Uttalande på 13:e årsdagen för angreppet på Jerichofängelset och kidnappningen av Ahmad Sa’adat och hans kamrater

Detta är en översättning av ett uttalande från Campaign to Free Ahmad Sa’adat.

På 13:e årsdagen för stormandet av Jerichofängelset och kidnappningen av Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse, och hans kamrater är inget glömt och inget förlåtet.

Till det palestinska folket, den arabiska nationen och frihetsälskare världen över…

Denna dag år 2006 begick ockupationsstyrkorna ännu ett brott bland många andra mot det palestinska folket: dess tanks, bulldozrar och övriga militärfordon stormade Jerichofängelset där ledaren Ahmad Sa’adat och hans fängslade kamrater hölls. Detta angrepp slutade med kidnappningen av Sa’adat och hans kamrater, såväl som kämpen Fuad Shoubaki, som del av en uppgörelse som involverade Palestinska myndigheten, Storbritannien och USA såväl som ockupationsmakten.

Med anledning av denna mörka dag i palestinsk historia fastställer den internationella kampanjen för frihet åt Ahmad Sa’adat följande:

Först och främst, att det palestinska folket och dess nationella befrielserörelse kommer varken att glömma eller förlåta detta brott och de som var inblandade i att begå det, framför allt den Palestinska myndigheten som slöt överenskommelsen med ockupationsmakten, USA och Storbritannien om fängslandet. Kamrat Ahmad Sa’adats och hans kamraters liv sattes på spel vid hans arrestering och fängsling i Jerichofängelset, eftersom det ledde till ockupationsmaktens påföljande brott och ockupationsstyrkornas kidnappning av Sa’adat och hans kamrater, mitt framför Palestinska myndigheten och dess misslyckade institutioner.

För det andra, kampanjen uppmärksammar rollen som Palestinska myndighetens så kallade säkerhetsstyrkor spelar, som säkerhetsvakter åt ockupationsmakten. Denna händelse avslöjar även det internationella samfundets verkliga ansikte i dess fulla delaktigthet i angrepp mot det palestinska folket och deras rättigheter, som allierad till ockupationen genom att ömsom ignorera och ömsom stödja dess brott.

För det tredje, den Palestinska myndighetens säkerhetsstyrkors arrestering av kamrat Ahmad Sa’adat och hans kamrater, vilket senare ledde till deras fängsling i Jerichofängelset, är ett fall som inte har och inte kommer att avslutas. De i Palestinska myndigheten som bär ansvar för inblandningen i detta brott kommer att hållas ansvariga, och förtryckare kommer att förföljas, oavsett hur lång tid det tar.

För det fjärde, denna dag markerar ett bittert tillfälle, men det påminner oss om ståndaktigheten hos ledaren Ahmad Sa’adat, motståndskraften hos honom och hans kamrater inför detta brott och det enastående mod de har visat prov på. Denna ledare föregår med ett exempel på principfasthet som ger oss hopp och övertygelse om att ockupationsmakten och dess hantlangare kommer att falla.

För det femte, kampanjen kallar på en genuin palestinsk nationell ståndpunkt för att kunna dra lärdomar av alla erfarenheter av kamp på vägen till att frigöra det palestinska folket från katastrofen som Osloavtalet och att skapa en ny riktning för kamp. Detta kräver att det omfattande motståndet mot det sionistiska projektet omformuleras, inklusive och särskilt det väpnade motståndet, såväl som stödet till Den stora återvändarmarschen i Gaza.

För det sjätte, kampanjen kallar på en utökning av solidaritet med palestinska fångar i israeliska fängelser som är under upprepade angrepp. Detta nödvändiggör utvecklingen av påtryckningsmedel som är förmögna att dra världens uppmärksamhet till frågan om rättvisa och frihet för fångarna, då fängslade frihetskämpar berövas sina rättigheter och sin ungdom av ockupationsmakten.

Frihet åt ledaren Ahmad Sa’adat och hans kamrater! Skam åt förrädarna som är medskyldiga till deras fångenskap. Seger för Palestina och det palestinska folket!

Internationella kampanjen för frihet åt Ahmad Sa’adat
14:e mars 2019

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar