Frihet åt Amin Abu Rashed! Palestinsk politisk fånge i Nederländerna

Den 24 augusti närvarade Samidoun vid den presskonferens som inledde kampanjen Free Amin Abu Rashed i Nederländerna. Amin Abu Rashed är en palestinsk samhällsledare och aktivist som sedan den 22 juni sitter fängslad av de nederländska myndigheterna för sitt humanitära arbete till stöd för det palestinska folkets kamp för frigörelse och återvändande. I den här artikeln presenterar vi Amin och ger en översikt över hans fall.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network står i full solidaritet med Amin Abu Rashed och kräver att han omedelbart friges från nederländskt fängelse och att alla anklagelser läggs ned. Vi uppmanar alla palestinska och progressiva organisationer att stödja Amin och ansluta sig till kampanjen för hans frigivning. Kontakta kampanjen Free Amin Abu Rashed via https://www.facebook.com/Palestijnsegemeenschap.nl eller talespersonen via WhatsApp +31638496427.

Vem är Amin?

Amin Abu Rashed är en framstående och respekterad palestinsk samhällsledare och organisatör, född i Beirut 1967. Han var aktiv för den palestinska saken och förlorade sin högerarm under det libanesiska inbördeskriget. År 1992 flyttade han till Nederländerna och fick asyl. Amin har bott i Nederländerna sedan dess. Han är gift med Umm Ibrahim, med vilken han har två döttrar.

Under de senaste trettio åren har Amin blivit en av de mest aktiva personerna i den palestinska rörelsen i Nederländerna, genom olika samhällsorganisationer och stiftelser, såsom Palestijnse Gemeenschap in Nederland (”Palestinska gemenskapen i Nederländerna”) och het Palestijnse Huis (”Det palestinska huset”). Dessa organisationer organiserar och stärker palestinier i Nederländerna, organiserar politiska aktioner och demonstrationer för befrielsen av Palestina och stöder sitt folk i flyktingläger i Palestina och regionen genom humanitärt bistånd. Han har också en lång historia av arbete för att stödja internationell solidaritet med Palestina, särskilt genom Freedom Flotilla-projektet med segelbåtar till Gaza för att bryta belägringen.

Han är också ordförande för Palestinians in Europe Conference, som senast lockade tusentals personer till sin konferens i Malmö i maj 2023. Konferensen attackerades hårt av sionistiska krafter, som försökte tvinga politiker, inklusive de med en uttalad ståndpunkt till stöd för Palestina, att bojkotta konferensen eller att förhindra att konferensen ägde rum. Detta skedde vid sidan av den palestinska myndighetens angrepp på konferensen och arbetet med att organisera palestinier i Europa. Som en skarp reprimand till alla dessa propagandaförsök var konferensen en stor framgång när det gällde att mobilisera det palestinska samfundet kring ett budskap om ett tydligt engagemang för rätten att återvända på vägen mot Palestinas befrielse.

Som Samidoun har vi och kommer alltid att värna om vår relation till Amin Abu Rashed och de organisationer han är styrelseledamot i. Dessa organisationer spelar en viktig roll i den palestinska rörelsen, både i Nederländerna, i Palestina och i flera andra länder. Det är just detta arbete, samhällsorganisering, politiska aktioner och humanitärt bistånd, som den nederländska staten försöker underminera genom att arrestera Amin.

Den allmänna åklagaren har stämplat Amin som en ”sponsor av terrorism”, samtidigt som han organiserar sig för att hans folk och deras hemland skall återvända och befrias. Därför är detta inte bara ett angrepp på Amin, utan ett angrepp på den palestinska rörelsen i Nederländerna och internationellt. Det är dessutom ett angrepp på alla progressiva och revolutionära rörelser, särskilt de som tillhör diasporasamhällen, som hotas i sin rätt att stödja rörelser som går emot den nederländska statens intressen.

Vi bör notera att den allmänna åklagaren använde ”tidningsartiklar om en Hamas-insamlare i Europa” som skäl för att inleda sin utredning. Som ett resultat av detta tar sionistiska medier på sig ansvaret för sin roll i gripandet av honom. Sionistiska medier i Nederländerna, Israel och internationellt har i årtionden bedrivit en rasistisk och ableistisk förtalskampanj mot Amin. De har i över 20 år försökt kriminalisera honom och hans arbete för rättvisa, frihet och humanitärt stöd till Palestina. Det är särskilt oroande att den allmänna åklagaren åberopar ”medierapporter” som skäl för att gripa, anhålla och fängsla Amin Abu Rashed, särskilt som dessa förtalskampanjer rutinmässigt används av sionistiska organisationer för att angripa alla organisationer och aktivister som stöder Palestina och som de uppfattar som en betydande utmaning.

I Nederländerna har politiker från högerpartier och kristna fundamentalistpartier under årens lopp fört in denna sionistiska propaganda i parlamenten. Dessa attacker mot Amin eskalerade dramatiskt i maj tidigare i år, kring den europeiska palestinakonferens som hölls i Malmö, Sverige, för vilken han är ordförande, och som drog tusentals deltagare trots mot smutskastningskampanjen mot den.

Amin Abu Rashed sitter för närvarande häktad i fängelset i Sittard, tre timmars bilresa från sitt familjehem i närheten av Rotterdam. Det är viktigt att notera hans medicinska situation. Han är en äldre man med högt blodtryck och begränsad rörlighet eftersom han bara har sin vänstra arm. För två veckor sedan hade Amin ett allvarligt sår på foten, som fick nödvändig läkarvård först dagen före presskonferensen.

Hans advokater har begärt både att Amin skall flyttas närmare sitt familjehem och att han helt och hållet skall befrias från häktning. Det är oklart med vilken förevändning den nederländska staten har kunnat hålla honom häktad, vilket hindrar hans förmåga att aktivt delta i sitt eget försvar eller tala om sitt fall. Han bör kunna förbereda sitt rättsliga försvar i frihet, med fri tillgång till all information, sina advokater, sin familj, sina kollegor och vänner.

Som Samidoun Palestinian Political Prisoner Solidarity Network kräver vi att Amin Abu Rashed omedelbart friges och att alla anklagelser mot honom läggs ned. Amin är en respekterad samhällsledare och organisatör, som aktivt stöder sitt folk på sociala, politiska och humanitära sätt. Vi uppmanar alla palestinska organisationer och solidaritetsorganisationer att stå enade i försvaret av Amin och rätten att organisera sig för palestinsk frigörelse.

Amin Abu Rasheds första offentliga domstolsförhandling kommer att äga rum den 4 oktober 2023 i rättssalen i Rotterdam. Vi uppmanar alla palestinier och anhängare att delta i denna förhandling och visa sitt stöd för Amin och hans familj.

För uppdateringar, vänligen följ också:

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar