Detta inlägg är en översättning av en artikel från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network. Du kan läsa originalartikeln här. I juli 2020 publicerade tidskriften Clarté en förkortad version av denna översättning på deras hemsida. Du kan läsa den här.

Khaled Barakat, palestinsk skribent och internationell samordnare för kampanjen för att frige Ahmed Sa’adat, har överklagat den senaste attacken mot sig från tyska migrationssmyndigheter. Berlins migrationsmyndighet tillkännagav att de har för avsikt att bannlysa honom från Tyskland i fyra år baserat på hans politiska övertygelser, texter och artiklar; i synnerhet hans avvisande av “Israels rätt att existera” och hans stöd till kampanjen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS). Barakat och hans advokat kämpar i domstol mot beslutet, det senaste i en lång rad repressiva åtgärder från tyska staten riktade mot palestinska aktivister och organisatörer som verkar i solidaritet med Palestina.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network talade med Khaled Barakat om situationen i Tyskland och kampen för Palestinas befrielse. Läs intervjun nedan för en kritisk diskussion om nyckelfrågorna vår rörelse står inför, från rasism och repression till en vision för ett befriat Palestina.

Den 26 mars hölls ett webbseminarium med Khaled Barakat, på temat “kamp mot anti-palestinsk repression”. Du kan se en inspelning av webbseminariet här.


Samidoun: Varför tror du att tyska ämbetspersoner och Berlins migrationsmyndighet fortsätter sina politiska attacker mot dig, trots att du inte bor i Tyskland?

Khaled Barakat: Den huvudsakliga anledningen till att de tyska myndigheterna fattade beslutet att förbjuda mig från att resa in i Tyskland i fyra år är för att tysta och kuva Tysklands palestinska och arabiska gemenskaper. Det här fallet började med en indragning av rätten att tala, i och med det politiska förbudet mot mitt tal på arrangemanget den 22:e juni 2019, som stängde ner ett arrangemang som organiserades av tre arabiska gemenskapsorganisationer. Mitt planerade tal på detta arrangemang var en diskussion om Trumps så kallade “århundradets avtal”, och de fann det så pass oacceptabelt att jag skulle tala om detta att de skickade polisen för att hindra det från att ske.

Det här började som ett angrepp på yttrande och uttryck, och det fortsätter vara ett angrepp mot yttrande och uttryck. Tyskland försöker “statuera exempel” med mig, visa att de som motsätter sig israelisk politik och den tyska politiska ståndpunkten till stöd för ockupanten och kolonisatören kommer att utsättas för nedtystande och repression. De vill inte att Israel – eller Tyskland – ska möta den här sortens öppen kritik.

Vidare är de inte bara oroliga över en enskild skribent som skriver artiklar och håller tal. De är bekymrade över styrkan hos de arabiska gemenskaperna i Berlin. De vill undergräva gemenskapernas försök att organisera sig själva, i synnerhet aktiviteter som drivs av palestinska och arabiska ungdomar, som kan bli en verklig maktfaktor ifall de förenar sig, mobiliserar och organiserar sig för rättvisa i Palestina, men också i Tyskland, i kamp mot rasism och all sorts förtryck.

S: I dokumentet lyfter de upprepade gånger att du har uttalat dig till stöd för palestiniers rätt att göra motstånd mot ockupationen. Samtidigt hävdar de att motsätta sig mot Israels “rätt till nationellt försvar” är antisemitiskt, så de omfamnar inte någon slags pacifistisk position utan stödjer istället ett israeliskt monopol på vapen och “våld”. Varför anser du att det är viktigt att försvara palestiniers rätt att göra motstånd?

KB: Palestinier har kämpat mot ockupation och kolonisering i över ett århundrade. De har utkämpat revolution efter revolution. Deras revolution är kontinuerlig; den har aldrig upphört, och den kommer att fortsätta tills landet och folket i Palestina är befriat. Palestinskt motstånd är en rättighet, och den rättigheten tillhör alla palestinier. Denna rättighet kommer från legitimiteten i vår rättmätiga kamp: Palestinas befrielse och alla flyktingars återvändande. Om vi når våra syften, när våra mål har uppnåtts, kommer det inte finnas något behov av väpnat motstånd.Men så länge Palestina är ockuperat, så länge koloniseringen beslagtar våra hem, så länge det finns ett bosättarkolonialt apartheidsystem i Palestina, kommer palestinier att göra motstånd i alla former. Palestinier kommer att göra motstånd genom folkliga protester, genom att bygga sina folkliga rörelser, och genom att stärka sitt militära motstånd mot ockupationen.

S: Det har gjorts försök att klassificera palestinskt motstånd som “terrorism”, något vi ser i detta dokument, trots att det helt och hållet vilar på politiska tal och skrifter. Vad tänker du om denna inramning och varför används den?

KB: Kolonisatören kommer alltid att belägga det koloniserade folket med en rad etiketter när de reser sig och gör motstånd. De har kallat oss vildar, barbariska och nu terrorister. Till exempel har vi sett begreppet “terrorist” användas mot ursprungsbefolkningen i Nordamerika, som den moderna tappningen av gamla begrepp, när folken reser sig för att försvara sitt land och sitt folk från bosättarkolonialt våld och exploatering. Allra senast har vi sett detta begrepp användas upprepade gånger av högergrupper med syfte att uppvigla rasistiskt hat och hård repression mot försvararna av Wet’suwet’ens landområde och andra kämpar i Kanada som blockerar rörledningsbyggnationer och tåg- och hamntrafik för att skydda ursprungsbefolkningens land.

Precis som begreppet “terrorist” så klart inte tillämpas unikt på Palestina tillhör väpnat motstånd mot kolonialism inte enbart palestinier, även om det kanske verkar så i sioniströrelsens och den israeliska statens retorik, som här har anammats av tyska myndigheter. Många nationella befrielserörelser och revolutioner världen över har både historiskt och är just nu baserade på och inkluderar väpnad kamp som en central del av kampen för befrielse. Det algeriska folket vann sin befrielse genom väpnad kamp, trots det bittra priset på en och en halv miljon martyrer som utkrävdes av den franska kolonialismen.

I dag, när folket i Filippinerna kämpar för att försvara sitt land, sina resurser och sina rättigheter och kämpar för äkta jordreform och samhällsförändring så har de rätt att ta till vapen i sin kamp. När folket i Namibia gjorde motstånd mot tysk kolonisering och stod inför massakrer utförda av de invaderande tyska styrkorna i slutet av 1800- och början av 1900-talet så hade de rätt att ta till vapen och göra motstånd med alla nödvändiga medel mot kolonialstyrkorna som invaderade deras land och beslagtog deras resurser.

Det viktiga här är att det koloniserade folket är de som avgör formen för sin kamp, hur de använder dessa former och när de använder dem, i enlighet med behoven och påbuden från befrielsekampen och folket, inte enligt kolonisatörernas nycker. Tyskland, USA och krafterna som är ansvariga för att ha skapat det palestinska folket elände har ingen roll att spela i avgörandet om hur det palestinska folket kämpar för sin befrielse.

S: Dokumentet refererar också återkommande till bojkottkampanjen, i synnerhet BDS-kampanjen. I maj 2019 antog riksdagen en anti-BDS-resolution som vid tillfället hävdades vara “ej lagligt bindande”. Ändå finner vi nu att den hänvisas till flera gånger som anledning att i fyra år förbjuda en person från att resa in i Tyskland utan någon annan anledning än hans stöd för palestinsk befrielse: ett tydligt juridiskt angrepp på rörelsefrihet och yttrandefrihet som rättfärdigas genom upprepade hänvisningar till denna resolution. De försöker stämpla BDS-kampanjen som antisemitisk för att på så sätt rättfärdiga förtrycket mot den, trots att det är ett palestinskt upprop baserat på principer om internationell lag och mänskliga rättigheter. Varför tror du att det är så?

KB: Tyskland och Israel attackerar palestinska röster och de som stödjer Palestina för att försvara sina intressen i koloniseringen av Palestina. De bryr sig inte om judar i världen, utan om att fortsätta koloniseringen. De hävdar att BDS-kampanjen väcker minnen av nazisternas bojkott av judiska företag, men självklart har BDS-kampanjen ingenting att göra med judiska företag i Tyskland eller någon annanstans, utan med israeliska företag i det ockuperade Palestina och de multinationella bolag som gör enorma vinster på beslagtagandet av palestinska rättigheter.

Faktum är att ett av de multinationella bolagen som är ett av BDS-kampanjernas större mål HeidelbergCement, det tyska cementbolaget som plundrar palestinska naturresurser i Västbanken. Det verkar som att det egentligen inte finns någon tysk skuld över nazisternas brott, utan egennytta i att försvara sina bolag inblandade i stölden av resurser från ett ockuperat, koloniserat folk. På samma sätt ser vi att Tyskland motsätter sig Internationella brottsmålsdomstolens jurisdiktion i det ockuperade Palestina, är inte det att försvara just de tyska företag som tjänar pengar på krigsförbrytelser?

Vi ser idag att sioniströrelsen är tätt lierad med högerextrema, nynazistiska och fascistiska krafter i Tyskland och hela Europa. Det är dessa grupper som utgör ett hot mot judar i Europa – och också mot våra gemenskaper, som har utsatts för brutala rasistiska attacker. Å andra sidan blir judar som uttalar sig mot sionism och till stöd för palestinska rättigheter själva attackerade som “antisemitiska”, precis som palestinier, medan fascister får fritt fram.

Vilket parti var det som drev en ännu mer extrem BDS-fientlig, antipalestinsk motion i förbundsdagen? AfD, Alternative für Deutschland, det högerextrema rasistiska politiska partiet som är fyllt av fascistsympatisörer, eftersom de såg det som stöd för sin allierade Israel och ytterligare ett sätt att attackera arabiska och palestinska gemenskaper i Tyskland. Och naturligtvis har övriga partier i Tyskland, inklusive SPD och CDU, tillåtit och uppmuntrat den här sortens antipalestinsk agitation, som vi kan se i den här farliga förbundsdagsresolutionen.

Denna resolution och de andra officiella antipalestinska attackerna, långtifrån att uttrycka skuld eller ansvar för nazismens grymheter mot judar i Europa och Förintelsens brott, är ett försök att flytta ansvaret för dessa brott från europeisk fascism till palestinska och arabiska gemenskaper, särskilt flyktingar som söker asyl och säkerhet. Det är en oerhört rasistisk resolution.

De rasistiska högergrupperna är direkt allierade med Gilad Erdan och ministeriet för strategiska ärenden i att attackera denna mest grundläggande uttrycksform från palestinier och deras allierade – att bojkotta israeliska produkter och institutioner. Samtidigt stöds BDS av progressiva röster och sociala rörelser världen över, av ett växande antal fackföreningar, vänsterpartier, den progressiva HBTQ-rörelsen som förkastar pinkwashing, den antikoloniala kvinnorörelsen, befrielserörelser och förtrycka folk över hela världen. Det råder palestinsk konsensus kring BDS och bojkotten av Israel. Det finns en folklig arabisk konsensus, även om reaktionära regimer driver en normaliseringsagenda.

Sanningen är att de är oroliga eftersom BDS håller på att bli ett verktyg för att höja medvetandet hos den tyska allmänheten som fortfarande, i opinionsundersökningar visar större stöd för den palestinska frågan. Den avslöjar relationen mellan Tyskland och Israel, en allians för kolonisering och exploatering. Det är Tyskland som tillhandahöll gratis kärnvapenkapabla ubåtar till Israel och som fortsätter att producera och sälja dessa krigsfartyg till ockupationsmakten. Det är välkänt att dessa ubåtar utrustas med kärnvapenstridsspetsar. Detta är endast en del av Tysklands roll i att militarisera och destabilisera vår region. Vi vill inte ha Israels kärnvapen i vår region!

Inte bara militariserar Tyskland Israel, det håller på att bli känt bland folket i regionen som en fiende till araber och palestinier, inte bara för att de intar positioner som dessa för att försvara den israeliska ockupationen från all sorts press och ansvarsskyldighet, utan också för den rasism och det förtryck som riktas mot arabiska och andra flyktinggemenskaper i Tyskland.

S: Det verkar som att Tyskland inte vill tillåta någon möjlighet för palestinier att göra motstånd. De anklagar dig för att vara farlig eftersom du försvarar palestiniers rätt att göra motstånd genom väpnad kamp, men också eftersom du stödjer en helt och hållet folklig kampanj, rörelsen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner.

KB: Den tyska staten ljuger när den påstår sig respektera internationell rätt. Om Merkel och Tyskland faktiskt respekterade internationell rätt skulle de aktivt välkomna och engagera sig i rörelsen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner, som är ett upprop baserat på internationell humanitär rätt och internationella människorättslagar.

Tysklands regering borde bojkotta Israel! Alla tyska partier borde bojkotta Israel, inklusive SPD som försöker beskylla palestinska ungdomar för antisemitismen i Tyskland, och Die Linke, där ledningens feghet gör att de gång på gång sviker sina så kallade vänsterprinciper när det kommer till Palestina. Om Tyskland uppriktigt stödjer internationell rätt, demokrati, fred, mänskliga rättigheter och alla dessa fraser de åberopar i offentliga uttalanden, då borde Tyskland stödja Palestina. Faktiskt borde de tillhandahålla finansiellt, politiskt och militärt stöd till det palestinska folket. De borde inte tillhandahålla det stödet till Israel, ockupanten och kolonisatören.

S: I dokumentet talar de om när du besökte Europaparlamentet. De påstår att det faktum att du talade till parlamentet på något sätt är ett bevis för att du är en ledare för PFLP, och de hänvisar till israeliska klagomål men inte parlamentets eget svar där dessa avvisas. Naturligtvis var ditt tal om Tysklands brott mot dina rättigheter och nedtystandet av ditt tal via det politiska förbudet. Varför tror du att de säger detta om EU, deras egen parlamentariska institution?

KB: Kolonisatörerna blir arga när de koloniserade gör motstånd, till och med genom att hålla ett tal i Europaparlamentet. Utöver det vill de att vi ska vara isolerade. Syftet med dessa angrepp är att skrämma inte bara mig som individ, utan gemenskapen som helhet.

Om alla kan se att vi istället har stöd från människor i hela världen, i Europa och till och med i parlamentet, så ser de att vi inte är ensamma. Vi är inte isolerade eller tystade, trots deras bästa försök. När solidaritetsgrupper sprider ordet och stödjer oss i att höja vår röst och fortsätta kämpa, blir det tydligt att palestinier inte är isolerade utan att vi står med vänner.

När vi besökte Europaparlementet var vårt mål att avslöja tyska brott mot palestinier och de som stödjer Palestina i Tyskland. Mitt fall är bara ett fall, det är inte det enda eller ens det viktigaste.

Det här är också tätt kopplat till kampen mot rasism och förtryck i Tyskland. Migranter från alla samhällsskikt, araber, afrikaner, kurder, iranier och andra, såväl som romer och andra av Europas marginaliserade grupper, lider alla av förtryck och rasism av olika former i Tyskland. De vill personifiera det här fallet och göra det till en individfråga, när den riktiga frågan är den kollektiva kampen för rättvisa.

S: I dokumentet refererar de till begreppet antisemitism ett antal gånger, fastän de aldrig citerar någonting du säger som är antijudiskt. Istället likställer de motstånd mot sionism och Israel utan vidare med antisemitism. Vad tänker du om den sortens resonemang?

KB: Antisemitism finns på riktigt, och de huvudsakliga förövarna är högerextrema, rasistiska antijudiska grupper, samma grupper som också attackerar personer som rasifieras som icke-vita. Detta är samma fascister som kan organisera demonstrationer på Tysklands gator, medan tyska myndigheter försvarar deras “yttrandefrihet” och polisen attackerar antifascisterna som utmanar dem.

För att inte nämna den “legitimerade” extremhögern, som de i AfD, som har fått tillträde till parlamentet med kampanjer baserade på en rasistisk retorik. Det är dessa krafter som står för den antisemitiska faran i Tyskland, och vi behöver göra motstånd mot dessa krafter och kämpa tillsammans. De är också samma grupper som utgör ett pågående och direkt hot mot palestinier, araber och alla gemenskaper som rasifieras som icke-vita i Tyskland.

För palestinier är skillnaden mellan sioniströrelsen och judar tydlig. Vår kamp har aldrig varit en religiös konflikt. Det borde inte vara palestinier som blir utfrågade av tyska myndigheter om antisemitism. Det här är dock en viktig kamp – i verklig mening – eftersom den kan bidra till att fördjupa enheten mellan progressiva judiska krafter och palestinier och araber som konfronterar rasism, antisemitism och förtryck i Tyskland, vilket också innebär att konfrontera sionism.

Det här är en kamp i vilken vi kan förenas för att bygga en enad front, snarare än en som skapar spänningar och splittringar. Staten är dock inte intresserad av att konfrontera hotet från fascister; istället ser vi detta försök att förflytta ansvaret för nazismens och Förintelsens historiska brott och arv och skylla på palestinier istället.

Det borde inte ens behöva sägas, men att göra motstånd mot Israel är inte antisemitiskt. Att göra motstånd mot sionism är inte antisemitiskt. Som jag nämnde så blir progressiva judar i Tyskland attackerade av samma skäl. Judar och palestinier har hamnat i rättegång för att ha stört en ledamot från Knesset. Bankkontot för föreningen Jewish Voices for a Just Peace stängdes ner, den första gången detta har gjorts mot en judisk grupp i Tyskland sedan nazieran.

Dessa myndighetsstödda försök att straffa och hindra progressiva judar som utmanar sionism är i sig själva antisemitiska, liksom likställandet av judar och judendom med sionism, ockupation och förtryck – någonting som görs av de tyskar som stödjer apartheid och rasism i Israel.

S: De säger också att det är oacceptabelt att du inte “erkänner Israels rätt att existera”, vilket de verkar vilja upprätta som en förutsättning för alla palestinska yttranden eller politiska uttryck. Vad är ditt svar på det?

KB: För palestinier innebär erkännandet av “Israels rätt att existera” inte bara förräderi utan också ett utraderande av vår sanning, vår historia och vår kamp. Det är också ett rättfärdigande av Nakba och brotten mot vårt folk.

Stater äger ingen “rätt att existera”. Bara människor besitter den rätten. Människor har rätt att leva, men inte stater, inte politiska system och framför allt inte koloniala projekt och apartheidregimer. Vad detta också antyder är att det är omöjligt att tänka sig ett alternativ till Israel. Och vad vi säger är att alternativet till Israel faktiskt är möjligt: ett demokratiskt Palestina, ett demokratiskt, sekulärt samhälle.

Vi kämpar för att bygga vårt samhälle, ett befriat samhälle, inte staten. Vi kämpar för människan. Detta är kärnan i vår kamp. Palestinier kommer segra inte bara genom att göra slut på kolonisering och apartheid i Palestina, utan också genom att erbjuda ett genuint alternativ till alla människor i Palestina: att leva på en jämlik grund oavsett deras religion, hudfärg, kön, sexuella läggning och så vidare.

S: Tror du att den tyska staten är involverad i att främja “normalisering”, eller falsk dialog som syftar till att rättfärdiga kolonialism i Palestina genom att presentera det som “arabisk-judisk dialog”, när det egentligen handlar om att stödja Israel?

KB: Ja. De vill inte se en äkta, meningsfull enighet mellan progressiva judar och progressiva araber i Berlin och Tyskland. Istället vill tyska staten och den lokala ledningen i Berlin tydligen främja normaliseringssatsningar som förvrider relationen mellan arabiska och judiska gemenskaper i Tyskland till en som i första hand handlar om Israel och ett försvar av kolonialism, snarare än att konfrontera rasism och förtryck tillsammans.

Vi motsätter oss dessa normaliseringssatsningar och har uttalat oss emot dem, och detta är ytterligare en anledning till att vi ser den här senaste attacken. Om du till exempel ser på sättet de har använt ett ramverk av “interreligiös dialog” i ett försök att bjuda in sionistiska lobbygrupper till moskéer i Berlin så stöttades denna kampanj av myndigheter i Berlin och representanter från SPD. Dessa kampanjer är inte till någon nytta för våra gemenskaper; deras enda syfte är att underminera palestinsk och arabisk organisering och alla sanna försök till gemensam kamp.

S: Du talade tidigare om rasism i Tyskland. Vi bevittnade nyligen den fruktansvärda rasistiska massakern i Hanau. Samtidigt ser vi, trots alla fördömelser av extremt rasistiskt våld, tyska myndigheter, inklusive Berlins inrikesminister, upprepade gånger släppa pressmeddelanden och dirigera ett väldigt offentligt skådespel där det görs räder mot vattenpipsbarer i Berlins arabiska gemenskap eller mainstreammedia ge ut sensationalistiska reportage om “klanbrottslighet”. Allt detta kan uppmuntra och normalisera rasism.

I dokumentet säger de att de gör detta för att “avskräcka andra utlänningar” från liknande politisk aktivitet. Vad tror du förhållandet är mellan detta fall och rasism i Tyskland?

KB: När det sker en rasistisk attack mot palestinska, arabiska, afrikanska, turkiska, kurdiska, iranska och andra gemenskaper, stämplas det ofta som en isolerad incident driven av individuella sjukdomar. Det finns ett riktigt motstånd mot att undersöka kontexten för högerrörelsen och högerextremt våld i Tyskland. Media är medskyldiga, och den härskande klassen är medskyldig. Våra gemenskaper diskuteras som om vår existens är en kris och ett problem; bilden av en kvinna som bär hijab framställs som exotisk eller farlig.

De enda krafter som drar nytta av den här sortens propaganda är den härskande klassen och kapitalisterna som försöker vända tyska arbetare emot migrantgemenskaper istället för emot bolagen som exploaterar båda och, naturligtvis, regimerna som tjänar på rasism. Vi skulle vilja se ett starkare samhälle i Tyskland byggt på ömsesidig solidaritet och hjälp, särskilt i dessa kristider. Tyska staten måste erkänna sitt eget ansvar i brotten mot vårt folk som har tvingat dem att fly och söka säkerhet.

Tyskland, Storbritannien, EU, Kanada, USA; alla dessa vill undvika all granskning av deras pågående krig och ockupationer mot folket i regionen och de förödande effekterna av deras militarisering av vår region. Imperialistiska krafter vill inte ta itu med sina smutsiga spel och deras förödande attacker som har tvingat vårt folk att migrera.

Det är Tyskland som tjänar på kunskapen, kulturen och kreativiteten hos migranter och flyktingar som berikar det tyska samhället trots den stora skada tyska staten och andra imperialistmakter har åsamkat deras hemländer.

S: I dokumentet talar de också om Folkfronten för Palestinas befrielse ganska ofta. De erkänner att de inte kan belägga din påstådda roll i “Fronten” och att PFLP inte är förbjudet i Tyskland, men de säger ändå att det är “farligt” att du uttrycker Frontens positioner eftersom den står med på EU:s lista över terrororganisationer. Vad anser du om den här sortens “terrorlistor”?

KB: Folkfronten är inte en olaglig organisation i Tyskland. Det är det största palestinska vänsterpartiet och har en rik historia av progressiv, revolutionär kamp. Fronten har tusentals sympatisörer – sett endast till Tyskland och Europa. Dessa stödjer Fronten för att de tror på jämlikhet och på ett demokratiskt Palestina och för att de motsätter sig rasism och alla former av förtryck.

EU:s och andras, såsom USA:s, så kallade “terrorlistor” är ett medel för politisk utpressning gentemot folkliga kamper och revolutionära krafter. Det är en form av “morot och pisk”. De används i ett försök att framtvinga eftergifter från dessa organisationer. Om de godkänner dessa eftergifter kan de tas bort från listan. Om de förråder sitt folk och blir imperialistagenter kan de rensas bort från listan.

Det finns också ett försök att vilseleda offentligheten. De listar revolutionära organisationer och befrielserörelser vid sidan av kriminella grupper i en enda röra, och sedan säger de att dessa är lika. I slutändan är sådana listor ett misslyckande; de kommer aldrig ändra folks politiska engagemang och ståndpunkter, och inte heller hindra förtrycka folk från att kämpa för sin befrielse.

Det andra målet med sådana listor är att skrämma människor, att säga att om du har någon sorts relation, till och med ett politiskt samröre, med Hamas, PFLP, FARC, Filippinernas kommunistiska parti, turkiska eller kurdiska organisationer, då kan du bli åtalad. De försöker minska utrymmet för politisk aktivitet i sina egna länder och skrämma människor till tystnad på grund av rädslan för att de kan utsättas för repression om de pratar om dessa rörelser. I samtliga fall så misslyckas de med att omdefiniera den grundläggande målsättningen och politiken hos det palestinska folket – eller andra folk som kämpar för befrielse – genom den här sortens repressiva åtgärder.

S: Hur är det med Israel? Vad är den israeliska statens roll i allt detta? Dokumentet verkar upprepa påståenden gjorda av israeliska propagandaorgan.

KB: Israel håller på att förlora den internationella kampen mot de som stödjer Palestina. Det finns ett växande stöd för BDS och för att få ett slut på Israels straffrihet för krigsförbrytelser. Därför kommer Israel springandes till sina uppbackare och allierade, imperialistmakterna, för stöd: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA. Imperialismen ingår i en strategisk allians med Israel och sionismen, så det är ingen överraskning att de härskande klassernas partier i dessa länder går med på uppmaningen att fördöma palestinsk befrielse och att försvara apartheid med alla medel.

Israels rasistiska högerorienterade minister för strategiska frågor, Gilad Erdan, utkämpar denna hopplösa strid och försöker också rättfärdiga de tiotals miljoner dollar hans departement har spenderat på usel propaganda. Erdans departement har köpt sig fjäskande nyhetsrapportering i Jerusalem Post. Att publicera den här sortens innehåll har blivit ett avlönat jobb för vissa israeler.

Nu är ju Erdan också minister för offentlig säkerhet, vilket betyder att han är ansvarig för de pågående övergreppen och brotten mot palestinska fångar i israeliska fängelser. Många av dessa angrepp har fokuserat på organisationer som försvarar palestinska fångar, både människorättsorganisationer i Palestina och internationella aktivistgrupper som Samidoun. Palestinska fångar möter hårda attacker i sionistiska fängelser, och detta är ytterligare ett försök att isolera fångarna.

Det finns en koppling mellan förtrycket av palestinier där hemma, särskilt fångarna, och förföljelsen av palestinier och de som stödjer dem världen över, inklusive BDS-rörelsen. De går hand i hand.

Israel ser den internationella kampen som ett hot. De kan inte samla ihop aktivister i New York, Berlin, Bryssel, Chicago eller Malmö och sätta dem i administrativt förvar i sex månader som de gör mot deras syskon i det ockuperade Palestina. Så den smutsiga rollen att förtrycka rörelsen för Palestina tillfaller regeringarna i imperialistländerna, Belgien, Tyskland, USA, Frankrike och andra.

De palestinska fångar som idag står inför intensiva hot – inklusive coronaviruset, särskilt eftersom vi vet hur lite Israel bryr sig om de palestinska fångarnas liv och hälsa – är de bästa av de bästa. De är det palestinska motståndets ledare och vår befrielsekamps stabila kärna. Det är därför det är avgörande att hela solidaritetsrörelsen ser kampen för deras frihet som en av sina huvuddelar, speciellt om vi verkligen vill kämpa emot attackerna från Erdan och hans rasistiska departement.

S: Varför anser du att det är viktigt att utmana dessa åtgärder?

KB: Vi utmanar detta juridiskt och politiskt eftersom vi vill tydliggöra att vi inte kommer backa och låta oss tystas av skrämseltaktiker. Vi kommer använda alla tillgängliga juridiska kanaler för att fortsätta denna kamp. Det är nödvändigt för oss att göra motstånd för att inte göra det lättare för dem att göra så här i framtiden.

Om vi inte utmanar dessa attacker, hävdar våra rättigheter och säger “nej”, vad kommer att hända? De kommer att förtrycka och försöka skrämma fler människor. Vi måste belysa förtrycket vårt folk möter för sin roll i kampen för Palestinas befrielse.

Naturligtvis vill de distrahera oss från våra huvudsakliga mål, skapa hinder, och göra vägen till befrielse ytterst svår. Men vi kan också vända detta till en möjlighet att informera allmänheten om sanningen om Israel och den palestinska frågan, för att inte nämna kampen som förs av invandrare, flyktingar och alla som utsätts för rasism i Tyskland och Europa.

Det är viktigt att människor inte bara stödjer mitt fall, utan de underliggande principerna, inklusive vår rätt till yttrandefrihet. Sådana prejudikat begränsas inte till enbart palestinier och araber; de tyder på en avsikt att tysta röster för rättvisa som hotar hela samhället.

Palestinier i diasporan, särskilt den unga generationen, måste återta sin roll i kampen. Palestinska kvinnor, i synnerhet, måste återupprätta sin ledande och centrala roll i rörelsen, roller som slets bort i och med Oslo och dess följder. De palestinska folkliga klasserna måste resa sig mot alla förutsättningar för likvidering av vår fråga och vår identitet.

Det enda sätt vi kan göra detta på är att förena vårt folk och säkerställa att palestinier i diasporan tar sitt ansvar gentemot sig själva och gentemot Palestina. Våra palestinska gemenskaper i Nordamerika, Europa och Latinamerika har strategiska roller att spela i att stödja varandra, stödja flyktinglägren, stödja vårt folk där hemma och skapa en ny dynamik där vi övervinner Oslo-stadiet där vi har suttit fast i över 25 år. En hel palestinsk generation har fötts sedan förstörelsen från Oslo, med potential att rita upp en ny och återupplivad väg för vår kamp.

Vilka är de nuvarande uppgifterna för palestinier i allmänhet och palestinier på utsidan? Det är frågan som kolonisatörerna inte vill att vi svarar på tillsammans. Det är därför de försöker distrahera oss och försöker skapa hinder genom juridisk krigföring och liknande attacker.

För palestinier så vet vi att detta är en lång väg av kamp och motstånd. Vi förväntar oss inte att vi kommer befria palestina imorgon. Vi vet att vi möter väldigt mäktiga krafter. Men vi vet med en djup övertygelse att vi en dag kommer att befria Palestina.

Days of resistance August 7-9

Till våra kamrater världen över

Om fången blir slagen, är det ett arrogant uttryck för rädsla

Det är 48 år sedan författaren, martyren och frihetskämpen Ghassan Kanafani blev utomrättsligt avrättad av Mossad vid 36 års ålder. Utöver sin position som en av den palestinska litteraturens centrala gestalter var Kanafani en ledande organisatör i den palestinska motståndsrörelsen som medlem i Folkfronten för Palestinas Befrielse. Hans minne och föredöme lyser starkare än imperialismens mörker.

På Samidounnätverkets initiativ har det under helgen arrangerats aktioner i bland annat Palestina, Danmark, Frankrike och Wales mot den israeliska statens fortsatta aggressioner gentemot det palestinska folket. Under Macrons visit i Beirut krävde libanesiska och palestinska demonstranter att Frankrike friger den politiske fången Georges Abdallah som har hållits gisslan sedan 1984 – innan de erbjuder tomma löften och bindande lån med nykoloniala undertoner.

Under gårdagen arrangerade Samidoun Göteborg, tillsammans med lokala anti-imperialister, en demonstration med kraven att upphöra den pågående annekteringen av palestinska områden och frigivningen av de palestinska barn och frihetskämpar som idag utsätts för tortyr och misshandel i israeliska fängelser.

Enligt den utlagda planen skulle de nya ambitiösa annekteringsmålen av Västbanken inledas i början av juli i år men har blivit temporärt uppskjutna på grund av interna politiska skiljaktigheter inom den bosättarkoloniala statsapparaten. Men att de ska genomföras – med stöd från USA – råder det inget tvivel eller någon tvist om. För det palestinska folket är kampen ett påbud, inte ett val. Och detsamma gäller oss.

Just nu pågår en intensifiering av den imperialistiska penetrationen i bland annat Palestina och Libanon. Detta pågår även i form av den fascistiska militärkuppen i Bolivia och de fortsatta försöken att avsätta den folkvalda regeringen i Venezuela; alltmer öppna aggressioner mot Kina och dess allierade; och det mer och mer öppet fascistiska våldet mot ursprungsbefolkningen och svarta i USA. 

Helgens mobiliseringar visar att en annan värld är möjlig. Samidoun Stockholm framhäver med största möjliga klarhet att även vi måste intensifiera vår medvetna organisering mot imperialismen och dess lakejer. Vi sträcker ut våra varmaste hälsningar av solidaritet till de kämpande folken världen över och vårt löfte att stärka den praktiska internationella solidariteten. Vi kräver:

Frihet åt alla palestinska fångar!

Frankrike och USA ut ur Asien!

Ett slut på Israels ockupation och ett fritt, återförenat Palestina!


To our comrades around the world

If the prisoner is beaten, it is an arrogant expression of fear.

It is 48 years since author, martyr and freedom fighter Ghassan Kanafani was assassinated by Mossad at the age of 36. In addition to his role as one of the central figures of Palestinian literature, he was a leading organizer of the Palestinian resistance movement as a member of the Popular Front for the Liberation of Palestine. His memory and example shine brighter than the darkness of imperialism.

On the initiative of the Samidoun network, actions have been organized in Palestine, Denmark, France, Wales and elsewhere against the continued aggressions of the Israeli state against the Palestinian people. During Macron’s visit to Beirut, Lebanese and Palestinian militants demanded that France release political prisoner Georges Abdallah who has been held hostage since 1984 – before they come with empty promises and binding neo-colonial aid.

Yesterday Samidoun Gothenburg, together with local anti-imperialists, organized a demonstration with the demands of ending the planned annexation of Palestinian territories and the release of the Palestinian children and freedom fighters who are today the victims of torture and abuse in Israeli prisons.

According to the laid out plan the new ambitious annexation of parts of the West Bank would commence at the start of this year’s July but has been temporarily suspended because of internal political differences within the settler-colonial state apparatus. But that they will be pursued – with support from the USA – there is no doubt or conflict about. For the Palestinian people the struggle is a necessity and not a choice. The same goes for us.

Right now is a moment of intensifying imperialist penetration in Palestine and Lebanon. This also takes place in the form of the fascist military coup in Bolivia and the continued attempts to topple the elected Venezuelan government; the increasingly open aggressions toward China and its allies; and the more and more openly fascist violence in the US against the native and black populations.

This weekend’s mobilizations show that another world is possible. Samidoun Stockholm claims with the utmost clarity that we also have to intensify our conscious struggle against imperialism and its lackeys. We extend our warmest greetings of solidarity to the struggling peoples around the world and we extend our promise to strengthen practical international solidarity. We demand:

Freedom for all Palestinian prisoners!

France and the USA out of Asia!

An end to the Israeli occupation and a free, unified Palestine!

Palestina ger aldrig upp! Nej till annektering! Frihet åt palestinska fångar!

Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.

Ghassan Kanafani

Läs våra internationella och palestinska kamraters upprop här.

Palestina ger aldrig upp!
– Nej till annektering!
– Frihet åt palestinska fångar!

Mobilisera till två, tre, många solidaritetsaktioner – organisera den uthålliga solidariteten med det palestinska motståndet! Bakom arrangemanget står flera lokala palestinska organisationer och andra organisationer i solidaritet med den palestinska saken.

Datum: Lördag 8 augusti 2020
Tid: 14:00
Plats: Samling på Gustaf Adols torg

Vi uppmanar alla att delta på ett ansvarsfullt sätt som hjälper till att begränsa spridningen av covid-19. Arrangörer på plats kommer att bidra till att rådande riktlinjer efterföljs.

Läs mer information om manifestationen i Facebookeventet.

Grafiskt material

För spridning finns här manifestationens affisch, samt versioner anpassade för Facebook och Instagram. Vill du skriva ut en affisch? Högupplösta PDF:er finns att ladda ner här.

ATIK

Följande inlägg är ett uttalande från organisation ATIK som Samidoun Göteborg med deras tillåtelse översatt.

Vi kräver: frikännande för alla åtalade och frihet för Müslüm Elma!

I den fyraåriga rättegången med den påhittade anklagelsen om “terrorism” mot tio revolutionärer från Turkiet i Münchens hovrätt har åklagaren krävt drakoniska straff.

De åtalade anklagas inte ens för konkreta brott, utan enbart för att vara medlemmar eller “upprorsledare” i TKP/ML, vilket inte är förbjudet i Tyskland. Det handlar alltså om deras revolutionära tankesätt och organisering! Åklagaren vill att detta ska straffas med fängelsestraff från tre år och sex månader upp till sex år och nio månader. Efter att nio av tio åtalade släppts från häktet ska de ändå hamna i fängelse.

På grund av den påhittade anklagelsen om så kallat “upprorsledarskap” i en sådan organisation är den huvudåtalade Müslüm Elma den enda som fortfarande sitter häktad efter fem år och nästan tre månader.

I yrkandena och slutpläderingarna från de åtalade avslöjades den borgerliga domstolens metod som en antikommunistisk manöver som används för att försvara den fascistiska Erdoğan-regimen i dess kamp mot revolutionära krafter och den kurdiska befrielsekampen, men också för att kriminalisera den kommunistiska frihetsideologin överhuvudtaget.

Müslüm Elma betonade i sin slutplädering i domstolen den 29 juni 2020:

“Vi kommer från en motståndstradition. Anklagelsen om ‘terrorism’ är en av nitton- och tjugohundratalets största lögner, som de imperialistiska rånarna och deras kollaboratörer hittat på för att förklä brotten de begår mot världens förtryckta folk och svartmåla deras legitima kamp. Men alla dessa lögner kan inte förhindra imperialisternas fall. Vi är internationalistiska revolutionärer … ni kan inte döma oss …”

Dessa tydliga ord från Müslüm i hans slutplädering är vidare bevis på den höga moralen och okuvliga viljan hos alla åtalade att avvisa den svartmålande och påhittade anklagelsen om terrorism och visa på samarbetet mellan den tyska imperialismen och den turkiska statsterrorismen.

Men varför denna rasande statliga förföljelse av turkiska oppositionella?

Å ena sidan är det en tjänst från förbundsregeringen för sin samarbetspartner, Erdoğan-regimen. Münchendomstolen är inte intresserad av det faktum att en betydande del av “bevisen” tillhandahållits av den turkiska underrättelsetjänsten genom olagligt spionage. Inte heller att Erdoğan har etablerat en fascistisk regim, invaderat Afrin i strid med internationell rätt, ockuperat delar av Rojava och alldeles nyligen har låtit bomba kurdiska och yazidiska bosättningar i norra Irak.

Processen – ett verktyg för att utvidga den rättsliga utvecklingen i Tyskland

Det är uttryckligen ett antikommunistiskt pilotförfarande som, baserat på förbudet mot KPD 1956, är avsett att underlätta kriminaliseringen av revolutionär verksamhet. Med en mall för domar avses det att skapas ytterligare möjligheter att anklaga fackliga aktivister, strejkande, antifascister, miljökämpar, vänsterpersoner och revolutionärer och – om de inte är tyska medborgare – att deportera dem. Som sagt, det är inte specifika handlingar som anklagas, utan de åtalades övertygelser.

Denna process hänger ihop med utvidgningen av nödlagarna från 1968: att utöka statsrepressionen, till exempel genom den nya polislagen, och just nu att använda coronapandemin för att avveckla politiska demokratiska rättigheter och utöka polisens befogenheter.

Vad de härskande fruktar är vår enhet.

Den globala ekonomiska och finansiella krisen som bröt ut 2018 – och fördjupades under coronakrisen – kommer att skärpa de samhälleliga motsättningarna ytterligare. Dessa kommer att leda till vidare masskamp och politiska kriser. Det kapitalistiska systemets duglighet är sedan länge ute ur räkning. Antalet människor som har problem med detta system, som kämpar mot exploatering och förtryck, växer.

Vad som nu krävs mot bakgrund av detta är enandet av alla progressiva krafter. Endast i aktivt samarbete, med perspektivet hos en antifascistisk och antiimperialistisk enad front, kommer det som Müslüm Elma så väl formulerade att hända: “Denna process kommer inte avgöras i rättssalen, utan på gatan.”

Vi accepterar inte en dom!

 • Frikännande av alla åtalade
 • Frihet för Müslüm Elma
 • Avskaffande av §129a + b och ett slut på “rätten att förfölja”
 • Inget mer samarbete med Erdoğan-regimen genom förbundsregeringen
 • Länge leve den internationella solidariteten

Följande är översatt från Samidoun-nätverkets engelska blogginlägg om uttalandet som ursprungligen publicerades på franska av Collectif Palestine Vaincra, en medlemsorganisation i Samidoun-nätverket, som är baserade i Toulouse, Frankrike.

I det korta uttalande som publiceras nedan fördömer 159 organisationer påståendena från Franck Touboul, president för CRIF Midi-Pyrénées, och uttrycker sitt stöd för Collectif Palestine Vaincra. CRIF, som påstår sig representera judiska organisationer i Frankrike, noterar att deras ”uppdrag är att bekräfta solidariteten med Israel”. Det breda fördömandet samlar organisationer från 21 länder, inklusive Sydafrika, Tyskland, England, Bahrain, Belgien, Kanada, Danmark, Spanien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Libanon, Palestina, Nederländerna, Filippinerna, Sverige, Schweiz, Tunisien, Turkiet och USA.

Många organisationer som stöder det palestinska folket i Frankrike och internationellt deltog i det kollektiva uttalandet (bland andra AFPS, BDS Frankrike, CAPJPO-EuroPalestine, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Palestinian Youth Movement och BDS Bahrain), liksom flera fackliga, antifascistiska, antirasistiska och progressiva organisationer. Uttalandet har också stötts av sammanslutningar av migranter och förtryckta folk i Europa, bland andra marockanska, tunisiska, algeriska, filippinska, turkiska och kurdiska föreningar.

Det breda stödet för uttalandet vittnar om det dubbla misslyckandet för CRIF Midi-Pyrénées strategi. De misslyckades med försöket att isolera Collectif Palestina Vaincra med falska anklagelser, och lyckades faktiskt stärka den palestinska rörelsen, som vägrar låta sig skrämmas.

För att delta i uppropet, skicka ett mejl till collectifpalestinevaincra@gmail.com.

Uttalandet och undertecknare följer (om inte annat nämns är organisationen baserad i Frankrike):

”På onsdag den 1 juli organiserade 24 sammanslutningar, kollektiv och politiska partier en manifestation i Toulouse mot Israels plan att annektera Västbanken, något som samlade flera hundra människor. Franck Touboul, ordförande för CRIF Midi-Pyrénées, reagerade starkt genom att hota och förtala organisatörerna, framför allt Collectif Palestine Vaincra.

Vi fördömer detta oacceptabla beteende, som är en allvarlig attack på yttrandefriheten och demonstrationsfriheten.”

 1. Act Up Sud-Ouest
 2. ACTA
 3. Action Antifasciste Paris-Banlieue
 4. Action Antifasciste Pau
 5. Action contre le Chômage Gironde – AC!
 6. AFD International (Belgium)
 7. AFPS – Association France-Palestine Solidarité
 8. AFPS 59/62
 9. AFPS Paris 14-6
 10. AFPS Paris-Sud
 11. AFPS-BDSF 63
 12. Africa for Palestine (South Africa)
 13. Agir pour le Changement et la Démocratie en Algérie – ACDA
 14. Al-Awda – The Palestine Right to Return Coalition (USA)
 15. Alkarama Palestinian Women’s Mobilization (Spain)
 16. Friends of Palestine Against Imperialism and Zionism (Turkey)
 17. Anakbayan Europe
 18. ANC – Association Nationale des Communistes
 19. ANC 13
 20. Anti Imperialist Action Ireland (Ireland)
 21. Argenteuil Solidarité Palestine
 22. Associazione Amicizia Sardegna Palestina (Italy)
 23. Association Culturelle des Travailleurs Immigrés de Turquie
 24. Association Démocratique des Tunisiens en France – ADTF
 25. Association des Marocains en France – AMF
 26. Association des Palestiniens en France
 27. Association des Travailleurs Maghrébins de France – ATMF
 28. ATIK – Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe
 29. Attac Toulouse
 30. BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights (Palestine)
 31. BDS Bahraïn
 32. BDS Los Angeles (USA)
 33. BDS Vancouver – Coast Salish Territories (Canada)
 34. BDS Zurich (Switzerland)
 35. Campagne BDS France
 36. Campagne BDS France Marseille
 37. Campagne BDS France Montpellier
 38. Campagne BDS France Toulouse
 39. Campaign to Boycott Supporters of Israel (Lebanon)
 40. Campaign to Free Ahmad Sa’adat (International)
 41. International Campaign for the Liberation of Georges Abdallah (Lebanon)
 42. Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah
 43. Canada Palestine Association (Canada)
 44. CAPJPO-Europalestine
 45. Centre de la Communauté Démocratique Kurde de Toulouse – CDK
 46. CGT Educ’action 31
 47. CGT Mecahers
 48. Collectif 65 pour la libération de Georges Ibrahim Adallah
 49. Collectif Algérie Démocratique Toulouse
 50. Collectif de soutien à la résistance palestinienne 59
 51. Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine
 52. Collectif Justice pour la Palestine Annecy
 53. Collectif La Fronde (Belgique)
 54. Collectif Ni Guerres ni État de Guerre
 55. Collectif Palestine Vaincra
 56. Collectif pour la Libération de Georges Abdallah 33
 57. Collectif pour la Libération de Georges Ibrahim Abdallah
 58. Collectif Solidarité Palestine Ouest Étang de Berre
 59. Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Italie)
 60. Collettivo Studenti Federico II (Italie)
 61. Comité 31 du Mouvement de la Paix
 62. Comité d’action et de soutien aux luttes du peuple marocain
 63. Comité de Liberté Pour Musa Aşoğlu
 64. Comité de solidarité pour la libération de Georges Abdallah (Tunisia)
 65. Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie – CRLDHT
 66. Confédération Européenne des Immigrés Opprimés – Aveg-KON (Europe)
 67. Confédération Nationale du Travail 31 – CNT
 68. Coordinamento Napoli Palestina (Italy)
 69. Couserans-Palestine 09
 70. Cri rouge pour la défense des prisonniers révolutionnaires
 71. Decolonizer (Belgium)
 72. Eunomia
 73. Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives – FTCR
 74. Fondation Frantz Fanon
 75. Forum Palestine Citoyenneté
 76. France Insoumise Pau
 77. Free Palestine Movement (USA)
 78. Front Anti-impérialiste
 79. “Ghassan Kanafani” Front of Resistance and Solidarity for Palestine (Greece)
 80. Popular Front of Turkey
 81. FUIQP – Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires
 82. FUIQP 38
 83. GABRIELA Alliance of Filipino Women (Philippines and International)
 84. Gauche Independantiste Bretonne – Breizhistance
 85. Groupe Libertad de la Fédération Anarchiste
 86. Halk Evi – Mala Gel (Belgium)
 87. Hirak, Palestinian Youth Mobilization in Berlin (Germany)
 88. Independent Jewish Voices University of British Columbia (Canada)
 89. International Action Center (USA)
 90. International Jewish AntiZionist Network (International)
 91. International League of Peoples’ Struggle – ILPS (International)
 92. International Solidarity Movement – Northern California (USA)
 93. International Solidarity Movement France
 94. Internationalt Forum/the Middle East Group (Denmark)
 95. Jeune Garde Lyon
 96. Jeunes Communistes 42
 97. Jeunes Communistes 94
 98. Jeunes Révolutionnaires
 99. Jeunes Révolutionnaires Genève (Switzerland)
 100. Jeunesse Solidaire Genève (Switzerland)
 101. Jews for Palestinian Right of Return (USA)
 102. Just Peace Advocates (Canada)
 103. Just Peace Committee – Vancouver (Canada)
 104. Labor for Palestine (USA)
 105. Les Amis du Monde Diplomatique
 106. Maoist Communist Party – Organizing Committee (USA)
 107. Mensa Occupata (Italie)
 108. Montreuil Palestine
 109. National Democratic Front of the Philippines (Philippines)
 110. National Lawyers Guild Palestine Subcommittee (USA)
 111. New-York City Jericho Amnesty Movement (USA)
 112. NPA – Nouveau Parti Anticapitaliste
 113. NPA 31
 114. Palestine 13
 115. Palestine Solidarity Collective at York University (Canada)
 116. Palestinian Youth Movement (USA)
 117. Parti Communiste des Ouvriers de France
 118. Parti des Indigènes de la Republique
 119. Plate-forme Charleroi-Palestine (Belgium)
 120. Pôle de Renaissance Communiste en France – PRCF
 121. Pour une Ecologie Politique et Sociale – PEPS
 122. Project South (USA)
 123. Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture – REMCC
 124. Rete dei Comunisti (Italy)
 125. Revolutionäre Jugend Zürich – RJZ (Switzerland)
 126. Revolutionary Communist Group (Britain)
 127. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network  (International)
 128. Samidoun Göteborg (Sweden)
 129. Samidoun Stockolm (Sweden)
 130. Secours Rouge Arabe
 131. Secours Rouge Belgique
 132. Secours Rouge Genève (Switzerland)
 133. Secours Rouge Montreal (Canada)
 134. Secours Rouge Toulouse
 135. SKB – Sosyalist Kadınlar Birliği – Union des Femmes Socialistes (Europe)
 136. SKB (Belgium)
 137. SKB France
 138. Solidarité Georges Abdallah Lille
 139. Solidarity for Palestinian Human Rights – University of British Columbia (Canada)
 140. Stichting Smood (Netherlands)
 141. Studentato Autorganizzato Orso (Italy)
 142. Sulong – University of British Columbia (Canada)
 143. TSP (Belgium)
 144. Tutsakların Sesi Platformu – Plateforme Voix des Prisonniers – TSP France
 145. Unadikum (Spain)
 146. Union Antifasciste Toulousaine
 147. Union Communiste Libertaire Toulouse et alentours
 148. Union des EtudiantEs de Toulouse
 149. Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne – UTAC
 150. Union Juive Française pour la Paix – UJFP
 151. Union Syndicale Solidaires
 152. Union Syndicale Solidaires 09
 153. Union Syndicale Solidaires 31
 154. Unione Democratica Arabe Palestinese (UDAP) )(Italy)
 155. Unité Communiste
 156. US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (USA)
 157. Victory to the Intifada (Britain)
 158. Within Our Lifetime – United for Palestine (USA)
 159. Workers World Party (USA)

Vi i Samidoun Göteborg har glädjen att publicera introduktionsinlägget från vårt internationella nätverks, Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, senaste tillskott i Sverige: Samidoun Stockholm! Följ dem även på Facebook, Instagram och Twitter.

Välkomna till Samidoun Stockholm – en grupp för praktisk solidaritet med palestinska fångar. Nedan kommer en introduktion om oss!Vilka är vi och vad står vi för?

Samidoun är ett nätverk för utövandet av solidaritet med Palestinska fångar. Vi ser fångkampen som ett viktigt moment i kampen mot Israelisk kolonial-ockupation. Det är inte ett brott att vara frihetskämpe och därför kräver vi att alla politiska fångar i Israel, de ockuperade områdena, USA och Kanada släpps fria. Vi står även i solidaritet med de svartas och ursprungsbefolkningens kamper i USA, kampen för ett fritt Västsahara, det Kurdiska folkets kamp för självbestämmande och alla förtryckta folks självständighet från imperialismen.

Nu när Israel försöker driva igenom ytterligare illegala annekteringar av Palestinskt territorium är den internationella solidariteten viktigare än någonsin. Den enda rättvisan är ett fritt, enat och socialistiskt Palestina.

Varför fångkamp?

Israel fängslar palestinska politiker, civila, fredliga aktivister, författare, konstnärer, poeter och musiker. Varje år sätts 500-700 palestinska barn i militärfängelsen där de regelbundet förhörs utan vuxennärvaro, vanvårdas och misshandlas. Förra månaden sattes 142 barn i sådana fängelser, och talet var högre den föregående månaden. Alla som inte vill ha sitt land stulet kan anses vara kriminella. Ungefär 95% av palestinska fångar i Israeliska fängelsen utsätts för vanvård och/eller tortyr. Barn är inte undantagna från ”exceptionella förhörsmetoder” såsom fysiskt våld, bli tvingade att vara vakna, bundna i positioner som kan ge livslånga skador, osv. Fångkamp är att motsätta sig detta.

”Varför bankade du inte på stridsvagnens sida? Varför sade du inget?” – Ghassan Kanafani, Palestinsk författare och frihetskämpe som illegalt mördades av Mossad vid 36 års ålder.

Vi ställer oss bakom Samidounnätverkets principer och metoder. Läs mer på Samidoun.net.

Samidoun Stockholm – samidoun08@protonmail.com
Samidoun Göteborg – samidoungbg@gmail.com
Nätverket: samidoun@samidoun.net

Vi bjuder in alla palestinska gemenskapsorganisationer, palestinasolidaritetsgrupper och rörelser och kampanjer för social rättvisa till att skriva under detta upprop! Samidoun-nätverket släpper följande upprop för den 7-9 augusti 2020 för att bygga vidare på all den hängivna organisering som företagits av så många organisationer och aktivister världen över på och runt den 1 juli och “Day of Rage” mot israelisk annektering. Annektering är ett pågående hot – särskilt om den israeliska staten tror att den kan fortsätta obemärkt utan fortsatt motstånd. Kampen är inte över; på många sätt har den precis börjat. Vi uppmanar dig att fortsätta mobilisera för att försvara landet och folket i Palestina och gå med oss i motståndsdagarna 7-9 augusti.

Involvera dig:

Läs uttalandet på engelska | arabiska | spanska | franska.

Om du organiserar ett arrangemang, skulle vilja ha material till din aktion eller har några frågor, kontakta oss på samidoun@samidoun.net eller skriv till oss på Facebook.

Days of resistance August 7-9

Uttalande från Samidoun-nätverket

På 48:e årsdagen av mordet av Ghassan Kanafani, palestinsk revolutionär författare vars liv togs av israeliska Mossad med en bilbomb nära hans hem i Beirut den 8 juli 1972.

“Imperialismen har lagt sin kropp över världen, huvudet i Östasien, hjärtat i Mellanöstern, dess artärer når Afrika och Latinamerika. Var du än slår mot den, så skadar du den, och du tjänar världsrevolutionen … Den palestinska frågan är inte enbart en fråga för palestinier, utan för varje revolutionär, var hen än befinner sig, som en fråga som hör till de exploaterade och förtryckta massorna i vår tid.” – Ghassan Kanafani

Ett upprop till det palestinska folket och alla som står för rättvisa:

På 48:e årsdagen för mordet på kämpen, författaren och revolutionären Ghassan Kanafani, hedrar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network i hans minne alla det palestinska folkets martyrer, kvinnorna, männen, barnen och de äldre vars liv har tagits i den sionistiska kolonialismens angrepp som har riktats mot Palestina och hela arabregionen.

I dag fortsätter det israeliska annekteringsprogrammet att hota palestinier i Västbanken, inklusive det mest fertila jordbrukslandet i Jordandalen, som fortfarande är mål för Israels senaste markrofferi. Detta är naturligtvis bara fortsättningen av över 72 år av landstöld, fördrivning, apartheid och folkmord – men det krävs fortsatt mobilisering och aktion för att konfrontera det, vid sidan om belägringen av Gaza, massfängslingen av palestinier, rivningen av hus, förnekandet av palestinska flyktingars rätt att återvända och vidare krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Vid detta tillfälle hedrar vi alla offer för sionistisk kolonisering, vi hänger oss denna dag åter till kampen för allt Ghassan Kanafani levde och kämpade för: Palestinas befrielse och mänsklighetens befrielse. Minnet av hans martyrskap är ett palestinskt, arabiskt och internationellt slagord för revolutionär förändring.

I detta sammanhang uppmanar vi alla palestinska gemenskaper och de som står upp för rättvisa i Palestina att gå samman och organisera motståndsdagar 7, 8 och 9 augusti 2020. Vi uppmanar alla palestinier i och utanför Palestina och alla de nationella styrkorna, folkliga institutioner, ungdoms-, student- och kvinnorörelser, rörelser för social rättvisa och solidaritetsorganisationer att aktivt delta i att “banka på vattentankens väggar” – som i Kanafanis Män i solen – för att bryta tystnadens väggar. Var med i marscher, aktiviteter, och demonstrationer och påminn världen om att det palestinska folket kommer att fortsätta att resa sig och konfrontera alla försök till likvidering och eliminering av den palestinska frågan och stå emot fördrivning, exil och folkmord – och att alla samvetsgranna människor står med det palestinska folket i detta kritiska ögonblick.

Samidoun-nätverket i det ockuperade Palestina och i diasporan uppmanar alla att tänka på fredag, lördag och söndag den 7-9 augusti som dagar för heltäckande kamp, motstånd och folklig organisering mot sionistisk kolonisering i hela det ockuperade Palestina, dagar för att organisera demonstrationer och politiska, kulturella och mediala aktiviteter i Palestina, i exil och diaspora och över hela världen. Dessa handlingar konfronterar de pågående israeliska brotten mot det palestinska folket, inklusive det sionistiska “annekterings”-projektet och den dödliga belägringen av Gaza, och syftar till att stärka internationell solidaritet med den palestinska kampen och med den palestinska fångrörelsen inuti de israeliska ockupationsfängelserna.

Vi uppmanar alla organisationer som stöder den palestinska kampen, i ockuperade Palestina och i hela världen, att hissa den palestinska flaggan och bilder på och ord från den revolutionära författaren Ghassan Kanafani i dessa marscher och arrangemang. Dessa dagar firar vi också de historiska symbolerna för det palestinska folkets kamp, inklusive den odödliga Handala och hans skapare, konstnären Naji al-Ali; poeten och kämpen Kamal Nasser; den palestinska författaren Samira Azzam; poeten Ali Fouda; den revolutionära intellektuelle Basil al-Araj; och alla de Palestinas martyrer och kämpar som gav sina liv, hjärtan, och sinnen för befrielse och återvändo och till försvar för det palestinska folkets frihet och värdighet.

Under motståndsdagarna kommer vi framhäva de palestinska fångarnas kamper, berätta fångrörelsens martyrers historier och fångarnas roll i all revolutionär kamp, belysa de palestinska fångarnas bidrag till litteratur, teori och politik och den intellektuella och kulturella produktionen från den palestinska fångrörelsen i de israeliska ockupationsfängelserna. Vi kommer att kämpa för frihet åt alla palestinska fångar och fångar för den palestinska saken, inklusive den libanesiska arabiska revolutionären Georges Ibrahim Abdallah, i franskt fängelse i 35 år.

På denna årsdag utsträcker Samidoun sina varmaste kamphälsningar till alla som startade och deltog i den Palestinska “Day of Rage” och dess aktiviteter den 1 juli och dagarna omkring i Palestina och internationellt, och vi tackar alla palestinska och progressiva medieinstitutioner som rapporterat om dessa aktioner som konfronterat det sionistiska “annekterings”- och koloniseringsprojektet som syftar till att plundra palestinskt land och palestinska resurser. Detta projekt understryker bara den israeliska statens expansionistiska, bosättarkoloniala och rasistiska natur och dess fortsatta kolonisering och stöld av palestinskt och arabiskt land i över 72 år, en central del av den imperialistiska angreppet på hela regionen.

Det måste inspirera oss till att mobilisera och organisera oss – som Kanafani så tydligt uttryckte – för att konfrontera imperialism, sionism och de reaktionära regimer som fortsätter att samarbeta med dessa förtryckande krafter, och för att kämpa för befrielse. Varje folkens seger i kampen mot dessa krafter är en seger för Palestina och för vår gemensamma seger.

Heder åt martyrerna, frihet åt fångarna och återvändo för flyktingarna. Seger, återvändo och befrielse kommer att komma till det kämpande palestinska folket!

8 juli 2020

Samidoun-nätverket i det ockuperade Palestina och i diasporan har utfärdat följande upprop, ursprungligen på arabiska. Som del av ett internationellt nätverk ställer vi oss till fullo bakom uppropet och manar alla Palestinavänner att agera den 1 juli till stöd för mobiliseringen som äger rum i Ramallah, ockuperade Palestina, i konfrontation med Israels uttalade plan att annektera stora delar av den ockuperade palestinska Västbanken.

Vi vet att många palestinier i exil och många som står i solidaritet med Palestina är, likt Samidouns medlemmar, involverade i upproren och massmobiliseringarna på gator och torg i konfrontation med antisvart rasism och kräver polisens och andra förtryckarstrukturers avfiniansiering och nedmontering. Att konfrontera Israels annekteringsplaner – till fullo uppbackade av USA-imperialismen och inspirerade av sionistisk rasism – är också en del av det globala motståndet mot rasism, kolonialism och imperialism. Israels förbrytelser stöttas av $3,8 miljoner (motsvarande nästan 35 miljoner kronor) i militärt bistånd från USA varje år, så väl som obegränsat med diplomatiskt, politiskt och ”säkerhetsrelaterat” stöd från Kanada, EU, Storbritannien, Australien och andra imperialistiska makter.

Anslut dig till oss 1 juli för att stå med det palestinska folket mot israelisk annektering för rättvisa, återvändo och befrielse i Palestina. Om du organiserar ett arrangemang eller en aktion av något slag, låt oss veta – mejla oss på samidoungbg@gmail.com eller skriv till oss på Facebook, så sprider vi det!

Läs ursprungsuppropet (på engelska) här:

Ett upprop det till det kämpande palestinska folket i hela det ockuperade Palestina och till vårt folks massor som kämpar i exil och diaspora…

Ett upprop till palestinier, araber och världens folk…

Israel, det sionistiska projektet som får fullt stöd av USA och regionens reaktionära krafter, fortsätter på sin inslagna stig av försök att utradera den palestinska frågan och palestinska rättigheter. Den riktar in sig på att påföra sin rasistiska kolonialregim genom väpnat våld, genom repressiva system, fängelsen och förvarscenter, och genom spridningen av systematisk förstörelse med det palestinska folket som måltavla. Israel förvägrar inte bara det palestinska folkets nationella rättigheter, det kränker även folkets och landets allra mest grundläggande och naturliga rättigheter.

Vårt kämpade palestinska folk, tillsammans med den arabiska nationen, regionens alla folk, och de progressiva krafterna och befrielserörelserna världen över, är medvetna om den rasistiska, sionistiska koloniala entitetens och dess expansionistiska karaktärs och måls sanna ansikte, nu mer än någonsin. De ser också med full klarhet hur ockupationen fortsätter att införliva sina pågående förbrytelser och dagliga angrepp mot det palestinska folket. Dess förbrytelser och kränkningar upphör inte för en enda timma, med mord, belägring, massgripanden, hemdemoleringar och beslagtagandet av land genom annektering och tvångsförflyttningsprojekt. Dessa dagliga förbrytelser som begås av ockupationsstyrkor äger rum fullt synliga inför hela världen, utan ansvarsutkrävande, någon meningsfull reaktion eller ens en minimal internationell rättslig respons.

Denna den sionistiska statens och Trump-adminstrationens som står med Netanyahu och Gantz politik är den naturliga fortsättningen på den pågående historien av varje israelisk regering och ledarskap sedan innan den sionistiska statens grundande på vårt palestinska hemland 1948 fram till dagens datum. Denna högerallians och de djupt, fundamentalt rasistiska strukturen som håller upp det är övertygade om att de kan påtvinga sin vilja med våld på det palestinska folket på grund av tillståndet av upplösning, svaghet och desorganisering på den interna palestinska och arabiska fronterna. De siktar in sig på det palestinska folkets hem och själva existens ostraffat, från att demolera våra hem i Naqab, Qalansuwa, Jerusalem och över hela Västbanken, till att fortsätta den förödande belägringen på vårt folk som kämpar i Gazaremsan, till att förvägra vår rätt till återvändo och självbestämmande i hela landet Palestina.

Idag förbereder sig den sionistiska högeralliansen på att plundra allt land i det ockuperade Västbanken och att skapa ett system av ghetton, kantoner, åtstrypningar och utarmning, det den kallar ”fakta på marken” som har som måltavla, framförallt, de palestinska folkliga klassernas rättigheter och intressen i hela det ockuperade Palestina.

Å andra sidan verkar också alla dessa israeliska taktiker till att accelerera den genljudande undergången för alla kapitulations- och bedrägeriprojekt, vägen av förhandlingar som inleddes med Madridkonferensen 1991 och de katastrofala och ödesdigra Oslo-processen som förintade det palestinska folkets institutioner och organisationer. Denna våg drog in den palestinska nationella rörelsen i ett tillstånd av nederlag, intern konflikt och upplösning, beslagtog den palestinska befrielseorganisationen PLO:s roll och tömde den på dess folkliga och demokratiska roll.

Idag blickar världens folk, vänner såväl som fiender, mot det palestinska svaret, inte bara på denna senaste sionistiska förbrytelse utan på hela detta stadium av förintelse. Deras ögon är vända mot den kritiska betydelsen av ett folkligt palestinskt och arabiskt svar på annekteringsprojektet och påtvingandet av de så kallade ”israeliska lagarna och suväreniteten över Judeen och Samarien”.

Till följd av detta kallar vi på alla nationella och islamiska styrkor, folkliga organisationer i Palestina och i exil och diaspora, så väl som våra fackföreningar, kvinnoorganisationer och studentrörelse till att delta brett i och leda den folkliga marsch som kommer börja 1 juli 2020 i staden Ramallah, då vi kommer marschera på stigen mot ett enat palestinskt folk och en enad palestinsk kamp, och då vi står för vårt folks rättigheter och värdighet – alltid och enbart, det palestinska folkets rättigheter och värdighet.

Vi manar det palestinska folket i hela det ockuperade Palestina, överallt i exil och diaspora, och alla de som står för rättvisa i Palestina – alla nationella krafter, ungdomsgrupper, civilsamhällesinstitutioner och folkrörelser – att organisera direkta aktioner och folkliga mobiliseringar i flyktinglägren, i städer och byar och att formulera planer för gemensam handling och massorganisering. Tillsammans kan vi mobilisera kraften hos det palestinska folket, de arabiska folken och den internationella rörelsen för rättvisa för att konfrontera ockupationsmaktens och dess kollaboratörers planer. Tiden har kommit för kvalitativt nytt steg för att försvara det palestinska folket och återuppbygga den nationella befrielserörelsens fundament.

Vårt palestinska folk överallt och den nationella befrielserörelsen marscherar på vägen mot befrielse och återvändo.

Med lojalitet till martyrerna och de kämpande fångarnas rörelse, den palestinska kampens ledarskap.

Ner med ockupationen! Annekteringen, kolonisering och bosättarprojektet kommer att besegras. Segern är med det palestinska folket och den palestinska saken!

Detta inlägg är en översättning av en uppmaning från kampanjen Pour la Libération de Georges Abdallah. Du kan läsa originalet här.

15 JUNI 2020 TILL 22 JUNI 2020: INTERNATIONELL AKTIONSVECKA FÖR ATT KRÄVA FRIGIVNINGEN AV GEORGES ABDALLAH, AHMAD SA’ADAT OCH ALLA REVOLUTIONÄRA FÅNGAR!

Den 19 juni är den internationella dagen för revolutionära fångar. Detta datum är en viktig milstolpe i kampen som förs varje år av enhetskampanjen för att kräva frigivningen av Georges Abdallah, arabisk kommunistisk kämpe för den nationella befrielsekampen i Palestina som har suttit fängslad i franska statens fängelser i 36 år trots att han har haft rätt att friges sedan 1999.

Georges Abdallah är en revolutionär fånge som inte ångrar kampen han alltid har fört tillsammans med det palestinska motståndet, mot imperialism, kapitalism, sionism, kolonialism, de arabiska reaktionära staterna och alla former av förtryck. Denna kamp, som han fortsätter föra på daglig basis, för rättvisa, frihet och förtryckta folks befrielse, är till fullo inpräntad i grogrunden för aktuella kamper. Det är kampen för de rättmätiga och legitima revolterna hos de som motsätter sig den kapitalistiska offensiven och dess plundringskrig. Det är kampen för alla som möter statens repressiva våld när den slår ner på dem i ett försök att tysta dem. Det är kampen för alla som förkastar all reformism och kompromiss med detta system och till fullo åtar sig denna kamp mellan klasser sida vid sida med massorna och folket. Denna livslånga kamp är vår!

Under de senaste månaderna har många röster och krafter, trots det särskilda sammanhang som är pandemin och den påtvingade isoleringen, återigen besvarat vår kamrats uppmaning att “låta tusen solidaritetsinitiativ blomma”. Många är nu rösterna och krafterna som är beslutna att låta den franska imperialismens representanter förstå att “hans fängslande börjar verkligen väga tyngre än de naturliga riskerna med hans frigivning”. Det är många som nu mobiliserar lokalt, nationellt, och internationellt för att garantera hans frigivning genom att etablera en maktbalans med hjälp av militanta aktioner överallt och på alla fronter.

Det är i detta avseende vi uppmanar alla som, liksom vi, känner igen sig själva i Georges Abdallahs kamp och tror på dess aktualitet och angelägenhet att agera, med en mångfald av uttryck, under den internationella aktionsvecka som kommer att äga rum från 15 juni till 22 juni 2020, för att kräva frigivningen av Georges Abdallah.

Aktionsveckan kommer också vara en möjlighet att mobilisera för frigivningen av Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för Folkfronten, kämpe för Palestinas befrielse, ledare för den palestinska befrielsekampen och symbol för den internationella revolutionära rörelsen, arresterad för 18 år sedan av Palestinska myndigheten inom ramarna för “säkerhetssamarbetet” med den sionistiska ockupanten och fängslad sedan 2006 i den sionistiska entitetens fängelser.

Hans kamp och kampen som alla palestinska fångar för är också Georges Abdallahs kamp – en orubbligt hängiven kamp för de förtryckta folken i Palestina, Libanon och hela världens rättmätiga fråga. Denna kamp vid de kämpande folkens sida är också kampen som förs av alla revolutionära fångar i världen: som förs av alla de från Indien, Peru, Filippinerna, Turkiet, Italien, Spanien, Baskien och annorstädes – förtrupper för den revolutionära kampen, som kämpat för en bättre värld – som nu häktats och som vi också måste hedra och försvara, i synnerhet denna 19 juni 2020 men också under den internationella aktionsveckan. Det är tillsammans och bara tillsammans i en mångfald av uttryck som vi kommer segra! Omedelbar frihet för Georges Abdallah! Omedelbar frihet för Ahmad Sa’adat! Frihet för alla revolutionära fångar!

Den 15-22 maj 2020 manar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network alla organisationer, aktivister och rörelser till att ansluta sig till en gemensam palestinsk kampvecka.

Under dessa dagar minns vi Nakba, stölden av palestinskt land och det palestinska folkets fördrivning. Samtidigt firar, bekräftar och åtar vi oss att fortsätta över 72 år av palestinskt motstånd för befrielse och återvändo.

I årtionden har det palestinska folkets rörelser högtidlighållit 15 maj och den därpå följande veckan som en vecka för solidaritet, motstånd och kamp, en bekräftelse av en revolution som kommer att fortsätta till seger. Denna vecka markerar den palestinska, arabiska och internationella kampen för rättvisa och befrielse, en kamp som har pågått i 72 år och fortsätter dag för dag.

Anslut er till en vecka av virtuella och fysiska aktioner för att stå med det palestinska folket genom 72 år av kamp i konfrontation med sionism, imperialism och reaktion och för befrielse för Palestina, från floden till havet!

Klicka här för att stötta aktionsveckan eller för att tipsa om aktiviteter.

Vi vet att det sionistiska projektet för etnisk rensning inte började 15 maj 1948 – det var i stora drag slutfört vid det läget i 78% av det historiska Palestina sedan dess inledning föregående december. Vad mer är att det byggde på årtionden av militär eskalering och europeisk kolonisering i Palestina och genom regionen i övrigt, särskilt i det brittiska koloniala mandatet och dess Balfour-deklaration. Denna kampvecka kräver en konfrontation med sionismens rasistiska härskarideologi på vilken den koloniala regimen i Palestina bygger.

Det finns över sju miljoner palestinska flyktingar och över 13 miljoner palestinier i exil och diaspora. Förverkligandet av rätten till återvändo till Palestina är en kollektiv och individuell rättighet som utgör en kärna i Palestinas befrielse. På senare år har försöken att röja rätten till återvändo ur vägen intensifierats med en kulmen i den så kallade “århundradets affär”. Denna aktionsvecka lovar att intensifiera kampen överallt för rätten att återvända till Palestina.

Denna kamp för återvändo och befrielse har betytt att palestinier har varit på frontlinjen i kampen mot imperialismen i över 72 år, kämpandes sida vid sida med kamrater i Irland, Filippinerna, Turkiet, Sydafrika, urfolken på amerikanska kontinenten och annorstädes. Denna palestinska kampvecka är även en kamp mot imperialismen, särskilt i och med att USA försöker påtvinga sin “århundradets affär” och undanröja den palestinska kampen. Imperialistiska makter använder “antiterrorlagar” och repressiva åtgärder för att förtrycka kampen för Palestina även innanför sina egna gränser, från Georges Abdallahs fängsling i Frankrike till “the Holy Land Five” i USA, till förföljelsen av palestinska aktivister som Khaled Barakat i Tyskland med politiska förbud.

Varje seger som åstadkoms av folkens kamper världen över är en seger för Palestina, och varje angrepp på dessa rörelser – som försöken att anstifta en kupp i Venezuela eller påföra en blockad mot Kuba – är också ett angrepp på det palestinska folket. Belägringen av Gaza är inte endast en israelisk belägring utan även en US-amerikansk och europeisk belägring till vilken arabiska reaktionära regimer är medskyldiga. Under denna aktionsvecka kämpar vi för att bryta belägringen av Gaza, få ett slut på imperialistiska sanktioner och bekämpa alla former av repression.

Självklart är Israel inte den enda rasistiska bosättarkolonin som bygger på fördrivande av urfolk och plundringen av deras resurser; den sionistiska politiken stöttas från USA, Kanada och andra håll. Vi står med alla förtryckta folk och urfolksrörelser som försvarar sitt land från bosättarkolonialismens härjningar.

Precis som den palestinska kampen är en internationell kamp, är den på samma sätt djupt sammanlänkad med kampen mot imperialismen tvärs över arabvärlden och regionen mer allmänt. Arabiska reaktionära regimer som de i Saudiarabien och Egypten arbetar hand i hand med Israel och USA för att normalisera ockupationen av Palestina, belägra det palestinska folket och ödelägga en självständig framtid för regionens alla folk – och detta speglas i deras angrepp på den palestinska rörelsen. Vi står med de arabiska folken och alla regionens folk som fortsätter att motsätta.

Palestinska myndigheten fortsätter att ingå i “säkerhetsamordning” med den israeliska ockupationsmakten på regelbunden basis i ett angrepp mot det palestinska motståndet. Denna aktionsvecka står ovillkorligt med det palestinska folkets rätt till motstånd mot ockupation och förtryck och mot alla former av normalisering och medverkan i Palestinas likvidering.

Samtidigt som vi bekämpar dessa försök att normalisera kolonialism så syftar denna palestinska kampvecka till att intensifiera bojkotten av Israel och medskyldiga företag som profiterar på förtrycket, plundringen och den etniska rensningen av Palestina. Bojkottrörelsen och BDS har fått utstå en eskalerad repression för att den utgör en materiell utmaning mot Israel och dess företagarpartners. Under denna aktionsvecka kommer vi att utöka rörelsen för att isolera och bojkotta Israel.

Palestinska ungdomar och studenter kämpar tillbaka mot fängslanden och för en framtid med ett befriat Palestina. I motstånd mot förtryck och fängslanden i och utanför Palestina fortsätter de kämpa – generation efter generation till fullständig befrielse.

Palestinska kvinnor har stått på kampens frontlinjer i över 72 år, i landets försvar, i utbildandet av generation av kämpar och i fullt deltagande i den palestinska kampens ledarskap i politiska organisationer och väpnad och folklig kamp. 

Från inuti fängelserna står palestinska fångar på frontlinjerna i konfrontationen för deras lands och folks befrielse. Fängslandet av palestinier har alltid varit ett verktyg för det koloniala projektet i Palestina, med avsikt att upprätthålla ockupation, apartheid och förtryck och kriminalisera palestiniers existens och motstånd. Från undantagstillståndet som 1948 ålades de palestinier som stannade kvar i de 78 % av det historiska Palestina som som ockuperades då, till fängslandet av 5 000 palestinska politiska ledare, journalister och frihetskämpar idag, har fängslandet av palestinier och deras ledare alltid varit en väsentlig del av Nakba – och de palestinska fångarna bakom galler fortsätter att stå i centrum för motståndet.

Vi hälsar kampen som förs av Palestinas arbetare och bönder, som kämpar för att försvara sitt land och motstå exploatering och förtryck i alla dess former. Fackliga organisatörer låses in i fängelser och fiskare i Gaza görs till mål för israeliska skottlossningar och angrepp. Palestinas folkliga klasser har alltid varit revolutionens ledare och de som har drivit den nationella befrielserörelsen framåt: bönderna, arbetarna, flyktingarna i lägren.

Anslut dig till aktionsveckan för att uppmärksamma det palestinska folkets röster och kamper, i och utanför Palestina, från Haifa, Nazareth och Safad till Gaza, Ramallah och Nablus, från Kairo, Amman och Beirut till Berlin, Bryssel, Santiago och New York.

Minns Nakba: Länge leve motståndet. Seger för Palestina!