Upprop från Palestina: Agera för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet

Vi uppmanar alla palestinavänner att läsa följande uttalande, som först utfärdades på arabiska av Handala Centrum för fångar och före detta fångar, och att ansluta sig till mobiliseringen 14-24 januari 2023 för att befria Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Besök vår resurssida för affischer, flygblad, grafik och material för att ta vidare kampanjen i ditt område.

Sa’adat gjorde sin rättegång till en rättegång mot ockupationen: Den internationella solidaritetsveckan för Ahmad Sa’adat utfärdas

Den här dagen år 2008 reste sig generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse, den revolutionära ledaren Ahmad Sa’adat, ”Abu Ghassan”, för att i stället ställa ockupanten inför rätta och förvandla sin skenrättegång till en tribunal mot ockupationen, under vilken han vägrade att bemöta eller erkänna den sionistiska entitetens eller dess domstolars legitimitet. I stället bojkottade han militärdomstolarna och betonade vårt palestinska folks val att fortsätta sitt motstånd med all dess kraft, att i alla former konfrontera den artificiellt påtvingade sionistiska entiteten och att omvandla fängelset till en ny arena för kamp och konfrontation mot ockupanten.

Mot bakgrund av detta utfärdar den internationella kampanjen för solidaritet med ledaren Ahmad Sa’adat att en nationell och internationell kampanjvecka mellan 15 januari, 21-årsdagen av hans kidnappning av Palestinska myndighetens säkerhetstjänst, och 24 januari 2023. Denna vecka kommer också som en hyllning till martyrerna i de massakrer som begicks av den sionistiska enheten i dess brutala aggression mot Gaza 2008 (”Operation Cast Lead”), som inleddes bara en dag efter rättegången mot kamrat Sa’adat.

Kampanjen uppmanar alla solidaritetsnätverk, motståndskrafter, stödgrupper för Palestina och fångarna samt alla bojkottkampanjer runt om i världen att delta brett i denna uppmaning till handling och utvidga kretsen av solidaritet med Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar i ockupationens fängelser. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma deras lidande nu, eftersom brottslingen Itamar Ben Gvir snart kommer att ta över ansvaret för det sionistiska projektets så kallade ”ministerium för inre säkerhet” som även ansvarar för fångarna. Dessa aktioner blir dessutom ett förkastande av Palestinska myndighetens ”säkerhetssamordningsstrategi”, det främsta skälet och bakgrunden till ockupationens kidnappning av ledaren Ahmad Sa’adat och hans kamrater 2006, och påtryckningar på ockupationen för att den ska frige martyrernas kroppar och upphöra med dess politik av medicinsk försummelse och administrativt förvar.

Detta internationella aktionsupprop är ett ilskans rop från det palestinska folket, solidaritetsrörelsen och anhängare till motståndet och dess legitimitet, som förkroppsligas av ledaren Ahmad Sa’adat och hans kamrater i fångrörelsen, och till stöd för fångrörelsen i den hårda kamp som bara kommer att intensifieras i konfrontation med den sionistiska regimens nästa fascistiska regering efter tillkännagivandet av dess bildning.

Ahmad Sa’adat och fångrörelsen gör motstånd på kampens frontlinjer och förtjänar våra ansträngningar, vårt arbete och vårt initiativ genom alla former av solidaritet och stöd.

Med lojalitet till ledaren Ahmad Sa’adat, hans kamrater och fångrörelsen

Ära åt martyrerna och åt fångrörelsens martyr, den fängslade ledaren Nasser Abu Hmeid

Segern är säker

Den internationella kampanjen för solidaritet med ledaren Ahmed Saadat

25 december 2022

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar