Över 160 organisationer, politiska partier och fackföreningar ansluter sig till den internationella kampanjen mot antipalestinsk repression i Tyskland

Fler än 160 organisationer, fackföreningar och politiska partier runt om i världen står med Samidoun Palestinian Prisoners Solidarity Network, som del av ”Revolutionary Solidarity Coalition”, i protest mot den extrema antipalestinska repressionen i Tyskland.

Klicka här för att ansluta din organisation till kampanjen.

Som ett led i denna internationella kampanj har vi bildat ett team av advokater som kommer att ta upp den rättsliga kampen mot demonstrationsförbuden och mot rättsprocesserna som staten riktar mot de som kämpar för ett befriat Palestina. Stöd oss och donera till:

Namn: Rote Hilfe e.V.
IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17

BIC: GENODEM1GLS
Kommentar: Palaestina gegen Repression

Revolutionary Solidarity Coalition består av revolutionära och internationalistiska grupper och organisationer i Berlin som är engagerade mot imperialismen i Tyskland och i hela världen. Koalitionen bildades som ett kollektivt svar på tyska statens extrema repressionstaktiker, särskilt i Berlin maj 2022.

Repressionen förra året började med en rikstäckande smutskastningskampanj mot palestinsk organisering i april, förbudet mot demonstrationer på Al Qudsdagen 29 april, förbudet mot sovjetiska flaggor och kommunistiska symboler i samband med åminnelsen av Sovjetunionens befrielse av Berlin från nazisterna 8 maj, tyska polisens extrema repression och våld mot en kurdisk demonstration i Berlin 14 maj och förbudet mot alla demonstrationer i den tyska huvudstaden till minne av den palestinska Nakban (katastrofen) 74 år sedan. Nakbademonstrationerna uppmärksammar att över 700 000 palestinier fördrevs från sina hem genom många brutala massakrer och andra grymheter begångna av sionistiska miliser över hela historiska Palestina.

Denna koalition är ett naturligt svar på den extrema repressionen mot antiimperialistisk kamp i Tyskland och följer av en genuin förståelse av den tyska staten som del av det imperialistiska lägret. Därför har antiimperialistiska rörelser historiskt utstått och utstår fortfarande intensiv statlig repression vilket repressionen mot organisering för rättvisa i Palestina är en del av. Revolutionary Solidarity Coalition svarade på dessa repressiva attacker 2022 genom att trots förbudet mot demonstrationer på Nakbadagen gå ut på gatorna under parollen ”Klasskamp mot repression” och valde bestämt att stå emot den statliga repressionen. Aktionen åtföljdes senare av en genomarbetad analys av repressionsvågen i maj, flera seminarier, diskussionsrundor och solidaritetsmöten och av att samordningen mellan medlemsorganisationerna utvecklades under det gångna året.

I år driver den tyska staten återigen denna repressionstaktik genom en landsomfattande smutskastningskampanj mot palestinsk organisering generellt och Samidoun i synnerhet, i uppenbar samordning med sionistiska institutioner och israeliska ambassaden. Smutskastningskampanjen innebar en veckolång kampanj från alla tyska mainstream- och företagsmedier i angrepp mot palestinsk organisering i Tyskland med tyska politikers entusiastiska deltagande. Kampanj gav återigen den tyska staten politisk täckning för ett totalförbud av alla demonstrationer till minne av de palestinska fångarnas dag som planerades i Berlin 15, 16 och 17 april.

Denna attack resulterade också i att demonstrationen för palestinska fångarnas dag 15 april i Köln upplöstes med våld för att den ”stöttade motståndet”. Denna barbariska repression mot den antiimperialistiska kampen i Tyskland tar sig också uttryck i lag 129 som används av tyska staten för att åtala revolutionärer och antifascister i Tyskland, särskilt våra turkiska och kurdiska kamrater. Det är viktigt att lägga märke till att repressionen i Tyskland sker i samband med ökad repression mot palestinsk organisering i hela Europa: Från upplösningen av Collectif Palestine Vaincra i Toulouse, Frankrike och åtalet mot aktivister från Palestine Action i Storbritannien, till smutskastningskampanjen i EU:s korridorer mars 2023 mot aktivister och palestinska och internationalistiska organisationer i hela Europa.

Allt detta utgör ett oacceptabelt angrepp på yttrande- och mötesfriheten i Tyskland som särskilt riktar sig mot palestinsk organisering och antiimperialistiska rörelser. 

Vi i Revolutionary Solidarity Coalition lanserar en internationell kampanjen mot den antipalestinska repressionen i Tyskland. Kampanjen omfattar internationella och lokala aktioner, folkliga mobiliseringar och rättsliga insatser i konfrontation med den tyska statliga repressionen för att försvara våra folks rätt att protestera, organisera och kämpa för våra hemländers befrielse från USA:s och Europas imperialism.

Vi vill också förtydliga tre saker:

 1. Detta är ett angrepp mot alla progressiva och revolutionära krafter. Det är tydligt att den tyska statens imperialistiska intressen och dess allians med USA-imperialismen alltid kommer att sättas före de förtryckta och exploaterade gemenskaperna i Tyskland. Att kämpa för social jämlikhet, miljörättvisa, det kurdiska folkets obestridliga rättigheter, mot fascismen i Turkiet och USA-imperialismen och för Palestinas befrielse är i de förtrycktas och exploaterades intresse, medan stöd för europeiska och US-amerikanska imperialistiska projekt över hela världen, försvar av storföretagens vinster, kollaborering med fascistisk politik i Turkiet och på annat håll, deltagande i Nato-offensiver och krig och att gå hand i hand med den sionistiska enheten inrikes och på världsscenen inte är i någon annans intresse än det tyska kapitalet och borgarklassen och det globala imperialistiska lägret.
 2. Vi uppmanar alla progressiva och revolutionära krafter i Tyskland att delta i organiseringen av denna kampanj tillsammans med oss. En organiserad, principfast och samordnad vänster är det enda som avskräcker dessa repressiva attacker. Den officiella tyska vänsterns kapitulation och feghet när det gäller Palestina berövar den all trovärdighet som en meningsfull motkraft och ger den tyska staten fria händer att släppa loss alla sina repressiva verktyg mot ett av Tysklands mest förtryckta skikt.
 3. Att likställa ”Israel” med judendomen och påstå att den sionistiska enhetens grymheter är representativ för alla människor av judisk tro och att befläcka alla judar med de palestinska och arabiska folkens blod från denna fascistiska regims massakrer är i sig självt antisemitiskt. Denna föreställning som sprids av västmakterna och den sionistiska enheten och som insisterar på den etnonationalistiska ”identiteten” ”Israel” är en förolämpning mot alla våra progressiva judiska kamrater som kämpar med oss för Palestinas befrielse. Missta er inte, om den tyska staten verkligen är intresserad av att bekämpa antisemitism skulle den börja med de nazisterna bland dess militär, polis och politiska kretsar. I stället instrumentaliserar staten kampen mot antisemitism som ett repressivt verktyg mot alla som står på den palestinska kampens sida och för att lägga skulden för Tysklands nazistiska brott på palestinier och araber. Det är den palestinska befrielserörelsen, en antirasistisk och antikolonial rörelse, som förkastar likställandet av sionism och judiskhet. Och därför är det inte den tyska staten utan den palestinska befrielserörelsen som är den som faktiskt kämpar mot antisemitism, fascism och alla former av rasism.

Vi progressiva krafter kommer inte att låta oss skrämmas av deras repression. Motstånd kan aldrig förbjudas och vi kommer att finnas på gatorna och stå enade mot deras attacker.

Klicka här för att ansluta din organisation till kampanjen.

Nedan följer det uttalande som undertecknats av över 160 organisationer världen över mot den antipalestinska repressionen som äger rum i Tyskland:

Mot angreppen på palestinsk organisering i Tyskland

Vi, de undertecknade organisationerna, förklarar vårt motstånd mot och vår upprördhet över Berlinpolisens förbud mot att fira de palestinska fångarnas dag under helgen 15-17 april. Detta förbud är en attack inte bara mot den palestinska och arabiska gemenskapen i Berlin och mot palestinavänner, det är ett hot mot allas vår yttrandefrihet. Dessutom är det ett försök att tysta solidariteten med de 4 800 palestinska fångar som kämpar för sin frihet bakom koloniala galler.

Detta polisförbud är en uttryck för antipalestinsk rasism och repression. Snarare än att bekämpa antisemitism medför motiveringen till förbudet det faktiskt antisemitiska likställandet av sionism och judendom och påståendet att den israeliska ockupationsregimen företräder judarna. Dessutom är det uppenbart att regeringen inte bryr sig om den allmänna säkerheten för den palestinska och arabiska befolkningen i Berlin – den största av dessa befolkningsgrupper i Europa – och att den inte tvekar att instrumentalisera rasism och smutskastningskampanjer för att kollektivt bestraffa gemenskaperna.

Vi ser detta förbud som ett angrepp först och främst på de palestinska fångarna och på den palestinska gemenskapen i Berlin samt som ett försök att tysta det ökande stödet för Palestina i Tyskland och runt om i världen. Många människor är alltmer medvetna om och förfärade över den israeliska ockupationsregimens brott i Palestina och höjer sina röster mot den, och det är detta som förbudet vill stoppa.

Vidare ser vi detta som en upprepning av förbudet i maj 2022 mot minnesceremonier av al-Nakba, och vi varnar för ytterligare ett sådant förbud år 2023, då Nakba åminns för 75e året. Dessa förbud är ett uttryck för statsunderstödd antipalestinsk rasism och en fullständig identifiering med den israeliska koloniseringen av det ockuperade Palestina. Detta är särskilt viktigt eftersom den stora majoriteten av den palestinska befolkningen i Berlin är flyktingar som förvägrats sin rätt att återvända hem de senaste 75 åren.

Vi förkastar dessa förbud mot demonstrationer för de palestinska fångarnas dag och förklarar att våra röster inte kommer att tystas. Vi måste ropa, högre än någonsin, för frisläppandet av alla palestinska fångar som sitter inlåsta i den israeliska regimens fängelser, och för Palestinas befrielse, från floden till havet. Och vi förklarar tydligt och bestämt att denna form av statligt förtryck inte kommer att lyckas tysta vårt stöd för det palestinska folket, dess motstånd och dess fångrörelse som kämpar för att få slut på kolonialism och rasism.

Palestina kommer att befrias, från floden till havet! Befria alla palestinska fångar! Ner med statlig repression, länge leve den internationella solidariteten!

Anslut till kampanjen: https://forms.gle/8RqifeX46EwinzD96

Undertecknare

 1. 100 Idee per la Pace, Italy
 2. ACTA, France
 3. AFPS 63 (Association France Palestine Solidarité 63), France
 4. AFPS Grenoble, France
 5. Al Yudur Palestinian Youth, Spain
 6. Al-Awda PRRC, United States
 7. Anti Capitalistas, Catalunya
 8. Anti Imperialist front, International
 9. Anticapitalistas (Spanish state)
 10. Asociación Americana de Juristas, International
 11. Association for Investment in Popular Action Committees, United States
 12. Association France Palestine Solidarité Nîmes, France
 13. Barcelona En Comú, Catalonia
 14. BDS Vancouver/Coast Salish Territories, Canada 
 15. Belgian Academics and Artists for Palestine (BAA4P), Belgium
 16. Black Alliance for Peace Solidarity Network, United States/International
 17. Bruxelles Panthères, Belgium
 18. Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP34), France
 19. Canada Palestine Association 
 20. Canada-Philippines Solidarity for Human Rights
 21. Canadian BDS Coalition
 22. CAPJPO – EuroPalestine, France
 23. CASI (Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran), United States/International
 24. Center for the Study and Preservation of Palestine, United States
 25. Centre for Counter Hegemonic Studies, Australia
 26. CGT Metal Madrid, Spanish state
 27. CGT Salamanca, Spanish state
 28. Charente Palestine Solidarité, France
 29. Chrysalis Theatre, Canada
 30. CJPME Saskatoon, Canada
 31. Collectif Georges Ibrahim Abdallah 38, France
 32. Collectif Palestine Vaincra, France
 33. Contrahegemonía-Argentina
 34. CSTEC STEs (IAC) Catalunya
 35. Dar al Janub, Austria
 36. Democratic Lawyers Association of Bangladesh 
 37. Diputado Unidos Podemos, Enrique Santiago Romer, Spanish state
 38. Dones X Dones, Spanish state
 39. Early Childhood Development Intercultural Partnerships Program, Canada
 40. EATIP, Argentina 
 41. Éirígí – For A New Republic, Ireland
 42. Fédération Syndicale Étudiante, France
 43. Free Palestine Maastricht, Netherlands
 44. Free Palestine Movement, United States/International
 45. Freedom Road Socialist Organization, United States
 46. Frente Antiimperialista Internacionalista, International
 47. Friends of the Filipino People in Struggle, International
 48. Front de Libération Décolonial, France
 49. GABRIELA BC, Canada
 50. Gaza Solidarity Group, Canada
 51. Greater Toronto 4 BDS, Canada
 52. Green Mountain Solidarity With Palestine, United States
 53. Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN, Luxembourg
 54. Grupo Libélulas, Spanish state
 55. Human Rights for All ( HR4A) Saskatchewan, Canada
 56. ICAHD-USA
 57. IJAN International Jewish Anti-Zionist Network, International
 58. Indiana Center for Middle East Peace, United States
 59. Institut für Palästinakunde e.V., Germany
 60. International Action Center, United States
 61. International Center for Palestine Studies, Netherlands
 62. International prisoner’s network Belgium 
 63. International Women’s Alliance (IWA), International
 64. Intersindical Alternativa de Catalunya
 65. Izquierda Unida, Spain
 66. Izquierda Unida, coordinador en grupo parlamentario Mauricio Valiente Ots
 67. Jericho Boston, United States
 68. Jewish Network for Palestine, Britain
 69. Jewish Socialist Bund, Quebec/Canada
 70. Jews for Palestinian Right of Return, United States
 71. Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe München, Germany
 72. Just Peace Advocates, Canada
 73. Juventud Chileno-Árabe por Palestina de Valdivia, Chile
 74. JVP Central Ohio, United States
 75. Kairos Sabeel Foundation Netherlands
 76. Kenyans For Tax Justice, Kenya
 77. Kommunistische Organisation, Germany
 78. League of Filipino Students PUP, Philippines
 79. Libérons Georges Abdallah 38, France
 80. Liga Internacional Socialista (LIS-ISL), International
 81. Lluita internacionalista, Catalunya
 82. Manu Pineda – Member of the European Parliament (The Left – GUE/NGL)
 83. Masar Badil, Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement, Palestine/International
 84. MD2Palestine, United States
 85. Middle East Crisis Response, United States
 86. Migrante BC, Canada
 87. Migrante NL, Netherlands
 88. Migrantifa Mainz, Germany
 89. Migrantifa NRW , Germany
 90. Montagsdemonstration Stuttgart, Germany
 91. Mouvement Citoyen Palestine, Belgium
 92. MRAP33, France
 93. MST en el Frente de Izquierda Unidad, Argentina
 94. Münchner Friedensbündnis, Germany
 95. National Lawyers Guild International Committee, United States
 96. National Lawyers Guild Palestine Subcommittee, United States
 97. National Students for Justice in Palestine, United States
 98. National Union of Peoples’ Lawyers – Philippines
 99. New Buffalo Center, United States
 100. New York City Jericho Amnesty Movement, United States
 101. Niagara Movement for Justice (NMJPI), Canada
 102. NorCal ISM, United States
 103. North New Jersey DSA BDS and Palestine Solidarity Working Group, United States
 104. Nouveau Parti Anticapitaliste, France
 105. Nouveau Parti Anticapitaliste 31, France
 106. Oakville Palestinian Rights Association, Canada
 107. Ongd AFRICANDO, Senegal
 108. Orléans Loiret Palestine, France
 109. Palästina Spricht , Germany
 110. Palästinakomitee Stuttgart e.V., Germany
 111. Palestina Komitee Rotterdam , Netherlands
 112. Palestina Libre de Murcia, Spanish state
 113. Palestinian and Jewish Unity (PAJU), Canada – Quebec
 114. Partido comunista de España
 115. Party of Communists USA
 116. Peace & Planet News, United States
 117. Pinay Sa Holland- Gabriela , Netherlands
 118. Plate-forme Charleroi-Palestine, Belgium
 119. Radical Solidarity, Netherlands
 120. Resistance News Network, International
 121. Responsable de relaciones internacionales de Izquierda Unida, Jon Rodriguez Forrest (Spain)
 122. Resumen Latinoamericano prensa, International
 123. Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, Italy
 124. REVOLUTION, Germany
 125. Révolution Permanente, France
 126. Revolutionaire Eenheid, Netherlands
 127. Revolutionäre Internationalistische Organisation / Klasse gegen Klasse, Germany
 128. Revolutionärer Jugendbund, Germany
 129. Revolutionary Communist Group – Fight Racism! Fight Imperialism!, Britain
 130. Roter Ring, Germany
 131. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, International
 132. Scottish Jews Against Zionism, Scotland
 133. Secours Rouge Genève, Switzerland
 134. Secours Rouge Montréal, Quebec
 135. Secours Rouge Toulouse, France
 136. SELondonFriendsOfPalestine, Britain
 137. Sindicato Solidaridad Obrera, Spanish state
 138. Solidarität International (SI) e.V., Germany
 139. Solidaritätsnetzwerk Berlin, Germany
 140. Stop the War Machine, United States
 141. Students for Justice in Palestine Amsterdam, Netherlands
 142. Sulong UBC, Canada
 143. SUPER-UW, United States
 144. The Key (Palestine)
 145. The Moroccan Front to support Palestine and against normalization, Morocco
 146. UK-Palestine Mental Health Network, Britain
 147. Unidas Podemos-Galicia en Común, Spanish state
 148. Union Juive Française pour la Paix (UJFP), France
 149. Unité Communiste, France
 150. United National Antiwar Coalition (UNAC), United States
 151. US Boats to Gaza
 152. US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (USACBI(
 153. Venceremos, Partido de Trabajadorxs, Argentina
 154. Veterans for Peace, United States
 155. Veterans For Peace Chapter 72, United States
 156. VIB, VIVA Intifada Berlin, Germany
 157. Vita Books, Britain
 158. V-SB, Belgium/Flanders
 159. Women Against Military Madness, United States
 160. Women for Filipino Women and Children, Netherlands
 161. Workers Voice Socialist Movement, United States
 162. Workers World Party, United States

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar