8 juli 1972 sprängde israeliska underrättelsetjänsten Mossad en bilbomb på en gata i Beirut. I bilen satt Ghassan Kanafani och hans 8-åriga systerdotter Lamis. Båda omkom direkt.

Ghassan Kanafani var en palestinsk revolutionär befrielseledare, drivande medlem i PFLP, Folkfronten för Palestinas befrielse, och fack- och skönlitterär skribent. Förutom att vara en klar och tydlig röst för en progressiv och radikal ram för kampen för Palestinas befrielse, som en kamp mot det imperialistiska världssystemet, den sionistiska rörelsen och reaktionära krafter i regionen, så stod Ghassan Kanafani för något som palestinier och förtryckta folk har vetat och utövat i alla tider: Kulturen, människors hjärtan, sinnen och kreativa förmågor, är arenor och vapen i kampen för befrielse, sida vid sida med knutna nävar, kastade stenar och raketer.

Till minne av Ghassan Kanafani, och alla Palestinas martyrer, bjuder Samidoun Göteborg och Solens Port därför in till en kulturstund. Kulturstunden kommer att kretsa kring konst, poesi och film i Ghassan Kanafanis anda. Under eftermiddagen kommer det också att finnas möjlighet att nätverka med andra aktivister och organisationer som verkar för Palestinas befrielse från ockupation och för alla palestinska flyktingars rätt till återvändo, i motstånd mot imperialismen, sionismen och reaktionen.

Datum: Lördag 13 juli
Tid: Klockan 13-19
Plats: Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21, Göteborg
Gratis inträde

”Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.” – Ghassan Kanafani

Med djupdykningar i anarkism och marxism bakom oss fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med ett dubbelspår: Svart befrielse och urfolkskamp! Den här gången rekommenderar vi ett kort urval av texter som på olika sätt introducerar perspektiv som finns och har funnits i de radikala politiska traditionerna som i grova drag kan benämnas som den svarta befrielsekampen respektive urfolkskamp.

Torsdag 23 maj
Klockan 18
Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21

Som inledande texter rekommenderar vi följande två texter som kommer från dedikerade, erfarna organiserare från svarta befrielse- respektive urfolksorganisationer i dagens Nordamerika. Båda texterna presenterar analyser och förslag för båda kamperna inom ramen för imperialismen och motståndet mot den:

I följande text reflekteras det över Malcolm Xs antiimperialistiska tanke och verk, och utvecklingen därav, i kampen för svart befrielse i USA och befrielse överallt:

I följande text utvecklar urfolksaktivisten Ward Churchill sina tankar om priset imperialismen kärna får betala, förr eller senare, för sitt våld världen över (med utgångspunkt i en formulering lånad från Malcolm X: “chickens coming home to roost”):

En kortare text med två reflektioner om hur aktivister kan börja fundera på vad det innebär att utöva antiimperialistisk solidaritet med koloniserade folk från bosättarkoloniala samhällen som Aotearoa (Nya Zeeland):

Följande korta text är reflektioner från Svarta befrielsearmén, Black Liberation Army, om att vara konsekvent i sin tillämpning av revolutionär analys av imperialismen och hur den bekämpas, både i det globala syd eller tredje världen och i imperialismens kärna som bland annat USA hör till (texten är ett utdrag ur Message to the Black Movement: A Political Statement from the Black Underground):

En fördjupad samtida och välförankrad text över vad antiimperialistisk teori, strategi och taktik kan vara ur ett urfolksperspektiv i ett bosättarkolonialt och imperialistiskt samhälle som Kanada:

För diskussioner som relaterar Palestina och den palestinska befrielsekampen till svart befrielse och urfolkskamp kan vi rekommendera följande texter (i stigande längdordning):

En kortare text som diskuterar kulturen, och framför allt musikens, roll i det imperialistiska, rasistiska förtrycket (och motståndet mot den samma):

En längre, klassisk text av den historiska antiimperialistiska ledaren Amilcar Cabral som diskuterar den kulturella och ideologiska kampens samspel med den politiska och väpnade kampen i befrielsekampen mot imperialismen:

Två texter, som förvisso uttalat även placerar sig själva i en socialistisk och marxistisk tradition, av José Carlos Mariátegui, presenterar perspektiv på en antiimperialistisk urfolkskamp från tidigt 1900-tal i Peru:

Ytterligare en författare från cirka tidigt 1900-tal som också delvis kan placeras i en socialistisk och marxistisk tradition, men samtidigt tydligt placerar sig i den självständiga svarta befrielsetraditionen, är William Edward Burghardt Du Bois, som i följande texter reflekterar över den kapitalistiska och imperialistiska politiska ekonomins relationen till svarta människors situation och kamp i USA och globalt:

För den med ordentligt med tid har vi även ett boktips från samma författare:

Vi kan även tipsa om två artiklar som ur svarta, antiimperialistiska perspektiv diskuterar relaterade men överskuggade frågor som sexism och fascism:

Som en organisation baserad i Sverige och därmed med band till koloniseringen av Sápmi och dess urfolk samerna rekommenderar vi följande material, varav en video, ett radioreportage och en bok:

Att tala om svart befrielse och urfolkskamp i relation till imperialism och antiimperialism är omöjligt utan att vidröra Frantz Fanon, varför vi också rekommenderar Fanons verk, med början men inte slut i Svart hud, vita masker:

Vi rekommenderar slutligen ett antal textarkiv som innehåller spår och ledtrådar för vidare studier:

Och inte minst i textarkiven vi rekommenderade i samband med anarkismtillfället kan du möjligtvis också hitta fler intressanta uppslag!

Gå med oss i Samidoun Göteborg på 1 maj! Vi ansluter till tåget i regi av Göteborgs LS av SAC och Allt åt alla Göteborg med parollen ”Inga krig utom klasskrig!”

Vårt eget block kommer ha följande paroll:

”Arbetare & förtryckta i alla världens läger
– riv imperialismens murar och gränser!”

Välkomna, kamrater!

Onsdag 1 maj
Klockan 12:30
Masthuggstorget

Följ också tågets event: https://facebook.com/events/s/1-maj-2024-inga-krig-forutom-k/942257790924108

I gårdagens inlägg om nästa träff i studiecirkeln Antiimperialism för alla angavs fel datum, därför publiceras här ett nytt inlägg med rätt datum, torsdag 2 maj:

Efter en djupdykning i anarkism fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med nästa dyk: Marxism! Texterna nedan speglar några om än långt ifrån alla sätt på vilka antiimperialism har kommit till uttryck i marxismens historia som tanke- och handlingstradition.

Torsdag 2 maj
Klockan 18
Plats utannonseras inom kort

Inför träffen rekommenderas först och främst följande text som ett historiskt exempel på antiimperialism i den marxistiska traditionen.

Till skillnad från den anarkistiska djupdykning så tipsar vi denna gången varken om ett antal längre historiska överblicksartiklar eller några stora artikelarkiv att orientera sig i själv. I stället har vi en något längre lista på texter vi tipsar om inför studiecirkeln. Precis som senast rekommenderar vi huvudsakligen att denna första text läses men uppmuntrar den som är intresserad att fritt välja, denna gång marxistiska, djupdykningar själv efter intresse och förmåga.

En lite kortare text där Lenin var en av medförfattarna ur den dåtida europeiska marxistiska rörelsen är Zimmerwaldmanifestet som var ett svar på Första världskriget:

För att sätta en marxistisk antiimperialism i ett ännu längre historiskt perspektiv tipsar vi även om om några texter av Karl Marx och Friedrich Engels själva. Först två kapitel ur grundverket Kapitalet:

Och därefter tre kortare självständiga texter, varav två av Engels och ett av Marx:

Samtida med Lenin var den tyska kommunistiska rörelsen där Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht var viktiga antiimperialistiska röster, här tipsar vi om två kortare och en längre text:

Den med Lenin, Luxemburg och Liebknecht ungefär samtida marxisten Antonio Gramsci kommenterade också imperialismen, och antydde en relation till Benito Mussolinis fascism:

Ho Chi Minh, känd bland annat som en av de många revolutionära ledarna för de vietnamesiska befrielsekrigen mot Japan, Frankrike och USA perioden mellan åren 1940 och 1975, deltog också i tidens marxistiska debatterna om imperialismen:

Vi tipsar också om två analyser av den framstående palestinske marxistiske revolutionären Ghassan Kanafani, lönnmördad av Israel …, en om klasskampen i det brittiska mandatet i Palestina och en om problemen med en tänkt palestinsk stat:

För längre läsning av historiska palestinska marxistiska perspektiv har vi följande två boktips:

Vi tipsar också om två nutida artiklar från Filippinernas kommunistiska parti som ytterliga fallexempel:

Följande är en samling av tre artiklar av lika många marxistiskt anstrukna författare som diskuterar kriser, krig och revolution utifrån imperialism och antiimperialism som centrala begrepp, med bland annat Kanada som ett av fallstudierna:

Från Kanada kommer även en maoistisk tillika marxistisk analys om imperialismens förtryck och exploatering i såväl den imperialistiska kärnan som i dess periferier:

För den som är intresserad av längre läsning har vi fått in ett deltagartips för ytterligare ett perspektiv:

Slutligen tipsar vi naturligtvis om inget annat än Vladimir Lenins klassiska text om imperialismen:

Efter en djupdykning i anarkism fortsätter Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla med nästa dyk: Marxism! Texterna nedan speglar några om än långt ifrån alla sätt på vilka antiimperialism har kommit till uttryck i marxismens historia som tanke- och handlingstradition.

Torsdag 25 april
Klockan 18
Plats utannonseras inom kort

Inför träffen rekommenderas först och främst följande text som ett historiskt exempel på antiimperialism i den marxistiska traditionen.

Till skillnad från den anarkistiska djupdykning så tipsar vi denna gången varken om ett antal längre historiska överblicksartiklar eller några stora artikelarkiv att orientera sig i själv. I stället har vi en något längre lista på texter vi tipsar om inför studiecirkeln. Precis som senast rekommenderar vi huvudsakligen att denna första text läses men uppmuntrar den som är intresserad att fritt välja, denna gång marxistiska, djupdykningar själv efter intresse och förmåga.

En lite kortare text där Lenin var en av medförfattarna ur den dåtida europeiska marxistiska rörelsen är Zimmerwaldmanifestet som var ett svar på Första världskriget:

För att sätta en marxistisk antiimperialism i ett ännu längre historiskt perspektiv tipsar vi även om om några texter av Karl Marx och Friedrich Engels själva:

Samtida med Lenin var den tyska kommunistiska rörelsen där Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht var viktiga antiimperialistiska röster, här tipsar vi om två kortare och en längre text:

Den med Lenin, Luxemburg och Liebknecht ungefär samtida marxisten Antonio Gramsci kommenterade också imperialismen, och antydde en relation till Benito Mussolinis fascism:

Vi tipsar också om två analyser av den framstående palestinske marxistiske revolutionären Ghassan Kanafani, lönnmördad av Israel …, en om klasskampen i det brittiska mandatet i Palestina och en om problemen med en tänkt palestinsk stat:

För längre läsning av historiska palestinska marxistiska perspektiv har vi följande två boktips:

Vi tipsar också om två nutida artiklar från Filippinernas kommunistiska parti som ytterliga fallexempel:

Följande är en samling av tre artiklar av lika många marxistiskt anstrukna författare som diskuterar kriser, krig och revolution utifrån imperialism och antiimperialism som centrala begrepp, med bland annat Kanada som ett av fallstudierna:

Från Kanada kommer även en maoistisk tillika marxistisk analys om imperialismens förtryck och exploatering i såväl den imperialistiska kärnan som i dess periferier:

För den som är intresserad av längre läsning har vi fått in ett deltagartips för ytterligare ett perspektiv:

Slutligen tipsar vi naturligtvis om inget annat än Vladimir Lenins klassiska text om imperialismen:

Den tidigare utannonserade studiecirkelträffen Antiimperialism för alla – Anarkism är nu planerad att äga rum tisdag 9 april istället för torsdag 11 april samma vecka.

Samidoun Göteborgs studiecirkel Antiimperialism för alla fortsätter med en första djupdykning: Anarkism! Med texterna nedan ställs frågor om hur och varför antiimperialism är och har varit något för anarkismen som en samling av handlings- och tanketraditioner.

Tisdag 9 april
Klockan 18
Syndikalistiskt Forum, Linnégatan 21

Inför träffen rekommenderas först och främst texten Colonization av Jean Grave som ett tydligt historiskt exempel på antiimperialism i den anarkistiska traditionen.

Här är även tre mer nutida texter som kan ses som ”fallstudier” av antiimperialism i den anarkistiska traditionen eller åtminstone med vissa anarkistiska sympatier:

För ett antal uppslag om anarkism och anti-/imperialism på svenska kan en även läsa i Anarkistisk tidskrift 11: Imperialism.

Här är också två längre texter som liknar varandra till viss del och som båda behandlar anarkismens antiimperialistiska historia:

Slutligen tipsas här också om några större materialarkiv som rör anarkism och antiimperialism, bland annat genom ytterligare perspektiv på Palestina och anarkism: