Kampanjen Stäng ner Elbit som Samidoun Göteborg är del av har en affischeringsrunda torsdag 17 augusti. Läs mer om affischeringsrundan och ladda ner material från kampanjhemsidan. Kampanjen bjuder in alla som sympatiserar med dess mål och syfte att sprida kampanjens budskap genom att även självständigt sprida kampanjens material bland kollegor, vänner, kamrater och alla de sammanhang sympatisörer befinner sig i.

Tillsammans med andra är vi medorganisatörer till kampanjen Stäng ner Elbit! och bjuder in till ett nytt kampanjmöte (se även eventet på Facebook):

Välkomna till ett kampanjmöte för kampanjen Stäng ner Elbit! Ta tillfället i akt och lär dig mer om israeliska vapentillverkaren Elbit Systems som kvalitetssäkrar sin militärutrustning på palestinier innan den säljs vidare till länder som Sverige, och varför inte hitta ett engagemang i kampanjen som passar dig?

Tisdag 15 augusti
17:30
Andra Långgatan 20, Göteborg

Välkomna till ett lanseringsmöte för kampanjen Stäng ner Elbit! Ta tillfället i akt och lär dig mer om israeliska vapentillverkaren Elbit Systems som kvalitetssäkrar sin militärutrustning på palestinier innan den säljs vidare till länder som Sverige, och varför inte hitta ett engagemang i kampanjen som passar dig?

Datum: Tisdag 13 juni
Tid: 17:30
Plats: Marx-Engelshuset, Fjärde långgatan 8B

Läs mer om kampanjen på stängnerelbit.se.

Söndagen 14 maj mobiliserade Palestinska samordningsgruppen Göteborg till demonstration till för att uppmärksamma 75 år av nakba, katastrof, sedan Palestinas ockupation och Israels grundande 15 maj 1948 och 75 år av ståndaktigt palestinskt motstånd mot apartheid, ockupation och bosättarkolonialism. Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg var Samidoun Göteborg med som medarrangör och deltog, förutom att vara delaktig i den allmänna mobiliseringen, bland annat med följande appeltal:

I år är det 75 år sedan nakba, arabiska för katastrofen, det vill säga Israels grundande tillika ockupation av Palestina som innebar att över 800 000 palestinier fördrevs. 75 år senare fortsätter katastrofen med miljoner palestinier under ockupation, apartheid och bosättarkolonialism och åter miljoner palestinier i diaspora, exil och flyktingskap över hela världen. Katastrofen har en lösning, och det är motstånd, ända till återvändo, befrielse och revolution i hela Palestina, från floden till havet. Därför är det nu 75 år efter nakba, eller rättare sagt början på nakba, kanske viktigare än någonsin för alla oss som står i solidaritet med Palestinas folk och befrielse att tydligt och högt förkunna vår solidaritet. I dagarna har ockupationsmakten inlett ännu en militäraggression på Gazaremsan, avrättat ytterligare en fängslad palestinsk motståndskämpe, Khader Adnan, genom medicinsk försummelse, hotar att avrätta fången Walid Daqqah på samma sätt, och eskalerar repressionen mot fängslade motståndsledaren Ahmad Sa’adat.

Så därför måste vi göra oss hörda, dels för motståndet i Gazaremsan, i Jenin, i Nablus, Al Khalil och Al Quds, i hela Palestina och hela världen. Men kanske ännu viktigare måste göra oss hörda för ockupationsmakten och för alla dess vänner, i Ramallah, i Kairo, Ankara och Riyadh, i Washington, Paris, London, Bryssel och Berlin, i New Delhi, Beijing och Moskva. Men framför allt måste vi göra oss hörda, göra oss sedda och göra oss obekväma för ockupationens vänner här i Sverige och här i Göteborg.

I Stockholm har en i stort sett enstämmig riksdag just skärpt Sveriges antiterrorismlagar. Detta gör de i en tid då ockupationsmakten i Palestina terrorstämplar palestinska civilisamhällesorganisationer och även nätverket jag är med i, Samidoun. Då franska staten vill göra det straffbart med flera års fängelse att vara med i Samidouns franska lokalgrupp, Collectif Palestine Vaincra, för att de kämpar för den sedan 1984 fängslade kommunisten och palestinakämpen Georges Abdallahs frihet. Då polisen i Berlin på löpande band förbjuder palestinier och i synnerhet tyska Samidoun att offentligt uppmärksamma palestinska fångar och ockupationen av Palestina. Då tyska underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen jagar tyska antifascister och kurdiska och turkiska oppositionella, internationalister och antiimperialister under den ökända lagen paragraf 129. I Sverige kommer ”antiterrorlagarna” först drabba kurdiska och även turkiska oppositionella och diasporagrupper generellt. Men självklart kommer den blågula stöveln trampa på alla internationalister, på alla antifascister och antiimperialister, den kommer att trampa på palestinavänner och palestinier.

Förtryckarna och exploatörerna har alla världens krigsmaskiner, rättsapparater och institutioner på sin sida. Vi har något långt mäktigare än så: Vi har alla de kämpande förtryckta och exploaterade folkens solidaritet på vår!

Länge leve det palestinska folkets motstånd, allt dess motstånd och framför allt dess väpnade motstånd!

Länge leve de palestinska fångarnas kamp för sin och hela Palestinas frihet!

Heder och ära åt alla Palestinas martyrer, från de främsta motståndsledare till alla barn och vuxna vars brott var att vara palestinier!

Länge leve den internationella solidariteten med Palestina och den internationella rörelsen för en total isolering av ockupationsmakten!

Länge leve de förtrycktas och exploaterades solidaritet mot imperialismen, kapitalismen och fascismen!

Sätt stopp för nakba, isolera Israel, befria Palestina, från floden till havet!

Demonstrationståget följdes av ett torgmöte fyllt av palestinsk musik, högläsning av palestinska martyrers namn och tal från flera olika palestinska organisationer och organisationer i solidaritet med Palestinas befrielsekamp, däribland Allt åt alla Göteborg:

I år är det 75 år sedan Nakba, den stora katastrofen. Det är inte svårt att minnas Nakba eftersom katastrofen aldrig tog slut, den fortsätter än idag.

Israel påminner om historien av övergrepp genom att dagligen tiden göra nya.

Varje gång ett palestinskt hem raseras och varje gång en palestinier avrättas av den israeliska militären så fortsätter samma utrotningspolitik som inleddes mot palestinierna 1948.

Israels mål är att krossa tanken om en palestinsk nation. För det målets skull deltar den israeliska staten och stora delar av det israeliska samhället i etnisk rensning, fängslande och ghettoisering av det palestinska folket.

Palestina kämpar mot en stat grundad på terror, och det finns lite att vinna på kompromisser och förhandlingar med en sådan fiende. Så länge apartheid, ockupationen och koloniseringen inte är över är motstånd en plikt för varje internationalist. 

I Sverige är vår främsta uppgift fullständig bojkott av Israel.

Till sin omvärld försöker Israel presentera en bild av landet som ”Mellanösterns enda demokrati”, och man försöker på så sätt distrahera resten av världen från faktumet att Israel är en av världens mest våldsamma stater. Därför borde Israel stoppas från reklamkampanjer som det skamliga uppträdandet på Eurovision igår. Därför måste Israel bojkottas.

Nu befinner sig Israel i kris, och Netanyahu söker stöd hos de mest extrema delarna av den sionistiska rörelsen. 

När israeliska bosättare i februari utförde en pogrom mot byn Huwara i Västbanken stod israeliska militärer och såg på. Efteråt sa ministrar i Netanyahus regering att Huwara borde förintas. 

Andra sionister protesterar mot Netanyahu och vill att de högerextrema tonar ner sin retorik. Men om de inte erkänner att apartheid måste få ett slut så är de inga vänner. Vänstersionism är bara samma ockupation, samma fängelse med en annan fångvaktare.

Omvärlden måste fördöma och isolera Israel tills det israeliska samhället vänder sig mot det sionistiska projektet. Därför måste Israel bojkottas.

För att rädda sin regering försöker Netanyahu eskalera våldet mot Palestina. De senaste dagarna har Israel bombat Gaza, delvis för att skapa bunkermentalitet i Israel inför valet. I fredags bombades ett lägenhetshus i jakten på en motståndskämpe. Han dog martyrdöden men det gjorde också flera andra. Bland annat en femårig flicka. Mord på barn är vardag i Gaza.

Denna godtyckliga terror mot civila borde innebära att inget demokratiskt land handlar med Israel, allra minst vapen som kan används i terrorn. Ändå gör mängder av länder det. Ändå gör Sverige det. Sverige handlar med det företag som tillverkar drönarna Israel använder för att mörda civila, detta företag Elbit systems har kontor här i Göteborg. Elbit borde kastas ut ur Sverige som en del av en fullständig bojkott av Israel.

Därför måste Israel bojkottas och en fullständig bojkott av Israel är en av de bästa sakerna vi kan göra för att hylla och stötta det Palestinska folkets motstånd. Apartheid kommer falla och en dag kommer ockupationen ha tagit slut.

Samidoun Göteborg återger här information om en workshop som vi arrangerar tillsammans med Palestine Action på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

The members of Palestine Action put their own bodies on the line in the struggle against imperialism. With direct action, they are fighting in Britain against Israel’s biggest arms manufacturer. And it’s working – in their just over two years of existence, they have managed to inflict millions of pounds in damage on the company and permanently close two arms factories. How do you do practical anti-imperialism in the imperialist core? How do you create sustainability in action-based work? And what do you need to think about when demolishing a factory roof?

This workshop is presented in collaboration with Samidoun Göteborg. The workshop will take place in English.

Medlemmarna i Palestine Action sätter sina egna kroppar på spel i kampen mot imperialismen. Med direkt aktion kämpar de i Storbritannien mot Israels största vapentillverkare. Och det fungerar – under sin drygt tvååriga existens har de lyckats åsamka företaget miljontals kronor i skador och permanent stänga två vapenfabriker. Hur gör man praktisk antiimperialistism i imperialismens centrum? Hur skapar man långsiktighet i ett arbete baserat på aktioner? Och vad behöver man egentligen tänka på när man demolerar ett fabrikstak?

Denna workshop presenteras i samarbete med Samidoun Göteborg och kommer att vara på engelska.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network hyllar Palestine Action och alla personer som med mod tog till direkt aktion för att konfrontera Elbit i Oldham, som åstadkom denna seger och som såg till att denna israeliska vapenfabrik inte längre kommer att tillverka mördarvapen i Oldham.

Denna seger talar för den framgångsrika förmågan hos starka direkta aktioner att vålla betydande och materiella kostnader på de som profiterar på kolonisering av Palestina och på israeliska krigsbrott mot det palestinska folket. Palestine Action har svurit att fortsätta och eskalera aktionerna att stänga ner Elbit under parollen #ShutElbitDown, och denna seger kan och måste inspirera människor över hela världen till att intensifiera våra aktioner för att bojkotta Israel och sätta stopp för alla som gör affärer på att marknadsföra vapen som “prövats i fält” på palestinier.

Vi återger här en översättning av hela Palestine Actions uttalande:

Efter 18 månader av kontinuerlig direkt aktion mot Elbits fabrik Ferranti i Oldham, i området Greater Manchester, med 36 personer gripna har Elbit nu sålt Ferranti Technologies i och med att deras fortsatta drift i Oldham framstår som omöjlig. Aktivister har ockuperat, blockerat, krossat, stört och protesterat regelbundet vid fabriken och lyckades slutligen med att sätta stopp för fabrikens tillverkning av militär specialistteknologi för Israels flotta av kampdrönare.

December 2021 avslöjade anonyma källor till Palestine Action att fabriksanställda hade mottagit upplysningar om massuppsägning på grund av arbetsbrist och att lokalerna höll på at tömmas i förberedelse för att Elbit skulle lämna fabriken. Idag blev det offentliggjort att Ferranti faktiskt sålts till TT Electronics, en brittisk elektronikfirma. Denna omfattande omstrukturering – försäljningen av en filial som Elbit konsekvent uppmärksammade som en framgång och som hjälpte Elbit att ro i land mångmiljonerskontrakt med den brittiska regeringen – antyder att Elbit är under avsevärt tryck för att styra upp sin verksamhet i Storbritannien. Detta är mest sannolikt på grund av omöjligheten för dem att fortsätta vid den ofta ockuperade fabriken, ockupationernas kostnad och försöken att undvika mer dålig publicitet.

Tidigt i 2021 försökte Elbit göra fabriken i Oldham till en produktionsduglig fabrik genom att förbättra säkerheten. Elbit ökade sina utgifter enormt för dygnet-runt säkerhet och gynnades också snabba polisinryckningar för att avlägsna demonstranter. Inget av dessa åtgärder lyckades med att hålla borta aktivister och fabriken fortsatte vara ett regelbundet mål för dem.

Palestine Actions första aktion i Oldham i slutet av augusti 2020 innefattade att spreja ner fabriken blodröd färg för att symbolisera den palestinska blodspillan som möjliggörs av Elbits Ferranti Technologies. Efter detta accelererade aktionerna. Fönster krossades i en ockupation november 2020, samtidigt som en aktion som utfördes i samarbete med Extinction Rebellion North i februari 2021 orsakade över £20 000 [motsvarande ungefär 247 000 kronor] i skador. April 2021 ockuperade aktivister inte bara fabriksområdet utan lyckades ta sig in till fabriken, krossade tak, fönster och ventilation, och saboterade framtida verksamhet genom att täcka utrustning och datorer med röd färg – över £100 000 [motsvarande ungefär 1 234 000 kronor] i skador orsakades och fabriken var stängd i långt över en vecka. 5 juli tog sig tre aktivister in på fabriksområdet och ska ha orsakade £500 000 [motsvarande ungefär 6 173 000 kronor] i skador och stängde ner fabriken i flera veckor. Mer nyligen, i augusti, blockerade aktivister fabriken – genom att blocker vägar med fordon och kedja sig själva till portarna – och ockuperade själva fabriken igen. Det har utförts ett antal andra aktioner var fabriken i Oldham och fabriken har tvingats hållas stängd i betydande antal veckor sammanlagt på grund av all skada som orsakats.

Fabriksområdet har också varit mål för regelbundna manifestationer som kallats till av Oldham Peace and Justice och Manchester Palestine Action med stora folkmassor som samlats utanför fabrikerna veckovis sedan Israels massiva och brutala bombardemang av Gaza i maj. Utdragen press, genom både manifestationer och en långvarig kampanj av direkta aktioner, orsakade en omfattande utmaning för Elbit, som nu har sålt filialen och lämnat fabriken.

En talesperson för Palestine Action har meddelat:

“Försäljningen av Ferranti och nedstängningen av fabriken i Oldham är en stor seger för rörelsen. Hittills har våra aktioner underminerat och stört verksamheten – men denna nyhet rättfärdigar vår långsiktiga strategi. Direkt aktion funkar – de modiga individer som ockuperade fabriken under det gångna året kan stolt säga att drönarteknologi inte längre tillverkas i Oldham. Men det räcker inte att endast en av dessa dödsfabriker stängs ner. Vi vill se Elbit stängas ner överallt för gott och tvinga all deras verksamhet från Storbritannien – vi kommer att eskalera våra aktioner tills det sker.”

Fabriken var mål för aktioner på grund av brotten som begåtts mot civila palestinier med Elbits Ferranti-produkter. Fabriken i Oldham användes för att tillverka militär specialistteknologi och -produkter, som till exempel det beständiga spaningssystemet SkEye ombord på Elbits drönare Hermes 450 och 900. Ferranti tillverkar också ultralångdistansavbildningssystemet SpectroXR för Hermes-drönare. Hermes drönare har använts omfattande av Israel i bombningarna av Gaza, särskilt under Operation Protective Edge 2014 då över 2 200 palestinier mördades, inklusive 526 barn. Fabriken användes också till att tillverka IronVision-hjälmarna som används i stridsvagnar som Carmel – särskilt framtagna för operationer i tätbebyggda områden som i Gaza.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network står i solidaritet med våra kamrater i Palestine Action i Storbritannien som leder en kampanj för att stänga ner Elbit System, israelisk vapentillverkare som profiterar på global försäljning av vapen testade på det ockuperade och koloniserade palestinska folket. De direkta aktionerna som har organiserats av Palestine Action har dragit omfattande uppmärksamhet åt Elbits inblandning i krigsbrott; företaget har bekräftat att dessa aktioner har kostat dem tiotusentals kronor i fabriksnedstängning och rengöringskostnader.

Elbit System är Israels största privata vapentillverkare och förser den israeliska militären med över 80% av dess drönarflotta, inklusive Hermes 450 och 900 som såg utbredd användning i Israel bombardemang av Gaza 2014, då över 2000 palestinier mördades.

Palestine Action organiserar direkt aktion som en form av folkligt motstånd mot Elbit Systems krigsförbrytelser och möter hård repression från brittiska staten för att de stör de blodiga affärerna kring tillverkningen av vapen “som testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina”, som Palestine Action anmärker. Två gripna aktivister har vägrats borgen efter sina gripanden. Detta kommer efter räder mot flera medlemmars hem och beslagtagandet av deras personliga dokument och pass.

Palestine Action har betonat att det bästa sättet att stödja fångarna är att fortsätta arbetet med att stänga ner Elbit under parollen och hashtaggen #ShutElbitDown. Vi återpublicerar deras uttalande nedan och räcker ut vår fulla solidaritet. För mer information om Palestine Action eller för att skänka pengar till deras arbete, besök Palestine Actions hemsida.

Det finns också flertalet kommande rättegångsdatum (nedan och på Palestine Action) med möjlighet att stötta aktivister i Palestine Action som har gripits eller åtalats för sina direkta aktionsaktiviteter – vi manar alla palestinavänner att stå med dessa modiga aktivister vid deras rättegångar!


  • Sex aktivister från Palestine Action greps i tisdags bitti för att de påstås ha burit föremål som till exempel färg
  • Två har återsänts till häkte för “innehav av föremål för orsakande av brottslig skada”
  • Anmärkningsvärt är att två av de häktade aktivisterna var del av Stop HS2-kampanjen, och en av dem tillbringade flera veckor i kampanjens Euston-tunnlar

Två Palestine Action-aktivister har slängts bakom galler efter en domstol chockerande nog vägrade att bevilja dem borgen onsdag 10 mars.

De två hörde till de sex aktivister som greps tidigt på morgonen i tisdags för att de påstås ha burit på föremål som kan användas för brottslig skada. Efter att ha blivit vägrade att släppas mot borgen innan rättegång togs aktivisterna till Wolverhampton Magistrates Court (Jämförbart med svensk tingsrätt. / Översättares anmärkning).

Domstolen vägrade att bevilja två av aktivisterna borgen och häktade dem, samtidigt som två andra frigavs. Aktivisternas hem utsattes för polisräder med de hölls häktade.

Palestine Action är ett direkt aktionsnätverk bestående av grupper och individer som formades med mandatet att gripa till direkt aktion mot Elbit Systems’ lokaler i Storbritannien på gräsrotsnivå med kravet att de alla ska stänga ner och att brittiska regeringen upphör med sin medbrottsligt i Israels apartheid.

Som kommentar på beslutet att häkta de två aktivisterna sa en talesperson för Palestine Action:

“Storbritanniens regering, dess domstolar och dess polisväsende fortsätter att låta Israels största privata vapentillverkare, Elbit Systems, utveckla vapen som testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina. Istället väljer de att trakassera, gripa och fängsla de som utmanar och motsätter sig deras brott mot mänskligheten.

”Det är därför vår moraliska plikt att nyttja våra privilegier och ansluta oss till den växande kampen för att få ett slut på denna medbrottslighet mellan Storbritannien och Israels apartheidregim. Vi kallar på alla samvetsgranna människor att ansluta sig till vår kamp mot denna pågående, mordiska medbrottslighet, att ansluta sig till kampen att stänga ner Elbit (Shut Elbit Down) och att få ett slut på all medbrottslighet mellan Storbritannien och Israels brott mot det palestinska folket.”

De två aktivisterna kan komma att tvingas tillbringa åtminstone fyra veckor i häkte innan de potentiellt kan bli beviljade borgen vid deras nästa rättegångstillfälle nästa månad.

Det ovanliga beslutet att vägra beviljas borgen över ett ringa brottsåtal är ytterligare en eskalering i den pågående repressions- och avskräckningskampanjen mot aktivister som påstås vara kopplade till Palestine Action.

Sedan direkt aktionsnätverkets grundande augusti 2020 har aktivister rutinmässigt gripits på falska grunder, fått sina hem utsatta för räder och sina teknikprylar beslagtagna.

Medgrundaren Richard Barnard greps i februari för “utpressning”. Han och medgrundare Huda Ammori har fått sin hem våldsamt genomsökta och pass beslagtagna. Dokumenten har ännu inte återlämnats.Barnar och Ammori stoppades även november 2020 under bilaga (“schedule”) 7 till antiterrorlagarna under namnet Terrorism Act 2000 som tillåter poliser att förhöra personer utan ordinarie rättsskydd.

Palestine Action har anklagat polisen för att ha inlett ett helt oproportionerligt svar på aktivisternas pågående kampanj för att stänga ner Elbits lokaler i Storbritannien, ett företag som är skyldig för krigsbrott i Gaza och för att ha exporterat mördardrönare till förtryckande regimer världen över.

Elbit Systems är Israels största privata vapentillverkare och förser den israeliska militären med över 80% av dess drönarflotta, inklusive Hermes 450 och 900 som användes i omfattande skala i Israels bombardemang av Gaza 2014, då över 2000 palestinier mördades.

Som kommentar på polistillslagen mot Palestine Action kommenterar kampanjkoordinatorn Kevin Blowe på Network for Police Monitoring (Netpol) så här:

“Att använda antiterrorpolisbefogenheter, att föra fram oproportionerliga åtal och i grund och botten behandla Palestine Actions aktivister som om de vore någon sorts organiserat brottsligt nätverk är en avsiktligt försök att störa protester i solidaritet med det palestinska folkets lidanden.

“Implikationen att gruppen är något sorts ‘extremistiskt’ hot erbjuder ett rättfärdigande av polisens övervakning och trakasserier. Det betyder att alla som har med Palestine Action kan stämplas på detta vis – även om de inte gör något olagligt.

“Tyvärr har vi sett staten bete sig på det här viset många gånger tidigare, särskilt när bolagsintressen utmanas av civil olydnad och direkt aktion. Detta är avsett att trötta ut människor, skrämma bort allmänhetens potentiella stöd och begränsa aktivisternas förmåga att utöva sina rättigheter till förenings- och mötesfrihet.”


Tidigare idag (10 mars / Översättares anmärkning) häktades två aktivister från Palestine Action efter att ha gripits 33 timmar för ha påståtts vara utrustade för att “orsaka brottslig skada”. Sex aktivister greps totalt, varav fyra har sedermera släppts.

Kanske skulle de kasta färg på en vapenfabrik. Vad de än skulle, eller skulle inte, göra skulle de blekna i jämförelse med döden och förstörelsen som Elbit Systems, Israels största privata vapentillverkare, orsakar världen över.

Våra aktivister hölls häktade på polisstationen innan de togs till rättssalen och återfördes till häkte inför deras nästa rättegångstillfälle. Så vitt vi vet är det åtminstone en månad bort.

Den brittiska regeringen, dess rättsväsende och polis, fortsätter att stå tigandes bredvid medan Elbit utvecklar vapen som har testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina. Istället väljer de att trakassera, gripa och häkta de som utmanar deras brott mot mänskligheten.

Men våra modiga aktivister kommer att fortsätta agera, trots rädslan de kanske känner, eftersom de vet att konsekvenserna av att inte agera är för höga. Vi kommer inte tillåta att det palestinska folkets fortsatta förtryck möjliggörs av detta land längre. Vi kallar därför återigen på er alla, våra kamrater och sympatisörer, att gå till handling.

Vi har blivit tillfrågade om vad som är det bästa sättet att hjälpa de som är häktade i fängelse. Självklart kommer finansiellt stöd och solidariska brev uppskattas enormt, och vi kommer att dela med oss av om hur ni kan göra detta så snart vi vet. Men det kanske bästa vi alla kan göra för dem är att fortsätta deras kamp – vår kamp.

Inget höjer våra fängslade aktivisters mod mer än att höra att fler aktioner har ägt rum – och att Elbit är ännu närmare att stänga ner för gott. De som sitter häktade är i alla åldrar. Vad hindrar dig från att agera för att stänga ner Elbit? Kom med. Organisera dina egna aktioner. Anslut dig till motståndet: bit.ly/JoinResist


Rättegångstillfällen för #ShutElbitDown

26 mars 2021
Grundförhandling för 3 aktivister som blockerade portarna till Elbits filial i Shenstone, nära Lichfield. De är åtalade under fackförbundslagarna för att ha stört “laglig affärsverksamhet”.
Tid: 13:00
Plats: Stafford Magistrates’ Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

29 mars 2021
Grundförhandling de sex Shenstone-aktivister som ockuperade taket på Elbits filial – UAV Engines i Shenstone. De stängde framgångsrikt ner fabriken i en vecka och orsakade över £50 000 i skador på Elbits dödsdfabrik.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Crown Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

31 Mars 2021
Första rättegång för sex Elbit-aktivister som åtalas för “förberedelse till brottslig skada” och “förberedelse till rån” för sina handlingar mot Elbit mellan 1 juni 2020 och 5 september 2020. Vid rättegången kommer Richard Barnard och Huda Ammori också ansöka om att återfå sina pass som olagligt togs ifrån dem utav polisen i februari.
Tid: 9:30
Plats: Highbury Corner Magistrates’ Court, 51 Holloway Rd, Highbury, London N7 8JA

9 april 2021
Tre aktivister i rättegång mot Elbit efter att ha blocker portar och täckt ingångar med blodröd färg. De åtalas för brottslig skada.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Magistrates’ Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

15 april 2021
Caroline Brouard, aktivist i Palestine Action, ställs inför möjliga åtal om “utpressning” efter att ha gripits och frigivits mot borgen i januari. Hen ska då svara på borgen och få reda på om hen åtalas eller inte vid detta datum.
Tid: 10:00
Plats: Charing Cross Police Station, Agar St, Charing Cross, London WC2N 4JP

17 maj 2021
Fem aktivister som ockuperade taket på Elbits filial, UAV Engines i Shenstone, dras inför rätta av Elbit. De åtalas för “brottslig skada” för över £30 000. Deras handlingar såg till att fabriken stängde ner i åtminstone två veckor – med £450 000 i förluster för Elbit Systems som resultat.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Crown Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

1 juni 2021
Richard Barnard, Palestine Actions medgrundare, ska svara på borgen efter fyra månaders tid, och står inför möjliga anklagelser om “utpressning”. Hans borgen förhindrade honom från att vistas i Manchester med omgivning, Staffordshire och staden London.
Tid: 11:00
Plats: Charing Cross Police Station, Agar St, Charing Cross, London WC2N 4JP