Uttalande: Gazaremsans studentorganisationer i solidaritet med studentintifadan i USA

I Guds namn, den allsmäktige, den barmhärtige…

Vi, Gazas studenter, hälsar studenterna vid Columbia University, Yale University, New York University, Rutgers University, University of Michigan och ytterligare dussintals universitet över hela USA som reser sig i solidaritet med Gaza och för ett slut på det sionistisk-amerikanska folkmordet på vårt folk i Gaza. Medan vi fortfarande befinner oss under ockupationens bomber, gör motstånd mot det nazistiska folkmordet, sörjer våra martyrerade kollegor och lärare och bevittnar våra universitets förintelse välkomnar vi exemplen på solidaritet som ges av studenter som utsätts för gripanden, polisvåld, avstängning, vräkning och utvisning för att de kräver att deras universitet avbryter sin delaktighet i det sionistisk-amerikanska folkmordet och säger upp sitt stöd för ockupationen och de krigsprofitörer som beväpnar den.

Vi har sett hundratals studenter gripas över hela USA för att de omvandlar sina universitet till ”Folkuniversitet för Gaza”. Studenter, lärare och personal stör universitetens verksamhet och klargör att medan universiteten i Gaza bombas kan inte universitetsverksamheten fortsätta som vanligt i USA. Detta sker samtidigt som universitetsledningarna samarbetar med kongressledamöter för att misskreditera samvetsgranna studentaktivister och lärare, relegera studenter, förbjuda evenemang, stänga ner studentorganisationer som Students for Justice in Palestine och fördöma aktivister som arbetar för att få slut på det nazistiska folkmordet. Samtidigt investerar samma universitet i företagen som tjänar på försäljningen av vapen till den sionistiska regimen som behöver dem för att kunna fortsätta sin folkmordsoffensiv.

Våra studenter – och vårt utbildningssystem i sin helhet – i det ockuperade Palestina utsätts för en pågående folkmordsaggression: våra universitet förstörs och bombas, våra studentorganisationer förbjuds och våra studentledare utsätts för tortyr, mord och massfängslanden. Men i Palestina och runt om i världen har studentrörelsen alltid varit en drivande kraft i vår kamp för befrielse. När vi ser videor och bilder från amerikanska universitet i dag påminns vi om vår historia av studentkamp och om studentupproren 1968, som utmanade imperialismen från Vietnam till Palestina och omformade Europa och USA. Nu, 2024, är det återigen studentrörelsen som leder vägen.

Härifrån Gaza ser vi er och hälsar er. Era handlingar och er aktivism spelar roll, särskilt i imperiet hjärta, i USA. Samtidigt som kongressledamöter enas om att tillhandahålla vapen för ytterligare 26 miljarder dollar för att bomba vårt folk och fortsätta det sionistisk-amerikanska folkmordet gör ni meningsfulla åtgärder för att stänga ned krigsmaskinen på era campus. Det är tydligt att en ny generation växer upp som inte längre accepterar sionism, rasism och folkmord och som står med Palestina och vår befrielse från floden till havet.

Er globala studentsolidaritet spränger gränser och det är dags att krossa den US-amerikanska imperialistiska krigsmaskinen. Från Gaza till Columbia och till Ann Arbor och Berkeley är våra händer förenade för ett slut på det nazistiska folkmordet och för vår kollektiva befrielse.

Studentramverkens sekretariat

 • Islamic Bloc – Islamic Resistance Movement
 • Student Unity Bloc – Democratic Front for the Liberation of Palestine
 • Union of Student Struggle Committees – Arab Liberation Front
 • Union of Palestinian Student Struggle Committees – Palestinian Arab Front
 • Islamic League – Islamic Jihad Movement in Palestine
 • Fatah Youth – Fatahrörelsen
 • Al-Mubadara Student Gathering – Palestinian National Initiative Movement
 • Student Action Front – Popular Front for the Liberation of Palestine
 • Palestine Liberation Youth – Palestine Liberation Front
 • Al-Istiqlal Student Bloc – Palestinian Democratic Union Fida
 • Student Struggle Bloc – Palestinian Popular Struggle Front
 • The Land and Man Bloc – Popular Front (General Command)
 • Progressive Student Union Bloc – Palestinian People’s Party

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar