Textarkiv

Här finns de texter, böcker och artiklar som vi har översatt till svenska. Listan uppdateras kontinuerligt. (Översättare inom parantes.)

Ahmad Sa’adat – Förord till Revolutionärt Självmord av Huey Newton (Stockholm)

Huey P Newton – Det Korrekta Sättet att Hantera en Revolution (Stockholm)

PFLP – utdrag ur Strategi för Palestinas Befrielse (Stockholm)

Ahmad Sa’adat – Palestina kommer befrias av folket, inte eliterna (Göteborg)