Palestine Action – Workshop (LÖRDAG, 11:00)

Samidoun Göteborg återger här information om en workshop som vi arrangerar tillsammans med Palestine Action på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

The members of Palestine Action put their own bodies on the line in the struggle against imperialism. With direct action, they are fighting in Britain against Israel’s biggest arms manufacturer. And it’s working – in their just over two years of existence, they have managed to inflict millions of pounds in damage on the company and permanently close two arms factories. How do you do practical anti-imperialism in the imperialist core? How do you create sustainability in action-based work? And what do you need to think about when demolishing a factory roof?

This workshop is presented in collaboration with Samidoun Göteborg. The workshop will take place in English.

Medlemmarna i Palestine Action sätter sina egna kroppar på spel i kampen mot imperialismen. Med direkt aktion kämpar de i Storbritannien mot Israels största vapentillverkare. Och det fungerar – under sin drygt tvååriga existens har de lyckats åsamka företaget miljontals kronor i skador och permanent stänga två vapenfabriker. Hur gör man praktisk antiimperialistism i imperialismens centrum? Hur skapar man långsiktighet i ett arbete baserat på aktioner? Och vad behöver man egentligen tänka på när man demolerar ett fabrikstak?

Denna workshop presenteras i samarbete med Samidoun Göteborg och kommer att vara på engelska.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar