400 fångar ansluter sig till hungerstrejker

Våra kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fortsätter skriva om de pågående hungerstrejkerna, och meddelar att igår hade åtminstone 400 palestinska fångar anslutit sig till kampanjen som kallas Andra slaget om värdighet. De hungerstrejkande fångarna sitter i många olika och tillhör många olika palestinska faktioner och samhällsskikt. Som svar tvångsförflyttar fångmyndigheterna de hungerstrejkande fångarna i försök att störa och splittra kampens sammanhållning.

Bland fångarnas krav finns:

  • Tillgängliggörande av allmänna telefoner och avlägsnande av mobiltelefonstörare.
  • Slut på kollektiva bestraffningar som införts 2014 och skärpts nyligen.
  • Häv förbud av familjebesök för hundratals fångar och återgå till ett normalt familjebesöksschema på två besök per månad.
  • Slut på försummandet av vården i fängelsena, särskilt för skadade och sjuka fångar.
  • Slut på isoleringsstraff och isoleringsceller.
  • Förbättrade förhållande för och frigivning av barnfångar.
  • Förbättrade förhållanden vid fångförflyttningar.
  • Åtgärder mot kränkningar av kvinnliga fångars rättigheter.

Flera olika aktörer i åtminstone Afrika, Europa och Palestina har redan gått ut till stöd för hungerstrejkerna, och Fawzi Ismail, från Union of Palestinian Communities and Organizations in Europe, säger så här: ”Fångarnas sak är hela det palestinska folkets sak, och de representerar den fasta revolutionära kärnan som kämpar mot ockupation på frontlinjen, som försvarar det palestinska folkets rättigheter och strävanden och vår kamp för återvändo och befrielse.”

Stöd de hungerstrejkande fångarna i deras kamp mot fångmakten och ockupationen! Organisera aktioner och arrangemang av olika slag mellan 17:e och 24:e april, protestera för allmänheten och olika makthavare mot ockupationen och dess systematiska förtryck av palestinier, och anslut dig till rörelsen för bojkott av Israel!

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar