Om Samidoun Sverige

Den här hemsidan samlar texter och annat material på svenska från det internationella nätverket Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, lokalgrupper och aktivister i Sverige eller som bedöms främja solidaritetsarbetet med palestinska fångar och kampen för Palestinas befrielse.

Frihet åt alla palestinska politiska fångar!
Frihet åt Palestina!

Följ Samidoun Sverige även på Telegram.

Samidoun Göteborg

Efter Ahed Tamimis frigivning sommaren 2018 blev aktionsgruppen Frihet åt Ahed Tamimi Göteborg en lokalgrupp i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Samidoun Göteborg. Gruppen fortsätter sitt solidaritetsarbete för Palestinas befrielse med fokus på palestinska politiska fångar och arbetet för gränslös solidaritet med förtryckta och exploaterade, genom brevskrivarträffar, offentliga samlingar och andra aktiviteter. Ahed Tamimi själv frigavs endast från administrativt förvar tillbaka till ett liv under ockupation, och Ahed själv uppmanade alla med sina egna ord att fortsätta kampen för alla palestinska fångar som en viktig del av kampen för ett fritt Palestina.

För frågor eller förslag, kontakta oss på samidoungbg@fripost.org.

Följ oss på Facebook, Instagram, Twitter och YouTube.

Samidoun Stockholm

Samidoun Stockholm bildades våren 2020 efter diskussioner om behovet av en ny antiimperialism som central punkt i den radikala vänstern. Vi ser den palestinska befrielserörelsen som avgörande för kommande års politiska kamper. I huvudsak organiserar vi oss för frigivningen av alla palestinska politiska fångar och för ett fritt Palestina, från Jordanfloden till Medelhavet.

Inom ramverket för vår politiska handling har vi även som syfte att knyta samman de solidariska banden mellan alla de rätta befrielsekamperna, även i Västsahara, Irland och USAs interna kolonier. Samidoun Stockholm står på Palestina och alla de förtryckta nationerna och nedtrampade folkens sida.

Vill din organisation ha en föreläsning? Ett bokbord? Vill du organisera dig antiimperialistiskt som medlem? Skicka ett mejl till samidoun08@protonmail.com.

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram.

Om det internationella nätverket

Samidoun: Palestinian Prisoner Solidarity Network är ett internationellt nätverk av organisatörer och aktivister som verkar för stärka solidariteten med palestinska fångar i deras kamp för frihet. Samidoun växte fram ur hungerstrejkerna september-oktober 2011 ledda av palestinska fångar i israeliska fängelser, där ett behov av ett dedikerat nätverk till stöd för palestinska fångar upptäcktes. Vi arbetar för att höja medvetandet och erbjuda resurser om palestinska politiska fångar, deras förhållanden, deras krav och deras arbete för frihet åt sig själva, sina medfångar och sitt hemland. Vi arbetar också för att organisera kampanjer för politisk förändring och kämpar för palestinska fångars rättigheter och friheter.

Samidoun strävar efter rättvisa för palestinska fångar genom evenemang, aktiviteter, resurser, delegationer, forskning och informationsutbyte, såväl som genom brobyggande med fångrörelsen i Palestina. Vi eftersträvar att stärka palestinska fångars, före detta fångars, fångars familjer och palestinska rättvise- och människorättskämpars röster genom att översätta, dela och sprida nyheter, intervjuer och material från Palestina.

Vi organiserar årligen inför 17 april, Internationella dagen för solidaritet med palestinska politiska fångar, med massmöten, evenemang och aktioner och sprider nyheter och uppslag om aktiviter världen över som uppmärksammar 17 april.

Palestinska fångar står dagligen på frontlinjen i den palestinska kampen för befrielse. I ockupationens fängelser konfronterar palestinska fångar förtryckaren och ockupanten och sätter sina kroppar och sina liv på spel för att fortsätta sitt folks kamp för att uppnå rättvisa och frihet för Palestinas land och folk. Inuti fängelserna deltar den palestinska fångrörelsen i politisk kamp – krav på rättigheter, tryggandet av vunna framgångar och presterandet av ett ledarskap för hela den palestinska rörelsen, inuti och utanför Palestina. Den israeliska ockupationen har kriminaliserat alla former av palestinsk existens och motstånd – från fredliga massdemonstrationer till väpnad kamp till att helt enkelt vägra att vara tyst och osynlig som palestinier. Palestinska fångar är av alla kön och åldrar från alla delar Palestina, från varje familj. Deras frånvaro är tydligt kännbar i hemmen, lokalsamhällena, byarna, städerna, arbetar-, kvinno- och studentorganisationerna som de togs ifrån av ockupationen. De får dagligen utstå tortyr, isolering, tvångsförhör och att förvägras familje- och juristbesök. Och det är deras hungerstrejker, deras rop till världen, deras enhet och solidaritet och deras fortsatta ledarskap i den palestinska rörelsen som dagligen måste inspirera oss och påminna oss om vårt ansvar att agera.

Samidoun står också i solidaritet med arabiska och internationella politiska fångar, och, i synnerhet, politiska fångar i USA, Kanada och Europa som drabbas för sitt arbete med befrielsekamper och frihetsrörelser, inklusive arabiska och palestinska rörelser, urfolks kamper för befrielse och självbestämmande, puertoricanska frihetskämpar, svarta befrielseorganisatörer, latino- och chicano-aktivister och många andra som utsätts för rasism, kolonialism och förtryck, och vi erkänner de fundamentala sambanden mellan fångenskap, rasism, kolonialism och kriminaliseringen av invandrare, flyktingar och migranter. Vi kräver frihet åt George Ibrahim Abdallah, fängslad sedan 1984, för sin hängivenhet åt palestinska kampen.

Att bygga solidariteten med palestinska fångar är verkligen ett ansvar. Palestinska fångar står i centrum för kampen för frihet och rättvisa i Palestina – de representerar ett folks och en nations fångenskap. Den palestinska fångrörelsen har alltid stått i centrum för den palestinska befrielserörelsen och gör så än i dag. Palestinska fångar står och kämpar dagligen på frontlinjerna för återvändo och befrielse för hela Palestina och alla palestinier. Kanadas och USA:s regeringar är djupt medskyldiga till och direkt inblandade i den pågående ockupationen av Palestina och den israeliska statens brott. Snarare än att stå för mänskliga rättigheter möjliggör, finansierar och stödjer de ockupation, apartheid massfängsling, landstöld, fördrivning och bosättningsbyggande. Inför det är det vårt ansvar att på gräsrotsnivå skapa ansvarsutkrävande, höja medvetenhet och ta till handling för de palestinska fångar som dagligen kämpar för frihet åt deras hemland – och för frihet åt alla världens förtryckta.

Besök samidoun.net eller skriv till samidoun@samidoun.net för mer information.