Detta är en översättning från Palestinian Youth Movements kampanjsida, Mask Off Maersk:

Palestinska ungdomsrörelsens kampanj Cut Ties with Genocide, “Klipp banden med folkmordet”, riktar sig mot Maersk, ett av världens största rederier och logistikföretag som direkt underlättar vapenhandel. Utan Maersk skulle Israel inte ha de vapen som krävs för sitt folkmord på palestinier i Gaza.

Vi manar Maersk att bryta banden med folkmordet!

Stöd kampanjen som organisation!

Stöd kampanjen som privatperson!

Håll dig uppdaterad!

Maersk är ett av världens mest lönsamma företag med pengar dränkta i över 40 000 palestinska martyrers blod. Vi kräver att Maersk bryter banden med Israel och avbryter sin delaktighet i folkmordet på palestinierna.

Sedan oktober har Maersk fraktat vapenkomponenter för mer än 300 miljoner dollar till stora vapentillverkare i USA – en fjärdedel av all frakt som identifierats med komponenter till Northrup Gruman, Woodward, Raytheon och Lockheed Martin i USA sker med Maerskfartyg. Minst 68% av Israels vapen skickas från USA. Maersk garanterar en snabb och stadig leverans av massaker och förstörelse i Gaza.

Logistikföretag, med Maersk i spetsen, är vapentillverkningens osynliga profitörer och gör folkmordet på palestinier till verklighet. Att störa Maersk stör oavkortat vapenflödet i dödens leveranskedja i folkmordet på palestinier.

Masken har fallit. Folket måste visa den verkliga kostnaden för stöd till folkmord.

Även om många kanske inte har hört talas om Maersk tidigare är det ett företag som i bakgrunden gör detta folkmord möjligt och kommer att fortsätta att skörda vinster när det väl är över. Maersks kapitalistiska girighet gör palestiniers liv försumbara så länge företagets resultat upprätthålls.

Vi måste pressa Maersk att avsluta sin relation med Israel som endast utgör en liten del av deras verksamhet men som betyder liv eller död för vårt folk.

Maersk, klipp banden med folkmordet! Cut Ties with Genocide! #MaskOffMaersk

MASKEN AV MAERSK – MASK OFF MAERSK

Instagram: https://www.instagram.com/palestinianyouthmovement
Twitter/X: https://x.com/palyouthmvmt
Facebook: https://www.facebook.com/Pal.Youth.Movement
Telegram: https://t.me/MaskOffMaersk
Mail: maskoffmaersk@gmail.com

Ett upprop från den palestinska studentrörelsen i Gazaremsan

Till den globala studentrörelsen för att stoppa folkmordskriget

Det är dags för en revolutionär eskalering av den globala studentintifadan för Palestina

Vi skriver detta upprop från vår studentrörelse i Gazaremsan, från hjärtat av det ockuperade Palestina, från under de brutala sionistiska bombningarna och ur klorna på den monstruösa mardröm av död som lurar runt omkring oss i varje hörn, hus och gata. Vi höjer det från fängelseceller, från under förstörelsen och inifrån spillrorna, och skickar det till våra medstudenter, våra kamrater, våra syskon, på alla universitet, skolor och institut överallt i världen, och vi vänder oss till den globala studentrörelse som startades för att stoppa det folkmordskrig som samordnas och finansieras av regeringarna i Förenta staterna, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Kanada, Australien med flera, denna modiga studentrörelse som föddes på universiteten som en integrerad del av vår kamp, som uttrycker samvetet hos studenter och folk som längtar efter rättvisa och frihet.

Vi i Gazaremsan ser på er med stolthet och ära, eftersom ni är en revolutionär kämpande förtrupp och en naturlig och integrerad del av vår palestinska befrielserörelse. Ni har kommit med ett rungande, ärligt och tydligt svar mot de israeliska massakrerna och dem som finansierar dem, och konfronterat företagen och institutionerna inblandade i det sionistiska folkmordskriget och den etniska rensningen som har krävt livet av tusentals palestinska studenter i alla åldrar, inklusive hundratals kämpande palestinska studentkadrer, som har sårats och fängslats, utöver vår stora förlust genom våra professorers och lärares martyrskap och förstörelsen av våra universitet, institut och skolor.

I dag uppmanar vi er, mitt under massakrer och belägring, till en ny revolutionär fas av omfattande eskalering, till att höja intensiteten och nivån på er kamp och era hedervärda ställningstaganden, kvantitativt och kvalitativt, mot de institutioner, företag, och regeringar som deltar i slakten av våra barn, våra studenter och vårt folk i Rafah, Jabalia, Khan Younis och hela Gazaremsan, och mot bosättargäng, arméer av sionistiska mördare och så vidare som begår sina brott i läger, städer och byar på den ockuperade Västbanken och i Jerusalem.

Vi uppmanar er att belägra Vita huset i Washington och att omringa de västerländska koloniala regeringarnas palats, högkvarter och ministerier, de sionistiska ambassaderna och byggnaderna och kontoren för de företag som finansierar den sionistiska enheten och beväpnar dess kriminella armé med alla slags bomber och andra medel för död och förstörelse. Dessa kriminella koloniala symboler representerar de krafter som stöder ”Israel” i att döda oss – med era skattepengar och de pengar som spenderas i medskyldiga företag, för att förstöra våra hem, vårt samhälle och vår framtid. Därför uppmanar vi er att blockera dem tills den amerikansk-sionistiska aggressionen mot vårt folk i Gazaremsan upphör.

Samtidigt förnyar vi vår uppmaning till universitetens lärare, forskare och fackföreningar, liksom till kulturpersonligheter, akademiker och vetenskapsmän, att förespråka och stödja studentrörelser tills de uppnår sina mål.

I dag vänder vi oss till gymnasieelever över hela världen för ett brett deltagande i universitetsstudentrörelsens kamp och aktiviteter, organisera demonstrationer, sittstrejker och vakor, skriva upprop och brev och anordna utbildningsdagar om den palestinska kampen och det palestinska folkets mål för befrielse och återvändo. Gymnasieskolorna utgör en stark fästning och ett stort stöd för universitetsstudenter överallt.

Återigen sänder vi särskilda hälsningar till våra syskon, Palestinas studenter i diasporan, och till våra kamrater och kolleger i Students for Justice in Palestine, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Palestine Action och de akademiska bojkott- och avinvesteringsskampanjerna, och vi hyllar alla som deltog och deltar i studentlägren vid varje universitet, högskola och skola.

De palestinska studenternas plikt och ansvar i Gazaremsan och hela det ockuperade Palestina är ståndaktighet, engagemang, motstånd, enighet och enhet med motståndet och folket tills den amerikansk-sionistiska aggressionen upphör och ockupationen besegras och avlägsnas från vårt land – hela vårt land, från floden till havet.

Länge leve de palestinska studenternas kamp för återvändo och befrielse

Länge leve den internationella solidariteten

Och tillsammans kommer vi att segra

Sekretariatet för de palestinska studenternas ramverk – Gazaremsan

Med djupdykningar i anarkism och marxism bakom oss fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med ett dubbelspår: Svart befrielse och urfolkskamp! Den här gången rekommenderar vi ett kort urval av texter som på olika sätt introducerar perspektiv som finns och har funnits i de radikala politiska traditionerna som i grova drag kan benämnas som den svarta befrielsekampen respektive urfolkskamp.

Torsdag 23 maj
Klockan 18
Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21

Som inledande texter rekommenderar vi följande två texter som kommer från dedikerade, erfarna organiserare från svarta befrielse- respektive urfolksorganisationer i dagens Nordamerika. Båda texterna presenterar analyser och förslag för båda kamperna inom ramen för imperialismen och motståndet mot den:

I följande text reflekteras det över Malcolm Xs antiimperialistiska tanke och verk, och utvecklingen därav, i kampen för svart befrielse i USA och befrielse överallt:

I följande text utvecklar urfolksaktivisten Ward Churchill sina tankar om priset imperialismen kärna får betala, förr eller senare, för sitt våld världen över (med utgångspunkt i en formulering lånad från Malcolm X: “chickens coming home to roost”):

En kortare text med två reflektioner om hur aktivister kan börja fundera på vad det innebär att utöva antiimperialistisk solidaritet med koloniserade folk från bosättarkoloniala samhällen som Aotearoa (Nya Zeeland):

Följande korta text är reflektioner från Svarta befrielsearmén, Black Liberation Army, om att vara konsekvent i sin tillämpning av revolutionär analys av imperialismen och hur den bekämpas, både i det globala syd eller tredje världen och i imperialismens kärna som bland annat USA hör till (texten är ett utdrag ur Message to the Black Movement: A Political Statement from the Black Underground):

En fördjupad samtida och välförankrad text över vad antiimperialistisk teori, strategi och taktik kan vara ur ett urfolksperspektiv i ett bosättarkolonialt och imperialistiskt samhälle som Kanada:

För diskussioner som relaterar Palestina och den palestinska befrielsekampen till svart befrielse och urfolkskamp kan vi rekommendera följande texter (i stigande längdordning):

En kortare text som diskuterar kulturen, och framför allt musikens, roll i det imperialistiska, rasistiska förtrycket (och motståndet mot den samma):

En längre, klassisk text av den historiska antiimperialistiska ledaren Amilcar Cabral som diskuterar den kulturella och ideologiska kampens samspel med den politiska och väpnade kampen i befrielsekampen mot imperialismen:

Två texter, som förvisso uttalat även placerar sig själva i en socialistisk och marxistisk tradition, av José Carlos Mariátegui, presenterar perspektiv på en antiimperialistisk urfolkskamp från tidigt 1900-tal i Peru:

Ytterligare en författare från cirka tidigt 1900-tal som också delvis kan placeras i en socialistisk och marxistisk tradition, men samtidigt tydligt placerar sig i den självständiga svarta befrielsetraditionen, är William Edward Burghardt Du Bois, som i följande texter reflekterar över den kapitalistiska och imperialistiska politiska ekonomins relationen till svarta människors situation och kamp i USA och globalt:

För den med ordentligt med tid har vi även ett boktips från samma författare:

Vi kan även tipsa om två artiklar som ur svarta, antiimperialistiska perspektiv diskuterar relaterade men överskuggade frågor som sexism och fascism:

Som en organisation baserad i Sverige och därmed med band till koloniseringen av Sápmi och dess urfolk samerna rekommenderar vi följande material, varav en video, ett radioreportage och en bok:

Att tala om svart befrielse och urfolkskamp i relation till imperialism och antiimperialism är omöjligt utan att vidröra Frantz Fanon, varför vi också rekommenderar Fanons verk, med början men inte slut i Svart hud, vita masker:

Vi rekommenderar slutligen ett antal textarkiv som innehåller spår och ledtrådar för vidare studier:

Och inte minst i textarkiven vi rekommenderade i samband med anarkismtillfället kan du möjligtvis också hitta fler intressanta uppslag!

Länge leve 1 maj som en kampdag för världens arbetare och fria folk mot mänsklighetens fiender.

O vårt stora palestinska folk,
O den palestinska arbetarklassen och de kämpande överallt,
O alla fria och hedervärda i vår nation och i världen,

Varje år 1 maj firar världens folk, särskilt den globala arbetarklassen och alla fattiga, förtryckta och nedtrampade i denna värld, inför brutaliteten, grymheten och slaveriet det utsätts för av en grym finansiell elit, som ignorerar alla mänskliga värden och principer, som gör allt i sin makt för att bevara sin kontroll och dominans över världens folk och deras resurser, som för sina politiska, ekonomiska och sociala ändamål använder allt som militärindustrins och den moderna teknikens utveckling erbjuder och alla förräderiets och bedrägeriets metoder för att uppnå sina mål och intressen, utan några moraliska eller mänskliga skrupler eller samvetskval.

Vårt folk, tillsammans med alla arbetare och fria människor i världen, högtidlighåller 1 maj i år vid en tidpunkt då de utsätts för den mest brutala och våldsamma kampanj av folkmord och etnisk rensning, som överträffar fascisternas och nazisternas grymhet och blodtörst, i händerna på en grupp mördare som kallar sig en armé för en invaderande ersättningsenhet, under ledning, partnerskap, stöd, täckmantel och medverkan av den US-amerikanska administrationen och de koloniala västimperialistiska makterna, mänsklighetens fiender. De tror att de med sina brott och sin brutalitet kan bryta ned vårt folks vilja och påtvinga dem kapitulation och nederlag. I ett vansinnigt försök att inte bara döda människor, smula sönder stenar och rycka upp träd med rötterna utan också att utplåna vårt folks identitet, historia och civilisation och göra det omöjligt för vårt folk att stanna kvar på sin mark.

I en tid då massakrerna och brotten som begås av den sionistisk-imperialistiska alliansen fortsätter och eskalerar, skriver vårt ståndaktiga folk, som tror på rättvisan i sin sak, i alla sina städer, byar och samhällen, över hela det historiska Palestina och på alla platser där de befinner sig, särskilt vårt ståndaktiga folk i Gazaremsan, varje dag en ny sida av hjältemod och mirakel, vars like historien sällan har bevittnat. Trots såren och smärtan, trots blodet och kroppsdelarna, trots strömmen av rinnande blod och den etniska rensningen i dess fulaste former, reser sig vårt folk alltjämt ur spillrorna och ruinerna, bär sina sår och marscherar mot seger och frihet, hissar motståndets flagga, med större beslutsamhet och tro på rättvisan i sin sak och segerns oundviklighet, med tålamod, ståndaktighet och motstånd som vapen och med stöd från alla fria och hedervärda människor i vår nation och i världen.

När vi böjer oss i vördnad och bävan inför vårt folks uppoffringar, ståndaktighet och beslutsamhet, måste vi betona vikten av att stärka den inre fronten och befästa den, och enhet i hållning och uppträdande, över olika politiska och sociala nivåer och fält, och beröva fienden på förmågan att genom bedrägeri och politiska manövrer uppnå det som den misslyckats med att uppnå på slagfälten. Vi uppmanar också till att öka den sociala solidariteten och stödet mellan vårt folks olika politiska och sociala delar, för att övervinna denna prövning med större styrka och motståndskraft inför konspirationer och omintetgöra dem.

I ljuset av den intensifierade konfrontationen mellan aggressionens, orättvisans och krigsprofitörernas krafter och fredens, rättvisans, frihetens och mänsklighetens krafter i världen, trots alla de finansiella resurser, militära resurser och den ekonomiska hegemoni som aggressionens krafter besitter, blir frihetens och rättvisans krafter mer medvetna och omdömesgilla när det gäller att försvara sina intressen mot de imperialistiska planer som syftar till att eliminera alla ädla mänskliga och etiska värden. I detta sammanhang framför vi våra högsta uttryck av tacksamhet och uppskattning till alla fria och hedervärda i världen som idag står sida vid sida med vårt folk och deras rättvisa sak inför de imperialistiska och sionistiska brotten.

Vi sänder en hälsning av respekt och stolthet till universitetsstudenterna över hela världen, särskilt till studenterna vid US-amerikanska universitet, som protesterar mot ockupationens brott och den US-amerikanska administrationens stöd till den, och som kräver ett stopp för aggressionen mot det palestinska folket. Vi hälsar också alla de arbetar- och kvinnoorganisationer som står i solidaritet med vårt folk och dess sak, och alla de fria och hedervärda som fyller torgen och fälten i världens från största huvudstad till minsta by till stöd för vårt folk och för dess rättfärdiga sak.

Ära och evighet åt martyrerna, frihet åt fångarna och läkedom åt de sårade.
En hyllning till vårt ståndaktiga folk över hela det historiska Palestinas land och på alla platser där de är befinner sig.
En hyllning av kärlek och lojalitet till våra modiga arbetare när de, tillsammans med alla delar av vårt folk – politiskt och socialt – för kampen för nationell, ekonomisk och social befrielse.
En hyllning till den globala arbetarklassen som står inför orättvisor, aggressioner och den globala imperialismens angrepp.
En hyllning till alla hedervärda och fria människor i världen som står upp mot orättvisor och aggression.

Folkfronten för Palestinas befrielse
Centrala mediaavdelningen
1 maj 2024

Den redan utannonserade kommande träffen i studiecirkeln Antiimperialism för alla torsdag 2 maj har nu en bekräftad mötesplats, Syndikalistiskt Forum på Linnégatan 21:

Efter en djupdykning i anarkism fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med nästa dyk: Marxism! Texterna nedan speglar några om än långt ifrån alla sätt på vilka antiimperialism har kommit till uttryck i marxismens historia som tanke- och handlingstradition.

Torsdag 2 maj
Klockan 18
Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21

Inför träffen rekommenderas först och främst följande text som ett historiskt exempel på antiimperialism i den marxistiska traditionen.

Till skillnad från den anarkistiska djupdykning så tipsar vi denna gången varken om ett antal längre historiska överblicksartiklar eller några stora artikelarkiv att orientera sig i själv. I stället har vi en något längre lista på texter vi tipsar om inför studiecirkeln. Precis som senast rekommenderar vi huvudsakligen att denna första text läses men uppmuntrar den som är intresserad att fritt välja, denna gång marxistiska, djupdykningar själv efter intresse och förmåga.

En lite kortare text där Lenin var en av medförfattarna ur den dåtida europeiska marxistiska rörelsen är Zimmerwaldmanifestet som var ett svar på Första världskriget:

För att sätta en marxistisk antiimperialism i ett ännu längre historiskt perspektiv tipsar vi även om om några texter av Karl Marx och Friedrich Engels själva. Först två kapitel ur grundverket Kapitalet:

Och därefter tre kortare självständiga texter, varav två av Engels och ett av Marx:

Samtida med Lenin var den tyska kommunistiska rörelsen där Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht var viktiga antiimperialistiska röster, här tipsar vi om två kortare och en längre text:

Den med Lenin, Luxemburg och Liebknecht ungefär samtida marxisten Antonio Gramsci kommenterade också imperialismen, och antydde en relation till Benito Mussolinis fascism:

Ho Chi Minh, känd bland annat som en av de många revolutionära ledarna för de vietnamesiska befrielsekrigen mot Japan, Frankrike och USA perioden mellan åren 1940 och 1975, deltog också i tidens marxistiska debatterna om imperialismen:

Vi tipsar också om två analyser av den framstående palestinske marxistiske revolutionären Ghassan Kanafani, lönnmördad av Israel …, en om klasskampen i det brittiska mandatet i Palestina och en om problemen med en tänkt palestinsk stat:

För längre läsning av historiska palestinska marxistiska perspektiv har vi följande två boktips:

Vi tipsar också om två nutida artiklar från Filippinernas kommunistiska parti som ytterliga fallexempel:

Följande är en samling av tre artiklar av lika många marxistiskt anstrukna författare som diskuterar kriser, krig och revolution utifrån imperialism och antiimperialism som centrala begrepp, med bland annat Kanada som ett av fallstudierna:

Från Kanada kommer även en maoistisk tillika marxistisk analys om imperialismens förtryck och exploatering i såväl den imperialistiska kärnan som i dess periferier:

För den som är intresserad av längre läsning har vi fått in ett deltagartips för ytterligare ett perspektiv:

Slutligen tipsar vi naturligtvis om inget annat än Vladimir Lenins klassiska text om imperialismen:

I gårdagens inlägg om nästa träff i studiecirkeln Antiimperialism för alla angavs fel datum, därför publiceras här ett nytt inlägg med rätt datum, torsdag 2 maj:

Efter en djupdykning i anarkism fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med nästa dyk: Marxism! Texterna nedan speglar några om än långt ifrån alla sätt på vilka antiimperialism har kommit till uttryck i marxismens historia som tanke- och handlingstradition.

Torsdag 2 maj
Klockan 18
Plats utannonseras inom kort

Inför träffen rekommenderas först och främst följande text som ett historiskt exempel på antiimperialism i den marxistiska traditionen.

Till skillnad från den anarkistiska djupdykning så tipsar vi denna gången varken om ett antal längre historiska överblicksartiklar eller några stora artikelarkiv att orientera sig i själv. I stället har vi en något längre lista på texter vi tipsar om inför studiecirkeln. Precis som senast rekommenderar vi huvudsakligen att denna första text läses men uppmuntrar den som är intresserad att fritt välja, denna gång marxistiska, djupdykningar själv efter intresse och förmåga.

En lite kortare text där Lenin var en av medförfattarna ur den dåtida europeiska marxistiska rörelsen är Zimmerwaldmanifestet som var ett svar på Första världskriget:

För att sätta en marxistisk antiimperialism i ett ännu längre historiskt perspektiv tipsar vi även om om några texter av Karl Marx och Friedrich Engels själva. Först två kapitel ur grundverket Kapitalet:

Och därefter tre kortare självständiga texter, varav två av Engels och ett av Marx:

Samtida med Lenin var den tyska kommunistiska rörelsen där Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht var viktiga antiimperialistiska röster, här tipsar vi om två kortare och en längre text:

Den med Lenin, Luxemburg och Liebknecht ungefär samtida marxisten Antonio Gramsci kommenterade också imperialismen, och antydde en relation till Benito Mussolinis fascism:

Ho Chi Minh, känd bland annat som en av de många revolutionära ledarna för de vietnamesiska befrielsekrigen mot Japan, Frankrike och USA perioden mellan åren 1940 och 1975, deltog också i tidens marxistiska debatterna om imperialismen:

Vi tipsar också om två analyser av den framstående palestinske marxistiske revolutionären Ghassan Kanafani, lönnmördad av Israel …, en om klasskampen i det brittiska mandatet i Palestina och en om problemen med en tänkt palestinsk stat:

För längre läsning av historiska palestinska marxistiska perspektiv har vi följande två boktips:

Vi tipsar också om två nutida artiklar från Filippinernas kommunistiska parti som ytterliga fallexempel:

Följande är en samling av tre artiklar av lika många marxistiskt anstrukna författare som diskuterar kriser, krig och revolution utifrån imperialism och antiimperialism som centrala begrepp, med bland annat Kanada som ett av fallstudierna:

Från Kanada kommer även en maoistisk tillika marxistisk analys om imperialismens förtryck och exploatering i såväl den imperialistiska kärnan som i dess periferier:

För den som är intresserad av längre läsning har vi fått in ett deltagartips för ytterligare ett perspektiv:

Slutligen tipsar vi naturligtvis om inget annat än Vladimir Lenins klassiska text om imperialismen:

Efter en djupdykning i anarkism fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med nästa dyk: Marxism! Texterna nedan speglar några om än långt ifrån alla sätt på vilka antiimperialism har kommit till uttryck i marxismens historia som tanke- och handlingstradition.

Torsdag 25 april
Klockan 18
Plats utannonseras inom kort

Inför träffen rekommenderas först och främst följande text som ett historiskt exempel på antiimperialism i den marxistiska traditionen.

Till skillnad från den anarkistiska djupdykning så tipsar vi denna gången varken om ett antal längre historiska överblicksartiklar eller några stora artikelarkiv att orientera sig i själv. I stället har vi en något längre lista på texter vi tipsar om inför studiecirkeln. Precis som senast rekommenderar vi huvudsakligen att denna första text läses men uppmuntrar den som är intresserad att fritt välja, denna gång marxistiska, djupdykningar själv efter intresse och förmåga.

En lite kortare text där Lenin var en av medförfattarna ur den dåtida europeiska marxistiska rörelsen är Zimmerwaldmanifestet som var ett svar på Första världskriget:

För att sätta en marxistisk antiimperialism i ett ännu längre historiskt perspektiv tipsar vi även om om några texter av Karl Marx och Friedrich Engels själva:

Samtida med Lenin var den tyska kommunistiska rörelsen där Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht var viktiga antiimperialistiska röster, här tipsar vi om två kortare och en längre text:

Den med Lenin, Luxemburg och Liebknecht ungefär samtida marxisten Antonio Gramsci kommenterade också imperialismen, och antydde en relation till Benito Mussolinis fascism:

Vi tipsar också om två analyser av den framstående palestinske marxistiske revolutionären Ghassan Kanafani, lönnmördad av Israel …, en om klasskampen i det brittiska mandatet i Palestina och en om problemen med en tänkt palestinsk stat:

För längre läsning av historiska palestinska marxistiska perspektiv har vi följande två boktips:

Vi tipsar också om två nutida artiklar från Filippinernas kommunistiska parti som ytterliga fallexempel:

Följande är en samling av tre artiklar av lika många marxistiskt anstrukna författare som diskuterar kriser, krig och revolution utifrån imperialism och antiimperialism som centrala begrepp, med bland annat Kanada som ett av fallstudierna:

Från Kanada kommer även en maoistisk tillika marxistisk analys om imperialismens förtryck och exploatering i såväl den imperialistiska kärnan som i dess periferier:

För den som är intresserad av längre läsning har vi fått in ett deltagartips för ytterligare ett perspektiv:

Slutligen tipsar vi naturligtvis om inget annat än Vladimir Lenins klassiska text om imperialismen:

Den tidigare utannonserade studiecirkelträffen Antiimperialism för alla – Anarkism är nu planerad att äga rum tisdag 9 april istället för torsdag 11 april samma vecka.

Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla fortsätter med en första djupdykning: Anarkism! Med texterna nedan ställs frågor om hur och varför antiimperialism är och har varit något för anarkismen som en samling av handlings- och tanketraditioner.

Tisdag 9 april
Klockan 18
Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21

Inför träffen rekommenderas först och främst texten Colonization av Jean Grave som ett tydligt historiskt exempel på antiimperialism i den anarkistiska traditionen.

Här är även tre mer nutida texter som kan ses som ”fallstudier” av antiimperialism i den anarkistiska traditionen eller åtminstone med vissa anarkistiska sympatier:

För ett antal uppslag om anarkism och anti-/imperialism på svenska kan en även läsa i Anarkistisk tidskrift 11: Imperialism.

Här är också två längre texter som liknar varandra till viss del och som båda behandlar anarkismens antiimperialistiska historia:

Slutligen tipsas här också om några större materialarkiv som rör anarkism och antiimperialism, bland annat genom ytterligare perspektiv på Palestina och anarkism:

Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla fortsätter med en första djupdykning: Anarkism! Med texterna nedan ställs frågor om hur och varför antiimperialism är och har varit något för anarkismen som en samling av handlings- och tanketraditioner.

Torsdag 11 april
Klockan 18
Plats utannonseras inom kort

Inför träffen rekommenderas först och främst texten Colonization av Jean Grave som ett tydligt historiskt exempel på antiimperialism i den anarkistiska traditionen.

Här är även tre mer nutida texter som kan ses som ”fallstudier” av antiimperialism i den anarkistiska traditionen eller åtminstone med vissa anarkistiska sympatier:

För ett antal uppslag om anarkism och anti-/imperialism på svenska kan en även läsa i Anarkistisk tidskrift 11: Imperialism.

Här är också två längre texter som liknar varandra till viss del och som båda behandlar anarkismens antiimperialistiska historia:

Slutligen tipsas här också om några större materialarkiv som rör anarkism och antiimperialism, bland annat genom ytterligare perspektiv på Palestina och anarkism:

Samidoun Göteborg har det stora nöjet att bjuda in till en minikonferens för att uppmärksamma att Torkil Lauesens bok, Riding the Wave: Sweden’s Integration into the Imperialist World System, äntligen ges ut på svenska av inga andra än Koloni förlag med titeln I imperialismens kölvatten: Sveriges roll i det imperialistiska systemet!

Lördag 13 april
Klockan 14-16
Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg

För cirka två år sedan hade Samidoun Göteborg en minikonferens som avslutning av en studiecirkel kring den engelska versionen av boken. Missade du det? Skriv upp detta i kalendern!

Håll utkik i Samidoun Göteborgs kanaler för uppdateringar kring minikonferensen lördag 13 april!