Detta inlägg är en översättning av ett inlägg som ursprungligen publicerades på engelska på samidoun.net.

När morgonen gryr den 7 oktober 2023 reser sig motståndet i hela det ockuperade Palestina och krossar belägringen av Gaza med en omfattande offensiv som konfronterar ockupanten till lands och i luften, tar kontroll över palestinsk mark, griper bosättare och soldater och avfyrar tusentals missiler medan palestinska motståndsstyrkor kämpar för att främja återvändo och befrielsen av Palestina.

Den nya motståndsoperationen, som Mohammed Deif, överbefälhavare för Izz el-Din al-Qassam-brigaderna, Hamas militära gren, har gett namnet Al-Aqsa-översvämningen, äger rum på 50-årsdagen av kriget 1973 då Egypten återtog det ockuperade Sinai från den sionistiska ockupationen, och kommer att ändra inriktningen på kampen i det ockuperade Palestina, från motstånd till revolution och befrielse.

Motståndsoperationen är ett svar på den pågående strömmen av brott mot det palestinska folket, det dagliga mördandet av palestinier på gatorna på Västbanken i det ockuperade Palestina, belägringen av Gaza, stölden av mark för bosättningar, förnekandet av flyktingarnas rätt att återvända, påtvingad exil i över 75 år, tortyren och angreppen på de palestinska fångarna, de pågående invasionerna av Al-Aqsamoskén och de 75 åren av sionistisk ockupation och över 100 åren av imperialistisk dominans och kolonialism i hela det ockuperade Palestina.

Det handlar också om att befria de palestinska fångarna, som är en omistlig del av det palestinska folket och den palestinska marken. Ockupationen har upprepade gånger förhalat en fångutväxling med motståndsrörelsen, och nu har motståndsrörelsen meddelat att den har tagit ett betydande antal fångar bland ockupationssoldaterna och bosättarna för att befria de 5 250 palestinska fångarna i ockupationens fängelser, inklusive de 1 350 som sitter fängslade utan anklagelse eller rättegång under administrativt frihetsberövande, 39 kvinnor och 170 barn. Motståndsrörelsen tar nya steg för att befria palestinsk mark, konfrontera bosättningsprojektet och befria fångarna från en maktposition.

Nyheterna utvecklas snabbt, men det står klart att det palestinska motståndet är fast beslutet att ställa om status quo i regionen och avslöja att den sionistiska regimen inte längre kan förlita sig på sin tekniska styrka och imperialistiska vapenarsenal för att påtvinga det palestinska folket sitt herravälde. I synnerhet, eftersom det kommer på 50-årsdagen av kriget 1973, är det en avgörande tillrättavisning av hela Oslotillvägagångssättet och den normalisering som påtvingats det palestinska och arabiska folket under de senaste 50 åren, och visar på en ny väg framåt med ett tydligt mål: befrielse, och inget mindre. Den bygger på befrielsen av det libanesiska motståndets, lett av Hizbollah, befrielse av södra Libanon från ockupation år 2000, och nederlaget för den sionistiska invasionen av Libanon 2006, liksom de successiva heroiska strider som det palestinska motståndet har fört i hela det ockuperade Palestina och särskilt från sitt basområde av motståndsland i Gaza.

I sitt uttalande om operationen sade Deif: ”Från och med idag upphör säkerhetssamordningen. Idag återtar folket sin revolution, korrigerar sin väg och återvänder till marschen för återvändo.” Han uppmanade alla att delta i motståndet, och särskilt alla motståndskrafter i regionen, i Libanon, Syrien, Iran och Jemen, och alla arabiska folk från Gulfen till havet, att delta i denna strid, som är deras strid för frihet, värdighet och befrielse, och förklarade att ”det är dags för de arabiska motståndskrafterna att förenas.”

Samidoun ansluter sig till Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativa revolutionär väg, och uppmanar ”det palestinska folkets massor, motståndets anhängare i exil och diaspora, allierade från befrielsekrafterna och befrielserörelserna samt solidaritetskommittéer med det palestinska folket överallt, att uttrycka sitt stöd för det heroiska palestinska motståndet, hissa den palestinska flaggan och motståndets fanor samt organisera folkliga, politiska och mediemässiga demonstrationer och evenemang för att avslöja de sionistiska brotten mot vårt folk i det ockuperade Palestina…. Det heroiska palestinska motståndet har öppnat ett kapitel av strider med värdighet och stolthet i gryningen den 7 oktober 2023, och det svarar nu på decennier av kontinuerlig och upprepad sionistisk, amerikansk och europeisk aggression mot massorna av vår arabiska och islamiska nation från havet till Gulfen, och inför de svältkrig och belägringskrig som USA och dess agenter har konstruerat mot våra folk i regionen, särskilt i Syrien, Libanon, Jemen och Iran.”

När det palestinska motståndet konfronterar ockupationsstyrkorna är det av avgörande betydelse att internationalister överallt talar ut, mobiliserar och agerar för att konfrontera det USA-ledda imperialistiska systemet, inklusive EU-staterna, Storbritannien och alla medskyldiga makter för att få slut på deras pågående brott mot det palestinska folket, och för att försvara motståndet. Dessa brott återspeglas inte bara i Balfourdeklarationen och de 3,8 miljarder dollar i amerikanskt militärt bistånd till ockupationsregimen varje år, utan också i de rasistiska angreppen på det palestinska folket i exil och diaspora i hela Europa, och särskilt i Tyskland, för att de talar ut och organiserar sig för att ta sin roll i saken, för deras återvändo till Palestina och befrielsen av deras land.

Imperialismen är den palestinska sakens främsta fiende, som skapade det sionistiska projektet och beväpnade det till tänderna som en angreppsmekanism mot de arabiska och iranska folken, tillsammans med sionismen, den ”israeliska” ockupationsregimen och reaktionära, medskyldiga arabiska styrkor.

I dag klargör motståndet att trots ockupantens vapen och brutalitet är löftet om befrielse närmare än någonsin tidigare.

Från floden till havet kommer Palestina att befrias.

Vi rekommenderar att du följer Resistance News Network på Telegram, https://t.me/PalestineResist för aktuella nyhetsuppdateringar på engelska.

Följande intervju med Samidoun Tysklands samordnare Zaid Abdulnasser publicerades först på Klasse gegen Klasse på tyska. Engagera dig i kampanjen genom att stödja organisationsuttalandet eller sprida huvuduttalandet.

Zaid flydde från Syrien till Tyskland. Nu hotas han få sitt uppehållstillstånd indraget på grund av sin aktivism. Vi intervjuade honom om det.

Du flydde till Tyskland och nu planerar staten att dra in ditt uppehållstillstånd och din utvisning ligger på bordet, med en uttalat politisk motivering. Kan du berätta mer om din situation?

Jag föddes i Syrien som flykting. Jag är barn, barnbarn och barnbarnsbarn till palestinska flyktingar som nekas rätten att återvända till sitt hemland, Palestina. Detta gäller hälften av det palestinska folket, som lever i exil. Min status som flykting i Tyskland erkändes dock enbart på grundval av att jag är palestinier från Syrien, ett land i krig.

Vi har sett en snabb utveckling av den palestinska rörelsen i Europa och Tyskland under de senaste åren, särskilt efter 2015 och kriget i Syrien. Samtidigt intensifierades den statliga repressionen mot alla försök att organisera nyanlända palestinska flyktingar. Så attacken mot vår rörelse och mot mig måste ses som en del av denna repressionsvåg.

Jag fick ett brev från det federala kontoret för migration och flyktingar:
”På grund av ett meddelande från delstaten Berlin, enligt vilket du är aktivist i Samidoun och Masar Badil … har ett återkallandeförfarande inletts avseende det skydd du beviljats av förbundskontoret … förbundskontoret har vägt allmänintresset i återkallandet mot individens privata intressen.”

Med andra ord planerar staten att dra in mitt uppehållstillstånd och ifrågasätter min flyktingstatus på grund av mitt politiska engagemang. Våra advokater har påpekat för mig att utvisning av palestinier från Syrien är för närvarande inte möjlig enligt tysk, europeisk och internationell lag. Men verkligheten ser ut så här: Vi vet inte hur processen kommer att utvecklas vidare. Vi vet vad lagen säger, men det här fallet handlar inte om lag eller rättvisa. De palestinska flyktingarnas prekära situation utnyttjas för att förtrycka dem.

Under de senaste två åren har demonstrationer i Berlin på Nakba-dagen förbjudits och i allmänhet verkar repressionen mot palestinsk aktivism öka. Vad ligger bakom denna upptrappning?

Det staten gör här är inte riktat mot mig personligen, utan mot alla palestinska flyktingar i Tyskland som organiserar sig för Palestina och mot de nuvarande sociala och politiska förhållandena i Europa. Mitt fall är varken det första eller det sista. Till exempel försöker den tyska staten för närvarande deportera två palestinier på grund av deras deltagande i en palestinsk konferens i Sverige, som också hade som sitt främsta politiska mål att organisera de nyanlända palestinierna i Europa. Ett annat exempel är ett fall där en palestinsk flykting, som förberedde en ansökan om tyskt medborgarskap, i ett brev tillfrågades om sin åsikt i flera politiska frågor, däribland hans åsikter om arabisk normalisering med den sionistiska staten, hans egen bedömning av det politiska förhållandet mellan den sionistiska staten och Tyskland samt hans inställning till det palestinska motståndet.

Detta är bara de fall vi känner till. Uppenbarligen är dessa metoder systematiska och inte isolerade fall. Det är saker som ständigt sker bakom kulisserna medan demonstrationsförbuden och smutskastningskampanjerna utspelar sig i offentligheten. Vissa flyktingar, särskilt de som är mer marginaliserade eller lever under osäkra omständigheter, känner sig oförmögna att prata om dessa erfarenheter eftersom det skulle utsätta dem för ännu farligare omständigheter. Och allt detta sker för att skydda sionistiska intressen i Tyskland mot den växande massrörelsen.

Att dra in ditt uppehållstillstånd motiveras med ”skydd av allmänintresset”? Vilken typ av intresse tror du ligger bakom det?

När staten talar om ”allmänintresset” vid en tidpunkt då människor som bor i Tyskland alltmer lider under tyngden av de ständiga ekonomiska kriserna, då menar staten statens egna intressen.

Tyskland är den sionistiska ockupationens största ekonomiska partner i EU, deltar rutinmässigt i militära manövrar med den terroristiska ockupationsarmén, har undertecknat vapenavtal för miljarder dollar som också omfattar missilsystem och atomubåtar, och är helt involverad i det palestinska folkets Nakba genom att stödja ockupationen på internationell och nationell nivå i Tyskland.

Detta ovillkorliga stöd för ockupationen av Palestina bygger helt klart på gemensamma imperialistiska intressen och insikten att denna europeiska koloni i Palestina är västvärldens militärbas i Mellanöstern. Naturligtvis framställs detta som Tysklands försök att sona för massakern på judar under andra världskriget. Att använda sin nazistiska historias synder för att rättfärdiga stödet till ännu ett etnostatsprojekt visar snarare att en aldrig riktigt har lärt sig av sin historia.

En organiserad palestinsk, arabisk och internationell massrörelse kommer inte att tillåta att dessa lögner fortsätter att dominera det offentliga samtalet, och de palestinska flyktingarna har den inre styrkan att utgöra en verklig utmaning för den sionistiska rörelsen i Tyskland och de gemensamma tyska och israeliska intressena. Eftersom Tyskland är den sionistiska rörelsens högborg i Europa, kommer varje framgång för den palestinska kampen här att ha en stor inverkan på hela rörelsen. Detta är den verkliga innebörden av att organisera de palestinska massorna i Tyskland, nämligen att de kan skaka statens imperialistiska intressen i deras grundvalar.

Hur kan människor stödja er och kampen mot denna attack?

Som en del av kampanjen uppmanar vi till stödaktioner mellan den 20 och 30 september, inklusive att organisera egna evenemang eller delta i våra evenemang. Vi kommer att publicera dessa på våra sociala medier (@samidoun_deutschland) under de kommande dagarna. Dela också kampanjens uttalande på era sidor, och om du vill stödja ekonomiskt mot denna stämning och andra liknande stämningar, kan du donera till följande konto:

Namn: Rote Hilfe e.V.
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17
BIC: GENODEM1GLS
Not: Palaestina gegen Repression

Zaid Abdulnasser, Samidouns samordnare i Tyskland, medlem i Masar Badil – den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg – och palestinsk flykting född i Syrien hotas av tyska staten som vill dra in hans uppehållstillstånd på grund av hans politiska engagemang.

Mot detta angrepp har fler än 130 internationella organisationer, fackföreningar och politiska partier uttryckt sitt absoluta fördömande av Tysklands ständigt ökande repression mot palestinska flyktingar och deras grundläggande rätt att kämpa för befrielse och återvändo.

Collectif Palestine Vaincra i Toulouse står med Zaid!

Vi uppmanar organisationer att ansluta sig till kampanjen och att underteckna vårt uttalande:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcsikMQR1lwvPqukzYCQpCzSZwLy28RXY8tYdGNxzlgugOA/viewform

För att ekonomiskt stödja det juridiska försvaret av Zaid och andra palestinier i Tyskland som drabbas av statens repression mot Palestina, kan du donera till följande konto:

Namn: Rote Hilfe e.V.
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17
BIC: GENODEM1GLS
Not: Palaestina gegen Repression

Vi i Samidoun Palestinian Prisoners Solidarity Network befäster att inga angrepp mot oss från den sionistiska ockupationen, dess internationella organisationer och västerländska stater och medier nu eller någonsin kommer att förändra vårt fullständiga åtagande att försvara och stödja den palestinska fångrörelsen och att kämpa för Palestinas befrielse, från floden till havet.

Skriv under uttalandet!

Ladda ner affischen, ta selfies eller gruppbilder och skicka till samidoun@samidoun.net, @samidounnetwork (Instagram) or @SamidounPP (Twitter/X)!

Läs vårt fullständiga uttalande som har undertecknats av över 130 organisationer:

Internationell kampanj mot antipalestinsk repression i Tyskland

Vi, de undertecknade organisationerna, förklarar vårt fördömande av och vår upprördhet över den tyska statens konsekventa repression av palestinier och palestinsk organisering i Tyskland, från förbudet mot demonstrationer på Nakbadagen 2022 och 2023, förbudet mot demonstrationer på Internationella palestinska fångdagen 2023 och förföljelsen av journalister, ungdomar och studenter för deras propalestinska åsikter och aktivism till försöket som nyligen gjordes att upphäva uppehållstillståndet för Samidouns samordnare i Tyskland, Zaid Abdulnasser, palestinsk flykting född i Syrien.

Detta angrepp riktas mot alla palestinska flyktingar i ett försök att beröva dem deras rätt att kämpa för sin befrielse genom att utmanövrera rättssystemet och utnyttja deras prekära situation för att skrämma dem till tystnad. Det är inte bara ett angrepp på de palestinska och arabiska gemenskaperna och palestinavänner i Tyskland, utan ett hot mot vår kollektiva rätt till politisk organisering. Dessutom är det ett angrepp på den palestinska fångrörelsen genom angrepp på den globala solidariteten för fångar.

Genom att ställa sig bakom intensiva statliga smutskastningskampanjer mot palestinier och propalestinska organisationer och använda dessa kampanjer för att motivera de upprepade evenemangsförbuden och demonisera palestinier och araber i Tyskland i allmänhet och i Berlin i synnerhet – hem åt den största palestinska och arabiska gemenskapen i Europa – visar den tyska staten att den är desperat i sina försök att hindra palestinier från att organisera sig, gå ut på gatorna och kämpa för sina rättigheter.

Staten förklarade att Zaids engagemang i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och Masar Badil – Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg är skäl till att dra in hans uppehållstillstånd för att ”skydda det allmänna intresset”. Detta visar tydligt den tyska staten desperata försök att kuva det växande stödet för Palestina i Tyskland, med fler och fler människor medvetna om och förskräckta över den israeliska ockupationens brott, vilket vi såg i de folkliga demonstrationerna i maj 2021 då hundratusentals gick ut på gatorna och uttryckte sitt tydliga stöd för Palestina.

Vi ser detta som ett angrepp först och främst mot det palestinska samfundet i Tyskland och ett uttryck för statsstödd antipalestinsk retorik och fullständig identifiering med israelisk kolonisering av det ockuperade Palestina. Detta är särskilt viktigt eftersom den stora majoriteten av det palestinska samhället i Berlin är flyktingar som sedan 1948 förvägrats rätten att återvända till sina städer och byar. Deras engagemang för att befria sitt land och återvända till sina hem är deras naturliga rättighet och statens försök att förtrycka dem kommer att misslyckas liksom de har misslyckats under de senaste 100 åren av orubblig palestinsk kamp.

Vi fördömer dessa angrepp och förklarar att våra röster inte kommer att tystas. Vi står fast bakom de palestinska flyktingarna i Tyskland och deras rätt att organisera sig och göra motstånd och förklarar vårt stöd för alla palestinska fångar bakom israeliska galler och för Palestinas befrielse, från floden till havet. Och vi förklarar tydligt och bestämt att denna form av statlig repression inte kommer att lyckas tysta vårt stöd för det palestinska folket, deras motstånd och deras fångrörelses kamp för att göra slut på kolonialismen.

Frihet åt alla palestinska fångar!

Ner med den statliga repressionen!

Länge leve den internationella solidariteten!

Från floden till havet, Palestina kommer att befrias!

UNDERTECKNA UTTALANDET HÄR

Undertecknande:

 • 100 idee per la pace Siena – Italy
 • 718 Coalition
 • Advisory Board National Jericho Movement
 • Al-Awda, Palestine Right to Return Coalition
 • Alkarama Palestinian women’s movement)
 • Alliance for Global Justice
 • Alliance for Water Justice in Palestine
 • AlYudur Palestinian Youth Mobilization
 • ANC (Association Nationale des Communistes)
 • Arab Left Forum
 • Asociación Casa de la Memoria
 • Asociación Unadikum
 • Assoc France Palestine Solidarité Paris 14-6
 • Australia Solidarity with Latin America
 • Avrupa Dev-Genc
 • Basler Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt ( BFFF)
 • Bathurst United Church
 • BDS Vancouver/Coast Salish Territories
 • Behind Enemy Lines
 • Berlin Migrant Strikers
 • Biblicism Institute
 • Black Alliance for Peace (BAP) Solidarity Network
 • Boykot Israel Denmark
 • Bronx Antiwar Coalition
 • Bruxelles Panthères
 • Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah
 • Campaign to Boycott Supporters of “Israel” in Lebanon
 • Canada Palestine Association
 • Canada-Philippine Solidarity for Human Rights (CPSHR)
 • Canadian BDS Coalition
 • Catford Against Social Cleansing
 • CCMW Montreal
 • Centre for Counter Hegemonic Studies
 • Charente Palestine Solidarité
 • Christian-Jewish Allies For a Just Peace
 • Collectif Palestine Vaincra
 • Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran
 • Couserans Palestine
 • CUP-Alternativa per Llagostera
 • Dar al Janub – Union for Antiracism and Peace Policy
 • جمعية درب الوفاء للمعوقين الاجتماعية Darb Al-Wafa Social Association for the Disabled
 • Degrowth Belgium
 • DIE LINKE KV Region Hannover
 • East Berkshire PSC
 • France Palestine Mental Health Network
 • Freedom Road Socialist Organization
 • Frente Antiimperialista Internacionaista
 • Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires – FUIQP
 • Gorillas Workers Collective
 • Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN
 • Human Rights for Palestine
 • IDWC
 • INSAF UOttawa
 • International Action Center
 • International Association of Democratic Lawyers
 • International Jewish Anti-Zionist Network
 • International Women’s Alliance
 • Internationalt Forum
 • Ireland Palestine Mental Health Network
 • IU-PCE Marx Madera
 • IWW Montreal
 • Jewish Bund
 • Jewish Network for Palestine
 • Jews against the Occupation
 • Jews for Palestinian Right of Return
 • Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München
 • Kairos Sabeel Nederland
 • Kämpfende Jugend Bremen
 • KOE – Communist Organization of Greece
 • Kommunistische Organisation (kommunistische-organisation.de)
 • Kommunistische Organisation [kommunistische.org]
 • La Guillotine, les éditions qui tranchent
 • Le CRI Rouge pour la défense des prisonniers révolutionnaires
 • Lebanese campaign to Free Georges Abdallah
 • Liberate Palestine
 • Marxist-Leninist Party of Canada
 • Masar Badil (Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement)
 • Media Review Network
 • Mouvement Citoyen Palestine
 • Münchner Friedensbündnis
 • National Lawyers Guild International Committee
 • National Students for Justice in Palestine
 • National Union of Peoples’ Lawyers (Philippines)
 • Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangen Magdeburg
 • Oakville Palestinian Rights Association
 • OCML Voie Prolétarienne
 • Offenes Treffen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart (OTKM)
 • Olive Press
 • ONGD AFRICANDO
 • Ontario Committee for Human Rights in the Philippines
 • Palästina Antikolonial
 • Palästina Initiative Tirol
 • Palästina Komitee Basel
 • Palästina Solidarität Duisburg
 • Palästina Spricht
 • Palestine Solidarity Committee Stuttgart
 • Palestine-Global Mental Health Network
 • Party of Communists USA
 • Philippines Australia Union Link
 • Plate-forme Charleroi-Palestine
 • Public Intellectuals for Social and Spare Change
 • Racine Coalition for Peace and Justice
 • Resistance Festival – Athens, Greece
 • Resistance News Network
 • Revolutionaire Eenheid
 • Revolutionärer Jugendbund
 • RIO – Revolutionär Internationalistische Organisation
 • Rojavakommittéerna Göteborg
 • Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
 • SE London Friends of Palestine
 • Secours Rouge Genève
 • SELFOP
 • Sheffield Labour Friends of Palestine
 • Sheffield PSC
 • Sinistra Italiana Pesaro Urbino
 • Solidaridad Antirrepresiva Berlin
 • Solidaritätsnetzwerk Berlin
 • Stop the War Machine
 • Students Allied for Freedom and Equality
 • Students United for Palestinian Equality & Return – University of Washington
 • TADAMON (International Solidarity with Prisoners)
 • The USA-Palestine Mental Health Network
 • U.S. Palestinian Community Network (USPCN)
 • UK-Palestine Mental Health Network
 • Union Syndicale Solidaires Haute Garonne
 • US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel
 • USA-Palestine Mental Health Network
 • Venceremos, Partido de Trabajadorxs
 • V-SB
 • Weekly newspaper DROMOS
 • Winnipeg Police Cause Harm
 • Women in Black Vienna
 • Workers Voice Socialist Movement (Louisiana)
 • Workers World Party – Bay Area
 • WorldBeyondWar

Thomas Hofland från Samidoun Nederländerna håller tal vid Nakbademonstrationen, vilket sionister har trakasserat honom för.

Tisdagen 15 augusti bekräftade en nederländsk domstol att slagordet ”From the river to the sea, Palestine will be free” (”Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt”) faller under yttrandefriheten och inte är straffbart enligt lag. Domstolens utslag innebär en seger för den palestinska rörelsen i allmänhet och i Nederländerna i synnerhet. Uttryck för palestinsk befrielse kan inte kriminaliseras eller bli föremål för förföljelse genom att hur som helst stämplas som antisemitiska.

Åtalet lämnades in juni 2021 av en sionistisk aktivist mot Thomas Hofland, medlem i Samidoun Nederländerna. Sionisten hävdade att Thomas uttalande – ”Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt!” – under ett tal han höll vid den årliga Nakba-demonstrationen en månad tidigare skulle ha varit antisemitiskt. Denna falska anklagelse används regelbundet av sionistiska organisationer, media och politiker mot Palestinaaktivister internationellt, i syfte att likställa antisionism med antisemitism och att tysta diskussioner och förespråkande av propalestinskt engagemang.

Både åklagaren och riksåklagaren hade inom ett år förklarat anklagelserna ogrundade och avböjt att åtala Hofland. ”Faktumet är inte straffbart” var deras slutsats. Fallet avslutades dock inte med detta avslag – i stället drog det ut på tiden i två och ett halvt år, eftersom den målsägande överklagade gång på gång. Det senaste domstolsbeslutet, som sätter stopp för de återkommande grundlösa klagomålen och överklagandena, bekräftar att det är rätt och lagligt att kräva Palestinas befrielse från floden till havet.

Se hela talet från 22 maj 2021:

Willem Jebbink, Hoflands advokat, sade följande om domen:

”Domstolen har varit mycket kortfattad. Men uttalandet är glasklart: uttrycket ’Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt’ är inte antisemitiskt. Det är inte heller hatiskt, uppviglande eller hotfullt. Genom detta erkände domstolen yttrandefriheten. Detta är avgörande i  Palestina-Israel-debatten. Kanske mer än någonsin. Människor som uttalar sig mot Israels fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna stämplas ofta som antisemitiska på oseriösa grunder. Ett genomskinligt resonemang som bara tjänar till att avleda uppmärksamheten från debattens innehållet, från vad som händer i de ockuperade områdena.

Det är av största vikt att vi i vårt samhälle kan rikta skarp kritik mot Israels politik utan att riskera kriminalisering. Att palestinier skall kunna leva i sitt hemland som fria och jämlika medborgare. I den geografiska och historiska enheten mellan – just det – Medelhavet och Jordanfloden, fria från förtryck av Israel eller någon arabisk regim eller vem som helst.”

Som Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network är vi glada över att anklagelserna mot vår medlem har förklarats ogrundade. Det är en seger för alla palestinier och Palestinavänner, särskilt de som kämpar i Nederländerna. Och det är resultatet av årtionden av kampanjer för och normalisering av det palestinska folkets omistliga rättigheter, att befria sitt hemland och återvända till Palestina.

Demonstration i Nederländerna 11 february 2023 i solidaritet med Jenin: “Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt”

Samtidigt måste vi fortsätta försvara Palestinaaktivister internationellt. Aktivister från Palestine Action sitter fängslade i Storbritannien. I Frankrike pågår fortfarande en rättsprocess om att förbjuda Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun. I Tyskland kräver sionistiska politiker och medier ett förbud mot Samidoun, och palestinska aktivister förföljs på arbetsplatser, av migrationsdomstolar och ute i samhället. I Spanien åtalas aktivister för att ha protesterat mot den israeliska ambassadören, trots att det var de som hotades med pistol av en israelisk säkerhetsagent. Och till och med i Nederländerna har två aktivister gripits för sitt ekonomiska stöd till palestinier i flyktingläger. Kampen mot repressionen är en kamp mot den sionistiska rörelsen och mot alliansen mellan sionismen och imperialismen, en kamp som hänger samman med kampen för frihet åt palestinska politiska fångar. Genom att stå enade i kampen mot repressionen är det fortfarande möjligt att försvara våra rättigheter och samtidigt föra rörelsen för palestinsk befrielse framåt.

Frihet för alla palestinska fångar!

Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt!

Detta är en översättning av ett uttalande från det internationella Samidoun-nätverket, ursprungligen publicerat på engelska.

Den sionistiska ockupationen angriper rutinmässigt den palestinska studentrörelsen. Det finns hundratals palestinska studenter som sitter inlåsta bakom ockupationens galler, däribland över 60 enbart från Bir Zeit-universitetet. Som framgår av solidaritetsuttalandet #FreePalestinianStudents, som stöds av hundratals internationella organisationer, ”kriminaliseras arbetet med att organisera studenter, från att hålla bokmässor till att organisera evenemang och delta i studentval, av den israeliska ockupationen. Ännu fler studenter fängslas för att de deltar i demonstrationer eller publicerar inlägg på sina sociala medier.

Palestinska studenter har gripits av israeliska ockupationsstyrkor och förts bort för att de deltagit i studentrörelsen i sina hem, på sina arbetsplatser och på sina campus … I åtalspunkterna hänvisas ofta till dessa standardaktiviteter i campuslivet, som allmänt tolkas som en barometer för den bredare palestinska politiska opinionen.

Att rikta in sig på palestinska studenter är ett angrepp på den palestinska framtiden. Det är ett systematiskt försök att undergräva unga palestiniers förmåga att organisera sig med varandra för en befriad framtid för sitt folk: En framtid fri från kolonisering, apartheid och ockupation.”

Layan Kayed, student vid Bir Zeit-universitet, har till exempel hållits fängslad av israeliska ockupationsstyrkor sedan den 7 juni 2023 och har hela tiden nekats tillgång till sin advokat; den 26 juni dömdes hon till ytterligare åtta dagar i förhör.

Häktning och fängslande av palestinska studenter, och i synnerhet palestinska studentorganisatörer, är dock inte begränsat till ockupationsmakten. Den palestinska myndigheten har inlett en serie arresteringar av studentaktivister, särskilt studenter som tillhör det islamiska blocket vid universiteten Bir Zeit och An-Najah, där deras studentblock nyligen vann avgörande segrar i de årliga campusvalen med en stark motståndsvänlig plattform.

Dessa arresteringar är inte bara ett fall där den palestinska myndigheten fängslar politiska rivaler, eller anhängare av Hamas snarare än Fatah. Dessa attacker är en del av den palestinska myndighetens ”säkerhetssamordning” med den israeliska ockupationen – en viktig orsak till att den palestinska myndigheten bildades och existerar enligt Osloavtalet och dess följdavtal. Vid två möten nyligen, i Aqaba och Sharm el-Sheikh, träffade den palestinska myndighetens säkerhetsrepresentanter israeliska, amerikanska, jordanska och egyptiska tjänstemän – och detta säkerhetsmandat har följts av en rad arresteringar riktade mot den palestinska ungdoms- och studentrörelsen på hela Västbanken.

Abdul-Majeed Hassan, den nyvalde ordföranden för Bir Zeit University Student Council, fördes bort från campus den 18 juni i en våldsam attack. En annan medlem av studentrådet, Yahya Farah Qasem, sitter också fängslad i den palestinska myndighetens fängelser, medan Omar al-Kiswani, den tidigare ordföranden för Bir Zeits studentråd (som under sin mandatperiod kidnappades av ockupationsstyrkor från campus mitt på ljusa dagen) fortfarande sitter fängslad i den palestinska myndigheten, trots att domstolarna har beslutat att han ska friges. Hassan, Qasem och Kiswani överfördes måndagen den 26 juni till PA:s ökända Jericho-fängelse.

Abdulrahman Al-Jaraf

Den 27 juni gjorde palestinska styrkor en razzia hemma hos Abdulrahman al-Jaraf, läkarstudent och medlem av det islamiska blocket vid An-Najah-universitetet. Han var inte hemma under räden och greps därför inte. Mindre än en timme senare invaderade israeliska ockupationsstyrkor flyktinglägret Balata och gjorde en räd mot al-Jarafs hem och grep Abdulrahmans bror, Hamza.

Studenter från An-Najah som gripits av PA.

Detta skedde bara några timmar efter det att PA den 26 juni hade fört bort ytterligare fem studenter från det islamiska blocket från An-Najah-universitetet, Ameed Hijazi, Amir Shalhoub, Nasreddin Shtayyeh, Mohammed al-Khayyat och Anas al-Shunnar. De greps av PA-styrkor när de välkomnade frigivningen av Mohammed Salameh, som frigavs från ockupationsfängelser efter ett år av administrativt frihetsberövande. Ayman Darwish, ekonomistudent vid An-Najah, har också hållits fängslad i 10 dagar av PA:s säkerhetsstyrkor. En annan palestinsk student, Rafiq Qubbaj, som studerar vid Al-Quds universitet i Abu Dis, har också fängslats för sitt arbete i studentrörelsen sedan den 24 juni.

Bir Zeit-universitetets campus stängdes av studentrörelsen från den 23 juni till den 26 juni i ett enat förkastande av PA:s attacker, som är en del av ockupationens pågående attacker, inklusive en pågående sju dagar lång hungerstrejk i protest av flera studenter. Onsdagen den 28 juni höll en grupp studenter Eid al-Adha-böner på universitetsområdet som en del av sin pågående sittstrejk för att kräva frigivning av PA-fångar.

Naturligtvis är PA:s politiska fångar inte begränsade till studentaktivister; säkerhetstjänsten används för att attackera motståndsrörelsen överlag. Musaab Shtayyeh, den palestinska motståndskämpen från Nablus, har fängslats av den palestinska myndigheten i över 280 dagar. Dessa attacker mot palestinska studenter kommer också samtidigt som det är två år sedan antikorruptionskämpen och martyren Nizar Banat mördades av den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor – för vilket rättvisa fortfarande fördröjs och förnekas institutionellt – och påminner om de många palestinska kämpar och motståndskämpar som fängslats av den palestinska myndigheten under decennierna med Oslo som en del av ”säkerhetssamordningen”, dvs. som en agent för ockupationen.

Från Ahmad Sa’adat och hans kamrater (fängslade i fyra år av PA under brittisk, kanadensisk och amerikansk bevakning), till Basil al-Araj, till Nizar Banat, till Musaab Shtayyeh, Abdul-Majeed Hassan och hans studentkamrater, används PA-fängslande på ockupationens vägnar för att komma åt det palestinska motståndet, i dess form av väpnad kamp och i dess bredare folkliga vagga av stöd.

Den palestinska myndighetens internering är rutinmässigt en del av en ”svängdörr” med ockupationsfängelser, där nyligen frigivna fångar kallas till förhör hos den palestinska myndigheten och interneras, och fångar som frigivits av den palestinska myndigheten grips dagar senare av sionistiska ockupationsstyrkor.

Den palestinska myndighetens brott är inte bara oberoende ”kränkningar av de mänskliga rättigheterna”. De utförs som en del av Oslo-ramverket som skapade den palestinska myndigheten som en underleverantör till ockupationen, och de nuvarande nya säkerhetskraven för Aqaba och Sharm el-Sheikh för att attackera det växande motståndet på Västbanken och i hela Palestina från floden till havet. Dessa arresteringar är Israels, Förenta staternas, Kanadas, Europeiska unionens och alla andra parters ansvar när det gäller att skapa, upprätthålla och stödja ramen för ”säkerhetssamordning”, som endast gynnar ockupanten och kolonisatören på bekostnad av det palestinska folket.

Som vi noterade efter mordet på martyren Nizar Banat: Nu är det dags att vidta åtgärder för att konfrontera den palestinska myndigheten och alla dem som är ansvariga för att påtvinga det palestinska folket den på bekostnad av den palestinska kampen för återvändande och frigörelse. Den palestinska myndigheten och dess finansiärer och utbildare måste hållas ansvariga för sitt pågående förräderi mot det palestinska folket och sitt samarbete med ockupationsregimen och den sionistiska kolonialismen. Oslo-projektet stöds av sionismen, imperialismen och reaktionära regimer – och det måste och kommer att falla på vägen mot Palestinas befrielse, från floden till havet.

Frihet åt alla palestinska fångar i sionistiska, PA:s, reaktionära och imperialistiska regimers fängelser! Frihet för Palestina, från floden till havet!

I dagarna har det rapporterats att den svensk-palestinske socialdemokratiske riksdagspolitikern Jamal El-Haj i helgen deltog i Europeiska palestinska konferensen, som gick av stapeln för 20e gången i år och som samlade uppemot 20 000 deltagare på bara en kort helg. Vad rapporteringen gör klart är att det finns ett tydligt försök att tysta, kriminalisera och terrorstämpla offentligt existerande palestinier och palestinskt liv.

Drevet, som bland annat anspelar på att Jamal har träffat den europeisk-palestinske organisatören Amin Abu Rashid, att konferensen påstås bidra till splittring bland palestinier som grupp och att Jamal gick emot sitt partis avrådan, måste ses som inget annat än ett antipalestinskt drev. Det kommer i en tid då ockupationsmakten i Palestina upplever en omfattande intern kris, bland annat i en eskalerande oenighet mellan fraktioner som vanligtvis samsas i en samstämmig fientlighet mot palestinier. Det kommer i en tid av regelbundna sionistiska militärmassakrer och bosättarpogromer mot Palestinas folk i palestinska byar, städer och flyktingläger. Det kommer i en tid då det palestinska motståndet i Palestina växer sig starkare och mer kapabelt inför reaktionära motståndare som inte skyr några medel. Det kommer i en tid av växande antipalestinsk repression i hela Europa, inte minst i Tyskland där det råder en tilltagande kriminalisering och terrorstämpling av antifascister, antiimperialister och internationalister i allmänhet och palestinier och Palestinavänner i synnerhet, som bannlyses från gator och torg, grips och bötfälls och misshandlas av polisens kängor och batonger. Det kommer i en tid då den internationella imperialismen, ett system som Sverige i högsta grad är del av och rider på, är indragen i omfattande och varandra avlösande kriser världen över.

Vilka är de som nu för sin talan mot Jamal, mot Amin och mot palestinsk organisering? Det är representanter för Sveriges regering under Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, samma regering som glatt samarbetar med en av Västasiens och kanske världens största samordnare och finansiärer av reaktionärt politiskt våld, staten Turkiet under president Erdogan, som med medel från Europa och Nordamerika ger sitt stöd till grupperingar som Gråa vargarna och Daesh. Det är representanter för Sverigedemokraterna, det svenska vitmaktvåldets politiska hemvist. Det är så kallade ”terrorismforskare” som har gjort karriärer på att smutskasta svenska muslimer och antirasister. Och det är socialdemokraterna, vars regering ledde det svenska deltagandet i Natos krig mot Libyen och godkände det svenska stödet till Saudiarabiens krig mot Jemen, Samma socialdemokrater vars enda respons på över 75 år av etnisk rensning i Palestina som pågår än i dag är tomma ord och därmed ett klartecken till att våldet får fortsätta, som nu är beredda på att offra en trogen partitjänare för att han under en helg varit synlig, öppen och offentlig svensk-palestinier och talat för palestiniers rätt till återvändo.

Drevet mot Jamal El-Haj, mot Amin Abu Rashid och Europeiska palestinska konferensen och i förlängningen mot palestinsk närvaro och organisering i Sverige är ett desperat försök att försvara stödet från svenskt näringsliv och svenska staten till den israeliska ockupationen av Palestina. Ett desperat försök att rentvå svenska makthavare från medskyldighet till reaktionärt våld mot befolkningen i Palestina, i Västasien och i hela världen, även i Sverige.

Vi i Samidoun fördömer detta drev som ett angrepp på den palestinska diasporan i Sverige, en av de största i Europa, ett angrepp på flyktingars organisering för sina rättigheter i Sverige och ett angrepp på palestiniers internationella rätt till återvändo. Vi vet att vi endast har de förtryckta och exploaterade massornas organiserade, solidariska motstånd att förlita oss på mot imperialismen, kolonialismen och fascismen, för hela Palestinas befrielse, från floden till havet.

Söndagen 14 maj mobiliserade Palestinska samordningsgruppen Göteborg till demonstration till för att uppmärksamma 75 år av nakba, katastrof, sedan Palestinas ockupation och Israels grundande 15 maj 1948 och 75 år av ståndaktigt palestinskt motstånd mot apartheid, ockupation och bosättarkolonialism. Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg var Samidoun Göteborg med som medarrangör och deltog, förutom att vara delaktig i den allmänna mobiliseringen, bland annat med följande appeltal:

I år är det 75 år sedan nakba, arabiska för katastrofen, det vill säga Israels grundande tillika ockupation av Palestina som innebar att över 800 000 palestinier fördrevs. 75 år senare fortsätter katastrofen med miljoner palestinier under ockupation, apartheid och bosättarkolonialism och åter miljoner palestinier i diaspora, exil och flyktingskap över hela världen. Katastrofen har en lösning, och det är motstånd, ända till återvändo, befrielse och revolution i hela Palestina, från floden till havet. Därför är det nu 75 år efter nakba, eller rättare sagt början på nakba, kanske viktigare än någonsin för alla oss som står i solidaritet med Palestinas folk och befrielse att tydligt och högt förkunna vår solidaritet. I dagarna har ockupationsmakten inlett ännu en militäraggression på Gazaremsan, avrättat ytterligare en fängslad palestinsk motståndskämpe, Khader Adnan, genom medicinsk försummelse, hotar att avrätta fången Walid Daqqah på samma sätt, och eskalerar repressionen mot fängslade motståndsledaren Ahmad Sa’adat.

Så därför måste vi göra oss hörda, dels för motståndet i Gazaremsan, i Jenin, i Nablus, Al Khalil och Al Quds, i hela Palestina och hela världen. Men kanske ännu viktigare måste göra oss hörda för ockupationsmakten och för alla dess vänner, i Ramallah, i Kairo, Ankara och Riyadh, i Washington, Paris, London, Bryssel och Berlin, i New Delhi, Beijing och Moskva. Men framför allt måste vi göra oss hörda, göra oss sedda och göra oss obekväma för ockupationens vänner här i Sverige och här i Göteborg.

I Stockholm har en i stort sett enstämmig riksdag just skärpt Sveriges antiterrorismlagar. Detta gör de i en tid då ockupationsmakten i Palestina terrorstämplar palestinska civilisamhällesorganisationer och även nätverket jag är med i, Samidoun. Då franska staten vill göra det straffbart med flera års fängelse att vara med i Samidouns franska lokalgrupp, Collectif Palestine Vaincra, för att de kämpar för den sedan 1984 fängslade kommunisten och palestinakämpen Georges Abdallahs frihet. Då polisen i Berlin på löpande band förbjuder palestinier och i synnerhet tyska Samidoun att offentligt uppmärksamma palestinska fångar och ockupationen av Palestina. Då tyska underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen jagar tyska antifascister och kurdiska och turkiska oppositionella, internationalister och antiimperialister under den ökända lagen paragraf 129. I Sverige kommer ”antiterrorlagarna” först drabba kurdiska och även turkiska oppositionella och diasporagrupper generellt. Men självklart kommer den blågula stöveln trampa på alla internationalister, på alla antifascister och antiimperialister, den kommer att trampa på palestinavänner och palestinier.

Förtryckarna och exploatörerna har alla världens krigsmaskiner, rättsapparater och institutioner på sin sida. Vi har något långt mäktigare än så: Vi har alla de kämpande förtryckta och exploaterade folkens solidaritet på vår!

Länge leve det palestinska folkets motstånd, allt dess motstånd och framför allt dess väpnade motstånd!

Länge leve de palestinska fångarnas kamp för sin och hela Palestinas frihet!

Heder och ära åt alla Palestinas martyrer, från de främsta motståndsledare till alla barn och vuxna vars brott var att vara palestinier!

Länge leve den internationella solidariteten med Palestina och den internationella rörelsen för en total isolering av ockupationsmakten!

Länge leve de förtrycktas och exploaterades solidaritet mot imperialismen, kapitalismen och fascismen!

Sätt stopp för nakba, isolera Israel, befria Palestina, från floden till havet!

Demonstrationståget följdes av ett torgmöte fyllt av palestinsk musik, högläsning av palestinska martyrers namn och tal från flera olika palestinska organisationer och organisationer i solidaritet med Palestinas befrielsekamp, däribland Allt åt alla Göteborg:

I år är det 75 år sedan Nakba, den stora katastrofen. Det är inte svårt att minnas Nakba eftersom katastrofen aldrig tog slut, den fortsätter än idag.

Israel påminner om historien av övergrepp genom att dagligen tiden göra nya.

Varje gång ett palestinskt hem raseras och varje gång en palestinier avrättas av den israeliska militären så fortsätter samma utrotningspolitik som inleddes mot palestinierna 1948.

Israels mål är att krossa tanken om en palestinsk nation. För det målets skull deltar den israeliska staten och stora delar av det israeliska samhället i etnisk rensning, fängslande och ghettoisering av det palestinska folket.

Palestina kämpar mot en stat grundad på terror, och det finns lite att vinna på kompromisser och förhandlingar med en sådan fiende. Så länge apartheid, ockupationen och koloniseringen inte är över är motstånd en plikt för varje internationalist. 

I Sverige är vår främsta uppgift fullständig bojkott av Israel.

Till sin omvärld försöker Israel presentera en bild av landet som ”Mellanösterns enda demokrati”, och man försöker på så sätt distrahera resten av världen från faktumet att Israel är en av världens mest våldsamma stater. Därför borde Israel stoppas från reklamkampanjer som det skamliga uppträdandet på Eurovision igår. Därför måste Israel bojkottas.

Nu befinner sig Israel i kris, och Netanyahu söker stöd hos de mest extrema delarna av den sionistiska rörelsen. 

När israeliska bosättare i februari utförde en pogrom mot byn Huwara i Västbanken stod israeliska militärer och såg på. Efteråt sa ministrar i Netanyahus regering att Huwara borde förintas. 

Andra sionister protesterar mot Netanyahu och vill att de högerextrema tonar ner sin retorik. Men om de inte erkänner att apartheid måste få ett slut så är de inga vänner. Vänstersionism är bara samma ockupation, samma fängelse med en annan fångvaktare.

Omvärlden måste fördöma och isolera Israel tills det israeliska samhället vänder sig mot det sionistiska projektet. Därför måste Israel bojkottas.

För att rädda sin regering försöker Netanyahu eskalera våldet mot Palestina. De senaste dagarna har Israel bombat Gaza, delvis för att skapa bunkermentalitet i Israel inför valet. I fredags bombades ett lägenhetshus i jakten på en motståndskämpe. Han dog martyrdöden men det gjorde också flera andra. Bland annat en femårig flicka. Mord på barn är vardag i Gaza.

Denna godtyckliga terror mot civila borde innebära att inget demokratiskt land handlar med Israel, allra minst vapen som kan används i terrorn. Ändå gör mängder av länder det. Ändå gör Sverige det. Sverige handlar med det företag som tillverkar drönarna Israel använder för att mörda civila, detta företag Elbit systems har kontor här i Göteborg. Elbit borde kastas ut ur Sverige som en del av en fullständig bojkott av Israel.

Därför måste Israel bojkottas och en fullständig bojkott av Israel är en av de bästa sakerna vi kan göra för att hylla och stötta det Palestinska folkets motstånd. Apartheid kommer falla och en dag kommer ockupationen ha tagit slut.

Fler än 160 organisationer, fackföreningar och politiska partier runt om i världen står med Samidoun Palestinian Prisoners Solidarity Network, som del av ”Revolutionary Solidarity Coalition”, i protest mot den extrema antipalestinska repressionen i Tyskland.

Klicka här för att ansluta din organisation till kampanjen.

Som ett led i denna internationella kampanj har vi bildat ett team av advokater som kommer att ta upp den rättsliga kampen mot demonstrationsförbuden och mot rättsprocesserna som staten riktar mot de som kämpar för ett befriat Palestina. Stöd oss och donera till:

Namn: Rote Hilfe e.V.
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17

BIC: GENODEM1GLS
Kommentar: Palaestina gegen Repression

Revolutionary Solidarity Coalition består av revolutionära och internationalistiska grupper och organisationer i Berlin som är engagerade mot imperialismen i Tyskland och i hela världen. Koalitionen bildades som ett kollektivt svar på tyska statens extrema repressionstaktiker, särskilt i Berlin maj 2022.

Repressionen förra året började med en rikstäckande smutskastningskampanj mot palestinsk organisering i april, förbudet mot demonstrationer på Al Qudsdagen 29 april, förbudet mot sovjetiska flaggor och kommunistiska symboler i samband med åminnelsen av Sovjetunionens befrielse av Berlin från nazisterna 8 maj, tyska polisens extrema repression och våld mot en kurdisk demonstration i Berlin 14 maj och förbudet mot alla demonstrationer i den tyska huvudstaden till minne av den palestinska Nakban (katastrofen) 74 år sedan. Nakbademonstrationerna uppmärksammar att över 700 000 palestinier fördrevs från sina hem genom många brutala massakrer och andra grymheter begångna av sionistiska miliser över hela historiska Palestina.

Denna koalition är ett naturligt svar på den extrema repressionen mot antiimperialistisk kamp i Tyskland och följer av en genuin förståelse av den tyska staten som del av det imperialistiska lägret. Därför har antiimperialistiska rörelser historiskt utstått och utstår fortfarande intensiv statlig repression vilket repressionen mot organisering för rättvisa i Palestina är en del av. Revolutionary Solidarity Coalition svarade på dessa repressiva attacker 2022 genom att trots förbudet mot demonstrationer på Nakbadagen gå ut på gatorna under parollen ”Klasskamp mot repression” och valde bestämt att stå emot den statliga repressionen. Aktionen åtföljdes senare av en genomarbetad analys av repressionsvågen i maj, flera seminarier, diskussionsrundor och solidaritetsmöten och av att samordningen mellan medlemsorganisationerna utvecklades under det gångna året.

I år driver den tyska staten återigen denna repressionstaktik genom en landsomfattande smutskastningskampanj mot palestinsk organisering generellt och Samidoun i synnerhet, i uppenbar samordning med sionistiska institutioner och israeliska ambassaden. Smutskastningskampanjen innebar en veckolång kampanj från alla tyska mainstream- och företagsmedier i angrepp mot palestinsk organisering i Tyskland med tyska politikers entusiastiska deltagande. Kampanj gav återigen den tyska staten politisk täckning för ett totalförbud av alla demonstrationer till minne av de palestinska fångarnas dag som planerades i Berlin 15, 16 och 17 april.

Denna attack resulterade också i att demonstrationen för palestinska fångarnas dag 15 april i Köln upplöstes med våld för att den ”stöttade motståndet”. Denna barbariska repression mot den antiimperialistiska kampen i Tyskland tar sig också uttryck i lag 129 som används av tyska staten för att åtala revolutionärer och antifascister i Tyskland, särskilt våra turkiska och kurdiska kamrater. Det är viktigt att lägga märke till att repressionen i Tyskland sker i samband med ökad repression mot palestinsk organisering i hela Europa: Från upplösningen av Collectif Palestine Vaincra i Toulouse, Frankrike och åtalet mot aktivister från Palestine Action i Storbritannien, till smutskastningskampanjen i EU:s korridorer mars 2023 mot aktivister och palestinska och internationalistiska organisationer i hela Europa.

Allt detta utgör ett oacceptabelt angrepp på yttrande- och mötesfriheten i Tyskland som särskilt riktar sig mot palestinsk organisering och antiimperialistiska rörelser. 

Vi i Revolutionary Solidarity Coalition lanserar en internationell kampanjen mot den antipalestinska repressionen i Tyskland. Kampanjen omfattar internationella och lokala aktioner, folkliga mobiliseringar och rättsliga insatser i konfrontation med den tyska statliga repressionen för att försvara våra folks rätt att protestera, organisera och kämpa för våra hemländers befrielse från USA:s och Europas imperialism.

Vi vill också förtydliga tre saker:

 1. Detta är ett angrepp mot alla progressiva och revolutionära krafter. Det är tydligt att den tyska statens imperialistiska intressen och dess allians med USA-imperialismen alltid kommer att sättas före de förtryckta och exploaterade gemenskaperna i Tyskland. Att kämpa för social jämlikhet, miljörättvisa, det kurdiska folkets obestridliga rättigheter, mot fascismen i Turkiet och USA-imperialismen och för Palestinas befrielse är i de förtrycktas och exploaterades intresse, medan stöd för europeiska och US-amerikanska imperialistiska projekt över hela världen, försvar av storföretagens vinster, kollaborering med fascistisk politik i Turkiet och på annat håll, deltagande i Nato-offensiver och krig och att gå hand i hand med den sionistiska enheten inrikes och på världsscenen inte är i någon annans intresse än det tyska kapitalet och borgarklassen och det globala imperialistiska lägret.
 2. Vi uppmanar alla progressiva och revolutionära krafter i Tyskland att delta i organiseringen av denna kampanj tillsammans med oss. En organiserad, principfast och samordnad vänster är det enda som avskräcker dessa repressiva attacker. Den officiella tyska vänsterns kapitulation och feghet när det gäller Palestina berövar den all trovärdighet som en meningsfull motkraft och ger den tyska staten fria händer att släppa loss alla sina repressiva verktyg mot ett av Tysklands mest förtryckta skikt.
 3. Att likställa ”Israel” med judendomen och påstå att den sionistiska enhetens grymheter är representativ för alla människor av judisk tro och att befläcka alla judar med de palestinska och arabiska folkens blod från denna fascistiska regims massakrer är i sig självt antisemitiskt. Denna föreställning som sprids av västmakterna och den sionistiska enheten och som insisterar på den etnonationalistiska ”identiteten” ”Israel” är en förolämpning mot alla våra progressiva judiska kamrater som kämpar med oss för Palestinas befrielse. Missta er inte, om den tyska staten verkligen är intresserad av att bekämpa antisemitism skulle den börja med de nazisterna bland dess militär, polis och politiska kretsar. I stället instrumentaliserar staten kampen mot antisemitism som ett repressivt verktyg mot alla som står på den palestinska kampens sida och för att lägga skulden för Tysklands nazistiska brott på palestinier och araber. Det är den palestinska befrielserörelsen, en antirasistisk och antikolonial rörelse, som förkastar likställandet av sionism och judiskhet. Och därför är det inte den tyska staten utan den palestinska befrielserörelsen som är den som faktiskt kämpar mot antisemitism, fascism och alla former av rasism.

Vi progressiva krafter kommer inte att låta oss skrämmas av deras repression. Motstånd kan aldrig förbjudas och vi kommer att finnas på gatorna och stå enade mot deras attacker.

Klicka här för att ansluta din organisation till kampanjen.

Nedan följer det uttalande som undertecknats av över 160 organisationer världen över mot den antipalestinska repressionen som äger rum i Tyskland:

Mot angreppen på palestinsk organisering i Tyskland

Vi, de undertecknade organisationerna, förklarar vårt motstånd mot och vår upprördhet över Berlinpolisens förbud mot att fira de palestinska fångarnas dag under helgen 15-17 april. Detta förbud är en attack inte bara mot den palestinska och arabiska gemenskapen i Berlin och mot palestinavänner, det är ett hot mot allas vår yttrandefrihet. Dessutom är det ett försök att tysta solidariteten med de 4 800 palestinska fångar som kämpar för sin frihet bakom koloniala galler.

Detta polisförbud är en uttryck för antipalestinsk rasism och repression. Snarare än att bekämpa antisemitism medför motiveringen till förbudet det faktiskt antisemitiska likställandet av sionism och judendom och påståendet att den israeliska ockupationsregimen företräder judarna. Dessutom är det uppenbart att regeringen inte bryr sig om den allmänna säkerheten för den palestinska och arabiska befolkningen i Berlin – den största av dessa befolkningsgrupper i Europa – och att den inte tvekar att instrumentalisera rasism och smutskastningskampanjer för att kollektivt bestraffa gemenskaperna.

Vi ser detta förbud som ett angrepp först och främst på de palestinska fångarna och på den palestinska gemenskapen i Berlin samt som ett försök att tysta det ökande stödet för Palestina i Tyskland och runt om i världen. Många människor är alltmer medvetna om och förfärade över den israeliska ockupationsregimens brott i Palestina och höjer sina röster mot den, och det är detta som förbudet vill stoppa.

Vidare ser vi detta som en upprepning av förbudet i maj 2022 mot minnesceremonier av al-Nakba, och vi varnar för ytterligare ett sådant förbud år 2023, då Nakba åminns för 75e året. Dessa förbud är ett uttryck för statsunderstödd antipalestinsk rasism och en fullständig identifiering med den israeliska koloniseringen av det ockuperade Palestina. Detta är särskilt viktigt eftersom den stora majoriteten av den palestinska befolkningen i Berlin är flyktingar som förvägrats sin rätt att återvända hem de senaste 75 åren.

Vi förkastar dessa förbud mot demonstrationer för de palestinska fångarnas dag och förklarar att våra röster inte kommer att tystas. Vi måste ropa, högre än någonsin, för frisläppandet av alla palestinska fångar som sitter inlåsta i den israeliska regimens fängelser, och för Palestinas befrielse, från floden till havet. Och vi förklarar tydligt och bestämt att denna form av statligt förtryck inte kommer att lyckas tysta vårt stöd för det palestinska folket, dess motstånd och dess fångrörelse som kämpar för att få slut på kolonialism och rasism.

Palestina kommer att befrias, från floden till havet! Befria alla palestinska fångar! Ner med statlig repression, länge leve den internationella solidariteten!

Anslut till kampanjen: https://forms.gle/8RqifeX46EwinzD96

Undertecknare

 1. 100 Idee per la Pace, Italy
 2. ACTA, France
 3. AFPS 63 (Association France Palestine Solidarité 63), France
 4. AFPS Grenoble, France
 5. Al Yudur Palestinian Youth, Spain
 6. Al-Awda PRRC, United States
 7. Anti Capitalistas, Catalunya
 8. Anti Imperialist front, International
 9. Anticapitalistas (Spanish state)
 10. Asociación Americana de Juristas, International
 11. Association for Investment in Popular Action Committees, United States
 12. Association France Palestine Solidarité Nîmes, France
 13. Barcelona En Comú, Catalonia
 14. BDS Vancouver/Coast Salish Territories, Canada 
 15. Belgian Academics and Artists for Palestine (BAA4P), Belgium
 16. Black Alliance for Peace Solidarity Network, United States/International
 17. Bruxelles Panthères, Belgium
 18. Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP34), France
 19. Canada Palestine Association 
 20. Canada-Philippines Solidarity for Human Rights
 21. Canadian BDS Coalition
 22. CAPJPO – EuroPalestine, France
 23. CASI (Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran), United States/International
 24. Center for the Study and Preservation of Palestine, United States
 25. Centre for Counter Hegemonic Studies, Australia
 26. CGT Metal Madrid, Spanish state
 27. CGT Salamanca, Spanish state
 28. Charente Palestine Solidarité, France
 29. Chrysalis Theatre, Canada
 30. CJPME Saskatoon, Canada
 31. Collectif Georges Ibrahim Abdallah 38, France
 32. Collectif Palestine Vaincra, France
 33. Contrahegemonía-Argentina
 34. CSTEC STEs (IAC) Catalunya
 35. Dar al Janub, Austria
 36. Democratic Lawyers Association of Bangladesh 
 37. Diputado Unidos Podemos, Enrique Santiago Romer, Spanish state
 38. Dones X Dones, Spanish state
 39. Early Childhood Development Intercultural Partnerships Program, Canada
 40. EATIP, Argentina 
 41. Éirígí – For A New Republic, Ireland
 42. Fédération Syndicale Étudiante, France
 43. Free Palestine Maastricht, Netherlands
 44. Free Palestine Movement, United States/International
 45. Freedom Road Socialist Organization, United States
 46. Frente Antiimperialista Internacionalista, International
 47. Friends of the Filipino People in Struggle, International
 48. Front de Libération Décolonial, France
 49. GABRIELA BC, Canada
 50. Gaza Solidarity Group, Canada
 51. Greater Toronto 4 BDS, Canada
 52. Green Mountain Solidarity With Palestine, United States
 53. Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN, Luxembourg
 54. Grupo Libélulas, Spanish state
 55. Human Rights for All ( HR4A) Saskatchewan, Canada
 56. ICAHD-USA
 57. IJAN International Jewish Anti-Zionist Network, International
 58. Indiana Center for Middle East Peace, United States
 59. Institut für Palästinakunde e.V., Germany
 60. International Action Center, United States
 61. International Center for Palestine Studies, Netherlands
 62. International prisoner’s network Belgium 
 63. International Women’s Alliance (IWA), International
 64. Intersindical Alternativa de Catalunya
 65. Izquierda Unida, Spain
 66. Izquierda Unida, coordinador en grupo parlamentario Mauricio Valiente Ots
 67. Jericho Boston, United States
 68. Jewish Network for Palestine, Britain
 69. Jewish Socialist Bund, Quebec/Canada
 70. Jews for Palestinian Right of Return, United States
 71. Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München, Germany
 72. Just Peace Advocates, Canada
 73. Juventud Chileno-Árabe por Palestina de Valdivia, Chile
 74. JVP Central Ohio, United States
 75. Kairos Sabeel Foundation Netherlands
 76. Kenyans For Tax Justice, Kenya
 77. Kommunistische Organisation, Germany
 78. League of Filipino Students PUP, Philippines
 79. Libérons Georges Abdallah 38, France
 80. Liga Internacional Socialista (LIS-ISL), International
 81. Lluita internacionalista, Catalunya
 82. Manu Pineda – Member of the European Parliament (The Left – GUE/NGL)
 83. Masar Badil, Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement, Palestine/International
 84. MD2Palestine, United States
 85. Middle East Crisis Response, United States
 86. Migrante BC, Canada
 87. Migrante NL, Netherlands
 88. Migrantifa Mainz, Germany
 89. Migrantifa NRW , Germany
 90. Montagsdemonstration Stuttgart, Germany
 91. Mouvement Citoyen Palestine, Belgium
 92. MRAP33, France
 93. MST en el Frente de Izquierda Unidad, Argentina
 94. Münchner Friedensbündnis, Germany
 95. National Lawyers Guild International Committee, United States
 96. National Lawyers Guild Palestine Subcommittee, United States
 97. National Students for Justice in Palestine, United States
 98. National Union of Peoples’ Lawyers – Philippines
 99. New Buffalo Center, United States
 100. New York City Jericho Amnesty Movement, United States
 101. Niagara Movement for Justice (NMJPI), Canada
 102. NorCal ISM, United States
 103. North New Jersey DSA BDS and Palestine Solidarity Working Group, United States
 104. Nouveau Parti Anticapitaliste, France
 105. Nouveau Parti Anticapitaliste 31, France
 106. Oakville Palestinian Rights Association, Canada
 107. Ongd AFRICANDO, Senegal
 108. Orléans Loiret Palestine, France
 109. Palästina Spricht , Germany
 110. Palästinakomitee Stuttgart e.V., Germany
 111. Palestina Komitee Rotterdam , Netherlands
 112. Palestina Libre de Murcia, Spanish state
 113. Palestinian and Jewish Unity (PAJU), Canada – Quebec
 114. Partido comunista de España
 115. Party of Communists USA
 116. Peace & Planet News, United States
 117. Pinay Sa Holland- Gabriela , Netherlands
 118. Plate-forme Charleroi-Palestine, Belgium
 119. Radical Solidarity, Netherlands
 120. Resistance News Network, International
 121. Responsable de relaciones internacionales de Izquierda Unida, Jon Rodriguez Forrest (Spain)
 122. Resumen Latinoamericano prensa, International
 123. Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, Italy
 124. REVOLUTION, Germany
 125. Révolution Permanente, France
 126. Revolutionaire Eenheid, Netherlands
 127. Revolutionäre Internationalistische Organisation / Klasse gegen Klasse, Germany
 128. Revolutionärer Jugendbund, Germany
 129. Revolutionary Communist Group – Fight Racism! Fight Imperialism!, Britain
 130. Roter Ring, Germany
 131. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, International
 132. Scottish Jews Against Zionism, Scotland
 133. Secours Rouge Genève, Switzerland
 134. Secours Rouge Montréal, Quebec
 135. Secours Rouge Toulouse, France
 136. SELondonFriendsOfPalestine, Britain
 137. Sindicato Solidaridad Obrera, Spanish state
 138. Solidarität International (SI) e.V., Germany
 139. Solidaritätsnetzwerk Berlin, Germany
 140. Stop the War Machine, United States
 141. Students for Justice in Palestine Amsterdam, Netherlands
 142. Sulong UBC, Canada
 143. SUPER-UW, United States
 144. The Key (Palestine)
 145. The Moroccan Front to support Palestine and against normalization, Morocco
 146. UK-Palestine Mental Health Network, Britain
 147. Unidas Podemos-Galicia en Común, Spanish state
 148. Union Juive Française pour la Paix (UJFP), France
 149. Unité Communiste, France
 150. United National Antiwar Coalition (UNAC), United States
 151. US Boats to Gaza
 152. US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (USACBI(
 153. Venceremos, Partido de Trabajadorxs, Argentina
 154. Veterans for Peace, United States
 155. Veterans For Peace Chapter 72, United States
 156. VIB, VIVA Intifada Berlin, Germany
 157. Vita Books, Britain
 158. V-SB, Belgium/Flanders
 159. Women Against Military Madness, United States
 160. Women for Filipino Women and Children, Netherlands
 161. Workers Voice Socialist Movement, United States
 162. Workers World Party, United States

Vi återger här ett mobiliseringsupprop från Rojavakommittéerna:

STOCKHOLM: Söndag 4 juni 13.00 demonstrerar Allians mot NATO på Norra Bantorget för yttrandefrihet, till stöd för demokratiska krafter i Turkiet och mot ett svenskt NATO-medlemskap. 

I januari demonstrerade vi mot den svenska NATO-ansökan och bidrog till att frysa medlemsprocessen tillfälligt. Nu är det dags igen! Den 4 juni samlas vi ytterligare en gång för att protestera. Mot NATO, mot krigshets och mot de lagar som Sverige infört för att blidka diktatorn Erdoğan! NEJ TILL NATO – INGA ERDOGANLAGAR I SVERIGE!

#STOCKHOLM #NEJTILLNATO

Khader Adnan, palestinsk fånge, hungerstrejkare och motståndsledare, gjordes till martyr tidigt på morgonen tisdagen 2 maj 2023 efter 86 dagars hungerstrejk i krav på sin frihet. Adnan, 45 år, var gift med Randa Musa och är far till nio barn. Han var en ledare för Palestinska islamiska jihadrörelsen och blev en av de mest framträdande symbolerna för de palestinska fångarnas rörelse och det pågående motståndet efter att ha vunnit sin befrielse från administrativt förvar fyra gånger genom hungerstrejker, 2012, 2015, 2018 och 2021.

Under hela sin hungerstrejk som han inledde 5 februari 2023, från det att han greps av ockupationsstyrkorna, vägrade han att avbryta trots enorma påtryckningar att göra det. När ockupationsstyrkorna anklagade honom för medlemskap i Islamiska jihad och för att hålla politiska tal (”uppvigling”) inför sina militärdomstolar vägrade han att avsluta sin strejk. Den israeliska fängelseförvaltningen vägrade att överföra honom till ett civilt sjukhus och vägrade att släppa honom mot borgen så sent som förra veckan, med motiveringen att det behövdes mer information om hans medicinska tillstånd. Så sent som i går sköts ännu en militärdomstolsförhandling i hans fall upp och sköts in i framtiden, en tydlig politik med syfte att garantera hans död bakom ockupationens galler.

Att Shejk Khader Adnan, symbolen för värdighet, frihet och ståndaktighet, har gjort till martyr är ett israeliskt mord som utförts beräknande och uppsåtligt. Det har varit tydligt under månaderna som strejken pågått att ockupationen är fast besluten att eliminera denna symbol för fångarnas motstånd och palestinsk uppoffring och engagemang och hans kärlek till sitt folk och land. Men det är också tydligt att shejk Khader Adnans arv aldrig kommer att elimineras genom detta sionistiska mord. I stället är han, i likhet med sina medledare i den palestinska revolutionen och det palestinska motståndet, ett exempel på det palestinska folkets obändiga vilja att inte böja sig för kolonialism, sionism och exploatering.

Det står också klart att alla de som är medskyldiga till och stöder den sionistiska kolonialismen är delaktiga i mordet på Khader Adnan, från USA och dess 3,8 miljarder dollar i vapen som varje år överlämnas till den israeliska regimen till de kanadensiska, brittiska och europeiska regeringarna som fortsätter att berömma och hylla det koloniala projektet och samtidigt fördöma dem som motsätter sig det som ”terrorister”. Vi noterar också här Palestinska myndighetens delaktighet, som fortsätter att gripa och fängsla dem som gör motstånd, som Khader Adnan, i stället för att ta upp deras fall och krav på frihet på de officiella och internationella arenor som den har tillgång till. Under de senaste 86 dagarna har Samidoun, tillsammans med Adnans fru Randa Musa, hans motståndskamrater och många andra, varnat för att den israeliska ockupationen har för avsikt att mörda honom.

Enligt ockupationens fängelseförvaltning hittades shejk Khader Adnan medvetslös i sitt isoleringsrum i Ramlefängelset och förklarades sedan död på Assaf Harofehsjukhuset. Den palestinska fångrörelsens 237:e martyr tillbringade åtta år bakom ockupationens galler, de flesta i administrativt förvar, och arresterades tolv gånger av ockupationen, liksom av Palestinska myndighetens samarbetsstyrkor som inom ramen av ”säkerhetssamordning”.

Han var en outtröttlig förespråkare för motstånd, verkligen hängiven det palestinska folket och han vägrade att ge upp sitt motstånd och sin hungerstrejk ända till sista stund, fast besluten om frihet eller martyrskap. Hans martyrskap måste omvandlas till ett rasande utrop och ett åtagande att bygga vidare på hans stora uppoffringar och hängivenhet för det palestinska folket och Palestinas totala befrielse, från floden till havet. Med varje strejk, varje tal och varje mobilisering för fångarna personifierade shejk Khader Adnan den palestinska viljan att göra motstånd och förmågan att offra sig för en stor och rättvis sak trots de mest till synes hopplösa omständigheterna.

Han tvekade heller aldrig att uttrycka solidaritet med medfångar som kämpar mot orättvisor, vilket han gjorde i sitt meddelande till fångar på hungerstrejk i Kalifornien 2012 och i sitt meddelande till irländska republikaner som stod med honom under hans egen hungerstrejk.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network sörjer Khader Adnans martyrskap med djup sorg och vrede och sänder sina djupaste kondoleanser till hans fru Randa Musa, en outtröttlig förespråkare inte bara för hans frihet utan för alla fångars och hela Palestinas befrielse, hans nio barn, som satte upp en sittmanifestation på Manaratorget i Ramallah, hans kamrater i kampen och det palestinska folket och de arabiska och internationella rörelserna för rättvisa och befrielse.

Det enda svaret på hans martyrskap måste vara fortsatta och upptrappade aktioner, motstånd, protester och kamp, och för människor runt om i världen och för palestinska och arabiska gemenskaper i exil och diaspora är det viktigt att vi går ut på gatorna för att klargöra att Khader Adnan, en stor symbol för frihet, aldrig kommer att elimineras av den sionistiska mordpolitiken. Han måste leva vidare i var och en av oss och i våra handlingar, för att hedra hans uppoffring, engagemang och vilja att sätta sin kropp och sitt liv på spel, inte bara för sin egen frihet utan för Palestinas befrielse. Det stora brottet, att ha mördat shejk Khader Adnan, får inte tillåtas passera utan att folket verkligen ställer mördarna till svars.

Ära åt martyren, shejk Khader Adnan. Frihet åt fångarna, den sak för vilken han gav sitt liv. Befrielse för Palestina, från floden till havet.