Göteborg 23/5: Antiimperialism för alla – Svart befrielse och urfolkskamp

Med djupdykningar i anarkism och marxism bakom oss fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med ett dubbelspår: Svart befrielse och urfolkskamp! Den här gången rekommenderar vi ett kort urval av texter som på olika sätt introducerar perspektiv som finns och har funnits i de radikala politiska traditionerna som i grova drag kan benämnas som den svarta befrielsekampen respektive urfolkskamp.

Torsdag 23 maj
Klockan 18
Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21

Som inledande texter rekommenderar vi följande två texter som kommer från dedikerade, erfarna organiserare från svarta befrielse- respektive urfolksorganisationer i dagens Nordamerika. Båda texterna presenterar analyser och förslag för båda kamperna inom ramen för imperialismen och motståndet mot den:

I följande text reflekteras det över Malcolm Xs antiimperialistiska tanke och verk, och utvecklingen därav, i kampen för svart befrielse i USA och befrielse överallt:

I följande text utvecklar urfolksaktivisten Ward Churchill sina tankar om priset imperialismen kärna får betala, förr eller senare, för sitt våld världen över (med utgångspunkt i en formulering lånad från Malcolm X: “chickens coming home to roost”):

En kortare text med två reflektioner om hur aktivister kan börja fundera på vad det innebär att utöva antiimperialistisk solidaritet med koloniserade folk från bosättarkoloniala samhällen som Aotearoa (Nya Zeeland):

Följande korta text är reflektioner från Svarta befrielsearmén, Black Liberation Army, om att vara konsekvent i sin tillämpning av revolutionär analys av imperialismen och hur den bekämpas, både i det globala syd eller tredje världen och i imperialismens kärna som bland annat USA hör till (texten är ett utdrag ur Message to the Black Movement: A Political Statement from the Black Underground):

En fördjupad samtida och välförankrad text över vad antiimperialistisk teori, strategi och taktik kan vara ur ett urfolksperspektiv i ett bosättarkolonialt och imperialistiskt samhälle som Kanada:

För diskussioner som relaterar Palestina och den palestinska befrielsekampen till svart befrielse och urfolkskamp kan vi rekommendera följande texter (i stigande längdordning):

En kortare text som diskuterar kulturen, och framför allt musikens, roll i det imperialistiska, rasistiska förtrycket (och motståndet mot den samma):

En längre, klassisk text av den historiska antiimperialistiska ledaren Amilcar Cabral som diskuterar den kulturella och ideologiska kampens samspel med den politiska och väpnade kampen i befrielsekampen mot imperialismen:

Två texter, som förvisso uttalat även placerar sig själva i en socialistisk och marxistisk tradition, av José Carlos Mariátegui, presenterar perspektiv på en antiimperialistisk urfolkskamp från tidigt 1900-tal i Peru:

Ytterligare en författare från cirka tidigt 1900-tal som också delvis kan placeras i en socialistisk och marxistisk tradition, men samtidigt tydligt placerar sig i den självständiga svarta befrielsetraditionen, är William Edward Burghardt Du Bois, som i följande texter reflekterar över den kapitalistiska och imperialistiska politiska ekonomins relationen till svarta människors situation och kamp i USA och globalt:

För den med ordentligt med tid har vi även ett boktips från samma författare:

Vi kan även tipsa om två artiklar som ur svarta, antiimperialistiska perspektiv diskuterar relaterade men överskuggade frågor som sexism och fascism:

Som en organisation baserad i Sverige och därmed med band till koloniseringen av Sápmi och dess urfolk samerna rekommenderar vi följande material, varav en video, ett radioreportage och en bok:

Att tala om svart befrielse och urfolkskamp i relation till imperialism och antiimperialism är omöjligt utan att vidröra Frantz Fanon, varför vi också rekommenderar Fanons verk, med början men inte slut i Svart hud, vita masker:

Vi rekommenderar slutligen ett antal textarkiv som innehåller spår och ledtrådar för vidare studier:

Och inte minst i textarkiven vi rekommenderade i samband med anarkismtillfället kan du möjligtvis också hitta fler intressanta uppslag!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar