Gaza är en strategi, inte bara en plats

Ett uttalande från Samidoun NY/NJ:

Vi delar uppfattningen att Gaza är ”det första experimentet för att göra oss alla disponibla” och ”den troliga framtiden för arbetarklassens massor världen över” med Colombias president Gustavo Petro och The Hampton Institute.

Under 1900-talet tillämpade fascistiska stater rasifierad avhumanisering, ghettoisering och tvångsförflyttning till koncentrationsläger ihop med brutalt militärt förtryck av de arbetande och koloniserade massorna för att utvidga sitt utrotningssystem. Dessa taktiker fungerade som en mekanism för genomförandet av den härskande klassens ”slutgiltiga lösning” och för att bevara kapitalismens makt.

Under 2000-talet fortsätter motsättningarna mellan den västliga imperialistiska kärnan och den rasifierade globala arbetarklassen att skärpas. Den USA-ledda imperialistiska kärnans makt minskar men den behåller sitt desperata strypgrepp på kapitalismen. Gaza är en brännpunkt för detta strypgrepp och ett testområde för en helt ny utrotningstaktik.

Dessa nya fascister har funnit det mer ändamålsenligt att belägra ett folk där de redan bor och samordna ett tvådelat angrepp: å ena sidan en brutal blockad som hindrar allt från att komma in eller ut, å andra sidan, efter decennier av global militär upptrappning, en ständig bombningskampanj som ökar i omfattning och barbari varje gång samtidigt som det bedrivs en avhumanisering på global skala av befolkningen som ska utplånas.

Det blir allt tydligare att denna taktik inte kommer att stanna i Gaza.

Från Kashmir till Korea lägger fasciststater som Indien och USA redan grunden för att upprepa denna taktik.

Det blir tydligare för varje dag att vi står inför en samordnad insats för att normalisera inte bara folkmordet på palestinierna utan på alla människor som utmanar den USA-ledda imperialistiska världsordningen.

Det är i denna anda som vi hyllar det modiga palestinska folket och deras motstånd. Deras försvar mot denna fascistiska politik ger oss alla dyrbar tid att förstå situationens allvar och, vilket är ännu viktigare, att agera beslutsamt mot den.

Stoppa det israeliska folkmordet på palestinierna!

Stöd det palestinska motståndet och den palestinska revolutionen!

Förena er med världens kämpande folk för att stoppa den fascistiska anstormningen!

Förtryck och övervakning

”Fråga dig själv varför den kapitalistiska härskande klassen har svarat på ekonomisk kollaps med retorik om överbefolkning, polisstäder och … militärutgifter utan motstycke.” – The Hampton Institute

När den globala kapitalistiska ekonomin urartar och ledarskapet inleder impopulära åtstramningsåtgärder växer revolutionära rörelser fram över hela världen och särskilt i det globala syd, så som de gjort under hela 1900-talet.

Som svar på detta:

  • Polisstyrkor runt om i världen blir alltmer militariserade och världens militärutgifter har ökat till historiens högsta nivå
  • USA tvingar fram mångmiljarddollarprojektet Cop City i Atlanta, GA, för att ytterligare militarisera polisen och förbereda dem för urban krigföring
  • Länder tvärs över den utvecklade världen har normaliserat högteknologisk övervakning och sofistikerade metoder för att forma den allmänna opinionen
  • Drönarteknologi som utvecklats och testats av den sionistiska regimen blir allt vanligare runt om i världen och sveper in skyarna i ett täcke av död
  • Antikommunistiska skrämseltaktiker som användes under 1900-talet gör comeback för att skrämma människor från att offentligt stödja Palestina eller delta i antiimperialistiska motståndsrörelser
  • Stater runt om i världen inför lagar mot ”terrorism” för att brutalt undertrycka rörelser och att skapa misstro inom de samhällen de förtrycker

Åtgärder mot invandring

Som Gustavo Petro påpekade: ”Invandringspolitik, koncentrationsläger för invandrare … [och] ekonomiska blockader av rebelländer” tillsammans med hemliga operationer för att ersätta alla ledare som hotar USA:s och NATO:s globala hegemoni blir allt vanligare.

När västvärlden fortsätter att lägga beslag på världens resurser och fördärva marken och atmosfären, söker sig ekonomiska flyktingar och klimatflyktingar allt oftare till platser där det är säkrare.

Som svar på detta:

  • Västvärldens länder skärper sin migrationspolitik och, på senare tid, hotar att deportera och fängsla alla som ifrågasätter deras folkmordspolitik
  • Byggandet av gränsmurar har gått på högvarv: idag har världen över 80 gränsmurar jämfört med endast 7 i slutet av andra världskriget
  • Flera US-amerikanska politiker stödjer en invasion eller bombning av Mexiko i jakten på ”narkotikahandlare”, en bred, beväpnad beteckning inte olik ”gängmedlemmar” eller ”terrorister” som används för att motivera militär ockupation och förtryck av människor som motsätter sig USA:s imperialistiska herravälde.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar