Samidoun Göteborg återger här information om ett samtal vi arrangerar på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

Tillsammans med kamrater ur Rojavakommittéerna, Irlandinformation och Nationella demokratiska fronten (Filippinerna) samtalar med Samidoun Göteborg om den internationella solidariteten och dess utmaningar och möjligheter. Vad har vi att lära och lära av varandra, och vad kan vi skapa tillsammans? Vad kan vi återupptäcka och återuppväcka från historien, och vad lämnas helst i den internationella solidaritetens historieböcker? Och kanske viktigast av allt: Vad är internationell solidaritet, och är den ens nödvändig?

Samidoun Göteborg återger här en inbjudan till en demonstration som vi hjälper till att mobilisera till:

Ja till demokrati, nej till Erdogan

Vad? Protest mot Sveriges stöd till Erdogan vid riksmötets öppnande.
Var? Stockholm, (Exakt plats kommer snart)
När? Kl. 13.20, 27 september.

På några få månader har Sverige gjort en total omsvängning i sin säkerhetspolitik. Sveriges Nato-ansökan innebär slutet för hundratals år av neutralitet och alliansfrihet. Ansökningsprocessen har inletts med extremt lite folklig förankring, den föregicks inte av en längre period av debatt om vad Nato-medlemskap innebär och det har inte heller skett någon folkomröstning i frågan. När riksmötet öppnar 27 september måste därför folket se till att göra sina röster hörda.

Den nya vändningen i den svenska säkerhetspolitiken innebär allians med den turkiska diktaturen. En sådan allians kräver att Sverige säljer ut den kurdiska frihetsrörelsen och alla som kämpar mot Erdogans diktatur och för demokrati. En sådan allians innebär att också Sverige blir ett mindre demokratiskt land. Turkiet kräver bland annat utlämningar av oppositionella från Sverige, samarbete mellan Säpo och turkiska säkerhetstjänsten MIT och inskränkningar i svenska fri- och rättigheter. Allt för att motarbeta Erdogans opposition.

Medan detta sker hotar Turkiet att invadera ytterligare delar av den feministiska, demokratiska administrationen i norra och östra Syrien, Rojava. Erdoganregimen utför ständigt militära aktioner utanför Turkiets gränser. Över 5000 medlemmar i HDP, som svenska Soclademokraterna beskrivit som ett systerparti, sitter fängslade i Turkiet. En allians med Turkiet innebär stöd till krig och diktatur.

När Turkiet invaderade nordvästra Syrien 2018 krävde Sverige att EU skulle införa ett stopp på vapenexport till Turkiet. Svenska regeringsföreträdare har lovordat YPG:s och YPJ:s insatser mot Islamiska staten och svenska regeringsföreträdare har kritiserat Erdogans brutala repression mot oppositionen.

De som vill ge eftergifter åt Erdogans regim vill inte att vi talar om vad det innebär, för en allians med en islamistisk diktatur är oförsvarbart. De som stöttar svensk allians med Turkiet har redan tystnat. Nu gäller det att alla vi som motsätter oss diktaturen går samman och kräver nej till svenskt stöd åt Erdogan – ja till fred, demokrati och frihet.

Därför kommer vi samlas för att protestera mot Sveriges diktaturvänliga vändning vid riksmötets öppnande, 27 september, kl 13.20, Mynttorget.

Samidoun Göteborg återger här information om en workshop som vi arrangerar tillsammans med Palestine Action på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

The members of Palestine Action put their own bodies on the line in the struggle against imperialism. With direct action, they are fighting in Britain against Israel’s biggest arms manufacturer. And it’s working – in their just over two years of existence, they have managed to inflict millions of pounds in damage on the company and permanently close two arms factories. How do you do practical anti-imperialism in the imperialist core? How do you create sustainability in action-based work? And what do you need to think about when demolishing a factory roof?

This workshop is presented in collaboration with Samidoun Göteborg. The workshop will take place in English.

Medlemmarna i Palestine Action sätter sina egna kroppar på spel i kampen mot imperialismen. Med direkt aktion kämpar de i Storbritannien mot Israels största vapentillverkare. Och det fungerar – under sin drygt tvååriga existens har de lyckats åsamka företaget miljontals kronor i skador och permanent stänga två vapenfabriker. Hur gör man praktisk antiimperialistism i imperialismens centrum? Hur skapar man långsiktighet i ett arbete baserat på aktioner? Och vad behöver man egentligen tänka på när man demolerar ett fabrikstak?

Denna workshop presenteras i samarbete med Samidoun Göteborg och kommer att vara på engelska.

Samidoun Göteborg återger här inbjudan till årets upplaga av Fredsloppet:

Varmt välkommen att delta i Fredsloppet 2022 som genomförs den 17 september i Slottskogen i Göteborg.

Alla kan delta i Fredsloppet! Det finns motions- och tävlingsklasser på 5 och 10 km med tidtagning, promenadklass samt lopp för små och stora barn.

Anmäl dig här: https://mittlopp.se/Anmalan/Arrangemangsgrupp/LAUHKUNZNXTUCWDETI

Avgift
17 år och yngre = 50 kr
18 år och äldre = 200 kr

(Lägre priser vid gruppanmälan av minst sex personer)

Fredsloppet är helt ideellt arrangerat och överskott och insamlade pengar går till den organisation som valts ut för att motta stödet.

Överskottet från Fredsloppet 2022 och övriga insamlade medel har beslutats fördelas enligt följande.

1. Upp till 20 000 kr kan äskas av kampanjen Nej till NATO för kampanjaktiviteter så som framställande av informationsmaterial, polistillstånd, transporter med mera. Äskande kan ske från och med nu.

Kvarvarande belopp delas lika mellan:

2. Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC)

3. Svensk Kubanska föreningens insamling Mediciner för Kuba.

Stöd Fredsloppsinsamlingen genom att sätta in valfritt belopp på PG 947581-5 eller swisha 123 533 33 64. Överskottet från Fredsloppet går alltid till organisationer som på olika sätt kämpar mot krig, utsugning och förtryck.

Saknar du möjlighet att betala med kort över internet, SWISH eller har tekniska problem av andra skäl? Inga problem, vi kan hjälpa dig med en manuell anmälan. Gör så här!
1. Skriv ett e-post till fredsloppet@proletarenff.se där du uppger för- och efternamn, klass och avgift för alla de personer du önskar anmäla.
2. Sätt in summan av avgifterna på Fredsloppets plusgiro 947581-5, skriv din e-postadress eller ditt för- och efternamn som meddelande på betalningen.
3. När vi registrerat din anmälan i registret svarar vi på ditt e-post med en bekräftelse.

Du kan också efteranmäla dig kontant på Fredsloppet.

Kontakt
E-post: fredsloppet@proletarenff.se
Facebook: https://www.facebook.com/fredsloppet/

Samidoun Göteborg återger här en inbjudan till en manifestation som kallats till av Göteborgs Antifascistiska Front:

Göteborgs antirasister, vi måste samlas!

Vi måste nu bygga en stark och djupt rotad antirasistisk rörelse i vår stad.

Sverigedemokraternas valframgångar har inte skett i en situation då SD blivit mindre extrema, den är konsekvensen av en långtgående normalisering av SD:s politik. Under valrörelsen tävlade flertalet partier om att följa SD:s exempel. Och SD talade varje dag och överallt om återvandring, repatriering, utvisning av de av oss som har rötter i andra delar av världen. Den höger som vill bilda regering med SD förenas av att de valt att tillmötesgå ett parti med rötter i nazismen. Så nära som dagen innan valet avslöjades att företrädare för SD fortfarande sympatiserar med den nazistiska rörelsen.

I land efter land runtom i världen växer sig partier som liknar SD sig starka och erövrar statsmakten för att bedriva förföljelse av oppositionen, mot kvinnor och mot minoriteter. Men få andra sådana partier har lika tydligt vuxit fram ur nazismen. En regering som SD ingår i är ett mycket allvarligt hot mot så många av oss som lever i, och utgör, det svenska samhället.

Pådriven av etablissemanget och påeldad av sociala konflikter som aldrig blir lösta kunde SD:s rasism förgifta stora delar av Sverige, vända grannar och familjemedlemmar mot varandra och leda till att de som alltid utsätts för den rasistiska högerns angrepp, de som har svårt att få ihop hyran, aldrig får den vård och omsorg och aldrig de värdiga liv de förtjänar, vänts mot varandra. Nedskärningar, privatiseringsvågor, militarisering av staten är alla delar av ett enda projekt som legitimeras genom att människor skräms upp av den ena syndabocken efter den andra, frammanad av SD.

Vi måste nu försvara de grundläggande värden alla antirasister har gemensamt. Vi måste förenas för att tillsammans stå för ett alternativ till den auktoritära och kvinnofientliga rasism SD står för.

Som ett första steg måste vi antirasister nu samlas!
Så kom till Järntorget kl 19.00 imorgon, 13 september, och ta med dig alla du känner för att tillsammans bilda den antirasistiska rörelsen!

Tillsammans med våra vänner i Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg bjuder vi in till ett samtal med Jaldía Abubakra; aktiv i Samidoun España, Masar Badil, Alkarama med mera, omden internationella palestinska befrielserörelsens situation och den kommande demonstrationen i Oslo utanför norska parlamentet, Stortinget, lördag 10 september.

Plats: Viktoriasalen, Linnégatan 21, Göteborg
Tid: Klockan 18:00, torsdag 8 september

Följ arrangemanget på Facebook för uppdateringar.

Detta är en översättning av följande internationella uttalande på engelska: https://samidoun.net/2022/08/down-with-oslo-join-us-to-demonstrate-at-the-norwegian-parliament-on-10-september-2022/

Kom med oss den 10 september 2022 i Oslo, Norge, när vi demonstrerar utanför det norska Stortinget för att marschera mot den så kallade ”fredsprocessen”, de ökända Osloavtalen, på deras 29-årsdag. Efter 29 år av Oslo är det ytterst brådskande att få slut på de förödande återverkningarna av detta projekt. Än en gång står det klart: det palestinska folket, i och utanför Palestina och i hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös marionettmyndighet som ger ockupanten säkerhet. Det har också mycket tydligt klargjorts att det palestinska folkets legitima ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive de palestinska fångarnas rörelse.

Samidouns Jaldia Abubakra och Mohammed Khatib kommer att delta i och tala vid demonstrationen kl. 16.00 lördagen den 10 september i Oslo, som kallas till av Masar Badil, den palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg. Demonstrationen kräver följande:

  • Palestinas befrielse från floden till havet.
  • Ett tydligt förkastande av Osloavtalen och deras återverkningar och följder.
  • Konfrontation med den israeliska kolonialismen och normaliseringen av sionism.
  • Upptrappning av den internationella bojkotten och isoleringen av den sionistiska regimen.
  • Stöd till det palestinska folket och dess motstånd, inklusive de palestinska fångarna.

I uppropet till demonstrationen betonas följande: ”Den norska regeringen har genom att leda processen för dessa avtal deltagit i detta brott mot det palestinska folket och dess rättigheter, tillsammans med imperialistiska, sionistiska och arabiska reaktionära krafter. 29 år senare är det tydligare än någonsin: det är dags att få bort detta misslyckade avtal som syftar till att likvidera den palestinska saken och alla dess resultat … Den så kallade ’fredsprocessen’ som inleddes från Madridkonferensen 1991 och Osloavtalet 1993 var inget annat än en taktik för att lura den internationella allmänna opinionen. Detta bedrägeri användes av Förenta staterna och ’Israel’ för att stjäla mer palestinsk mark och vidmakthålla ett system av kolonialism, rasism, exploatering och apartheid i hela Palestina, från floden till havet.”

I likhet med det palestinska folket som helhet och särskilt de palestinska flyktingarna har palestinska fångar förråtts och lämnats av Osloavtalen och förhandlingarnas väg. Osloavtalen framhölls en gång som en väg till de palestinska fångarnas befrielse men möjliggjorde i stället användningen av palestinska fångar som förhandlingsobjekt i ett försök att få fram ännu fler eftergifter från palestinska tjänstemän.

Dussintals palestinska fångar från tiden före Oslo kvarstår i israeliska fängelser, eftersom ockupationsstyrkorna vägrade att erkänna palestinska fångar från 1948 års ockuperade Palestina och upprepade gånger upphävde avtal om deras frigivning.

Detta var naturligtvis inte det enda resultatet av Oslo för de palestinska fångarna. Kärnan i dessa avtal, och oavbruten trots deklarationer och löften, är Palestinska myndighetens ”säkerhetssamordning” med den israeliska ockupationen. Denna ”säkerhetssamordning” har undergrävt den palestinska rörelsens motståndskraft och sociala solidaritet, jagat och förtryckt det palestinska motståndet och upprättat en ”svängdörr” för fängslande och politisk internering mellan palestinska och israeliska fängelser. Det har gjort att den palestinska myndigheten har etablerats som en säkerhetsunderleverantör till den israeliska ockupationen, utbildad av Förenta staterna med europeiskt och brittiskt stöd.

Det politiska förtrycket av palestinier utanför Palestina är också intimt förknippat med Oslo; USA:s president Bill Clinton utfärdade i januari 1995 ett dekret som förtecknade palestinska och libanesiska motståndsorganisationer som förkastade Oslo som ”terrorister” och konstaterade att de ”hotar att störa fredsprocessen i Mellanöstern”. Detta följdes kort därefter av Antiterrorism and Effective Death Penalty Act från 1996, som skapade den lagstiftning om ”materiellt stöd” som används för att förfölja palestinier i USA. Denna lagstiftning förstärktes bara genom USA PATRIOT Act och den repressiva lagstiftningen efter den 11 september och användes i förföljelsen av palestinska politiska fångar som de fem från Holy Land Foundation.

Dessa ”terrorlistor”, beteckningar och lagar har efter 2001 marknadsförts runt om i världen av USA och antagits i olika former av Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien och andra länder. Naturligtvis har palestinierna aldrig varit fria från förföljelse från imperialistiska makter, men ”antiterror”-lagstiftningen efter Oslo har ytterligare institutionaliserat denna förföljelse samtidigt som den specifikt kriminaliserar och klassificerar förkastandet av Osloprojektet som ”terrorism”.

Vi uppmanar alla som stöder den palestinska saken, det palestinska motståndet och befrielsen av Palestina och särskilt de palestinska fångarna, att ansluta sig till oss för att marschera i Oslo den 10 september för ett befriat Palestina från floden till havet!

Demonstrationen är också en del av upptakten till marschen för återvändande och befrielse den 29 oktober, som kommer att äga rum vid Europaparlamentet i Bryssel och på andra platser i världen.

Resurser:

Delta på ett samtal om läget i Palestina och om det palestinska motståndet! Som del av Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg arrangerar Samidoun Göteborg tillsammans med Al Shatat Al Falastini och Kommunistiska Partiet Göteborg ett samtal med palestinska vänsteraktivisten och före detta politiska fången Raja Ghobariya: https://facebook.com/events/s/laget-i-palestina-med-raja-gho/1072935103343873

Samtalet förs på arabiska och tolkas till svenska.

Tid: Onsdagen 17 augusti kl 18

Plats: Marx Engels Huset, Fjärde Långgatan 8B

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network har flera gånger kampanjat internationellt för frigivningen av Raja Ghobariyeh (engelsk stavning: Eghbarieh) under hans tid som fånge i ockupationsmaktens fängelser.

Nedan är den gemensamma arrangemangstexten från Al Shatat Al Falastini, Kommunistiska partiet Göteborg och Palestinska samordningsgruppen Göteborg (som Samidoun Göteborg är del av):

Alshatat Alfalastini/Palestinska diasporaföreningen i Sverige samt Kommunistiska partiet Göteborg och Palestinska samordningsgruppen i Göteborg har äran att bjuda in till ett möte med Raja Ghobariya, generalsekreterare och politbyråmedlem i Abnaa al Balad-rörelsen i Palestina.

Raja Ghobariya, aktivist i den palestinska nationella kampen, kommer direkt från det ockuperade Palestina och informerar oss om situationen i Palestina; om kriget mot Gaza; om Nationella stadgan (the National Charter); och om kampen för rätten att återvända.

Mötet hålls på arabiska och tolkas till svenska.

Mötet är onsdagen 17 augusti kl 18 på Marx Engels Huset, Fjärde Långgatan 8B

Vi firar att Strategi för Palestinas befrielse äntligen (och återigen) finns på svenska! Fira med oss i Syndikalistiskt Forums lokaler!

När? Lördag 3 september klockan 17
Var? Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg

Vad är Strategi för Palestinas befrielse?
Det är ett historiskt och politiskt viktigt dokument för den palestinska befrielserörelsen och ett grundande dokument för Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Lanseringen sker tack vare kamraterna på förlaget Foreign Languages Press, läs mer här: https://samidoun.net/sweden/boklansering-strategi-for-palestinas-befrielse

Vad kan du vänta dig?
Vi bjuder in vitt och brett till detta arrangemang och börjar med att öppna Syndikalistiskt Forums bokkafé vid klockan 17. Klockan 18 slår vi upp portarna till intilliggande Victoriasalen i samma byggnad där vi bjuder på ett kortare program kring den lanserade boken.

I bokkafét gäller regeln ”Cash is Queen” och endast kontanter mottas, men just den lanserade boken kan köpas kontant eller via Swish på plats.

När? Lördag 3 september klockan 17
Var? Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network ansluter sig till denna uppmaning från Masar Badil och uppmuntrar alla att delta i marschen för återvändo och befrielse i Bryssel!

Upprop och uttalande: Gå med i den internationella palestinska folkmarschen i hjärtat av Europa

Tillsammans på vägen mot återvändo och befrielse, mot seger för Palestina!

Europaparlamentet, Bryssel, Belgien

Slutet av oktober 2022

Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg, Masar Badil, uppmanar massorna av vårt palestinska folk i Palestina och överallt i diaspora och exil, massorna av vår arabiska nation och alla progressiva och demokratiska krafter i världen, särskilt våra gemenskaper i Europa, Nordamerika och på andra håll, att ansluta sig till oss för att organisera den internationella palestinska folkmarschen i Bryssel, Belgien, lördagen den 29 oktober 2022. Denna marsch kommer att gå ut på gatorna i Europeiska unionens huvudstad med ett historiskt möte vid Europaparlamentet för att betona följande punkter:

För det första: Vi bekräftar det palestinska arabiska folkets insisterande på att fortsätta sin historiska kamp, sin nationella befrielserörelse och sitt tappra och legitima motstånd med alla möjliga medel, inklusive sin naturliga rätt till väpnat motstånd för att försvara sig och uppnå sina fullständiga nationella rättigheter och förhoppningar. Först och främst innebär detta de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt hem, sitt land och sin egendom som de fördrevs från, och rätten och skyldigheten att befria landet Palestina från floden till havet, att återfå vårt stulna land, att återställa vår historiska huvudstad Jerusalem, al-Quds al-Sharif, och att utöva vår rätt till självbestämmande på vår nationella mark.

För det andra: Vi håller de europeiska kolonialmakterna, Förenta staterna och deras allierade från de sionistiska och reaktionära krafterna historiskt, politiskt, juridiskt och moraliskt ansvariga för brottet att upprätta den rasistiska sionistiska enheten i Palestina, och för de krig och barbariska brott som har begåtts mot folken i vår region under decennier av förtryck sedan den ödesdigra ”Balfourdeklarationen” den 2 november 1917. Vi betonar också dessa parters ansvar för israeliska brott inom och utanför det ockuperade Palestina sedan 1948. Händerna på Storbritannien, USA, Frankrike, Kanada, Tyskland, Australien och andra länder och imperier som grundade och gav näring åt den sionistiska rörelsen är fläckade av palestiniernas, arabernas och alla regionens folks blod, och det är dags att avveckla den bosättarkoloniala apartheidregimen i Palestina från floden till havet.

För det tredje: Vi bekräftar vårt tydliga stöd till de fängslade palestiniernas kamp i de sionistiska koloniala fängelserna och vårt fulla stöd för de palestinska fångarnas rörelse. Vi lovar att arbeta för att befria fångarna från kolonialt fångenskap. Vi i Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg anser att den kämpande fångrörelsen är det palestinska motståndets fasta kärna, ledarskapet för vårt folks kamp inom Palestina och frontlinjerna i försvaret för palestinska rättigheter. Vi kräver också att den internationalistiska libanesiska kämpen Georges Ibrahim Abdallah omedelbart och villkorslöst friges från franska fängelser, och att palestinska och arabiska fångar i USA:s fängelser och arabiska regimers fängelser friges villkorslöst.

För det fjärde: Vi förklarar vår klara och otvetydiga ståndpunkt mot den korrupta så kallade “Palestinska myndigheten” som agerar agent åt den sionistiska kolonialismen i Palestina, och vi motsätter oss den politik av förtryck och exkludering som Palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor tillämpar mot vårt folk och de palestinska motståndsstyrkorna på den ockuperade Västbanken i Palestina genom den förrädiska ”säkerhetssamordningens” politik. Vi bekräftar också vårt åtagande att kämpa för omedelbar frigivning av alla politiska fångar i Palestinska myndighetens fängelser. På en presskonferens kommer vår folkliga marsch att tillkännage en nationell och internationell kampanj för att konfrontera den orättvisa belägring som påtvingats vårt folk i den tappra Gazaremsan och som syftar till att förvandla denna värdefulla del av Palestina till världens största utomhusfängelse.

För det femte: Vi tillkännager från Europaparlamentets hjärta den palestinska, arabiska och internationella kampanjen för att utestänga Israel från FN och arbeta för att bojkotta och isolera den sionistiska kolonialismen och de företag, institutioner och organisationer som stödjer den i Europa och i världen. Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg uppmanar alla organisationer och rörelser som arbetar för att bygga upp bojkottkampanjen och solidariteten med Palestina, överallt i världen, att anta detta mål och arbeta för att uppnå dess genomförande, utvisningen av den israeliska regimen från FN och återinförandet av den internationella resolutionen 3379 som utfärdats av FN:s generalförsamling, som förklarar att sionismen är en form av rasism och rasdiskriminering.

För det sjätte: Vi förklarar att vi förkastar den repressiva och rasistiska politik som förs av vissa länder i Europeiska unionen mot palestiniernas politiska, medborgerliga och mänskliga rättigheter i Europa. Den senaste av dessa är polisens order i den tyska huvudstaden Berlin att förbjuda marscher och evenemang till minne av al-Nakba och krav på rätt till återvändo. Vi fördömer alla försök att förfölja vårt folks kamp och den palestinska solidaritetsrörelsen genom politiska försök att kriminalisera anhängare av det palestinska motståndet. Vi uppmanar till att utmana och få ett slut på de så kallade ”terrorlistorna” som försöker förvränga bilden av det palestinska folkets rättfärdiga och legitima kamp för att befria sitt hemland och återupprätta sina rättigheter, och från Europaparlamentets hjärta kommer vi att förklara vårt stöd och vår hjälp till motståndsrörelsen i Palestina, Libanon och regionen.

För det sjunde: Vi bekräftar vår lojalitet mot martyrerna, de ledare som mördats av ockupationsmaktens styrkor i Europa och i diasporan. Dessa brott har ingen preskriptionstid; vi kommer inte att glömma och vi kommer inte att förlåta. Martyrernas namn och foton kommer att leda marschen för återvändo och befrielse i Bryssel, inklusive ledarna och symbolerna Naim Khader, Abu Youssef Al-Najjar, Ghassan Kanafani, Majed Abu Sharar, Basil Al-Kubaisi och Kamal Adwan, Naji Al-Ali, Muhammad Boudia, Kamal Nasser, Mahmoud Al-Hamshari, Izz Al-Din Qalaq, Khaled Nazzal, Alex Odeh, Wael Zuaiter och andra från den konstellation av martyrer förevigats i kampen för Palestinas befrielse.

För det åttonde: Vi bekräftar på nytt att Palestinas rättfärdiga sak inte är palestiniernas sak enbart, inte heller arabernas sak enbart, utan att den också hör till alla världens fria folk. Denna marsch för återvändo och befrielse syftar till att fördjupa och stärka den internationella dimensionen av den palestinska saken och vår alternativa revolutionära väg, och att föra upp Palestina till toppen av dagordningen för befrielserörelser och revolutionära krafter för förändring i Europa och världen, liksom för de kvinno-, student- och fackföreningsrörelser som stödjer och står med vår kamp för att uppnå rättvisa i Palestina.

Vår folkrörelse lanserades i slutet av oktober 2021 i Madrid, Beirut och Sao Paulo som en palestinsk, arabisk och internationell rörelse för att konfrontera likvideringens och kapitulationens väg, för att rätta till den palestinska nationella kompassen och mobilisera det palestinska folkets energier och resurser i diasporan. Denna internationella palestinska folkmarsch kommer på nytt att bekräfta lanseringen av vår revolutionära väg för att uppnå alla dessa mål och för att markera en milstolpe i kampen i vårt palestinska folks historia, på vägen mot återvändo, befrielse och seger.

För ett så brett palestinskt, arabiskt och internationellt deltagande som möjligt i marschen för återvändande och befrielse!

Länge leve vårt palestinska folks kamp!

Länge leve den internationella solidariteten med Palestina och dess folk!

Vi ska återvända och vi ska segra!

Palestinska rörelsen för en alternativ revolutionär väg (Masar Badil)

14 juni 2022