Attack på Gaza: stå med Palestina, det palestinska folket, och dess motstånd!

Denna översatta text publicerades ursprungligen på engelska av Samidioun Palestinian Prisoner Solidarity Network.

De israeliska ockupationsstyrkorna har återigen inlett militära aggressioner mot det palestinska folket i Gazaremsan. Dessa aggressioner har redan tagit livet av nio martyrer för den palestinska saken – däribland en femårig flicka och ledaren för den palestinska motståndsrörelsen Islamiska Jihad, Tayseer al-Jabari – och skadat 55 personer. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmanar alla som stöder den palestinska saken att agera för att försvara Palestina, det palestinska folket och deras motstånd mot det sionistiska angreppet.

Denna attack på Gaza går hand i hand med en rad arresteringsräder och mord som riktar sig mot palestinier i hela det ockuperade Palestina, och särskilt arresteringen av den palestinska Islamiska Jihad-rörelsens ledare Bassam al-Saadi i Jenin, där ockupationsstyrkorna dödade 17-årige Dirar al-Kafrini. Al-Saadi misshandlades under attacken och fördes till sjukhus innan ockupationsstyrkorna publicerade bilder på hans skadade ansikte.

Under de senaste dagarna har israeliska politiker, analytiker och sionistiska medier varit fulla av spekulationer, särskilt när bosättningarna runt Gaza har varit belagda med utegångsförbud, om att det palestinska motståndets svar skulle kunna undergräva ockupationens förmåga att arrestera och angripa palestinska ledare fritt och utan återverkningar. Med tanke på det kommande israeliska valet och det interna politiska kaoset bland de sionistiska krafterna ger ett angrepp på Gaza den nuvarande premiärministern Yair Lapid och krigsministern Benny Gantz möjlighet att ”kampanja” för röster genom aggression mot det palestinska folket.

Den israeliska ockupationen kallar detta angrepp för en attack mot den palestinska Islamiska Jihad-rörelsen, men i själva verket är det en attack mot hela det palestinska folket – i Gaza, i hela det ockuperade Palestina från floden till havet – och deras omfattande motstånd av alla former. Naturligtvis är det palestinska folket i Gaza till över 70 procent flyktingar, som förvägrats sin rätt att återvända hem i 75 år. Det palestinska folket och dess motstånd är enat i sitt motstånd mot detta angrepp och i sin kamp för befrielse.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmanar alla vänner till och anhängare av Palestina att tillsammans ställa sig bakom det belägrade Gaza, det palestinska folket och dess motstånd i hela det ockuperade Palestina och i exil och diaspora. Som Masar Badils uttalande uppmanar till: ”Vi uppmanar alla att omedelbart börja organisera massevenemang, politiska evenemang och medieevenemang på alla platser i diasporan och runt om i världen för att försvara vårt orubbliga palestinska folk mot den sionistiska aggressionen och dess pågående skärpning av belägringen av Gazaremsan”.

Det är uppenbart att Förenta staterna, Kanada, EU-länderna, Storbritannien och andra imperialistiska makter är fullt ansvariga för ockupationens brott, genom att förse den med de vapen som har använts för att begå dessa mord, och har möjliggjort den pågående Nakban som riktar sig mot det palestinska folket under de senaste 75 åren genom att förse den med militärt, politiskt, ekonomiskt och diplomatiskt stöd. I stället för att erkänna det palestinska motståndets legitimitet riktar dessa imperialistiska makter in sig på motståndsorganisationerna med ”terroristbeteckningar” och förtryck. Detta gör det än mer angeläget för våra rörelser att kollektivt deklarera: Motstånd är inte terrorism! När vi nu går ut på gatorna och mobiliserar för att stå på det palestinska folkets sida och dess motstånd uppmanar vi alla att vidta följande åtgärder:

  1. Mobilisera till aktioner, demonstrationer, och kreativt motstånd – Gå ut på gatorna för att försvara det palestinska folket och dess motstånd! Som tydligt framgick under Enhetsintifadan/Seif al-Quds i maj 2021 finns det ett enormt djupt stöd för det palestinska folket överallt i världen, även inom de imperialistiska makterna. Det är vårt ansvar att agera och göra det omöjligt att fortsätta deras stöd till brotten mot det palestinska folket.
  2. Bygg upp bojkotten av Israel – Detta är ett kritiskt ögonblick för att trappa upp kampanjen för att isolera den israeliska regimen på alla nivåer, bland annat genom bojkottkampanjer som riktar in sig på ockupationens ekonomiska exploatering av palestinsk mark, folk och resurser, samt på de internationella företag, som HP och G4S, som tjänar på den pågående koloniseringen av Palestina.
  3. Stöd det palestinska folkets ståndaktighet – Denna aggression är en förlängning av belägringen av Gaza som har påtvingats den motståndskraftiga och ståndaktiga remsan i över 15 år. Vid denna tidpunkt är det viktigt att ge ekonomiskt och praktiskt stöd på folklig nivå för att stödja det palestinska folkets ståndaktighet när det gäller att konfrontera dessa brott. Om du vill bidra till Samidouns kampanj för att stödja barnsjukvård i Gaza kan du göra en donation på https://samidoun.net/gaza.

INGA KOMMENTARER

Lämna en kommentar