Gazaresolutionen

Här återges en svensk översättning av en resolution som Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network är en undertecknare till och som Progressive International tog initiativ till:

Folkrörelser, partier och fackföreningar över hela världen utfärdar ett löfte om att stå upp för palestinsk befrielse och bryta delaktighetsbanden med staten Israel.

Vi, de undertecknade:

(1) Sörjer de liv som skördats i den förnyade cykeln av våld, brutalitet och förstörelse som släppts lös av den pågående ockupationen av Palestina;

(2) Anser att det sionistiska projektet är kolonialt till sin natur, byggt på stulen mark och upprätthålls genom systematisk uteslutning, exploatering och utrotning av det palestinska folket;

(3) Erkänner västimperialismens bruk av sionismen som ett vapen och den israeliska staten som ett instrument för att undertrycka suveränitet och enhet i arabvärlden – och för att främja våldsam reaktion långt bortom den;

(4) Anser att den sionistiska regimen har visat sin folkmordiska karaktär både i avsikt och i handling;

(5) Förstår att det fascistiska våldet mot det palestinska folket idag förebådar västimperialismens våld mot alla världens arbetare och förtryckta folk i morgon, då detta är den historiska tendensen hos kapitalism i förfall;

(6) Erkänner att det palestinska folket för nationell kamp, klasskamp och feministisk kamp; bekräftar att den nationella kampen måste vinnas för att de andra kamperna ska kunna göra framsteg; och förkastar ”kolonial feminism” som ideologiskt vapen för att dölja kolonialismens och imperialismens huvudsakliga motsättningar och att avleda från det patriarkala och sexuella våld som finns inbyggt i dem;

(7) Erkänner att den israeliska staten, som ett kolonialt projekt och en utpost för imperialism, står i motsättning till historiens framåtskridande tendens mot befrielse och att det palestinska folkets befrielse kommer därför inte bara att utgöra ett hårt slag mot imperialismen överallt utan också ett progressivt kliv för hela mänskligheten;

(8) Förkastar det falska likställandet av kolonisatör och koloniserad, erkänner att de förtrycktas våld är ett svar på det deras grundläggande tillstånd av förtryck och upprätthåller det palestinska folkets oförytterliga rätt att göra motstånd, inskriven i FN:s resolution 2625, som ”legitimiteten hos folkens kamp för oberoende, territoriell integritet, nationell enhet och befrielse från kolonial dominans, apartheid och utländsk ockupation med alla till buds stående medel”;

(9) Fördömer den desinformation som sprids av den israeliska staten och främjas av imperialistiska makter och deras allierade, som avhumaniserar det palestinska folket, underblåser folkmordskriget mot dem och skönmålar deras förtryckares brott;

(10) Fördömer tystnaden eller tveksamheten hos de icke-statliga organisationer och rörelser som använder mänskliga rättigheter som ett vapen som förvandla våra individuella och kollektiva rättigheter till hjälp, skydd, värdighet och solidaritet till en arsenal riktad mot den imperialistiska ordningens motståndare;

(11) Stödjer självbestämmande och suveränitet för stater i frontlinjen och regionala antisystemiska rörelser, vars demokratiska strävanden begränsas både av israelisk militär aggression och US-amerikanska påtryckningar för att normalisera förbindelserna med den israeliska staten;

(12) Hör de brådskande ropen på solidaritet från det palestinska folket som på kort sikt kräver:

  • ett omedelbart slut på folkmordet,
  • omedelbart humanitärt bistånd till Gaza och återställande av vatten, livsmedel, bränsle och medicinska förnödenheter till dess befolkning,
  • ett militärt embargo mot den israeliska staten,
  • en utredning av de brott mot mänskligheten som begåtts av företrädare för den israeliska regimen och deras medbrottslingar runt om i världen,
  • borttagandet av palestinska politiska partier från det US-amerikanska finansdepartementets OFAC-program för sanktioner mot terrorism,
  • frigivning av alla politiska fångar, och
  • beslutsamma politiska åtgärder på alla nivåer för att främja dessa mål;

(13) Erkänner att dessa omedelbara mål förblir otillräckliga och åtar sig att stödja det palestinska folkets långvariga strävanden genom att:

  • avveckla mekanismerna för företags, institutioners och staters delaktighet som upprätthåller den israeliska apartheidstaten och dess militära maskineri, bland annat genom strejker och direkta aktioner riktade mot producenter och leverantörer av vapen, digitala tjänster, informationstjänster och relaterade produkter;
  • upprätthålla sanningen och bekämpa spridningen av lögner och desinformation från den sionistiska regimen och dess imperialistiska uppbackare, bland annat genom att avslöja deras brott mot mänskligheten och främja folkbildning om den långa kampen för Palestinas nationella frigörelse;
  • främja den antiimperialistiska och antikoloniala kampen runt om i världen, inklusive genom att ta itu med västerländsk militarism på alla kontinenter;

(14) Åtar oss, i vetskap om att våra kollektiva kamper för befrielse sammanstrålar i Palestina, att svara på dessa uppmaningar till solidaritet; samtycker till att våra handlingar mäts mot deras strävandens allvar; och lovar att strypa delaktighetens arterärer som upprätthåller det sionistiska förtrycket av det palestinska folket militärt, finansiellt, teknologiskt och kulturellt.

Undertecknare:

National Union of Metalworkers of South Africa – NUMSA (Sydafrika) • Palestinian Youth Movement (Internationell) • Mazdoor Kisan Shakti Sangathan – MKSS (Indien • DiEM25 (Europa) • The Red Nation (Internationell) • Potere al Popolo (Italien) • Women’s International Democratic Federation – WIDF (Internationell) • Black Alliance for Peace (USA) • DSA International Committee (USA) • Black Lives Matter UK (Storbritannien) • Communard Union (Venezuela) • Socialist Revolutionary Workers Party (Sydafrika) • Telar: Territorios Latinoamericanos en Resistencia (Internationell) • Movimento de Pequenos Agricultores – MPA (Brasilien) • Movimento de Trabalhadores Sem Teto – MTST (Brasilien) • Ukamau (Chile) • Frente Popular Darío Santillán (Argentina) • Congreso de los Pueblos (Colombia) • Palestine Action US (USA) • Haqooq-e-Khalq Party (Pakistan) • Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network (Internationell) • Mtandao wa Vikundi vya Wakulima Tanzania – MVIWATA (Tanzania) • Women’s Democratic Front (Pakistan) • Palestinian Feminist Collective (Internationell) • Communist Party of Kenya (Kenya) • Kuwaiti Progressive Movement (Kuwait) • WAELE Africa (Internationell) • Coalition for Revolution – CORE (Nigeria) • Madaar Sorkh (Iran) • Borotba (Ukraina) • Danesh va Mardom (Iran) • House of Latin America (Iran) • Solidarity Iran (Iran) • Izquierda Libertaria (Chile) • Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo – USO (Colombia) • Akcja Socjalistyczna (Poland) • El Maizal Commune (Venezuela) • Vencedores de Carorita Commune (Venezuela) • El Movimiento Democratico de Mujeres (Spanien) • The International People’s Tribunal on U.S. Imperialism (Internationell) • Instituto Simón Bolívar (Venezuela) • Cage (Storbritannien) • Foro Itinerante de Participación Popular (Venezuela) • Plataforma de Solidaridad con Palestina (Venezuela) • Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa – BRISA (Venezuela) • Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama (Venezuela) • Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina Al Awda (Venezuela) • Movimiento Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina – Masar Badil (Venezuela) • The Socialist Refoundation Party – SYKP (Turkiet) • El Ciudadano (Chile) • Mathare Social Justice Center (Kenya) • Egyptian Revolutionary Socialists (Egypt) • Democratic Way Party (Marocko) • Workers Party of Tunisia (Tunisien) • US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (USA) • Jews for Palestinian Right of Return (USA) • Labor for Palestine (USA) • National Lawyers Guild (USA) • All India Students’ Association – AISA (Indien)

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar