Vi publicerar här en översättning av det internationella fångsolidaritetsnätverket UPOTUDAK:s uttalande med anledning av den senaste israeliska terrorstämpeln som riktas mot Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network: För några dagar sedan tillkännagav Israels försvarsminister och krigsbrottslingen Benny Gantz att de identifierar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network som en “terroristorganisation” och la till den i sin lista över sådana organisationer. Det sionistiska Israel försöker under alla omständigheter kuva Palestinas rättmätiga och rättfärdiga kamp. Med detta beslut ger staten Israel, inte nöjd med sin ockupation av Palestina, sitt senaste uttryck för en smutskastningskampanj vars syfte är att tysta det internationella stödet till det palestinska folket och i synnerhet de ungefär 5000 palestinier som är fängslade av ockupanterna. Med publiceringen av en artikel av den palestinske skribenten och aktivisten Khaled Barakat på Samidouns hemsida som förevändning försöker Israel smutskasta Samidoun, de palestinska fångarnas internationella röst, genom att påstå...

I de illegitima israeliska militärdomstolarnas senaste orättvisor har den palestinske feministen, vänsteraktivisten, parlamentarikern och förkämpen för fångars rättigheter, Khalida Jarrar, dömts till två år i israeliskt fängelse måndagen den 1 mars 2021. Detta betyder att hon kommer släppas vid slutet av oktober samma år, två år efter hon senast greps av över 70 beväpnade israeliska ockupationssoldater, som invaderade hennes hem den 31 oktober 2019. Detta följer endast några dagar efter att den palestinske feministen Khitam Saafin beordrades till ytterligare fyra månader av administrativt förvar, fängslad utan åtal eller rättegång. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fördömer den orättvisa dom som påförts Khalida Jarrar och kräver hennes och hennes palestinska kvinnliga medfångars omedelbara frigivning. Den internationellt erkända politiska ledaren har anklagats för att ”inneha en position i en förbjuden organisation,” Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), inför en israelisk militärdomstol. Såsom alla palestinska politiska partier av betydelse...

Uttalande antaget av förberedande kommittén för Den Alternativa Palestinska Vägens konferens (Masar Badil) Vi står med den palestinska fångrörelsen och Samidoun-nätverket i konfrontation med den sionistiska kriminaliseringspolicyn I skenet av den sionistiska statens stämpling av Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network som en “fientlig terrororganisation” enligt deklarationen som utfärdades av den sionistiska krigsministern bekräftar förberedande kommittén för Den alternativa palestinska vägens konferens följande positioner: Ett: Förberedande kommittén för Den alternativa palestinska vägens konferens uttrycker sin solidaritet och sitt principfasta stöd till kamraterna i Samidoun-nätverket och understryker att detta rasistiska angrepp och orättvisa sionistiska beslut demonstrerar verkningsgraden i Samidouns roll i att föra fram de palestinska fångarnas sak och i att försvara vårt palestinska folks rättigheter inför ockupationens brott och dess koloniala rasistiska politik i hela det ockuperade Palestina. Förberedande kommittén för Den Alternativa Palestinska Vägens konferens anser detta sionistiska...

Som svar på israeliske försvarsministern och krigsförbrytaren Benny Gantz förklaring av Samidoun som ”terrororganisation” styrker Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network att vi kommer att fortsätta organisera och mobilisera internationellt till försvar för palestinska rättigheter och befrielse. Detta är det senaste uttrycket för en smutskastningskampanj som avser att tysta internationellt stöd för det palestinska folket och särskilt de nästan 5000 palestinier som hålls fängslade av den israeliska ockupationen. Detta är ett angrepp på den palestinska fångrörelsen så väl som på rätten för palestinier i exil och diaspora att organisera sig. Vi står fast vid att vi inte kommer att tystas eller skrämmas av Israels smutskastningskampanjer. De israeliska anklagelserna är till bredden fulla av falska, vilseledande och slarviga anklagelser, till att börja med anges ett felaktigt datum för Samidouns grundande (faktum är att vi fyller vårt 10:e år i år, 2021, som vem som helst lätt...

I följande översatta upprop manar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, tillsammans med över 200 andra sociala rörelser, solidaritetsförbund, progressiva partier och vänsterorganisationer, till en global uppslutning mot den israeliska ockupationsmaktens pågående repression mot den palestinska studentrörelsen. Besök den engelskspråkiga sidan för ännu fler grafiska och andra resurser på flera olika språk. Vi, de undertecknade organisationerna, sluter samman våra röster i ett globalt upprop för fängslade palestinska studenters omedelbara frigivning och till försvar för palestinska studenters rätt till utbildning, till politiskt uttryck och engagemang och till att avgöra sin egen framtid. Den israeliska ockupationen förföljer palestinska studenter och, i synnerhet, den palestinska studentrörelsen och palestinska studentorganisationer med sträng repression och politiskt fångenskap. Tillsammans manar vi till handling och stöd till palestinska studenter bakom galler, inklusive: Bojkott, avinvestering och sanktioner mot Israel, inklusive israeliska akademiska institutioner som är fullt delaktiga...

Detta är en översättning av en artikel som ursprungligen publicerades på engelska på vårt internationella nätverks hemsida. Förtrycktas och exploaterades befrielsekamper har alltid varit kamper om materiella resurser och om vilka relationer människor borde ha till sin naturliga miljö, men de senaste perioderna har fört kamper för att stoppa miljöförstöring och klimatförändring till förgrunden, över hela det imperialistiska världssystemet, från periferi till metropol. På liknande vis har kampen för ett befriat palestinskt samhälle, från Jordanfloden till Medelhavet, alltid varit en kamp om möjligheten för dess folk att själva avgöra sina vägar mot hållbara framtider. För närvarande planeras ett internationellt projekt, fossilgaspipelinen EastMed, av Israel, dess allierade i regionen och dess imperialistiska uppbackare som, ifall det lyckas, kommer att både befästa den sionistiska bosättarkoloniala ockupationen av Palestina och orsaka stor skada på miljön och ansträngningarna att förhindra det existentiella hot mot mänskligheten som utgörs av...

I måndags hölls fredsdemonstrationer i 17 länder över hela världen mot det imperialistiska kriget i Jemen under aktionsdagen World Says No To War On Yemen, som bland annat uppmärksammades av Samidounnätverket, tillsammans med över 300 andra organisationer. En koalition ledd av den reaktionära Saudiarabiska monarkin invaderade landet i mars 2015. Länder såsom USA, Frankrike och Bahrain har också militär i landet. På försvarsmaktens hemsida kan man även läsa om FN-interventionen där Sverige deltar sedan 2019. ”Ett av FN:s bidrag i Jemen är en civil observatörsinsats (UNMHA) som består av personal med militär och polisiär kompetens samt personal med erfarenhet från civila FN-insatser.” Saudiarabien är en av de diktaturer som svensk export förser med vapen och krigsmateriel. 2019 ökade svensk vapenexport rejält - från redan internationellt höga siffror - till rekordnivåer. Andelen krigsmateriel exporterat till vad man kallar ”ofria”...

Under 15-23 januari i år har den internationella aktionsveckan för den fängslade palestinske befrielseledaren Ahmad Sa'adats och alla palestinska fångars frihet uppmärksammats världen över, så även i Sverige. Ett av många sätt det har uppmärksammats på är med selfies med budskap till stöd för aktionsveckan, här följer ett antal som Samidoun Stockholm och Samidoun Göteborg har samlat ihop under veckan: Det är aldrig för sent att delta i kampen för alla palestinska fångars och hela Palestinas frihet, en internationell kamp mot alla former av exploatering och förtryck. Ett enkelt sätt är att ta en egen selfie och skicka in till någon Samidoun-grupp eller själv...

Ahmad Sa’adat har suttit fängslad sedan 2002, året efter det att han valdes till Generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Tillsammans med progressiva och antiimperialister runtom i hela världen deltar Samidoun Göteborg och Stockholm i aktionsveckan för att kräva hans frihet. Under veckan utförs aktioner, flygbladsutdelningar, demonstrationer och hungerstrejker i Palestina, Nederländerna, Frankrike, Irland, USA, Sverige med mera. Vill du delta i kampanjen? Skriv en lapp till stöd för Ahmad Sa'adat och Palestinas politiska fångar och lägg upp i sociala medier med hashtaggen #FreeAhmadSaadat. Läs mer om kampanjen och Ahmad Sa'adat i vårt tidigare inlägg: https://samidoun.net/sweden/15-23-januari-2021-internationell-aktionsvecka-for-frihet-at-ahmad-saadat-och-alla-palestinska-fangar ENGLISH TRANSLATION: Ahmad Sa’adat has been imprisoned since 2002, the year after he was elected General Secretary of the PFLP. Together with progressives and antiimperialists around the world, Samidoun Gothenburg and Stockholm...

Vi, de undertecknande grupperna, uttrycker tydlig och fullständig solidaritet med gruppen ”Palestine Antikolonial” i Münster, Tyskland, efter ett antipalestinskt repressivt angrepp – i linje med andra liknande angrepp i Tyskland – försökte begränsa deras legitima studentverksamhet och politiska arbete vid Münsters universitet. Detta utfördes genom en falsk och illvillig antisemitismanklagelse som uttrycktes av AStA (universitetets studentkår). Det är en vanlig prosionistisk praktik som använts till att angripa propalestinsk verksamhet samtidigt som den döljer den egna antisemitismen och rasismen. Angreppet är inte bara i full överenskommelse med den reaktionära anti-BDS-resolutionen som antagits av det tyska parlamentet, Bundestagen, utan också med ett oreflekterat och patetiskt anammande av imperialistiska ”terrorlistors” logik. På denna grund bestämde AStA Münster att gruppen  “Palästina Antikolonial” namn ska placeras på en lista med ”antisemitiska grupper” i ett försök att utesluta dem från att anordna aktiviteter eller organisera på universitetet. Detta är ett...