Palestina: Motståndet reser sig mot revolution, återvändo och befrielse

Detta inlägg är en översättning av ett inlägg som ursprungligen publicerades på engelska på samidoun.net.

När morgonen gryr den 7 oktober 2023 reser sig motståndet i hela det ockuperade Palestina och krossar belägringen av Gaza med en omfattande offensiv som konfronterar ockupanten till lands och i luften, tar kontroll över palestinsk mark, griper bosättare och soldater och avfyrar tusentals missiler medan palestinska motståndsstyrkor kämpar för att främja återvändo och befrielsen av Palestina.

Den nya motståndsoperationen, som Mohammed Deif, överbefälhavare för Izz el-Din al-Qassam-brigaderna, Hamas militära gren, har gett namnet Al-Aqsa-översvämningen, äger rum på 50-årsdagen av kriget 1973 då Egypten återtog det ockuperade Sinai från den sionistiska ockupationen, och kommer att ändra inriktningen på kampen i det ockuperade Palestina, från motstånd till revolution och befrielse.

Motståndsoperationen är ett svar på den pågående strömmen av brott mot det palestinska folket, det dagliga mördandet av palestinier på gatorna på Västbanken i det ockuperade Palestina, belägringen av Gaza, stölden av mark för bosättningar, förnekandet av flyktingarnas rätt att återvända, påtvingad exil i över 75 år, tortyren och angreppen på de palestinska fångarna, de pågående invasionerna av Al-Aqsamoskén och de 75 åren av sionistisk ockupation och över 100 åren av imperialistisk dominans och kolonialism i hela det ockuperade Palestina.

Det handlar också om att befria de palestinska fångarna, som är en omistlig del av det palestinska folket och den palestinska marken. Ockupationen har upprepade gånger förhalat en fångutväxling med motståndsrörelsen, och nu har motståndsrörelsen meddelat att den har tagit ett betydande antal fångar bland ockupationssoldaterna och bosättarna för att befria de 5 250 palestinska fångarna i ockupationens fängelser, inklusive de 1 350 som sitter fängslade utan anklagelse eller rättegång under administrativt frihetsberövande, 39 kvinnor och 170 barn. Motståndsrörelsen tar nya steg för att befria palestinsk mark, konfrontera bosättningsprojektet och befria fångarna från en maktposition.

Nyheterna utvecklas snabbt, men det står klart att det palestinska motståndet är fast beslutet att ställa om status quo i regionen och avslöja att den sionistiska regimen inte längre kan förlita sig på sin tekniska styrka och imperialistiska vapenarsenal för att påtvinga det palestinska folket sitt herravälde. I synnerhet, eftersom det kommer på 50-årsdagen av kriget 1973, är det en avgörande tillrättavisning av hela Oslotillvägagångssättet och den normalisering som påtvingats det palestinska och arabiska folket under de senaste 50 åren, och visar på en ny väg framåt med ett tydligt mål: befrielse, och inget mindre. Den bygger på befrielsen av det libanesiska motståndets, lett av Hizbollah, befrielse av södra Libanon från ockupation år 2000, och nederlaget för den sionistiska invasionen av Libanon 2006, liksom de successiva heroiska strider som det palestinska motståndet har fört i hela det ockuperade Palestina och särskilt från sitt basområde av motståndsland i Gaza.

I sitt uttalande om operationen sade Deif: ”Från och med idag upphör säkerhetssamordningen. Idag återtar folket sin revolution, korrigerar sin väg och återvänder till marschen för återvändo.” Han uppmanade alla att delta i motståndet, och särskilt alla motståndskrafter i regionen, i Libanon, Syrien, Iran och Jemen, och alla arabiska folk från Gulfen till havet, att delta i denna strid, som är deras strid för frihet, värdighet och befrielse, och förklarade att ”det är dags för de arabiska motståndskrafterna att förenas.”

Samidoun ansluter sig till Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativa revolutionär väg, och uppmanar ”det palestinska folkets massor, motståndets anhängare i exil och diaspora, allierade från befrielsekrafterna och befrielserörelserna samt solidaritetskommittéer med det palestinska folket överallt, att uttrycka sitt stöd för det heroiska palestinska motståndet, hissa den palestinska flaggan och motståndets fanor samt organisera folkliga, politiska och mediemässiga demonstrationer och evenemang för att avslöja de sionistiska brotten mot vårt folk i det ockuperade Palestina…. Det heroiska palestinska motståndet har öppnat ett kapitel av strider med värdighet och stolthet i gryningen den 7 oktober 2023, och det svarar nu på decennier av kontinuerlig och upprepad sionistisk, amerikansk och europeisk aggression mot massorna av vår arabiska och islamiska nation från havet till Gulfen, och inför de svältkrig och belägringskrig som USA och dess agenter har konstruerat mot våra folk i regionen, särskilt i Syrien, Libanon, Jemen och Iran.”

När det palestinska motståndet konfronterar ockupationsstyrkorna är det av avgörande betydelse att internationalister överallt talar ut, mobiliserar och agerar för att konfrontera det USA-ledda imperialistiska systemet, inklusive EU-staterna, Storbritannien och alla medskyldiga makter för att få slut på deras pågående brott mot det palestinska folket, och för att försvara motståndet. Dessa brott återspeglas inte bara i Balfourdeklarationen och de 3,8 miljarder dollar i amerikanskt militärt bistånd till ockupationsregimen varje år, utan också i de rasistiska angreppen på det palestinska folket i exil och diaspora i hela Europa, och särskilt i Tyskland, för att de talar ut och organiserar sig för att ta sin roll i saken, för deras återvändo till Palestina och befrielsen av deras land.

Imperialismen är den palestinska sakens främsta fiende, som skapade det sionistiska projektet och beväpnade det till tänderna som en angreppsmekanism mot de arabiska och iranska folken, tillsammans med sionismen, den ”israeliska” ockupationsregimen och reaktionära, medskyldiga arabiska styrkor.

I dag klargör motståndet att trots ockupantens vapen och brutalitet är löftet om befrielse närmare än någonsin tidigare.

Från floden till havet kommer Palestina att befrias.

Vi rekommenderar att du följer Resistance News Network på Telegram, https://t.me/PalestineResist för aktuella nyhetsuppdateringar på engelska.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar