Stöduttalande för hungerstrejk från Folkfronten för Palestinas befrielse

Folkfronten för Palestinas befrielse, som har många medlemmar i israeliska fängelser, har publicerat ett uttalande om den nyligen inledda hungerstrejkkampanjen, ”Andra slaget om värdighet”. De skriver om kampanjens omfattning, både vad gäller olika palestinska politiska faktioners delaktighet i kampanjen och kampanjens vikt som del av den palestinska befrielsekampen.

De listar även namnen på några av deras kamrater och medlemmar som är bland organisatörerna för hungerstrejken, bland de första att själva inleda hungerstrejk och som regelbundet har gjort motstånd mot ockupationsmaktens säkerhetsstyrkor innanför fängelset: Wael Jaghoub, Kamil Abu Hanish, Hekmat Abdel-Jalil, Hisham Kaabi, Nidal Daghlis, Marcel Shtayyeh, Khaled Halabi, Mahmoud Abu Saba och Samer al-Qais.

De manar även till brett och omfattande stöd till de hungerstrejkande fångarna, och menar att fångarnas hungerstrejk är en kamp mot hela ockupationen av Palestina.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar