Oproep en verklaring: doe mee met de internationale Palestijnse volksmars in het hart van Europa!

Oproep en verklaring: doe mee met de internationale Palestijnse volksmars in het hart van Europa!

Samen op weg naar terugkeer en bevrijding, op weg naar de overwinning voor Palestina!

Europees Parlement, Brussel, België

Eind Oktober 2022

De Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement roept de massa’s van ons Palestijnse volk in Palestina en overal in diaspora en ballingschap, de massa’s van onze Arabische natie en alle progressieve en democratische krachten van de wereld, vooral in onze gemeenschappen in Europa, Noord-Amerika en elders op om samen met ons de internationale Palestijnse volksmars te organiseren in Brussel, België op zaterdag 29 Oktober 2022. Deze mars zal plaatsvinden in de straten van de hoofdstad van de Europese Unie met een historische actie bij het Europees Parlement om de volgende acht punten te benadrukken:

  1. We bevestigen het volhouden van het Palestijns-Arabische volk om hun historische strijd, hun nationale bevrijdingsbeweging en hun moedige en rechtmatig verzet, voort te zetten met alle noodzakelijke middelen, inclusief het natuurlijke recht op gewapend verzet, om zichzelf te verdedigen en hun volledige rechten en ambities te vervullen. Voorop staat het recht op terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen naar hun huizen, gronden en eigendommen waarvan ze zijn verdreven, het recht en de plicht om het land Palestina te bevrijden van de rivier tot aan de zee, onze gestolen grond terug te winnen en het herstellen van onze hoofdstad Jeruzalem, Al-Quds Al-Sharif, en om ons recht op zelfbeschikking uit te oefenen op onze nationale grond.
  2. We houden de Europese koloniale machten, de Verenigde Staten en hun bondgenoten van de zionistische en reactionaire krachten historisch, politiek, legaal en moraal verantwoordelijk voor de misdaad van de oprichting van de racistische, zionistische entiteit in Palestina, voor de oorlogen en barbaarse misdaden die gepleegd zijn tegen de mensen uit onze regio gedurende de decennia van onderdrukking sinds de “Balfour-verklaring” van 2 November 1917. We benadrukken ook hun verantwoordelijkheid voor de Israëlische misdaden, binnen en buiten bezet Palestina sinds 1948. De handen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, Duitsland, Australië en andere landen en rijken die de zionistische beweging hebben gesticht en gevoed, zitren onder het bloed van Palestijnen, Arabieren en alle volkeren van de regio en het is tijd om het regime van kolonialisme en apartheid in Palestina van de rivier tot aan de zee te ontmantelen.
  3. We bevestigen onze duidelijke steun voor de strijd van gevangen Palestijnen in de zionistische, koloniale gevangenissen en onze volledige steun voor de Palestijnse gevangenenbeweging. We beloven te werken aan de bevrijding van de gevangenen uit koloniale detentie. Wij van de Palestinian Revolutionary Path Movement beschouwen de strijdende gevangenenbeweging als de kern van het Palestijnse verzet, het leiderschap van onze volksstrijd binnen Palestina en de frontlinie van de verdediging van Palestijnse rechten. We eisen ook de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de internationalistische Libanese strijder, Georges Ibrabim Abdallah, uit de Franse gevangenis en de onvoorwaardelijke vrijlating van Palestijnse en Arabische gedetineerden in de gevangenissen van de Verenigde Staten en de gevangenissen van Arabische regimes.
  4. We verklaren ons duidelijke en eenduidige standpunt tegen de corrupte, zogenaamde “Palestijnse Autoriteit” die als een vertegenwoordiger van het zionistische kolonialisme in Palestina dient. We gaan in tegen het beleid van repressie en uitsluiting dat door de veiligheidstroepen van de PA wordt uitgeoefend tegen de Palestijnse verzetsstrijders op de bezette Westelijke Jordaanoever van Palestina door het verraderlijke beleid van “veiligheidscoördinatie.” We bevestigen ook onze toewijding aan de strijd voor de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen in de gevangenissen van de PA. Onze volksmars zal in een persconferentie een nationale en internationale campagne aankondigen om de onrechtvaardige belegering van onze mensen in de dappere Gazastrook, die als doel heeft om dit kostbare deel van Palestina om te vormen tot de grootste openluchtgevangenis ter wereld, te confronteren.
  5. We kondigen vanuit het hart van het Europees Parlement de Palestijnse, Arabische en internationale campagne aan om Israël uit de Verenigde Naties te verdrijven en te werken aan het boycotten en isoleren van het zionistische kolonialisme en de bedrijven, instellingen en organisaties in Europa en de wereld die dit ondersteunen. De Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement roept alle organisaties en bewegingen op die werken aan het opbouwen van de boycotcampagne en solidariteit met Palestina, overal ter wereld, om dit doel aan te nemen en om te werken aan de uitvoering ervan, de verdrijving van het Israëlische regime uit de Verenigde Naties en het herstel van de internationale resolutie 3379 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin wordt verklaard dat zionisme een vorm van racisme en rassendiscriminatie is.
  6. We verklaren onze afwijzing van het repressieve en racistische beleid van sommige landen in de Europese Unie tegen de Palestijnse politieke-, burger- en mensenrechten in Europa, waarvan de laatste het bevel van is van de politie in Berlijn, de Duitse hoofdstad, om marsen en evenementen te verbieden ter herdenking van Al-Nakba die opgeroepen tot het recht op terugkeer. We veroordelen alle pogingen om de strijd van ons volk en de Palestijnse solidariteitsbeweging aan te vakken, door middel van het beleid om aanhangers van het Palestijnse verzet te criminaliseren. We roepen op tot het strijden voor het beëindigen van de zogenaamde “terreurlijsten” die het beeld vervormen van de rechtvaardige en rechtmatige strijd van het Palestijnse volk voor de bevrijding van hun vaderland en het herstel van hun rechten. We zullen vanuit het hart van het Europees Parlement onze steun betuigen voor het verzetskamp in Palestina, Libanon en de regio.
  7. We bevestigen onze loyaliteit aan de martelaren, de leiders die zijn vermoord door de bezettingsmacht in Europa en diaspora. Deze misdaden hebben geen verjaringstermijn; we zullen niet vergeten en we zullen niet vergeven. De namen en foto’s van de martelaren leiden de Mars van Terugkeer en Bevrijding in Brussel, inclusief de leiders en symbolen van de martelaren Naim Khader, Abu Youssef Al-Najjar, Ghassan Kanafani, Majed Abu Sharar, Basil Al-Kubaisi, Kamal Adwan, Naji Al-Ali, Muhammad Boudia, Kamal Nasser, Mahmoud Al-Hamshari, Izz Al-Din Qalaq, Khaled Nazzal, Alex Odeh, Wael Zuaiter en anderen uit de constellatie van martelaren die tot in de eeuwigheid opstonden op het pad van de strijd voor de bevrijding van Palestina.
  8. We bevestigen opnieuw dat de rechtvaardige strijd van Palestina niet alleen een strijd van de Palestijnen is, noch alleen de strijd van Arabieren, maar ook de strijd van alle vrije mensen in de wereld. Deze mars van terugkeer en bevrijding heeft als doel om de internationale dimensie van de Palestijnse strijd en ons alternatieve revolutionaire pad te verdiepen en te versterken en om Palestina op de voorgrond te plaatsen van de agenda van bevrijdingsbewegingen en revolutionaire krachten voor verandering in Europa en de wereld, evenals de vrouwen-, studenten- en vakbondsbewegingen die onze strijd voor rechtvaardigheid in Palestina steunen.

Onze volksbeweging werd eind oktober 2021 gelanceerd in Madrid, Beiroet en Sao Paulo als een Palestijns-Arabische en internationale beweging om het pad van liquidatie en overgave te confronteren, om het Palestijnse nationale kompas recht te trekken en de energie en middelen van het Palestijnse volk in diaspora te mobiliseren. Deze internationale Palestijnse volksmars zal de lancering van ons revolutionaire pad, om al deze doelen te bereiken, herbevestigen en een mijlpaal in de strijd in de geschiedenis van ons Palestijnse volk te markeren op het pad van terugkeer, bevrijding en overwinning.

Op weg naar een zo breed mogelijke Palestijnse, Arabische en internationale deelname aan de Mars van Terugkeer en Bevrijding!

Lang leve de strijd van ons Palestijnse volk!

Lang leve de internationale solidariteit met Palestina en het Palestijnse volk!

We zullen terugkeren en overwinnen!

Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement (Masar Badil)

14 juni 2022