Denna information finns också på Facebook.

Hur ska vi förstå ockupationen av Palestina, och den palestinska befrielsekampen, som klasskamp, och hur hör det ihop med att länder som Sverige ställer sig bakom Israels pågående folkmord i Gaza, det senaste kapitlet i en över 75 år lång historia i Palestina av kolonialism, krig och ockupation, men också motstånd, solidaritet och befrielsekamp?

Häng med när vi läser en grundläggande text, Strategi för Palestinas befrielse, sammanställd av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) vid dess grundande!

Torsdag 16 november
Klockan 18
Linnégatan 21, Göteborg

Till denna träff läser vi till och med sidan 82, slutet på kapitlet Organisering och mobilisering av de palestinska krafterna.

Boken finns gratis som PDF på förlagets hemsida; vi kommer även att ha ett antal fysiska exemplar med till träffen för försäljning.

Varmt välkomna! 🇵🇸

Denna information finns också på Facebook.

Hur ska ockupationen av Palestina och den palestinska befrielsekampen förstås historiskt men också ur ett samtida radikalt vänsterperspektiv? Häng med när vi läser en grundläggande text, Strategi för Palestinas befrielse, sammanställd av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) vid dess grundande!

Tisdag 10 oktober 18:00
Plats: Vänsterpartiets gårdslokal, Andra Långgatan 20, Göteborg

Till första träffen läser vi bokens inledning; första träffen är dock tänkt att i första hand vara till för att vi gemensamt lägger upp bokcirkelns struktur så även om man inte hinner eller kan läsa något innan är man varmt välkommen.

Boken finns som gratis som PDF på förlagets hemsida; vi kommer även att ha ett antal fysiska exemplar med till träffen för försäljning.

Följande mobiliseringsinbjudan från Masar Badils hemsida i den internationella kampanjen för Georges Abdallahs frihet återges här:

På vägen mot återvändo och befrielse…

På årsdagen för dess grundande organiserar Masar Badil, palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, demonstrationer till stöd för motståndsrörelsen och fångarnas rörelse.

Med anledning av den andra årsdagen av sitt grundande och under parollen om återvändo och befrielse organiserar Masar Badil, palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, 19-22 oktober 2023 en rad politiska och folkliga aktiviteter till stöd för det palestinska motståndet och fångarnas rörelse i den sionistiska entitetens fängelser och förvar och uppmanar till bredast möjliga deltagande i den gemensamma demonstrationen för Georges Abdallahs befrielse.

Rörelsen beslutade att organisera sin årliga centrala aktivitet i år i Toulouse, Frankrike, med Collectif Palestine Vaincra som värd, en av rörelsens grundande medlemmar och en revolutionär organisation som aktivt försvarar det palestinska folkets sak och rättigheter och som för närvarande konfronterar den franska regeringens försök att förbjuda den och dess verksamhet.

Demonstrera för Georges Abdallahs befrielse

Masar Badil uppmanar det palestinska folkets massor, det arabiska folket och alla progressiva och revolutionära krafter i Frankrike, Europa och överallt där det palestinska folket befinner sig i exil och diaspora att stödja den palestinska fångrörelsens kamp i den sionistiska ockupationens fängelser och att kräva frihet åt den fängslade arabisk-libanesiske kämpen Georges Abdallah, fängslad i franskt fängelse sedan 1984. Masar Badil anser att Georges Abdallah är en av de mest framträdande symbolerna för arabiskt och palestinskt motstånd och internationalism i kampen mot imperialism, sionism och reaktionära krafter.

Masar Badil deltar i det årliga folkliga demonstrationståget som organiseras av många folkliga kommittéer och organisationer fram till portarna framför Lannemezan-fängelset, där Georges Abdallah hålls, lördagen 21 oktober 2023, för att kräva att han släpps fri efter 40 år av att han hålls fängslad av franska myndigheter.

Rörelsen kommer att organisera en rad politiska möten och seminarier i staden Toulouse för att presentera sig och folkens kamp mot koloniala krafter i och utanför Europa, tillsammans med Collectif Palestine Vaincra och de olika revolutionära krafter som stödjer det palestinska folket i Frankrike, Tyskland, Spanien och andra regioner och länder på den europeiska kontinenten och i diasporan.

Kom med i den årliga demonstrationen för frihet åt Georges Abdallah, marschera till fängelsets portar som håller honom fängslad, tillsammans med många stödkommittéer, föreningar, fack och politiska partier och deras stöd.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmanar alla att delta i demonstrationen för frihet åt den libanesiske palestinakämpen och åt alla palestinska fångar i sionistiska, imperialistiska och reaktionära regimers fängelser. Organisera er för att delta vid Lannemezan och massmobilisera för att gör våra röster hörda!

Samling lördagen 21 oktober 2023 framför tågstationen Lannemezan (65) i Lannemezan, Frankrike, kl. 14.00.

Georges Abdallah är en libanesisk kommunistisk aktivist och kämpe för den palestinska saken som suttit fängslad i Frankrike sedan 1984 och haft rätt till frigivning sedan 1999. Han är en av de längst fängslade politiska fångarna i Europa och påbörjar sitt 40:e år i fängelse 24 oktober 2023. I juni lämnade hans advokat in hans nionde begäran om villkorlig frigivning och utvisning så att han kan återvända och leva fritt i sitt hemland Libanon. Det är mer än någonsin dags att mobilisera för hans frigivning!

Håll er uppdaterade: https://www.facebook.com/events/6571688702893923/

Här återges inbjudan till en manifestation som Samidoun Göteborg har ställt sig bakom:

SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg 17 september!

🔥 VARFÖR PROTESTERAR VI? 🔥
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara.
Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.

Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.

Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs.

Denna manifestation samlar alla som vill protestera.

🔥 ORGANISATIONER SOM STÅR BAKOM 🔥
Följande organisationer har hittills ställt sig bakom manifestationen:

– Amnesty International
– Rosengrenska stiftelsen
– Ingen Människa är Illegal Göteborg (IMäI)
– Social Work Action Network Sweden (SWAN)
– Allt åt Alla Göteborg
– Socialarbetare För Social Aktion (SFSA)
#socialarbetareangerinte
– Ensamkommandes förbund
– AGAPE
– Papperslös inte värdelös
– Samidoun Göteborg
– Greek Migrant Solidarity
– Förbundet tillsammansskapet
– Kampanjen Håll ihop Sverige
– Föreningen Hjärta
– Läkare mot rasism
– Nätverket NU ÄR DET NOG!
– Kampanjen ”Riv Tidöavtalet”
– Akademikerförbundet SSR
– Vårdförbundet
– Agera Göteborg
– Fackförbundet Vision
– Skiftet
– Individuell Människohjälp (IM)
– Räddningsmissionen
– Kvinno- och tjejjouren Ada
– Folkmusiker mot rasism
– FORSA Väst, föreningen för forskning och praktik i socialt arbete
– Björkåfrihet
– Civil Rights Defenders
– Flyktinggruppernas riksråd (FARR)
– SAC syndikalisterna
– Skyddsvärnet Göteborg
– Nätverket Biblioteket anger inte
– Göteborgs Barnmorskesällskap
– Interkulturella Städer
– Peace Works
– Ungdomsarbetare anger inte!
– RFSL Newcomers
– Fridays for future
– Reclaim Pride
– Iranska flyktingars förening
– Rädda Barnen Göteborg
– RFSU Göteborg
– Kurdiska Kvinnoföreningen
– Logopedförbundet Västra Götaland
– Riksföreningen Grunden
– Litterära sällskapet Bröd och rosor
– TCO Göteborg
– Fackförbundet DIK
– Skyddsvärnet
– MÄN Göteborg
– Västra Götalands Läkarförening
– Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg
– Swedish Archives for Queer Moving Images (SAQMI)
– Rojavakommittéerna Göteborg
– Stoppa utvisningarna till Afghanistan
– Sveriges Arbetsterapeuter Göteborgskretsen

Alla partipolitiskt obundna organisationer som delar demonstrationens syfte och värderingar är välkomna att ställa sig bakom demonstrationen. Kontakta swaninternational.sweden@gmail.com om ni vill göra det.

Pressansvarig Joel Malmgren: 0725505799, joel.malmgren@outlook.com

🔥 HUR KAN JAG HJÄLPA TILL? 🔥

Viktigaste stödet du kan göra: sprid och bjud in till eventet, t.ex. i dina sociala medier eller på ditt jobb!

Du kan också hjälpa till på plats, t.ex. som demonstrationsvärd (något Polisen kräver för tillstånd) eller fotograf. Om du vill hjälpa till som demonstrationsvärd, kontakta SWAN: swaninternational.sweden@gmail.com

🔥 ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA 🔥
Utöver demonstrationen kan du:

– Alla: skriv under Skiftets namninsamling mot angiverilagen: https://agera.skiftet.org/campaigns/stoppa-angiverilagen
– Vårdarbetare: lova att inte ange patienter: https://viangerinte.se/
– Lärare: lova att inte ange elever: https://www.skrivunder.com/vi_anger_inte_ett_upprop_fran…
– Socialarbetare: lova att inte ange klienter: https://www.skrivunder.com/ett_upprop_av_och_for…
– Bibliotekarier har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrev under: https://www.skrivunder.com/tvinga_inte_bibliotekarier…
-Alla: Civil Rigths Defenders sida BackaDemokratin för att följa och protestera mot antidemokratiska förändringar https://crd.org/sv/backademokratin/

“I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”
– Martin Niemöller

Moderaterna jämförde själva SD:s förslag om angiverilagar med DDR, Nordkorea och Nazityskland år 2018 (källa: https://sverigesradio.se/artikel/6947341). Fem år senare sviker de sina värderingar och följer helt Sverigedemokraternas krav.

Nu måste vi protestera och stå upp för alla människors lika värde. Kom till Gustaf Adolfs Torg på söndag den 17 september 15:00 och säg NEJ till angiverilagen!

Samidoun Göteborg deltar i ett kommande samtal som arrangeras av Svenska Clartéförbundet (se Facebook för eventuella uppdateringar):

Nu är nya numret av Clarté ute, och det vill vi uppmärksamma. Lördagen 26 augusti klockan 16 blir det panelsamtal på Syndikalistiskt Forums bokcafé i Viktoriahuset i Göteborg. Clarté 2/2023 handlar om dekolonisering.

Hur är dekolonialitet som teori och avkolonisering som praktik relevanta idag? Hur ser relationen mellan dekolonisering och socialism ut?

Dessa och andra frågor diskuteras när delar av senaste numrets redaktion kommenterar sina texter, först själva och sedan tillsammans med inbjudna gäster. Slutligen öppnas diskussionen för alla närvarande.

Vi ses 26 augusti!

/Svenska Clartéförbundet

______

Om nya numret av Clarté: ”Riktigt uppfriskande när Clarté i sitt nya nummer vänder blickarna mot Syd och dammar av delar av 60-talets tänkande.” Petter Larsson, Aftonbladet https://www.aftonbladet.se/kultur/a/l3W0oy/vi-gar-mot-en-ny-klimatkolonialism

Kampanjen Stäng ner Elbit som Samidoun Göteborg är del av har en affischeringsrunda torsdag 17 augusti. Läs mer om affischeringsrundan och ladda ner material från kampanjhemsidan. Kampanjen bjuder in alla som sympatiserar med dess mål och syfte att sprida kampanjens budskap genom att även självständigt sprida kampanjens material bland kollegor, vänner, kamrater och alla de sammanhang sympatisörer befinner sig i.

Tillsammans med andra är vi medorganisatörer till kampanjen Stäng ner Elbit! och bjuder in till ett nytt kampanjmöte (se även eventet på Facebook):

Välkomna till ett kampanjmöte för kampanjen Stäng ner Elbit! Ta tillfället i akt och lär dig mer om israeliska vapentillverkaren Elbit Systems som kvalitetssäkrar sin militärutrustning på palestinier innan den säljs vidare till länder som Sverige, och varför inte hitta ett engagemang i kampanjen som passar dig?

Tisdag 15 augusti
17:30
Andra Långgatan 20, Göteborg

Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg är vi medarrangörer till ett arrangemang för att välkomna Ship to Gazas båt Handala, döpt efter den politiska tecknaren och befrielseaktivisten Naji Al-Alis ikoniska karaktär med samma namn. Håll dig uppdaterad om programmet på Ship to Gaza Sveriges hemsida eller på Facebook:

Med Ship to Gazas/Freedom Flotillas båt ”Handala” siktar vi på ett nytt försök att bryta den inhumana och illegala blockaden av Gaza!

Kom och visa ditt stöd för Palestina/Gaza. Båten Handala som seglar för Gazas Barn välkomnas i Gästhamnen vid Operan.

Ta med din eller många palestinska flaggor! Låt oss bli många i Göteborg som står upp för Palestina/Gaza, för palestiniernas mänskliga rättigheter, rätt till ett liv i frihet och en framtid i trygghet!

PROGRAM:

11 AUGUSTI
17.30 Samling vid Gästhamnen Jussi Björlings plats vid Operan. Låt oss bli många som tar emot Handala!
18.00 Välkomnar vi båten – Ship to Gaza Göteborg och alla med många palestinska flaggor och Musik!
Konferencier: Gertrud Ingelman

 • Tal: Ellen Hansson, Ship to Gaza Göteborg välkomnar Handala.
 • Musik: Liberation Orchestra
 • Tal: Tony Haddou, riksdagsledamot (V)
 • Musik: Liberation Orchestra
 • Tal: Henry Ascher, barnläkare som har jobbat på lägren i Palestina
 • Musik: Liberation Orchestra avslutar programmet.

12 AUGUSTI
15.00 – 16.30 Röster från Gaza – På båten
3 möten på båten med paus emellan
Samtal:

 1. Mohamed Shokri Karraz, släkten fördrevs från Al-Masmaya 1948, de bor på Gaza nu. Mohamed och familjen bor i Borås, Mohamed är ordförande i Palestine Vision Society. (samtalar med Sri Nimpuno).
 2. Maher Issa via länk från Gaza. Maher Issa är ordförande i Civitas i Gaza, arbetar med stöd för familjer och barnen. (samtalar med Mohamad Arouki)
 3. Shad A. Daher, född på Gaza, uppvuxen i Sverige, upplevde Israels krig 2021. Pedagogexamen på Göteborgs universitet.(samtalar med Mohamad Arouki)

16.30 – 17.30 Folkdans, sång och tal

 • Palestinsk folkdans av Palestinska Kvinnoföreningen-Helsingborg.
 • Tal av Jeanette Escanilla ordförande i Ship to Gaza Sverige
 • Sång av Barnklubben från Palestinska Kvinnoförbundet i Sverige, pedagog Amal Tarshahani
 • Sri Nimpuno tackar alla som bidragit till Ship to Gaza Göteborgs insamling för Palestinian Fishermen´s Association och lämnar över resultatet till Freedom Flottilla Coalition
 • Tal av Joel Opperdoes, mångårig aktivist för Ship to Gaza bland annat som kapten på flera resor.
 • Solidaritetshälsningar från politiska grupper/partier.

17.30 Orientalisk musik med Helal Daraghmeh, erfaren musiker och underhållare.

13 AUGUSTI ”Barnens Dag” En dag på båten Handala.

13.00 – 16.00 Öppet hus. Unga som gamla är välkomna!
Palestinavänner i mogen ålder: Ta med era barn och barnbarn och kom!

Kom ombord på Handala och:

 • Titta på båten och prata med besättningen.
 • Se hur Björn Halvorsen, grafitti-konstnär, målar en hälsning till Gazas barn på en av båtens väggar.
 • Hör om hur det är att vara barn i Gaza och övriga Palestina. Eva Hammad och Zeinab Elsaneh berättar.
 • Hör Mike Greenberg (från Judar för Palestinsk-Israelisk Fred), berätta om sin uppväxt och hur han upptäckte att drömlandet Israel byggdes på palestinsk mark.
 • Hör Terje Adkins berätta om varför han seglar med Handala och varför båten ska resa till Gaza.
 • Ship to Gazas ordförande Jeannette Escanilla berättar om planerna för nästa års resa till Gaza.
 • Måla själv en hälsning på papper eller skriv ett brev till barnen i Gaza. Margret Ström, bildkonstnär, visar och inspirerar. Bilderna och breven kommer sedan att vidarebefordras till barnen i Gaza.

16.00 Avsegling: Välkommen på kärleksfest för barnen i Gaza ❤️ Vi samlas för att vinka av och skicka solidaritet, kärlek och hopp med Handala på hennes färd mot Gaza 💕 Fantastiska David Bäck med vänner spelar musik. Ta gärna med en blomma att pryda båten med och flaggor att vinka med.

Medarrangörer:
Palestinska Samordningsgrupp Göteborg
Palestinagruppen i Göteborg
Svenska Palestinakommitten

Sponsring:
Fotoland AB

Välkomna!

Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg är vi med och ordnar följande aktivitet:

Välkomna till en kultureftermiddag till minne av Ghassan Kanafani!

Tid: Lördag 8 juli 14:00
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg (ingång under Hagabions trappa, ring på porttelefonen till höger om dörren).

För att uppmärksamma att 51 år har gått sedan ockupationsmakten Israels mord av Ghassan Kanafani bjuder vi in till en eftermiddag i revolutionens och kulturens tecken. Vi visar filmer om och från Palestina och vi ställer ut konst av internationella revolutionären och konstnären Marc Rudin (1945-2023) som verkade i Ghassans anda i befrielsens alla arenor.

8 juli 1972 sprängde israeliska underrättelsetjänsten Mossad en bilbomb på en gata i Beirut. I bilen satt Ghassan Kanafani och hans 17-åriga systerdotter Lamis. Båda omkom direkt.

Ghassan Kanafani var en palestinsk revolutionär befrielseledare, en framstående medlem i PFLP och en fack- och skönlitterär skribent. Förutom att vara en klar och tydlig röst för en progressiv och radikal kamp för Palestinas befrielse, som en kamp mot det imperialistiska världssystemet, den sionistiska rörelsen och reaktionära krafter i regionen, så stod Ghassan Kanafani för något som palestinier och förtryckta folk har vetat och utövat i alla tider: kulturen, människors hjärtan, sinnen och kreativa förmågor, är arenor och vapen i kampen för befrielse.

”Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.” – Ghassan Kanafani