Måndagen 1 juli greps Hadeel Shatara, palestinsk utbildare och administratör för forskarutbildningen vid Birzeits universitet, av ockupationsstyrkor när hon återvände till Palestina från Jordanien vid Karameh-gränsövergången. Hon hålls för närvarande isolerad under förhör och hennes familj och advokat har inte informerats om var hon befinner sig. Vi höjer våra röster för att säga: Frihet åt Hadeel Shatara och alla palestinska fångar nu! 

Gripandet av Hadeel Shatara är en del av den sionistiska ockupationsregimens systematiska angrepp på palestinsk utbildning. Hon ansluter till sex kvinnliga studenter vid Birzeit universitet – Yara Abu Hashish, Layan Kayed, Shahd Owaida, Mona Abu Hussein och Wafa Nimr – och hundratals manliga palestinska studenter som ockupationsmakten har gripit. Studenter, i synnerhet på Västbanken i det ockuperade Palestina, har utsatts för massgripanden, medan palestinska studentsektioner har stämplats som ”olagliga organisationer”.

I Gaza har vartenda universitet systematiskt förstörts av ockupationsstyrkorna som en del av deras folkmordsoffensiv mot alla aspekter av palestinskt liv och samhälle. Universitetsadministratörer har utsatts för mordförsök och kidnappats tillsammans med andra civila, särskilt vårdpersonal, och utsatts för extrema former av tortyr och övergrepp i ockupationsstyrkornas koncentrationsläger för palestinier från Gaza. 

Detta angrepp på Hadeel Shatara och palestinsk utbildning sker samtidigt som universitetsstudenter över hela världen reser sig i en global studentintifada för att konfrontera folkmordet och göra motstånd mot sionismen och imperialismen. Runt om i världen, och särskilt i Förenta staterna – den imperialistiska kärnans hjärta och folkmordets medsponsor, leverantör av bomber och vapen för miljarder dollar till den sionistiska regimen – har studenter drabbat samman med och gripits av polisen i ett försök att kuva denna växande internationella rörelse med Palestinas befrielse i centrum.

Vi uppmanar alla att kräva frihet åt Hadeel Shatara och alla palestinska studenter och lärare – och alla de över 10 000 palestinska fångar som hålls i sionistiska fängelser – och att inkludera fångarnas frigörelse i alla kampanjer för palestinsk befrielse och ett slut på folkmordet. Vi betonar vidare att det är ytterst angeläget med en fullständig akademisk bojkott av alla sionistiska institutioner, fullt delaktiga i det totala angreppet på palestinsk utbildning och 76 års folkmord på det palestinska folket som helhet. 

Frihet åt Hadeel Shatara och alla palestinska fångar! 

Försvara palestiniernas rätt till utbildning! 

Från floden till havet, Palestina kommer att befrias!

Detta är en översättning av ett uttalande från det internationella Samidoun-nätverket, ursprungligen publicerat på engelska.

Den sionistiska ockupationen angriper rutinmässigt den palestinska studentrörelsen. Det finns hundratals palestinska studenter som sitter inlåsta bakom ockupationens galler, däribland över 60 enbart från Bir Zeit-universitetet. Som framgår av solidaritetsuttalandet #FreePalestinianStudents, som stöds av hundratals internationella organisationer, ”kriminaliseras arbetet med att organisera studenter, från att hålla bokmässor till att organisera evenemang och delta i studentval, av den israeliska ockupationen. Ännu fler studenter fängslas för att de deltar i demonstrationer eller publicerar inlägg på sina sociala medier.

Palestinska studenter har gripits av israeliska ockupationsstyrkor och förts bort för att de deltagit i studentrörelsen i sina hem, på sina arbetsplatser och på sina campus … I åtalspunkterna hänvisas ofta till dessa standardaktiviteter i campuslivet, som allmänt tolkas som en barometer för den bredare palestinska politiska opinionen.

Att rikta in sig på palestinska studenter är ett angrepp på den palestinska framtiden. Det är ett systematiskt försök att undergräva unga palestiniers förmåga att organisera sig med varandra för en befriad framtid för sitt folk: En framtid fri från kolonisering, apartheid och ockupation.”

Layan Kayed, student vid Bir Zeit-universitet, har till exempel hållits fängslad av israeliska ockupationsstyrkor sedan den 7 juni 2023 och har hela tiden nekats tillgång till sin advokat; den 26 juni dömdes hon till ytterligare åtta dagar i förhör.

Häktning och fängslande av palestinska studenter, och i synnerhet palestinska studentorganisatörer, är dock inte begränsat till ockupationsmakten. Den palestinska myndigheten har inlett en serie arresteringar av studentaktivister, särskilt studenter som tillhör det islamiska blocket vid universiteten Bir Zeit och An-Najah, där deras studentblock nyligen vann avgörande segrar i de årliga campusvalen med en stark motståndsvänlig plattform.

Dessa arresteringar är inte bara ett fall där den palestinska myndigheten fängslar politiska rivaler, eller anhängare av Hamas snarare än Fatah. Dessa attacker är en del av den palestinska myndighetens ”säkerhetssamordning” med den israeliska ockupationen – en viktig orsak till att den palestinska myndigheten bildades och existerar enligt Osloavtalet och dess följdavtal. Vid två möten nyligen, i Aqaba och Sharm el-Sheikh, träffade den palestinska myndighetens säkerhetsrepresentanter israeliska, amerikanska, jordanska och egyptiska tjänstemän – och detta säkerhetsmandat har följts av en rad arresteringar riktade mot den palestinska ungdoms- och studentrörelsen på hela Västbanken.

Abdul-Majeed Hassan, den nyvalde ordföranden för Bir Zeit University Student Council, fördes bort från campus den 18 juni i en våldsam attack. En annan medlem av studentrådet, Yahya Farah Qasem, sitter också fängslad i den palestinska myndighetens fängelser, medan Omar al-Kiswani, den tidigare ordföranden för Bir Zeits studentråd (som under sin mandatperiod kidnappades av ockupationsstyrkor från campus mitt på ljusa dagen) fortfarande sitter fängslad i den palestinska myndigheten, trots att domstolarna har beslutat att han ska friges. Hassan, Qasem och Kiswani överfördes måndagen den 26 juni till PA:s ökända Jericho-fängelse.

Abdulrahman Al-Jaraf

Den 27 juni gjorde palestinska styrkor en razzia hemma hos Abdulrahman al-Jaraf, läkarstudent och medlem av det islamiska blocket vid An-Najah-universitetet. Han var inte hemma under räden och greps därför inte. Mindre än en timme senare invaderade israeliska ockupationsstyrkor flyktinglägret Balata och gjorde en räd mot al-Jarafs hem och grep Abdulrahmans bror, Hamza.

Studenter från An-Najah som gripits av PA.

Detta skedde bara några timmar efter det att PA den 26 juni hade fört bort ytterligare fem studenter från det islamiska blocket från An-Najah-universitetet, Ameed Hijazi, Amir Shalhoub, Nasreddin Shtayyeh, Mohammed al-Khayyat och Anas al-Shunnar. De greps av PA-styrkor när de välkomnade frigivningen av Mohammed Salameh, som frigavs från ockupationsfängelser efter ett år av administrativt frihetsberövande. Ayman Darwish, ekonomistudent vid An-Najah, har också hållits fängslad i 10 dagar av PA:s säkerhetsstyrkor. En annan palestinsk student, Rafiq Qubbaj, som studerar vid Al-Quds universitet i Abu Dis, har också fängslats för sitt arbete i studentrörelsen sedan den 24 juni.

Bir Zeit-universitetets campus stängdes av studentrörelsen från den 23 juni till den 26 juni i ett enat förkastande av PA:s attacker, som är en del av ockupationens pågående attacker, inklusive en pågående sju dagar lång hungerstrejk i protest av flera studenter. Onsdagen den 28 juni höll en grupp studenter Eid al-Adha-böner på universitetsområdet som en del av sin pågående sittstrejk för att kräva frigivning av PA-fångar.

Naturligtvis är PA:s politiska fångar inte begränsade till studentaktivister; säkerhetstjänsten används för att attackera motståndsrörelsen överlag. Musaab Shtayyeh, den palestinska motståndskämpen från Nablus, har fängslats av den palestinska myndigheten i över 280 dagar. Dessa attacker mot palestinska studenter kommer också samtidigt som det är två år sedan antikorruptionskämpen och martyren Nizar Banat mördades av den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor – för vilket rättvisa fortfarande fördröjs och förnekas institutionellt – och påminner om de många palestinska kämpar och motståndskämpar som fängslats av den palestinska myndigheten under decennierna med Oslo som en del av ”säkerhetssamordningen”, dvs. som en agent för ockupationen.

Från Ahmad Sa’adat och hans kamrater (fängslade i fyra år av PA under brittisk, kanadensisk och amerikansk bevakning), till Basil al-Araj, till Nizar Banat, till Musaab Shtayyeh, Abdul-Majeed Hassan och hans studentkamrater, används PA-fängslande på ockupationens vägnar för att komma åt det palestinska motståndet, i dess form av väpnad kamp och i dess bredare folkliga vagga av stöd.

Den palestinska myndighetens internering är rutinmässigt en del av en ”svängdörr” med ockupationsfängelser, där nyligen frigivna fångar kallas till förhör hos den palestinska myndigheten och interneras, och fångar som frigivits av den palestinska myndigheten grips dagar senare av sionistiska ockupationsstyrkor.

Den palestinska myndighetens brott är inte bara oberoende ”kränkningar av de mänskliga rättigheterna”. De utförs som en del av Oslo-ramverket som skapade den palestinska myndigheten som en underleverantör till ockupationen, och de nuvarande nya säkerhetskraven för Aqaba och Sharm el-Sheikh för att attackera det växande motståndet på Västbanken och i hela Palestina från floden till havet. Dessa arresteringar är Israels, Förenta staternas, Kanadas, Europeiska unionens och alla andra parters ansvar när det gäller att skapa, upprätthålla och stödja ramen för ”säkerhetssamordning”, som endast gynnar ockupanten och kolonisatören på bekostnad av det palestinska folket.

Som vi noterade efter mordet på martyren Nizar Banat: Nu är det dags att vidta åtgärder för att konfrontera den palestinska myndigheten och alla dem som är ansvariga för att påtvinga det palestinska folket den på bekostnad av den palestinska kampen för återvändande och frigörelse. Den palestinska myndigheten och dess finansiärer och utbildare måste hållas ansvariga för sitt pågående förräderi mot det palestinska folket och sitt samarbete med ockupationsregimen och den sionistiska kolonialismen. Oslo-projektet stöds av sionismen, imperialismen och reaktionära regimer – och det måste och kommer att falla på vägen mot Palestinas befrielse, från floden till havet.

Frihet åt alla palestinska fångar i sionistiska, PA:s, reaktionära och imperialistiska regimers fängelser! Frihet för Palestina, från floden till havet!