, antirasistiska och vänsterradikala medieorganisationer. Vi kommer inte låta oss skrämmas. Solidaritet med Palestina är inte bara en rättighet utan en plikt.

Vi kallar redan på ett brett svar från politiska organisationer, fackförbund, föreningar och grupper till stöd för Collectif Palestine Vaincra och mot kriminaliseringen av solidaritetsrörelsen för Palestina.

Palestina lever, Palestina kommer att segra!

24 februari 2022

Collectif Palestine Vaincra, medlem i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

AGERA!

 • Skriv under uppropet ”Nej till Collectif Palestine Vaincras upplösning!” för privatpersoner och för organisationer
 • Skicka ett solidaritetsmeddelande till collectifpalestinevaincra@gmail.com, Collectif kommer att publicera meddelandena!
 • Organisera aktiviteter (solidaritetsfoton, protester, telefonkampanjer) mot kriminaliseringen av Palestinasolidaritet.
 • Använd denna hashtagg i sociala medier: #SolidaritéCollectifPalestineVaincra

Följande text är en översättning av det internationella aktionsuppropet från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network på engelska:

Palestinska fångar är motståndsledare, på frontlinjen för rättvisa och befrielse, de uthärdar hungerstrejker och kämpar outtröttligt med obrytbar vilja för frihet. Delta tillsammans med Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och andra som kämpar för rättvisa och befrielse i Palestina världen över i den internationella aktionsveckan för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar 15 till 22 januari 2022.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Ladda ner affischmaterial på engelska, franska, farsi, nederländska, tyska, spanska, svenska och danska!

Ahmad Sa’adat är Folkfronten för Palestinas befrielses fängslade generalsekreterare, en ledare för den den palestinska nationell befrielserörelsen och en symbol för den internationella vänstern och för revolutionära rörelser.

15 januari 2022 uppmärksammar 20:e årsdagen för Palestinska myndighetens gripande av Sa’adat som del av ”säkerhetssamordningen” med den israeliska ockupationen. Efter att han våldsamt fördes bort av israeliska styrkor från Palestinska myndighetens Jerichofängelse dömdes han till 30 års fångenskap i israeliskt fängelse 25 december 2008, anklagad för att leda en förbjuden organisation och för ”uppvigling”. Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, likt alla palestinska politiska partiet och motståndsorganisationer, är stämplade som ”förbjudna organisationer” av de israeliska ockupationsmyndigheterna.

Sa’adat är en ledare i den palestinska fångrörelsen och den palestinska nationella befrielserörelsen och är en symbol för palestinskt, arabiskt och internationellt motstånd mot sionism, kapitalism, rasism, apartheid och kolonisering. Han är angripen på grund av sin politiska roll och klara vision men fortsätter utan att tystas eller brytas ner, trots förtrycket mot honom och hans 4 650 palestinska politiska medfångar.

Delta i vårt gemensamma upprop 15-22 januari 2022 för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar. Agera för att eskalera bojkotten av Israel, stoppa allt stöd för och samarbete med Israel, organisera för rättvisa i Palestina och gör motstånd mot imperialism och kolonialism.

Sa’adats fall representerar den koloniala karaktären hos den israeliska fångregimen som syftar till att slå ner på det palestinska folkets legitima ledarskap. Hans bojkott av sionistiska militärdomstolar speglar hans principfasta åtagande att avvisa kolonisering i alla dess former. Hans fall speglar även rollen som imperialistiska makter, som USA, Storbritannien och Kanada, och den Palestinska myndighetens maskopi och dess ”säkerhetssamordningsregim” spelar i förtrycket och förföljelsen av det palestinska folket och det palestinska motståndet.

Medan de hölls i Palestinska myndighetens Jerichofängelse vaktades Sa’adat och hans kamrater av US-amerikanska, brittiska, kanadensiska och andra utländska vakter. Vissa av de brittiska vakterna är samma som tidigare vaktat irländska republikanska fångar i det ockuperade Nordirland. Sedan ett våldsamt israeliskt angrepp avtjänar nu Ahmad Sa’adat och hans kamrater långa straff i israeliska fängelser.Detta är bara en av de förödande konsekvenserna för palestinier efter Madrid-Oslo-vägen och Palestinska myndighetens grundande genom den så kallade ”fredsprocessen” som i verkligheten har varit ett projekt för att likvidera den palestinska befrielserörelsen.

Kom med oss och kräv frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar i de israeliska ockupationsfängelserna. Den palestinska befrielserörelsens fångar fortsätter också hållas i internationella fängelser, särskilt Georges Ibrahim Abdallah, fängslad i Frankrike sedan 37 år tillbaka trots att har han rätt att friges sedan 1999; de fem fångarna från Holy Land Foundation i USA; och Issam Hijjawi Bassalat i brittiskt fängelse. Vi står upp för alla deras frigivning.

Och precis som att Sa’adat anklagades av den israeliska ockupationen för att leda en ”illegal organisation” så placeras PFLP och andra palestinska motståndsgrupper  på så kallade ”terrorlistor” i USA, Europa, Kanada och på annat håll. Dessa etiketter används för att kriminalisera motstånd, likt hur palestinska fångar kriminaliserats. Nu försöker den israeliska ockupationen använda terroretiketter för att kuva gräsrotsorganisationer och civilsamhällesgruppers organisering och aktivism. ”Terroretiketter” används som ett kolonialt vapen mot motståndsrörelser, och vi befäster: Motstånd är en rättighet!

”Den palestinska kampen för nationell befrielse är en och samma som folkens internationella rörelse för nationell befrielse, internationell rasmässig och ekonomisk rättvisa, och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism.” – Ahmad Sa’adat

Palestina ska befrias, från floden till havet!

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

AGERA:

 1. Anordna evenemang, aktioner och protester för att krävs frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg, lärosäten och gemensamma utrymmen. Dessa datum är också årsdagen för israeliska blodiga militärangrepp på Gaza 2008-2009 under namnet ”Cast Lead”. Maila samidoun@samidoun.net för att tipsa om evenemang och aktioner.
 2. Visa filmen ”Fedayin” om Georges Abdallahs liv och kamp. Ahmad Sa’adat och Georges Abdallah är kamrater som konstant hedrar varandras kamper och upprätthåller en politisk korrespondens trots många mils och fängelsemurars avstånd. För att ordna en visning, kontakta samidoun@samidoun.net och vacarmesfilms@gmail.com.
 3. #ShutElbitDown: Palestine Action vann en viktig seger över den brittiska repressionen mot modiga aktivister som konfronterade den israeliska vapentillverkaren Elbit Systems med röd målarfärg och kreativa direkta aktioner. Nästa rättegång – i Crown Court, en de högsta engelska domstolsinstanserna – är på gång i januari. Stötta kampanjen genom att organisera egna aktioner under #ShutElbitDown i ditt område. Läs mer på: https://palestineaction.com
 4. Anslut till sociala mediekampanjen. Ladda upp en bild eller en video med ett budskap om frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda dig av våra bilder. Skicka dina bilder till oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.
 5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag manar alla krafter för framsteg, frihet och demokrati att stå med vårt folks kamp med alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell mot ockupationsstaten och åstadkomma en riktigt ekonomisk kostnad för koloniseringens och bosättningarnas industrier och eskalera de globala kampanjerna av alla bolag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inte israeliska varor och kampanja för ett slut på investeringar i bolag som profiterar på ockupationen. Anslut till direkta aktioner som utmanar krigsprofitörer och bojkotta företag som Puma och HP.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Texter på svenska av och med Ahmad Sa’adat:

Följande presentation gavs lördag 20 november i Köpenhamn av Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun-nätverket baserad i Toulouse, Frankrike. Presentationen gavs som del av den danska antiimperialistiska organisationen Internationalt Forums 50-årskonferens och firande. Collectif deltog i arrangemanget tillsammans med Samidoun-medlemmar från Nederländerna, Sverige och Belgien såväl som delegater från Filippinerna, Spanien, Grönland och England. Nedan är hela Collectifs presentation om solidaritet med palestinskt motstånd och befrielsekamp, översatt från originalet på franska (finns även på engelska).

Ljudinspelning av presentationen på Internationalt Forums 50-årsfirande.

Tack till Internationalt Forum för inbjudan till detta möte. Vi tackade omedelbart ja, eftersom vi uppskattar ert viktiga mångåriga arbete till stöd för Palestina och för bojkott av den sionistiska ockupationen. Och tack till alla de andra inbjudna talarna, särskilt Palestine Action, till vilka vi återigen utsträcker vår fullständiga solidaritet när de står inför repression.

Jag talar för Collectif Palestina Vaincra (“Kollektivet Palestina kommer att segra”), en organisation baserad i Toulouse, Frankrike som stödjer det palestinska motståndet, medlem i det internationella Samidoun-nätverket och deltagande organisationer i Masar Badil, rörelsen för en alternativ revolutionär palestinska väg. Vårt kollektiv grundades mars 2019 efter ett decennium av arbete till stöd för det palestinska folket och deras motstånd. Vi har den stora äran att kunna kalla Georges Abdallah, arabisk kommunistisk fängslad i Frankrike sedan mer än 37 år, och Leila Khaled, ikon för palestinska motståndet, våra hedersmedlemmar.

Att stödja Palestina: En antiimperialistisk kamp

Grundandet av Collectif motiverades av en enkel observation. I Frankrike domineras solidaritetsrörelsen med det palestinska folket till stor del av en humanitär strategi, som i praktiken erkänner den sionistiska statens ”legitimitet” och följer Osloavtalets kapitulationistiska så kallade ”fredsprocess”.

Vår organisation har brutit med denna majoritetstrend i solidaritetsrörelsen genom att anta en antiimperialistisk och antikolonial inställning till den palestinska saken. Israel är inte en stat som alla andra, det är en utpost för de imperialistiska makterna i regionen byggd på bosättarkolonialism och etnisk rensning av det palestinska folket. Joe Biden, USAs president, förklarade detta med stor tydlighet när han sade: “Om inte Israel fanns skulle USA tvingas uppfinna ett Israel för att försvara sina intressen i regionen.”

Det är så klart fallet för alla de imperialistiska makter i världen som ser en pålitlig och trogen allierad i den sionistiska staten. I synnerhet har den franska imperialismen spelat och fortsätter att spela en nyckelroll i koloniseringen av Palestina: från Sykes-Picot-avtalet 1916, som utgjorde grunden för den regionens imperialistiska uppdelning mellan Frankrike och Storbritannien, till omröstningen om FNs delningsplan 1947, till tillhandahållandet av kärnkraft till den israeliska ockupationen på 1960-talet, fram till i dag genom många ekonomiska och militära avtal.

Att förstå detta är att förstå att stöd åt Palestina inte bara är att stödja det palestinska folket i deras rättmätiga kamp för rättvisa, värdighet och befrielse, men också att stödja oss själva, våra gemenskaper och vår klass i vår kamp mot våra egna länder imperialism. För det är till försvar av imperialistiska intressen i regionen, först brittiska intressen och sedan västerländska intressen i allmänhet och USAs intressen i synnerhet, som det palestinska folket har utsatts för brutal kolonisering i 104 år.

Att förstå detta är också att förstå att det palestinska folket inte bara konfronterar den sionistiska staten utan också de imperialistiska makterna och de reaktionära arabiska regimerna i deras tjänst, som till exempel Egypten och Jordanien. Rörelsen för Palestinska befrielse har därför en palestinska, arabiska och internationella dimensioner genom vilka vi alla har ett ansvar, inte till humanitärt bistånd, utan att hjälpa varandra i vår gemensamma kamp, ​​en antiimperialistiska kamp. Palestinas befrielse är en viktig hävstång för den arabiska revolutionen och för kampen mot de västerländska imperialistiska makterna. Därför är försvaret av den palestinska saken är en central fråga.

Att framhäva en tydlig linje för Palestinas befrielse

Inom detta ramverk och med denna ingång bildades vårt Collectif Palestina Vaincra runt en bekräftelse av de principer som fastställdes av den palestinska revolutionen på 1960-talet, i synnerhet försvaret av visionen om ett fritt och demokratiskt Palestina från Jordanfloden till Medelhavet och den omistliga rätten att återvända för alla palestinska flyktingar som fördrivits från sitt land.

En av våra principer är därför att kraftfullt och otvetydigt bekräfta den sionistiska statens illegitimitet och behovet av dess demontering. Som den palestinska revolutionären George Habash påpekade 1974: ”En dag kommer sanningen att stå klar för alla, att det inte finns någon fred i denna region när det finns fascistisk och rasistisk stat grundad på en reaktionär doktrin med målet att tjäna imperialistiska intressen. Parollen om ett demokratiskt samhälle i Palestina, lanserad av den palestinska revolutionen, är den enda vägen till frihet och framsteg för alla folk i regionen, inklusive judar, och detta är vägen till en permanent och varaktig fred.” Detta krav kräver att en förklaring av den sionistiska rörelsens verkliga karaktär som en kolonial och rasistisk rörelse och denna stats verkliga karaktär, nämligen som inget mindre än en av de sista koloniala bosättningarna på planeten. Hela vår verksamhet och vår politiska linje är därför inriktade på detta mål.

Detta krav befäster det palestinska motståndets legitimitet i alla dess former i konfrontation med den sionistiska kolonialismen. Denna princip är fastställd i internationell rätt, särskilt FNs resolution 37/43 antagen 1982, men det är framförallt en antikolonial politisk princip. Ja, det palestinska folket har rätt att göra motstånd mot kolonisering, ockupation och apartheid! Det finns en stor internationell operation för att delegitimera det palestinska motståndet och dess organisationer genom att stämpla dem som ”terrorister”. Utifrån detta perspektiv och ställda inför repressionen mot det palestinska folket tror vi på att stöd till de palestinska fångarna och deras omedelbara frigivning är en central fråga. De palestinska fångarna står i motståndets frontlinje mot den sionistiska ockupationen och utsätts för en omfattande kriminaliseringskampanj för att isolera dem från deras folk och från internationellt stöd. Att stödja de palestinska fångarna är inte bara ett krav på rättvisa, även om det är en del av det, utan det är först och främst stöd för frihetskämpar och rättmätigheten i deras kamp. Georges Abdallah, Ahmad Sa’adat, Khitam Saafin, Naël Barghouthi, Walid Daqqa och alla de 4 650 palestinska fångarna är inte ”terrorister”, de är motståndskämpar!

I vår strävan efter Palestinas befrielse från floden till havet, försvarar vi palestinska flyktingars omistliga rätt att återvända till sitt land. Att idag kämpa för rätten till återvändo för flyktingar i lägret Ein El Helweh i Libanon, och för de palestinska gemenskaperna i exil i Europa, är att kämpa mot det ursprungliga brottet, den sionistiska statens grundande. Det är att kämpa mot Nakba som fortsätter än idag, från fördrivningen av 800 000 palestinier från deras land 1948 till den etniska rensning i stadsdelarna Sheikh Jarrah och Silwan i Al Quds i dag.

Det är också därför vi arbetar för en total bojkott av den sionistiska staten, dess institutioner och dess anhängare. Denna bojkottkampanj avser inte att ersätta det palestinska motståndet eller låsa sig inom ramen för så kallad ”internationell rätt” som erkänner legitimiteten hos den sionistiska ockupationen av majoriteten av palestinskt land utan att utnyttja bojkott som ett verktyg för att isolera och delegitimera israelisk apartheid. Denna bojkott tjänar därför det palestinska motståndet, i den palestinska, arabiska och internationella bojkottens tradition som har funnits i nästan ett sekel: från bojkott av de första sionistiska nybyggarnas produkter på 1920-talet till bojkott av ockupationsekonomin under Stora intifadan 1987.

En verksamhet inriktad mot dessa mål

Som vi sa i början är Collectif Palestine Vaincra resultatet av 10 års arbete till stöd för Palestina. Utarbetandet av denna politiska linje är därför först och främst resultatet av många möten, framför allt med Georges Ibrahim Abdallah. Han är en libanesisk kommunistisk och motståndskämpe som är fängslad sedan över 37 år tillbaka i ett fängelse inte långt från Toulouse. Det har främst varit genom vårt engagemang för hans frigivning som vi har utvecklat en ny ingång till att stödja Palestina genom ett grundläggande brott med de strömningar som dominerar den franska aktivistscenen. Under våra månatliga möten över många års tid har vi deltagit i hans politiska militanta skola. Det är framför allt vid hans sida vi har upptäckt och lärt oss om den långa historien och det enorma arvet från det palestinska motståndet i allmänhet och från den palestinska vänstern i synnerhet.

Men utarbetandet av denna linje skedde också genom en militant verksamhet i kontakt med dagens verklighet. Faktum är att det inte skulle ha någon betydelse att lyfta dessa paroller om de inte ingår i en sammanhängande och ihållande verksamhet. Det är den verksamhet vi försöker genomföra genom Collectif Palestine Vaincra. Vårt mål är att normalisera dessa krav i politiska utrymmen, särskilt i vänsterrörelser och, att föra dem ut i människornas vardag i Toulouse. Situationen är svår men vi har utökat vårt inflytande betydligt och sakta men säkert organiserat nya människor, särskilt ungdomar.

Minst en gång i månaden har vi ett informations- och mobiliseringsstånd i stadskärnan och i en folklig stadsdel. Dessa utrymmen blir mötesplatser, studietillfällen och diskussioner med hundratals människor. Det är ett tillfälle att höja den palestinska flaggan och understryka den palestinska sakens legitimitet och relevans i det offentliga rummet. Men det är också ett utrymme för konfrontationer eftersom vår blotta närvaro väcker en stark fientlighet från olika organisationer som stödjer den sionistiska extremhögern.

En sekundär men ändå viktig del av vårt arbete är att ta fram mediekampanjer, agitation och propaganda genom kommunikationsverktyg som video, illustrationer eller sociala medier. Syftet är att kombinera gatuarbetet med onlineinformation och propaganda för att skapa en bred synlighet för Collectif och dess kampanjer.

En av de viktigaste aktiviteterna i vårt kollektiv är givetvis kampanjen för Georges Abdallahs frigivning. Vi stödjer hans frigivning inte bara som en individ men främst för att Georges Abdallah förkroppsligar ett resolut antiimperialistiskt alternativ för det palestinska och libanesiska folket. Varje oktober genomför vi en storskalig medvetenhetskampanj genom att dela ut tiotusentals flygblad och organisera en stor delegation till den årliga demonstrationen framför Lannemezan-fängelset där han är fängslad. I år har denna kampanj nått en viktig kvalitativ och kvantitativ tröskel, specifikt genom att samla fler än 1 000 personer till detta dynamiska och militanta demonstrationståg.

Vi utför också kampanjer med fokus på omedelbara krav, i synnerhet olika kampanjer för att bojkotta Israel. Till exempel gjorde vi en kampanj mot stadsvänskap mellan Toulouse och Tel Aviv i samband med de senaste kommunala valen. Detta ämne ignorerades i många år, men vi lyckades göra det till en fråga i den politiska debatten den här gången genom att samla in fler än 5 000 signaturer från boende i staden, regelbundna aktioner och aktiviteter och systematiskt fråga ut de olika kandidaterna. Nyvalda kommunala oppositionstjänstepersoner har officiellt stöttat vår kampanj medan borgmästaren har fördubblat förolämpningarna och anklagelserna mot oss.

Vi deltar också aktivt i det internationella Samidoun-nätverkets kampanjer, särskilt till stöd för Ahmad Sa’adat och fängslade palestinska studenter. Liksom vår solidaritet med Georges Abdallah är dessa solidaritetskampanjer verktyg för att bygga solidaritet med palestinier i ockuperade Palestina och att förkroppsliga motståndets väg här och nu. Detta palestinska, arabiska och internationella nätverk innehåller flera lokalgrupper och anslutna organisationer, som vårt kollektiv, i många länder, inte minst i Palestina, i flera europeiska länder, i Nordamerika, i Brasilien och i Iran. Det spelar en viktig roll i stödet för de palestinska fångarna och vi uppmuntrar dig att ansluta dig till det.

Ansikte mot ansikte med repression

En sådan linje och en sådan övning provocerar självklart stark reaktioner från de franska myndigheterna och särskilt från sionistiska organisationer och Israels anhängare. Sedan vi dess grundande har vårt kollektiv mött en oerhörd kampanj av hot och påtryckningar från myndigheter och den sionistiska lobbyn. Det är sjävklart inte ett isolerat fall.

Vi har under de gångna åren sett olika anklagelser, åtal och rättegångar mot aktivister som stödjer bojkott av Israel i Frankrike, senast med rättsfallet mellan ordföranden för EuroPalestine, Olivia Zémor, och israeliska läkemedelsföretaget Teva. Den propalestinska aktivisten vann fallet i domstol. Dessa rättsfall äger rum trots att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fördömt den franska regeringen för hindrande av yttrandefriheten. Ändå fortsätter den franska regeringens sina försök att kriminalisera bojkott av Israel, särskilt genom ett nytt cirkulär från justitieministern.

Ett annat verktyg för repressionspolitiken mot palestinavänner är den skamfyllda politiska manövern att sätta falskt likhetstecken mellan antisionism och antisemitism. Detta sker specifikt genom att anta den nya definitionen av antisemitism från IHRA som i sina exempel på antisemitism inkluderar att ifrågasätta det sionistiska projektet och att erkänna Israel som ett rasistiskt åtagande. Resolutioner till stöd för denna definition har antagits i Frankrike av Nationalförsamlingen, Senaten och staden Paris.

Med den israeliska ockupationens klassificering av Samidoun och Collectif Palestine Vaincra som ”terroristorganisationer” förra februari har vi gått in i ett nytt skede. Självklart är huvudsyftet att försöka skrämma och isolera de organisationer som påverkas av en sådan beteckning. Det är ännu mer uppenbart idag när vi ser att sex palestinska icke-statliga organisationer har blivit utsatta för samma typ av angrepp. I Frankrike följde konsekvenserna av denna beteckning snabbt med en kampanj från NGO Monitor om vår upplösning, en kampanj som vidarebefordrades av en medlem i president Emmanuel Macrons majoritetsparti som skickade en officiell begäran om vår upplösning till Inrikesministeriet. Givetvis är det här väldigt lite jämfört med angreppen på Palestine Action. Det är dock oroande att se hur kriminaliseringen av stöd till Palestina tilltar i Frankrike, inklusive mot enkla aktiviteter som antisionistisk och antiimperialistisk debatt och medvetenhetskampanjer.

När vi står inför detta tror vi att det är nödvändigt att bygga en bred enad front för att konfrontera repressionen. Detta har vi lyckats med i Frankrike efter dessa hot, eftersom alla viktiga vänsterorganisationer och fackföreningsrörelsen på nationell nivå utfärdade ett uttalande till stöd för vårt kollektiv. Detta visar att deras strategi att isolera oss inte bara misslyckas utan har motsatt effekt.

Men en sak är säker, vi är mer bestämda än någonsin att fortsätta stödja det palestinska motståndet, till återvändo och befrielse för Palestina från floden till havet. Och möten som dessa är avgörande för att bygga och stärka den antiimperialistiska rörelsen över hela världen.

Ner med imperialism och sionism!

Från floden till havet, Palestina kommer att befrias!

Samidoun-medlemmar på Internationalt Forums konferens.

Vi publicerar här en engelsk översättning av det tidigare publicerade öppna brevet som lanserades av Fredsloppet. Missa heller inte manifestationen som planeras till 27 november 2021 klockan 14 på Gustaf Adolfs torg, Göteborg till stöd för det palestinska civilsamhället och de sex terrorstämplade organisationerna. / We hereby publish an English translation of an open letter initiated by Fredsloppet/The Peace Race. Do not miss the protest planned for November 27 2021 at 14 on Gustaf Adolfs torg, Göteborg in solidarity with Palestinian civil society and the six organisations designated as terrorists.

Criticism of Israel’s occupation of Palestine is growing around the world, not least following Israel’s increasingly aggressive actions with expanded settlements and the ethnic expulsion of Palestinian families from their homes in East Jerusalem. Palestinian children are imprisoned daily and settlers are allowed to attack Palestinian farmers and destroy their land, homes and olive groves.

A variety of humanitarian organizations play a major role in protecting and supporting the Palestinian people and safeguarding their interests. By documenting the abuses in various ways and disseminating information about them, criticism of Israel’s actions has steadily grown.

It is in the light of this that Israel recently decided that six humanitarian Palestinian organizations in, by Israel, occupied Palestinian territory were branded as terrorist organizations. These organizations are Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development and Union of Palestinian Women Committees. All six organizations are well known and have worked closely with the UN for decades. Two of the organizations Al-Haq and Defense for Children International – Palestine have also received support from Sweden through the Swedish Consulate General.

This decision taken by Israel has aroused much criticism, not least from the UN Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet. She said that some of the organizations are the most reputable human rights and humanitarian groups in the Occupied Palestinian Territory. To continuously claim rights before a UN body or other international body is not a terrorist act, to advocate for women’s rights in the Occupied Palestinian territory is not terrorism and providing legal aid to imprisoned Palestinians is not terrorism.

Sweden was a pioneer in the struggle against apartheid in South Africa. We who arrange the Peace Race/Fredsloppet, were also part of that struggle against apartheid and let the surplus from the Peace Race go to the ANC for almost 10 years. Since 2019 we have let all, or part of, the surplus from the Peace Race go to the Union of Palestinian Women Committees. We are right now in the process of sending over SEK 72,000 to this organization, surplus from the Peace Race/Fredsloppet 2021.

Like Sweden once protested against the apartheid system in South Africa and we now call on the government to:

 • ensure that Palestine is sovereign and that aid to these six organizations must not be dictated by Israel.
 • protest against Israel’s decision to stamp out these six organizations and demand that Israel revoke its decision.

We want answers to our demands as soon as possible so that we know how Sweden ensures us that this support can be transferred – the money to the Union of Palestinian Women Committees.

Gothenburg, November 2, 2021

Den 2 november 2021 formulerades ett öppet brev av Fredsloppet och dess medarrangörer, däribland Samidoun Göteborg, till Sveriges regering som svar på Israels terrorstämpling av sex viktiga palestinska civilsamhällesorganisationer. Sedan dess har det öppna brevet publicerats i Göteborgs-Posten, använts i kommunikation med regeringen och andra makthavare och förmedlats till drabbade organisationer i Palestina som symbol för vårt stöd för deras kamp. Det öppna brevet tar i skrivande stund fortfarande emot undertecknare, kontakta oss genom valfri kanal eller Fredsloppet via info.fredsloppet@gmail.com om du vill ansluta din organisation.

Runt om i världen växer kritiken mot Israels ockupation av Palestina, inte minst efter Israels alltmer aggressiva handlingar med utökade bosättningar och med etnisk fördrivning av palestinska familjer från sina hem i Östra Jerusalem. Dagligen fängslas palestinska barn och bosättare tillåts attackera palestinska jordbrukare och förstöra deras mark, bostäder och olivodlingar.

För att skydda och stödja det palestinska folket och bevaka deras intressen spelar en mängd olika humanitära organisationer stor roll. Genom att på olika sätt dokumentera övergreppen och sprida information om dem har kritiken mot Israels agerande stadigt vuxit.

Det är i ljuset av detta som Israel nyligen beslutade att sex humanitära palestinska organisationer i det av Israelockuperade palestinska territoriet stämplades som/utpekades som terroristorganisationer. Dessa organisationer är Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development och Union of Palestinian Women Committees. Alla sex organisationerna är välkända och har arbetat nära FN i decennier. Två av organisationerna Al-Haq, Defense for Children International – Palestine har även fått stöd av Sverige genom det svenska generalkonsulatet.

Beslutet som Israel tagit har väckt mycket kritik inte minst från FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet. Hon sa att några av organisationerna är de mest välrenommerade människorätts- och humanitär grupperna i det ockuperade palestinska territoriet och fortsatta och att göra anspråk på rättigheter inför ett FN – organ eller annat internationellt organ är inte en terrorhandling, att förespråka kvinnors rättigheter i det ockuperade palestinska territoriet är inte terrorism och att tillhandahålla rättshjälp till fängslade palestinier är inte terrorism.

Sverige var föregångare i kampen mot apartheid i Sydafrika. Vi som arrangerar Fredsloppet var en del av kampen mot apartheid och lät överskottet från Fredsloppet gå till ANC i nästan 10 års tid. Sedan 2019 har vi låtit hela eller delar av överskottet från Fredsloppet gå till Union of Palestinian Women Committees. Vi står nu i begrepp att sända drygt 72 000 kr till denna från årets Fredslopp. Precis som Sverige protesterade mot apartheidsystemet i Sydafrika uppmanar vi regeringen:

 • Att regeringen säkerställer att Palestina är suveränt och att bistånd till dessa organisationer inte får dikteras av Israel.
 • Att regeringen protesterar mot Israels beslut att terrorstämpla dessa sex organisationer och begär av Israel att de upphäver sitt beslut.

Vi önskar snarast svar på våra krav så att vi vet hur Sverige säkerställer att stöd kan överföras som för oss nu gäller pengar till Union of Palestinian Women Committees.

Göteborg den 2 november 2021