Som medarrangörer återger Samidoun Göteborg här inbjudan till demonstrationen:

Inget stöd till Erdogans diktatur!

Vad: Demonstration mot Sveriges stöd för den turkiska diktaturen
Var: Götaplatsen
När: 20 juni kl 18:00

För närvarande sitter Sveriges regering i förhandling med Turkiet. Turkiet kräver att Sverige i ännu högre grad hjälper diktaturen att förfölja sin opposition, genom att exempelvis deportera oppositionella kurder. Sverige har redan tillmötesgått det turkiska kravet på att Sverige ska häva sitt vapenembargo mot landet.

Samtidigt hotar Turkiet att invadera ytterligare delar av den autonoma administrationen i norra och östra Syrien, Rojava. Medan Erdogan står för diktatur, islamism och patriarkalt förtryck står Rojava för frihet, demokrati och feminism. Medan Erdogan bidragit till Islamiska statens terrorvälde i Syrien, var Rojava en av de viktigaste krafterna att sätta stopp för Islamiska staten.

I detta allvarliga läge måste Sverige tydligt ställa sig på de förtrycktas sida mot Erdogans diktatur.

Sverige bör utöka sitt samarbete med de demokratiska krafter som kämpar mot Erdogan, och Sverige bör inte ge något stöd åt Erdogans diktatur.

Medarrangörer:

Förbundet Allt åt alla Göteborg
NCDK Göteborg
Rojavakommittéerna
Ung vänster Göteborg och Bohuslän
Syndikalistiska ungdomsförbundet Göteborg
Samidoun Göteborg

Demonstrationens affisch finns även att ladda ner som pdf här: https://drive.google.com/file/d/1dEL40tQEtnv9E5iM-jecQ6aH2lM70Iea/view

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hälsar den japanska internationalisten och revolutionären Fusako Shigenobu på dagen för hennes frigivning i Tokyo, tillsammans med hennes dotter May och alla kamrater och vänner som har stöttat denna modiga frihetskämpe under nästan 22 år i japanska fängelser.

Liksom Georges Abdallah i Frankrike är och var Fusako Shigenobu en internationalistisk kämpe för Palestinas befrielse, djupt engagerad i den revolutionära rörelse som svepte över världen och som tog sig uttryck i ett direkt engagemang i den antiimperialistiska kampen, särskilt den palestinska kampen. Fusako är medgrundare av den revolutionära organisationen Japanska röda armén (JRA) som kämpade för en revolutionär framtid för Japan och som arbetade hand i hand med palestinska revolutionärer i Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) för ett befriat Palestina.

Fusako Shigenobu arbetade direkt med Ghassan Kanafani när hon arbetade på PFLPs kontor för offentliga och internationella relationer där Al Hadaf, frontens tidning, gavs ut. Hon möjliggjorde produktionen av filmen ”Red Army/PFLP Declaration of World War” och skrev många rapporter och uppmaningar till handling för japanska vänsterpolitiska nyhetsbrev och tidskrifter, där hon manade till handling för Palestina.

Tre japanska palestinakämpar deltog i en militär operation på al-Lydd-flygplatsen (”Ben Gurion-flygplatsen”) och hade planerat att offra sina liv i operationen. En av kämparna, Kozo Okamoto, blev dock tillfångatagen och fängslad i årtionden tills han släpptes i samband med ett fångutbyte med det palestinska motståndet.

Fusako tvingades leva under jorden, där hon födde och uppfostrade sin dotter May Shigenobu, samtidigt som hon verkade som ledare för Japanska röda armén. Samtidigt som JRA deltog i väpnad kamp blev den så småningom en organisation som engagerade sig i gräsrotssolidaritet till stöd för palestinsk befrielse. Fusako greps i Japan år 2000 i Osaka och fördes till Tokyo. Hon har suttit fängslad sedan dess och skrivit böcker och poesi. Hon har fortsatt att hålla fast vid sina antiimperialistiska principer och sitt engagemang för Palestinas befrielse.

Fusako Shigenobus arv av internationalistiskt engagemang och uppoffring för Palestinas befrielse är ett hedervärt och inspirerande kampliv som påminner oss alla om vårt ansvar att agera, organisera och göra motstånd mot imperialismen. På denna dag då hon befrias hyllar vi henne och alla de som har kämpat tillsammans med henne, och vi lovar att agera för att påskynda dagen för befrielsen av alla fångar för den palestinska saken och den antiimperialistiska kampen, från de sionistiska fängelserna till USAs och Frankrikes imperialistiska fängelser och bortom dem.

Från floden till havet, Palestina ska befrias!

Läs biografin om Fusako Shigenobu nedan, som förberetts av Fusakos dotter May och kamrater, och följ Instagram-kontot @freedomfighterfu och Facebook-sidan Fusako Shigenobu för mer information.

Fusako Shigenobus biografi/historia

Fusako Shigenobu (1945- ) är politisk fånge, poet, författare, mor och revolutionär kämpe för Palestinas befrielse. Hon var fängslad i 21,5 år efter att ha ägnat sitt liv åt kampen mot den globala imperialismen.

Hon anslöt sig till studentrörelsen i slutet av 1960-talet när hon gick på kvällsskola vid Meiji-universitetet i Tokyo och engagerade sig gradvis i revolutionär politik och gick senare med i Röda arméfraktionen (RAF) 1969. RAF var ett kommunistiskt parti som förespråkade revolution mot USAs och Japans imperialistiska regeringar. Fusako blev en av de främsta ledarna 1970 och fick i uppdrag att starta en byrå för internationella relationer.

År 1971 lämnade Fusako Japan delvis på grund av sin oenighet med Mori Tsuneo, RAFs nya tillförordnade ledare efter massarresteringar av dess ledning. Men den främsta anledningen till att hon lämnade Japan var att hon sökte internationell solidaritet med andra pågående revolutioner och kamper mot imperialismen runt om i världen. Hon begav sig till Mellanöstern efter att ha fått kännedom om den palestinska kampen mot den israeliska ockupationen.

När hon anlände till Libanon den 1 mars 1971 började Fusako arbeta med Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en sekulär marxist-leninistisk organisation som grundades av den palestinske läkaren George Habash. Fusako började sitt solidaritetsarbete på PFLPs PR-kontor och tidskriftspubliceringscenter Al Hadaf. Detta var en tid med mycket begränsad tillgång till medier och information, så hennes huvudfokus var att sprida den information hon fick om den palestinska kampen och om situationen i Mellanöstern tillbaka till Japan genom att skriva rapporter för japanska vänstertidningar och tidskrifter, samt korrespondera med olika aktivister, konstnärer, läkare, journalister och andra specialister för att uppmuntra dem att komma och arbeta som volontärer i de palestinska lägren eller att informera den japanska allmänheten och skapa gräsrotsstöd.

Maj 1971 hjälpte hon till att introducera Masao Adachi och Koji Wakamatsu för de palestinska frihetskämparna, fidayeen, och underlättade inspelningen av deras film Red Army/PFLP Declaration of World War. Hon följde med dem till det palestinska lägret i Jarash-berget i Jordanien där de filmade de första bilderna någonsin av palestinska krigare i fidayeens dagliga liv. Dessa fidayeen massakrerades bara två dagar efter att filmteamet hade åkt.

Den 30 maj 1972 anmälde sig tre japanska män frivilligt för att delta i en militär operation på Lydda flygplats (känd för israeler som Ben Gurion-flygplatsen ) som riktades mot Aharon Katzir, ledande forskare för Israels biologiska vapen. Tjugofem civila dödades i korselden med israeliska säkerhetsstyrkor. Israel nekade en internationell undersökningskommission tillträde för att undersöka hur så många civila dödades i incidenten. En oberoende utredning skulle ha avslöjat vem som var ansvarig för dödandet av civila.

De tre japanska frivilliga hade planerat att offra sina liv under operationen genom att använda handgranater, men en av deltagarna Kozo Okamoto överlevde och tillfångatogs. Under det israeliska förhöret avslöjades det att han var medlem av Röda arméfraktionen (RAF). De tre frivilliga kallade sig själva Arabiska röda armén och detta läckte ut till israeliska medier. De israeliska medierna kallade dem Japanska röda armén och namnet fanns alltså redan innan organisationen bildades 1974.

Fusako tvingades gå under jorden av rädsla för israeliska repressalier mot de japaner som arbetade med den palestinska befrielserörelsen. Trots att Fusako inte var inblandad i operationen försökte Israel mörda henne genom att bomba de byggnader där hon bodde. (I Decided to Give Birth to You Under an Apple Tree, 2001).

Vid denna tid blev hon gravid med sin dotter som föddes 1 mars 1973. Fusako och hennes dotter May levde under jorden under de kommande 28 åren. May fick sitt namn efter det japanska ordet för revolution (Kaku-mei) med kanji-tecknet som betyder ”liv”. (命)

Samtidigt som de japanska frivilliga i PFLP förblev underjordiska beslutade de att skapa en politisk organisation 1974. Fusako blev ledare och talesperson för denna internationalistiska vänsterrevolutionära organisation som antog namnet Japanska röda armén (och Arabiska röda armén i dess tidiga skede). De genomförde flera operationer mot kapitalist-imperialistiska enheter som bolaget Shell i Singapore (1974), samt krävde frigivning av politiska fångar genom att ockupera franska ambassaden i Haag (1974) och amerikanska konsulatet i Kuala Lumpur (1975).

När JRA blev en självständig enhet 1974 försökte man se till att civila inte skulle skadas i framtida operationer. Efter en ändring av politiken upphörde all deras militära verksamhet i slutet av 1980-talet. Gruppen beslutade att fortsätta sitt arbete genom att fokusera på gräsrotsstöd och solidaritet med det palestinska folket.

Fusako förklarar: ”Skälen till att vi avbröt den väpnade kampen i 1970-talsstil var att tillsammans med FN:s erkännande av palestinierna (och på grund av de många dödsfallen) var min tanke att värna om livet i varje kamp”.

Fusako författade tio böcker medan han levde under jorden och i fängelse, bland annat en poesibok. I sin första bok, My Love, My Revolution (1974), skrev Fusako: ”Jag skulle vilja se att människor fostras till att hjälpa varandra oavsett gränser”.

I november 2000 greps Fusako i Osaka och fördes till Tokyo. Vid många tillfällen har Fusako offentligt tagit på sig ansvaret för tidigare JRA-aktioner och bett om ursäkt till alla dem som i onödan skadats. 14 april 2001 upplöste hon Japanska röda armén och förklarade att hon skulle fortsätta samma arbete i Japan med lagliga medel. Regeringen anklagade henne för två fall av passförfalskning och hävdade att hon måste ha varit en ”medkonspiratör” i planeringen av gisslantagningen 1974 vid den franska ambassaden i Haag (en operation som är välkänd för att ha planerats av PFLPs Waddie Haddad och som leddes av Carlos, och som skadade en vakt). Åklagaren lade inte fram några konkreta bevis för Fusakos inblandning och förlitade sig i hög grad på framtvingade bekännelser som inhämtades på 1970-talet och som återkallades av de vittnen som stod i vittnesbåset under rättegången. Utan hänsyn till dessa återkallelser dömde domaren henne 2005 till 20 års fängelse för eventuellt medhjälp till ett ”försök till dråp”.

I likhet med andra politiska fångar har Fusako straffats orimligt hårt eftersom hon öppet ifrågasätter den japanska monarkins och regeringens legitimitet för att de vidmakthåller imperiella system av dominans och diskriminering. Från fängelset skrev hon: ”Japan är inte en gudomlig nation; vi bör bli en human nation”. (December 2000)

År 2008 fick hon diagnosen tjock- och tarmcancer och genomgick tre operationer. I ett brev från 2017 från fängelsesjukhuset Hachioji i Tokyo skriver Shigenobu:

”Om kärnkraftsmotståndare och krigsmotståndare kan gå samman kan de förändra framtiden. Jag är hoppfull… Man kan säga att världen är mogen för revolution, i materiella termer. Så länge mänskligheten fortsätter att försakas kommer den globala humanistiska revolutionen säkert att äga rum i en framtida generation.”

Vi återpublicerar här ett uttalande för våra kamrater i Rojavakommittéerna som tillsammans med Sveriges kurdiska diaspora utstår en förnyad repressionsvåg i samband med svenska statens nya närmande till imperialistalliansen Nato och dess medlem Turkiet:

Vänner och kamrater,

För en timme sedan genomfördes en hacking-attack mot vår digitala infrastruktur. Minst fem av våra administratörers konto forcerades simultant och vår Facebooksida med närmare 10.000 följare raderades.

Vem som ligger bakom attacken vet vi inte än. Vad vi däremot vet är att vi planerar protester till i nästa vecka och att vi redan i söndags genomförde en sådan protest mot Erdogans krav på Sverige, där en stor flagga från den kurdiska frihetsrörelsen vecklades ut från en bro i Stockholm. Denna protest verkar ha fått särskilt spinn i Turkiet, där denna ”terroristhandling” rullat löpande på en av Turkiets största TV-kanaler, CNN Türk.

Den turkiska presidentens talesperson har också gått ut och sagt att detta viftande med rörelsens ”så kallade flagga” -som att en flagga slutar vara en flagga för att man ogillar de som står bakom den- fördjupat misstroendet mot Sverige och att det strider mot internationella normer kring ”terrorism”.

Med detta i bagaget har vi våra misstankar om från vilket håll den här attacken skett. Och det är också det här Turkiet kräver att Sverige ska göra;
– Stänga ner föreningar, organisationer, aktiviteter som står i opposition till Erdogan, vilket han brett refererar till som terrorism, samt sluta låta individer kopplade till dessa ”existera” och utvisas till Turkiet.

Det är det här det handlar om. En auktoritär despot som stöttade IS så länge det bara gick som står mot demokratiska fri och rättigheter. Mot yttrandefrihet och den rörelse som besegrade IS. Det är den strid vi ser utspelas nu, på nätet och i verkligheten. Vi kommer resa oss ur den digitala askan och om demokratins fiender tror att de vunnit något så tror de fel.

Hjälp oss dela vad som hänt men också vad som står på spel på våra gator och torg. Se till att sprida informationen om de protester som planeras mot Turkiets krav på Sverige som man nu försöker stoppa:
– Visa despoten och IS-faciliteraren i Ankara att vi inte låter honom diktera vad ”terrorism” är eller hur vår demokrati ska se ut!

Inte en millimeter åt Erdogan! Vi syns på torgen!

Stockholm, Bantorget – 21/5 kl 14:00
https://www.facebook.com/events/313292747494937
Malmö, Möllevångstorget – 26/5 kl19:00 :
https://www.facebook.com/events/1070822770184852
Göteborg, Järntorget – 26/5 kl17:00 :
https://www.facebook.com/events/422339095978242

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uttrycker sitt starkaste stöd och sin solidaritet med Fusako Shigenobu, internationell fånge i den palestinska befrielsekampen. Hon har suttit fängslad i Japan i över 21 år som politisk fånge på grund av sin roll som grundare av den revolutionära organisationen Japanska röda armén (JRA), som kämpade för en revolutionär framtid för Japan samt för att hon arbetade hand i hand med palestinska revolutionärer i Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) för ett befriat Palestina. Den 28 maj i Japan kommer Fusako Shigenobu att befrias från fängelset, och hennes dotter May Shigenobu arbetar tillsammans med kamrater och anhängare runt om i världen för att välkomna hennes befrielse.

Med anledning av frihetskämpen Fusako Shigenobus frigivning efter 21 års fängelse bjuder vi i Samidoun Göteborg in till visning av filmen “Children of the Revolution”.

Tid: Onsdag 25 maj 18:00
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg (ingång under Hagabions trappa, ring på porttelefonen till höger om dörren).

Filmen handlar om Shigenobu och den tyska revolutionären Ulrike Meinhof, och beskrivs:
“Inspired by the student revolutions of 1968, Ulrike Meinhof and Fusako Shigenobu became the leading revolutionaries of their time, as leaders of the Baader Meinhof Group and the Japanese Red Army. Appalled by the killing in Vietnam, they worked with Palestinian freedom fighters to overthrow capitalism through world revolution. Packed with extraordinary archive footage, the film sees journalists Bettina Röhl and May Shigenobu explore the lives of their mothers, Ulrike and Fusako, giving us a unique perspective on two of the most notorious ‘’terrorists’ in modern history. With capitalism in crisis and revolution sweeping the Arab world, we look back and ask: what were they fighting for and what have we learned?”

Fusako Shigenobu var en av grundarna till Japanska röda armén, en antiimperialistisk väpnad grupp som kämpade mot japansk monarki och kapitalism men även för palestinsk frigörelse och hade nära band till Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Shigenobu har suttit fängslad sedan 2006. Läs mer om henne på https://www.facebook.com/shigenobufusako.

Den palestinske skribenten Khaled Barakats rättsfall kommer att dras inför domstol 11 mars 2022. Barakat kämpar tillbaka mot Berlins migrationsverk som har påtvingat honom ett politiskt förbud, som hindrar honom från att delta i politiska och sociala arrangemang och aktiviteter, och mot deras order om att han ska förvisas från landet i fyra år. Barakat deporterades från Tyskland augusti 2019 och har överklagat migrationsverkets handling. Klicka här för att donera till stöd för denna viktiga juridiska strid.

Khaled Barakats fall är inte bara ett individuellt fall av repression. Det är del av ett systematiskt angrepp på palestinsk organisering, politiskt uttryck och tänkande Tyskland. I Tyskland lever en av Europas största palestinska gemenskaper, men landets officiella politik ger inte bara sitt stöd åt Israels kolonisering av Palestina utan förföljer palestinska och propalestinska uttryck i Tyskland aggressivt.

Sedan utvisningen av Barakat har ett flertal palestinier i Tyskland utsatts för liknande handlingar av migrationsverket, handlingar som riktat in sig på offentliga eller till och med privata politiska uttryck till stöd för palestinska rättigheter. Palestinska och propalestinska akademiker fortsätter att utstå systematiska försök att tysta dem och förneka den tillgång till offentliga rum. Allra senast har Deutsche Welle – Tysklands statliga utlandskanal – avskedat palestinska och arabisks journalister baserat på dessa personers inlägg på sociala medier om Palestina eller om motstånd mot hoten mot yttrandefrihet i Europa.

Viktiga segrar har uppnåtts när folk har gjort motstånd i rättssalar! Senast fastslog Tysklands högsta administrativa domstol att Münchens stad inte kan förvägra grupper och deras verksamhet offentliga utrymmen för att grupperna förespråkar bojkott, avinvestering och sanktioner mot Israel. Aktivisterna ”the Humboldt 3” kämpade tillbaka och vann mot försöken att stämpla dem som kriminella för att ha protesterat mot en israelisk tjänsteperson på Berlins universitet.

Nu, tre år senare, dras Khaled Barakats fall inför tysk domstol. Stötta denna viktiga kamp mot politisk repression. Vi måste stå för rättsliga kostnader och översättningsarvoden. Klicka här för att donera. Allt överskott från denna insamling kommer gå till stödja andra palestinier och propalestinska aktivister som står inför liknande repressiva migrationsförfaranden.

Du kan donera var i världen du än befinner dig!

Om du vill donera med check, gör den utbetalbar till ”AfGJ / Samidoun” och skicka den till:

AfGJ / Samidoun
225 E 26th St, Suite 1
Tucson, AZ 85713
USA

Donationerna kan vara skattebefriade beroende på lokala lagar.
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network erhåller skattetekniskt stöd från Alliance for Global Justice, en skattebefriad 501(c)(3)-organisation.
På ditt saldo kommer Alliance for Global Justice stå som mottagare för din donation till Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network.

 

Lär dig mer om rättsfallet:

Vem är Khaled Barakat?

Khaled Barakat är en palestinsk skribent och aktivist vars texter har publicerats vitt och brett på engelska och arabiska. Han beskriver varför han är en måltavla:

”Huvudorsaken till att tyska myndigheter tog beslutet om att bannlysa mig från Tyskland i fyra år att tysta och kuva de palestinska och arabiska gemenskaperna i Tyskland i allmänhet. Fallet började med att jag fråntogs rätten att tala, med det politiska förbudet mot mitt tal vid ett arrangemang 22 juni 2019, då ett arrangemang anordnat av tre arabiska gemenskapsorganisationer stängdes ner. Mitt planerade tal vid detta arrangemang var en diskussion om Trumps så kallade ”århundradets affär” och det uppfattades som så oacceptabelt att jag skulle behandla detta ämne att polisen blev ditskickad för att förhindra det från att äga rum.

Det började som ett angrepp på yttrandefrihet och fortsätter vara ett angrepp på yttrandefrihet. Tyskland försöker göra mig till ett ”exempel” för att visa att de som gör motstånd mot Israel och den tyska politiska hållningen till stöd för ockupanten och kolonisatören kommer att bli måltavlor för tystande och repression. Det vill inte att Israel – eller Tyskland – ska drabbas av den här sortens öppna kritik.”

Läs mer om fallet:

Se denna video från Redfish för att lära dig mer om fallet:

 

Vilka andra fall av antipalestinsk rasism äger rum i Tyskland?

Under de tre åren sedan det politiska förbudet mot Barakat har antipalestinsk rasism och repression bara fortsatt att växa. Flera andra palestinier har delgivits liknande migrationsupplysningar, förvägrats visum och utsatts för försök att uteslutas från landet för att ha deltagit i demonstrationer eller möten till stöd för Palestina. Nyligen har arabiska och palestinska journalister på Deutsche Welle avskedats på grund av inlägg på sociala medier om Palestina.

Detta angrepp på yttrandefriheten kommer hand i hand med:

Rättsliga handlingar har vunnit några viktiga segrar i Tysklands administrativa domstolar, och detta fall är viktigt i motståndet mot de eskalerande försöken att tysta den palestinska gemenskapen och folk som står upp för rättvisa i Palestina.

Vad kan du göra?

 1. Lämna en donation till stöd för motståndets rättsliga kostnader! Efter nästan tre år ska Khaled Barakats fall behandlas i domstol. Hjälp till att stötta detta viktiga arbete i motstånd mot politisk repression. Vi behöver bekosta alla juridiska kostnader och översättningsarvoden. Klicka här för att donera. Allt överskott går till stöd för palestinier och propalestinska aktivister som befinner sig i liknande repressiva rättsfall.

 2. Stöd palestinska rättigheter i Tyskland med ett uttalande, en gatuaktion eller någon annan aktivitet. Skriv ett utlåtande från din organisation om dessa fall och dela uppropet med era medlemmar. Lyft dessa frågor vid demonstrationer för rättvisa i ditt lokalsamhälle eller protestera utanför en tysk ambassad eller ett konsulat. Maila oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook om ditt uttalande, evenemang eller aktion.

 3. Ring en tysk ambassad eller ett konsulat i ditt område och säg ifrån om de pågående angreppen mot palestinska rättigheter i Tyskland. Använd denna länk för att hitta en ambassad eller ett konsulat i ditt område! Hitta en tysk ambassad eller konsulat på: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/1256/Tyskland-i-Stockholm

  När du ringer, säg förslagsvis detta: ”Mitt namn är ___ och jag ringer från ___. Jag ringer om de pågående angreppen i Tyskland på förespråkare för rättvisa i Palestina. Framför allt det politiska förbudet och fördrivningen av palestinske skribenten Khaled Barakat i Berlin. Hans fall kommer dras inför domstol 11 mars i Berlin, och Tysklands handlingar är uppenbart odemokratiska och en direkt kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Palestinier måste få rätt att tala.”

 4. Skriv ett brev till tyska ambassaden eller konsulatet i ditt område i ditt eller din organisations namn mot repressionen mot och deportationen av Khaled Barakat och till stöd för palestinska rättigheter. Här är ett enkelt exempelbrev som du kan använda eller anpassa som du önskar:

  Tyska förbundsrepublikens ambassad
  ADRESS

  Till den det berör,

  Vi skriver för att uttrycks vår djupaste oro inför den pågående repressionen mot palestinska rättigheter och palestinsk aktivism i Tyskland. Vi är djupt oroade över utvecklingen av en polisstatsatmosfär som tystar av palestinsk aktivism, en atmosfär som speglar rasism, repression och diskriminering.

  Vi är särskilt oroade över den palestinske skribenten Khaled Barakats fall som kommer lyftas i en domstol i Berlin 11 mars. Anklagelserna mot hans uttalanden och texter är falska och felaktiga; hans skrivande utmanar kolonialism och orättvisa och för fram en vision om universell rättvisa och befrielse. För detta har han utsatts för ett politiskt förbud och utvisats från Tyskland på fyra års tid.

  Vi betonar att vi är förfärade av tystandet och repressionen som upprepat riktas mot palestinier och Palestinavänner i Tyskland och vi ser grundläggande mänskliga rättigheter hotas och redan nu kränkas.

  Vidare manar vi även Förbundsrepubliken Tyskland att slå vakt om mänskliga rättigheter i internationella sammanhang och vidta betydande handlingar för att stoppa de pågående israeliska angreppen mot det palestinska folket, inklusive stöd till ett militärt embargo mot Israel.

  Med vänliga hälsningar

  XXXXXXX

  En lista på tyska ambassader och konsulat finns tillgänglig här: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/1256/Tyskland-i-Stockholm

 5. Ta en bild eller spela in en video ensam eller i grupp med kampanjens affisch, göra din egna skyltar och dela dem i sociala medier! Tagga oss på Facebook, Twitter eller Instagram för att visa oss din solidaritet med Khaled Barakat och ditt stöd för palestinska rättigheter!

  Använd någon av bilderna nedan i ditt solidaritetsuttryck! Skriv ut plakaten och affischerna och ta med dem till en demonstration, eller ta en selfie med dem och dela den i sociala medier. Du kan använda omslagsbilden på ditt Facebook-konto eller på andra ställen för att visa ditt stöd för Khaled Barakat och ditt motstånd till de tilltagande försöken att kriminalisera stöd till rättvisa i Palestina i Tyskland och över hela världen. Ladda ner bilderna nedan:

Lista med organisationer och uttalanden som stödjer Khaled Barakat (uppdateras löpande)

Här är några solidaritetsuttalanden som vi har mottagit så väl som artiklar som behandlar situationen:

Följande intervju med Collectif Palestine Vaincra (medlemsorganisation i Samidoun-nätverket) gavs ursprungligen ut på franska i Chronique de Palestine. Läs originalet på franska här: https://www.chroniquepalestine.com/attaque-diffamatoire-contre-collectif-palestine-vaincra-cible-ensemble-mouvement-solidarite-avec-palestine

Denna svenska översättning bygger på den engelska översättningen: https://samidoun.net/2022/02/interview-attacks-and-defamation-against-the-collectif-palestine-vaincra-target-the-entire-palestine-solidarity-movement

Intervju med Tom Martin, talesperson för Collectif Palestine Vaincra.

28 januari 2022 – Collectif Palestine Vaincra, en väldigt aktiv och synlig organisation i Frankrike i Palestinasolidaritetsrörelsen, har varit under angrepp från pro-israeliska organisationer i flera månader.

Dessa falska och ohederliga angrepp, vars syfte är att underminera solidaritetsrörelsen för Palestina i sin helhet, drivs nu på av Nationalförsamlingens ledamöter som går så långt att de kräver organisationens upplösning.

Dessa hot ska inte tas lätt på, som bevisat av den pågående administrativa upplösningsproceduren mot Nantes révoltée, där regeringens outtalade mål är att i dess ställe lämna gatorna fria för framför allt extremhögern.

Palestine Chronicle ville ge plats åt organisationens talesperson, Tom Martin, som gick med på att svara på våra frågor.

—————————————————————

Fråga: Hur började Collectif Palestine Vaincra sitt arbete? Vad är dess aktionsområdens, dess huvudkampanjer?

Tom Martin: Collectif Palestine Vaincra grundades tre år sedan, 2019, och är resultatet av ett årtiondes arbete i Toulouseregionen till stöd för de palestinska folket och, i synnerhet, Georges Ibrahim Abdallah.

Motivet för våra handlingar är att stödja det palestinska folket och dess motstånd. Detta görs genom både medvetandehöjande och utbildande kampanjer, som till om de palestinska fångarnas tillvaro, situationen i det ockuperade Naqab, läget med blockaden av Gaza eller koloniseringen av Västbanken under ockupation, eller verkligheten för de som bor i det ockuperade Palestina ’48.

Men det är också ett kollektiv som riktar sig mot konkreta handlingar. Varje månade sätter vi upp ett informationsstånd i stadskärnan och i arbetarkvarteren i Toulouse.

Vi genomför medvetandehöjande kampanjer och verkar för bojkott av Israel, till exempel med en kampanj för att kräva att Toulouse upphör vara tvillingstad med Tel Aviv, huvudstad för israelisk apartheid. Vi driver kampanjer för att ifrågasätta politiska ledare och fördöma deras aktiva delaktighet i israelisk kolonisering.

Kortfattat så är vi ett kollektiv som är hängivet både till att både föra fram en radikal antisionism, radikal antikolonialism, för Palestinas befrielse från floden till havet, och till att normalisera dessa ståndpunkter i den franska politiska scenen som tyvärr fortfarande är för eftergiven i dessa frågor.

Samtidigt siktar vi på att vara ett kollektiv som är rotat i ett arbete med folket, med regelbundenhet och konsekvens.

F: Frågan om palestinska fångar i Israel är uppenbart av särskild vikt för Collectif Palestine Vaincra… Vad är skälet till detta?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra är medlem i det internationella Samidoun-nätverket, och vi tror att stöd till de palestinska fångarna är centralt för försvaret av Palestina.

Det är uppenbart att ett stöd till försvaret av grundläggande rättigheter, mot tortyr, och mot administrativt förvar, som är särskilt barbariska rutiner.

Men vårt stöd är framför allt ett politiskt stöd för palestinska kämpar, eftersom för oss så förkroppsligar de palestinska politiska fångarna det palestinska motståndet.

Faktum är att deras fångenskap symboliserar faktumet att det palestinska folket fortsätter att outtröttligt kämpa för sina rättigheter och befrielse.

Därför är, i vår mening, försvaret av palestinska fångar försvaret av palestinskt motstånd, och därför är försvaret av fångar en central fråga för oss.

F: Hur analyserar ni sioniststatens roll på det internationella planet?

T.M.: För oss är Israel, sioniststaten, uppenbart en kolonial, rasistisk apartheidstat, men mer exakt är det en västerländsk bosättning i regionen.

Sioniststaten är en vakthund för västerländska intressen, imperialistiska intressen, och det är därför viktigt att vara antisionist eftersom kamp mot sioniststaten är kamp mot vår egen imperialism: Fransk imperialism och dess intressen i Mellanöstern.

När vi säger att vi stödjer det palestinska folket och dess motstånd är det ett stöd till en gemensam antiimperialistisk kamp eftersom Palestinas befrielse skulle ha en avsevärd effekt på arabvärlden såväl som de imperialistiska centra, inklusive Frankrike.

F: Collectif Palestine Vaincra har i flera månader varit mål för mediala angrepp i text och tal i Frankrike – till och med från parlamentariker – samordnade av pro-israeliska påverkansgrupper. Det uttalade målet är att införa ett förbud mot denna organisation. Kan du sammanfatta dessa angrepps karaktär och ursprung i några rader?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra stödjer det palestinska motståndet i alla dess former och i dess inriktningars mångfald. Inom detta ramverk förespråkar vi progressiva organisationer som är del av det palestinska motståndet, så som Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP).

Hur som helst så är anklagelserna om organisatoriska eller strukturella kopplingar till detta parti falska. Låt oss komma ihåg att i Europe stödjer hundratals organisationer och många europeiska parlamentariker det palestinska motståndet, och smutskastningskampanjerna som har lanserats mot oss av Israels anhängare kommer inte att tysta oss.

Vidare fördömer vi klassificeringen av det palestinska motståndets mest framstående organisationer som ”terrorister”. Denna särskilt skandalösa klassning syftar till att tysta solidariteten med det palestinska folket och dess motstånd.

Detta motstånd är legitimt, inklusive dess väpnade del, och har betonats i flertal av Förenta nationernas resolutioner, enligt vilka folk som är offer för kolonialism har rätt att göra motstånd för att befria sig själva.

F: Angreppen på Palestinasolidaritetsrörelsen återkommer i hela västvärlden, och den israeliska staten har en aktiv politik i denna fråga, med stora finansiella resurser. Ett av de mest påfallande exemplen på detta är i Storbritannien där solidaritet har officiellt kriminaliserats. Ser då någon liknande utveckling i Frankrike?

T.M.: Vi ser att bilden av Israel har försämrats hastigt eftersom det blir mer och mer uppenbart för världen att denna stat inte är en stat som andra, att det är en stat som bedriver apartheidpolitik, rasistisk segregationspolitk, som har förtryckt det palestinska folket i över 70 år.

Inför detta har den israeliska extremhögern mångdubblat sina kampanjer för att smutskasta och angripa anhängare av rättvisa i Palestina.

Självklart kan vi minnas angreppen på BDS-rörelsen, rörelsen för bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel, eftersom denna rörelsen ses som ett strategiskt hot av anhängare till israelisk apartheid.

Men detta är bara en aspekt av repressionskampanjerna, det är bara att se på kampanjerna kring antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism, som på ett skandalöst vis likställer antisionism – som är antirasism – med antisemitism.

Det finns också angrepp kring de påstådda terroranklagelserna som har berört vårt nätverk, Samidoun, men som nyligen också har riktat in sig på sex palestinska civilsamhällesorganisationer som försvarar det palestinska folkets mest grundläggande rättigheter.

Kort sagt så är syftet med alla dessa processer att kriminalisera stöd till det palestinska folket och vi tror på att vi inte får ge efter för skrämseltaktikerna och fortsätta vår antikoloniala kamp.

F: Har en ny tröskel passerats efter flertalet anti-BDS-angrepp som vi sett de senaste åren och som har lett till upprepade rättegångar?

T.M.: Det har definitivt passerats en tröskel genom en serie av angrepp, framför allt juridiska angrepp mot BDS-kampanjer i Frankrike, men också i Tyskland, Österrike, England, USA etc.

Men vi kan se att denna rörelse för BDS, för bojkott, är en rörelse som växer, trots skrämseltaktikerna. Vi har nyligen sett framgångar som Ben & Jerrys utträde ur israeliska bosättningar i Västbanken. Ben & Jerrys har fortfarande inte lämnat resten av ockuperade Palestina.

Vi har även sett det i det tyska domstolsbeslutet att avvisa staden Münchens antipalestinska politik.

Vi såg det i Olivia Zémors frikännande i första instansen av rättegången mot henne från israeliska läkemedelsjätten Teva, men också, och framför allt, med domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna från 2020 som fördömde Frankrike för att begränsaa yttrandefriheten efter fällande domar mot aktivister i bojkottkampanjen i Mulhouse.

Så vi ser att angreppen skärps men också att solidariteten stärks, och det är detta vi verkar för, att bygga starkare länkar med de olika organisationerna och komponenterna i Palestinasolidaritetsrörelsen.

F: Anklagelserna om antisemitism blir särskilt uppmärksammade och är klart och tydligt en del av de vapen som riktas mot Palestinasolidaritetsrörelsen idag. Vad är ert svar på detta?

T.M.: Det finns en väldigt tydlig offensiv som syftar till att likställa antisionism med antisemitism. Vi ser detta särskilt i antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism som i sina exempel likställer antisionism med en form av antisemitism, och denna definition har antagits av Nationalförsamlingen, Senaten och stadsråden i Paris och Nice.

Det är klart och tydligt att vad som står på spel med antagandet av denna definition är tystandet av stödet till det palestinska folket och antisionistiska ståndpunkter.

Vårt svar på detta är att otvetydigt och ståndaktigt uttala att vi är antisionistiska aktivister, det vill säga, antikoloniala och antirasistiska aktivister.

Vi bejakar högt och tydligt att Israel – en kolonial och rasistisk entitet – är illegitim, att det enda rättvisa och hållbara alternativet är ett fritt och demokratiskt Palestina från floden till havet.

F: Högerextrema krafter är på frammarsch i många länder, och pro-israeliska påverkansgrupper är som fiskar i vattnet… När det gäller Frankrike, påverkar detta sammanhang smutskastningskampanjerna mot er?

T.M.: Det är mer och mer uppenbart att det finns starka band mellan den internationell extremhögern och den israeliska statens ledare. Vi har till exempel sett att Netanyahu var god vän med brasilianska presidenten Bolsonaro, ungerska premiärministern Orbán, politiskt väldigt när Donald Trump etc…

I Frankrike har det skett en betydelsefull utveckling av de traditionella politiska partierna som steg för steg ifrågasätter ståndpunkten som hittills var den officiella franska ståndpunkten om den så kallade ”tvåstatslösningen”.

Vi ser fler och fler parlamentariker, politiska figurer, som Manuel Valls, Aurore Bergé, Sylvain Maillard, Eric Ciotti… som försvarar koloniseringen av Palestina, från floden till havet, som försvarar en ökad kriminalisering av stöd till det palestinska folket, som försvarar den franska statens strategisk allians med den israeliska extremhögern.

Denna politiska och ideologiska inriktning förstärker smutskastningskampanjerna mot oss, men mer allmänt vad som är på spel här är försvaret av demokratiska rättigheter och försvaret av antikoloniala och antirasistiska röster i Frankrike.

F: Ett förbud mot Collectif Palestine Vaincra vore extremt allvarligt för hela solidaritetsrörelsen eftersom det skulle öppna upp vägen för ännu mer omfattande angrepp. Vad är de första reaktionerna runt omkring er och vad borde handlingsplanen var för hela solidaritets rörelsen för Palestina?

T.M.: Efter första tillkännagivandet om kravet på vår upplösning mottog vi en stor mängd solidaritet, något som uttrycktes av många Palestinasolidaritetsorganisationer, som till exempel Nationella kollektivet för en rättvis och hållbar fred mellan palestinier och israeler, en organisation som för samman stora franska politiska partier, fackföreningar och de större Palestinavsolidaritetsorganisationerna.

Detta krav på vår upplösning har också blivit vida fördömt på det internationella planet. Det har ägt rum ett uppvaknande.

Likväl vill vi påminna om att vad som är på spel i detta försök att kriminalisera Collectif Palestine Vaincra är ett försök att kriminalisera stöd till Palestina allmänt.

Genom angreppen mot oss angrips hela Palestinasolidaritetsrörelsen, hela antikoloniala och antirastiska rörelsen.

På samma sätt måste vi stå tillsammans när BDS Montpellier angrips av prefekturens och stadens tjänstepersoner som vill censurera dess aktivister, eller när Olivia Zémor utsätts för lawfare och orättfärdiga rättegångar av Teva, samtidigt om uppropet till bojkott av Israel inte bara är rättfärdigt utan också lagligt… Vi måste stå tillsammans idag mot dessa smutskastningskampanjer och angrepp som syftar till att tysta antikoloniala och antirasistiska röster.

Intervju av Claude Zurbach, för Chronique de Palestine.

För att uppmärksamma årsdagen för Palestinska myndighetens fängslande av Ahmad Sa’adat har Samidoun-nätverket arrangerat en aktionsvecka för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet. Samidoun Stockholm och Göteborg gav sig ut på Stockholms gator för att visa solidaritet och kräva frihet åt Ahmad Sa’adat och all palestinska fångar. 

Vi placerade oss på Sergels Torg för att dela ut flygblad och prata med folk om Sa’adat, fångarna och den pågående etniska rensningen i Naqab och Sheikh Jarrah.


Attackerna mot Sa’adat, hans familj och parti från ockupationsmakten och Palestinska myndigheten, den intensifierade fördrivningen från Naqab och Jerusalem samt den pågående belägringen av Gaza är samtliga led i en omfattande strategi för att krossa det palestinska folket och dess nationella ledarskap. Eskaleringen visar på en rädsla inom den sionistiska rörelsen gentemot det folkliga motståndets växande enighet.

Attackerna mot den palestinska rörelsen skrämmer oss inte. Tvärtom är det en uppmuntran till vårt arbete till stöd för de palestinska fångarna, den palestinska diasporan och det palestinska motståndet.

Vi kräver frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar. Vi kräver ett stopp för den etniska rensningen i Sheikh Jarrah och Naqab. Vi kräver villkorslös återvändo för alla palestinska flyktingar och nationell befrielse från Jordanfloden till Medelhavet.

Vi står med kampen för rättvisa i Palestina som äger rum i Frankrike!

27 januari kommer Olivia Zémor, ordförande för EuroPalestine, ställas inför rätta efter klagomål från TEVA, det enorma israeliska läkemedelsföretaget, med stöd av högerextrema sionistiska organisationer.

TEVA har lämnat in sitt klagomål för att hon redan besegrade detta försök att tysta stödet för Palestina och bojkotten av Israel i domstol förra året. TEVA drar Olivia Zemor inför rätta igen för att hon publicerade ett upprop till bojkott av TEVA.

TEVA ger den israeliska koloniala ockupationsregimen och dess militär miljontals dollar i skatteintäkter.

Att stå med Olivia Zémor är att stå upp för rätten till bojkott av Israel och att kämpa mot kriminaliseringen av Palestinasolidaritetsrörelsen i Europa.

Samma dag kommer fransk förvaltningsdomstol också pröva ett överklagande i fallet Georges Abdallah. Målet med överklagan är att tvinga inrikesministern att sluta hindra Georges’ frigivning till Libanon.

Georges Abdallah, libanesisk kommunistisk Palestinakämpe, har hållits fängslad i Frankrike i över 37 år.

Från Naqab till Jerusalem till Gaza fortsätter den sionistiska staten att intensifiera sin brutala regim av rasism, kolonisering, apartheid, massgripanden, landstöld och belägring. Vi måste agera och bojkotta Israel!

Vi står med Georges Abdallah och kräver hans omedelbara frigivning.

Vi står med Olivia Zémor och rätten att bojkotta Israel.

Vi står med det palestinska motståndet till återvändo och Palestinas befrielse, från floden till havet.

Visartisten George Totari flydde från Palestina under Israels krig 1967 och bildade bandet Kofia i Sverige. Berättelsen om Kofia, ett band som tog med sig det palestinska folkets toner och kamp till den svenska gräsrotsmusikscenen, är inget mindre än makalös. Deras revolution är oavslutad och deras sånger genljuder än.

Datum: Lördag 15 januari 2022

Tid: Klockan 14

Plats: Biograf Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 2, Lindholmen, Göteborg

Biljetter: https://kulturpunkten.nu/evenemang/kofia-a-revolution-through-music

Dokumentären om Kofia, utgiven 2020, får nu efter flera internationella visningar äntligen sin Sverigepremiär här i Göteborg, staden där George Totari en gång bildade bandet på slutet av 60-talet. Efter själva filmen, som är ungefär 30 minuter, följer möjlighet till diskussion där vi bland annat bjuder in filmens regissör, Louis Brehony, på länk för frågor och svar om filmen.

Från officiella hemsidan: “KOFIA är den explosiva berättelsen om Europas första palestinska band, återgiven av dess musiker själva. Denna journalistiska kortfilm följer Kofias resa över fyra decennier, en resa som för med sig den palestinska revolutionens toner och klang i exil till det kris- och upprorsfyllda 21:a århundradet.

Efter att ha lämnat Palestina under Israels kolonial krig 1967 bildade George Totari banded med aktivistmusiker i Göteborg. Kofias konserter var som demonstrationer, då bandet blev känt för sitt kompromisslösa budskap och sin livliga musik. Bandet spelade in fyra album och turnerade bland annat Iran och Östtyskland. Deras sound var en unik kombination av arabiska folktraditioner med skandinavisk akustisk musik.

Bandet döptes efter den symboliska svarta och vita sjalen som bars av palestinska frihetskämpar, ett uttryck för de budskap om motstånd och ståndaktighet som bars genom musiken. Kofias klassiska protestsång, Leve Palestina, utgiven 1979, var en sång om motstånd mot förtryck med alla nödvändiga medel och att trotsigt plantera olivträd i marken.

Dokumentären spelades in i samband med att bandet återsamlades för en solidaritetskonsert för Gaza och för att arbeta på nytt material. Under inspelningen 2019 fördömde statsminister Stefan Löfven unga demonstranter för att ha sjungit Leve Palestina på 1 maj. I och med att palestinier ännu kämpar för sin framtid fortsätter Kofias musikaliska revolution att beröra människor och ifrågasätta världens tillstånd.”

Se även eventet på Facebook: https://www.facebook.com/events/233967842213835

Och se även den engelskspråkiga trailern: