Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uttrycker sitt starkaste stöd och sin solidaritet med Fusako Shigenobu, internationell fånge i den palestinska befrielsekampen. Hon har suttit fängslad i Japan i över 21 år som politisk fånge på grund av sin roll som grundare av den revolutionära organisationen Japanska röda armén (JRA), som kämpade för en revolutionär framtid för Japan samt för att hon arbetade hand i hand med palestinska revolutionärer i Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) för ett befriat Palestina. Den 28 maj i Japan kommer Fusako Shigenobu att befrias från fängelset, och hennes dotter May Shigenobu arbetar tillsammans med kamrater och anhängare runt om i världen för att välkomna hennes befrielse.

Med anledning av frihetskämpen Fusako Shigenobus frigivning efter 21 års fängelse bjuder vi i Samidoun Göteborg in till visning av filmen “Children of the Revolution”.

Tid: Onsdag 25 maj 18:00
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg (ingång under Hagabions trappa, ring på porttelefonen till höger om dörren).

Filmen handlar om Shigenobu och den tyska revolutionären Ulrike Meinhof, och beskrivs:
“Inspired by the student revolutions of 1968, Ulrike Meinhof and Fusako Shigenobu became the leading revolutionaries of their time, as leaders of the Baader Meinhof Group and the Japanese Red Army. Appalled by the killing in Vietnam, they worked with Palestinian freedom fighters to overthrow capitalism through world revolution. Packed with extraordinary archive footage, the film sees journalists Bettina Röhl and May Shigenobu explore the lives of their mothers, Ulrike and Fusako, giving us a unique perspective on two of the most notorious ‘’terrorists’ in modern history. With capitalism in crisis and revolution sweeping the Arab world, we look back and ask: what were they fighting for and what have we learned?”

Fusako Shigenobu var en av grundarna till Japanska röda armén, en antiimperialistisk väpnad grupp som kämpade mot japansk monarki och kapitalism men även för palestinsk frigörelse och hade nära band till Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Shigenobu har suttit fängslad sedan 2006. Läs mer om henne på https://www.facebook.com/shigenobufusako.

Den palestinske skribenten Khaled Barakats rättsfall kommer att dras inför domstol 11 mars 2022. Barakat kämpar tillbaka mot Berlins migrationsverk som har påtvingat honom ett politiskt förbud, som hindrar honom från att delta i politiska och sociala arrangemang och aktiviteter, och mot deras order om att han ska förvisas från landet i fyra år. Barakat deporterades från Tyskland augusti 2019 och har överklagat migrationsverkets handling. Klicka här för att donera till stöd för denna viktiga juridiska strid.

Khaled Barakats fall är inte bara ett individuellt fall av repression. Det är del av ett systematiskt angrepp på palestinsk organisering, politiskt uttryck och tänkande Tyskland. I Tyskland lever en av Europas största palestinska gemenskaper, men landets officiella politik ger inte bara sitt stöd åt Israels kolonisering av Palestina utan förföljer palestinska och propalestinska uttryck i Tyskland aggressivt.

Sedan utvisningen av Barakat har ett flertal palestinier i Tyskland utsatts för liknande handlingar av migrationsverket, handlingar som riktat in sig på offentliga eller till och med privata politiska uttryck till stöd för palestinska rättigheter. Palestinska och propalestinska akademiker fortsätter att utstå systematiska försök att tysta dem och förneka den tillgång till offentliga rum. Allra senast har Deutsche Welle – Tysklands statliga utlandskanal – avskedat palestinska och arabisks journalister baserat på dessa personers inlägg på sociala medier om Palestina eller om motstånd mot hoten mot yttrandefrihet i Europa.

Viktiga segrar har uppnåtts när folk har gjort motstånd i rättssalar! Senast fastslog Tysklands högsta administrativa domstol att Münchens stad inte kan förvägra grupper och deras verksamhet offentliga utrymmen för att grupperna förespråkar bojkott, avinvestering och sanktioner mot Israel. Aktivisterna ”the Humboldt 3” kämpade tillbaka och vann mot försöken att stämpla dem som kriminella för att ha protesterat mot en israelisk tjänsteperson på Berlins universitet.

Nu, tre år senare, dras Khaled Barakats fall inför tysk domstol. Stötta denna viktiga kamp mot politisk repression. Vi måste stå för rättsliga kostnader och översättningsarvoden. Klicka här för att donera. Allt överskott från denna insamling kommer gå till stödja andra palestinier och propalestinska aktivister som står inför liknande repressiva migrationsförfaranden.

Du kan donera var i världen du än befinner dig!

Om du vill donera med check, gör den utbetalbar till ”AfGJ / Samidoun” och skicka den till:

AfGJ / Samidoun
225 E 26th St, Suite 1
Tucson, AZ 85713
USA

Donationerna kan vara skattebefriade beroende på lokala lagar.
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network erhåller skattetekniskt stöd från Alliance for Global Justice, en skattebefriad 501(c)(3)-organisation.
På ditt saldo kommer Alliance for Global Justice stå som mottagare för din donation till Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network.

 

Lär dig mer om rättsfallet:

Vem är Khaled Barakat?

Khaled Barakat är en palestinsk skribent och aktivist vars texter har publicerats vitt och brett på engelska och arabiska. Han beskriver varför han är en måltavla:

”Huvudorsaken till att tyska myndigheter tog beslutet om att bannlysa mig från Tyskland i fyra år att tysta och kuva de palestinska och arabiska gemenskaperna i Tyskland i allmänhet. Fallet började med att jag fråntogs rätten att tala, med det politiska förbudet mot mitt tal vid ett arrangemang 22 juni 2019, då ett arrangemang anordnat av tre arabiska gemenskapsorganisationer stängdes ner. Mitt planerade tal vid detta arrangemang var en diskussion om Trumps så kallade ”århundradets affär” och det uppfattades som så oacceptabelt att jag skulle behandla detta ämne att polisen blev ditskickad för att förhindra det från att äga rum.

Det började som ett angrepp på yttrandefrihet och fortsätter vara ett angrepp på yttrandefrihet. Tyskland försöker göra mig till ett ”exempel” för att visa att de som gör motstånd mot Israel och den tyska politiska hållningen till stöd för ockupanten och kolonisatören kommer att bli måltavlor för tystande och repression. Det vill inte att Israel – eller Tyskland – ska drabbas av den här sortens öppna kritik.”

Läs mer om fallet:

Se denna video från Redfish för att lära dig mer om fallet:

 

Vilka andra fall av antipalestinsk rasism äger rum i Tyskland?

Under de tre åren sedan det politiska förbudet mot Barakat har antipalestinsk rasism och repression bara fortsatt att växa. Flera andra palestinier har delgivits liknande migrationsupplysningar, förvägrats visum och utsatts för försök att uteslutas från landet för att ha deltagit i demonstrationer eller möten till stöd för Palestina. Nyligen har arabiska och palestinska journalister på Deutsche Welle avskedats på grund av inlägg på sociala medier om Palestina.

Detta angrepp på yttrandefriheten kommer hand i hand med:

Rättsliga handlingar har vunnit några viktiga segrar i Tysklands administrativa domstolar, och detta fall är viktigt i motståndet mot de eskalerande försöken att tysta den palestinska gemenskapen och folk som står upp för rättvisa i Palestina.

Vad kan du göra?

 1. Lämna en donation till stöd för motståndets rättsliga kostnader! Efter nästan tre år ska Khaled Barakats fall behandlas i domstol. Hjälp till att stötta detta viktiga arbete i motstånd mot politisk repression. Vi behöver bekosta alla juridiska kostnader och översättningsarvoden. Klicka här för att donera. Allt överskott går till stöd för palestinier och propalestinska aktivister som befinner sig i liknande repressiva rättsfall.

 2. Stöd palestinska rättigheter i Tyskland med ett uttalande, en gatuaktion eller någon annan aktivitet. Skriv ett utlåtande från din organisation om dessa fall och dela uppropet med era medlemmar. Lyft dessa frågor vid demonstrationer för rättvisa i ditt lokalsamhälle eller protestera utanför en tysk ambassad eller ett konsulat. Maila oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook om ditt uttalande, evenemang eller aktion.

 3. Ring en tysk ambassad eller ett konsulat i ditt område och säg ifrån om de pågående angreppen mot palestinska rättigheter i Tyskland. Använd denna länk för att hitta en ambassad eller ett konsulat i ditt område! Hitta en tysk ambassad eller konsulat på: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/1256/Tyskland-i-Stockholm

  När du ringer, säg förslagsvis detta: ”Mitt namn är ___ och jag ringer från ___. Jag ringer om de pågående angreppen i Tyskland på förespråkare för rättvisa i Palestina. Framför allt det politiska förbudet och fördrivningen av palestinske skribenten Khaled Barakat i Berlin. Hans fall kommer dras inför domstol 11 mars i Berlin, och Tysklands handlingar är uppenbart odemokratiska och en direkt kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Palestinier måste få rätt att tala.”

 4. Skriv ett brev till tyska ambassaden eller konsulatet i ditt område i ditt eller din organisations namn mot repressionen mot och deportationen av Khaled Barakat och till stöd för palestinska rättigheter. Här är ett enkelt exempelbrev som du kan använda eller anpassa som du önskar:

  Tyska förbundsrepublikens ambassad
  ADRESS

  Till den det berör,

  Vi skriver för att uttrycks vår djupaste oro inför den pågående repressionen mot palestinska rättigheter och palestinsk aktivism i Tyskland. Vi är djupt oroade över utvecklingen av en polisstatsatmosfär som tystar av palestinsk aktivism, en atmosfär som speglar rasism, repression och diskriminering.

  Vi är särskilt oroade över den palestinske skribenten Khaled Barakats fall som kommer lyftas i en domstol i Berlin 11 mars. Anklagelserna mot hans uttalanden och texter är falska och felaktiga; hans skrivande utmanar kolonialism och orättvisa och för fram en vision om universell rättvisa och befrielse. För detta har han utsatts för ett politiskt förbud och utvisats från Tyskland på fyra års tid.

  Vi betonar att vi är förfärade av tystandet och repressionen som upprepat riktas mot palestinier och Palestinavänner i Tyskland och vi ser grundläggande mänskliga rättigheter hotas och redan nu kränkas.

  Vidare manar vi även Förbundsrepubliken Tyskland att slå vakt om mänskliga rättigheter i internationella sammanhang och vidta betydande handlingar för att stoppa de pågående israeliska angreppen mot det palestinska folket, inklusive stöd till ett militärt embargo mot Israel.

  Med vänliga hälsningar

  XXXXXXX

  En lista på tyska ambassader och konsulat finns tillgänglig här: https://www.svenska-ambassaden.com/Ambassad/1256/Tyskland-i-Stockholm

 5. Ta en bild eller spela in en video ensam eller i grupp med kampanjens affisch, göra din egna skyltar och dela dem i sociala medier! Tagga oss på Facebook, Twitter eller Instagram för att visa oss din solidaritet med Khaled Barakat och ditt stöd för palestinska rättigheter!

  Använd någon av bilderna nedan i ditt solidaritetsuttryck! Skriv ut plakaten och affischerna och ta med dem till en demonstration, eller ta en selfie med dem och dela den i sociala medier. Du kan använda omslagsbilden på ditt Facebook-konto eller på andra ställen för att visa ditt stöd för Khaled Barakat och ditt motstånd till de tilltagande försöken att kriminalisera stöd till rättvisa i Palestina i Tyskland och över hela världen. Ladda ner bilderna nedan:

Lista med organisationer och uttalanden som stödjer Khaled Barakat (uppdateras löpande)

Här är några solidaritetsuttalanden som vi har mottagit så väl som artiklar som behandlar situationen:

Följande intervju med Collectif Palestine Vaincra (medlemsorganisation i Samidoun-nätverket) gavs ursprungligen ut på franska i Chronique de Palestine. Läs originalet på franska här: https://www.chroniquepalestine.com/attaque-diffamatoire-contre-collectif-palestine-vaincra-cible-ensemble-mouvement-solidarite-avec-palestine

Denna svenska översättning bygger på den engelska översättningen: https://samidoun.net/2022/02/interview-attacks-and-defamation-against-the-collectif-palestine-vaincra-target-the-entire-palestine-solidarity-movement

Intervju med Tom Martin, talesperson för Collectif Palestine Vaincra.

28 januari 2022 – Collectif Palestine Vaincra, en väldigt aktiv och synlig organisation i Frankrike i Palestinasolidaritetsrörelsen, har varit under angrepp från pro-israeliska organisationer i flera månader.

Dessa falska och ohederliga angrepp, vars syfte är att underminera solidaritetsrörelsen för Palestina i sin helhet, drivs nu på av Nationalförsamlingens ledamöter som går så långt att de kräver organisationens upplösning.

Dessa hot ska inte tas lätt på, som bevisat av den pågående administrativa upplösningsproceduren mot Nantes révoltée, där regeringens outtalade mål är att i dess ställe lämna gatorna fria för framför allt extremhögern.

Palestine Chronicle ville ge plats åt organisationens talesperson, Tom Martin, som gick med på att svara på våra frågor.

—————————————————————

Fråga: Hur började Collectif Palestine Vaincra sitt arbete? Vad är dess aktionsområdens, dess huvudkampanjer?

Tom Martin: Collectif Palestine Vaincra grundades tre år sedan, 2019, och är resultatet av ett årtiondes arbete i Toulouseregionen till stöd för de palestinska folket och, i synnerhet, Georges Ibrahim Abdallah.

Motivet för våra handlingar är att stödja det palestinska folket och dess motstånd. Detta görs genom både medvetandehöjande och utbildande kampanjer, som till om de palestinska fångarnas tillvaro, situationen i det ockuperade Naqab, läget med blockaden av Gaza eller koloniseringen av Västbanken under ockupation, eller verkligheten för de som bor i det ockuperade Palestina ’48.

Men det är också ett kollektiv som riktar sig mot konkreta handlingar. Varje månade sätter vi upp ett informationsstånd i stadskärnan och i arbetarkvarteren i Toulouse.

Vi genomför medvetandehöjande kampanjer och verkar för bojkott av Israel, till exempel med en kampanj för att kräva att Toulouse upphör vara tvillingstad med Tel Aviv, huvudstad för israelisk apartheid. Vi driver kampanjer för att ifrågasätta politiska ledare och fördöma deras aktiva delaktighet i israelisk kolonisering.

Kortfattat så är vi ett kollektiv som är hängivet både till att både föra fram en radikal antisionism, radikal antikolonialism, för Palestinas befrielse från floden till havet, och till att normalisera dessa ståndpunkter i den franska politiska scenen som tyvärr fortfarande är för eftergiven i dessa frågor.

Samtidigt siktar vi på att vara ett kollektiv som är rotat i ett arbete med folket, med regelbundenhet och konsekvens.

F: Frågan om palestinska fångar i Israel är uppenbart av särskild vikt för Collectif Palestine Vaincra… Vad är skälet till detta?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra är medlem i det internationella Samidoun-nätverket, och vi tror att stöd till de palestinska fångarna är centralt för försvaret av Palestina.

Det är uppenbart att ett stöd till försvaret av grundläggande rättigheter, mot tortyr, och mot administrativt förvar, som är särskilt barbariska rutiner.

Men vårt stöd är framför allt ett politiskt stöd för palestinska kämpar, eftersom för oss så förkroppsligar de palestinska politiska fångarna det palestinska motståndet.

Faktum är att deras fångenskap symboliserar faktumet att det palestinska folket fortsätter att outtröttligt kämpa för sina rättigheter och befrielse.

Därför är, i vår mening, försvaret av palestinska fångar försvaret av palestinskt motstånd, och därför är försvaret av fångar en central fråga för oss.

F: Hur analyserar ni sioniststatens roll på det internationella planet?

T.M.: För oss är Israel, sioniststaten, uppenbart en kolonial, rasistisk apartheidstat, men mer exakt är det en västerländsk bosättning i regionen.

Sioniststaten är en vakthund för västerländska intressen, imperialistiska intressen, och det är därför viktigt att vara antisionist eftersom kamp mot sioniststaten är kamp mot vår egen imperialism: Fransk imperialism och dess intressen i Mellanöstern.

När vi säger att vi stödjer det palestinska folket och dess motstånd är det ett stöd till en gemensam antiimperialistisk kamp eftersom Palestinas befrielse skulle ha en avsevärd effekt på arabvärlden såväl som de imperialistiska centra, inklusive Frankrike.

F: Collectif Palestine Vaincra har i flera månader varit mål för mediala angrepp i text och tal i Frankrike – till och med från parlamentariker – samordnade av pro-israeliska påverkansgrupper. Det uttalade målet är att införa ett förbud mot denna organisation. Kan du sammanfatta dessa angrepps karaktär och ursprung i några rader?

T.M.: Collectif Palestine Vaincra stödjer det palestinska motståndet i alla dess former och i dess inriktningars mångfald. Inom detta ramverk förespråkar vi progressiva organisationer som är del av det palestinska motståndet, så som Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP).

Hur som helst så är anklagelserna om organisatoriska eller strukturella kopplingar till detta parti falska. Låt oss komma ihåg att i Europe stödjer hundratals organisationer och många europeiska parlamentariker det palestinska motståndet, och smutskastningskampanjerna som har lanserats mot oss av Israels anhängare kommer inte att tysta oss.

Vidare fördömer vi klassificeringen av det palestinska motståndets mest framstående organisationer som ”terrorister”. Denna särskilt skandalösa klassning syftar till att tysta solidariteten med det palestinska folket och dess motstånd.

Detta motstånd är legitimt, inklusive dess väpnade del, och har betonats i flertal av Förenta nationernas resolutioner, enligt vilka folk som är offer för kolonialism har rätt att göra motstånd för att befria sig själva.

F: Angreppen på Palestinasolidaritetsrörelsen återkommer i hela västvärlden, och den israeliska staten har en aktiv politik i denna fråga, med stora finansiella resurser. Ett av de mest påfallande exemplen på detta är i Storbritannien där solidaritet har officiellt kriminaliserats. Ser då någon liknande utveckling i Frankrike?

T.M.: Vi ser att bilden av Israel har försämrats hastigt eftersom det blir mer och mer uppenbart för världen att denna stat inte är en stat som andra, att det är en stat som bedriver apartheidpolitik, rasistisk segregationspolitk, som har förtryckt det palestinska folket i över 70 år.

Inför detta har den israeliska extremhögern mångdubblat sina kampanjer för att smutskasta och angripa anhängare av rättvisa i Palestina.

Självklart kan vi minnas angreppen på BDS-rörelsen, rörelsen för bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel, eftersom denna rörelsen ses som ett strategiskt hot av anhängare till israelisk apartheid.

Men detta är bara en aspekt av repressionskampanjerna, det är bara att se på kampanjerna kring antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism, som på ett skandalöst vis likställer antisionism – som är antirasism – med antisemitism.

Det finns också angrepp kring de påstådda terroranklagelserna som har berört vårt nätverk, Samidoun, men som nyligen också har riktat in sig på sex palestinska civilsamhällesorganisationer som försvarar det palestinska folkets mest grundläggande rättigheter.

Kort sagt så är syftet med alla dessa processer att kriminalisera stöd till det palestinska folket och vi tror på att vi inte får ge efter för skrämseltaktikerna och fortsätta vår antikoloniala kamp.

F: Har en ny tröskel passerats efter flertalet anti-BDS-angrepp som vi sett de senaste åren och som har lett till upprepade rättegångar?

T.M.: Det har definitivt passerats en tröskel genom en serie av angrepp, framför allt juridiska angrepp mot BDS-kampanjer i Frankrike, men också i Tyskland, Österrike, England, USA etc.

Men vi kan se att denna rörelse för BDS, för bojkott, är en rörelse som växer, trots skrämseltaktikerna. Vi har nyligen sett framgångar som Ben & Jerrys utträde ur israeliska bosättningar i Västbanken. Ben & Jerrys har fortfarande inte lämnat resten av ockuperade Palestina.

Vi har även sett det i det tyska domstolsbeslutet att avvisa staden Münchens antipalestinska politik.

Vi såg det i Olivia Zémors frikännande i första instansen av rättegången mot henne från israeliska läkemedelsjätten Teva, men också, och framför allt, med domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna från 2020 som fördömde Frankrike för att begränsaa yttrandefriheten efter fällande domar mot aktivister i bojkottkampanjen i Mulhouse.

Så vi ser att angreppen skärps men också att solidariteten stärks, och det är detta vi verkar för, att bygga starkare länkar med de olika organisationerna och komponenterna i Palestinasolidaritetsrörelsen.

F: Anklagelserna om antisemitism blir särskilt uppmärksammade och är klart och tydligt en del av de vapen som riktas mot Palestinasolidaritetsrörelsen idag. Vad är ert svar på detta?

T.M.: Det finns en väldigt tydlig offensiv som syftar till att likställa antisionism med antisemitism. Vi ser detta särskilt i antagandet av IHRA-definitionen av antisemitism som i sina exempel likställer antisionism med en form av antisemitism, och denna definition har antagits av Nationalförsamlingen, Senaten och stadsråden i Paris och Nice.

Det är klart och tydligt att vad som står på spel med antagandet av denna definition är tystandet av stödet till det palestinska folket och antisionistiska ståndpunkter.

Vårt svar på detta är att otvetydigt och ståndaktigt uttala att vi är antisionistiska aktivister, det vill säga, antikoloniala och antirasistiska aktivister.

Vi bejakar högt och tydligt att Israel – en kolonial och rasistisk entitet – är illegitim, att det enda rättvisa och hållbara alternativet är ett fritt och demokratiskt Palestina från floden till havet.

F: Högerextrema krafter är på frammarsch i många länder, och pro-israeliska påverkansgrupper är som fiskar i vattnet… När det gäller Frankrike, påverkar detta sammanhang smutskastningskampanjerna mot er?

T.M.: Det är mer och mer uppenbart att det finns starka band mellan den internationell extremhögern och den israeliska statens ledare. Vi har till exempel sett att Netanyahu var god vän med brasilianska presidenten Bolsonaro, ungerska premiärministern Orbán, politiskt väldigt när Donald Trump etc…

I Frankrike har det skett en betydelsefull utveckling av de traditionella politiska partierna som steg för steg ifrågasätter ståndpunkten som hittills var den officiella franska ståndpunkten om den så kallade ”tvåstatslösningen”.

Vi ser fler och fler parlamentariker, politiska figurer, som Manuel Valls, Aurore Bergé, Sylvain Maillard, Eric Ciotti… som försvarar koloniseringen av Palestina, från floden till havet, som försvarar en ökad kriminalisering av stöd till det palestinska folket, som försvarar den franska statens strategisk allians med den israeliska extremhögern.

Denna politiska och ideologiska inriktning förstärker smutskastningskampanjerna mot oss, men mer allmänt vad som är på spel här är försvaret av demokratiska rättigheter och försvaret av antikoloniala och antirasistiska röster i Frankrike.

F: Ett förbud mot Collectif Palestine Vaincra vore extremt allvarligt för hela solidaritetsrörelsen eftersom det skulle öppna upp vägen för ännu mer omfattande angrepp. Vad är de första reaktionerna runt omkring er och vad borde handlingsplanen var för hela solidaritets rörelsen för Palestina?

T.M.: Efter första tillkännagivandet om kravet på vår upplösning mottog vi en stor mängd solidaritet, något som uttrycktes av många Palestinasolidaritetsorganisationer, som till exempel Nationella kollektivet för en rättvis och hållbar fred mellan palestinier och israeler, en organisation som för samman stora franska politiska partier, fackföreningar och de större Palestinavsolidaritetsorganisationerna.

Detta krav på vår upplösning har också blivit vida fördömt på det internationella planet. Det har ägt rum ett uppvaknande.

Likväl vill vi påminna om att vad som är på spel i detta försök att kriminalisera Collectif Palestine Vaincra är ett försök att kriminalisera stöd till Palestina allmänt.

Genom angreppen mot oss angrips hela Palestinasolidaritetsrörelsen, hela antikoloniala och antirastiska rörelsen.

På samma sätt måste vi stå tillsammans när BDS Montpellier angrips av prefekturens och stadens tjänstepersoner som vill censurera dess aktivister, eller när Olivia Zémor utsätts för lawfare och orättfärdiga rättegångar av Teva, samtidigt om uppropet till bojkott av Israel inte bara är rättfärdigt utan också lagligt… Vi måste stå tillsammans idag mot dessa smutskastningskampanjer och angrepp som syftar till att tysta antikoloniala och antirasistiska röster.

Intervju av Claude Zurbach, för Chronique de Palestine.

För att uppmärksamma årsdagen för Palestinska myndighetens fängslande av Ahmad Sa’adat har Samidoun-nätverket arrangerat en aktionsvecka för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet. Samidoun Stockholm och Göteborg gav sig ut på Stockholms gator för att visa solidaritet och kräva frihet åt Ahmad Sa’adat och all palestinska fångar. 

Vi placerade oss på Sergels Torg för att dela ut flygblad och prata med folk om Sa’adat, fångarna och den pågående etniska rensningen i Naqab och Sheikh Jarrah.


Attackerna mot Sa’adat, hans familj och parti från ockupationsmakten och Palestinska myndigheten, den intensifierade fördrivningen från Naqab och Jerusalem samt den pågående belägringen av Gaza är samtliga led i en omfattande strategi för att krossa det palestinska folket och dess nationella ledarskap. Eskaleringen visar på en rädsla inom den sionistiska rörelsen gentemot det folkliga motståndets växande enighet.

Attackerna mot den palestinska rörelsen skrämmer oss inte. Tvärtom är det en uppmuntran till vårt arbete till stöd för de palestinska fångarna, den palestinska diasporan och det palestinska motståndet.

Vi kräver frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar. Vi kräver ett stopp för den etniska rensningen i Sheikh Jarrah och Naqab. Vi kräver villkorslös återvändo för alla palestinska flyktingar och nationell befrielse från Jordanfloden till Medelhavet.

Vi står med kampen för rättvisa i Palestina som äger rum i Frankrike!

27 januari kommer Olivia Zémor, ordförande för EuroPalestine, ställas inför rätta efter klagomål från TEVA, det enorma israeliska läkemedelsföretaget, med stöd av högerextrema sionistiska organisationer.

TEVA har lämnat in sitt klagomål för att hon redan besegrade detta försök att tysta stödet för Palestina och bojkotten av Israel i domstol förra året. TEVA drar Olivia Zemor inför rätta igen för att hon publicerade ett upprop till bojkott av TEVA.

TEVA ger den israeliska koloniala ockupationsregimen och dess militär miljontals dollar i skatteintäkter.

Att stå med Olivia Zémor är att stå upp för rätten till bojkott av Israel och att kämpa mot kriminaliseringen av Palestinasolidaritetsrörelsen i Europa.

Samma dag kommer fransk förvaltningsdomstol också pröva ett överklagande i fallet Georges Abdallah. Målet med överklagan är att tvinga inrikesministern att sluta hindra Georges’ frigivning till Libanon.

Georges Abdallah, libanesisk kommunistisk Palestinakämpe, har hållits fängslad i Frankrike i över 37 år.

Från Naqab till Jerusalem till Gaza fortsätter den sionistiska staten att intensifiera sin brutala regim av rasism, kolonisering, apartheid, massgripanden, landstöld och belägring. Vi måste agera och bojkotta Israel!

Vi står med Georges Abdallah och kräver hans omedelbara frigivning.

Vi står med Olivia Zémor och rätten att bojkotta Israel.

Vi står med det palestinska motståndet till återvändo och Palestinas befrielse, från floden till havet.

Visartisten George Totari flydde från Palestina under Israels krig 1967 och bildade bandet Kofia i Sverige. Berättelsen om Kofia, ett band som tog med sig det palestinska folkets toner och kamp till den svenska gräsrotsmusikscenen, är inget mindre än makalös. Deras revolution är oavslutad och deras sånger genljuder än.

Datum: Lördag 15 januari 2022

Tid: Klockan 14

Plats: Biograf Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 2, Lindholmen, Göteborg

Biljetter: https://kulturpunkten.nu/evenemang/kofia-a-revolution-through-music

Dokumentären om Kofia, utgiven 2020, får nu efter flera internationella visningar äntligen sin Sverigepremiär här i Göteborg, staden där George Totari en gång bildade bandet på slutet av 60-talet. Efter själva filmen, som är ungefär 30 minuter, följer möjlighet till diskussion där vi bland annat bjuder in filmens regissör, Louis Brehony, på länk för frågor och svar om filmen.

Från officiella hemsidan: “KOFIA är den explosiva berättelsen om Europas första palestinska band, återgiven av dess musiker själva. Denna journalistiska kortfilm följer Kofias resa över fyra decennier, en resa som för med sig den palestinska revolutionens toner och klang i exil till det kris- och upprorsfyllda 21:a århundradet.

Efter att ha lämnat Palestina under Israels kolonial krig 1967 bildade George Totari banded med aktivistmusiker i Göteborg. Kofias konserter var som demonstrationer, då bandet blev känt för sitt kompromisslösa budskap och sin livliga musik. Bandet spelade in fyra album och turnerade bland annat Iran och Östtyskland. Deras sound var en unik kombination av arabiska folktraditioner med skandinavisk akustisk musik.

Bandet döptes efter den symboliska svarta och vita sjalen som bars av palestinska frihetskämpar, ett uttryck för de budskap om motstånd och ståndaktighet som bars genom musiken. Kofias klassiska protestsång, Leve Palestina, utgiven 1979, var en sång om motstånd mot förtryck med alla nödvändiga medel och att trotsigt plantera olivträd i marken.

Dokumentären spelades in i samband med att bandet återsamlades för en solidaritetskonsert för Gaza och för att arbeta på nytt material. Under inspelningen 2019 fördömde statsminister Stefan Löfven unga demonstranter för att ha sjungit Leve Palestina på 1 maj. I och med att palestinier ännu kämpar för sin framtid fortsätter Kofias musikaliska revolution att beröra människor och ifrågasätta världens tillstånd.”

Se även eventet på Facebook: https://www.facebook.com/events/233967842213835

Och se även den engelskspråkiga trailern:

Följande presentation gavs lördag 20 november i Köpenhamn av Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun-nätverket baserad i Toulouse, Frankrike. Presentationen gavs som del av den danska antiimperialistiska organisationen Internationalt Forums 50-årskonferens och firande. Collectif deltog i arrangemanget tillsammans med Samidoun-medlemmar från Nederländerna, Sverige och Belgien såväl som delegater från Filippinerna, Spanien, Grönland och England. Nedan är hela Collectifs presentation om solidaritet med palestinskt motstånd och befrielsekamp, översatt från originalet på franska (finns även på engelska).

Ljudinspelning av presentationen på Internationalt Forums 50-årsfirande.

Tack till Internationalt Forum för inbjudan till detta möte. Vi tackade omedelbart ja, eftersom vi uppskattar ert viktiga mångåriga arbete till stöd för Palestina och för bojkott av den sionistiska ockupationen. Och tack till alla de andra inbjudna talarna, särskilt Palestine Action, till vilka vi återigen utsträcker vår fullständiga solidaritet när de står inför repression.

Jag talar för Collectif Palestina Vaincra (“Kollektivet Palestina kommer att segra”), en organisation baserad i Toulouse, Frankrike som stödjer det palestinska motståndet, medlem i det internationella Samidoun-nätverket och deltagande organisationer i Masar Badil, rörelsen för en alternativ revolutionär palestinska väg. Vårt kollektiv grundades mars 2019 efter ett decennium av arbete till stöd för det palestinska folket och deras motstånd. Vi har den stora äran att kunna kalla Georges Abdallah, arabisk kommunistisk fängslad i Frankrike sedan mer än 37 år, och Leila Khaled, ikon för palestinska motståndet, våra hedersmedlemmar.

Att stödja Palestina: En antiimperialistisk kamp

Grundandet av Collectif motiverades av en enkel observation. I Frankrike domineras solidaritetsrörelsen med det palestinska folket till stor del av en humanitär strategi, som i praktiken erkänner den sionistiska statens ”legitimitet” och följer Osloavtalets kapitulationistiska så kallade ”fredsprocess”.

Vår organisation har brutit med denna majoritetstrend i solidaritetsrörelsen genom att anta en antiimperialistisk och antikolonial inställning till den palestinska saken. Israel är inte en stat som alla andra, det är en utpost för de imperialistiska makterna i regionen byggd på bosättarkolonialism och etnisk rensning av det palestinska folket. Joe Biden, USAs president, förklarade detta med stor tydlighet när han sade: “Om inte Israel fanns skulle USA tvingas uppfinna ett Israel för att försvara sina intressen i regionen.”

Det är så klart fallet för alla de imperialistiska makter i världen som ser en pålitlig och trogen allierad i den sionistiska staten. I synnerhet har den franska imperialismen spelat och fortsätter att spela en nyckelroll i koloniseringen av Palestina: från Sykes-Picot-avtalet 1916, som utgjorde grunden för den regionens imperialistiska uppdelning mellan Frankrike och Storbritannien, till omröstningen om FNs delningsplan 1947, till tillhandahållandet av kärnkraft till den israeliska ockupationen på 1960-talet, fram till i dag genom många ekonomiska och militära avtal.

Att förstå detta är att förstå att stöd åt Palestina inte bara är att stödja det palestinska folket i deras rättmätiga kamp för rättvisa, värdighet och befrielse, men också att stödja oss själva, våra gemenskaper och vår klass i vår kamp mot våra egna länder imperialism. För det är till försvar av imperialistiska intressen i regionen, först brittiska intressen och sedan västerländska intressen i allmänhet och USAs intressen i synnerhet, som det palestinska folket har utsatts för brutal kolonisering i 104 år.

Att förstå detta är också att förstå att det palestinska folket inte bara konfronterar den sionistiska staten utan också de imperialistiska makterna och de reaktionära arabiska regimerna i deras tjänst, som till exempel Egypten och Jordanien. Rörelsen för Palestinska befrielse har därför en palestinska, arabiska och internationella dimensioner genom vilka vi alla har ett ansvar, inte till humanitärt bistånd, utan att hjälpa varandra i vår gemensamma kamp, ​​en antiimperialistiska kamp. Palestinas befrielse är en viktig hävstång för den arabiska revolutionen och för kampen mot de västerländska imperialistiska makterna. Därför är försvaret av den palestinska saken är en central fråga.

Att framhäva en tydlig linje för Palestinas befrielse

Inom detta ramverk och med denna ingång bildades vårt Collectif Palestina Vaincra runt en bekräftelse av de principer som fastställdes av den palestinska revolutionen på 1960-talet, i synnerhet försvaret av visionen om ett fritt och demokratiskt Palestina från Jordanfloden till Medelhavet och den omistliga rätten att återvända för alla palestinska flyktingar som fördrivits från sitt land.

En av våra principer är därför att kraftfullt och otvetydigt bekräfta den sionistiska statens illegitimitet och behovet av dess demontering. Som den palestinska revolutionären George Habash påpekade 1974: ”En dag kommer sanningen att stå klar för alla, att det inte finns någon fred i denna region när det finns fascistisk och rasistisk stat grundad på en reaktionär doktrin med målet att tjäna imperialistiska intressen. Parollen om ett demokratiskt samhälle i Palestina, lanserad av den palestinska revolutionen, är den enda vägen till frihet och framsteg för alla folk i regionen, inklusive judar, och detta är vägen till en permanent och varaktig fred.” Detta krav kräver att en förklaring av den sionistiska rörelsens verkliga karaktär som en kolonial och rasistisk rörelse och denna stats verkliga karaktär, nämligen som inget mindre än en av de sista koloniala bosättningarna på planeten. Hela vår verksamhet och vår politiska linje är därför inriktade på detta mål.

Detta krav befäster det palestinska motståndets legitimitet i alla dess former i konfrontation med den sionistiska kolonialismen. Denna princip är fastställd i internationell rätt, särskilt FNs resolution 37/43 antagen 1982, men det är framförallt en antikolonial politisk princip. Ja, det palestinska folket har rätt att göra motstånd mot kolonisering, ockupation och apartheid! Det finns en stor internationell operation för att delegitimera det palestinska motståndet och dess organisationer genom att stämpla dem som ”terrorister”. Utifrån detta perspektiv och ställda inför repressionen mot det palestinska folket tror vi på att stöd till de palestinska fångarna och deras omedelbara frigivning är en central fråga. De palestinska fångarna står i motståndets frontlinje mot den sionistiska ockupationen och utsätts för en omfattande kriminaliseringskampanj för att isolera dem från deras folk och från internationellt stöd. Att stödja de palestinska fångarna är inte bara ett krav på rättvisa, även om det är en del av det, utan det är först och främst stöd för frihetskämpar och rättmätigheten i deras kamp. Georges Abdallah, Ahmad Sa’adat, Khitam Saafin, Naël Barghouthi, Walid Daqqa och alla de 4 650 palestinska fångarna är inte ”terrorister”, de är motståndskämpar!

I vår strävan efter Palestinas befrielse från floden till havet, försvarar vi palestinska flyktingars omistliga rätt att återvända till sitt land. Att idag kämpa för rätten till återvändo för flyktingar i lägret Ein El Helweh i Libanon, och för de palestinska gemenskaperna i exil i Europa, är att kämpa mot det ursprungliga brottet, den sionistiska statens grundande. Det är att kämpa mot Nakba som fortsätter än idag, från fördrivningen av 800 000 palestinier från deras land 1948 till den etniska rensning i stadsdelarna Sheikh Jarrah och Silwan i Al Quds i dag.

Det är också därför vi arbetar för en total bojkott av den sionistiska staten, dess institutioner och dess anhängare. Denna bojkottkampanj avser inte att ersätta det palestinska motståndet eller låsa sig inom ramen för så kallad ”internationell rätt” som erkänner legitimiteten hos den sionistiska ockupationen av majoriteten av palestinskt land utan att utnyttja bojkott som ett verktyg för att isolera och delegitimera israelisk apartheid. Denna bojkott tjänar därför det palestinska motståndet, i den palestinska, arabiska och internationella bojkottens tradition som har funnits i nästan ett sekel: från bojkott av de första sionistiska nybyggarnas produkter på 1920-talet till bojkott av ockupationsekonomin under Stora intifadan 1987.

En verksamhet inriktad mot dessa mål

Som vi sa i början är Collectif Palestine Vaincra resultatet av 10 års arbete till stöd för Palestina. Utarbetandet av denna politiska linje är därför först och främst resultatet av många möten, framför allt med Georges Ibrahim Abdallah. Han är en libanesisk kommunistisk och motståndskämpe som är fängslad sedan över 37 år tillbaka i ett fängelse inte långt från Toulouse. Det har främst varit genom vårt engagemang för hans frigivning som vi har utvecklat en ny ingång till att stödja Palestina genom ett grundläggande brott med de strömningar som dominerar den franska aktivistscenen. Under våra månatliga möten över många års tid har vi deltagit i hans politiska militanta skola. Det är framför allt vid hans sida vi har upptäckt och lärt oss om den långa historien och det enorma arvet från det palestinska motståndet i allmänhet och från den palestinska vänstern i synnerhet.

Men utarbetandet av denna linje skedde också genom en militant verksamhet i kontakt med dagens verklighet. Faktum är att det inte skulle ha någon betydelse att lyfta dessa paroller om de inte ingår i en sammanhängande och ihållande verksamhet. Det är den verksamhet vi försöker genomföra genom Collectif Palestine Vaincra. Vårt mål är att normalisera dessa krav i politiska utrymmen, särskilt i vänsterrörelser och, att föra dem ut i människornas vardag i Toulouse. Situationen är svår men vi har utökat vårt inflytande betydligt och sakta men säkert organiserat nya människor, särskilt ungdomar.

Minst en gång i månaden har vi ett informations- och mobiliseringsstånd i stadskärnan och i en folklig stadsdel. Dessa utrymmen blir mötesplatser, studietillfällen och diskussioner med hundratals människor. Det är ett tillfälle att höja den palestinska flaggan och understryka den palestinska sakens legitimitet och relevans i det offentliga rummet. Men det är också ett utrymme för konfrontationer eftersom vår blotta närvaro väcker en stark fientlighet från olika organisationer som stödjer den sionistiska extremhögern.

En sekundär men ändå viktig del av vårt arbete är att ta fram mediekampanjer, agitation och propaganda genom kommunikationsverktyg som video, illustrationer eller sociala medier. Syftet är att kombinera gatuarbetet med onlineinformation och propaganda för att skapa en bred synlighet för Collectif och dess kampanjer.

En av de viktigaste aktiviteterna i vårt kollektiv är givetvis kampanjen för Georges Abdallahs frigivning. Vi stödjer hans frigivning inte bara som en individ men främst för att Georges Abdallah förkroppsligar ett resolut antiimperialistiskt alternativ för det palestinska och libanesiska folket. Varje oktober genomför vi en storskalig medvetenhetskampanj genom att dela ut tiotusentals flygblad och organisera en stor delegation till den årliga demonstrationen framför Lannemezan-fängelset där han är fängslad. I år har denna kampanj nått en viktig kvalitativ och kvantitativ tröskel, specifikt genom att samla fler än 1 000 personer till detta dynamiska och militanta demonstrationståg.

Vi utför också kampanjer med fokus på omedelbara krav, i synnerhet olika kampanjer för att bojkotta Israel. Till exempel gjorde vi en kampanj mot stadsvänskap mellan Toulouse och Tel Aviv i samband med de senaste kommunala valen. Detta ämne ignorerades i många år, men vi lyckades göra det till en fråga i den politiska debatten den här gången genom att samla in fler än 5 000 signaturer från boende i staden, regelbundna aktioner och aktiviteter och systematiskt fråga ut de olika kandidaterna. Nyvalda kommunala oppositionstjänstepersoner har officiellt stöttat vår kampanj medan borgmästaren har fördubblat förolämpningarna och anklagelserna mot oss.

Vi deltar också aktivt i det internationella Samidoun-nätverkets kampanjer, särskilt till stöd för Ahmad Sa’adat och fängslade palestinska studenter. Liksom vår solidaritet med Georges Abdallah är dessa solidaritetskampanjer verktyg för att bygga solidaritet med palestinier i ockuperade Palestina och att förkroppsliga motståndets väg här och nu. Detta palestinska, arabiska och internationella nätverk innehåller flera lokalgrupper och anslutna organisationer, som vårt kollektiv, i många länder, inte minst i Palestina, i flera europeiska länder, i Nordamerika, i Brasilien och i Iran. Det spelar en viktig roll i stödet för de palestinska fångarna och vi uppmuntrar dig att ansluta dig till det.

Ansikte mot ansikte med repression

En sådan linje och en sådan övning provocerar självklart stark reaktioner från de franska myndigheterna och särskilt från sionistiska organisationer och Israels anhängare. Sedan vi dess grundande har vårt kollektiv mött en oerhörd kampanj av hot och påtryckningar från myndigheter och den sionistiska lobbyn. Det är sjävklart inte ett isolerat fall.

Vi har under de gångna åren sett olika anklagelser, åtal och rättegångar mot aktivister som stödjer bojkott av Israel i Frankrike, senast med rättsfallet mellan ordföranden för EuroPalestine, Olivia Zémor, och israeliska läkemedelsföretaget Teva. Den propalestinska aktivisten vann fallet i domstol. Dessa rättsfall äger rum trots att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har fördömt den franska regeringen för hindrande av yttrandefriheten. Ändå fortsätter den franska regeringens sina försök att kriminalisera bojkott av Israel, särskilt genom ett nytt cirkulär från justitieministern.

Ett annat verktyg för repressionspolitiken mot palestinavänner är den skamfyllda politiska manövern att sätta falskt likhetstecken mellan antisionism och antisemitism. Detta sker specifikt genom att anta den nya definitionen av antisemitism från IHRA som i sina exempel på antisemitism inkluderar att ifrågasätta det sionistiska projektet och att erkänna Israel som ett rasistiskt åtagande. Resolutioner till stöd för denna definition har antagits i Frankrike av Nationalförsamlingen, Senaten och staden Paris.

Med den israeliska ockupationens klassificering av Samidoun och Collectif Palestine Vaincra som ”terroristorganisationer” förra februari har vi gått in i ett nytt skede. Självklart är huvudsyftet att försöka skrämma och isolera de organisationer som påverkas av en sådan beteckning. Det är ännu mer uppenbart idag när vi ser att sex palestinska icke-statliga organisationer har blivit utsatta för samma typ av angrepp. I Frankrike följde konsekvenserna av denna beteckning snabbt med en kampanj från NGO Monitor om vår upplösning, en kampanj som vidarebefordrades av en medlem i president Emmanuel Macrons majoritetsparti som skickade en officiell begäran om vår upplösning till Inrikesministeriet. Givetvis är det här väldigt lite jämfört med angreppen på Palestine Action. Det är dock oroande att se hur kriminaliseringen av stöd till Palestina tilltar i Frankrike, inklusive mot enkla aktiviteter som antisionistisk och antiimperialistisk debatt och medvetenhetskampanjer.

När vi står inför detta tror vi att det är nödvändigt att bygga en bred enad front för att konfrontera repressionen. Detta har vi lyckats med i Frankrike efter dessa hot, eftersom alla viktiga vänsterorganisationer och fackföreningsrörelsen på nationell nivå utfärdade ett uttalande till stöd för vårt kollektiv. Detta visar att deras strategi att isolera oss inte bara misslyckas utan har motsatt effekt.

Men en sak är säker, vi är mer bestämda än någonsin att fortsätta stödja det palestinska motståndet, till återvändo och befrielse för Palestina från floden till havet. Och möten som dessa är avgörande för att bygga och stärka den antiimperialistiska rörelsen över hela världen.

Ner med imperialism och sionism!

Från floden till havet, Palestina kommer att befrias!

Samidoun-medlemmar på Internationalt Forums konferens.

Lyssna på revolutionära podcasten Kominterns nyutkomna specialavsnitt om Palestina:

I detta avsnitt intervjuas vår kamrat Hadeel Shatara, aktivist och samordnare för Samidoun i Palestina, om en mängd olika viktiga frågor i den revolutionära podcasten Komintern. Vad har hänt i veckorna efter att världen i mitten av maj uppmärksammade Israels planerade etniska rensning av den palestinska kvarteret Sheikh Jarrah i Jerusalem och vågen av enat palestinskt motstånd som gick under namnet Enhetsintifadan? Vad är de över 4000 palestinska fångarnas och deras politiska rörelses roll i ockupationen och motståndet mot det, och hur behandlar den israeliska ockupationen palestinska fångar, som till exempel de över 3100 som greps under maj månad? På vilket sätt är Palestinska myndigheten, som bland annat Sveriges regering ser som Palestinas enda legitima politiska ledarskap, en förlängning av den israeliska ockupationen och det internationella förtryck det palestinska folket lever under? Vad har coronapandemin haft för effekt i Palestina, och hur har den sionistiska regimen använt den som ett vapen mot till exempel de palestinska fångarna och Gazas befolkning? Allt detta och mer diskuteras!

Låten i slutet av avsnittet är nyskriven av palestinska motståndsaktivister och anspelar på och hyllar det historiska palestinska gerillamotståndet. Lyssna på den via olika kanaler:

Fortsätt eskalera det internationella motståndet mot ockupationen av Palestina, mot företagen som profiterar av den och mot regeringarna, som den svenska, som fortsätter möjliggöra den!

Frihet åt alla palestinska fångarna!

Frihet åt hela Palestina, från Jordanflodan till Medelhavet!

Denna text är översatt av Samidoun Stockholm från Anti-Imperialist Action Ireland som går att läsa här.


Efter en betydelsefull tvåveckorsperiod av konflikt och folklig kamp över Palestina, har en ny milstolpe nåtts och början av en ny era har etablerats.

Den  10 maj 2021 initierade det Palestinska Motståndet i Gaza en konflikt med den sionistiska regimen, genom att först ställa ett ultimatum att Israel upphäver provokationerna i Jerusalem och sedan genom att avfyra ett stort antal raketer när det inte hände.

Efter 11 dagar av kontinuerlig palestinsk raketavfyrning, erbjöd den sionistiska regeringen en vapenvila som det palestinska motståndet accepterade med villkor.

Streaks of light are seen from Ashkelon as Israel’s Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, May 15, 2021. REUTERS/Amir Cohen


Följande är en snabb samling observationer från denna författar om några av faktorer i hur detta länge förtryckta palestinska folk uppnådde denna enorma seger över en av världens största militärmakter.

 1. Palestina har ett basområde. Gaza, trots att det är ett överbefolkat utomhusfängelseläger (som har hållits på svältransoner med giftigt dricksvatten under nästan 2 decennier,) styrs av det Palestinska Motståndet och inte av sionistiska ockupanter, som Palestina ’48 eller av deras palestinska marionetter som i Västbanken. Palestinier befriade detta stadsområde 2005 och det har varit ett konstant problematiskt moment för ”Israel” sedan dess. Det palestinska motståndet lyckas lokalproducera missiler inom detta koncentrationsläger som kan stänga ner hela den sionistiska entiteten. Varken det sionistiska flygvapnet eller armen kan stoppa detta. 
 2. Det palestinska motståndet agerade i en enad front med ett gemensamt krigsrum för att koordinera sina aktioner. Detta gjorde att mer radikala sektioner av uppköpta kontrarevolutionära grupper som Fatah bröt sig loss för att återaktivera sig på motståndets sida.
 3. Det palestinska motståndet hade en bred och djup arsenal av taktiker för att implementera sin strategi. Alltifrån trotsiga protester till upplopp till förstörelsen av polisstationer till generalstrejk till skottlossningar till blockader till särskilda styrkors operationer till koordinerade missils grepp till spontana individuella gerillaattacker till drönare och ATGM-angrepp – och mycket mer – användes över hela ockuperade Palestina och dess grannar.
 4. Palestinier vägrade låta sig splittras. Folket i Palestina och utanför föll inte för den israeliska segregeringstaktiken enligt olika nivåer av ”privilegium.” Palestinierna i Gaza eller under sionistiska ockupationsregimen eller den nykoloniala palestinska marionettstaten upplever alla olika former av förtryck, vilket ämnas ingjuta bestraffning och oenighet hos dem. Men dessa palestinier enades istället och agerade enligt en enskild strategi med ett enda mål om befrielse i åtanke, och stöttade varandra och saboterade fienden på de olika svaga punkterna.
 5. Palestinska flyktingar och de i exil vid Israels gräns spelade en huvudsaklig roll. Vid tillfällen där Gaza och de ockuperade palestinska städerna utsattes för påtagligt tryck från den sionistiska regimen, öppnade palestinier i Jordanien, Libanon, Syrien och annanstans upp nya fronter genom att samlas i massor vid gränsen och bryta genom de koloniala barriärerna mot Palestina. Missiler sköts från palestinska flyktingläger i Libanon, vilket den sionistiska entiteten var rädd att ens erkänna, än mindre svara på.
 6. Den palestinska diasporan och den internationella solidaritetsrörelsen hjälpte att mobilisera några av de största palestinamarscherna någonsin: 180,000 i London ena dagen slogs av 250,000 i Detroit den andra. I Frankrike anordnades gigantiska och militanta demonstrationer trots att de förbjöds av den franska polisstaten. Enorma samlingar skedde på alla jordens kontinenter, [1] speciellt på platser där regeringen är en huvudallierad eller sponsor till den sionistiska regimen. En handfull av minimala proisraeliska demonstrationer hölls efter konflikten var över.  Det finns ingen tveksamhet i vilka världen står med. Det är av speciell vikt att det även skett ockupationer av sionistiska vapenfabriker utanför landet, förstörelse av sålda israeliska produkter och blockader mot israeliska skepp att ro in i hamn. Ytterligare till hjälp har varit strategiska allianser med folkliga massproteströrelser och aktivister, såsom Black Lives Matter, som kommer fortsätta att framhäva Palestina till fronten av global kamp.
 7. Det Palestinska Motståndet har lyckats få teknisk hjälp och träning från dedikerade allierade såsom Iran, men är också självförsörjande i produktionen av dess grundläggande vapen. Resultatet är en uthållig och kraftfull makt som den israeliska entiteten är oförmögen att utrota varken genom sina taktiker av långsamt eller snabbt folkmord. Detta är ett förlustläge för en ockupant.
 8. Mediakriget har skiftat beslutsamt mot Palestina. Det Palestinska Motståndet uppvisade ett kraftfullt mediauppträdande genom talespersoner såsom Abu Obeida, och genom inspirerande videopropaganda. Pinsamma stunder för sionisterna fångades av mobilkameror och delades brett över sociala medier (trots sociala medieföretagens försök att tränga undan dem.) Intelligenta och välartikulerade palestinska röster gavs en liten öppning i mainstreammedia och tog kontroll över diskursen. Som kontrast överväldigades den israeliska lobbyns finslipade PR-maskineri – det bästa som går att köpa – och kollapsade, besegrat bredvid deras politiska och militära ledarskap.
 9. Självförtroende smittar av sig. Det senaste kriget Israel vann var 1967. År 2000 sparkades man ut ur södra Libanon och 2006 besegrades man igen när man försökte återockupera. Likt denna förlust för 15 år sedan, är Israel oförmöget att gå in i pyttelilla Gaza med sin militär och måste därför bomba invånarna från fjärran. Sanningen har kommit fram både bland israeler och palestinier att sionisterna har besegrats och de är i en förlorande bana – en papperstiger! Medan de flesta israeler har europeiska, ryska eller amerikanska pass, röstar de med sina fötter och reser i massor när det blir tufft för dem. Palestinierna däremot, vet att deras befrielse är på horisonten, och inom deras livstid, och i deras händer.
 10. En antirevisionistisk kommunistisk rörelse är en central del av det enade palestinsk motståndet. Hamas är den största motståndsgruppen och är afficierade till det Muslimska Brödraskapet som överlag har vissa skarpa motsättningar gentemot antikoloniala rörelser som kämpar för nationell befrielse och socialism. Men det palestinska folkets behov är så starka och tydligt uttryckta att Hamas tvingas luta sig mot en nationell befrielse och mot ett militant håll till skillnad från de reaktionära element som även finns internt. En av anledningarna att det palestinska folket har ett sådant politiskt medvetande är det långsiktiga massarbetet hos PFLP. PFLP har engagerat sig med de palestinska massorna och andra motståndsgrupper, och erbjuder ett kompromisslöst ledarskap och em väg mot befrielse. PFLP är en av de starkaste Kommunistiska rörelserna i världen och en med erfarenhet andra kan lära av. På samma gång har en alternativ ideologi blivit genomgående avfärdad under det senaste decenniet i form av chauvinistisk islamism. Al-Qaeda, ISIS och ”Fria Syriska Armén” har alla parkerat sig vid gränsen mot Israel i nära ett decennium – och inte bara har de aldrig gått i konflikt, utan har mottagit livsviktigt stöd från den sionistiska entiteten. Det var de efterblivna elementen i Hamas som opportunistiskt allierade sig med dessa krafter mellan 2011-2014, men har sedan dess gjorts irrelevanta och Hamas har försonats med den syriska regeringen. 


Överlag har denna konflikt i maj 2021 blivit till en enorm psykologisk vinst för det palestinska motståndet och även blivit en som upplyfter och inspirerar folk över hela världen. Om det finns något hopp för existensen hos miljarder människor runt jorden och mycket av livet självt, var det ett första steg i en ny revolutionär era som kommer att resonera och förstärkas över världen flera gånger om.

Vi gratulerar våra palestinska syskon för deras otroliga vinster och vet att det bästa sättet att hedra och stötta dem är att matcha deras motstånd i våra egna kontexter. Om denna korta artikel kan inspirera till bredare reflektioner och diskussioner vore det en användbar komponent i detta.