Detta är vår översättning av våra kamrater Collectif Palestine Vaincras uttalande, läs även vårt nätverks längre artikel om situationen. Gérald Darmanin, franska inrikesministern, har just meddelat sin avsikt att upplösa Collectif Palestine Vaincra och en till propalestinsk organisation på franska presidenten Emmanuel Macrons uppmaning. Detta skandalösa beslut är resultatet av en obönhörlig och ohederlig kampanj som leds av den israeliska extremhögern och dess agenter i Frankrike mot Collectif på grund av vårt arbete i solidaritet med det palestinska folkets mot kolonialism, rasism och apartheid. Detta uttalande är ett nytt steg i den franska regeringens auktoritära eskalering efter att redan ha upplöst, eller hotat med att upplösa, flertalet muslimska, antirasistiska och vänsterradikala medieorganisationer. Vi kommer inte låta oss skrämmas. Solidaritet med Palestina är inte bara en rättighet utan en plikt. Vi kallar redan på ett brett svar från politiska organisationer, fackförbund, föreningar...

Den palestinske skribenten Khaled Barakats rättsfall kommer att dras inför domstol 11 mars 2022. Barakat kämpar tillbaka mot Berlins migrationsverk som har påtvingat honom ett politiskt förbud, som hindrar honom från att delta i politiska och sociala arrangemang och aktiviteter, och mot deras order om att han ska förvisas från landet i fyra år. Barakat deporterades från Tyskland augusti 2019 och har överklagat migrationsverkets handling. Klicka här för att donera till stöd för denna viktiga juridiska strid. Khaled Barakats fall är inte bara ett individuellt fall av repression. Det är del av ett systematiskt angrepp på palestinsk organisering, politiskt uttryck och tänkande Tyskland. I Tyskland lever en av Europas största palestinska gemenskaper, men landets officiella politik ger inte bara sitt stöd åt Israels kolonisering av Palestina utan förföljer palestinska och propalestinska uttryck i Tyskland aggressivt. Sedan utvisningen av Barakat har ett...

Följande intervju med Collectif Palestine Vaincra (medlemsorganisation i Samidoun-nätverket) gavs ursprungligen ut på franska i Chronique de Palestine. Läs originalet på franska här: https://www.chroniquepalestine.com/attaque-diffamatoire-contre-collectif-palestine-vaincra-cible-ensemble-mouvement-solidarite-avec-palestine Denna svenska översättning bygger på den engelska översättningen: https://samidoun.net/2022/02/interview-attacks-and-defamation-against-the-collectif-palestine-vaincra-target-the-entire-palestine-solidarity-movement Intervju med Tom Martin, talesperson för Collectif Palestine Vaincra. 28 januari 2022 - Collectif Palestine Vaincra, en väldigt aktiv och synlig organisation i Frankrike i Palestinasolidaritetsrörelsen, har varit under angrepp från pro-israeliska organisationer i flera månader. Dessa falska och ohederliga angrepp, vars syfte är att underminera solidaritetsrörelsen för Palestina i sin helhet, drivs nu på av Nationalförsamlingens ledamöter som går så långt att de kräver organisationens upplösning. Dessa hot ska inte tas lätt på, som bevisat av den pågående administrativa upplösningsproceduren mot Nantes révoltée, där regeringens outtalade mål är att i dess ställe lämna gatorna fria för framför allt...

För att uppmärksamma årsdagen för Palestinska myndighetens fängslande av Ahmad Sa'adat har Samidoun-nätverket arrangerat en aktionsvecka för Ahmad Sa’adats och alla palestinska fångars frihet. Samidoun Stockholm och Göteborg gav sig ut på Stockholms gator för att visa solidaritet och kräva frihet åt Ahmad Sa'adat och all palestinska fångar.  Vi placerade oss på Sergels Torg för att dela ut flygblad och prata med folk om Sa'adat, fångarna och den pågående etniska rensningen i Naqab och Sheikh Jarrah. Attackerna mot Sa'adat, hans familj och parti från ockupationsmakten och Palestinska myndigheten, den intensifierade fördrivningen från Naqab och Jerusalem samt den pågående belägringen av Gaza är samtliga led i en omfattande strategi för att krossa det palestinska folket och dess nationella ledarskap. Eskaleringen visar på...

https://www.youtube.com/watch?v=PFp466GRdGw Vi står med kampen för rättvisa i Palestina som äger rum i Frankrike! 27 januari kommer Olivia Zémor, ordförande för EuroPalestine, ställas inför rätta efter klagomål från TEVA, det enorma israeliska läkemedelsföretaget, med stöd av högerextrema sionistiska organisationer. TEVA har lämnat in sitt klagomål för att hon redan besegrade detta försök att tysta stödet för Palestina och bojkotten av Israel i domstol förra året. TEVA drar Olivia Zemor inför rätta igen för att hon publicerade ett upprop till bojkott av TEVA. TEVA ger den israeliska koloniala ockupationsregimen och dess militär miljontals dollar i skatteintäkter. Att stå med Olivia Zémor är att stå upp för rätten till bojkott av Israel och att kämpa mot kriminaliseringen av Palestinasolidaritetsrörelsen i Europa.

Plats: Brunnsparken, GöteborgDatum: Lördag 29 januariTid: Klockan 15:30 Palestinska Samordningsgruppen - Göteborg kallar till protester mot fördrivningen av palestinier från sina hem. Den etniska rensningen av palestinier från sina hus och marker i Palestina har pågått i många decennier. Israels ockupationsarmé och koloniala bosättare samarbetar i en ny intensiv fas av etnisk rensning, och två områden som är särskilt drabbade är stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem/Al-Quds och Naqaböknen. Protestera du också! Ta med plakat och banderoller med passande budskap och självklart Palestinaflaggor. Coronapandemin är inte över än, så stanna hemma om du har symtom och håll avstånd till kamrater och Palestinavänner. Plats: Brunnsparken, GöteborgDatum: Lördag 29 januariTid: Klockan 15:30 Följ eventet på Facebook för uppdateringar: https://www.facebook.com/events/630143154924404 Läs uppropet från Masar Badil, Den alternativa revolutionära palestinska vägen, om Sheikh Jarrah...

Du har väl inte missat att vi snart ska starta en ny bokcirkel? Vi läser Torkil Lauesens senaste bok, Riding the Wave: Sweden’s Integration into the Imperialist World System! Inga förkunskaper krävs. Till första tillfället läser vi bara inledningen på sida 7 och planerar hur vi lägger upp resten av cirkeln tillsammans. Första cirkelträffen hålls digitalt via Zoom. Glöm inte anmäla dig via samidoungbg@fripost.org! Har du svårt att vänta på diskussioner av boken? Läs recensionen i Arbetaren! Did you miss that we are having a book circle? We will read Torkil Lauesen's latest book, Riding the Wave: Sweden’s Integration into the Imperialist World System! No previous knowledge required. For the first occasion, we only read the introduction on page 7 and plan how we will...

Detta översatta upprop publicerades först av Masar Badil - den Alternativa Revolutionära Palestinska Vägen - på deras hemsida.Ända sedan kolonialismens stövlar först landade i det stulna palestinska landet och etableringen av det rasistiska sionistiska projektet 1948, har ockupationsarmén och dess kriminella institutioner bedrivit en systematisk politik av dödande, förstörelse och fördrivning mot vårt lands arabisk-palestinska folk. Konstruktionen av koloniala bosättningar, murar och fängelser fortsätter, likaså fördrivningens politik, vilket vi ser idag i ockuperade Naqab, Jerusalem, Masafer Yatta och på andra ställen. Dessa brott i våra städer, byar, läger och områden över hela vårt hemland Palestina, utgör en ny, våldsam utveckling av en kontinuerlig politik som fortsatt på daglig basis i över 73 år. Detta pågår under världens fulla uppsyn. Detta är fördrivningspolitik och krigsbrott med uppbackning från de imperialistiska och koloniala makterna som vill kontrollera all vår mark och deportera vårt hemlands rättmätiga ägare för att fängsla...

Israeliska ockupationsstyrkor invaderade den fängslade palestinske ledaren Ahmad Sa’adats hem i Ramallah innan gryningen 5 januari 2022, rotade genom personliga dokument och tog bilder på hemmet. Ahmad Sa’adat är generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) och är fängslad av Israel sedan 2006 (och sedan 2002 av Palestinska myndigheten) för sin ledarskapsroll i den palestinska befrielserörelsen. Abla Sa’adat, Sa’adats fru, sa att ockupationsstyrkorna letade genom hela hemmet och besköt området utanför hemmet med tung vapeneld i ett försök att terrorisera familjen.Vidare var detta angrepp inte endast avsett att fortsätta strategin av kollektiv bestraffning och försök till skrämsel mot palestinska ledares och fångrörelsens nära och kära utan också en fortsättning på den israeliska systematiska stölden av palestiniers jerusalemitiska legitimation och den etniska rensningen av palestinier i Jerusalem. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uttrycker sitt fulla fördömande av detta senaste angrepp. Vi manar...