Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg som Samidoun Göteborg är en del av kallar till manifestation som svar på ockupationsstyrkornas massaker på palestinier i Jenins flyktingläger:

Blixtaktion för Palestina!

Söndag 29 januari
Klockan 14
Brunnsparken (Johannastatyn), Göteborg

Vi står med banderoll, plakat med budskap för ett fritt Palestina och bilder på martyrer. Gärna med svart sorgband.

Morgonen torsdag 26 januari begick den israeliska armén ännu en massaker i Jenin som svar på invånarnas tappra motstånd. Ockupationsstyrkorna mördade nio palestinska martyrer, däribland en 50-årig kvinna:

1 – Ezz El-Din Yassin Zaid (19 år) – Jeninlägret
2 – Saeb Essam Mahmoud Zreiki (26 år)
3 – Abdullah Marwan Al-Ghoul (18 år)
4 – Muhammad Sadeq Jarrar (23 år)
5 – Magda Obaid (50 år)
6 – Mutasim Mahmoud Abu Al-Hassan (21 år) – Al-Yamoun
7 – Amjad Aref Al-Jaas (22 år) – Jeninlägret
8 – Nour Sami Ghoneim – Burqin
9 – Muhammad Sami Ghoneim – Burqin

I kampen för Palestinas befrielse stödjer vi kampen mot världsimperialismens alla institutioner, där krigsalliansen Nato är en av de främsta, och uppmanar därför alla palestinavänner, antiimperialister och andra progressiva och radikala krafter att sluta upp till denna demonstration:

Alliansen mot Nato bjuder in till demonstration den 21 januari 14.00 med start på Norra Bantorget, Stockholm. Vi gör det till följd av Sveriges ansökan till Nato. Kom med och protestera mot ett svenskt deltagande i krigshetsaralliansen, mot kärnvapen och mot de åtgärder som tvingats på oss av diktatorn och mördaren Erdoğan.

Tillsammans går vi ut på gatorna i Stockholm bakom parollerna:
NEJ TILL NATO
INGEN ALLIANS MED FASCISTER
NEJ TILL UTLÄMNINGAR OCH UTVISNINGAR
NEJ TILL VAPENEXPORT
NEJ TILL KÄRNVAPEN I SVERIGE

När: 21 januari, 14.00
Var: Norra Bantorget, Stockholm

Arrangör: Allians mot Nato – en bred sammanslutning av organisationer som samlas bakom demonstrationens paroller

Som del av Palestinska samordningsgruppen Göteborg är Samidoun Göteborg medarrangör till följande arrangemang, där vi bland annat kommer att uppmärksamma fängslade palestinska vänsterledaren Ahmad Sa’adat inom ramen för aktionsveckan för Sa’adats och alla palestinska fångars frihet:

Välkommen till en kulturkväll i solidaritet med det kämpande Palestina!

Preliminärt program: Litteratur, film, musik, och insamling till utbildning för barn och ungdomar i Palestina.

Program och annan info kommer, eventet uppdateras löpande.

Datum: Lördag 21 januari
Tid: Klockan 15:00-17:00
Plats: Marx Engelshuset, Fjärde långgatan 8

Bekämpa deportation, medicinsk försummelse, administrativt förvar och martyrernas fångenskap

”Den palestinska kampen för nationell frigörelse är en del av den internationella rörelsen för nationell frigörelse, internationell rasrelaterad och ekonomisk rättvisa och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism.” – Ahmad Sa’adat

I samband att vi uppmärksammar 14-årsdagen av den israeliska domen mot den palestinska nationella befrielseledaren och internationella vänsterledaren Ahmad Sa’adat och 14-årsdagen av det brutala israeliska angreppet på Gaza under namnet ”Operation Cast Lead” uppmanar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network alla som står upp för Palestina och rättvisa för det palestinska folket att ansluta sig till oss mellan 14 och 24 januari 2023 i en aktionsvecka för att frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar.

Ahmad Sa’adat, hans kamrater och deras palestinska medfångar är motståndsledare, i frontlinjen för rättvisa och befrielse, som uthärdar hungerstrejker och kämpar obevekligt med en obrytbar vilja mot frihet.

Ahmad Sa’adat är den fängslade generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en ledare för den palestinska nationella befrielserörelsen och en symbol för den internationella vänstern och de revolutionära rörelserna. Han dömdes till 30 år i israeliskt fängelse den 25 december 2008 efter att ha blivit våldsamt bortförd från den palestinska myndighetens Jerichofängelse 2006, anklagad för att leda en förbjuden organisation och för ”uppvigling”. PFLP, liksom alla palestinska politiska partier och motståndsorganisationer, betecknas som en ”förbjuden organisation” av de israeliska ockupationsmyndigheterna.

Sa’adat är en ledare för den palestinska fångrörelsen och den palestinska nationella befrielserörelsen och en palestinsk, arabisk och internationell symbol för motstånd mot kapitalism, rasism, apartheid och kolonisering. Han är måltavla för sin politiska roll och sin tydliga vision och kan inte tystas trots det förtryck som han och 4 750 andra palestinska politiska fångar utsätts för.

När vi organiserar denna aktionsvecka står den palestinska fångrörelsen inför flera prioriteringar: Att utmana medicinsk försummelse, som ledde till att den mångåriga palestinska motståndsledaren Nasser Abu Hmaid dog i december och som den palestinska tänkaren Walid Daqqa nu kämpar mot. Att bekämpa tvångsdeporteringar, särskilt efter tvångsutvisningen av den palestinska advokaten Salah Hamouri, som nu har utvisats till Frankrike, och bortrövandet av hans identitet som jerusalemit. Att bekämpa administrativt förvar, godtyckligt frihetsberövande utan åtal eller rättegång som 820 palestinska fångar – av totalt 4 750 – för närvarande hålls fängslade under. Att befria martyrernas kroppar, däribland Abu Hmeid och ytterligare 11 palestinier vars kroppar fortfarande är fängslade även efter deras död, vilket är en form av kollektiv bestraffning och tortyr som drabbar deras familjer. Allt detta är avgörande för den pågående kampen för att befria alla palestinska fångar och hela Palestina, från floden till havet.

15 januari 2023 kommer vi att uppmärksamma att det är 21 år sedan Sa’adat greps av Palestinska myndigheten inom ramen för ”säkerhetssamarbetet” med den israeliska ockupationen, en praxis som fortsätter än i dag, trots ett brett palestinskt fördömande. Palestinska myndigheten kidnappade Sa’adat och hans kamrater under falska förespeglingar och fängslade dem i fyra år innan fängelset attackerades av den israeliska ockupationen. Detta är bara en förödande konsekvens för palestinier av Madrid-Oslo-vägen och upprättandet av Palestinska myndigheten som del av den så kallade ”fredsprocessen”, i själva verket ett projekt för Palestinas likvidering.

I dag fortsätter palestinska motståndskämpar att förföljas av Palestinska myndigheten, som verkar som agent för den israeliska ockupationen, fängslas i Palestinska myndighetens fängelser i ”svängdörr” med den israeliska ockupationen och utsätts för tortyr som liknar tortyren från ockupationens förhörsledare.

Sa’adats fall representerar de israeliska fängelsestraffens koloniala karaktär som syftar till att angripa det palestinska folkets legitima ledarskap. Hans bojkott av de sionistiska militärdomstolarna återspeglar hans principiella engagemang för att förkasta kolonisation i alla former. Hans fall återspeglar också den roll som imperialistiska makter som Förenta staterna, Storbritannien och Kanada spelar, och den roll Palestinska myndigheten och dess regim av ”säkerhetssamordning” spelar i förtrycket av det palestinska folket och det palestinska motståndet.

Medan Sa’adat och hans kamrater hölls fängslade i den palestinska myndighetens Jerichofängelse hölls de under amerikanska, brittiska, kanadensiska och andra internationella vakter. Några av de brittiska vakterna hade tidigare bevakat irländska republikanska fångar i det ockuperade Nordirland. Efter en våldsam israelisk attack 2006 som syftade till att hindra nya palestinska ledare från att befria fångarna avtjänar Ahmad Sa’adat och hans kamrater nu långa straff i israeliska fängelser.

USA:s, Kanadas och Storbritanniens direkta inblandning i hans fångenskap visar varför internationella åtgärder i detta fall är så nödvändiga. Dessa imperialistiska länders, EU:s, Australiens och andras stöd till det israeliska kolonialprojektet fortsätter att upprätthålla dess straffrihet när det genomför konfiskeringar av mark, rivningar av bostäder, massfängslanden, utomrättsliga avrättningar, etnisk rensning av Jerusalem, belägringen av Gaza och ytterligare människorätts- och krigsförbrytelser.

Vi noterar också att fångar från den palestinska befrielserörelsen fortsätter att hållas i internationella fängelser, särskilt Georges Ibrahim Abdallah, som suttit fängslad i Frankrike i 38 år trots att han varit berättigad till frigivning sedan 1999, och Ghassan Elashi, Shukri Abu Baker och Mufid Abdulqader från ”the Holy Land Five”, som suttit fängslade i USA sedan 2008 på grund av sitt välgörenhetsarbete för palestinier, och vi ansluter oss till kravet på deras frigivning.

Liksom Sa’adat förföljdes av den israeliska ockupationen för att han ledde en ”olaglig organisation”, är PFLP och andra palestinska motståndsgrupper listade i USA, Europa, Kanada och på andra platser på så kallade ”terroristlistor”. Dessa beteckningar används för att kriminalisera motstånd, på samma sätt som de palestinska fångarna kriminaliseras. Nu försöker den israeliska ockupationen använda terrorbeteckningar för att undertrycka organisering och aktivism från gräsrotsorganisationer och grupper i det civila samhället samt motståndsorganisationer. Att stämpla organisationer och individer som ”terrorister” används som ett kolonialt vapen mot motståndsrörelser, och vi vidhåller: Motstånd är en rättighet!

14-24 januari 2023 bjuder vi in dig till vårt kollektiva krav på frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar, med aktioner och global solidaritet för att trappa upp bojkotten av Israel, stoppa allt bistånd och stöd till Israel, organisering för rättvisa i Palestina och motstånd mot imperialism och kolonialism.

Agera!

1. Organisera evenemang, aktioner och protester för att kräva frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg och andra öppna gemenskapsutrymmen. Observera att dessa datum också är årsdagen för Israels blodiga attack ”Cast Lead” mot Gaza 2008-2009 – vi uppmanar dig att inkludera båda i ditt arrangemang. Skicka ett e-postmeddelande till oss på samidoun@samidoun.net för att informera oss om dina evenemang eller aktioner.

2. Uppmärksamma de centrala teman för årets kampanj: Deportation, medicinsk försummelse, administrativt förvar och martyrernas fängslande. Sprid information på dina sociala mediesidor och diskutera frågorna på offentliga arrangemang och manifestationer.

3. Gå med i kampanjen i sociala medier. Lägg upp ett foto eller en video med ett budskap som kräver frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda affischerna nedan. Skicka oss ditt foto genom att skicka ett e-postmeddelande till samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.

4. Inkludera Ahmad Sa’adat och de palestinska fångarna i dina arrangemang för solidaritet med Palestina, antirasism, antiimperialism och social rättvisa. Ta med flygblad och affischer eller dela ett uttalande från Sa’adat som en del av ditt program. Låt oss veta vad du gör: Skicka ett e-postmeddelande till oss på samidoun@samidoun.net eller ett meddelande på Facebook, Twitter eller Instagram.

5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag uppmanar alla progressiva krafter för frihet och demokrati att ställa sig bakom vårt folks kamp genom alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell bojkott av ockupationsstaten och skapandet av en verklig ekonomisk kostnad för dess industrier för kolonisering och bosättning och upptrappning av de globala kampanjerna för bojkott av alla företag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inga israeliska varor och kampanja för att stoppa investeringar i företag som tjänar på ockupationen. Gå med i direkta aktioner för att utmana krigsprofitörer (som Palestine Actions kampanj mot Elbit Systems) och bojkotta medskyldiga företag som Puma och HP.

Frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar, frihet för Palestina, från floden till havet!

Affischer och kampanjmaterial

Illustrationer och affischer är tillgängliga på flera olika språk (engelska, arabiska, franska, tyska nederländska, spanska, farsi, svenska, danska, italienska och portugisiska)! Se nedan. Om du har några egna behov eller önskemål, eller egna bidrag, kontakta oss på samidoun@samidoun.net.

Här hittar du affischer och illustrationer!

Texter av och med Ahmad Sa’adat

Läs mer av, med och om Ahmad Sa’adat här!

Tillsammans med Reclaim Pride, Salam Norge, Page 28 och RFSL Newcomers bjuder vi in till en konferens lördag 3 december klockan 11-17. För löpande uppdateringar, besök konferensens Facebook-event.

ENGLISH BELOW

—–

SVENSKA

I samtalet i samhället råder en tystnad kring vad de egentliga utmaningarna och hoten är som vi står inför. Istället målas gängkriminalitet och invandring upp som ett hot mot det svenska samhället och bara vissa liv värderas. Vi vill lyfta upp och synliggöra de förenklade förklaringsmodeller som blivit allmängiltiga och fokusera ett samtal på förflyttningen som skett politiskt. Vi vill föra ett samtal om vad säkerhet betyder för oss och vilken säkerhet vi behöver.

Samhällets trygghet är villkorad för vissa av oss. Vi vill tala med er om drömmar och visioner för en trygghet och säkerhet som gäller oss alla och tillgodoser våra behov av trygghet.

Vi är radikalt beroende av varandra och behöver påminna oss om att uppdelningen i goda-onda, laglydiga-kriminella, är konstruktioner som rasistiska och kapitalistiska system tjänar på.

Vi behöver kroka arm med varandra mellan olika communityn och vi som organiserar denna konferens tillhör de muslimska och queera communityt.

Vi vill samtala om hur vi avskaffar de system som hindrar våra stora fria liv och hur vi bygger den värld där våra stora drömmar får plats. Vi vill bygga omsorg om varandra och välkomnar alla från respektive muslimska och queera communityt med allierade att göra det tillsammans på konferensen.

Vi bjuder in till en en konferens på temat äkta säkerhet med samtal om vad säkerhet innebär för oss och i syfte att bygga allianser och praktisk solidaritet mellan organisationer från de muslimska och queera communityt.

–Program—
11.00 Välkomna!

11.30 Samtal: Narrativ om säkerhet.
Medverkande: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Salam Norge.

13.00 Lunch, vi bjuder på lunch, vegansk och glutenfri.

14.00 Samtal: Intersektioner mellan att vara muslim och queer.
Medverkande: Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

15.30 Fika, vi bjuder på fika

16.00 Samtal och diskussion: Praktisk solidaritet.
Medverkande: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

17.00 Avslut

–Språk–
De flesta talare kommer att tala på svenska och vi försöker erbjuda tolkning till engelska av volontärer. En talare kommer att tala på engelska och vi hoppas kunna hitta volontärer som kan tolka engelska till svenska.

Behöver du tolkning till arabiska eller engelska eller svenska? Fyll i formuläret och vi kommer att organisera tolkning via Zoom. Du kommer att sitta i rummet och se panelsamtalet och lyssna på tolkning via din telefon eller lånad skärm från Zoom.
https://forms.gle/ifK6yNq3BUBPibM3A

—-Tillgänglighet i lokalen—-

Hiss finns, men lägre kanter samt dörr utan automatisk öppning vid huvudentré.

Alternativ entré helt utan kanter finns, men utan porttelefon så kontakta reclaimpridegbg@gmail.com för den entrén.

Porttelefon vid huvudentré sitter en bit upp och kan vara svår att nå/se om en tex sitter i stol.

Vid nedsatt hörsel kan porttelefonen också vara svår att höra, särskilt om det är väldigt trafikerat utanför samtidigt.

Tillgänglighetsanpassad toalett.

Podiet i samlingslokalen är tillgängligt för alla med ramp.

Hörslinga till samlingslokalen är beställd, men är precis som övrig teknik är det förseningar i leverans och detta kan vara svårt att hitta fungerande alternativ till.

ENGLISH

Society’s security systems are conditional for some of us. We want to talk to you about dreams and visions for a security that applies to all of us and that is based on all of our needs of safety.
In the public conversations on security, the real challenges and threats that we are facing are silenced. Instead, gang crime and immigration are portrayed as a threat to Swedish society, and in these conversations only certain lives are made valuable. We want to make visible the simplified explanatory models and the political shift in the conversations about security.

We want to have a conversation about what security means to us and what kind of security and safety we really need.

We are radically interdependent and we need to remind ourselves that the division into good/bad, law abiding/criminal, etc, are constructions that benefit and make profit for the racist and capitalist systems.

We need to join hands with each other between different communities and we who organize this conference belong to muslim and queer communities.

We want to talk about how we abolish the systems that prevent us from living free lives and how we build the world where there is space for our dreams. We want to build care and community, for each other and between us, and we welcome everyone from the respective muslim and queer communities with allies to do so together at the conference.

We invite you to a conference with the theme of true security, with conversations about what security means to us and with the aim of building alliances and practical solidarity between organizations from the muslim and queer communities.

–Program–
11.00 Welcome

11.30 Panel: Narratives about security.
Speakers: Lina Mohageb; Instagram Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö, Salam Norway.

13.00 Lunch, free of charge, vegan and gluten free

14.00 Panel: Intersections between being muslim and queer
Speakers: Paula Dahlberg; Instagram Vardagsrasismen, Salam Norge.

15.30 Break, Coffee, free of charge

16.00 Panel: Practical solidarity
Speakers: Lina Mohageb; Instagramkontot Avkolonisera mera, Rfsl Newcomers Malmö,
Paula Dahlberg; Instagramkontot Vardagsrasismen, Salam Norge.

17.00 Closing

–Language–
Most of the speakers will speak in Swedish and we will try to find volunteers for translation from Swedish to English. One speaker will be speaking in English and we will try to organize a translation from English to swedish.

Do you need translation from Arabic, English or Swedish? Fill in the form and we are organizing translation via Zoom, meaning that you are sitting in the room able to see the speakers and listen to the translation via Zoom from your phone/a borrowed phone. https://forms.gle/ifK6yNq3BUBPibM3A

—-Accessibility—-

Elevator available, but small ledges and door without automatic opening at main entrance.

Alternative entrance with no ledges available, but no door phone so email reclaimpridegbg@gmail.com to enter that entrance.

Door phone at the main entrance is a bit high up and can be difficult to reach/see if you are sitting in a chair.

If you have impaired hearing, the door phone can also be difficult to hear, especially if it is very busy outside at the same time.

Accessible toilet.

The podium in the meeting room is accessible to all with a ramp.

Hearing loop for the meeting room has been ordered, but is like other technology there are delays in delivery and this can be difficult to find workable alternatives to.

29 november 1947 röstade FNs Generalförsamling för Palestinas splittring. Därmed gavs de sionistiska miliser som skulle ersätta den brittiska kolonisering av Palestina grönt ljus att inleda en regim av ockupation, bosättarkolonialism och apartheid som med omvärldens, bland annat Sveriges, stöd fortgår än idag. Samtidigt fortsätter det palestinska folkets motstånd med alla till buds stående medel också än idag!

Kampen för Palestinas befrielse är en kamp mot det imperialistiska världssystemet, den sionistiska politiska rörelsen och mot alla reaktionära krafter, i Palestina, i regionen och i världen. Vår internationella solidaritet i Sverige är kanske ännu viktigare än någonsin. Sverige gör allt i sin makt att stärka det imperialistiska block som är mest investerat att fortsätta ockupationen av Palestina, med ett medlemskap i Nato och med ökar närmande till reaktionära regimer som Israel, Turkiet, Saudiarabien, Marocko, med USA i spetsen.

I Sverige antas lag efter lag och myndighet efter myndighet upprättas för att bekämpa alla folkens internationella solidaritet för frihet från förtryck och exploatering. I Sverige har nu landets kanske mest öppet reaktionära regering inlett sin mandatperiod, med de fascistiska Sverigedemokraterna vid makten, skyddade av en moderat statsminister. Att Sverige kommer öka normalisering av ockupationen av Palestina är det nog ingen tvekan om, med ökad handel av israeliska Elbit Systems vapen och övervakningssystem som sannolik del.

Mot imperialismen, kolonialismen och fascismen står vi med Palestinas folk! Vi står med palestinska fångar som Ahmad Sa’adat och Nael Barghouti, vi står med nu och före detta fängslade internationalister som Georges Abdallah och Fusako Shigenobu, och vi står med palestinska martyrer som Ghassan Kanafani och med den internationella solidaritetens martyrer Nubar Ozanyan, Rachel Corrie och Vittorio Arrigoni. Särskilt i dessa dagar, när Sverige gör sig till bästis med Turkiet, en av Israels allierade genom omfattande vapenhandel och förföljelse av palestinska organisationer som socialitiska och sekulära Folkfronten för Palestinas befrielse, står vi även med de kurdiska kämpar som givit sina liv för Palestinas befrielse: Veli Çakmak, Mehmet Atmaca, Ismet Özkan, Kemal Çelik, Emin Yaşar, Şerif Aras, Mustafa Marangoz, Şahabettin Kurt, Irfan Ay, Abdullah Kumral, Abdülkadir Çubukçu.

Seger åt den palestinska befrielsekampen, frihet åt alla palestinska fångar, rätt till återvändo för alla palestinska flyktingar, från Jordanfloden till Medelhavet!

Brunnsparken, Göteborg

Tisdag 29 november

Klockan 17

Samidoun Göteborg återger här information om ett samtal vi arrangerar på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

Tillsammans med kamrater ur Rojavakommittéerna, Irlandinformation och Nationella demokratiska fronten (Filippinerna) samtalar med Samidoun Göteborg om den internationella solidariteten och dess utmaningar och möjligheter. Vad har vi att lära och lära av varandra, och vad kan vi skapa tillsammans? Vad kan vi återupptäcka och återuppväcka från historien, och vad lämnas helst i den internationella solidaritetens historieböcker? Och kanske viktigast av allt: Vad är internationell solidaritet, och är den ens nödvändig?

Samidoun Göteborg återger här en inbjudan till en demonstration som vi hjälper till att mobilisera till:

Ja till demokrati, nej till Erdogan

Vad? Protest mot Sveriges stöd till Erdogan vid riksmötets öppnande.
Var? Stockholm, (Exakt plats kommer snart)
När? Kl. 13.20, 27 september.

På några få månader har Sverige gjort en total omsvängning i sin säkerhetspolitik. Sveriges Nato-ansökan innebär slutet för hundratals år av neutralitet och alliansfrihet. Ansökningsprocessen har inletts med extremt lite folklig förankring, den föregicks inte av en längre period av debatt om vad Nato-medlemskap innebär och det har inte heller skett någon folkomröstning i frågan. När riksmötet öppnar 27 september måste därför folket se till att göra sina röster hörda.

Den nya vändningen i den svenska säkerhetspolitiken innebär allians med den turkiska diktaturen. En sådan allians kräver att Sverige säljer ut den kurdiska frihetsrörelsen och alla som kämpar mot Erdogans diktatur och för demokrati. En sådan allians innebär att också Sverige blir ett mindre demokratiskt land. Turkiet kräver bland annat utlämningar av oppositionella från Sverige, samarbete mellan Säpo och turkiska säkerhetstjänsten MIT och inskränkningar i svenska fri- och rättigheter. Allt för att motarbeta Erdogans opposition.

Medan detta sker hotar Turkiet att invadera ytterligare delar av den feministiska, demokratiska administrationen i norra och östra Syrien, Rojava. Erdoganregimen utför ständigt militära aktioner utanför Turkiets gränser. Över 5000 medlemmar i HDP, som svenska Soclademokraterna beskrivit som ett systerparti, sitter fängslade i Turkiet. En allians med Turkiet innebär stöd till krig och diktatur.

När Turkiet invaderade nordvästra Syrien 2018 krävde Sverige att EU skulle införa ett stopp på vapenexport till Turkiet. Svenska regeringsföreträdare har lovordat YPG:s och YPJ:s insatser mot Islamiska staten och svenska regeringsföreträdare har kritiserat Erdogans brutala repression mot oppositionen.

De som vill ge eftergifter åt Erdogans regim vill inte att vi talar om vad det innebär, för en allians med en islamistisk diktatur är oförsvarbart. De som stöttar svensk allians med Turkiet har redan tystnat. Nu gäller det att alla vi som motsätter oss diktaturen går samman och kräver nej till svenskt stöd åt Erdogan – ja till fred, demokrati och frihet.

Därför kommer vi samlas för att protestera mot Sveriges diktaturvänliga vändning vid riksmötets öppnande, 27 september, kl 13.20, Mynttorget.

Samidoun Göteborg återger här information om en workshop som vi arrangerar tillsammans med Palestine Action på årets upplaga av Radikal bokmässa som anordnas av Syndikalistiskt Forum:

The members of Palestine Action put their own bodies on the line in the struggle against imperialism. With direct action, they are fighting in Britain against Israel’s biggest arms manufacturer. And it’s working – in their just over two years of existence, they have managed to inflict millions of pounds in damage on the company and permanently close two arms factories. How do you do practical anti-imperialism in the imperialist core? How do you create sustainability in action-based work? And what do you need to think about when demolishing a factory roof?

This workshop is presented in collaboration with Samidoun Göteborg. The workshop will take place in English.

Medlemmarna i Palestine Action sätter sina egna kroppar på spel i kampen mot imperialismen. Med direkt aktion kämpar de i Storbritannien mot Israels största vapentillverkare. Och det fungerar – under sin drygt tvååriga existens har de lyckats åsamka företaget miljontals kronor i skador och permanent stänga två vapenfabriker. Hur gör man praktisk antiimperialistism i imperialismens centrum? Hur skapar man långsiktighet i ett arbete baserat på aktioner? Och vad behöver man egentligen tänka på när man demolerar ett fabrikstak?

Denna workshop presenteras i samarbete med Samidoun Göteborg och kommer att vara på engelska.