Mejlkampanj: Låt de palestinska flyktingarna stanna!

Sedan den 8 januari 2020 sittstrejkar en grupp palestinier i Göteborg. De är alla flyktingar, flera av dem statslösa, och de har fått avslag på sin ansökan om förnyat uppehållstillstånd. På grund av sin status har de inte rätt till någon hjälp från stat och kommun, med till exempel boende, jobb eller sjukvård. Detta, som är ett nog så stort problem i vanliga fall, blir direkt livsfarligt under rådande pandemi. Därför är det viktigt att vi nu hjälps åt att kontakta regeringen och de politiska partierna och tillsammans kräver att de tar ansvar för situationen och låter de palestinska flyktingarna stanna!

Vi har skrivit ett mejl nedan som du kan använda direkt som det är eller inspireras av när du formulerar ett eget. Glöm inte att skriva under mejlet med ditt namn!

Ämne: Låt de palestinska flyktingarna stanna!

Kära politiker,

I dagsläget befinner det sig ett stort antal palestinska flyktingar i Sverige som har nekats och saknar uppehållstillstånd men som i praktiken inte heller kan utvisas, vare sig till ockuperade palestinska områden eller något annat land, trots Migrationsverkets motsatta omdöme. Detta tillstånd av rättsligt limbo får följden att de inte har tillgång till trygga jobb, trygga boenden och trygga skolgångar. Om inte denna situation redan var värd politiska åtgärder så kan det inte ha undgått den som läser detta att Sverige har nåtts av en smittsam och dödlig pandemi mot vilket det bästa försvaret är rena och rymliga bostäder att kunna isolera sig i vid behov och en stadig försörjning att kunna se till sina egna och sin omgivnings behov.

Det må ha varit annat än svensk politik som tvingat de palestinska flyktingarna på flykt och sedan gjort det omöjligt för dem att återvända hem, men om du väljer att agera kan svensk politik bidra till att de palestinska flyktingarna får en mer värdig tillvaro.

Vad du kan verka för:

  • Att statslöshet införs som grund för asyl.
  • Att flyktingstatus införs som grund för asyl.
  • Att människor med flyktingstatus, i statslöshet och utan uppehållstillstånd betecknas som en riskgrupp i arbetet mot pandemin och att deras tillgång till de därav nödvändiga resurserna (bostad, försörjning och vård) tryggas.

Med vänliga men bekymrade hälsningar
<Namn>

Kontakta någon av (eller alla) nedan:

Tack för ditt stöd! Dela gärna denna kampanj i sociala medier, och uppmana alla du känner att mejla och ringa. Tillsammans är vi starka!