Meddelande från palestinska fångar till internationalisterna i aktionsveckan för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network mottog detta meddelande från palestinska fångar i ockupationens fängelser, riktad till alla de som har deltagit i de internationella aktiviteterna och arrangemangen under aktionsveckan för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar 14-24 januari 2023. Budskapet lästes upp under massdemonstrationen i Gaza som organiserades av Handala Centrum för fångar och före detta fångar och som avslutade aktionsveckan 24 januari 2023.

Meddelande från fångarna ur Folkfronten för Palestinas befrielse i ockupationens fängelser till alla som stödjer den internationella kampanjen för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar:

På senare år har många fått höra att vi har nått den revolutionära erans slut, att revolutionärernas tid är förbi och att endast liberalism, individualism och själviskhet dominerar denna värld. Bevis på att denna värld fortfarande hålls i den revolutionära andans turbulens finns dock i den internationella solidaritetskampanjen med ledaren Ahmad Sa’adat, Abu Ghassan. Han är ett revolutionärt rop som påminner världen om att revolution inte bara är en idé och ett val utan rent av en mänsklig plikt.

Rösten från Abu Ghassan, den fängslade ledaren, är ett revolutionärt rop från djupet av fiendens fängelsehålor, som påminner oss om revolutionens symboler och mål, däribland att lyfta undan orättvisor och förtryck från människor var de än befinner sig. Palestina är inte en påhittad geografi, det är en del av denna värld och representerar fortfarande ett mål för revolutionärer överallt.

Till alla kamrater i den internationella kampanjen som sträcker sig över hela världen… Till världens fria folk… Ert stöd till ledaren Ahmad Sa’adat är en central och viktig del av alla ansträngningar som manar till och lovar revolutionärt uppsving för konfrontation med ockupationens och orättvisans krafter. Fortsätt er kamp, ert stöd och er solidaritet för de palestinska fångarnas rörelse och med frihetskämpar runt om i världen. Dessa ansträngningar är en källa till stolthet för oss alla.

Slutligen är detta korta budskap från oss inte bara till stöd för Abu Ghassan utan snarare till stöd för det han förkroppsligar och representerar: ståndaktighet, värdighet och mänsklighet inför orättvisor. Fångarnas sak överskrider gränser, geografier, murar och tid. Det är en revolution som konfronterar orättvisor där våra fångar förenas med alla revolutionära fångar runt om i världen som befinner sig i förtryckets och förföljelsens fängelsehålor, i synnerhet kamrat Georges Abdallah och många andra av revolutionens barn.

Tills vi möts en dag på det befriade Palestinas mark,

Era kamrater i Folkfronten för Palestinas befrielse i ockupationens fängelser

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar