Ledamot i Frankrikes nationella församling manar till upplösning av Collectif Palestine Vaincra

Följande text är en översättning av originalet på franska från Collectif Palestine Vaincra. Hela Samidoun-nätverket uttrycker sin mest kraftfulla och intensiva solidaritet och stöd till kamraterna i Collectif. Vi är övertygade om att detta illvilliga angrepp på palestinska rättigheter kommer att besegras:

Tisdagen 23 mars riktade Patrice Perrot, en ledamot i den franska nationella församlingen som representerar La République En Marche! (LREM), Emmanuel Macrons parti, en parlamentarisk fråga till Gérald Darmanin, fransk inrikesminister, med ett krav på att regeringen ska upplösa Collectif Palestine Vaincra.

Det fullständigt falska förtalsdokumentet grundar sig på terrorstämpeln som Israel har utfärdat mot Samidoun-nätverket, som Collectif är en medlemsorganisation i, för att motivera kravet på ett förbud mot vårt kollektiv. Kravet är ett rent klipp-och-klistra-arbete från ett pressmeddelande från den israeliska extremhögerorganisationen NGO Monitor som syftar till att förfölja palestinasolidaritetsrörelsen världen över.

Självfallet är detta krav helt grundlöst och vårt kollektivs aktiviteter är helt offentliga och har aldrig varit föremål för något förbud. Tillsammans med det internationella Samidoun-nätverket utför vi medvetandehöjande informations- och agitationskampanjer till stöd för den palestinska frågan, en antikolonial och antirasistisk fråga. De enda terroristerna här är staten Israel och dess anhängare. Dessutom har Internationella brottmålsdomstolen precis inlett en utredning mot Israel om krigsbrott under dess militärangrepp mot Gaza år 2014.

Kravet på vår upplösning kommer i ljuset av den ökade repressionen mot rörelsen till stöd för Palestinas folk, varav försöket att kriminalisera bojkotten av Israel är det mest anmärkningsvärda. Detta kommer trots Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom förra juni som fördömde Frankrike för att begränsat yttrandefrihet efter sina åtal och domar mot aktivister som har krävt en bojkott av Israel.

Dessutom försöker den proisraeliska lobbyn att jämställa antisionism med antisemitism i ett försök att neutralisera allt motstånd mot Israels apartheidpolitik. I detta sammanhang har Nice’ och Paris’ kommuner antagit den “nya antisemitismdefinitionen” som framförs av IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) och som innefattar flera exempel som utformats för att anse ifrågasättanden av staten Israel som en kolonial och rasistisk stat som antisemitiskt. Måndag 22 mars avvisades detta skandalösa försök att instrumentalisera den rättmätiga kampen mot antisemitism av Strasbourgs kommun under ledning av dess miljöparti.

Sedan dess grundande för 2 år sedan i Toulouse har Collectif Palestine Vaincra systematiskt utsatts för flertalet angrepp (skrämseltaktiker, hot, falska anklagelser, framförandet av rättsliga klagomål) kopplade till dess olika aktiviteter till stöd för Palestinas folk och deras legitima motstånd. Dessa angrepp äger rum på grunde av att den proisraeliska extremhögern inte accepterar framväxten av en antikolonial och antirasistisk röst till stöd för Palestinas folk och deras grundläggande rättigheter. Genom att kräva kollektivets upplösning demonstrerar Patrice Perrot och Israels anhängare ännu en gång att de är ivriga försvarare av Israels apartheid.

Men bortom Collectif Palestine Vaincra och organisationer som försvarar palestiniers rättigheter är de återkommande kraven om upplösningen av antirasistiska organisationer, muslimska föreningar, grupper och fack ett allvarligt hot mot alla människor som står för frihet, jämlikhet och rättvisa. Dessa olika angrepp är symptom av en reaktionär och rasistisk offensiv som måste inspirera oss till att intensifiera vår solidaritet med Palestinas folk och att bygga ett starkt, enat och konsekvent svar på dessa skrämseltaktiker och hot.

Att tysta antisionism är att angripa antirasism!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar