Tillsammans med andra är vi medorganisatörer till kampanjen Stäng ner Elbit! och bjuder in till ett nytt kampanjmöte (se även eventet på Facebook):

Välkomna till ett kampanjmöte för kampanjen Stäng ner Elbit! Ta tillfället i akt och lär dig mer om israeliska vapentillverkaren Elbit Systems som kvalitetssäkrar sin militärutrustning på palestinier innan den säljs vidare till länder som Sverige, och varför inte hitta ett engagemang i kampanjen som passar dig?

Tisdag 15 augusti
17:30
Andra Långgatan 20, Göteborg

Välkomna till ett lanseringsmöte för kampanjen Stäng ner Elbit! Ta tillfället i akt och lär dig mer om israeliska vapentillverkaren Elbit Systems som kvalitetssäkrar sin militärutrustning på palestinier innan den säljs vidare till länder som Sverige, och varför inte hitta ett engagemang i kampanjen som passar dig?

Datum: Tisdag 13 juni
Tid: 17:30
Plats: Marx-Engelshuset, Fjärde långgatan 8B

Läs mer om kampanjen på stängnerelbit.se.

Överallt i Frankrikes städer och byar har massmobiliseringar, endagsgeneralstrejker och pågående fackliga aktioner mobiliserat tiotusentals och hundratusentals människor att gå ut på gatorna för att försvara arbetarrättigheter mot ”pensionsreformplanen” som syftar till att höja pensionsåldern från 62 till 64 år och öka antalet år som en person måste arbeta för att få full pension. De föreslagna åtgärderna förkastas av 93 procent av de arbetande i Frankrike.

Fackföreningsrörelsen har klargjort att den inte kommer att tillåta att den franska kapitalismens och imperialismens kris löses på de arbetande människornas bekostnad. Eftersom tre masstrejker har gått ut på gatorna sedan den 19 januari 2023 har dessa mobiliseringar inte helt och hållet begränsats till inhemska angelägenheter. Antiimperialistiska organisatörer, inklusive kampanjer för Palestinas befrielse, har varit involverade och närvarande i strejkerna över hela Frankrike.

Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun-nätverket, har varit med och stöttat alla tre strejkdagarna, och under hela denna tid har även fackföreningsmedlemmar, ungdomar och fackliga organisatörer klargjort att de erkänner att Palestina är en facklig och social rättvisefråga.

7 februari uttryckte hundratals studenter som marscherade i ungdoms- och studentmarschen som en del av dagens generalstrejken i Toulouse, som samlade nästan 80 000 människor på gatorna, sitt stöd för Palestina när de passerade Collectif Palestine Vaincras monter, som delade ut tusentals flygblad som fördömde Frankrikes delaktighet i den israeliska ockupationen.

I Tarbes anslöt sig Collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah till demonstrationerna och krävde frihet åt Palestina och av Georges Abdallah, den libanesiske kommunistiske kämpen för Palestina som suttit fängslad i Frankrike i över 38 år.

Många deltagare i Toulouse uttryckte också stöd för Georges Abdallahs omedelbara frigivning och deltog i en solidaritetsfotokampanj för den längst fängslade politiska fången i Europa.

Under strejken har Collectif Vacarme(s) Films, regissörerna av ”Fedayin: Georges Abdallahs kamp”, gjort filmen fritt tillgänglig för organisationer som anordnar evenemang till förmån för strejkkassor, tillsammans med andra filmer med fokus på Palestina och befrielsekampen.

Solidaritetsinitiativ för Palestina fanns också i Lyon, Bordeaux, Paris, Grenoble, Clermont-Ferrand, Annecy, Marseille och Rennes. Detta byggde på mobiliseringen 31 januari som drog ut 80 000 personer på gatorna bara i Toulouse och som rymde ett brett stöd för Palestina från arbetare och ungdomar som besökte Collectif Palestine Vaincras monter.

Förutom att hissa flaggor och banderoller för Palestina och Georges Abdallah belyste aktivisterna också de franska företagens roll i inblandningen i den israeliska ockupationen, inklusive Carrefourkoncernens senaste expansion i det ockuperade Palestina, särskilt i flera illegala bosättningar på den palestinska Västbanken.

Demonstranterna uttryckte sin solidaritet med Jenin efter massakern som begicks av ockupationsstyrkorna och som dödade nio palestinier och flera grupper i massdemonstrationen ropade slagord för Palestina när de passerade förbi propagandabordet.

I samband med alla dessa aktioner, som inleddes 19 januari, Collectif utfärdade ett uttalande som belyser kopplingarna mellan arbetarkampen i Frankrike och den palestinska saken:

Varför lyfter vi Palestina i kampen för att skydda pensionerna? Att kämpa för social rättvisa innebär att stödja det palestinska folket!

I Palestina fortsätter den israeliska kolonisationen med ständigt ökande våld. Israels nyvalda högerextrema regering har klargjort sina avsikter att ytterligare intensifiera den politik av etnisk rensning som inleddes för 75 år sedan med Nakba. Den har också förklarat sitt mål att intensifiera förtrycket mot varje form av palestinskt motstånd mot ockupationen. Budskapet är tydligt.

Det är också uppenbart att den franska regeringen är delaktig i situationen i Palestina. Men låt oss inte glömma arbetsgivarnas och företagens allt viktigare roll i stödet till kolonialismen!

Carrefour-koncernen har till exempel beslutat att etablera sig i bosättningar på Västbanken och den franska vapenhandlaren Thalès samarbetar med det israeliska företaget Elbit Systems i produktionen av krigsvapen (bland annat drönare). Vi bör också nämna företagen Veolia och Alstom som aktivt har deltagit i utvecklingen av tunnelbanelinjer till bosättningarna runt Jerusalem.

Den franska regeringen och de franska arbetsgivarna försvarar sina intressen här genom att angripa sociala framgångar och där, i Palestina, genom att trampa på det palestinska folkets legitima kamp mot ockupationen! Att vinna kampen om pensionerna är ett viktigt slag mot denna medbrottslighet!

Att bekämpa regeringen och arbetsgivarna här innebär också att fördöma den franska regeringens villkorslösa stöd till israelisk apartheid och dess privilegierade diplomatiska, politiska och ekonomiska förbindelser. Det innebär också att fördöma de ständiga brotten mot det palestinska folket!

Solidaritet är ömsesidigt stöd i den gemensamma kampen!
Låt oss utveckla den antiimperialistiska och antikolonialistiska kampen överallt!

Vi står med kampen för rättvisa i Palestina som äger rum i Frankrike!

27 januari kommer Olivia Zémor, ordförande för EuroPalestine, ställas inför rätta efter klagomål från TEVA, det enorma israeliska läkemedelsföretaget, med stöd av högerextrema sionistiska organisationer.

TEVA har lämnat in sitt klagomål för att hon redan besegrade detta försök att tysta stödet för Palestina och bojkotten av Israel i domstol förra året. TEVA drar Olivia Zemor inför rätta igen för att hon publicerade ett upprop till bojkott av TEVA.

TEVA ger den israeliska koloniala ockupationsregimen och dess militär miljontals dollar i skatteintäkter.

Att stå med Olivia Zémor är att stå upp för rätten till bojkott av Israel och att kämpa mot kriminaliseringen av Palestinasolidaritetsrörelsen i Europa.

Samma dag kommer fransk förvaltningsdomstol också pröva ett överklagande i fallet Georges Abdallah. Målet med överklagan är att tvinga inrikesministern att sluta hindra Georges’ frigivning till Libanon.

Georges Abdallah, libanesisk kommunistisk Palestinakämpe, har hållits fängslad i Frankrike i över 37 år.

Från Naqab till Jerusalem till Gaza fortsätter den sionistiska staten att intensifiera sin brutala regim av rasism, kolonisering, apartheid, massgripanden, landstöld och belägring. Vi måste agera och bojkotta Israel!

Vi står med Georges Abdallah och kräver hans omedelbara frigivning.

Vi står med Olivia Zémor och rätten att bojkotta Israel.

Vi står med det palestinska motståndet till återvändo och Palestinas befrielse, från floden till havet.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar Palestine Action och alla personer som med mod tog till direkt aktion för att konfrontera Elbit i Oldham, som åstadkom denna seger och som såg till att denna israeliska vapenfabrik inte längre kommer att tillverka mördarvapen i Oldham.

Denna seger talar för den framgångsrika förmågan hos starka direkta aktioner att vålla betydande och materiella kostnader på de som profiterar på kolonisering av Palestina och på israeliska krigsbrott mot det palestinska folket. Palestine Action har svurit att fortsätta och eskalera aktionerna att stänga ner Elbit under parollen #ShutElbitDown, och denna seger kan och måste inspirera människor över hela världen till att intensifiera våra aktioner för att bojkotta Israel och sätta stopp för alla som gör affärer på att marknadsföra vapen som “prövats i fält” på palestinier.

Vi återger här en översättning av hela Palestine Actions uttalande:

Efter 18 månader av kontinuerlig direkt aktion mot Elbits fabrik Ferranti i Oldham, i området Greater Manchester, med 36 personer gripna har Elbit nu sålt Ferranti Technologies i och med att deras fortsatta drift i Oldham framstår som omöjlig. Aktivister har ockuperat, blockerat, krossat, stört och protesterat regelbundet vid fabriken och lyckades slutligen med att sätta stopp för fabrikens tillverkning av militär specialistteknologi för Israels flotta av kampdrönare.

December 2021 avslöjade anonyma källor till Palestine Action att fabriksanställda hade mottagit upplysningar om massuppsägning på grund av arbetsbrist och att lokalerna höll på at tömmas i förberedelse för att Elbit skulle lämna fabriken. Idag blev det offentliggjort att Ferranti faktiskt sålts till TT Electronics, en brittisk elektronikfirma. Denna omfattande omstrukturering – försäljningen av en filial som Elbit konsekvent uppmärksammade som en framgång och som hjälpte Elbit att ro i land mångmiljonerskontrakt med den brittiska regeringen – antyder att Elbit är under avsevärt tryck för att styra upp sin verksamhet i Storbritannien. Detta är mest sannolikt på grund av omöjligheten för dem att fortsätta vid den ofta ockuperade fabriken, ockupationernas kostnad och försöken att undvika mer dålig publicitet.

Tidigt i 2021 försökte Elbit göra fabriken i Oldham till en produktionsduglig fabrik genom att förbättra säkerheten. Elbit ökade sina utgifter enormt för dygnet-runt säkerhet och gynnades också snabba polisinryckningar för att avlägsna demonstranter. Inget av dessa åtgärder lyckades med att hålla borta aktivister och fabriken fortsatte vara ett regelbundet mål för dem.

Palestine Actions första aktion i Oldham i slutet av augusti 2020 innefattade att spreja ner fabriken blodröd färg för att symbolisera den palestinska blodspillan som möjliggörs av Elbits Ferranti Technologies. Efter detta accelererade aktionerna. Fönster krossades i en ockupation november 2020, samtidigt som en aktion som utfördes i samarbete med Extinction Rebellion North i februari 2021 orsakade över £20 000 [motsvarande ungefär 247 000 kronor] i skador. April 2021 ockuperade aktivister inte bara fabriksområdet utan lyckades ta sig in till fabriken, krossade tak, fönster och ventilation, och saboterade framtida verksamhet genom att täcka utrustning och datorer med röd färg – över £100 000 [motsvarande ungefär 1 234 000 kronor] i skador orsakades och fabriken var stängd i långt över en vecka. 5 juli tog sig tre aktivister in på fabriksområdet och ska ha orsakade £500 000 [motsvarande ungefär 6 173 000 kronor] i skador och stängde ner fabriken i flera veckor. Mer nyligen, i augusti, blockerade aktivister fabriken – genom att blocker vägar med fordon och kedja sig själva till portarna – och ockuperade själva fabriken igen. Det har utförts ett antal andra aktioner var fabriken i Oldham och fabriken har tvingats hållas stängd i betydande antal veckor sammanlagt på grund av all skada som orsakats.

Fabriksområdet har också varit mål för regelbundna manifestationer som kallats till av Oldham Peace and Justice och Manchester Palestine Action med stora folkmassor som samlats utanför fabrikerna veckovis sedan Israels massiva och brutala bombardemang av Gaza i maj. Utdragen press, genom både manifestationer och en långvarig kampanj av direkta aktioner, orsakade en omfattande utmaning för Elbit, som nu har sålt filialen och lämnat fabriken.

En talesperson för Palestine Action har meddelat:

“Försäljningen av Ferranti och nedstängningen av fabriken i Oldham är en stor seger för rörelsen. Hittills har våra aktioner underminerat och stört verksamheten – men denna nyhet rättfärdigar vår långsiktiga strategi. Direkt aktion funkar – de modiga individer som ockuperade fabriken under det gångna året kan stolt säga att drönarteknologi inte längre tillverkas i Oldham. Men det räcker inte att endast en av dessa dödsfabriker stängs ner. Vi vill se Elbit stängas ner överallt för gott och tvinga all deras verksamhet från Storbritannien – vi kommer att eskalera våra aktioner tills det sker.”

Fabriken var mål för aktioner på grund av brotten som begåtts mot civila palestinier med Elbits Ferranti-produkter. Fabriken i Oldham användes för att tillverka militär specialistteknologi och -produkter, som till exempel det beständiga spaningssystemet SkEye ombord på Elbits drönare Hermes 450 och 900. Ferranti tillverkar också ultralångdistansavbildningssystemet SpectroXR för Hermes-drönare. Hermes drönare har använts omfattande av Israel i bombningarna av Gaza, särskilt under Operation Protective Edge 2014 då över 2 200 palestinier mördades, inklusive 526 barn. Fabriken användes också till att tillverka IronVision-hjälmarna som används i stridsvagnar som Carmel – särskilt framtagna för operationer i tätbebyggda områden som i Gaza.

Bojkotta kvalificeringsmatchen till fotbolls-VM mellan Danmark och Israel tisdag den 7 september 20:45

Demonstration kl. 19:00 med musik, talare, flygblad och banderoller
Plats: Vibenshus Runddel Metrostation (Jagtvej 180, 2100 København Ø)


Talare:
Dalia – Stop Annekteringen af Palæstina/IF København
Jan Mathisen – 3 F Palæstina Netværk
Maher Khatib – Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark
Johnna & Irene – Boykot Israel Kampagnen

Musik:
Nassim
CHIEF
Fri Galaxe
med flera…

Konferencierer:
Tove Jensen – Demos
Maher Khatib – Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark

Endast palestinska flaggor i demonstrationen.

Israel är en ockupationsmakt som koloniserar palestiniers mark. Israel utsätter palestinier dagligen för rasism och apartheid, på ett sätt som påminner om det sydafrikanska apartheid. Att spela match med det israeliska fotbollslandslaget i Parken är att legitimera Israels ockupations- och apartheidpolitik.

Israel bryter FIFAs regler som förbjuder rasism och apartheid. Israel trakasserar palestinska fotbollspelare och begränsar deras rörelsefrihet. De förnekas möjlighet till träning och turneringar. Den israeliska staten har ödelagt flera arenor och förhindrar åskådare och supportrar att besöka matcher.

Israel använder avsiktligt sport och kultur till att skyla över och rentvå sina förbrytelser mot palestinier.

Stoppa fotbollsmatchen!

Bojkotta Israel – Befria Palestina!

Arrangörer:
Boykot Israel Kampagnen, Internationalt Forum København, Stop Annekteringen af Palæstina, Internationalt Forum Nordsjælland, Palæstinensisk Demokratisk Forbund i Danmark, Palæstinensisk Nationalforsamling i Danmark, Global Aktion, Demos

Medarrangörer:
Autonom Infoservice, Fredsvagten v. Christiansborg, APK-Arbejderpartiet Kommunisterne, BJMFs (Bygge-, Jord-og Miljøarbejdernes Fagforening) Internationale Udvalg, Konfront, KP-Kommunistisk Parti, Dansk Cubansk Forening, FMN-Folkebevægelsen Mod Nazisme, Revolutionære Antifascister, KPID-Kommunistisk Parti i Danmark, Migrante, TID TIL FRED – aktiv mod krig

Bojkotta PUMA, sponsor för det israelska fotbollsförbundet IF

För löpande uppdatering på danska, besök Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/1198291027315448

Under den föregående veckan har den palestinska befrielsekampen exploderat till ett nationellt uppror och gett upphov till att hundratusentals gått ut på gatorna och demonstrerat över hela världen. Samidounnätverket har även mobiliserat för palestinska kampveckan 15-22 maj. På grund av det palestinska folkets kamp, motståndets kamp och överväldigande internationella protester har motståndet kunnat utropa seger efter flera dagar av bestialiska bombningar i Gaza. Nedan följer en sammanfattning av demonstrationer och aktioner som genomförts i Sverige.

Göteborg

På kampveckans första dag deltog Samidoun Göteborg i bil- och cykelkonvojer för att demonstrera för Palestinas befrielse.

På torsdagen 24 maj arrangerades en stor demonstration i Göteborg till stöd för den palestinska kampen mot bosättarkolonialism, apartheid och ockupation. Gatorna fylldes med flaggor och stöd till den palestinska befrielsekampen.

Under veckan affischerades staden och Samidoun Göteborg poängterade: Det finns många solidaritetshandlingar som du själv kan utföra med bara en eller två vänner.

Den Palestinska kampveckan avslutades sedan på lördagen tillsammans med Aktion Proletär Göteborg, Allt åt alla Göteborg, Arbetarmakt och Syndikalistiska ungdomsförbundet Göteborg som gemensamt skickade en solidaritetshälsning till de palestinska befrielsekämparna.

Stockholm

Samidoun Stockholm inledde kampveckan genom att, tillsammans med lokala palestinier, arrangera en demonstration till stöd för Gaza och mot den etniska rensningen av palestinier från sin huvudstad Jerusalem. Lördagen markerade 73 år sedan al-nakba och vår ståndpunkt är tydlig: Inte ett år till.

Med utgångspunkt vid palestinska ambassaden tågade vi tillsammans med, bland andra, Kommunistiska Partiet och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Marschen slöt sedan upp med en annan propalestinsk demonstration på Sergels Torg och upplöstes fredligt.

Dagen efter deltog Samidoun Stockholm i ytterligare en demonstration med start på Sergels Torg. Under veckan planerades nästa aktion, den palestinska saken uppmärksammades utanför SVT:d kontor i Stockholm och affischer sattes upp tillsammans med SKU.

I lördags anordnades ytterligare en demonstration. Denna gång kunde vi fira att det palestinska motståndet framtvingat vapenvila gentemot ockupationen. Tal hölls av Samidoun Stockholm, Ung Vänster, Dror Feiler och queeraktivisten Samuel Girma. Hiphoplegenden Hoosam Areal skulle även uppträda men togs av polis sekunder efter att han ställt sig på scen. Polisens våldsamma repression gjorde att distansering blev omöjligt och folkmassan tvingades till ett spontant demonstrationståg.

Samidoun Stockholm blev även under söndagen intervjuade av Radio Noden i ett mycket givande samtal om kamp och solidaritet.

Malmö

Även Samidoun Malmö var på gatorna under veckan. Palestinska organisationer och individer kallade till gemensam manifestation under lördagen för att delta i den internationella kampen för ett fritt Palestina.

Utanför vår aktionsvecka men som svar på den framväxande palestinska intifadan har demonstrationer anordnats i bland annat Trollhättan, Borlänge, Borås, Jönköping och Falköping. Många digitala initiativ har genomförts under veckan: Namninsamlingar, bojkottupprop, poesikvällar, auktioner till stödinsamlingar. Vid denna artikels publicering är flera olika propalestinska initiativ fortfarande inplanerade.

Vill du engagera dig till stöd för Palestina? Kontakta:

Samidoungbg@fripost.org (Göteborg)

Samidoun08@protonmail.com (Stockholm)

Samidounmalmo@gmail.com (Malmö)

I en video som släpptes 1 maj 2021 publicerade fackliga aktivister anslutna till CGT, ett av Frankrikes största fackförbund, från regionen Haute-Garonne, en uppmaning till bojkott av Histadrut. Videouttalandet var ett svar på palestinska fackliga aktivisters krav på en bojkott av det israeliska fackförbundet som sedan dess grundande är känt som en stöttepelare åt det sionistiska projektet och är direkt inblandat i koloniseringen av Palestina och plundringen, fördrivningen och koloniseringen av det palestinska folket.

Videon publicerades ursprungligen av Collectif Palestine Vaincra på franska. Denna version innehåller svenska undertexter.

På 1 maj 2021, Arbetarkampens internationella dag, ansluter vi oss till palestinska fackföreningars och arbetarrörelsers krav på att kapa banden till och bojkotta det israeliska så kallade fackförbundet Histadrut.

I linje med värderingarna solidaritet och kamratskap som bärs upp av CGT manar vi till ett slut på alla relationer med denna öppet koloniala och rasistiska organisation.

Sedan sitt grundande har Histadrut spelat en aktiv roll i koloniseringen av Palestina.Det har konsekvent verkat för segregerande och rasistisk politik.

Exempelvis vägrade det att tillåta arabiska arbetare förrän 1960-talet, köpte det land åt israeliska koloniala bosättare och drev det ut judiska kommunister från sin medlemsskara.

Idag är Histadrut en stöttepelare åt den israeliska regimen och fortsätter att driva diskriminerande politik gentemot palestinier.

Som fackligt aktiva i CGT i Haute-Garonne manar vi till en bojkott av Histadrut och stödjer palestiniers kamp mot kolonialism, rasism och apartheid.

Bojkotta Histadrut!

Leve Palestina, Palestina kommer att segra!

Läs och sprid Palestinska fångveckans upprop: https://samidoun.net/sweden/upprop-fran-det-ockuperade-palestina-palestinska-fangveckan-17-23-april-2021

Delta i kampveckan för palestinska fångar! Dina lokala aktiviteter är oerhört viktigs för att bygga rörelsen som är nödvändig för kampen och dess seger. Med covid-19-pandemin har många tvingats att organisera inomhus och online. Vi uppmuntrar alla aktivister och organisatörer att överväga offentliga utomhusaktiviteter som ni kan genomföra och som säkra, kreativa och mobiliserande, såväl som brevskrivarkampanjer till stöd för fångarna. Här är en lista på förslag, dela gärna med er av era förslag till samidoun@samidoun.net.

1. Demonstrationer, torgmöten och gatuaktioner – inklusive bojkottaktioner mot Israel!

Ordna en protestaktion till stöd för palestinska fångar, den palestinska befrielsekampen, det palestinska motståndet och bojkotten av Israel och alla medbrottsliga företag. Det finns många sorters aktioner som kan genomföras på tryggt sätt samtidigt som de äger rum ute på gatorna – kolla in Collectif Palestine Vaincras ”Stand Palestine i Toulouse, Frankrike; eller informationsmötena utomhus i Aachen och Düsseldorf, anordnade av Samidoun Tyskland för Jordens dag och för kampanjen för frihet åt palestinska studenter. I och med Ramadan är det viktigt att särskilt uppmärksamma bojkotten av israeliska dadlar! Uppmärksamma palestinska fångar i samband med din kampanj mot jordbrukets apartheid.

Kolla också in de civila olydnadsaktionerna som organiseras mot vapentillverkaren Elbit av Palestine Action i Storbritannien för inspiration till direkta aktioner.

2.  Brevskrivning

Stötta de palestinska fångarnas ståndaktighet genom att skriva brev till dem. Du kan skicka dem direkt till israeliska fängelser – en tydlig markering inte bara för fångarna utan också fängelseadministrationen att världen tittar och att palestinska fångar inte står ensamma. Klicka här för att ladda ner en lista med adresser till några palestinska fångar – en del av kampanjen #FreePalestinianStudents.

Utöver det är Samidoun Palestina i direkt kontakt med palestinska fångars familjer. Fota dina brev och skicka dem till oss via epost på samidoun@samidoun.net eller via WhatsApp på +32466904397. Du kan också skicka oss en röstinspelning som vi sedan spelar upp på en radiostation som når fångarna. Brevskrivning kan göras fysiskt tillsammans (till och med utomhus) eller på avstånd och online med vilken möteslösning som helst.

3. Kreativa aktioner

Kreativa aktioner är ett fantastiskt sätt att uppmärksamma och sprida ordet om palestinska fångars kamp – även under fysisk distansering och säkerhetsåtgärder. Banderollen som hängdes av Samidoun Spanien i Madrid vid universitetets tunnelbanehållplats uppmärksammade palestinska studenters kamp, medan kampanjen att symboliskt döpa om gator efter Georges Abdallah internationellt firade hans födelsedag och spred kravet på hans befrielse.

Dessa aktioner kräver bara en, två eller ett fåtal personer. Du kan också helt enkelt sätta upp affischer och klistermärken i ditt kvarter. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net eller på +32466904397 via WhatsApp om du behöver idéer eller resurser! 

4. Aktiviteter och samtal online

Vi har fortfarande mycket att utbyta med varandra genom aktiviteter och samtal online som tillåter oss att med enkelhet kopplas samman över gränser och barriärer. Anordna ett samtal eller någon annan aktivitet – som ett kulturarrangemang med poesi och musik – för att uppmärksamma palestinska fångars kamp.

Tänk på att Samidoun har medlemmar och talare som kan delta i era samtal på arabiska, engelska, franska, tyska, nederländska, spanska och flera andra språk. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net eller på WhatsApp-numret +32466904397 för att fråga om deltagare från Samidoun!

Stå bakom uppropet och tipsa oss om aktioner

Fyll i formuläret i botten på den länkade sidan, maila oss på samidoun@samidoun.net eller skriv till oss på WhatsApp på numret +32466904397 eller på någon av våra sociala mediekanaler för att ställa dig bakom uppropet och tipsa oss om dina aktioner och andra aktiveteter!

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network står i solidaritet med våra kamrater i Palestine Action i Storbritannien som leder en kampanj för att stänga ner Elbit System, israelisk vapentillverkare som profiterar på global försäljning av vapen testade på det ockuperade och koloniserade palestinska folket. De direkta aktionerna som har organiserats av Palestine Action har dragit omfattande uppmärksamhet åt Elbits inblandning i krigsbrott; företaget har bekräftat att dessa aktioner har kostat dem tiotusentals kronor i fabriksnedstängning och rengöringskostnader.

Elbit System är Israels största privata vapentillverkare och förser den israeliska militären med över 80% av dess drönarflotta, inklusive Hermes 450 och 900 som såg utbredd användning i Israel bombardemang av Gaza 2014, då över 2000 palestinier mördades.

Palestine Action organiserar direkt aktion som en form av folkligt motstånd mot Elbit Systems krigsförbrytelser och möter hård repression från brittiska staten för att de stör de blodiga affärerna kring tillverkningen av vapen “som testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina”, som Palestine Action anmärker. Två gripna aktivister har vägrats borgen efter sina gripanden. Detta kommer efter räder mot flera medlemmars hem och beslagtagandet av deras personliga dokument och pass.

Palestine Action har betonat att det bästa sättet att stödja fångarna är att fortsätta arbetet med att stänga ner Elbit under parollen och hashtaggen #ShutElbitDown. Vi återpublicerar deras uttalande nedan och räcker ut vår fulla solidaritet. För mer information om Palestine Action eller för att skänka pengar till deras arbete, besök Palestine Actions hemsida.

Det finns också flertalet kommande rättegångsdatum (nedan och på Palestine Action) med möjlighet att stötta aktivister i Palestine Action som har gripits eller åtalats för sina direkta aktionsaktiviteter – vi manar alla palestinavänner att stå med dessa modiga aktivister vid deras rättegångar!


  • Sex aktivister från Palestine Action greps i tisdags bitti för att de påstås ha burit föremål som till exempel färg
  • Två har återsänts till häkte för “innehav av föremål för orsakande av brottslig skada”
  • Anmärkningsvärt är att två av de häktade aktivisterna var del av Stop HS2-kampanjen, och en av dem tillbringade flera veckor i kampanjens Euston-tunnlar

Två Palestine Action-aktivister har slängts bakom galler efter en domstol chockerande nog vägrade att bevilja dem borgen onsdag 10 mars.

De två hörde till de sex aktivister som greps tidigt på morgonen i tisdags för att de påstås ha burit på föremål som kan användas för brottslig skada. Efter att ha blivit vägrade att släppas mot borgen innan rättegång togs aktivisterna till Wolverhampton Magistrates Court (Jämförbart med svensk tingsrätt. / Översättares anmärkning).

Domstolen vägrade att bevilja två av aktivisterna borgen och häktade dem, samtidigt som två andra frigavs. Aktivisternas hem utsattes för polisräder med de hölls häktade.

Palestine Action är ett direkt aktionsnätverk bestående av grupper och individer som formades med mandatet att gripa till direkt aktion mot Elbit Systems’ lokaler i Storbritannien på gräsrotsnivå med kravet att de alla ska stänga ner och att brittiska regeringen upphör med sin medbrottsligt i Israels apartheid.

Som kommentar på beslutet att häkta de två aktivisterna sa en talesperson för Palestine Action:

“Storbritanniens regering, dess domstolar och dess polisväsende fortsätter att låta Israels största privata vapentillverkare, Elbit Systems, utveckla vapen som testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina. Istället väljer de att trakassera, gripa och fängsla de som utmanar och motsätter sig deras brott mot mänskligheten.

”Det är därför vår moraliska plikt att nyttja våra privilegier och ansluta oss till den växande kampen för att få ett slut på denna medbrottslighet mellan Storbritannien och Israels apartheidregim. Vi kallar på alla samvetsgranna människor att ansluta sig till vår kamp mot denna pågående, mordiska medbrottslighet, att ansluta sig till kampen att stänga ner Elbit (Shut Elbit Down) och att få ett slut på all medbrottslighet mellan Storbritannien och Israels brott mot det palestinska folket.”

De två aktivisterna kan komma att tvingas tillbringa åtminstone fyra veckor i häkte innan de potentiellt kan bli beviljade borgen vid deras nästa rättegångstillfälle nästa månad.

Det ovanliga beslutet att vägra beviljas borgen över ett ringa brottsåtal är ytterligare en eskalering i den pågående repressions- och avskräckningskampanjen mot aktivister som påstås vara kopplade till Palestine Action.

Sedan direkt aktionsnätverkets grundande augusti 2020 har aktivister rutinmässigt gripits på falska grunder, fått sina hem utsatta för räder och sina teknikprylar beslagtagna.

Medgrundaren Richard Barnard greps i februari för “utpressning”. Han och medgrundare Huda Ammori har fått sin hem våldsamt genomsökta och pass beslagtagna. Dokumenten har ännu inte återlämnats.Barnar och Ammori stoppades även november 2020 under bilaga (“schedule”) 7 till antiterrorlagarna under namnet Terrorism Act 2000 som tillåter poliser att förhöra personer utan ordinarie rättsskydd.

Palestine Action har anklagat polisen för att ha inlett ett helt oproportionerligt svar på aktivisternas pågående kampanj för att stänga ner Elbits lokaler i Storbritannien, ett företag som är skyldig för krigsbrott i Gaza och för att ha exporterat mördardrönare till förtryckande regimer världen över.

Elbit Systems är Israels största privata vapentillverkare och förser den israeliska militären med över 80% av dess drönarflotta, inklusive Hermes 450 och 900 som användes i omfattande skala i Israels bombardemang av Gaza 2014, då över 2000 palestinier mördades.

Som kommentar på polistillslagen mot Palestine Action kommenterar kampanjkoordinatorn Kevin Blowe på Network for Police Monitoring (Netpol) så här:

“Att använda antiterrorpolisbefogenheter, att föra fram oproportionerliga åtal och i grund och botten behandla Palestine Actions aktivister som om de vore någon sorts organiserat brottsligt nätverk är en avsiktligt försök att störa protester i solidaritet med det palestinska folkets lidanden.

“Implikationen att gruppen är något sorts ‘extremistiskt’ hot erbjuder ett rättfärdigande av polisens övervakning och trakasserier. Det betyder att alla som har med Palestine Action kan stämplas på detta vis – även om de inte gör något olagligt.

“Tyvärr har vi sett staten bete sig på det här viset många gånger tidigare, särskilt när bolagsintressen utmanas av civil olydnad och direkt aktion. Detta är avsett att trötta ut människor, skrämma bort allmänhetens potentiella stöd och begränsa aktivisternas förmåga att utöva sina rättigheter till förenings- och mötesfrihet.”


Tidigare idag (10 mars / Översättares anmärkning) häktades två aktivister från Palestine Action efter att ha gripits 33 timmar för ha påståtts vara utrustade för att “orsaka brottslig skada”. Sex aktivister greps totalt, varav fyra har sedermera släppts.

Kanske skulle de kasta färg på en vapenfabrik. Vad de än skulle, eller skulle inte, göra skulle de blekna i jämförelse med döden och förstörelsen som Elbit Systems, Israels största privata vapentillverkare, orsakar världen över.

Våra aktivister hölls häktade på polisstationen innan de togs till rättssalen och återfördes till häkte inför deras nästa rättegångstillfälle. Så vitt vi vet är det åtminstone en månad bort.

Den brittiska regeringen, dess rättsväsende och polis, fortsätter att stå tigandes bredvid medan Elbit utvecklar vapen som har testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina. Istället väljer de att trakassera, gripa och häkta de som utmanar deras brott mot mänskligheten.

Men våra modiga aktivister kommer att fortsätta agera, trots rädslan de kanske känner, eftersom de vet att konsekvenserna av att inte agera är för höga. Vi kommer inte tillåta att det palestinska folkets fortsatta förtryck möjliggörs av detta land längre. Vi kallar därför återigen på er alla, våra kamrater och sympatisörer, att gå till handling.

Vi har blivit tillfrågade om vad som är det bästa sättet att hjälpa de som är häktade i fängelse. Självklart kommer finansiellt stöd och solidariska brev uppskattas enormt, och vi kommer att dela med oss av om hur ni kan göra detta så snart vi vet. Men det kanske bästa vi alla kan göra för dem är att fortsätta deras kamp – vår kamp.

Inget höjer våra fängslade aktivisters mod mer än att höra att fler aktioner har ägt rum – och att Elbit är ännu närmare att stänga ner för gott. De som sitter häktade är i alla åldrar. Vad hindrar dig från att agera för att stänga ner Elbit? Kom med. Organisera dina egna aktioner. Anslut dig till motståndet: bit.ly/JoinResist


Rättegångstillfällen för #ShutElbitDown

26 mars 2021
Grundförhandling för 3 aktivister som blockerade portarna till Elbits filial i Shenstone, nära Lichfield. De är åtalade under fackförbundslagarna för att ha stört “laglig affärsverksamhet”.
Tid: 13:00
Plats: Stafford Magistrates’ Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

29 mars 2021
Grundförhandling de sex Shenstone-aktivister som ockuperade taket på Elbits filial – UAV Engines i Shenstone. De stängde framgångsrikt ner fabriken i en vecka och orsakade över £50 000 i skador på Elbits dödsdfabrik.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Crown Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

31 Mars 2021
Första rättegång för sex Elbit-aktivister som åtalas för “förberedelse till brottslig skada” och “förberedelse till rån” för sina handlingar mot Elbit mellan 1 juni 2020 och 5 september 2020. Vid rättegången kommer Richard Barnard och Huda Ammori också ansöka om att återfå sina pass som olagligt togs ifrån dem utav polisen i februari.
Tid: 9:30
Plats: Highbury Corner Magistrates’ Court, 51 Holloway Rd, Highbury, London N7 8JA

9 april 2021
Tre aktivister i rättegång mot Elbit efter att ha blocker portar och täckt ingångar med blodröd färg. De åtalas för brottslig skada.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Magistrates’ Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

15 april 2021
Caroline Brouard, aktivist i Palestine Action, ställs inför möjliga åtal om “utpressning” efter att ha gripits och frigivits mot borgen i januari. Hen ska då svara på borgen och få reda på om hen åtalas eller inte vid detta datum.
Tid: 10:00
Plats: Charing Cross Police Station, Agar St, Charing Cross, London WC2N 4JP

17 maj 2021
Fem aktivister som ockuperade taket på Elbits filial, UAV Engines i Shenstone, dras inför rätta av Elbit. De åtalas för “brottslig skada” för över £30 000. Deras handlingar såg till att fabriken stängde ner i åtminstone två veckor – med £450 000 i förluster för Elbit Systems som resultat.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Crown Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

1 juni 2021
Richard Barnard, Palestine Actions medgrundare, ska svara på borgen efter fyra månaders tid, och står inför möjliga anklagelser om “utpressning”. Hans borgen förhindrade honom från att vistas i Manchester med omgivning, Staffordshire och staden London.
Tid: 11:00
Plats: Charing Cross Police Station, Agar St, Charing Cross, London WC2N 4JP