Frihet åt Khalida Jarrar: Den palestinska feministen och vänsteraktivistens order om administrativt förvar förlängs

Måndag 24 juni 2024 beordrades den palestinska fången, frihetskämpen, vänsteraktivisten, feministen och forskaren Khalida Jarrar till ytterligare 6 månader bakom sionistiska galler utan åtal eller rättegång under ”administrativt förvar” – en dag innan hennes tidigare häktningsorder skulle löpa ut.

För närvarande hålls drygt 3 500 palestinier i administrativt förvar, en del av de nästan 10 000 fångar som hålls av den sionistiska regimen. De flesta utsätts för extrem tortyr, misshandel och svält – och  fortsätter ändå sitt motstånd och att leda arbetet för Palestinas befrielse.

Jarrar greps från sitt hem på morgonen 26 december 2023 som en del av sionistiska styrkors massgripanden på Västbanken i det ockuperade Palestina under det pågående folkmordet i Gaza.

Hon är för närvarande forskare vid Muwatin Institute vid Birzeit University. Hon skulle ha medverkat i ett panelsamtal 27 december sammankallat av Jadaliyya om gripanden under folkmordet, men greps från sitt hem bara en dag tidigare.

Jarrar, en historisk vänsterledare genom Folkfronten för Palestinas befrielse, har gripits vid flera tillfällen av ockupationsregimen, bland annat 2015, då hennes administrativa förvar utan åtal eller rättegång ledde till globala protester innan hon senare ställdes inför ockupationens militärdomstolar. Hon har under hela sitt liv arbetat för politiska fångars frihet och är särskilt utsatt för angrepp på grund av sina uttalanden och sitt arbete för de palestinska fångarna.

2019 greps hon återigen av ockupationsregimen. Under tiden hon satt fängslad gick hennes dotter Suha tragiskt bort. Hon förvägrades rätten att se Suha och att närvara vid Suhas begravning innan hon släpptes fri igen 2021. Under båda sina fängelsevistelser etablerade hon oberoende utbildningsprogram för att ge de fängslade minderåriga flickorna den gymnasieutbildning de förvägrats samt de vuxna kvinnliga fångarna deras rättigheter enligt internationell rätt.

Hon diskuterar sin fängelsevistelse i boken Our Vision for Liberation av Ramzy Baroud och Ilan Pappe; hennes bidrag har publicerats på Palestine Chronicle.

Samtidigt som den sionistiska regimen bedriver ett fullskaligt folkmord på det palestinska folket i Gaza har de tagit tusentals fångar och utsätter dem för fruktansvärda förhållanden. Särskilt palestinier från Gaza har brutalt och rutinmässigt torterats och misshandlats av ockupationsstyrkorna – till exempel i koncentrationslägret Sde Teiman, där av frigivna civila palestinier har rapporterat om extrem tortyr och misshandel, inklusive tvångsamputationer, sexuella övergrepp, svält och andra allvarliga övergrepp. Detta är både en fortsättning på angreppet mot det palestinska folket och en mekanism för att blåsa upp antalet fångar i syfte att manipulera resultatet av en fångutväxling med det palestinska motståndet. Palestinier som Khalida Jarrar hålls som gisslan.

Frihet åt Khalida Jarrar och alla palestinier som sitter i sionistiska, imperialistiska och reaktionära fängelser!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar