Uttalande av PFLP på årsdagen av kidnappningen av Ahmad Sa’adat

Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.
Ahmad Sa'adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse.

Följande inlägg är en översättning av en rapport på engelska från Resistance News Network.

På 18-årsdagen av räden mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamrat sekreteraren och hans kamrater

Detta brott kommer inte att glömmas och kommer att förbli ett bevis på ockupationens brutalitet.

Folkfronten för Palestinas befrielse bekräftade på 18-årsdagen av ockupationens räd mot Areeha-fängelset och kidnappningen av kamraten och ledaren Ahmad Sa’adat, frontens generalsekreterare, och hans kamrater med amerikansk och brittisk medverkan och den palestinska myndighetens försumlighet, att detta brott inte kommer att glömmas och förblir ett bevis på ockupationens brottslighet och brutalitet och den amerikanska administrationens och västvärldens inblandning i det folkmord som begås mot vårt folk.

Fronten betraktade detta förrädiska brott som en bekräftelse på den kriminella och förrädiska karaktären hos denna sionistiska, fascistiska och nazistiska enhet, vilket återspeglar USA:s och Storbritanniens delaktighet och deras direkta ansvar för det palestinska folkets lidande och de brutala massakrer som ockupationen begår dygnet runt. Eftersom historien upprepar sig upprepas ockupationens brott i dag på Gazaremsan på ett mycket större och mer fasansfullt sätt, utan motstycke i världen, med amerikanskt och brittiskt stöd och grönt ljus.

Detta brott avslöjade den lömska roll som [palestinska] myndighetens säkerhetsstyrkor och säkerhetssamordningen spelade när de förföljde och arresterade kamrat generalsekreteraren och hans kamrater och fängslade dem i Areeha-fängelset, vilket slutligen ledde till ockupationens stormande av fängelset.

Fronten betonade att detta brott inte har och inte kommer att bryta viljan hos vår kamrat och ledare Ahmad Sa’adat och hans kamrater, som har förvandlat ockupationens fängelser till en ny arena för konfrontation.

Fronten avslutade sitt uttalande med att uppmana världens fria folk att fortsätta sina massaktiviteter till stöd för Gaza, som genomgår ett sionistiskt folkmord i ordets alla bemärkelser, och att fortsätta sin rörelse till stöd för fångarna som utsätts för ett brutalt krig av misshandel och förtryck, som trappades upp efter den 7 oktober genom beslut av krigsförbrytaren, fascisten och rasisten Itamar Ben-Gvir.

Folkfronten för Palestinas befrielse

Centrala medieavdelningen

2024-03-14

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar