Demonstration i Paris Kräver: Frihet åt Georges Abdallah

Georges Abdallah är en libanesisk kommunist som heroiskt ägnat hela sitt liv åt frihet för de arabiska massorna i stort och den Palestinska nationen i synnerhet. Sedan 36 år tillbaka sitter han i franskt fängelse för sin politiska gärning. 2012 godkände fransk domstol att släppa Abdallah, men med uppmaning från USA stoppades domen från att genomföras på politiskt håll. Läs mer om Georges Abdallah och hans kamp i vårt uttalande till Internationella Aktionsveckan 2020.

Den Enade Kampanjen för Georges Abdallahs Befrielse organiserade en protest i Paris, Frankrike, lördag den 27 mars med kravet på frihet åt Abdallah, som suttit fången i franskt fängelse under 36 års tid. Demonstrationen kom en vecka efter att Georges Abdallah fick besök från den libanesiska ambassadören till Frankrike, som denna gång medföljdes av den libanesiska justitieministern.

Vid tillfället välkomnade den Enade Kampanjen detta möte men fördömde samtidigt tystnaden från de franska myndigheterna, samt underströk att Frankrike fortsätter hålla denna arabiska kämpe för Palestina fängslad inför sin 70e födelsedag.

Många kollektiv och kampanjer som arbetar för Abdallahs frigörelse klargjorde att franska myndigheter omedelbart måste underteckna ordern om deportationen som krävs för hans frigivning och återvändo till Libanon. Trots att fransk domstol godkände att släppa Abdallah 2012, vägrade dåvarande inrikesminister Manuel Valls signera deportationsordern som krävs och säkerställde därmed att Georges Abdallah, Europas längst sittande politiska fånge, fortsatte vara fängslad.

Över 50 aktivister deltog i Parisdemonstrationen som anordnades av den Enade Kampanjen och samlades framför franska inrikesministeriet för att kräva Georges Abdallahs omedelbara frigivning. Gruppen samlades trots faktumet att flertalet demonstrationer i Paris för korrekta ändamål var schemalagda samma dag. I ett uttalande tackade Kampanjen de deltagande organisationerna som inkluderade ANC, CAPJPO-EuroPalestine, DIP, Partizan, Rete Comunisti, AFPS Paris Sud och Collectif ni Guerre ni État de Guerre.

Under protesten skrek demonstranterna slagord mot franska inrikesministern Gérald Darmanin: “Darmanin, vi kommer inte ge upp!” “Darmanin, Darmanin, du måste signera!” Ner med, ner med statlig vedergällning!” “Livstid i fängelse är barbari!” “37 år i fängelse är en livstid av kamp! Frihet åt Georges Abdallah!”

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar