Samidoun: Vi låter oss inte tystas av Israels ”terrorstämpel”

Som svar på israeliske försvarsministern och krigsförbrytaren Benny Gantz förklaring av Samidoun som ”terrororganisation” styrker Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network att vi kommer att fortsätta organisera och mobilisera internationellt till försvar för palestinska rättigheter och befrielse. Detta är det senaste uttrycket för en smutskastningskampanj som avser att tysta internationellt stöd för det palestinska folket och särskilt de nästan 5000 palestinier som hålls fängslade av den israeliska ockupationen. Detta är ett angrepp på den palestinska fångrörelsen så väl som på rätten för palestinier i exil och diaspora att organisera sig. Vi står fast vid att vi inte kommer att tystas eller skrämmas av Israels smutskastningskampanjer.

De israeliska anklagelserna är till bredden fulla av falska, vilseledande och slarviga anklagelser, till att börja med anges ett felaktigt datum för Samidouns grundande (faktum är att vi fyller vårt 10:e år i år, 2021, som vem som helst lätt få reda på detta på vår hemsida). Palestinske skribenten Khaled Barakat har uttryckt sitt stöd för Samidouns arbete vid många tillfällen och vi är stolta över att ha fått dela hans texter och tankar. Men Israel totala nonchalans inför fakta dyker upp igen: Khaled Barakat är inte, och har aldrig varit, ledare eller ”huvudsamordnare” för Samidoun.

Vi är en gräsrotsorganisation utan avlönad heltidspersonal och samlar inte in medel till några organisationer förutom för att upprätthålla våra egna kampanjer. Vi har lokalgrupper i USA, Kanada, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, Brasilien, Grekland och ockuperade Palestina, och ett nätverk av medlemsorganisationer, inklusive Collectif Palestine Vaincra i Frankrike. Detta är ett uppenbart försökt att störa och underminera den växande mobiliseringen till stöd för Palestina världen över.

Vi genomför vårt arbete öppet, synligt och offentligt, som syns på vår hemsida, samidoun.net, och vi kräver stolt frihet åt palestinska politiska fångar som Ahmad Sa’adat, Khalida Jarrar och tusentals andra palestinier med olika politiska bakgrunder. Hela den israeliska kampanjen grundar sig på en fullständig nonchalans inför fakta och verkligheten.

Faktum är att de flesta uppradade punkterna verkar komma direkt från högerpropagandaorganisationen NGO Monitor, som har som mål att försvara Israel från internationellt ansvarsutkrävande för krigsbrott genom att smutskasta människorättsförsvarare i Palestina och runt världen. NGO Monitors ”grundlösa påståenden och faktamässig felaktigheter” är en långvarig komponent i deras försvar av Israels apartheid, utomrättsliga avrättningar, landstölder, godtyckliga gripanden, militärockupation, belägring och kolonialism.

Samidoun är en oberoende internationell, arabisk och palestinsk organisation som mobiliserar för frigivningen av nästan 5000 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser. Vi förespråkar bojkott av Israel och försvarar palestiniers rätt att göra motstånd mot ockupation, apartheid och förtryck och alla palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem och sitt land. Vi står upp för ett fritt Palestina, från floden till havet.

Av dessa skäl, och endast av dessa skäl, angrips Samidouns arbete av Israels försvarsministerium som är inblandat i dagliga krigsförbrytelser och människorättsbrott mot det ockuperade palestinska folket. Detta är ytterligare ett försök att använda repression och hot mot det palestinska folket och deras internationella allierade som en kampanjaktivitet för Benny Gantz’ parti i de israelisk valen. Det är också ett försök att avleda uppmärksamheten från de allvarliga bekymmer som hundratals sionistiska myndighetspersoner – inklusive Gantz själv – står inför, rädda för nästa steg i Internationella brottsmålsdomstolens (ICC) utredning efter dess senaste utlåtande 5 februari 2021, då den bekräftade att den har rätt att utreda krigsbrott i de palestinska ockuperade områdena.

Vidare är det ingen överraskning att detta offentliga uttalande kommer endast dagar efter att 300 internationella organisationer har slutit samman i en gemensam kampanj för frihet åt fängslade palestinska studenter.

Faktum är att detta inte ska betraktas som bara ett angrepp på endast Samidoun: Istället kommer den hand i hand med en rad av smutskastningskampanjer riktade mot palestinska människorättsförsvarare och de som står upp för palestinska rättigheter världen över – och palestinska fångar och själva det palestinska folket. Samma stämpel att har riktats mot ett antal internationella organisationer som bedriver offentlig aktivism för palestinska rättigheter och frihet. Detta angrepp är ett försök att isolera palestinska fångar, inte bara bakom lås och bom, utan från det stöd och den solidaritet de får internationellt. Det är vidare ett försök att tysta stödet till det palestinska folkets rättmätiga motstånd, med angrepp på motstånd mot imperialistiska krig, Oslo-processen och den pågående koloniseringen av Palestina.

Vi tillhör de många aktivister och organisationer som har attackerats av Israel – varav många har betalat ett mycket högre pris, inklusive de palestinier, araber och internationalister som har fängslats, torterats och lönnmördats av Israel. Som alltid är målet det samma: Försök att underminera det växande internationella stödet för det palestinska folket och dess rättmätiga sak.

Nästan varje organisation, rörelse och till och med enskild aktivist som står för palestinska frihet utsätts för den israeliska ockupationens och dess ledande krigsbrottslingars trakasserier, hot och försök att mobilisera statlig repression för att förtrycka en antikolonial, antirasistisk rörelse för rättvisa och befrielse. Vi är stolta över att stå med alla de som utstår den sortens smutskastningskampanjer och repressiva angrepp – genom att intensifiera vårt arbete och förenas i konfrontation med Israels apartheid, ockupation, krigsbrott och kolonisering och organisera oss för Palestinas befrielse.

Vi bjuder in aktivister och organisationer till att ansluta sig till Samidoun-nätverket och bygga det tillsammans med oss. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar