Om Samidoun Sverige

Samidoun är ett nätverk för utövandet av solidaritet med Palestinska fångar. Vi ser fångkampen som ett viktigt moment i kampen mot Israelisk kolonial ockupation. Det är inte ett brott att vara frihetskämpe och därför kräver vi att alla politiska fångar i Israel, de ockuperade områdena, USA och Kanada släpps fria. Vi står även i solidaritet med de svartas och ursprungsbefolkningens kamper i USA, kampen för ett fritt Västsahara, det Kurdiska folkets kamp för självbestämmande och alla förtryckta folks självständighet från imperialismen.

Israel fängslar palestinska politiker, civila, fredliga aktivister, författare, konstnärer, poeter och musiker. Varje år sätts 500-700 palestinska barn i militärfängelser där de regelbundet förhörs utan vuxennärvaro, vanvårdas och misshandlas. Alla som inte vill ha sitt land stulet kan anses vara kriminella. Ungefär 95% av palestinska fångar i Israeliska fängelser utsätts för vanvård och/eller tortyr. Barn är inte undantagna från ”exceptionella förhörsmetoder” såsom fysiskt våld, att tvingas att vara vakna, att bindas i positioner som kan ge livslånga skador, bland annat. Fångkamp är att motsätta sig detta.

Vi ställer oss bakom Samidounnätverkets principer och metoder. Läs mer på samidoun.net.

Frihet åt alla palestinska politiska fångar!
Frihet åt Palestina!