Den internationella aktionsveckan för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet 14-24 januari 2023 har nått sitt slut och förtjänar en kort sammanfattning. Veckan började och slutade med uppmaningar och solidaritetshälsningar från de palestinska fångarna i ockupationens fängelser. I Sverige ställde sig följande organisation bakom aktionsveckan och stöttade genom bland annat spridning av kampanjens material och egna aktiviteter:

Se en mycket längre lista med organisationer som ställde sig bakom aktionsveckan internationellt här.

Onsdag 18 januari gjorde Samidoun Göteborg en aktion tillsammans med Rojavakommittéerna, Allt åt alla Göteborg och enskilda aktivister mot den imperialistiska terrorlistningen av Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, som Ahmad Sa’adat är generalsekreterare för, och den kurdiska befrielsorganisationen PKK under parollen ”PFLP – PKK: Terrorlistor är hittepå!”. På Instagram plockades vårt inlägg om aktionen bort några timmar efter publicering.

Lördag 21 januari uppmärksammade Samidoun Göteborg aktionsveckan och Ahmad Sa’adats fall på kulturarrangemanget ”Solidaritet med det kämpande Palestina!” som ordnades av Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg:

Aktionsveckan är över, men det är inte för sent att ansluta sig till kampen för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet, mot ockupation, apartheid och kolonisering, mot imperialism, kolonialism och reaktion, för befrielse, återvändo och revolution i Palestina från floden till havet!

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network mottog detta meddelande från palestinska fångar i ockupationens fängelser, riktad till alla de som har deltagit i de internationella aktiviteterna och arrangemangen under aktionsveckan för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar 14-24 januari 2023. Budskapet lästes upp under massdemonstrationen i Gaza som organiserades av Handala Centrum för fångar och före detta fångar och som avslutade aktionsveckan 24 januari 2023.

Meddelande från fångarna ur Folkfronten för Palestinas befrielse i ockupationens fängelser till alla som stödjer den internationella kampanjen för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar:

På senare år har många fått höra att vi har nått den revolutionära erans slut, att revolutionärernas tid är förbi och att endast liberalism, individualism och själviskhet dominerar denna värld. Bevis på att denna värld fortfarande hålls i den revolutionära andans turbulens finns dock i den internationella solidaritetskampanjen med ledaren Ahmad Sa’adat, Abu Ghassan. Han är ett revolutionärt rop som påminner världen om att revolution inte bara är en idé och ett val utan rent av en mänsklig plikt.

Rösten från Abu Ghassan, den fängslade ledaren, är ett revolutionärt rop från djupet av fiendens fängelsehålor, som påminner oss om revolutionens symboler och mål, däribland att lyfta undan orättvisor och förtryck från människor var de än befinner sig. Palestina är inte en påhittad geografi, det är en del av denna värld och representerar fortfarande ett mål för revolutionärer överallt.

Till alla kamrater i den internationella kampanjen som sträcker sig över hela världen… Till världens fria folk… Ert stöd till ledaren Ahmad Sa’adat är en central och viktig del av alla ansträngningar som manar till och lovar revolutionärt uppsving för konfrontation med ockupationens och orättvisans krafter. Fortsätt er kamp, ert stöd och er solidaritet för de palestinska fångarnas rörelse och med frihetskämpar runt om i världen. Dessa ansträngningar är en källa till stolthet för oss alla.

Slutligen är detta korta budskap från oss inte bara till stöd för Abu Ghassan utan snarare till stöd för det han förkroppsligar och representerar: ståndaktighet, värdighet och mänsklighet inför orättvisor. Fångarnas sak överskrider gränser, geografier, murar och tid. Det är en revolution som konfronterar orättvisor där våra fångar förenas med alla revolutionära fångar runt om i världen som befinner sig i förtryckets och förföljelsens fängelsehålor, i synnerhet kamrat Georges Abdallah och många andra av revolutionens barn.

Tills vi möts en dag på det befriade Palestinas mark,

Era kamrater i Folkfronten för Palestinas befrielse i ockupationens fängelser

Som en del i aktionsveckan för den fängslade palestinska ledaren Ahmad Sa’adat och i anslutning till helgens stora demonstration mot NATO och samarbete med Turkiets fascistiska ledning samlades vi med våra kamrater i Rojavakommittéerna under parollen PFLP – PKK: TERRORLISTOR ÄR HITTEPÅ.

Terrorlistor är ett av imperialismens vapen i dess kamp mot förtryckta folk och de som kämpar för deras befrielse – något som både de palestinska och den kurdiska befrelserörelserna fått känna på allt för väl. Men vi låter oss inte luras – vi vet vilka de riktiga terroristerna är och vi vet på vilken sida vi står!

Vi uppmanar alla palestinavänner att läsa följande uttalande, som först utfärdades på arabiska av Handala Centrum för fångar och före detta fångar, och att ansluta sig till mobiliseringen 14-24 januari 2023 för att befria Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Besök vår resurssida för affischer, flygblad, grafik och material för att ta vidare kampanjen i ditt område.

Sa’adat gjorde sin rättegång till en rättegång mot ockupationen: Den internationella solidaritetsveckan för Ahmad Sa’adat utfärdas

Den här dagen år 2008 reste sig generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse, den revolutionära ledaren Ahmad Sa’adat, ”Abu Ghassan”, för att i stället ställa ockupanten inför rätta och förvandla sin skenrättegång till en tribunal mot ockupationen, under vilken han vägrade att bemöta eller erkänna den sionistiska entitetens eller dess domstolars legitimitet. I stället bojkottade han militärdomstolarna och betonade vårt palestinska folks val att fortsätta sitt motstånd med all dess kraft, att i alla former konfrontera den artificiellt påtvingade sionistiska entiteten och att omvandla fängelset till en ny arena för kamp och konfrontation mot ockupanten.

Mot bakgrund av detta utfärdar den internationella kampanjen för solidaritet med ledaren Ahmad Sa’adat att en nationell och internationell kampanjvecka mellan 15 januari, 21-årsdagen av hans kidnappning av Palestinska myndighetens säkerhetstjänst, och 24 januari 2023. Denna vecka kommer också som en hyllning till martyrerna i de massakrer som begicks av den sionistiska enheten i dess brutala aggression mot Gaza 2008 (”Operation Cast Lead”), som inleddes bara en dag efter rättegången mot kamrat Sa’adat.

Kampanjen uppmanar alla solidaritetsnätverk, motståndskrafter, stödgrupper för Palestina och fångarna samt alla bojkottkampanjer runt om i världen att delta brett i denna uppmaning till handling och utvidga kretsen av solidaritet med Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar i ockupationens fängelser. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma deras lidande nu, eftersom brottslingen Itamar Ben Gvir snart kommer att ta över ansvaret för det sionistiska projektets så kallade ”ministerium för inre säkerhet” som även ansvarar för fångarna. Dessa aktioner blir dessutom ett förkastande av Palestinska myndighetens ”säkerhetssamordningsstrategi”, det främsta skälet och bakgrunden till ockupationens kidnappning av ledaren Ahmad Sa’adat och hans kamrater 2006, och påtryckningar på ockupationen för att den ska frige martyrernas kroppar och upphöra med dess politik av medicinsk försummelse och administrativt förvar.

Detta internationella aktionsupprop är ett ilskans rop från det palestinska folket, solidaritetsrörelsen och anhängare till motståndet och dess legitimitet, som förkroppsligas av ledaren Ahmad Sa’adat och hans kamrater i fångrörelsen, och till stöd för fångrörelsen i den hårda kamp som bara kommer att intensifieras i konfrontation med den sionistiska regimens nästa fascistiska regering efter tillkännagivandet av dess bildning.

Ahmad Sa’adat och fångrörelsen gör motstånd på kampens frontlinjer och förtjänar våra ansträngningar, vårt arbete och vårt initiativ genom alla former av solidaritet och stöd.

Med lojalitet till ledaren Ahmad Sa’adat, hans kamrater och fångrörelsen

Ära åt martyrerna och åt fångrörelsens martyr, den fängslade ledaren Nasser Abu Hmeid

Segern är säker

Den internationella kampanjen för solidaritet med ledaren Ahmed Saadat

25 december 2022

Bekämpa deportation, medicinsk försummelse, administrativt förvar och martyrernas fångenskap

”Den palestinska kampen för nationell frigörelse är en del av den internationella rörelsen för nationell frigörelse, internationell rasrelaterad och ekonomisk rättvisa och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism.” – Ahmad Sa’adat

I samband att vi uppmärksammar 14-årsdagen av den israeliska domen mot den palestinska nationella befrielseledaren och internationella vänsterledaren Ahmad Sa’adat och 14-årsdagen av det brutala israeliska angreppet på Gaza under namnet ”Operation Cast Lead” uppmanar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network alla som står upp för Palestina och rättvisa för det palestinska folket att ansluta sig till oss mellan 14 och 24 januari 2023 i en aktionsvecka för att frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar.

Ahmad Sa’adat, hans kamrater och deras palestinska medfångar är motståndsledare, i frontlinjen för rättvisa och befrielse, som uthärdar hungerstrejker och kämpar obevekligt med en obrytbar vilja mot frihet.

Ahmad Sa’adat är den fängslade generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en ledare för den palestinska nationella befrielserörelsen och en symbol för den internationella vänstern och de revolutionära rörelserna. Han dömdes till 30 år i israeliskt fängelse den 25 december 2008 efter att ha blivit våldsamt bortförd från den palestinska myndighetens Jerichofängelse 2006, anklagad för att leda en förbjuden organisation och för ”uppvigling”. PFLP, liksom alla palestinska politiska partier och motståndsorganisationer, betecknas som en ”förbjuden organisation” av de israeliska ockupationsmyndigheterna.

Sa’adat är en ledare för den palestinska fångrörelsen och den palestinska nationella befrielserörelsen och en palestinsk, arabisk och internationell symbol för motstånd mot kapitalism, rasism, apartheid och kolonisering. Han är måltavla för sin politiska roll och sin tydliga vision och kan inte tystas trots det förtryck som han och 4 750 andra palestinska politiska fångar utsätts för.

När vi organiserar denna aktionsvecka står den palestinska fångrörelsen inför flera prioriteringar: Att utmana medicinsk försummelse, som ledde till att den mångåriga palestinska motståndsledaren Nasser Abu Hmaid dog i december och som den palestinska tänkaren Walid Daqqa nu kämpar mot. Att bekämpa tvångsdeporteringar, särskilt efter tvångsutvisningen av den palestinska advokaten Salah Hamouri, som nu har utvisats till Frankrike, och bortrövandet av hans identitet som jerusalemit. Att bekämpa administrativt förvar, godtyckligt frihetsberövande utan åtal eller rättegång som 820 palestinska fångar – av totalt 4 750 – för närvarande hålls fängslade under. Att befria martyrernas kroppar, däribland Abu Hmeid och ytterligare 11 palestinier vars kroppar fortfarande är fängslade även efter deras död, vilket är en form av kollektiv bestraffning och tortyr som drabbar deras familjer. Allt detta är avgörande för den pågående kampen för att befria alla palestinska fångar och hela Palestina, från floden till havet.

15 januari 2023 kommer vi att uppmärksamma att det är 21 år sedan Sa’adat greps av Palestinska myndigheten inom ramen för ”säkerhetssamarbetet” med den israeliska ockupationen, en praxis som fortsätter än i dag, trots ett brett palestinskt fördömande. Palestinska myndigheten kidnappade Sa’adat och hans kamrater under falska förespeglingar och fängslade dem i fyra år innan fängelset attackerades av den israeliska ockupationen. Detta är bara en förödande konsekvens för palestinier av Madrid-Oslo-vägen och upprättandet av Palestinska myndigheten som del av den så kallade ”fredsprocessen”, i själva verket ett projekt för Palestinas likvidering.

I dag fortsätter palestinska motståndskämpar att förföljas av Palestinska myndigheten, som verkar som agent för den israeliska ockupationen, fängslas i Palestinska myndighetens fängelser i ”svängdörr” med den israeliska ockupationen och utsätts för tortyr som liknar tortyren från ockupationens förhörsledare.

Sa’adats fall representerar de israeliska fängelsestraffens koloniala karaktär som syftar till att angripa det palestinska folkets legitima ledarskap. Hans bojkott av de sionistiska militärdomstolarna återspeglar hans principiella engagemang för att förkasta kolonisation i alla former. Hans fall återspeglar också den roll som imperialistiska makter som Förenta staterna, Storbritannien och Kanada spelar, och den roll Palestinska myndigheten och dess regim av ”säkerhetssamordning” spelar i förtrycket av det palestinska folket och det palestinska motståndet.

Medan Sa’adat och hans kamrater hölls fängslade i den palestinska myndighetens Jerichofängelse hölls de under amerikanska, brittiska, kanadensiska och andra internationella vakter. Några av de brittiska vakterna hade tidigare bevakat irländska republikanska fångar i det ockuperade Nordirland. Efter en våldsam israelisk attack 2006 som syftade till att hindra nya palestinska ledare från att befria fångarna avtjänar Ahmad Sa’adat och hans kamrater nu långa straff i israeliska fängelser.

USA:s, Kanadas och Storbritanniens direkta inblandning i hans fångenskap visar varför internationella åtgärder i detta fall är så nödvändiga. Dessa imperialistiska länders, EU:s, Australiens och andras stöd till det israeliska kolonialprojektet fortsätter att upprätthålla dess straffrihet när det genomför konfiskeringar av mark, rivningar av bostäder, massfängslanden, utomrättsliga avrättningar, etnisk rensning av Jerusalem, belägringen av Gaza och ytterligare människorätts- och krigsförbrytelser.

Vi noterar också att fångar från den palestinska befrielserörelsen fortsätter att hållas i internationella fängelser, särskilt Georges Ibrahim Abdallah, som suttit fängslad i Frankrike i 38 år trots att han varit berättigad till frigivning sedan 1999, och Ghassan Elashi, Shukri Abu Baker och Mufid Abdulqader från ”the Holy Land Five”, som suttit fängslade i USA sedan 2008 på grund av sitt välgörenhetsarbete för palestinier, och vi ansluter oss till kravet på deras frigivning.

Liksom Sa’adat förföljdes av den israeliska ockupationen för att han ledde en ”olaglig organisation”, är PFLP och andra palestinska motståndsgrupper listade i USA, Europa, Kanada och på andra platser på så kallade ”terroristlistor”. Dessa beteckningar används för att kriminalisera motstånd, på samma sätt som de palestinska fångarna kriminaliseras. Nu försöker den israeliska ockupationen använda terrorbeteckningar för att undertrycka organisering och aktivism från gräsrotsorganisationer och grupper i det civila samhället samt motståndsorganisationer. Att stämpla organisationer och individer som ”terrorister” används som ett kolonialt vapen mot motståndsrörelser, och vi vidhåller: Motstånd är en rättighet!

14-24 januari 2023 bjuder vi in dig till vårt kollektiva krav på frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar, med aktioner och global solidaritet för att trappa upp bojkotten av Israel, stoppa allt bistånd och stöd till Israel, organisering för rättvisa i Palestina och motstånd mot imperialism och kolonialism.

Agera!

1. Organisera evenemang, aktioner och protester för att kräva frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg och andra öppna gemenskapsutrymmen. Observera att dessa datum också är årsdagen för Israels blodiga attack ”Cast Lead” mot Gaza 2008-2009 – vi uppmanar dig att inkludera båda i ditt arrangemang. Skicka ett e-postmeddelande till oss på samidoun@samidoun.net för att informera oss om dina evenemang eller aktioner.

2. Uppmärksamma de centrala teman för årets kampanj: Deportation, medicinsk försummelse, administrativt förvar och martyrernas fängslande. Sprid information på dina sociala mediesidor och diskutera frågorna på offentliga arrangemang och manifestationer.

3. Gå med i kampanjen i sociala medier. Lägg upp ett foto eller en video med ett budskap som kräver frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda affischerna nedan. Skicka oss ditt foto genom att skicka ett e-postmeddelande till samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.

4. Inkludera Ahmad Sa’adat och de palestinska fångarna i dina arrangemang för solidaritet med Palestina, antirasism, antiimperialism och social rättvisa. Ta med flygblad och affischer eller dela ett uttalande från Sa’adat som en del av ditt program. Låt oss veta vad du gör: Skicka ett e-postmeddelande till oss på samidoun@samidoun.net eller ett meddelande på Facebook, Twitter eller Instagram.

5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag uppmanar alla progressiva krafter för frihet och demokrati att ställa sig bakom vårt folks kamp genom alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell bojkott av ockupationsstaten och skapandet av en verklig ekonomisk kostnad för dess industrier för kolonisering och bosättning och upptrappning av de globala kampanjerna för bojkott av alla företag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inga israeliska varor och kampanja för att stoppa investeringar i företag som tjänar på ockupationen. Gå med i direkta aktioner för att utmana krigsprofitörer (som Palestine Actions kampanj mot Elbit Systems) och bojkotta medskyldiga företag som Puma och HP.

Frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar, frihet för Palestina, från floden till havet!

Affischer och kampanjmaterial

Illustrationer och affischer är tillgängliga på flera olika språk (engelska, arabiska, franska, tyska nederländska, spanska, farsi, svenska, danska, italienska och portugisiska)! Se nedan. Om du har några egna behov eller önskemål, eller egna bidrag, kontakta oss på samidoun@samidoun.net.

Här hittar du affischer och illustrationer!

Texter av och med Ahmad Sa’adat

Läs mer av, med och om Ahmad Sa’adat här!

För att uppmärksamma årsdagen för Palestinska myndighetens fängslande av Ahmad Sa’adat har Samidoun-nätverket arrangerat en aktionsvecka för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet. Samidoun Stockholm och Göteborg gav sig ut på Stockholms gator för att visa solidaritet och kräva frihet åt Ahmad Sa’adat och all palestinska fångar. 

Vi placerade oss på Sergels Torg för att dela ut flygblad och prata med folk om Sa’adat, fångarna och den pågående etniska rensningen i Naqab och Sheikh Jarrah.


Attackerna mot Sa’adat, hans familj och parti från ockupationsmakten och Palestinska myndigheten, den intensifierade fördrivningen från Naqab och Jerusalem samt den pågående belägringen av Gaza är samtliga led i en omfattande strategi för att krossa det palestinska folket och dess nationella ledarskap. Eskaleringen visar på en rädsla inom den sionistiska rörelsen gentemot det folkliga motståndets växande enighet.

Attackerna mot den palestinska rörelsen skrämmer oss inte. Tvärtom är det en uppmuntran till vårt arbete till stöd för de palestinska fångarna, den palestinska diasporan och det palestinska motståndet.

Vi kräver frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar. Vi kräver ett stopp för den etniska rensningen i Sheikh Jarrah och Naqab. Vi kräver villkorslös återvändo för alla palestinska flyktingar och nationell befrielse från Jordanfloden till Medelhavet.

Israeliska ockupationsstyrkor invaderade den fängslade palestinske ledaren Ahmad Sa’adats hem i Ramallah innan gryningen 5 januari 2022, rotade genom personliga dokument och tog bilder på hemmet. Ahmad Sa’adat är generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) och är fängslad av Israel sedan 2006 (och sedan 2002 av Palestinska myndigheten) för sin ledarskapsroll i den palestinska befrielserörelsen.

Abla Sa’adat, Sa’adats fru, sa att ockupationsstyrkorna letade genom hela hemmet och besköt området utanför hemmet med tung vapeneld i ett försök att terrorisera familjen.Vidare var detta angrepp inte endast avsett att fortsätta strategin av kollektiv bestraffning och försök till skrämsel mot palestinska ledares och fångrörelsens nära och kära utan också en fortsättning på den israeliska systematiska stölden av palestiniers jerusalemitiska legitimation och den etniska rensningen av palestinier i Jerusalem.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uttrycker sitt fulla fördömande av detta senaste angrepp. Vi manar alla Palestinavänner och alla anhängare av den palestinska fångrörelsen att ansluta sig mellan 15 och 22 januari till den internationell aktionsveckan för Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar.

Palestinska jerusalemiter, som Abla Sa’adat, utstår konstanta, systematiska angrepp som är utformade för att radera Palestinas huvudstads palestinska och arabiska karaktär och för att utplåna den palestinska närvaron i Jerusalem. En av mekanismerna som används för att förfölja palestinska jerusalemiter är försöket att avlägsna eller frånta jerusalemitiska ID-kort för att exkludera palestinier från staden. Palestinska jerusalemiter anklagas för att inte Jerusalem inte längre är deras “centrum för deras tillvaro” om de bor utanför Jerusalem en period; de råkar ut för hinder vid resor och till och med giftermål eftersom att bo utanför Jerusalem alltid kan utnyttjas som en mekanism för rasistiskt förtryck av den israeliska regimen.

Abla Sa’adat som bor i Kufr Aqab i Jerusalem berättade för palestinska mediekällor att ockupationsstyrkorna stormade in i bostaden i Ramallah, där hon besökta sina barn, vid 2:30 på morgonen, som om de hade väntat på att störa deras familjebesök. De fotade personliga ägodelar i hemma så väl som vatten- och elräkningar.

Hon berättade att de israeliska ockupationsstyrkorna försöker hitta en ursäkt till att konfiskera hennes jerusalemitiska legitimation genom att hävda att hon bor i Ramallah snarare än i Kufr Aqab (fem minuter bort). Maj 2021 upphävde den israeliska ockupationen hennes sjukförsäkringar, en vanliga taktik som används mot palestinska jerusalemiter i ett försök att frånta dem deras rätt till deras hemstad.

Denna incident är inte endast ett angrepp på familjen Sa’adat, det speglar två tydliga förtrycksstrategier: Angreppet på Jerusalems palestinska identitet och palestinska befolkning, och det oupphörliga kollektiva bestraffandet mot palestinska fångars nära och kära, inklusive räder, förhörskallelser, konfiskering av jerusalemitisk legitimation och hemdemolering.

Palestinska fångar är motståndsledare på frontlinjen för rättvisa och befrielse och uthärdar hungerstrejker och enträgen kamp med en obrytbar vilja för frihet. Kom med Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och andra som organiserar sig för rättvisa och befrielse i Palestina över hela världen för den internationella aktionsveckan för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet 15-22 januari 2022.

Ställ dig och din organisation bakom aktionsveckan!

Laddar ner material till aktionsveckan på olika språk!

AGERA:

  1. Anordna evenemang, aktioner och protester för att krävs frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg, lärosäten och gemensamma utrymmen. Dessa datum är också årsdagen för israeliska blodiga militärangrepp på Gaza 2008-2009 under namnet ”Cast Lead”. Maila samidoun@samidoun.net för att tipsa om evenemang och aktioner.
  2. Visa filmen ”Fedayin” om Georges Abdallahs liv och kamp. Ahmad Sa’adat och Georges Abdallah är kamrater som konstant hedrar varandras kamper och upprätthåller en politisk korrespondens trots många mils och fängelsemurars avstånd. För att ordna en visning, kontakta samidoun@samidoun.net och vacarmesfilms@gmail.com.
  3. #ShutElbitDown: Palestine Action vann en viktig seger över den brittiska repressionen mot modiga aktivister som konfronterade den israeliska vapentillverkaren Elbit Systems med röd målarfärg och kreativa direkta aktioner. Nästa rättegång – i Crown Court, en de högsta engelska domstolsinstanserna – är på gång i januari. Stötta kampanjen genom att organisera egna aktioner under #ShutElbitDown i ditt område. Läs mer på: https://palestineaction.com
  4. Anslut till sociala mediekampanjen. Ladda upp en bild eller en video med ett budskap om frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda dig av våra bilder. Skicka dina bilder till oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.
  5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag manar alla krafter för framsteg, frihet och demokrati att stå med vårt folks kamp med alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell mot ockupationsstaten och åstadkomma en riktigt ekonomisk kostnad för koloniseringens och bosättningarnas industrier och eskalera de globala kampanjerna av alla bolag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inte israeliska varor och kampanja för ett slut på investeringar i bolag som profiterar på ockupationen. Anslut till direkta aktioner som utmanar krigsprofitörer och bojkotta företag som Puma och HP.

Följande text är en översättning av det internationella aktionsuppropet från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network på engelska:

Palestinska fångar är motståndsledare, på frontlinjen för rättvisa och befrielse, de uthärdar hungerstrejker och kämpar outtröttligt med obrytbar vilja för frihet. Delta tillsammans med Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network och andra som kämpar för rättvisa och befrielse i Palestina världen över i den internationella aktionsveckan för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar 15 till 22 januari 2022.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Ladda ner affischmaterial på engelska, franska, farsi, nederländska, tyska, spanska, svenska och danska!

Ahmad Sa’adat är Folkfronten för Palestinas befrielses fängslade generalsekreterare, en ledare för den den palestinska nationell befrielserörelsen och en symbol för den internationella vänstern och för revolutionära rörelser.

15 januari 2022 uppmärksammar 20:e årsdagen för Palestinska myndighetens gripande av Sa’adat som del av ”säkerhetssamordningen” med den israeliska ockupationen. Efter att han våldsamt fördes bort av israeliska styrkor från Palestinska myndighetens Jerichofängelse dömdes han till 30 års fångenskap i israeliskt fängelse 25 december 2008, anklagad för att leda en förbjuden organisation och för ”uppvigling”. Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, likt alla palestinska politiska partiet och motståndsorganisationer, är stämplade som ”förbjudna organisationer” av de israeliska ockupationsmyndigheterna.

Sa’adat är en ledare i den palestinska fångrörelsen och den palestinska nationella befrielserörelsen och är en symbol för palestinskt, arabiskt och internationellt motstånd mot sionism, kapitalism, rasism, apartheid och kolonisering. Han är angripen på grund av sin politiska roll och klara vision men fortsätter utan att tystas eller brytas ner, trots förtrycket mot honom och hans 4 650 palestinska politiska medfångar.

Delta i vårt gemensamma upprop 15-22 januari 2022 för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar. Agera för att eskalera bojkotten av Israel, stoppa allt stöd för och samarbete med Israel, organisera för rättvisa i Palestina och gör motstånd mot imperialism och kolonialism.

Sa’adats fall representerar den koloniala karaktären hos den israeliska fångregimen som syftar till att slå ner på det palestinska folkets legitima ledarskap. Hans bojkott av sionistiska militärdomstolar speglar hans principfasta åtagande att avvisa kolonisering i alla dess former. Hans fall speglar även rollen som imperialistiska makter, som USA, Storbritannien och Kanada, och den Palestinska myndighetens maskopi och dess ”säkerhetssamordningsregim” spelar i förtrycket och förföljelsen av det palestinska folket och det palestinska motståndet.

Medan de hölls i Palestinska myndighetens Jerichofängelse vaktades Sa’adat och hans kamrater av US-amerikanska, brittiska, kanadensiska och andra utländska vakter. Vissa av de brittiska vakterna är samma som tidigare vaktat irländska republikanska fångar i det ockuperade Nordirland. Sedan ett våldsamt israeliskt angrepp avtjänar nu Ahmad Sa’adat och hans kamrater långa straff i israeliska fängelser.Detta är bara en av de förödande konsekvenserna för palestinier efter Madrid-Oslo-vägen och Palestinska myndighetens grundande genom den så kallade ”fredsprocessen” som i verkligheten har varit ett projekt för att likvidera den palestinska befrielserörelsen.

Kom med oss och kräv frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar i de israeliska ockupationsfängelserna. Den palestinska befrielserörelsens fångar fortsätter också hållas i internationella fängelser, särskilt Georges Ibrahim Abdallah, fängslad i Frankrike sedan 37 år tillbaka trots att har han rätt att friges sedan 1999; de fem fångarna från Holy Land Foundation i USA; och Issam Hijjawi Bassalat i brittiskt fängelse. Vi står upp för alla deras frigivning.

Och precis som att Sa’adat anklagades av den israeliska ockupationen för att leda en ”illegal organisation” så placeras PFLP och andra palestinska motståndsgrupper  på så kallade ”terrorlistor” i USA, Europa, Kanada och på annat håll. Dessa etiketter används för att kriminalisera motstånd, likt hur palestinska fångar kriminaliserats. Nu försöker den israeliska ockupationen använda terroretiketter för att kuva gräsrotsorganisationer och civilsamhällesgruppers organisering och aktivism. ”Terroretiketter” används som ett kolonialt vapen mot motståndsrörelser, och vi befäster: Motstånd är en rättighet!

”Den palestinska kampen för nationell befrielse är en och samma som folkens internationella rörelse för nationell befrielse, internationell rasmässig och ekonomisk rättvisa, och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism.” – Ahmad Sa’adat

Palestina ska befrias, från floden till havet!

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

AGERA:

  1. Anordna evenemang, aktioner och protester för att krävs frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg, lärosäten och gemensamma utrymmen. Dessa datum är också årsdagen för israeliska blodiga militärangrepp på Gaza 2008-2009 under namnet ”Cast Lead”. Maila samidoun@samidoun.net för att tipsa om evenemang och aktioner.
  2. Visa filmen ”Fedayin” om Georges Abdallahs liv och kamp. Ahmad Sa’adat och Georges Abdallah är kamrater som konstant hedrar varandras kamper och upprätthåller en politisk korrespondens trots många mils och fängelsemurars avstånd. För att ordna en visning, kontakta samidoun@samidoun.net och vacarmesfilms@gmail.com.
  3. #ShutElbitDown: Palestine Action vann en viktig seger över den brittiska repressionen mot modiga aktivister som konfronterade den israeliska vapentillverkaren Elbit Systems med röd målarfärg och kreativa direkta aktioner. Nästa rättegång – i Crown Court, en de högsta engelska domstolsinstanserna – är på gång i januari. Stötta kampanjen genom att organisera egna aktioner under #ShutElbitDown i ditt område. Läs mer på: https://palestineaction.com
  4. Anslut till sociala mediekampanjen. Ladda upp en bild eller en video med ett budskap om frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda dig av våra bilder. Skicka dina bilder till oss på samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.
  5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag manar alla krafter för framsteg, frihet och demokrati att stå med vårt folks kamp med alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell mot ockupationsstaten och åstadkomma en riktigt ekonomisk kostnad för koloniseringens och bosättningarnas industrier och eskalera de globala kampanjerna av alla bolag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inte israeliska varor och kampanja för ett slut på investeringar i bolag som profiterar på ockupationen. Anslut till direkta aktioner som utmanar krigsprofitörer och bojkotta företag som Puma och HP.

Tryck här för att ställa dig bakom uppropet!

Texter på svenska av och med Ahmad Sa’adat:

~English below~

Följande uttalande lästes högt vid en manifestation i Husby, Stockholm för att högtidlighålla Palestinska Fångveckan. Demonstrationen anordnades av Samidoun Stockholm tillsammans med Aktion Proletär Järva och Rojavakommittéerna Stockholm.

I början av april satt 4550 palestinska politiska fångar i israeliskt ockupationsfängelse. 10 av dem är parlamentariker. 140 är barn. Hundratals är anhållna utan rättegång eller brottsanklagelser. 

De långa och arbiträra fängelsestraffen är en medveten strategi i Israels kolonisering av Palestina. De används för att splittra familjer, tysta politiker och lamslå kritisk journalistik. Efter att ha suttit häktad i över ett år för sin feministiska och människorättsliga aktivism dömdes parlamentarikern Khalida Jarrar i mars till två års fängelse av israelisk militärdomstol.

Den palestinske nationella befrielsesymbolen Ahmad Sa’adat blev för nästan 15 år sedan kidnappad av den israeliska ockupationen och avtjänar nu ett trettio år långt fängelsestraff som är menat att paralysera den nationella motståndsrörelsen. De första brottsanklagelserna mot honom har sedan länge lagts ner och nu är det enda brottet som rättfärdigar det långa straffet hans politiska gärning. Den israeliska staten tror att den kan bit för bit krossa Palestina genom en kombination av alltmer brutal repression, systematisk avbefolkning och bosättande och periodiska militära invasioner.

Men det palestinska motståndet går inte att krossa med vare sig övervåld eller fängelsestraff. De palestinska politiska fångarna har blivit ett sant revolutionärt ledarskap för sin rörelse. Deras kamp har inte stannat av bakom galler och det är vår uppgift att kämpa tillsammans med dem och för deras frihet.

Att kämpa mot kolonialismen är inget brott. Inte heller är det ett brott att vara kvinnorättskämpe eller ett upproriskt barn. Nu, på Palestinska Fångars Dag, starten på Palestinska Fångveckan, arrangeras aktioner, demonstrationer och panelsamtal över hela världen. Vi kräver frihet åt alla våra kamrater som sitter fängslade.

Vi kräver frihet åt alla palestinska fångar i Israel, Frankrike, USA och Kanada.

Vi uttrycker vår djupaste solidaritet med den irländska befrielsekampen, partiet Saoradh, deras allierade, och kräver frihet åt rörelsens alla fångar. 

Vi kräver att Turkiet omedelbart släpper alla parlamentariker från HDP, alla frihetskämpar från PKK och resten av den kurdiska befrielserörelsen.

Eld mot imperialismen! Upp med alla befrielsekamper!

The following statement was held as a speech in Husby, Stockholm to commemorate Palestinian Prisoners Week. The demonstration was organised by Samidoun Stockholm, together with Aktion Proletär (Proletarian Action) Järva and Rojavakommittéerna (Committees for Rojava) Stockholm.

At the start of April 4550 Palestinian political prisoners were held in Israeli occupation prisons. 10 of them are parliamentarians. 140 are children. Hundreds are held without charge or trial.

The long and arbitrary prison sentences are a deliberate strategy in Israel’s colonisation of Palestine. They are used to split up families, silence politicians and petrify critical journalism. After having been held for over a year for her feminist and human rights activism, parliamentarian Khalida Jarrar was at the start of March sentenced to two years in prison by Israeli military court.

The Palestinian national symbol of liberation, Ahmad Sa’adat was kidnapped almost 15 years ago by the Israeli occupation and is currently serving a thirty year sentence meant to paralyse the national liberation movement. As the charges initially laid on him were scrapped, the only crime he is currently serving so many years for is his political action. The Israeli state believes it can piece by piece crush Palestine through a combination of increasingly brutal repression, systematic de-population and settlerism, and periodic military invasions. 

But the Palestinian resistance cannot be crushed whether by overwhelming violence or prison sentences. The Palestinian political prisoners have become a true revolutionary leadership for their movement. Their struggle has not ceased behind bars and it is our duty to struggle alongside them and for their freedom.

To fight against colonialism is not a crime. Neither is it a crime to be a struggler for women’s rights or a dissident child. Now, on Palestinian Prisoner Day, at the start of Palestinian Prisoner Week, demonstrations, actions and political panels are being arranged the world over. We demand freedom for all our comrades in prison.

We demand freedom for all Palestinian prisoners in Israel, France, the US and Canada. 

We express our deepest solidarity with the Irish struggle for liberation, the Party Saoradh, all of their allies, and demand freedom for all the movement’s prisoners.

We demand that Turkey immediately releases all parliamentarians from HDP, all freedom fighters from the PKK and the rest of the Kurdish liberation movement. 

Fire against the forces of imperialism! Up all national liberation struggles!