Lördagen 13 juli 2024 deltog medlemmar och före detta medlemmar från Samidouns lokalavdelningar i Europa i ett webbinarium anordnat av antirepressionskommittén i Masar Badil, den palestinska alternativa revolutionära rörelsen. Kamrater från Tyskland, Frankrike, Belgien, Spanien, Katalonien och Nederländerna diskuterade exempel på statlig repression riktad mot den palestinska befrielserörelsen, särskilt Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och Masar Badil, och i synnerhet öppet politiskt stöd för det palestinska väpnade motståndet.

Samtalet tog upp olika lokala exempel på repression samt gemensamma idéer och strategier för att utmana repressionen. Samtalet leddes av Thomas Hofland från Samidoun Nederländerna; Zaid Abdulnasser, tidigare från Samidoun Tyskland (innan Samidoun förbjöds), talade om den hårda repressionen mot palestinier i Tyskland, medan Mohammed Khatib, samordnare för Samidoun i Europa, diskuterade situationen i Belgien och sitt eget fall, då han har blivit måltavla för den belgiska immigrationsministern som försöker från honom hans asylstatus (trots att han är född som palestinsk flykting i Libanon) på grund av hans politiska aktivitet.

Adel från Samidoun Paris diskuterade kampen mot olika former av repression i Frankrike och den folkliga mobiliseringen där, medan Judit från Samidoun och Masar Badil diskuterade flera situationer i den spanska staten och kopplade samman repressiva åtgärder med vapenhandeln med den sionistiska regimen. Mariam från Samidoun Barcelona talade om repressionen i Katalonien, inklusive övervakningen och gripandet av flera aktivister, medan Lyra från Samidoun Nederländerna talade om den ökande högerrepressionen i Nederländerna, särskilt angreppen på studentlägren för Palestina.

Efter deras inledande presentationer följde en livlig diskussion om orsakerna till och intressena bakom denna repression, dess koppling till repression mot andra rörelser och hur vi kan bygga en rörelse för att konfrontera och utmana repressionen som en del av vår organisering för Palestinas befrielse.

Se hela videon på följande länk: https://odysee.com/@samidounnetwork:d/Repression-Webinar-EN:7

Igår, 16 juli 2024, kallades Samidouns Europakoordinator Mohammed Khatib till förhör hos den belgiska asylmyndigheten, efter att han – en palestinsk flykting född i flyktinglägret Ein el Helweh i Libanon – har utsatts för politisk repression. Den belgiska immigrationsministern Nicole de Moor har försökt dra in Mohammeds flyktingstatus i landet på grund av hans aktivism och organisering för palestinsk frigörelse.

Läs Samidouns tidigare uttalande: Rör inte Mohammed Khatib! Stå med Palestina!

Självklart är Mohammeds fall inte unikt – det finns dussintals fall i grannlandet Tyskland där palestinier och Palestinavänner dagligen utsätts för polisvåld, allvarlig repression, politiska förbud och upprepade försök att dra in uppehållstillstånd eller till utvisning, ofta mot palestinska flyktingar som, liksom Mohammed, har förnekats rätten att återvända till sitt hemland Palestina sedan födseln.

Asylkontoret har vägrat att förse Mohammed och hans advokat med bevis och dokumentation om varför de försöker dra in hans uppehållstillstånd och flyktingstatus, trots många förfrågningar och inlagor till domstolen. Istället har den belgiska regeringen insisterat på att de inte behöver lämna ut filerna från ”statssäkerhetskontoret”, vilket skapar en form av ”hemligt bevismaterial” som liknar det som används för att hålla palestinier i administrativt förvar i det ockuperade Palestina. Allt detta blir ännu mer upprörande av att det belgiska public service-bolaget VRT i en intervju med Mohammed Khatib anmärker att ”säkerhetstjänsten främst bedömer att organisationen [Samidoun] kan skada Belgiens internationella relationer med Israel”.

Anklagelserna mot Mohammed låter som sionistisk propaganda eller uttalanden från NGO Monitor eller den sionistiska ambassadören till Belgien och visar ingen hänsyn till grundläggande principer för mänskliga rättigheter eller internationell rätt och försöker istället kriminalisera palestinsk existens, motstånd och organisering.

De inkluderar hans status som europeisk samordnare för Samidoun, med hänvisning till att den sionistiska regimen stämplar Samidoun som en ”terroristorganisation”, något som inte har någon rättslig status eller innebörd i Belgien. Vidare riktar de in sig på hans roll i Masar Badil, den palestinska alternativa revolutionära rörelsen, och kallar den en ”extremistorganisation” på grund av dess tydliga ståndpunkt om Palestinas befrielse från floden till havet och de palestinska väpnade motståndsstyrkornas legitimitet.

De citerar hans offentliga tal och aktiviteter om palestinsk väpnad kamp – en rättighet som erkänns av FN för folk under kolonisering och specifikt för det palestinska folket – som skäl för att beröva honom, en statslös palestinsk flykting, hans skydd i Belgien. Det kanske mest upprörande är att de påstår, utan några som helst bevis, att han ”uppmanar till att angripa judar runt om i världen”, trots att Mohammed aldrig har talat om ”judar” som fienden utan bara om sionism, imperialism och kolonialism, och de kan inte lägga fram ett enda uttalande till stöd för denna anklagelse, som helt och hållet bygger på en sammanblandning av judendom och sionism.

Vi noterar att detta inte bara är ett försök att ge sig på Mohammed som individ och Samidoun som organisation. Det är framför allt ett försök att tysta den växande, massiva rösten från de människor som står tillsammans med Palestina mot folkmord. Det syftar särskilt till att tysta rörelsen för att befria palestinska fångar och att upprätthålla legitimiteten och rättmätigheten hos det palestinska motståndet, särskilt det väpnade motståndet, som en del av den internationella, arabiska och palestinska globala intifadan.

Mohammed har fått brett stöd i Belgien och internationellt. Fler än 250 akademiker skrev ett öppet brev där de fördömer att flyktingstatus fastställs på grundval av politisk aktivitet: ”I det här fallet syftar Nicole de Moors tillkännagivande till att delegitimera den palestinska kampen och stödet för Palestina i Belgien. I Belgien måste alla, flykting eller inte, palestinier eller inte, vara fria att uttrycka sig och att organisera sig, måste vara fria att försvara den palestinska saken, de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt land eller att fördöma folkmordet i Gaza.”

Plate-forme Charleroi-Palestine förklarade: ”Dessa angrepp borde allvarligt oroa alla dem som utför militant politiskt och socialt arbete, som motsätter sig imperialismen och utmanar kapitalismen; alla dem som kämpar för nya rättigheter eller försvaret av förvärvade rättigheter; alla dem som motsätter sig åtstramningar. Dessa attacker mot Samidoun idag är en del av de nuvarande och framtida attackerna mot alla dessa sociala rörelser, de bär på censurens våld och syftar till att få oss att acceptera uppgivenhet som normalitet.”

Bruxelles Pantheres gjorde ett starkt uttalande i solidaritet med Mohammed och uppmanade till en upptrappning av rörelsen för palestinsk befrielse för att konfrontera repressionen. Een Andere Joodse Stern (En annan judisk röst) gjorde ett uttalande med titeln ”Nej till det politiska tystandet av palestinska flyktingar!”. I uttalandet noterar de att Mohammeds fall utgör en ”mall för rasdiskriminering av flyktingar” och att det verkar vara en reaktion på kommentarerna från den israeliska ambassadören till Belgien mitt under folkmordet i Gaza.

Union des Progressistes Juifs de Belgique gjorde ett uttalande till stöd för Mohammed och noterade att ”denna smutskastningskampanj inte bara riktar sig mot honom personligen; den äventyrar yttrandefriheten, pressfriheten och föreningsfriheten för alla i Belgien.” Association Belgo-Palestine skrev ett öppet brev till de Moor och konstaterade att attacken mot Mohammed är ett försök att kriminalisera solidaritet med Palestina.

LABO vzw, Centre for Critical Citizenship, gjorde ett uttalande till stöd för Mohammed: ”För närvarande begår Israel folkmord i Palestina. Det är avgörande att vi kan fortsätta att uttrycka vårt stöd för Palestina i Belgien och organisera oss för det. Dessa rättigheter måste skyddas. Som LABO fördömer vi därför ansökan om att återkalla Mohammed Khatibs flyktingstatus och uttrycker vårt stöd för Mohammed och Samidoun.”

Lotta Basel i Schweiz gjorde ett uttalande till stöd för Mohammed, som nästan samtidigt blev måltavla för schweiziska myndigheter genom utfärdandet av ett 10-årigt reseförbud mot honom, till synes på begäran av den sionistiska regimen. Över 20 schweiziska organisationer gjorde ett gemensamt uttalande där de fördömde denna form av tystande riktad mot hela den palestinska rörelsen i Schweiz och Europa.

Front d’action revolutionnaire utfärdade ett uttalande i solidaritet med Mohammed och Samidoun och betecknade attackerna som sådana mot ”hela det revolutionära lägret”. Leiden for Palestine uppmanade till stöd för Mohammed och riktade uppmärksamheten från Nederländerna mot denna oroande aktion i Belgien.

Mohammed deltog i och talade vid studentläger för Palestina i hela Belgien och Nederländerna efter de Moors tillkännagivande och vägrade att vara tyst tillsammans med sina kamrater i Samidoun Bryssel, Samidoun Belgien, Plate-forme Charleroi-Palestine, ZIN TV, Popular Committee for Palestine, Masar Badil och andra organisationer och rörelser som utsätts för förtryck.

Låt oss vara tydliga: Oavsett vad beslutet blir i asylprövningen 16 juli kommer Mohammed Khatib och Samidoun inte att stoppa eller tysta vårt arbete för Palestinas befrielse från floden till havet, för befrielsen av alla palestinska fångar och för att bygga upp ett så brett stöd som möjligt för det palestinska folkets kamp, ledd av det väpnade motståndet, fram till befrielse och återvändo.

AGERA:

  1. Det viktigaste vi kan göra är att fortsätta och trappa upp mobiliseringar, direkta aktioner, läger och alla former av organisering för att få ett slut på folkmordet i Gaza och för Palestinas befrielse. Ta ställning mot repression i de sammanhangen och tala om detta och andra fall där du befinner dig.
  2. Skriv under kampanjen till stöd för Mohammed här!
  3. Utfärda ett solidaritetsuttalande. Organisationer som Charleroi Pour La Palestine, LABO, UPJB, Bruxelles Pantheres och ABP har redan gjort det. Gör ett eget uttalande och förtydliga att Nicole de Moor inte talar för folket.
  4. Bjud in Mohammed att tala. Oavsett om det är ett lokalt evenemang i Belgien eller någon annanstans i Europa eller ett virtuellt evenemang kan Mohammed tala om sitt fall och den bredare kampen för befrielse. Mejla oss på supportmohammed@samidoun.net för att planera ett evenemang.
  5. Tala om de palestinska fångarna och om motståndsrörelsen. Lyft fram de palestinska fångarnas fall och deras pågående kamp för frihet och befrielse. Betona det palestinska folkets och dess motstånds krav på att de palestinska fångarna ska befrias i en verklig fångutväxling. Betona det palestinska motståndets legitimitet i dina demonstrationer och aktioner.
  6. Kräv att palestinska och libanesiska motståndsorganisationer tas bort från ”terroristlistor” i Förenta staterna, Europeiska unionen, Kanada, Storbritannien och andra länder. Dessa organisationer representerar det palestinska folkets vilja och engagemang för att befria sitt land från den illegitima sionistiska ockupationen. Dessa listor används inte bara för att rättfärdiga det pågående sionistiska folkmordet och dess imperialistiska finansiering och stöd, utan också för att förfölja palestinska och internationella aktivister och organisationer.

Idag högtidlighåller vi 52-årsdagen av mordet på den palestinske revolutionären Ghassan Kanafani, mördad av Mossad i Beirut 8 juli 1972.

Som del av denna minnesdag delar vi med oss av en översättning av följande text publicerad av Resistance News Network ifjol:

Idag hyllar vi Ghassan Kanafani, en revolutionär vars namn för evigt är inristat i kampen för Palestinas befrielse.

Ghassan var inte bara skribent eller tänkare. Han var en ledare för PFLP tillsammans med George Habash, han var en militär strateg, ett förkroppsligande av vad martyren Basil Al-Araj kallade ”den kämpande intellektuelle”, trots att han aldrig avfyrade ett vapen.

Utan tvekan symboliserar Ghassans namn en sann motståndskämpes alla egenskaper i livet och i döden: som författare, tänkare, konstnär, politiker, far, make, son, revolutionär, intellektuell och kämpe. Han förstod ordens makt och antände genom dem en revolution i människors hjärtan som än idag brinner och ger bränsle åt motståndets handlingar.

Det är en sak att skriva. Att använda skrivandet som ett vapen är en helt annan. Din penna är en pistolpipa, dina ord är kulor avfyrade i fiendens bröst. Ghassan förstod detta.

Han har rört och berört så många människors liv att det är svårt att tro att det bara var en slump: Från att ha varit den förste att lägga märke till Naji Al-Alis teckningar på en utställning i Beirut och publicera hans teckningar, till att arbeta jämte George Habash och till att påverka Mahmoud Darwishs skrifter. Ett av hans mest kända citat är: ”Akta dig för en naturlig död och dö inte annat än under ett kulregn”, vilket har inspirerat många motståndskämpar till att omsätta hans ideologi i handling. Samma ord står skrivna på graven för lejonet av Nablus, Ibrahim Al-Nabulsi.

Sanningen är att Ghassan var en kämpe som kämpade genom sina ord och förkroppsligade uttrycket: ”en kulturell form av motstånd är aldrig mindre värdefull än det väpnade motståndet självt”. Detta etos var kärnan i hans verk. Hans ord – som har inspirerat så många att bära vapen och författa sina egna martyrskap i trotsigt motstånd mot fienden – var exakt varför samma fiende behövde att tysta honom.

Med allt han gav saken kunde Ghassan inte annat än bli martyr. Och så blev han martyr, en solig sommardag i Beirut, när Mossad mördade honom och hans 17-åriga systerdotter Lamees. Hans kropp låg utspridd över marken. Hans vänstra hand hittades i ett träd.

Märkligt nog slutade hans klocka aldrig att ticka. ”Kroppar faller men idéer består.” Revolutionära tankar respekterar inte tidens lagar.

8 juli 1972 sprängde israeliska underrättelsetjänsten Mossad en bilbomb på en gata i Beirut. I bilen satt Ghassan Kanafani och hans 8-åriga systerdotter Lamis. Båda omkom direkt.

Ghassan Kanafani var en palestinsk revolutionär befrielseledare, drivande medlem i PFLP, Folkfronten för Palestinas befrielse, och fack- och skönlitterär skribent. Förutom att vara en klar och tydlig röst för en progressiv och radikal ram för kampen för Palestinas befrielse, som en kamp mot det imperialistiska världssystemet, den sionistiska rörelsen och reaktionära krafter i regionen, så stod Ghassan Kanafani för något som palestinier och förtryckta folk har vetat och utövat i alla tider: Kulturen, människors hjärtan, sinnen och kreativa förmågor, är arenor och vapen i kampen för befrielse, sida vid sida med knutna nävar, kastade stenar och raketer.

Till minne av Ghassan Kanafani, och alla Palestinas martyrer, bjuder Samidoun Göteborg och Solens Port därför in till en kulturstund. Kulturstunden kommer att kretsa kring konst, poesi och film i Ghassan Kanafanis anda. Under eftermiddagen kommer det också att finnas möjlighet att nätverka med andra aktivister och organisationer som verkar för Palestinas befrielse från ockupation och för alla palestinska flyktingars rätt till återvändo, i motstånd mot imperialismen, sionismen och reaktionen.

Datum: Lördag 13 juli
Tid: Klockan 13-19
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg
Gratis inträde

”Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.” – Ghassan Kanafani

Detta inlägg är en översättning från Resistance News Networks Telegramkanal. Thaer Hanani var en av de 9300 palestinier som sitter fängslade i israeliska fängelser, och en av de 432 som varit fängslade i mer än 20 år.

Fången Thaer Hanani (42 år) från staden Beit Dajan i Nablus har släppts efter två decennier i ockupationens fängelser. Han greps 2004 och hans mor avled under hans tid i fängelset. Thaer berövades möjligheten att ta farväl av henne.

Thaer Hanani minns sin behandling i IOF:s fängelser och säger: ”Fängelseväsendet tillämpar en svältpolitik mot fångarna och en politik som innebär avsiktligt dödande, svår misshandel, avsiktliga övergrepp, medicinsk försummelse och isolering.”

När Thaer frigavs besökte han omedelbart kyrkogården i sin stad Beit Dajan för att besöka sin mors och sin mördade morbrors gravar. Thaer återvände till en folkmassa som firade hans frigivning genom att hålla upp den palestinska och PFLP-flaggan samtidigt som de spelade PFLP-sånger i bakgrunden.

”Till dessa krigare som är stationerade, som är förskansade i sina skyttegravar och positioner, till motståndet, säger vi till dem: Ni är denna nations stolthet, och i spetsen står motståndets legend, Mohammed Deif.”

Den frigivne fången Thaer Hanani sänder ett budskap till motståndsrörelsen efter att ha frigivits från sionistiska fängelser idag efter 20 år i fångenskap. Thaer sade: ”Den palestinska fången hämtar sin styrka från den orubbliga motståndskämpens vilja på slagfältet när han står inför ockupationen.”

Han talade om hur olika sionistiska fängelseenheter utsatte fångarna för övergrepp och förvägrade dem medicinsk behandling med målet att döda dem. Som en del av den sionistiska svältpolitiken nämner Thaer hur de var 280 fångar i en avdelning som rymmer 120, som delade på en tallrik ris; varje fånge fick bara en tekopps ris med 2-3 gröna bönor eller kikärtor. Trots detta noterar Thaer att fångarna var engagerade i nyheterna om motståndet på slagfältet, som de fick genom sina egna medel i fångrörelsen. De visste att fältet var ståndaktigt.

Slutligen talade han om hur den palestinska erfarenheten är en motsägelsefull erfarenhet: samtidig lycka och sorg, jubel och tårar. Ändå säger han att lycka är en palestinsk rättighet och noterade glädjen i barnens ögon när han återvände. ”Glädje är verkligen vårt folks allierade”, sade han. Han nämner den ofullständiga glädje han känner över att hans hemstad Beit Dajan fortfarande saknar livstidsdömda fångar och martyrer.

Måndagen 1 juli greps Hadeel Shatara, palestinsk utbildare och administratör för forskarutbildningen vid Birzeits universitet, av ockupationsstyrkor när hon återvände till Palestina från Jordanien vid Karameh-gränsövergången. Hon hålls för närvarande isolerad under förhör och hennes familj och advokat har inte informerats om var hon befinner sig. Vi höjer våra röster för att säga: Frihet åt Hadeel Shatara och alla palestinska fångar nu! 

Gripandet av Hadeel Shatara är en del av den sionistiska ockupationsregimens systematiska angrepp på palestinsk utbildning. Hon ansluter till sex kvinnliga studenter vid Birzeit universitet – Yara Abu Hashish, Layan Kayed, Shahd Owaida, Mona Abu Hussein och Wafa Nimr – och hundratals manliga palestinska studenter som ockupationsmakten har gripit. Studenter, i synnerhet på Västbanken i det ockuperade Palestina, har utsatts för massgripanden, medan palestinska studentsektioner har stämplats som ”olagliga organisationer”.

I Gaza har vartenda universitet systematiskt förstörts av ockupationsstyrkorna som en del av deras folkmordsoffensiv mot alla aspekter av palestinskt liv och samhälle. Universitetsadministratörer har utsatts för mordförsök och kidnappats tillsammans med andra civila, särskilt vårdpersonal, och utsatts för extrema former av tortyr och övergrepp i ockupationsstyrkornas koncentrationsläger för palestinier från Gaza. 

Detta angrepp på Hadeel Shatara och palestinsk utbildning sker samtidigt som universitetsstudenter över hela världen reser sig i en global studentintifada för att konfrontera folkmordet och göra motstånd mot sionismen och imperialismen. Runt om i världen, och särskilt i Förenta staterna – den imperialistiska kärnans hjärta och folkmordets medsponsor, leverantör av bomber och vapen för miljarder dollar till den sionistiska regimen – har studenter drabbat samman med och gripits av polisen i ett försök att kuva denna växande internationella rörelse med Palestinas befrielse i centrum.

Vi uppmanar alla att kräva frihet åt Hadeel Shatara och alla palestinska studenter och lärare – och alla de över 10 000 palestinska fångar som hålls i sionistiska fängelser – och att inkludera fångarnas frigörelse i alla kampanjer för palestinsk befrielse och ett slut på folkmordet. Vi betonar vidare att det är ytterst angeläget med en fullständig akademisk bojkott av alla sionistiska institutioner, fullt delaktiga i det totala angreppet på palestinsk utbildning och 76 års folkmord på det palestinska folket som helhet. 

Frihet åt Hadeel Shatara och alla palestinska fångar! 

Försvara palestiniernas rätt till utbildning! 

Från floden till havet, Palestina kommer att befrias!

Måndag 24 juni 2024 beordrades den palestinska fången, frihetskämpen, vänsteraktivisten, feministen och forskaren Khalida Jarrar till ytterligare 6 månader bakom sionistiska galler utan åtal eller rättegång under ”administrativt förvar” – en dag innan hennes tidigare häktningsorder skulle löpa ut.

För närvarande hålls drygt 3 500 palestinier i administrativt förvar, en del av de nästan 10 000 fångar som hålls av den sionistiska regimen. De flesta utsätts för extrem tortyr, misshandel och svält – och  fortsätter ändå sitt motstånd och att leda arbetet för Palestinas befrielse.

Jarrar greps från sitt hem på morgonen 26 december 2023 som en del av sionistiska styrkors massgripanden på Västbanken i det ockuperade Palestina under det pågående folkmordet i Gaza.

Hon är för närvarande forskare vid Muwatin Institute vid Birzeit University. Hon skulle ha medverkat i ett panelsamtal 27 december sammankallat av Jadaliyya om gripanden under folkmordet, men greps från sitt hem bara en dag tidigare.

Jarrar, en historisk vänsterledare genom Folkfronten för Palestinas befrielse, har gripits vid flera tillfällen av ockupationsregimen, bland annat 2015, då hennes administrativa förvar utan åtal eller rättegång ledde till globala protester innan hon senare ställdes inför ockupationens militärdomstolar. Hon har under hela sitt liv arbetat för politiska fångars frihet och är särskilt utsatt för angrepp på grund av sina uttalanden och sitt arbete för de palestinska fångarna.

2019 greps hon återigen av ockupationsregimen. Under tiden hon satt fängslad gick hennes dotter Suha tragiskt bort. Hon förvägrades rätten att se Suha och att närvara vid Suhas begravning innan hon släpptes fri igen 2021. Under båda sina fängelsevistelser etablerade hon oberoende utbildningsprogram för att ge de fängslade minderåriga flickorna den gymnasieutbildning de förvägrats samt de vuxna kvinnliga fångarna deras rättigheter enligt internationell rätt.

Hon diskuterar sin fängelsevistelse i boken Our Vision for Liberation av Ramzy Baroud och Ilan Pappe; hennes bidrag har publicerats på Palestine Chronicle.

Samtidigt som den sionistiska regimen bedriver ett fullskaligt folkmord på det palestinska folket i Gaza har de tagit tusentals fångar och utsätter dem för fruktansvärda förhållanden. Särskilt palestinier från Gaza har brutalt och rutinmässigt torterats och misshandlats av ockupationsstyrkorna – till exempel i koncentrationslägret Sde Teiman, där av frigivna civila palestinier har rapporterat om extrem tortyr och misshandel, inklusive tvångsamputationer, sexuella övergrepp, svält och andra allvarliga övergrepp. Detta är både en fortsättning på angreppet mot det palestinska folket och en mekanism för att blåsa upp antalet fångar i syfte att manipulera resultatet av en fångutväxling med det palestinska motståndet. Palestinier som Khalida Jarrar hålls som gisslan.

Frihet åt Khalida Jarrar och alla palestinier som sitter i sionistiska, imperialistiska och reaktionära fängelser!

Detta är en översättning från Palestinian Youth Movements kampanjsida, Mask Off Maersk:

Palestinska ungdomsrörelsens kampanj Cut Ties with Genocide, “Klipp banden med folkmordet”, riktar sig mot Maersk, ett av världens största rederier och logistikföretag som direkt underlättar vapenhandel. Utan Maersk skulle Israel inte ha de vapen som krävs för sitt folkmord på palestinier i Gaza.

Vi manar Maersk att bryta banden med folkmordet!

Stöd kampanjen som organisation!

Stöd kampanjen som privatperson!

Håll dig uppdaterad!

Maersk är ett av världens mest lönsamma företag med pengar dränkta i över 40 000 palestinska martyrers blod. Vi kräver att Maersk bryter banden med Israel och avbryter sin delaktighet i folkmordet på palestinierna.

Sedan oktober har Maersk fraktat vapenkomponenter för mer än 300 miljoner dollar till stora vapentillverkare i USA – en fjärdedel av all frakt som identifierats med komponenter till Northrup Gruman, Woodward, Raytheon och Lockheed Martin i USA sker med Maerskfartyg. Minst 68% av Israels vapen skickas från USA. Maersk garanterar en snabb och stadig leverans av massaker och förstörelse i Gaza.

Logistikföretag, med Maersk i spetsen, är vapentillverkningens osynliga profitörer och gör folkmordet på palestinier till verklighet. Att störa Maersk stör oavkortat vapenflödet i dödens leveranskedja i folkmordet på palestinier.

Masken har fallit. Folket måste visa den verkliga kostnaden för stöd till folkmord.

Även om många kanske inte har hört talas om Maersk tidigare är det ett företag som i bakgrunden gör detta folkmord möjligt och kommer att fortsätta att skörda vinster när det väl är över. Maersks kapitalistiska girighet gör palestiniers liv försumbara så länge företagets resultat upprätthålls.

Vi måste pressa Maersk att avsluta sin relation med Israel som endast utgör en liten del av deras verksamhet men som betyder liv eller död för vårt folk.

Maersk, klipp banden med folkmordet! Cut Ties with Genocide! #MaskOffMaersk

MASKEN AV MAERSK – MASK OFF MAERSK

Instagram: https://www.instagram.com/palestinianyouthmovement
Twitter/X: https://x.com/palyouthmvmt
Facebook: https://www.facebook.com/Pal.Youth.Movement
Telegram: https://t.me/MaskOffMaersk
Mail: maskoffmaersk@gmail.com

Ett upprop från den palestinska studentrörelsen i Gazaremsan

Till den globala studentrörelsen för att stoppa folkmordskriget

Det är dags för en revolutionär eskalering av den globala studentintifadan för Palestina

Vi skriver detta upprop från vår studentrörelse i Gazaremsan, från hjärtat av det ockuperade Palestina, från under de brutala sionistiska bombningarna och ur klorna på den monstruösa mardröm av död som lurar runt omkring oss i varje hörn, hus och gata. Vi höjer det från fängelseceller, från under förstörelsen och inifrån spillrorna, och skickar det till våra medstudenter, våra kamrater, våra syskon, på alla universitet, skolor och institut överallt i världen, och vi vänder oss till den globala studentrörelse som startades för att stoppa det folkmordskrig som samordnas och finansieras av regeringarna i Förenta staterna, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Kanada, Australien med flera, denna modiga studentrörelse som föddes på universiteten som en integrerad del av vår kamp, som uttrycker samvetet hos studenter och folk som längtar efter rättvisa och frihet.

Vi i Gazaremsan ser på er med stolthet och ära, eftersom ni är en revolutionär kämpande förtrupp och en naturlig och integrerad del av vår palestinska befrielserörelse. Ni har kommit med ett rungande, ärligt och tydligt svar mot de israeliska massakrerna och dem som finansierar dem, och konfronterat företagen och institutionerna inblandade i det sionistiska folkmordskriget och den etniska rensningen som har krävt livet av tusentals palestinska studenter i alla åldrar, inklusive hundratals kämpande palestinska studentkadrer, som har sårats och fängslats, utöver vår stora förlust genom våra professorers och lärares martyrskap och förstörelsen av våra universitet, institut och skolor.

I dag uppmanar vi er, mitt under massakrer och belägring, till en ny revolutionär fas av omfattande eskalering, till att höja intensiteten och nivån på er kamp och era hedervärda ställningstaganden, kvantitativt och kvalitativt, mot de institutioner, företag, och regeringar som deltar i slakten av våra barn, våra studenter och vårt folk i Rafah, Jabalia, Khan Younis och hela Gazaremsan, och mot bosättargäng, arméer av sionistiska mördare och så vidare som begår sina brott i läger, städer och byar på den ockuperade Västbanken och i Jerusalem.

Vi uppmanar er att belägra Vita huset i Washington och att omringa de västerländska koloniala regeringarnas palats, högkvarter och ministerier, de sionistiska ambassaderna och byggnaderna och kontoren för de företag som finansierar den sionistiska enheten och beväpnar dess kriminella armé med alla slags bomber och andra medel för död och förstörelse. Dessa kriminella koloniala symboler representerar de krafter som stöder ”Israel” i att döda oss – med era skattepengar och de pengar som spenderas i medskyldiga företag, för att förstöra våra hem, vårt samhälle och vår framtid. Därför uppmanar vi er att blockera dem tills den amerikansk-sionistiska aggressionen mot vårt folk i Gazaremsan upphör.

Samtidigt förnyar vi vår uppmaning till universitetens lärare, forskare och fackföreningar, liksom till kulturpersonligheter, akademiker och vetenskapsmän, att förespråka och stödja studentrörelser tills de uppnår sina mål.

I dag vänder vi oss till gymnasieelever över hela världen för ett brett deltagande i universitetsstudentrörelsens kamp och aktiviteter, organisera demonstrationer, sittstrejker och vakor, skriva upprop och brev och anordna utbildningsdagar om den palestinska kampen och det palestinska folkets mål för befrielse och återvändo. Gymnasieskolorna utgör en stark fästning och ett stort stöd för universitetsstudenter överallt.

Återigen sänder vi särskilda hälsningar till våra syskon, Palestinas studenter i diasporan, och till våra kamrater och kolleger i Students for Justice in Palestine, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Palestine Action och de akademiska bojkott- och avinvesteringsskampanjerna, och vi hyllar alla som deltog och deltar i studentlägren vid varje universitet, högskola och skola.

De palestinska studenternas plikt och ansvar i Gazaremsan och hela det ockuperade Palestina är ståndaktighet, engagemang, motstånd, enighet och enhet med motståndet och folket tills den amerikansk-sionistiska aggressionen upphör och ockupationen besegras och avlägsnas från vårt land – hela vårt land, från floden till havet.

Länge leve de palestinska studenternas kamp för återvändo och befrielse

Länge leve den internationella solidariteten

Och tillsammans kommer vi att segra

Sekretariatet för de palestinska studenternas ramverk – Gazaremsan

Välkomna på brevskrivning till palestinska fångar! Kom och skriv till någon av alla tusentals palestinska fångar, många av dem sedan decennier och vissa av dem dessutom långt utanför Palestina, som ett enkelt sätt att visa solidaritet med Palestinas folk, dess fångar och dess befrielsekamp! Är du bara nyfiken på Palestina och palestinasolidaritet? Då är du också välkommen!

Röda Stjärnan, Skolgatan 124, Umeå
Lördag 18 maj
Klockan 14