Förra torsdagen tillkännagav Nancy Faeser, tyska inrikesministern (tidigare känd för flera antiarabiska propagandakampanjer), ett förbud mot Samidoun.

De tyska myndigheternas förbud mot Samidoun är ett aktivt deltagande i det pågående folkmordet i Gaza. Syftet med ett sådant förbud är att undertrycka oliktänkande med statens fulla kraft. Det går hand i hand med demonstrationsförbud, polisingripanden mot människor på gatorna för att de bär kufiya eller Palestinaflagga, förbud mot att säga ”From the river to the sea, Palestine will be free”, införandet av politiska förbud, försök att deportera aktivister eller frånta dem deras uppehållstillstånd. 

Allt detta är fullständig medverkan och delaktighet i folkmord. När vi skriver detta har de israeliska ockupationsstyrkorna genomfört en ny massaker i flyktinglägret al-Bureij i centrala Gaza och bombat 30 hem i ett tättbefolkat läger. Den tyska staten och inrikesministeriet väljer att stödja dessa attacker genom att bedriva en kampanj av terror och repression mot de som vågar uttala sig mot dessa pågående brott och som vill mobilisera människor för att sätta stopp för förstörelse, krig, ockupation och kolonialism. 

Den tyska staten och alla imperialistiska makter, som följer USA:s president Joe Bidens exempel, är inte bara medskyldiga till förtal och avhumanisering av det palestinska folket utan också till ockupationsregimens mordiska krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Delaktighet i folkmord är brott mot internationell lag, liksom förföljelse av organisationer för att de motsätter sig apartheid, och vi är fast beslutna att hålla Tyskland ansvarigt för dess brott mot inte bara Samidoun, utan det palestinska folket som helhet.

Detta angrepp bör vara en allvarlig källa till oro för alla politiskt aktiva, särskilt för palestinsk befrielse. Den är avsedd att införa en norm där organisationer kan förbjudas att anordna demonstrationer, föreläsningar, sätta upp affischer och engagera sig i helt offentligt och politiskt arbete som utmanar den tyska staten och dess delaktighet i israeliska krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och det pågående folkmordet i Gaza. Det kommer vid en tidpunkt då fler människor än någonsin talar för rättvisa och befrielse i Palestina och är menat som ett angrepp mot rörelsen som helhet. 

Om det är möjligt att förbjuda Samidoun, då är det möjligt att förbjuda alla politiska organisationer och grupper i Tyskland som utmanar den tyska statens politik och dess imperialistiska roll. Denna åtgärd går hand i hand med USA:s pågående påfyllning av bomber som riktas mot det palestinska folket i Gaza. Den är avsedd att stärka den israeliska krigsansträngningen genom att beröva det palestinska folket dess folkliga stöd på gatorna.

Detta är också ett rasistiskt angrepp på det palestinska och arabiska samhället. Samidoun i Tyskland leds av palestinska flyktingungdomar, och de tyska medierna har ägnat sig åt en uppenbart rasistisk smutskastningskampanj som syftar till att hetsa de mest rasistiska och fascistiska krafterna i landet mot den palestinska gemenskapen, Europas största. Polisen i Berlin har ägnat sig åt ett kontinuerligt, riktat och aggressivt angrepp mot arabiska stadsdelar och samhällen. Samidoun-aktivister har utsatts för allvarlig repression, till exempel hotas Zaid Abdulnasser med att bli av med sitt uppehållstillstånd och Musaab Abu Atta med ett politiskt förbud. Andra aktivister har hotats med deportering bara för att de deltagit i protester och evenemang. Detta förbud är avsett att hålla samhällena tysta av terror och rädsla, att kuva ungdomarnas röst och att stärka de mest rasistiska och fascistiska krafterna mot det palestinska folket både i Tyskland och i Palestina.

Angreppet på Samidoun är en del av angreppet på det palestinska folket som helhet. Det återspeglar den tyska statens imperialistiska intressen. Långt ifrån att uttrycka en känsla av skuld eller ansvar för nazistiska brott och folkmord, vittnar denna handling om den tyska statens aggressiva engagemang för och främjande av rasism, förtryck och krigsförbrytelser. Vi måste vara tydliga: Tyskland har ingen legitimitet eller auktoritet att tala om mänskliga rättigheter, frihet eller demokrati. De är fast beslutna att ta alla dessa saker ifrån alla som uttalar sig mot folkmord och kolonialism i Palestina.

Samidoun har också varit en särskild måltavla eftersom vi talar för de palestinska fångarna, som står i frontlinjen för kampen och möter repression, och för att vi uttrycker vår solidaritet med det legitima palestinska motståndet. Medan Tyskland förtrycker det palestinska samhället och förbjuder Samidoun, har dess officiella utposter utomlands ofta försökt att påverka och styra palestinsk politik genom villkorad finansiering och liknande koloniala förehavanden. Genom detta förbud vill den tyska staten inte bara stödja folkmord utan även kriminalisera till och med verbalt motstånd mot detta folkmord. Det palestinska folket, liksom alla koloniserade och förtryckta folk, har rätt att göra motstånd för att befria sig själva och sitt land från kolonialism och ockupation, från floden till havet. De som gör motstånd mot ockupation och förtryck – det palestinska motståndet – är inte bara det palestinska folkets hjältar, de är hela mänsklighetens försvarare. 

I detta ögonblick uppmanar vi alla aktivister och anhängare av Palestina, och alla som bryr sig om frihet och rättvisa, att höja rösten om folkmordet i Gaza, att höja rösten om förbudet mot Samidoun och att högt och tydligt bekräfta att Palestina kommer att bli fritt från floden till havet, och att palestinierna har rätt att göra motstånd mot ockupation och förtryck. Genom denna handling, genom polisens upprepade krav på protestorganisatörerna, vill den tyska staten undertrycka dessa sanningar och denna verklighet. De vill säkra vår tystnad och till och med vår medverkan, och vi kommer inte att tillåta dem att göra det. 

Vi upprepar våra ord när den tyske förbundskanslern Olaf Scholz tillkännagav kravet på att förbjuda Samidoun: På arabiska betyder ordet ”Samidoun” de som är ståndaktiga. Vi använder detta namn för att hänvisa till de palestinska fångarna, som fortfarande sitter bakom galler och kämpar för frihet. I dag bekräftar vi att vi kommer att förbli ståndaktiga och engagerade för det palestinska folket, fram till seger, återvändande och befrielse.

Ett uttalande från Samidoun NY/NJ:

Vi delar uppfattningen att Gaza är ”det första experimentet för att göra oss alla disponibla” och ”den troliga framtiden för arbetarklassens massor världen över” med Colombias president Gustavo Petro och The Hampton Institute.

Under 1900-talet tillämpade fascistiska stater rasifierad avhumanisering, ghettoisering och tvångsförflyttning till koncentrationsläger ihop med brutalt militärt förtryck av de arbetande och koloniserade massorna för att utvidga sitt utrotningssystem. Dessa taktiker fungerade som en mekanism för genomförandet av den härskande klassens ”slutgiltiga lösning” och för att bevara kapitalismens makt.

Under 2000-talet fortsätter motsättningarna mellan den västliga imperialistiska kärnan och den rasifierade globala arbetarklassen att skärpas. Den USA-ledda imperialistiska kärnans makt minskar men den behåller sitt desperata strypgrepp på kapitalismen. Gaza är en brännpunkt för detta strypgrepp och ett testområde för en helt ny utrotningstaktik.

Dessa nya fascister har funnit det mer ändamålsenligt att belägra ett folk där de redan bor och samordna ett tvådelat angrepp: å ena sidan en brutal blockad som hindrar allt från att komma in eller ut, å andra sidan, efter decennier av global militär upptrappning, en ständig bombningskampanj som ökar i omfattning och barbari varje gång samtidigt som det bedrivs en avhumanisering på global skala av befolkningen som ska utplånas.

Det blir allt tydligare att denna taktik inte kommer att stanna i Gaza.

Från Kashmir till Korea lägger fasciststater som Indien och USA redan grunden för att upprepa denna taktik.

Det blir tydligare för varje dag att vi står inför en samordnad insats för att normalisera inte bara folkmordet på palestinierna utan på alla människor som utmanar den USA-ledda imperialistiska världsordningen.

Det är i denna anda som vi hyllar det modiga palestinska folket och deras motstånd. Deras försvar mot denna fascistiska politik ger oss alla dyrbar tid att förstå situationens allvar och, vilket är ännu viktigare, att agera beslutsamt mot den.

Stoppa det israeliska folkmordet på palestinierna!

Stöd det palestinska motståndet och den palestinska revolutionen!

Förena er med världens kämpande folk för att stoppa den fascistiska anstormningen!

Förtryck och övervakning

”Fråga dig själv varför den kapitalistiska härskande klassen har svarat på ekonomisk kollaps med retorik om överbefolkning, polisstäder och … militärutgifter utan motstycke.” – The Hampton Institute

När den globala kapitalistiska ekonomin urartar och ledarskapet inleder impopulära åtstramningsåtgärder växer revolutionära rörelser fram över hela världen och särskilt i det globala syd, så som de gjort under hela 1900-talet.

Som svar på detta:

 • Polisstyrkor runt om i världen blir alltmer militariserade och världens militärutgifter har ökat till historiens högsta nivå
 • USA tvingar fram mångmiljarddollarprojektet Cop City i Atlanta, GA, för att ytterligare militarisera polisen och förbereda dem för urban krigföring
 • Länder tvärs över den utvecklade världen har normaliserat högteknologisk övervakning och sofistikerade metoder för att forma den allmänna opinionen
 • Drönarteknologi som utvecklats och testats av den sionistiska regimen blir allt vanligare runt om i världen och sveper in skyarna i ett täcke av död
 • Antikommunistiska skrämseltaktiker som användes under 1900-talet gör comeback för att skrämma människor från att offentligt stödja Palestina eller delta i antiimperialistiska motståndsrörelser
 • Stater runt om i världen inför lagar mot ”terrorism” för att brutalt undertrycka rörelser och att skapa misstro inom de samhällen de förtrycker

Åtgärder mot invandring

Som Gustavo Petro påpekade: ”Invandringspolitik, koncentrationsläger för invandrare … [och] ekonomiska blockader av rebelländer” tillsammans med hemliga operationer för att ersätta alla ledare som hotar USA:s och NATO:s globala hegemoni blir allt vanligare.

När västvärlden fortsätter att lägga beslag på världens resurser och fördärva marken och atmosfären, söker sig ekonomiska flyktingar och klimatflyktingar allt oftare till platser där det är säkrare.

Som svar på detta:

 • Västvärldens länder skärper sin migrationspolitik och, på senare tid, hotar att deportera och fängsla alla som ifrågasätter deras folkmordspolitik
 • Byggandet av gränsmurar har gått på högvarv: idag har världen över 80 gränsmurar jämfört med endast 7 i slutet av andra världskriget
 • Flera US-amerikanska politiker stödjer en invasion eller bombning av Mexiko i jakten på ”narkotikahandlare”, en bred, beväpnad beteckning inte olik ”gängmedlemmar” eller ”terrorister” som används för att motivera militär ockupation och förtryck av människor som motsätter sig USA:s imperialistiska herravälde.

Följande intervju med Samidoun Tysklands samordnare Zaid Abdulnasser publicerades först på Klasse gegen Klasse på tyska. Engagera dig i kampanjen genom att stödja organisationsuttalandet eller sprida huvuduttalandet.

Zaid flydde från Syrien till Tyskland. Nu hotas han få sitt uppehållstillstånd indraget på grund av sin aktivism. Vi intervjuade honom om det.

Du flydde till Tyskland och nu planerar staten att dra in ditt uppehållstillstånd och din utvisning ligger på bordet, med en uttalat politisk motivering. Kan du berätta mer om din situation?

Jag föddes i Syrien som flykting. Jag är barn, barnbarn och barnbarnsbarn till palestinska flyktingar som nekas rätten att återvända till sitt hemland, Palestina. Detta gäller hälften av det palestinska folket, som lever i exil. Min status som flykting i Tyskland erkändes dock enbart på grundval av att jag är palestinier från Syrien, ett land i krig.

Vi har sett en snabb utveckling av den palestinska rörelsen i Europa och Tyskland under de senaste åren, särskilt efter 2015 och kriget i Syrien. Samtidigt intensifierades den statliga repressionen mot alla försök att organisera nyanlända palestinska flyktingar. Så attacken mot vår rörelse och mot mig måste ses som en del av denna repressionsvåg.

Jag fick ett brev från det federala kontoret för migration och flyktingar:
”På grund av ett meddelande från delstaten Berlin, enligt vilket du är aktivist i Samidoun och Masar Badil … har ett återkallandeförfarande inletts avseende det skydd du beviljats av förbundskontoret … förbundskontoret har vägt allmänintresset i återkallandet mot individens privata intressen.”

Med andra ord planerar staten att dra in mitt uppehållstillstånd och ifrågasätter min flyktingstatus på grund av mitt politiska engagemang. Våra advokater har påpekat för mig att utvisning av palestinier från Syrien är för närvarande inte möjlig enligt tysk, europeisk och internationell lag. Men verkligheten ser ut så här: Vi vet inte hur processen kommer att utvecklas vidare. Vi vet vad lagen säger, men det här fallet handlar inte om lag eller rättvisa. De palestinska flyktingarnas prekära situation utnyttjas för att förtrycka dem.

Under de senaste två åren har demonstrationer i Berlin på Nakba-dagen förbjudits och i allmänhet verkar repressionen mot palestinsk aktivism öka. Vad ligger bakom denna upptrappning?

Det staten gör här är inte riktat mot mig personligen, utan mot alla palestinska flyktingar i Tyskland som organiserar sig för Palestina och mot de nuvarande sociala och politiska förhållandena i Europa. Mitt fall är varken det första eller det sista. Till exempel försöker den tyska staten för närvarande deportera två palestinier på grund av deras deltagande i en palestinsk konferens i Sverige, som också hade som sitt främsta politiska mål att organisera de nyanlända palestinierna i Europa. Ett annat exempel är ett fall där en palestinsk flykting, som förberedde en ansökan om tyskt medborgarskap, i ett brev tillfrågades om sin åsikt i flera politiska frågor, däribland hans åsikter om arabisk normalisering med den sionistiska staten, hans egen bedömning av det politiska förhållandet mellan den sionistiska staten och Tyskland samt hans inställning till det palestinska motståndet.

Detta är bara de fall vi känner till. Uppenbarligen är dessa metoder systematiska och inte isolerade fall. Det är saker som ständigt sker bakom kulisserna medan demonstrationsförbuden och smutskastningskampanjerna utspelar sig i offentligheten. Vissa flyktingar, särskilt de som är mer marginaliserade eller lever under osäkra omständigheter, känner sig oförmögna att prata om dessa erfarenheter eftersom det skulle utsätta dem för ännu farligare omständigheter. Och allt detta sker för att skydda sionistiska intressen i Tyskland mot den växande massrörelsen.

Att dra in ditt uppehållstillstånd motiveras med ”skydd av allmänintresset”? Vilken typ av intresse tror du ligger bakom det?

När staten talar om ”allmänintresset” vid en tidpunkt då människor som bor i Tyskland alltmer lider under tyngden av de ständiga ekonomiska kriserna, då menar staten statens egna intressen.

Tyskland är den sionistiska ockupationens största ekonomiska partner i EU, deltar rutinmässigt i militära manövrar med den terroristiska ockupationsarmén, har undertecknat vapenavtal för miljarder dollar som också omfattar missilsystem och atomubåtar, och är helt involverad i det palestinska folkets Nakba genom att stödja ockupationen på internationell och nationell nivå i Tyskland.

Detta ovillkorliga stöd för ockupationen av Palestina bygger helt klart på gemensamma imperialistiska intressen och insikten att denna europeiska koloni i Palestina är västvärldens militärbas i Mellanöstern. Naturligtvis framställs detta som Tysklands försök att sona för massakern på judar under andra världskriget. Att använda sin nazistiska historias synder för att rättfärdiga stödet till ännu ett etnostatsprojekt visar snarare att en aldrig riktigt har lärt sig av sin historia.

En organiserad palestinsk, arabisk och internationell massrörelse kommer inte att tillåta att dessa lögner fortsätter att dominera det offentliga samtalet, och de palestinska flyktingarna har den inre styrkan att utgöra en verklig utmaning för den sionistiska rörelsen i Tyskland och de gemensamma tyska och israeliska intressena. Eftersom Tyskland är den sionistiska rörelsens högborg i Europa, kommer varje framgång för den palestinska kampen här att ha en stor inverkan på hela rörelsen. Detta är den verkliga innebörden av att organisera de palestinska massorna i Tyskland, nämligen att de kan skaka statens imperialistiska intressen i deras grundvalar.

Hur kan människor stödja er och kampen mot denna attack?

Som en del av kampanjen uppmanar vi till stödaktioner mellan den 20 och 30 september, inklusive att organisera egna evenemang eller delta i våra evenemang. Vi kommer att publicera dessa på våra sociala medier (@samidoun_deutschland) under de kommande dagarna. Dela också kampanjens uttalande på era sidor, och om du vill stödja ekonomiskt mot denna stämning och andra liknande stämningar, kan du donera till följande konto:

Namn: Rote Hilfe e.V.
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17
BIC: GENODEM1GLS
Not: Palaestina gegen Repression

Zaid Abdulnasser, Samidouns samordnare i Tyskland, medlem i Masar Badil – den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg – och palestinsk flykting född i Syrien hotas av tyska staten som vill dra in hans uppehållstillstånd på grund av hans politiska engagemang.

Mot detta angrepp har fler än 130 internationella organisationer, fackföreningar och politiska partier uttryckt sitt absoluta fördömande av Tysklands ständigt ökande repression mot palestinska flyktingar och deras grundläggande rätt att kämpa för befrielse och återvändo.

Collectif Palestine Vaincra i Toulouse står med Zaid!

Vi uppmanar organisationer att ansluta sig till kampanjen och att underteckna vårt uttalande:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcsikMQR1lwvPqukzYCQpCzSZwLy28RXY8tYdGNxzlgugOA/viewform

För att ekonomiskt stödja det juridiska försvaret av Zaid och andra palestinier i Tyskland som drabbas av statens repression mot Palestina, kan du donera till följande konto:

Namn: Rote Hilfe e.V.
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17
BIC: GENODEM1GLS
Not: Palaestina gegen Repression

Vi i Samidoun Palestinian Prisoners Solidarity Network befäster att inga angrepp mot oss från den sionistiska ockupationen, dess internationella organisationer och västerländska stater och medier nu eller någonsin kommer att förändra vårt fullständiga åtagande att försvara och stödja den palestinska fångrörelsen och att kämpa för Palestinas befrielse, från floden till havet.

Skriv under uttalandet!

Ladda ner affischen, ta selfies eller gruppbilder och skicka till samidoun@samidoun.net, @samidounnetwork (Instagram) or @SamidounPP (Twitter/X)!

Läs vårt fullständiga uttalande som har undertecknats av över 130 organisationer:

Internationell kampanj mot antipalestinsk repression i Tyskland

Vi, de undertecknade organisationerna, förklarar vårt fördömande av och vår upprördhet över den tyska statens konsekventa repression av palestinier och palestinsk organisering i Tyskland, från förbudet mot demonstrationer på Nakbadagen 2022 och 2023, förbudet mot demonstrationer på Internationella palestinska fångdagen 2023 och förföljelsen av journalister, ungdomar och studenter för deras propalestinska åsikter och aktivism till försöket som nyligen gjordes att upphäva uppehållstillståndet för Samidouns samordnare i Tyskland, Zaid Abdulnasser, palestinsk flykting född i Syrien.

Detta angrepp riktas mot alla palestinska flyktingar i ett försök att beröva dem deras rätt att kämpa för sin befrielse genom att utmanövrera rättssystemet och utnyttja deras prekära situation för att skrämma dem till tystnad. Det är inte bara ett angrepp på de palestinska och arabiska gemenskaperna och palestinavänner i Tyskland, utan ett hot mot vår kollektiva rätt till politisk organisering. Dessutom är det ett angrepp på den palestinska fångrörelsen genom angrepp på den globala solidariteten för fångar.

Genom att ställa sig bakom intensiva statliga smutskastningskampanjer mot palestinier och propalestinska organisationer och använda dessa kampanjer för att motivera de upprepade evenemangsförbuden och demonisera palestinier och araber i Tyskland i allmänhet och i Berlin i synnerhet – hem åt den största palestinska och arabiska gemenskapen i Europa – visar den tyska staten att den är desperat i sina försök att hindra palestinier från att organisera sig, gå ut på gatorna och kämpa för sina rättigheter.

Staten förklarade att Zaids engagemang i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och Masar Badil – Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg är skäl till att dra in hans uppehållstillstånd för att ”skydda det allmänna intresset”. Detta visar tydligt den tyska staten desperata försök att kuva det växande stödet för Palestina i Tyskland, med fler och fler människor medvetna om och förskräckta över den israeliska ockupationens brott, vilket vi såg i de folkliga demonstrationerna i maj 2021 då hundratusentals gick ut på gatorna och uttryckte sitt tydliga stöd för Palestina.

Vi ser detta som ett angrepp först och främst mot det palestinska samfundet i Tyskland och ett uttryck för statsstödd antipalestinsk retorik och fullständig identifiering med israelisk kolonisering av det ockuperade Palestina. Detta är särskilt viktigt eftersom den stora majoriteten av det palestinska samhället i Berlin är flyktingar som sedan 1948 förvägrats rätten att återvända till sina städer och byar. Deras engagemang för att befria sitt land och återvända till sina hem är deras naturliga rättighet och statens försök att förtrycka dem kommer att misslyckas liksom de har misslyckats under de senaste 100 åren av orubblig palestinsk kamp.

Vi fördömer dessa angrepp och förklarar att våra röster inte kommer att tystas. Vi står fast bakom de palestinska flyktingarna i Tyskland och deras rätt att organisera sig och göra motstånd och förklarar vårt stöd för alla palestinska fångar bakom israeliska galler och för Palestinas befrielse, från floden till havet. Och vi förklarar tydligt och bestämt att denna form av statlig repression inte kommer att lyckas tysta vårt stöd för det palestinska folket, deras motstånd och deras fångrörelses kamp för att göra slut på kolonialismen.

Frihet åt alla palestinska fångar!

Ner med den statliga repressionen!

Länge leve den internationella solidariteten!

Från floden till havet, Palestina kommer att befrias!

UNDERTECKNA UTTALANDET HÄR

Undertecknande:

 • 100 idee per la pace Siena – Italy
 • 718 Coalition
 • Advisory Board National Jericho Movement
 • Al-Awda, Palestine Right to Return Coalition
 • Alkarama Palestinian women’s movement)
 • Alliance for Global Justice
 • Alliance for Water Justice in Palestine
 • AlYudur Palestinian Youth Mobilization
 • ANC (Association Nationale des Communistes)
 • Arab Left Forum
 • Asociación Casa de la Memoria
 • Asociación Unadikum
 • Assoc France Palestine Solidarité Paris 14-6
 • Australia Solidarity with Latin America
 • Avrupa Dev-Genc
 • Basler Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt ( BFFF)
 • Bathurst United Church
 • BDS Vancouver/Coast Salish Territories
 • Behind Enemy Lines
 • Berlin Migrant Strikers
 • Biblicism Institute
 • Black Alliance for Peace (BAP) Solidarity Network
 • Boykot Israel Denmark
 • Bronx Antiwar Coalition
 • Bruxelles Panthères
 • Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah
 • Campaign to Boycott Supporters of “Israel” in Lebanon
 • Canada Palestine Association
 • Canada-Philippine Solidarity for Human Rights (CPSHR)
 • Canadian BDS Coalition
 • Catford Against Social Cleansing
 • CCMW Montreal
 • Centre for Counter Hegemonic Studies
 • Charente Palestine Solidarité
 • Christian-Jewish Allies For a Just Peace
 • Collectif Palestine Vaincra
 • Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran
 • Couserans Palestine
 • CUP-Alternativa per Llagostera
 • Dar al Janub – Union for Antiracism and Peace Policy
 • جمعية درب الوفاء للمعوقين الاجتماعية Darb Al-Wafa Social Association for the Disabled
 • Degrowth Belgium
 • DIE LINKE KV Region Hannover
 • East Berkshire PSC
 • France Palestine Mental Health Network
 • Freedom Road Socialist Organization
 • Frente Antiimperialista Internacionaista
 • Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires – FUIQP
 • Gorillas Workers Collective
 • Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN
 • Human Rights for Palestine
 • IDWC
 • INSAF UOttawa
 • International Action Center
 • International Association of Democratic Lawyers
 • International Jewish Anti-Zionist Network
 • International Women’s Alliance
 • Internationalt Forum
 • Ireland Palestine Mental Health Network
 • IU-PCE Marx Madera
 • IWW Montreal
 • Jewish Bund
 • Jewish Network for Palestine
 • Jews against the Occupation
 • Jews for Palestinian Right of Return
 • Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München
 • Kairos Sabeel Nederland
 • Kämpfende Jugend Bremen
 • KOE – Communist Organization of Greece
 • Kommunistische Organisation (kommunistische-organisation.de)
 • Kommunistische Organisation [kommunistische.org]
 • La Guillotine, les éditions qui tranchent
 • Le CRI Rouge pour la défense des prisonniers révolutionnaires
 • Lebanese campaign to Free Georges Abdallah
 • Liberate Palestine
 • Marxist-Leninist Party of Canada
 • Masar Badil (Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement)
 • Media Review Network
 • Mouvement Citoyen Palestine
 • Münchner Friedensbündnis
 • National Lawyers Guild International Committee
 • National Students for Justice in Palestine
 • National Union of Peoples’ Lawyers (Philippines)
 • Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangen Magdeburg
 • Oakville Palestinian Rights Association
 • OCML Voie Prolétarienne
 • Offenes Treffen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart (OTKM)
 • Olive Press
 • ONGD AFRICANDO
 • Ontario Committee for Human Rights in the Philippines
 • Palästina Antikolonial
 • Palästina Initiative Tirol
 • Palästina Komitee Basel
 • Palästina Solidarität Duisburg
 • Palästina Spricht
 • Palestine Solidarity Committee Stuttgart
 • Palestine-Global Mental Health Network
 • Party of Communists USA
 • Philippines Australia Union Link
 • Plate-forme Charleroi-Palestine
 • Public Intellectuals for Social and Spare Change
 • Racine Coalition for Peace and Justice
 • Resistance Festival – Athens, Greece
 • Resistance News Network
 • Revolutionaire Eenheid
 • Revolutionärer Jugendbund
 • RIO – Revolutionär Internationalistische Organisation
 • Rojavakommittéerna Göteborg
 • Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network
 • SE London Friends of Palestine
 • Secours Rouge Genève
 • SELFOP
 • Sheffield Labour Friends of Palestine
 • Sheffield PSC
 • Sinistra Italiana Pesaro Urbino
 • Solidaridad Antirrepresiva Berlin
 • Solidaritätsnetzwerk Berlin
 • Stop the War Machine
 • Students Allied for Freedom and Equality
 • Students United for Palestinian Equality & Return – University of Washington
 • TADAMON (International Solidarity with Prisoners)
 • The USA-Palestine Mental Health Network
 • U.S. Palestinian Community Network (USPCN)
 • UK-Palestine Mental Health Network
 • Union Syndicale Solidaires Haute Garonne
 • US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel
 • USA-Palestine Mental Health Network
 • Venceremos, Partido de Trabajadorxs
 • V-SB
 • Weekly newspaper DROMOS
 • Winnipeg Police Cause Harm
 • Women in Black Vienna
 • Workers Voice Socialist Movement (Louisiana)
 • Workers World Party – Bay Area
 • WorldBeyondWar

Här återges inbjudan till en manifestation som Samidoun Göteborg har ställt sig bakom:

SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg 17 september!

🔥 VARFÖR PROTESTERAR VI? 🔥
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara.
Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.

Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.

Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs.

Denna manifestation samlar alla som vill protestera.

🔥 ORGANISATIONER SOM STÅR BAKOM 🔥
Följande organisationer har hittills ställt sig bakom manifestationen:

– Amnesty International
– Rosengrenska stiftelsen
– Ingen Människa är Illegal Göteborg (IMäI)
– Social Work Action Network Sweden (SWAN)
– Allt åt Alla Göteborg
– Socialarbetare För Social Aktion (SFSA)
#socialarbetareangerinte
– Ensamkommandes förbund
– AGAPE
– Papperslös inte värdelös
– Samidoun Göteborg
– Greek Migrant Solidarity
– Förbundet tillsammansskapet
– Kampanjen Håll ihop Sverige
– Föreningen Hjärta
– Läkare mot rasism
– Nätverket NU ÄR DET NOG!
– Kampanjen ”Riv Tidöavtalet”
– Akademikerförbundet SSR
– Vårdförbundet
– Agera Göteborg
– Fackförbundet Vision
– Skiftet
– Individuell Människohjälp (IM)
– Räddningsmissionen
– Kvinno- och tjejjouren Ada
– Folkmusiker mot rasism
– FORSA Väst, föreningen för forskning och praktik i socialt arbete
– Björkåfrihet
– Civil Rights Defenders
– Flyktinggruppernas riksråd (FARR)
– SAC syndikalisterna
– Skyddsvärnet Göteborg
– Nätverket Biblioteket anger inte
– Göteborgs Barnmorskesällskap
– Interkulturella Städer
– Peace Works
– Ungdomsarbetare anger inte!
– RFSL Newcomers
– Fridays for future
– Reclaim Pride
– Iranska flyktingars förening
– Rädda Barnen Göteborg
– RFSU Göteborg
– Kurdiska Kvinnoföreningen
– Logopedförbundet Västra Götaland
– Riksföreningen Grunden
– Litterära sällskapet Bröd och rosor
– TCO Göteborg
– Fackförbundet DIK
– Skyddsvärnet
– MÄN Göteborg
– Västra Götalands Läkarförening
– Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg
– Swedish Archives for Queer Moving Images (SAQMI)
– Rojavakommittéerna Göteborg
– Stoppa utvisningarna till Afghanistan
– Sveriges Arbetsterapeuter Göteborgskretsen

Alla partipolitiskt obundna organisationer som delar demonstrationens syfte och värderingar är välkomna att ställa sig bakom demonstrationen. Kontakta swaninternational.sweden@gmail.com om ni vill göra det.

Pressansvarig Joel Malmgren: 0725505799, joel.malmgren@outlook.com

🔥 HUR KAN JAG HJÄLPA TILL? 🔥

Viktigaste stödet du kan göra: sprid och bjud in till eventet, t.ex. i dina sociala medier eller på ditt jobb!

Du kan också hjälpa till på plats, t.ex. som demonstrationsvärd (något Polisen kräver för tillstånd) eller fotograf. Om du vill hjälpa till som demonstrationsvärd, kontakta SWAN: swaninternational.sweden@gmail.com

🔥 ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA 🔥
Utöver demonstrationen kan du:

– Alla: skriv under Skiftets namninsamling mot angiverilagen: https://agera.skiftet.org/campaigns/stoppa-angiverilagen
– Vårdarbetare: lova att inte ange patienter: https://viangerinte.se/
– Lärare: lova att inte ange elever: https://www.skrivunder.com/vi_anger_inte_ett_upprop_fran…
– Socialarbetare: lova att inte ange klienter: https://www.skrivunder.com/ett_upprop_av_och_for…
– Bibliotekarier har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrev under: https://www.skrivunder.com/tvinga_inte_bibliotekarier…
-Alla: Civil Rigths Defenders sida BackaDemokratin för att följa och protestera mot antidemokratiska förändringar https://crd.org/sv/backademokratin/

“I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”
– Martin Niemöller

Moderaterna jämförde själva SD:s förslag om angiverilagar med DDR, Nordkorea och Nazityskland år 2018 (källa: https://sverigesradio.se/artikel/6947341). Fem år senare sviker de sina värderingar och följer helt Sverigedemokraternas krav.

Nu måste vi protestera och stå upp för alla människors lika värde. Kom till Gustaf Adolfs Torg på söndag den 17 september 15:00 och säg NEJ till angiverilagen!

Delar av denna artikel har publicerats i en tidigare artikel:

27 augusti 2023 uppmärksammar vi 22-årsdagen av mordet på den palestinske revolutionäre och nationelle ledaren Abu Ali Mustafa som utfördes av sionistiska ockupationsstyrkor med hjälp av helikoptermissiler som tillverkats och tillhandahållits av USA i en blodig illustration av alliansen mellan sionismen och imperialismen. Generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse, Abu Ali Mustafa, anfölls på sitt kontor i ockuperade Al-Bireh i Palestina. Han har blivit en symbol för motstånd, palestinsk enhet och konfrontation med ockupationen, känd för sina bevingade ord när han anlände till Palestina: ”Vi återvänder för att göra motstånd, inte för att kompromissa.”

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar Abu Ali Mustafa, en folklig, revolutionär ledare för den palestinska befrielserörelsen, hängiven åt det palestinska motståndet, det palestinska folket och befrielsen av Palestina, från floden till havet, till sin sista stund. Han fortsatte sitt arbete trots att han visste att han var en måltavla eftersom han var fast besluten att aldrig överge folkets sak, göra motstånd och kämpa under Al-Aqsa-intifadan och utveckla kampen efter förödelsen Oslo förde med sig.

Den palestinska arbetarklassens panarabiske kämpe

Abu Ali Mustafa var son till de palestinska folkliga klasserna, född 1938 i Arraba, Jenin, Palestina. Han lämnade skolan i tredje klass och arbetade som pojke i fabrikerna i Haifa före och under Nakba och den sionistiska koloniseringen av Palestina. Vid 17 års ålder gick han med i Arabiska nationalistiska rörelsen (ANM), som grundades av dr George Habash (al-Hakim), Wadie Haddad, Abu Maher al-Yamani (själv facklig ledare), Basil al-Kubaisi, Ahmad al-Khatib, Hani al-Hindi och deras kamrater, och spelade en ledande roll i ANM under 1950- och 1960-talen.

Han var hängiven visionen om panarabisk befrielse och motstånd mot sionismen och konfronterade den imperialistiska jordanska regimen som förbjöd politiska partier och agerade för att försvara imperialismens intressen i regionen på bekostnad av det palestinska folket och det arabiska folket som helhet. Han greps och dömdes av en jordansk militärdomstol för sin organisering och tillbringade 5 år bakom jordanska galler. Under hela sitt liv engagerade han sig för att befria fångarna från sionistiska, imperialistiska och reaktionära regimers fängelser och förklarade att fängelse används som ett verktyg för kolonial kontroll i syfte att angripa befrielserörelsen.

Utveckling av den palestinska revolutionen

Abu Ali frigavs slutligen från det jordanska fängelset 1961 och blev ansvarig för norra distriktet på Västbanken i Palestina, innan han tillsammans med sina kamrater bildade Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) efter al-Naksa 1967. PFLP omformade Arabiska nationalistiska rörelsen enligt marxist-leninistiska linjer, för mobilisering av palestinska, arabiska och internationella krafter för att besegra sionismen, reaktionära styrkor och imperialismen.

Genom denna kamp spelade Abu Ali Mustafa från första början en nyckelroll i PFLP:s utveckling och den palestinska befrielserörelsens utveckling. Han var alltid aktiv bakom kulisserna och sökte inte strålkastarljuset; därför var han väl lämpad att etablera Frontens underjordiska organisationer. År 1965 gick han militärkursen för officerare vid den egyptiska Anshas-skolan där han lärde sig färdigheter som han sedan vigde åt att bygga upp det palestinska militära motståndet. Han ledde några av de första gerillapatrullerna som korsade Jordanfloden till Västbanken och arbetade för att samordna motståndsaktiviteter i hela det ockuperade Palestina utan att bli upptäckt.

Han kämpade under flera år av exil i motståndsrörelsen, från striderna i Jordanien mot den imperialiststödda monarkins angrepp till de palestinska lägren i Libanon. Han blev Frontens militäre ledare i Jordanien fram till 1971 och förde befäl över dess styrkor innan han gav sig av till Libanon i juli 1971. År 1972 blev han biträdande generalsekreterare för PFLP, en position som han hade i många år samtidigt som han fortsatte sitt arbete med att bygga upp partiets organisationer och militära kapacitet.

Under hela sitt liv var han känd för sin omtänksamhet, ödmjukhet och uppriktighet, han älskade sin familj, talade med folket och tog till sig de palestinska folkliga klassernas erfarenheter och idéer för att ytterligare fördjupa sitt ledarskap och sina handlingar.

Återvändo för att göra motstånd, inte för att kompromissa

Han återvände till den ockuperade Västbanken i Palestina 1999 – till sin födelseort, Arraba, Jenin. Han uttryckte tydligt att hans återvändande till Palestina åtföljdes av ett mycket tydligt engagemang för motstånd och befrielse, inklusive och särskilt det väpnade motståndet. År 2000, vid PFLP:s sjätte kongress, valdes Abu Ali Mustafa till Frontens generalsekreterare. Hans närvaro som en principfast nationell ledare i det ockuperade Palestina var ingen eftergift till Palestinska myndigheten och Osloavtalet utan en utmaning av den så kallade ”fredsprocessen” – och därför var han måltavla för mord. Över 50 000 palestinier tågade till hans begravning i centrala Ramallah.

Som ett svar på det riktade mordet på Abu Ali Mustafa valde PFLP sin generalsekreterare Ahmad Sa’adat – idag fängslad i sionistiska fängelser – och gjorde den ökänt rasistiske sionistiske turistministern Rehavam Ze’evi till sin måltavla flera veckor senare 17 oktober. Ze’evi var allmänt känd för sina krav på en fullständig etnisk rensning av Palestina. Detta svar sände ett tydligt budskap från det palestinska motståndet – att den israeliska mordpolitiken inte skulle tolereras och att mord på palestinska ledare skulle bemötas med ett likvärdigt svar.

Att konfrontera, bekämpa och besegra mordpolitiken

Det sionistiska projektets mordpolitik har alltid varit en del av ett omfattande elimineringsprojekt riktat mot det palestinska folkets och dess befrielserörelses ledare, organisatörer och revolutionära röster. Abu Ali Mustafas namn är förenat med Fathi Shiqaqi, Abdel-Aziz Rantisi, Sheikh Ahmed Yassin Abu Jihad, Kamal ’Udwan, Mohammed Yousef al-Najjar, Kamal Nasser, Wadie Haddad, Ghassan Kanafani, Mohammed Boudia, Basil al-Araj, Samir Kuntar och många fler. Denna mordpolitik omfattar angreppet på den palestinska fångrörelsen, från Ibrahim al-Rai, som dödades under tortyr, till det systematiska förnekandet av medicinsk vård för Sheikh Khader Adnan, som gjordes till martyr efter 86 dagars hungerstrejk, till det nuvarande försöket att mörda Walid Daqqah bakom galler genom ”det långsamma dödandets” politik genom medicinsk försummelse.

Så sent som förra veckan förklarade den sionistiske premiärministern Benjamin Netanyahu återigen sin önskan att mörda palestinska ledare efter den nyligen spridda intervjun med Hamasledaren Saleh al-Arouri. Precis som i svaret på mordet på Abu Ali Mustafa klargjorde striderna under Fältens enhet och De frias hämnd att det palestinska motståndet inte kommer att vika sig för lönnmordspolitiken. Faktum är att Arouri själv sade: ”Förväntar sig ockupationen att vi efter deras mordhot kommer att tillkännage vår kapitulation? Nej, dessa hot skrämmer oss inte. Vi i Hamas blir martyrer precis som vårt folk, vi grips precis som de grips, våra hem rivs och vi jagas och förföljs. Detta är den normala situationen under ockupationen. Vi kämpar för att vi måste.”

Abu Ali Mustafa var under hela sitt liv känd som en organisatör och en uppbyggare av organisationer. Därför är det lämpligt att många institutioner har fått namn för att hedra honom efter hans martyrdöd, från skolor och idrottsklubbar till Folkfrontens väpnade gren, vilket återspeglar hans omfattande arv i den palestinska befrielsekampen.

Detta arv lever vidare i de palestinska, arabiska och internationella revolutionära organisationerna och rörelserna, och i folket, som alltid varit hans ledstjärna, som fortsätter att kämpa för Palestinas befrielse från floden till havet, för flyktingarnas återvändande, för sionismens nederlag och för att rycka upp imperialismen ur regionen och världen. Dessa kämpar leder och kämpar så heroiskt bakom galler, under belägring och i exil, trots alla de inre och yttre svårigheter som påtvingas dem, och konfronterar imperialismens, sionismens och den arabiska reaktionens krafter, som Abu Ali Mustafa gjorde under hela sitt liv.

Han sade: ”Vi är alla måltavlor så snart vi börjar mobilisera. Vi gör vårt bästa för att undvika deras vapen, men vi lever under den brutala sionistiska ockupationen av vårt land och deras armé är bara några meter ifrån oss… Vi har ett jobb att göra, och ingenting kommer att stoppa oss.”

Arvet efter Abu Ali Mustafa måste inspirera oss alla till handling: att stödja fångarna i deras kamp, att slå tillbaka mot imperialismen och att organisera oss för att få ett slut på lönnmördarpolitiken. Abu Ali Mustafa, en verkligt revolutionär palestinsk nationell ledare, stod fast vid det palestinska och arabiska motståndet och klargjorde att folket säger nej till normalisering och förhandlingar, och att deras ögon är riktade mot återvändo och befrielse.

När vi agerar och organiserar oss på vägen efter Abu Ali Mustafa och andra palestinska ledare med honom, som är och varit måltavlor för mord och fängelse, klargör vi att mordpolitiken aldrig kommer att lyckas besegra det palestinska folket och den palestinska, arabiska och internationella befrielserörelsen. Denna årsdag är inte bara en historisk händelse, utan en uppmaning till handling – att agera tillsammans med de palestinska fångarna, att stödja det palestinska folket och deras motstånd, och att förverkliga Abu Ali Mustafas och det palestinska folkets vision – för seger och för befrielse av Palestina, från floden till havet.

Läs också: Abu Ali Mustafa: Den revolutionäre arbetarens lärdomar

Följande artikel skrevs ursprungligen på arabiska av Khaled Barakat och publicerades i Al-Adab 2017 och publicerades senare på engelska på en minnesblogg för Abu Ali Mustafa. En svensk översättning återges här för att uppmärksamma 22 år sedan mordet på palestinske vänsterledaren och generalsekreteraren för PFLP, Abu Ali Mustafa:

”Vi är ett parti med en ärorik historia och stor respekt bland folket, men detta rättfärdigar inte den reträtt eller tillbakagång som vi står inför. Ett parti som inte förnyar sig, med större ansträngningar och mer handling, är ett parti som kommer att tyna bort…” (Martyren Abu Ali Mustafa, al-Hadaf, 31 juli 2000)

Vilket är martyrledaren Abu Ali Mustafas viktigaste historiska bidrag till den palestinska och arabiska motståndsrörelsen i allmänhet, och till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), som vars generalsekreterare han mördades av sionisterna 27 augusti 2001, i synnerhet?

Vilka är beståndsdelarna i den självmotivation som gjorde en fattig pojke från byn Arraba i det ockuperade distriktet Jenin, som arbetade i Haifas fabriker och inte gick ut tredje klass, till en av vår tids mest framstående palestinska och arabiska revolutionära ledare?

Och om hans medledare, såsom ”al-Hakim”, dr George Habash; författaren Ghassan Kanafani; den ”revolutionäre ingenjören” dr Wadie Haddad; och många andra har lämnat viktiga avtryck inom områdena politiskt tänkande, revolutionär litteratur, journalistik, media och gerillaaktioner, vad är då Abu Ali Mustafas avtryck på den palestinska och arabiska kampen i allmänhet och på hans partis framåtmarsch i synnerhet som gjorde honom till den exceptionella ledare som säger lite, men uträttar mycket?

Svaret är ett ord: organisation.

Ja, organisationens uppbyggnad var hans flitiga och envisa uthållighets hantverk: att bygga Arabiska nationalistiska rörelsens och sedan Folkfrontens pelare. Det är en mödosam uppgift för dem som tar den på allvar, precis som denne store ledare gjorde. Organisation är en del av kampen som vissa kamrater ”undviker” även om de kanske inte ens flyr döden själv (!), eftersom det kräver en blandning av hängivna arbetares beslutsamhet och tålamod och en visdom av en speciell typ.

Detta arbete – partibygget – lyfts sällan fram. Detta beror på att det är nära förknippat med brännande interna frågor som är direkt relaterade till partiets liv, säkerhet, relationer och uppgifter. De som har lång erfarenhet av väpnade aktioner och byggandet av revolutionära organisationer inser svårigheterna med de uppgifter som är förknippade med denna aspekt av parti- och kampaktiviteter.

Vad är organisation?

Det är den dagliga verkstad som ögat inte ser, men utan den ser en inte alls. Utan denna verkstad kommer en inte att se några verkliga resultat på gatorna och i fält, och det kommer att vara svårt att mäta nivån av framsteg och tillbakagång eller hitta kriterierna för ordentlig utvärdering och kritik.

Det interna organisationsarbetet lägger inte bara ”grunden” till partiets organisatoriska principer, utan fastställer också teoretiska, intellektuella och moraliska principer. Detta mödosamma arbete kan liknas vid partikroppens blodcirkulationen som säkerställer integriteten i partiets linje och de demokratiska processerna i dess led. Det stärker dess förmåga att fortsätta kampen och utveckla dess immunitet och förmåga att eliminera manifestationer av korruption, förstelnande och stagnation.

Abu Ali Mustafa behandlade Folkfronten som sin ”dagliga verkstad” som varken vilar eller sover. Om partiet är förkroppsligandet av dess medlemmars och anhängares vilja, måste alla delta i dess uppbyggnad och ge sina åsikter i absolut frihet, så att ingen rang beslagtar en annan rangs rättigheter, och inte heller en kamrat lägger beslag på en annan kamrats rättigheter.

Hur kan varje organ och institution garantera sina rättigheter och samtidigt göra sin plikt? Hur känner en till sin roll och sina gränser? Och hur förebygger en konflikter innan de uppstår? Hur förhåller sig Folkfrontens organisation i det ockuperade området till partiorganisationen och dess ledning utanför Palestina? Hur organiseras den dagliga relationen med fängelseavdelningen? Och många andra frågor.

Allt detta äger rum inom ramen för denna dagliga verkstad som kallas organisation. Abu Ali var fast övertygad om att medlemmarna i hans parti var cellerna i en enad kropp: skickliga arbetare som byggde huset tillsammans, framåtdrivna av revolutionära kadrer som fungerar som hemmets ”arbetslag” – ingenjörer, tekniker, underhållsarbetare, elektriker, och så vidare…

Det finns därför inget verkligt byggande utan verkligt deltagande, en harmoniserad vision och uppsättningen av teoretiska och etiska värderingar som för samman partimedlemmar, den ena till den andra. Men ledarskapets roll är att tillhandahålla lösningen och lägga fram visionen och justera den i enlighet med arbetets kollektiva principer, utan personfixering, hyckleri, smicker och opportunism. Detta är en nödvändighet för att medlemmarna inte ska gå förlorade.

I ett internt brev som Abu Ali skrev september 2000, efter att ha fått uppdraget som generalsekreterare för Folkfronten, skrev han följande:

”Hur ska vi förstå interna konflikter i partiet, särskilt inom ramen för de ledande organen? Är detta något nytt? Är det ett negativt fenomen eller ett naturligt fenomen? Har de nya omständigheterna i den palestinska nationella befrielserörelsen kommit att fördjupa dessa motsättningar, förvärra dem, eller har de höjt dem till en ny nivå? Och vad kännetecknar dessa nivåer? Detta är några av de frågor som kan väckas i varje kamrats sinne och som även behöver ställas ihop med andra frågor för att förändringen av attityder och tolkningar ska förstås utifrån ett sunt och korrekt teoretiskt och organisatoriskt ramverk.”

Alltså kämpade Abu Ali Mustafa inte bara för sitt folks rätt till befrielse och återvändande utan lika kraftfullt byggde han upp de revolutionära verktyg som kan genomföra befrielseakten och hjälpa människor att vinna sina fråntagna rättigheter: från kvinnors institutioner till ungdomsorganisationer, till institutioner för studenter, arbetare och bistånd och för militära aktioner. Dessa verktyg är den revolutionära organisationens redskap.

Abu Ali insåg tidigt att beredskapen att kämpa för arabisk enhet och Palestinas befrielse inte var tillräckliga villkor för att aktivt delta i förändring och konfrontation. Om han ville avancera i uppoffringens och frigörelsens led och fält var det därför först nödvändigt att ”bygga sig själv med egna händer”. Det betyder att han behövde läsa böcker, tidningar och tidskrifter, prata med sina kamrater, lyssna på vad folk säger och delta i olika arbetsområden: från att distribuera flygblad (Al-Thaer, Al-Rai) till att samla in donationer och att förbereda väpnad kamp. Abu Ali Mustafa lyssnade mer än han talade för att få mer kunskap om folkets puls och deras behov, vägledd av gammal visdom: ”De som inte förnyar sig själva kommer oundvikligen att försvinna.”

För att ytterligare utveckla sig själv började martyren Abu Ali på Anshas militärhögskola i Egypten och utsatte sig för interna utvecklingsprocesser som inkluderade förädling av hans sinne, kropp och vilja. Det var ett stadium som gav honom praktisk och direkt kunskap om vapen, teoretisk kunskap om människors erfarenheter och strategier för folkliga befrielsekrig och gerillakrig. Och, viktigast av allt, han fick sin del av den livfulla kulturen i Stor-Egypten under den framlidne presidenten Jamal Abdel Nassers tid.

Denne professionelle revolutionäre arbetare utkämpade alltså en rad strider och fick nya färdigheter. Men han fick också smaka på maktlöshet, precis som hundratals kämpar och revolutionärer på 1950-talet; det är en oundviklig skatt som militanta måste betala om de vandrar på vägen mot enhet och Palestinas befrielse. Abu Ali hade dessa erfarenheter innan Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) bildades 1967, och innan den verkligen förnyades (som ett enat parti) i februari 1969, och han utsattes för åtal, fängelsevistelser, skador, ekonomiska svårigheter och förlusten av sitt arbete. Han tvingades drabba samman med vänligt sinnade styrkor, ibland med kamrater. Han prövade många andra erfarenheter och utmaningar, och han utvecklade en ledarpersonlighet som kombinerade fasthet med godhet, intelligens och flexibilitet.


Denne unge arbetare var inte i stort behov av Konstantin Zureiks och Michel Aflaqs böcker för att övertyga sig själv om att han var en koloniserad arabisk medborgare. Han behövde inte Karl Marx och Lenin för att veta att den fattige arbetaren tvingades sälja sin arbetskraft för bröd, och det var inte nödvändigt för Mao Zedong att övertyga honom om att bonden måste bära vapen för att befria sitt land från kolonialism, förtryck och underordning. Men hans hängivenhet för sitt folk drev honom bortom den ”skol- och universitetsutbildning” som han var berövad så att han kunde ägna sig åt djup och stilla läsning. Frasen ”Abu Ali arbetade på och byggde upp sig själv” är en vanlig fras i Folkfronten, särskilt bland dem som kände och levde med honom.

Denne unge bonde från Jenin upptäckte att vad han och alla unga araber behövde var en revolutionär ungdomsflygel: en vaksam studentgrupp som studerade i Beirut och tillkännagav lanseringen av ett arabiskt projekt som lovade arabisk förändring och enighet. Det var ”Arabiska nationalistiska rörelsen”, som omfattade olika grupper, men dess fokus låg på massorna av flyktingar som hade fördrivits från sitt hemland. Detta var det naturliga svaret på Nakba 1948. Denna rörelse upptäcktes av Abu Ali Mustafa i Amman i början av 1950-talet och han anslöt sig till dess led utan att tveka och blev en av dess kadrer, vilket kostade honom fem års plåga i den jordanska regimens celler utan någon given anledning eller begånget brott.

Abu Ali tog sig an de stora gerillauppdragen: att förflytta utrustning och vapen till det ockuperade området, bygga upp celler, förse krigare med pengar, personligen övervaka träningsläger, bygga upp ett nätverk av hemliga kontakter och andra tunga och farliga dagliga uppgifter som ledde till att han blev militär befälhavare för PFLP:s styrkor i Jordanien. Dessa uppgifter gav honom mer erfarenhet på fältet varje dag; i takt med att fiendens läger stängde dörrar framför hans kamrater öppnade han nya dörrar, vägar och fält med beslutsamhet och skicklighet i deras vidsträckta arabiska hemland, i exil och i avlägsna länder.

Denna hemliga och fasta insats, som grundades av Abu Ali och hans kollegor, förflytta det palestinska folkets rörelse och dess kulturella och politiska elit från stadiet att predika revolutionen till stadiet att faktiskt genomföra den genom eld, tal och folklig organisering, och genom att bygga baser för revolutionens upprättande runt om i det ockuperade Palestina, särskilt efter nederlaget 1967. Hans fokus låg på det långsiktiga folkliga befrielsekrigets väg, genom dess revolutionära apparat, representerad av Folkfronten för Palestinas befrielse.


Abu Ali var inte ute efter berömmelse. Den kuwaitiska tidningen Al-Rai Al-Aam intervjuade palestinska ledare på 16-årsdagen för den palestinska revolutionens inledning. Bland dem fanns Abu Ali Mustafa: ”… mannen som inte gillar strålkastarljuset och är känd i de palestinska kretsarna för sitt tysta, hårda arbete, långt från buller och bång.” (Tidskriften Al-Hadaf, 17.1.1981, s. 16). Hans val att hålla sig borta från ljus och väsen för att bygga upp organisationen hindrade honom dock inte från att läsa och forska för att utveckla sin uppfattning, kulturella kompetens och arabiska språkkunskaper. Hans tillvaro i Irak, när han var ansvarig för “Bagdads bakre kommando”, gjorde det möjligt för honom att läsa mer, att bekanta sig med arabiska styrkor och personligheter och att balansera politik och kultur.

Under denna period skrev han 1975 en viktig ekonomisk och politisk studie om ”de ekonomiska grunderna för det kommande bosättningsprojektet” och presenterade den vid ett politiskt symposium i Bagdad. I detta symposium förutspådde Abu Ali att Sadatregimen oundvikligen skulle kollapsa och att Sadats Egypten inte kan bli Nassers Egypten, utan oundvikligen är på väg mot ett ”fredsavtal” som kommer att få allvarliga konsekvenser för hela regionen, eftersom vad som avgör systemens riktning och deras förhållande till Förenta staterna och Israel enligt hans uppfattning är det politiska, ekonomiska och sociala systemets karaktär.

När det gäller den jordanska regimen ansåg han att den var en reaktionär makt och en agent åt kolonialmakterna. Han ansåg att denna regim hade särskilda funktioner: skydda den israeliska ockupationen för att bevara den härskande klassens makt och de jordanska finansmagnaternas auktoritet, och att denna regim kommer att fortsätta att arbeta för ett fredsavtal med Israel i linje med Sadatstrategin. Abu Ali sade till sina kolleger vid en examensceremoni för Ghassan Kanafanis officerskurs vid Folkfrontens militärakademi i Beirut som svar till dem som hävdade att den jordanska regimen har förändrats och att förhållandet mellan den och Palestinska befrielseorganisationen måste omorganiseras:

”Vad är vi överens med den jordanska regimen om? Är den jordanska regimen en partner i avgörandet av vårt folks öde? Är det tillåtet att ha en enda militärbas där? Den är en verklig partner till Camp Davids andra etapp.” (Tidskriften Al-Hadaf, 5 april 1980).

Kamrat Abu Ali hade naturligtvis inte i sina värsta mardrömmar förväntat sig att PLO:s ledning skulle underteckna avtal med Israel och ”föregå” den jordanska regimen, om än i en formell och offentlig mening. Men detta steg bröt inte viljestyrkan hos denne envise revolutionäre arbetare, och hindrade honom inte från att vara medveten om dess potentiella effekter i organisationen. Så han skrev till oss, sina kamrater vid fronten, i ett internt meddelande:

”Kamrater, som ett folk, en sak och ett parti står vi inför och lever mitt i en svår och komplex fas som ställer oss inför hårda utmaningar, och denna fas har sina politiska, intellektuella, sociala, kulturella och militära problem som är i ständig rörelse och förändring. Om vi inte förstår mångfald av våra åsikter på grundval av att bevara enhet och sammanhållning, kommer de ledande organen att lida av de vibrationer och spänningar som kommer att påverka dem och deras arbete”, sade han.


Martyren Abu Ali Mustafa lämnade oss ingen bok att läsa. Men hans erfarenheter av kamp är en levande bok som ingen kan ta ifrån oss. Vi måste läsa den om och om igen. I hans erfarenheter finns de flesta av hans tankar, observationer och övertygelser, som han bekräftade med blod och inte retirerade från för ett ögonblick. Att läsa denna ledares erfarenheter är faktiskt en verklig introduktion till hela PFLP:s erfarenheter och dess verklighet mellan igår och idag, och hjälper oss att förstå själva innebörden av revolutionärt ledarskap.

Thomas Hofland från Samidoun Nederländerna håller tal vid Nakbademonstrationen, vilket sionister har trakasserat honom för.

Tisdagen 15 augusti bekräftade en nederländsk domstol att slagordet ”From the river to the sea, Palestine will be free” (”Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt”) faller under yttrandefriheten och inte är straffbart enligt lag. Domstolens utslag innebär en seger för den palestinska rörelsen i allmänhet och i Nederländerna i synnerhet. Uttryck för palestinsk befrielse kan inte kriminaliseras eller bli föremål för förföljelse genom att hur som helst stämplas som antisemitiska.

Åtalet lämnades in juni 2021 av en sionistisk aktivist mot Thomas Hofland, medlem i Samidoun Nederländerna. Sionisten hävdade att Thomas uttalande – ”Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt!” – under ett tal han höll vid den årliga Nakba-demonstrationen en månad tidigare skulle ha varit antisemitiskt. Denna falska anklagelse används regelbundet av sionistiska organisationer, media och politiker mot Palestinaaktivister internationellt, i syfte att likställa antisionism med antisemitism och att tysta diskussioner och förespråkande av propalestinskt engagemang.

Både åklagaren och riksåklagaren hade inom ett år förklarat anklagelserna ogrundade och avböjt att åtala Hofland. ”Faktumet är inte straffbart” var deras slutsats. Fallet avslutades dock inte med detta avslag – i stället drog det ut på tiden i två och ett halvt år, eftersom den målsägande överklagade gång på gång. Det senaste domstolsbeslutet, som sätter stopp för de återkommande grundlösa klagomålen och överklagandena, bekräftar att det är rätt och lagligt att kräva Palestinas befrielse från floden till havet.

Se hela talet från 22 maj 2021:

Willem Jebbink, Hoflands advokat, sade följande om domen:

”Domstolen har varit mycket kortfattad. Men uttalandet är glasklart: uttrycket ’Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt’ är inte antisemitiskt. Det är inte heller hatiskt, uppviglande eller hotfullt. Genom detta erkände domstolen yttrandefriheten. Detta är avgörande i  Palestina-Israel-debatten. Kanske mer än någonsin. Människor som uttalar sig mot Israels fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna stämplas ofta som antisemitiska på oseriösa grunder. Ett genomskinligt resonemang som bara tjänar till att avleda uppmärksamheten från debattens innehållet, från vad som händer i de ockuperade områdena.

Det är av största vikt att vi i vårt samhälle kan rikta skarp kritik mot Israels politik utan att riskera kriminalisering. Att palestinier skall kunna leva i sitt hemland som fria och jämlika medborgare. I den geografiska och historiska enheten mellan – just det – Medelhavet och Jordanfloden, fria från förtryck av Israel eller någon arabisk regim eller vem som helst.”

Som Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network är vi glada över att anklagelserna mot vår medlem har förklarats ogrundade. Det är en seger för alla palestinier och Palestinavänner, särskilt de som kämpar i Nederländerna. Och det är resultatet av årtionden av kampanjer för och normalisering av det palestinska folkets omistliga rättigheter, att befria sitt hemland och återvända till Palestina.

Demonstration i Nederländerna 11 february 2023 i solidaritet med Jenin: “Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt”

Samtidigt måste vi fortsätta försvara Palestinaaktivister internationellt. Aktivister från Palestine Action sitter fängslade i Storbritannien. I Frankrike pågår fortfarande en rättsprocess om att förbjuda Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun. I Tyskland kräver sionistiska politiker och medier ett förbud mot Samidoun, och palestinska aktivister förföljs på arbetsplatser, av migrationsdomstolar och ute i samhället. I Spanien åtalas aktivister för att ha protesterat mot den israeliska ambassadören, trots att det var de som hotades med pistol av en israelisk säkerhetsagent. Och till och med i Nederländerna har två aktivister gripits för sitt ekonomiska stöd till palestinier i flyktingläger. Kampen mot repressionen är en kamp mot den sionistiska rörelsen och mot alliansen mellan sionismen och imperialismen, en kamp som hänger samman med kampen för frihet åt palestinska politiska fångar. Genom att stå enade i kampen mot repressionen är det fortfarande möjligt att försvara våra rättigheter och samtidigt föra rörelsen för palestinsk befrielse framåt.

Frihet för alla palestinska fångar!

Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt!

Samidoun Göteborg deltar i ett kommande samtal som arrangeras av Svenska Clartéförbundet (se Facebook för eventuella uppdateringar):

Nu är nya numret av Clarté ute, och det vill vi uppmärksamma. Lördagen 26 augusti klockan 16 blir det panelsamtal på Syndikalistiskt Forums bokcafé i Viktoriahuset i Göteborg. Clarté 2/2023 handlar om dekolonisering.

Hur är dekolonialitet som teori och avkolonisering som praktik relevanta idag? Hur ser relationen mellan dekolonisering och socialism ut?

Dessa och andra frågor diskuteras när delar av senaste numrets redaktion kommenterar sina texter, först själva och sedan tillsammans med inbjudna gäster. Slutligen öppnas diskussionen för alla närvarande.

Vi ses 26 augusti!

/Svenska Clartéförbundet

______

Om nya numret av Clarté: ”Riktigt uppfriskande när Clarté i sitt nya nummer vänder blickarna mot Syd och dammar av delar av 60-talets tänkande.” Petter Larsson, Aftonbladet https://www.aftonbladet.se/kultur/a/l3W0oy/vi-gar-mot-en-ny-klimatkolonialism

Tillsammans med andra är vi medorganisatörer till kampanjen Stäng ner Elbit! och bjuder in till ett nytt kampanjmöte (se även eventet på Facebook):

Välkomna till ett kampanjmöte för kampanjen Stäng ner Elbit! Ta tillfället i akt och lär dig mer om israeliska vapentillverkaren Elbit Systems som kvalitetssäkrar sin militärutrustning på palestinier innan den säljs vidare till länder som Sverige, och varför inte hitta ett engagemang i kampanjen som passar dig?

Tisdag 15 augusti
17:30
Andra Långgatan 20, Göteborg