14-24 januari 2023: Internationell aktionsvecka för frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar – Aktionsupprop och material

Bekämpa deportation, medicinsk försummelse, administrativt förvar och martyrernas fångenskap

”Den palestinska kampen för nationell frigörelse är en del av den internationella rörelsen för nationell frigörelse, internationell rasrelaterad och ekonomisk rättvisa och ett slut på ockupation, kolonialism och imperialism.” – Ahmad Sa’adat

I samband att vi uppmärksammar 14-årsdagen av den israeliska domen mot den palestinska nationella befrielseledaren och internationella vänsterledaren Ahmad Sa’adat och 14-årsdagen av det brutala israeliska angreppet på Gaza under namnet ”Operation Cast Lead” uppmanar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network alla som står upp för Palestina och rättvisa för det palestinska folket att ansluta sig till oss mellan 14 och 24 januari 2023 i en aktionsvecka för att frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar.

Ahmad Sa’adat, hans kamrater och deras palestinska medfångar är motståndsledare, i frontlinjen för rättvisa och befrielse, som uthärdar hungerstrejker och kämpar obevekligt med en obrytbar vilja mot frihet.

Ahmad Sa’adat är den fängslade generalsekreteraren för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), en ledare för den palestinska nationella befrielserörelsen och en symbol för den internationella vänstern och de revolutionära rörelserna. Han dömdes till 30 år i israeliskt fängelse den 25 december 2008 efter att ha blivit våldsamt bortförd från den palestinska myndighetens Jerichofängelse 2006, anklagad för att leda en förbjuden organisation och för ”uppvigling”. PFLP, liksom alla palestinska politiska partier och motståndsorganisationer, betecknas som en ”förbjuden organisation” av de israeliska ockupationsmyndigheterna.

Sa’adat är en ledare för den palestinska fångrörelsen och den palestinska nationella befrielserörelsen och en palestinsk, arabisk och internationell symbol för motstånd mot kapitalism, rasism, apartheid och kolonisering. Han är måltavla för sin politiska roll och sin tydliga vision och kan inte tystas trots det förtryck som han och 4 750 andra palestinska politiska fångar utsätts för.

När vi organiserar denna aktionsvecka står den palestinska fångrörelsen inför flera prioriteringar: Att utmana medicinsk försummelse, som ledde till att den mångåriga palestinska motståndsledaren Nasser Abu Hmaid dog i december och som den palestinska tänkaren Walid Daqqa nu kämpar mot. Att bekämpa tvångsdeporteringar, särskilt efter tvångsutvisningen av den palestinska advokaten Salah Hamouri, som nu har utvisats till Frankrike, och bortrövandet av hans identitet som jerusalemit. Att bekämpa administrativt förvar, godtyckligt frihetsberövande utan åtal eller rättegång som 820 palestinska fångar – av totalt 4 750 – för närvarande hålls fängslade under. Att befria martyrernas kroppar, däribland Abu Hmeid och ytterligare 11 palestinier vars kroppar fortfarande är fängslade även efter deras död, vilket är en form av kollektiv bestraffning och tortyr som drabbar deras familjer. Allt detta är avgörande för den pågående kampen för att befria alla palestinska fångar och hela Palestina, från floden till havet.

15 januari 2023 kommer vi att uppmärksamma att det är 21 år sedan Sa’adat greps av Palestinska myndigheten inom ramen för ”säkerhetssamarbetet” med den israeliska ockupationen, en praxis som fortsätter än i dag, trots ett brett palestinskt fördömande. Palestinska myndigheten kidnappade Sa’adat och hans kamrater under falska förespeglingar och fängslade dem i fyra år innan fängelset attackerades av den israeliska ockupationen. Detta är bara en förödande konsekvens för palestinier av Madrid-Oslo-vägen och upprättandet av Palestinska myndigheten som del av den så kallade ”fredsprocessen”, i själva verket ett projekt för Palestinas likvidering.

I dag fortsätter palestinska motståndskämpar att förföljas av Palestinska myndigheten, som verkar som agent för den israeliska ockupationen, fängslas i Palestinska myndighetens fängelser i ”svängdörr” med den israeliska ockupationen och utsätts för tortyr som liknar tortyren från ockupationens förhörsledare.

Sa’adats fall representerar de israeliska fängelsestraffens koloniala karaktär som syftar till att angripa det palestinska folkets legitima ledarskap. Hans bojkott av de sionistiska militärdomstolarna återspeglar hans principiella engagemang för att förkasta kolonisation i alla former. Hans fall återspeglar också den roll som imperialistiska makter som Förenta staterna, Storbritannien och Kanada spelar, och den roll Palestinska myndigheten och dess regim av ”säkerhetssamordning” spelar i förtrycket av det palestinska folket och det palestinska motståndet.

Medan Sa’adat och hans kamrater hölls fängslade i den palestinska myndighetens Jerichofängelse hölls de under amerikanska, brittiska, kanadensiska och andra internationella vakter. Några av de brittiska vakterna hade tidigare bevakat irländska republikanska fångar i det ockuperade Nordirland. Efter en våldsam israelisk attack 2006 som syftade till att hindra nya palestinska ledare från att befria fångarna avtjänar Ahmad Sa’adat och hans kamrater nu långa straff i israeliska fängelser.

USA:s, Kanadas och Storbritanniens direkta inblandning i hans fångenskap visar varför internationella åtgärder i detta fall är så nödvändiga. Dessa imperialistiska länders, EU:s, Australiens och andras stöd till det israeliska kolonialprojektet fortsätter att upprätthålla dess straffrihet när det genomför konfiskeringar av mark, rivningar av bostäder, massfängslanden, utomrättsliga avrättningar, etnisk rensning av Jerusalem, belägringen av Gaza och ytterligare människorätts- och krigsförbrytelser.

Vi noterar också att fångar från den palestinska befrielserörelsen fortsätter att hållas i internationella fängelser, särskilt Georges Ibrahim Abdallah, som suttit fängslad i Frankrike i 38 år trots att han varit berättigad till frigivning sedan 1999, och Ghassan Elashi, Shukri Abu Baker och Mufid Abdulqader från ”the Holy Land Five”, som suttit fängslade i USA sedan 2008 på grund av sitt välgörenhetsarbete för palestinier, och vi ansluter oss till kravet på deras frigivning.

Liksom Sa’adat förföljdes av den israeliska ockupationen för att han ledde en ”olaglig organisation”, är PFLP och andra palestinska motståndsgrupper listade i USA, Europa, Kanada och på andra platser på så kallade ”terroristlistor”. Dessa beteckningar används för att kriminalisera motstånd, på samma sätt som de palestinska fångarna kriminaliseras. Nu försöker den israeliska ockupationen använda terrorbeteckningar för att undertrycka organisering och aktivism från gräsrotsorganisationer och grupper i det civila samhället samt motståndsorganisationer. Att stämpla organisationer och individer som ”terrorister” används som ett kolonialt vapen mot motståndsrörelser, och vi vidhåller: Motstånd är en rättighet!

14-24 januari 2023 bjuder vi in dig till vårt kollektiva krav på frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar, med aktioner och global solidaritet för att trappa upp bojkotten av Israel, stoppa allt bistånd och stöd till Israel, organisering för rättvisa i Palestina och motstånd mot imperialism och kolonialism.

Agera!

1. Organisera evenemang, aktioner och protester för att kräva frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar! Protestera på offentliga torg och andra öppna gemenskapsutrymmen. Observera att dessa datum också är årsdagen för Israels blodiga attack ”Cast Lead” mot Gaza 2008-2009 – vi uppmanar dig att inkludera båda i ditt arrangemang. Skicka ett e-postmeddelande till oss på samidoun@samidoun.net för att informera oss om dina evenemang eller aktioner.

2. Uppmärksamma de centrala teman för årets kampanj: Deportation, medicinsk försummelse, administrativt förvar och martyrernas fängslande. Sprid information på dina sociala mediesidor och diskutera frågorna på offentliga arrangemang och manifestationer.

3. Gå med i kampanjen i sociala medier. Lägg upp ett foto eller en video med ett budskap som kräver frihet åt Ahmad Sa’adat och hans palestinska medfångar med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Du kan använda affischerna nedan. Skicka oss ditt foto genom att skicka ett e-postmeddelande till samidoun@samidoun.net eller kontakta oss på Facebook, Twitter eller Instagram.

4. Inkludera Ahmad Sa’adat och de palestinska fångarna i dina arrangemang för solidaritet med Palestina, antirasism, antiimperialism och social rättvisa. Ta med flygblad och affischer eller dela ett uttalande från Sa’adat som en del av ditt program. Låt oss veta vad du gör: Skicka ett e-postmeddelande till oss på samidoun@samidoun.net eller ett meddelande på Facebook, Twitter eller Instagram.

5. Bojkotta Israel! Ahmad Sa’adat säger: ”Jag uppmanar alla progressiva krafter för frihet och demokrati att ställa sig bakom vårt folks kamp genom alla former av bojkott: politisk, ekonomisk, akademisk och kulturell bojkott av ockupationsstaten och skapandet av en verklig ekonomisk kostnad för dess industrier för kolonisering och bosättning och upptrappning av de globala kampanjerna för bojkott av alla företag som stödjer och investerar i ockupationen militärt och ekonomiskt.” Köp inga israeliska varor och kampanja för att stoppa investeringar i företag som tjänar på ockupationen. Gå med i direkta aktioner för att utmana krigsprofitörer (som Palestine Actions kampanj mot Elbit Systems) och bojkotta medskyldiga företag som Puma och HP.

Frihet åt Ahmad Sa’adat och alla palestinska fångar, frihet för Palestina, från floden till havet!

Affischer och kampanjmaterial

Illustrationer och affischer är tillgängliga på flera olika språk (engelska, arabiska, franska, tyska nederländska, spanska, farsi, svenska, danska, italienska och portugisiska)! Se nedan. Om du har några egna behov eller önskemål, eller egna bidrag, kontakta oss på samidoun@samidoun.net.

Här hittar du affischer och illustrationer!

Texter av och med Ahmad Sa’adat

Läs mer av, med och om Ahmad Sa’adat här!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar