Omar Daraghmehs martyrskap i sionistiskt fängelse: Fångar under attack mitt under folkmordet i Gaza

Detta inlägg är en översättning av ett inlägg som ursprungligen publicerades på engelska på samidoun.net.

Måndagen den 23 oktober blev den palestinske politiske fången Sheikh Omar Hamza Daraghmeh, 58, martyr i den israeliska ockupationens fängelser, bara några timmar efter en videoförhandling i hans mål där han rapporterades vara vid god hälsa, utan några symptom på sjukdom eller obehag. Daraghmeh, från Tubas, var en av ledarna i Hamas, den palestinska islamiska motståndsrörelsen. Han greps tillsammans med sin son Hamza den 9 oktober, två av de över 1 000 palestinska fångar som förts bort av ockupationsmakten efter operationen Al-Aqsa-flodvågen den 7 oktober och mitt under det pågående folkmordet i Gaza. Palestinska organisationer över hela linjen har bekräftat att Daraghmeh var måltavla för ett mord utfört av ockupationen, och Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network ansluter sig till dem i fördömandet av detta senaste sionistiska brott mot fångarna som äger rum mot bakgrund av den folkmordsbombningskampanj som bedrivs mot det palestinska folket i Gaza.

Mordet på Omar Daraghmeh är en del av samma folkmordskrig som den pågående Nakban mot det palestinska folket. Det tar sikte på den palestinska fångrörelsen som helhet, att undergräva fångarnas enighet och ståndaktighet i kampen mot ockupationen. Det kommer specifikt efter att den palestinska motståndsrörelsen har tillfångatagit krigsfångar för att försöka få till stånd en fångutväxling för att befria de palestinska fångar som fängslats av ockupationen och dess imperialistiska allierade och uppbackare.

Över 1 000 palestinier har gripits i massarresteringskampanjer riktade mot palestinier på Västbanken, i Jerusalem och i det ockuperade Palestina ’48 sedan Al-Aqsa-flodvågen och mitt under det pågående folkmordet i Gaza. Detta kommer i utöver de nästan 4 000 palestinska arbetare från Gaza som arbetar med tillstånd och som har fängslats en masse i interneringsläger, vilket ökar det totala antalet palestinska fångar till över 10 300. Den massiva upptrappningen av arresteringar syftar inte bara till att undergräva organiseringen av motstånd, solidaritet och den växande kampen mot folkmordet i Gaza, utan också till att förhindra motståndet från att uppnå en fångutväxling för fängslade palestinska ledare, kämpar som avtjänar livstidsstraff och andra fångar som ockupationen vill undvika att utbyta mot frigivningen av sina krigsfångar.

Dessutom fortsätter striden inne i fängelserna, där flera palestinska fångar och deras familjer rapporterar om en intensiv belägring av fångarna. Familjebesök har förbjudits och el, vatten och mat har upprepade gånger skurits av för fångar i flera fängelser, med vatten begränsat till en timme per dag. Tv-apparater, radioapparater och andra former av tillgång till medier har skurits av från fångarna för att begränsa deras tillgång till kunskap om folkmordsattacken mot Gaza och om det palestinska motståndets handlingar. Dessutom har fängelsekliniker stängts och fångar nekats tillgång till medicinsk behandling, och många fångar har blivit svårt misshandlade och torterade när de förts till antingen domstolsförhandlingar eller virtuella domstolsförhandlingsrum under de senaste 18 dagarna. Det är i detta sammanhang som ockupationsmaktens fängelseförvaltning meddelade att Omar Daraghmeh hade meddelat att han inte mådde bra, förts till fängelsekliniken och ”dött”, utan förklaring.

Shejk Omar Daraghmehs martyrdöd var inte en olycka eller ett sammanträffande; det är en mordmetod avsedd att hota och terrorisera de palestinska fångarna, deras rörelse och deras ledarskap. Daraghmeh var en av 1 600 palestinska fångar som hölls i administrativt förvar, fängslade utan åtal eller rättegång. Han beordrades till internering nästan omedelbart efter gripandet. I dag är han den 238:e martyren i fångarnas rörelse, liv som tagits genom medicinsk försummelse, kolonialt fängslande, tortyr och regelrätta mord. Ockupationen fortsätter att fängsla kropparna av 11 martyrer från fångrörelsen tillsammans med hundratals Palestinakämpar vars kroppar hålls fångna.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network sörjer shejk Omar Daraghmeh och sänder sina kondoleanser till hans familj, hans medkämpar och det palestinska folket, inklusive hans fängslade son Hamza. Han är gift och far till fyra barn. Hans bror, Ashraf Daraghmeh, mördades av de israeliska ockupationsstyrkorna 2002.

Mordet på Omar Daraghmeh är en del av den omfattande aggressionen och folkmordet som riktar sig mot det palestinska folket som helhet. Vårt fokus på det kollektiva försvaret av Gaza och organiseringen för att få slut på bombningarna, bryta belägringen och krossa den dödliga alliansen mellan imperialistiska västmakter som USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien med den sionistiska regimen kommer inte att hindra vår rörelse från att försvara de palestinska fångarna och konfrontera de pågående brotten mot det palestinska folket överallt. Vi står bakom det palestinska folket, fångarnas rörelse, det arabiska folket och alla folk i världen som reser sig, mobiliserar och agerar för att få ett slut på folkmordet i Gaza och för att befria Palestina, från floden till havet.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar