En kampanj av mord och tortyr: Den palestinske fången Arafat Yasser Hamdans martyrdöd

Detta inlägg är en översättning av ett inlägg som ursprungligen publicerades på engelska på samidoun.net.

Tisdagen den 24 oktober, mindre än 24 timmar efter mordet på den palestinske fången Shejk Omar Daraghmeh, 58, blev den palestinske fången Arafat Yasser Hamdan, 25, gjord till martyr i Ofer-fängelset av de israeliska ockupationsstyrkorna, bara två dagar efter att han arresterats av ockupationsstyrkorna. Hamdan var en av över 1 000 palestinska politiska fångar som gripits av ockupationsmakten på Västbanken, i Jerusalem och i det ockuperade Palestina av 1948 efter att den palestinska motståndsrörelsen den 7 oktober inledde operationen Al-Aqsa-flodvågen och mitt under det pågående folkmordet mot det palestinska folket i Gaza. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network ansluter sig till den palestinska fångrörelsen och bekräftar att Arafat Yasser Hamdans martyrskap utgör en tydlig politik för lönnmord och mord genom tortyr riktad mot de palestinska fångarna som är en del av folkmordskriget mot det palestinska folket.

Liksom i fallet med Daraghmeh, som blev martyr i Megiddo-fängelset, hävdade ockupationsmaktens fängelseförvaltning att Hamdan, från Beit Sira nära Ramallah, plötsligt hade ”känt sig dålig och förts till fängelsekliniken”, där han dödförklarades. Den friske 25-åringen arresterades för bara två dagar sedan, vilket innebär att han sannolikt var i förhör när han blev martyr.

Det är anmärkningsvärt att mordet på Arafat Yasser Hamdan ägde rum i Ofer-fängelset, där den palestinska kommissionen för fångfrågor just i dag offentliggjorde en förteckning över de allvarliga förhållanden som de palestinska fångar som hålls där fortfarande lever under. För närvarande är cirka 6 300 palestinska politiska fångar fängslade, liksom cirka 4 000 palestinska arbetare från Gaza som har förts till sionistiska fångläger. Som Samidoun sade efter Daraghmehs martyrdöd: ”Den massiva upptrappningen av arresteringar syftar inte bara till att undergräva organiseringen av motstånd, solidaritet och den växande kampen mot folkmordet i Gaza, utan också till att förhindra motståndet från att uppnå en fångutväxling för fängslade palestinska ledare, kämpar som avtjänar livstidsstraff och andra fångar som ockupationen vill undvika att utbyta mot frigivningen av sina krigsfångar.”

Medan ockupationen fortsätter sitt folkmord på det palestinska folket i Gaza, som redan har kostat över 5 700 palestinska martyrer livet, genomför den samtidigt en kampanj som riktar sig mot fångarna, och som kan leda till mord genom tortyr. Alla palestinska fångar i Ofer utsätts för kollektiv bestraffning, inklusive konfiskering av alla elektriska apparater, inklusive värmeplattor, TV-apparater och radioapparater (vilket förvägrar dem tillgång till nyheter om angreppet och motståndet), elavbrott till sektionerna hela dagen, förvägrat tillträde till innergården, förstörelse av sportutrustning, avstängning av allt varmvatten, stängning av köket, ständiga rumsvisiteringar och räder, överbeläggning av fängelserummen och den fortsatta upptrappningen av administrativa förvar. Palestinska fångar vars straff har löpt ut beordras fängslade utan åtal eller rättegång i stället för att friges.

Arafat Yasser Hamdan har blivit den 239:e martyren i fångarnas rörelse, liv som tagits genom medicinsk försummelse, kolonialt fängslande, tortyr och regelrätta mord. Ockupationen fortsätter att fängsla kropparna av 12 martyrer från fångrörelsen (inklusive Daraghmeh) tillsammans med hundratals kämpar för Palestina vars kroppar hålls fängslade.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network sörjer Arafat Yasser Hamdan, den andra palestinska fången som mördats på mindre än en dag, eftersom fångar är måltavlor i det pågående folkmordet mot palestinier i Gaza och det palestinska folket som helhet. Vi uttrycker våra djupaste kondoleanser till hans familj, hans medkämpar, fångrörelsen och det palestinska folket som helhet.

Vårt fokus på det kollektiva försvaret av Gaza och organiseringen för att få slut på bombningarna, bryta belägringen och krossa den dödliga alliansen mellan imperialistiska västmakter som USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien med den sionistiska regimen kommer inte att hindra vår rörelse från att försvara de palestinska fångarna och konfrontera de pågående brotten mot det palestinska folket överallt. Vi står bakom det palestinska folket, fångarnas rörelse, det arabiska folket och alla folk i världen som reser sig, mobiliserar och agerar för att få ett slut på folkmordet i Gaza och för att befria Palestina, från floden till havet.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar