Bilal Kayed overgeplaats naar Ashkelon: “Ik ging niet in hongerstaking om te onderhandelen, maar voor vrijheid”

Torino-Bilal

In een ontmoeting met Farah Bayadsi van Addameer Gevangenen Ondersteuning en Mensenrechten Organisatie in de Ashkelon gevangenis op maandag 4 juli, benadrukte de hongerstakende Palestijnse gevangene Bilal Kayed zijn vastberadenheid om zijn hongerstaking voort te zetten tot zijn vrijheid, ondanks veelvuldige overplaatsing van gevangenis naar gevangenis, moeilijke omstandigheden van gevangenschap en ernstige gevolgen voor zijn gezondheid door zijn hongerstaking.

Op de 20ste dag van zijn hongerstaking weigert Kayed alle medische onderzoeken, vitamines en zout supplementen. Hij was van eenzame opsluiting in Ahli Kedar gevangenis overgeplaatst naar eenzame opsluiting in Ashkelon gevangenis op zondag, 3 juli 2016, waar hij aankwam om 18:00 uur. Eerder was hij overgeplaatst van Ramon gevangenis naar Ahli Kedar op 28 juni, zijn veertiende dag van hongerstaken. Zijn legale bezoek was uitgesteld door zijn overplaatsing van gevangenis naar gevangenis.

Kayed’s cel in Ashkelon gevangenis beslaat slechts 2 meter bij 1,5 meter, heeft geen ramen of andere ventilatie, en bevat een toilet en gebroken wastafel. De gevangenis administratie heeft zijn veelvuldige verzoek om een ventilator afgewezen. Toen hij in Ahli Kedar gevangen zat was zijn cel veelvuldig binnengevallen en onderhevig was aan naakte fouillering.

Na twintig dagen in hongerstaking is Kayed moe, zwak, duizelig en kan hij niet slapen; desondanks wordt hij door de gevangenis administratie verplicht om te staan voor inspecties.

Bayadsi merkte op dat Kayed hoge moed had en enorm dankbaar is voor de Palestijnse en internationale steun voor zijn hongerstaking, ondanks de troosteloze toestand van zijn eenzame opsluiting en verzwakkende gezondheid. Hij staakt tegen zijn administratieve detentie zonder aanklacht of proces; een veroordeling voor zes maanden werd aan hem opgelegd op 13 juni, de laatste dag van zijn 14,5 jaar durende gevangenisstraf in Israëlische gevangenissen.

Bayadsi gaf ook deatails over het aanbod van deportatie in ruil voor vrijheid dat afgewezen werd door Kayed: “Mr. Bilal Kayed is een deal aangeboden van deportatie naar Jordanië op de voorwaarde dat hij zich onthoudt van politieke betrokkenheid. Mr. Kayed heeft de deal echter afgewezen, die hem werd aangeboden door de militaire commandant op advies van de inlichtingendienst. Voor het afwijzen van de deal is hij bedreigd met vier jaar extra administratieve detentie.”

Hij wees de veroordeling meteen af, “Als je mij ervan weerhoudt om in waardigheid te leven, dan kies ik ervoor om te sterven met waardigheid.” Kayed zei dat “Ik niet in hongerstaking ging om te onderhandelen, ik ging in hongerstaking voor vrijheid.” Kayed zal morgen in Israël’s Ofer militaire rechtbank, 5 juli, de bevestiging van zijn administratieve detentie te horen krijgen. De veroordeling is nog niet bevestigt en de zitting was uitgesteld, de laatste keer omdat Kayed weigerde aanwezig te zijn en hij de militaire rechtbank en de administratieve detentie niet erkent en hen veroordeelde als illegitiem.

Honderden Palestijnse gevangenen zijn betrokken bij korte hongerstakingen en protesten ter ondersteuning van Kayed, en de gevangenen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) hebben verklaard dat zij begin juli een collectieve hongerstaking zullen starten als Kayed gevangen blijft. Mensen over de hele wereld hebben gedemonstreerd en opgeroepen tot actie voor de vrijheid van Kayed.

Kayed is een van de bijna 750 Palestijnen die gevangen wordt onder administratieve detentie zonder aanklacht of proces; uitgevaardigd voor periodes van één tot zes maanden kunnen administratieve detentie veroordelingen oneindig worden verlengd. Kayed’s administratieve detentie veroordeling werd opgelegd na afloop van zijn langdurige veroordeling, wat een gevaarlijk precedent schept voor alle Palestijnse gevangenen.

Kayed is one of nearly 750 Palestinians held without charge or trial under administrative detention; issued for periods of one to six month, administrative detention orders are indefinitely renewable. Kayed’s administrative detention order was imposed upon the completion of his lengthy sentence, which Palestinian prisoners fear threatens a dangerous precedent.