Samidoun Göteborg återger här information om ett samtal vi arrangerar på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

Tillsammans med kamrater ur Rojavakommittéerna, Irlandinformation och Nationella demokratiska fronten (Filippinerna) samtalar med Samidoun Göteborg om den internationella solidariteten och dess utmaningar och möjligheter. Vad har vi att lära och lära av varandra, och vad kan vi skapa tillsammans? Vad kan vi återupptäcka och återuppväcka från historien, och vad lämnas helst i den internationella solidaritetens historieböcker? Och kanske viktigast av allt: Vad är internationell solidaritet, och är den ens nödvändig?

Samidoun Göteborg återger här en inbjudan till en demonstration som vi hjälper till att mobilisera till:

Ja till demokrati, nej till Erdogan

Vad? Protest mot Sveriges stöd till Erdogan vid riksmötets öppnande.
Var? Stockholm, (Exakt plats kommer snart)
När? Kl. 13.20, 27 september.

På några få månader har Sverige gjort en total omsvängning i sin säkerhetspolitik. Sveriges Nato-ansökan innebär slutet för hundratals år av neutralitet och alliansfrihet. Ansökningsprocessen har inletts med extremt lite folklig förankring, den föregicks inte av en längre period av debatt om vad Nato-medlemskap innebär och det har inte heller skett någon folkomröstning i frågan. När riksmötet öppnar 27 september måste därför folket se till att göra sina röster hörda.

Den nya vändningen i den svenska säkerhetspolitiken innebär allians med den turkiska diktaturen. En sådan allians kräver att Sverige säljer ut den kurdiska frihetsrörelsen och alla som kämpar mot Erdogans diktatur och för demokrati. En sådan allians innebär att också Sverige blir ett mindre demokratiskt land. Turkiet kräver bland annat utlämningar av oppositionella från Sverige, samarbete mellan Säpo och turkiska säkerhetstjänsten MIT och inskränkningar i svenska fri- och rättigheter. Allt för att motarbeta Erdogans opposition.

Medan detta sker hotar Turkiet att invadera ytterligare delar av den feministiska, demokratiska administrationen i norra och östra Syrien, Rojava. Erdoganregimen utför ständigt militära aktioner utanför Turkiets gränser. Över 5000 medlemmar i HDP, som svenska Soclademokraterna beskrivit som ett systerparti, sitter fängslade i Turkiet. En allians med Turkiet innebär stöd till krig och diktatur.

När Turkiet invaderade nordvästra Syrien 2018 krävde Sverige att EU skulle införa ett stopp på vapenexport till Turkiet. Svenska regeringsföreträdare har lovordat YPG:s och YPJ:s insatser mot Islamiska staten och svenska regeringsföreträdare har kritiserat Erdogans brutala repression mot oppositionen.

De som vill ge eftergifter åt Erdogans regim vill inte att vi talar om vad det innebär, för en allians med en islamistisk diktatur är oförsvarbart. De som stöttar svensk allians med Turkiet har redan tystnat. Nu gäller det att alla vi som motsätter oss diktaturen går samman och kräver nej till svenskt stöd åt Erdogan – ja till fred, demokrati och frihet.

Därför kommer vi samlas för att protestera mot Sveriges diktaturvänliga vändning vid riksmötets öppnande, 27 september, kl 13.20, Mynttorget.

Samidoun Göteborg återger här information om en workshop som vi arrangerar tillsammans med Palestine Action på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

The members of Palestine Action put their own bodies on the line in the struggle against imperialism. With direct action, they are fighting in Britain against Israel’s biggest arms manufacturer. And it’s working – in their just over two years of existence, they have managed to inflict millions of pounds in damage on the company and permanently close two arms factories. How do you do practical anti-imperialism in the imperialist core? How do you create sustainability in action-based work? And what do you need to think about when demolishing a factory roof?

This workshop is presented in collaboration with Samidoun Göteborg. The workshop will take place in English.

Medlemmarna i Palestine Action sätter sina egna kroppar på spel i kampen mot imperialismen. Med direkt aktion kämpar de i Storbritannien mot Israels största vapentillverkare. Och det fungerar – under sin drygt tvååriga existens har de lyckats åsamka företaget miljontals kronor i skador och permanent stänga två vapenfabriker. Hur gör man praktisk antiimperialistism i imperialismens centrum? Hur skapar man långsiktighet i ett arbete baserat på aktioner? Och vad behöver man egentligen tänka på när man demolerar ett fabrikstak?

Denna workshop presenteras i samarbete med Samidoun Göteborg och kommer att vara på engelska.

Samidoun Göteborg återger här inbjudan till årets upplaga av Fredsloppet:

Varmt välkommen att delta i Fredsloppet 2022 som genomförs den 17 september i Slottskogen i Göteborg.

Alla kan delta i Fredsloppet! Det finns motions- och tävlingsklasser på 5 och 10 km med tidtagning, promenadklass samt lopp för små och stora barn.

Anmäl dig här: https://mittlopp.se/Anmalan/Arrangemangsgrupp/LAUHKUNZNXTUCWDETI

Avgift
17 år och yngre = 50 kr
18 år och äldre = 200 kr

(Lägre priser vid gruppanmälan av minst sex personer)

Fredsloppet är helt ideellt arrangerat och överskott och insamlade pengar går till den organisation som valts ut för att motta stödet.

Överskottet från Fredsloppet 2022 och övriga insamlade medel har beslutats fördelas enligt följande.

1. Upp till 20 000 kr kan äskas av kampanjen Nej till NATO för kampanjaktiviteter så som framställande av informationsmaterial, polistillstånd, transporter med mera. Äskande kan ske från och med nu.

Kvarvarande belopp delas lika mellan:

2. Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC)

3. Svensk Kubanska föreningens insamling Mediciner för Kuba.

Stöd Fredsloppsinsamlingen genom att sätta in valfritt belopp på PG 947581-5 eller swisha 123 533 33 64. Överskottet från Fredsloppet går alltid till organisationer som på olika sätt kämpar mot krig, utsugning och förtryck.

Saknar du möjlighet att betala med kort över internet, SWISH eller har tekniska problem av andra skäl? Inga problem, vi kan hjälpa dig med en manuell anmälan. Gör så här!
1. Skriv ett e-post till fredsloppet@proletarenff.se där du uppger för- och efternamn, klass och avgift för alla de personer du önskar anmäla.
2. Sätt in summan av avgifterna på Fredsloppets plusgiro 947581-5, skriv din e-postadress eller ditt för- och efternamn som meddelande på betalningen.
3. När vi registrerat din anmälan i registret svarar vi på ditt e-post med en bekräftelse.

Du kan också efteranmäla dig kontant på Fredsloppet.

Kontakt
E-post: fredsloppet@proletarenff.se
Facebook: https://www.facebook.com/fredsloppet/

Samidoun Göteborg återger här en inbjudan till en manifestation som kallats till av Göteborgs Antifascistiska Front:

Göteborgs antirasister, vi måste samlas!

Vi måste nu bygga en stark och djupt rotad antirasistisk rörelse i vår stad.

Sverigedemokraternas valframgångar har inte skett i en situation då SD blivit mindre extrema, den är konsekvensen av en långtgående normalisering av SD:s politik. Under valrörelsen tävlade flertalet partier om att följa SD:s exempel. Och SD talade varje dag och överallt om återvandring, repatriering, utvisning av de av oss som har rötter i andra delar av världen. Den höger som vill bilda regering med SD förenas av att de valt att tillmötesgå ett parti med rötter i nazismen. Så nära som dagen innan valet avslöjades att företrädare för SD fortfarande sympatiserar med den nazistiska rörelsen.

I land efter land runtom i världen växer sig partier som liknar SD sig starka och erövrar statsmakten för att bedriva förföljelse av oppositionen, mot kvinnor och mot minoriteter. Men få andra sådana partier har lika tydligt vuxit fram ur nazismen. En regering som SD ingår i är ett mycket allvarligt hot mot så många av oss som lever i, och utgör, det svenska samhället.

Pådriven av etablissemanget och påeldad av sociala konflikter som aldrig blir lösta kunde SD:s rasism förgifta stora delar av Sverige, vända grannar och familjemedlemmar mot varandra och leda till att de som alltid utsätts för den rasistiska högerns angrepp, de som har svårt att få ihop hyran, aldrig får den vård och omsorg och aldrig de värdiga liv de förtjänar, vänts mot varandra. Nedskärningar, privatiseringsvågor, militarisering av staten är alla delar av ett enda projekt som legitimeras genom att människor skräms upp av den ena syndabocken efter den andra, frammanad av SD.

Vi måste nu försvara de grundläggande värden alla antirasister har gemensamt. Vi måste förenas för att tillsammans stå för ett alternativ till den auktoritära och kvinnofientliga rasism SD står för.

Som ett första steg måste vi antirasister nu samlas!
Så kom till Järntorget kl 19.00 imorgon, 13 september, och ta med dig alla du känner för att tillsammans bilda den antirasistiska rörelsen!

Tillsammans med våra vänner i Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg bjuder vi in till ett samtal med Jaldía Abubakra; aktiv i Samidoun España, Masar Badil, Alkarama med mera, omden internationella palestinska befrielserörelsens situation och den kommande demonstrationen i Oslo utanför norska parlamentet, Stortinget, lördag 10 september.

Plats: Viktoriasalen, Linnégatan 21, Göteborg
Tid: Klockan 18:00, torsdag 8 september

Följ arrangemanget på Facebook för uppdateringar.

Detta är en översättning av följande internationella uttalande på engelska: https://samidoun.net/2022/08/down-with-oslo-join-us-to-demonstrate-at-the-norwegian-parliament-on-10-september-2022/

Kom med oss den 10 september 2022 i Oslo, Norge, när vi demonstrerar utanför det norska Stortinget för att marschera mot den så kallade ”fredsprocessen”, de ökända Osloavtalen, på deras 29-årsdag. Efter 29 år av Oslo är det ytterst brådskande att få slut på de förödande återverkningarna av detta projekt. Än en gång står det klart: det palestinska folket, i och utanför Palestina och i hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös marionettmyndighet som ger ockupanten säkerhet. Det har också mycket tydligt klargjorts att det palestinska folkets legitima ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive de palestinska fångarnas rörelse.

Samidouns Jaldia Abubakra och Mohammed Khatib kommer att delta i och tala vid demonstrationen kl. 16.00 lördagen den 10 september i Oslo, som kallas till av Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg. Demonstrationen kräver följande:

  • Palestinas befrielse från floden till havet.
  • Ett tydligt förkastande av Osloavtalen och deras återverkningar och följder.
  • Konfrontation med den israeliska kolonialismen och normaliseringen av sionism.
  • Upptrappning av den internationella bojkotten och isoleringen av den sionistiska regimen.
  • Stöd till det palestinska folket och dess motstånd, inklusive de palestinska fångarna.

I uppropet till demonstrationen betonas följande: ”Den norska regeringen har genom att leda processen för dessa avtal deltagit i detta brott mot det palestinska folket och dess rättigheter, tillsammans med imperialistiska, sionistiska och arabiska reaktionära krafter. 29 år senare är det tydligare än någonsin: det är dags att få bort detta misslyckade avtal som syftar till att likvidera den palestinska saken och alla dess resultat … Den så kallade ’fredsprocessen’ som inleddes från Madridkonferensen 1991 och Osloavtalet 1993 var inget annat än en taktik för att lura den internationella allmänna opinionen. Detta bedrägeri användes av Förenta staterna och ’Israel’ för att stjäla mer palestinsk mark och vidmakthålla ett system av kolonialism, rasism, exploatering och apartheid i hela Palestina, från floden till havet.”

I likhet med det palestinska folket som helhet och särskilt de palestinska flyktingarna har palestinska fångar förråtts och lämnats av Osloavtalen och förhandlingarnas väg. Osloavtalen framhölls en gång som en väg till de palestinska fångarnas befrielse men möjliggjorde i stället användningen av palestinska fångar som förhandlingsobjekt i ett försök att få fram ännu fler eftergifter från palestinska tjänstemän.

Dussintals palestinska fångar från tiden före Oslo kvarstår i israeliska fängelser, eftersom ockupationsstyrkorna vägrade att erkänna palestinska fångar från 1948 års ockuperade Palestina och upprepade gånger upphävde avtal om deras frigivning.

Detta var naturligtvis inte det enda resultatet av Oslo för de palestinska fångarna. Kärnan i dessa avtal, och oavbruten trots deklarationer och löften, är Palestinska myndighetens ”säkerhetssamordning” med den israeliska ockupationen. Denna ”säkerhetssamordning” har undergrävt den palestinska rörelsens motståndskraft och sociala solidaritet, jagat och förtryckt det palestinska motståndet och upprättat en ”svängdörr” för fängslande och politisk internering mellan palestinska och israeliska fängelser. Det har gjort att den palestinska myndigheten har etablerats som en säkerhetsunderleverantör till den israeliska ockupationen, utbildad av Förenta staterna med europeiskt och brittiskt stöd.

Det politiska förtrycket av palestinier utanför Palestina är också intimt förknippat med Oslo; USA:s president Bill Clinton utfärdade i januari 1995 ett dekret som förtecknade palestinska och libanesiska motståndsorganisationer som förkastade Oslo som ”terrorister” och konstaterade att de ”hotar att störa fredsprocessen i Mellanöstern”. Detta följdes kort därefter av Antiterrorism and Effective Death Penalty Act från 1996, som skapade den lagstiftning om ”materiellt stöd” som används för att förfölja palestinier i USA. Denna lagstiftning förstärktes bara genom USA PATRIOT Act och den repressiva lagstiftningen efter den 11 september och användes i förföljelsen av palestinska politiska fångar som de fem från Holy Land Foundation.

Dessa ”terrorlistor”, beteckningar och lagar har efter 2001 marknadsförts runt om i världen av USA och antagits i olika former av Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien och andra länder. Naturligtvis har palestinierna aldrig varit fria från förföljelse från imperialistiska makter, men ”antiterror”-lagstiftningen efter Oslo har ytterligare institutionaliserat denna förföljelse samtidigt som den specifikt kriminaliserar och klassificerar förkastandet av Osloprojektet som ”terrorism”.

Vi uppmanar alla som stöder den palestinska saken, det palestinska motståndet och befrielsen av Palestina och särskilt de palestinska fångarna, att ansluta sig till oss för att marschera i Oslo den 10 september för ett befriat Palestina från floden till havet!

Demonstrationen är också en del av upptakten till marschen för återvändande och befrielse den 29 oktober, som kommer att äga rum vid Europaparlamentet i Bryssel och på andra platser i världen.

Resurser:

Detta är en översättning av följande internationella uttalande på engelska: https://samidoun.net/2022/08/occupation-raids-attacks-palestinian-organizations-eu-us-and-canada-are-complicit

Tidigt på morgonen torsdagen 18 augusti invaderade beväpnade israeliska ockupationsstyrkor kontoren för sju framstående palestinska icke-statliga organisationer, civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare: Health Work Committees, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Union of Palestinian Women’s Committees, Bisan Centre, Defence for Children International – Palestine och Union of Agricultural Work Committees. Alla dessa organisationer har betecknats som ”terroristorganisationer” av den israeliska ockupationen som hämnd för deras arbete med att aktivism och samhällsorganisering i och för Palestina och sedan stämplats som ”olagliga organisationer” i en militärorder som omfattar ockuperade Västbanken i Palestina.

De invaderande styrkorna plundrade kontoren och konfiskerade datorer, juridiska klientakter, dokumentation, skrivare och skärmar och lämnade skräp efter sig – vilket dokumenterades av organisationernas övervakningskameror som filmade ockupationsstyrkornas invasion. Organisationernas dörrar svetsades igen och en militär order på papper fästes på dörrarna, där deras verksamhet förklarades ”olaglig” enligt ockupationsmaktens (olagliga) militära order.

Organisationerna förklarade att de inte skulle låta sig tystas av dessa attacker, höll presskonferenser och återvände till kontoren för att öppna dem igen och fortsätta sitt arbete. Attackerna fick ett omfattande fördömande, inte bara från palestinska och pro-palestinska krafter utan även från europeiska regeringar vars politik och praxis konsekvent riktar sig mot det palestinska folket och dess grundläggande rättigheter.

Nu, söndagen 21 augusti, ringde ockupationens underrättelsemyndigheter – Shin Bet – Al-Haqs direktör Shawan Jabarin och hotade honom med förhör och arrestering om organisationens arbete fortsätter, medan Khaled Quzmar, direktör för Defence for Children International – Palestine, kallades till och hölls i förhör.

”Terrorstämplar” och politisk kontroll

Invasionerna, förhören, plundringarna och attackerna mot dessa organisationer återspeglar att ockupationens regim av ”terrorstämplar” inte lyckats undergräva deras arbete. Under 2021 utsåg regimen inte bara Al-Haq, Addameer, DCI, Bisan, UPWC och UAWC till ”terroristorganisationer” – vilket snabbt följdes av militära order som förbjöd deras arbete på den ockuperade palestinska Västbanken – den hade tidigare under året utsett Samidoun (den 21 februari 2021), följt av ytterligare tre organisationer. Tidigare och under en liknande förevändning hade ockupationen utfärdat en liknande utnämning mot Health Work Committees tillsammans med utnämningar av grupper som Arab Organization for Human Rights UK, Palestinian Return Centre och Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.

Som vi noterade vid den tidpunkten

”visar hur meningslös termen ’terrorist’ är i händerna på den israeliska regimen. Det betyder just varje organisation, aktivist eller frihetskämpe som utmanar den sionistiska kolonialismen genom någon metod eller något sätt att göra motstånd överhuvudtaget. Den uppsjö av ”terrorist”-beteckningar för organisationer som arbetar för att avslöja Israels brott och organisera palestinier understryker denna verklighet…. Dessa beteckningar är inte attacker mot enskilda organisationer utan mot palestinska människorättsförsvarare och mot dem runt om i världen som står upp för palestinsk befrielse – och i grunden det palestinska folket som helhet, särskilt de palestinska fångarna i israeliska ockupationsfängelser. De försöker förtrycka det växande stödet för det palestinska folkets legitima motstånd och konfrontationen med imperialism och sionism.”

Vidare är det uppenbart att användningen av sådana beteckningar syftar till att öka den politiska kontrollen över det palestinska samhället. Dessa beteckningar bygger på påståendet att organisationer står nära en eller annan palestinsk motståndsorganisation, oftast Folkfronten för Palestinas befrielse eller Hamas. Israeliska tjänstemän har till olika regeringar skickat runt ”bevis” som är så svaga att det är löjligt och som nästan helt och hållet består av ogrundade uttalanden eller av tanken att anställning av en person som stöder en politisk organisation (eller, i vissa fall, släktingar till personer i politiska organisationer som ”utsetts” av ockupationen) innebär att man ”finansierar” den organisationen genom att betala de anställda lön för att de utför sitt arbete.

Även om det är uppenbart att dessa påståenden är falska, går syftet med denna typ av angrepp längre än att bara slänga ut påståenden. De europeiska regeringar som har kritiserat attackerna och utnämningarna har också upprepade gånger bekräftat sin vilja att ”undersöka bevis” och ”agera” om den israeliska regimen ”bevisar” att folkliga organisationer, grupper i det civila samhället och människorättsförespråkare på något sätt är ”knutna” till palestinska motståndsrörelser. Organisationerna är inte bara ”oskyldiga” till de israeliska påståendena, påståendena i sig är i grunden motbjudande.

Det palestinska folket har rätt att göra motstånd mot ockupationen och att vara en del av politiska, sociala och väpnade rörelser i detta motstånd; detta är inte ”terrorism” utan en grundläggande rättighet för människor som lever under ockupation och kolonisation.

I stället för att bekräfta palestiniernas rätt att göra motstånd och att organisera sig för att uppnå dessa mål använder dessa europeiska regeringar i stället dessa attacker för att införa ännu större politisk kontroll och villkor. I många fall (t.ex. i Nederländerna) rekommenderar eller kräver dessa regeringar att alla anställda i dessa organisationer inte får ha någon koppling till någon ”förbjuden” palestinsk politisk organisation. Om palestinier är en del av ett politiskt parti eller en politisk rörelse måste de vara arbetslösa och utarmade: detta är både ockupationens argument och argumentet från de europeiska stater som tillhandahåller ett magert ”försvar” av det palestinska civilsamhället.

För de europeiska finansieringsorganen och många stora stiftelser har stödet till palestinska icke-statliga organisationer aldrig i första hand handlat om att stärka eller stödja det palestinska folket så att det kan uppnå sin befrielse, utan snarare om att omdirigera palestinska krafter till ”statsbyggande” och/eller ”reformprojekt” som existerar inom Oslos ramar. Gång på gång har dessa krafter infört nya villkorade finansieringsmekanismer och restriktioner för allt från enskilda anställdas politiska tillhörighet till namnen på byggnader och skolor.

Europeiska unionen: Partners i kolonialism och apartheid

Detta bekräftas än en gång av uttalandet från nio europeiska stater – Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige – som åberopar främjandet av ”demokratiska värderingar och tvåstatslösningen”, en grundläggande motsägelse eftersom den så kallade ”tvåstatslösningen” i sig är en legitimering av koloniseringen och ockupationen av 78 procent av Palestina och ingen lösning alls för det palestinska folket. Denna korta kommentar avslöjar det verkliga politiska motivet för EU:s engagemang i finansieringen av palestinska organisationer, vilket är att begränsa snarare än att uppnå rättigheter, rättvisa och befrielse. Vidare konstateras i uttalandet att ”om övertygande bevis skulle läggas fram för motsatsen skulle vi agera i enlighet med detta”.

Israel gjorde en razzia mot sex människorättsgrupper, konfiskerade deras egendom och svetsade igen deras kontor efter att ha förklarat dem för "terrorister". Det patetiska svaret från @EUpalestinians är ett fototillfälle. EU:s underlåtenhet att straffa ockupanten och kräva att den återkallar sin brottsliga handling är medveten medverkan https://t.co/p5FxL1dXLB

- Ali Abunimah (@AliAbunimah) 18 augusti 2022

Här skulle de ”bevis” som avses vara eventuella ”kopplingar” mellan dessa icke-statliga organisationer och det palestinska motståndet. Genom att inkludera detta uttalande i sitt påstådda försvar av organisationerna uppmuntrar dessa europeiska stater i själva verket ockupationen att fortsätta sina razzior och plundringar, konfiskering av filer, arresteringar och förhör, i ett försök att framställa sådana ”bevis”.

Naturligtvis är dessa staters egen ståndpunkt – medlemmar av den aggressiva Nato-alliansen, försvarare av den israeliska ockupationen på internationella arenor – alltför tydlig. Europeiska unionen förkastar visserligen att organisationer som arbetar med påverkansarbete och organisationer i civilsamhället utses, men fortsätter att utse palestinska motståndsorganisationer till ”terrorister”.

Frankrike fortsätter att fängsla Georges Ibrahim Abdallah samtidigt som man nästan inte gör någonting för att försvara sin medborgare Salah Hamouri, som sitter fängslad utan åtal eller rättegång i israeliskt administrativt förvar, eftersom regeringen försöker kriminalisera palestinsk aktivism såsom Collectif Palestine Vaincra. Tyskland gör inte bara vapenaffärer med ockupationen, utan tillämpar också allvarligt repressiva metoder mot palestinsk organisering, särskilt mot palestinska grupper i exil och diaspora, från utvisningen av den palestinske författaren Khaled Barakat och den palestinska tortyröverlevande och feministen Rasmea Odeh till förbudet mot Nakba-demonstrationer 15 maj i Berlin. För att inte tala om kopplingarna mellan sionismen och den europeiska kolonialismen från det sionistiska projektets allra första början.

Nu ska Israels premiärminister och krigsförbrytare Yair Lapid komma till Bryssel den 6 oktober för att sammankalla ”associeringsrådet” med alla EU:s medlemsstaters utrikesministrar, för första gången på tio år. Detta är ett råd inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Israel, det avtal som tillåter frihandel för ockupationsprodukter inom EU och gör det möjligt för ockupationsinstitutioner att få europeiska bidrag för forskning och utveckling.

Att avsluta associeringsavtalet mellan EU och Israel är ett krav som den palestinska solidaritetsrörelsen länge har ställt, men trots deras uttalade ”oro” över det våldsamma förtryck som palestinierna utsätts för planerar dessa europeiska stater att välkomna Lapid och sammankalla associeringsrådet efter ett långt uppehåll, vilket firar deras delaktighet i krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Den kanadensiska regeringen har vägrat att göra något meningsfullt uttalande om dessa attacker, trots att den utger sig för att vara försvarare av ”mänskliga rättigheter”. USA:s tjänstemän har uttryckt sin ”oro”, samtidigt som de fortsätter att ge 3,8 miljarder dollar i militärt stöd till ockupanten.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network bekräftar att dessa attacker är en del av det pågående kriget mot den palestinska existensen och organisationen, som förs av den sionistiska staten och stöds av de imperialistiska makter som allierar sig med den israeliska ockupationen, liksom av arabiska reaktionära regimer som ägnar sig åt ”normalisering” och den palestinska myndigheten. Samtidigt som den palestinska myndighetens tjänstemän offentligt förklarar sitt stöd för de organisationer som är måltavlor fortsätter den palestinska myndigheten att bedriva säkerhetssamordning med ockupationen, avböjer att använda sina säkerhetsstyrkor för att försvara organisationerna och har till och med tidigare fängslat ledare, direktörer och personal från dessa organisationer som utmanar dess förtryck på ockupationens order.

Vi bekräftar på nytt att det främsta sättet för oss att konfrontera dessa beteckningar är att intensifiera vår organisering, våra aktioner, vår mobilisering och vårt motstånd för att bryta ner kolonialismens strukturer, förverkliga rätten till återvändande för palestinska flyktingar och stödja befrielsen av alla palestinska fångar och av Palestina, från floden till havet. Detta inbegriper kampanjer för att få ett slut på de så kallade ”terroristlistorna” som används för att skrämma palestinska gemenskaper och organisatörer av Palestinasolidaritet, vilket bara ger ett vapen i händerna på ockupationen och uppmuntrar den att ägna sig åt ytterligare falska beteckningar.

Vi uppmanar också alla att vidta åtgärder för att konfrontera Lapids besök den 6 oktober i Bryssel och för att fälla ”associeringsavtalet mellan EU och Israel”, ett avtal som bygger på koloniseringen av Palestina och massakrerna som riktar sig mot det palestinska folket. Det åligger alla institutioner och organisationer som berörs av dessa razzior och av det palestinska folket att anta och genomföra bojkott och internationell isolering av Israel, även i FN och dess organ.

Vidare uppmanar vi alla att tillsammans med oss organisera en demonstration i Bryssel till Europaparlamentet 29 oktober för återvändande och befrielse, för att kräva ett slut på EU:s delaktighet, inblandning i och stöd till koloniseringen av Palestina, belägringen av Gaza, fängslandet av palestinier och förnekandet av miljontals palestiniers rätt att återvända hem.

**

Vi uppmanar alla som vill engagera sig i att bygga denna kollektiva solidaritet att engagera sig i vårt arbete på Samidoun. Klicka här för att donera för att stödja vårt arbete. Om du vill veta mer om hur du kan bli medlem eller bygga upp en sektion i ditt område kan du skicka ett e-postmeddelande till oss redan idag på samidoun@samidoun.net.

Delta på ett samtal om läget i Palestina och om det palestinska motståndet! Som del av Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg arrangerar Samidoun Göteborg tillsammans med Al Shatat Al Falastini och Kommunistiska Partiet Göteborg ett samtal med palestinska vänsteraktivisten och före detta politiska fången Raja Ghobariya: https://facebook.com/events/s/laget-i-palestina-med-raja-gho/1072935103343873

Samtalet förs på arabiska och tolkas till svenska.

Tid: Onsdagen 17 augusti kl 18

Plats: Marx Engels Huset, Fjärde Långgatan 8B

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network har flera gånger kampanjat internationellt för frigivningen av Raja Ghobariyeh (engelsk stavning: Eghbarieh) under hans tid som fånge i ockupationsmaktens fängelser.

Nedan är den gemensamma arrangemangstexten från Al Shatat Al Falastini, Kommunistiska partiet Göteborg och Palestinska samordningsgruppen Göteborg (som Samidoun Göteborg är del av):

Alshatat Alfalastini/Palestinska diasporaföreningen i Sverige samt Kommunistiska partiet Göteborg och Palestinska samordningsgruppen i Göteborg har äran att bjuda in till ett möte med Raja Ghobariya, generalsekreterare och politbyråmedlem i Abnaa al Balad-rörelsen i Palestina.

Raja Ghobariya, aktivist i den palestinska nationella kampen, kommer direkt från det ockuperade Palestina och informerar oss om situationen i Palestina; om kriget mot Gaza; om Nationella stadgan (the National Charter); och om kampen för rätten att återvända.

Mötet hålls på arabiska och tolkas till svenska.

Mötet är onsdagen 17 augusti kl 18 på Marx Engels Huset, Fjärde Långgatan 8B

Vi firar att Strategi för Palestinas befrielse äntligen (och återigen) finns på svenska! Fira med oss i Syndikalistiskt Forums lokaler!

När? Lördag 3 september klockan 17
Var? Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg

Vad är Strategi för Palestinas befrielse?
Det är ett historiskt och politiskt viktigt dokument för den palestinska befrielserörelsen och ett grundande dokument för Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Lanseringen sker tack vare kamraterna på förlaget Foreign Languages Press, läs mer här: https://samidoun.net/sweden/boklansering-strategi-for-palestinas-befrielse

Vad kan du vänta dig?
Vi bjuder in vitt och brett till detta arrangemang och börjar med att öppna Syndikalistiskt Forums bokkafé vid klockan 17. Klockan 18 slår vi upp portarna till intilliggande Victoriasalen i samma byggnad där vi bjuder på ett kortare program kring den lanserade boken.

I bokkafét gäller regeln ”Cash is Queen” och endast kontanter mottas, men just den lanserade boken kan köpas kontant eller via Swish på plats.

När? Lördag 3 september klockan 17
Var? Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg