Tillsammans med övriga Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg antog Samidoun Göteborg förra veckan ett uttalande mot Israels terrorangrepp mot det palestinska civilsamhället, och nu har ett antal andra grupper också ställt sig bakom uttalandet. Läs, sprid och agera till stöd för Palestina!

Till Sveriges regering – Protestera mot Israels terrorstämpling

I det senaste exemplet på sin förvridna verklighetsbeskrivning terrorstämplade Israel förra veckan sex människorättsorganisationer: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Palestinska kvinnokommittéers förbund (UPWC). Detta är organisationer som bland annat arbetar med att dokumentera Israels övergrepp på palestinierna.

Terrorstämplingen ger israeliska myndigheter rätt att stänga organisationernas kontor, beslagta deras tillgångar och fängsla deras funktionärer. Den gör det också förbjudet att bidra till och offentligt stödja deras verksamhet.

Det är det som Israel vill åt med sin cyniska terroriststämpling av de som arbetar mot den israeliska statsterrorn. Att stoppa även det internationella stödet genom att smutskasta organisationerna.

Vi organisationer och enskilda fördömer den israeliska attacken och står i solidaritet med de utpekade organisationerna. Vi kräver att den svenska regeringen uttalar sig mot terrorstämplingen och garanterar att det fortsatt går att stödja organisationerna från Sverige.

Organisationer:

Al Salam-föreningen, Chilenska Riksförbundet, Frihetsteaterns Vänner, Handala Föreningen, Kommunistiska Partiet Göteborg, Latinamerikanska Föreningen för Mänskliga Rättigheter, Palestinagruppen Göteborg, Palestinska Huset, Palestinska Kulturföreningen Göteborg, Palestinska Riksförbundet, Palestinska Rättvisecentret Göteborg, Palestine Vision Society Borås, Proletären FF, Samidoun Göteborg, Ship to Gaza Göteborg, Ship to Gaza Uppsala, Solens Port Göteborg, Solidarity Rising, Yarmouk Förening Uppsala

Antaget på möte för solidaritet med Palestina

Göteborg

28 oktober 2021

#StandWithThe6

Detta är en översättning av ett uttalande från Masar Badil.

Förberedande generalkommittén för Alternativa palestinska vägen (Masar Badil) fortsätter sina ansträngningar att organisera Masar Badil-konferensen i Madrid, Spanien, i slutet av oktober 2021. Konferenslokalen är bekräftad och den lokala förberedelsekommittén i Madrid ser fram emot att ta emot alla som kommer att delta!

I och med detta förnyar vi vårt upprop till bredast möjliga palestinska, arabiska och internationella deltagande. För att delta på konferensen och reserva din plats i dag, fyll i anmälningsformuläret. När din anmälan har mottagits och godkänts kommer konferensens organiseringsgrupp ge dig all information du behöver för att delta i hela arrangemanget.

Den förberedande generalkommittén manar alla, i synnerhet i Europa, till ett brett deltagande i den palestinska, arabiska och internationella folkliga demonstrationen för Palestina som kommer att äga rum på söndag 31 oktober 2021. Arbetet med konferensen kommer inledas på morgonen lördag 30 oktober och fortsätter ända fram till och med eftermiddagen måndag 1 november.

Den folkliga demonstrationen kommer att äga rum söndag 31 oktober för att bejaka det palestinska folkets förkastande av likvidationskonferensen i Madrid för 30 år sedan som därefter befästes av undertecknandet av Osloavtalet och grundandet av den så kallade Palestinska myndigheten. Demonstrationen fördömer också koloniseringen av Palestina, från floden till havet, genom att uppmärksamma 104 år sedan det ökande Balfourfördraget. Vi manar alla till att ansluta sig i demonstrationen och att delta i och organisera delegationer, ta med sig palestinska flaggor, plakat och banderoller för att enas under vår gemensamma paroll: Befrielse och återvändo är vår väg till ett befriat Palestina, från floden till havet!

Trots att alla svårigheter vi har utstått det gångna året, inte minst med avseende på coronapandemin, har vi genomfört alla nödvändiga logistiska steg och förberett dokumenten som kommer att presenteras på konferensen för att diskuteras, ändras och antas. Med tanke på alla pågående kriser runt om i världen och de fortsatta begränsningar i resande, rörelsefrihet och visumansökningar på grund av pandemin, kommer vi även erbjuda elektroniska plattformar för deltagande på avstånd. Vi kommer också att samarbeta med grupper i Palestina, arabregionen och på annat håll för att organisera lokala folkliga aktiviteter i samordning med Masar Badil-konferensen för att försäkra oss om största möjliga samordning och uppslutning.

Vi förnyar därför vår uppmaning att anmäla sig till konferens och för deltagare att förbereda sitt deltagande! Vi uppmuntrar er att boka era resor och vistelser på något av två nedanstående hotell för att vara i sällskap av andra deltagare på ett bekvämt avstånd från mötesplatserna:

Sercotel AB Rivas
Av. Francisco de Quevedo, 2, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spanein
https://en.hotelabrivas.com

Holiday Inn Express Madrid – Rivas
Av. de la Técnica, 8, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spanien
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/madrid/tojrv/hoteldetail

Allmänt schema:

Lördag 30 oktober 2021
Diskussioner, ändringar och antagande av föreslagna dokument
Kultur- och konstfestival

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina
Öppen diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferensen om Masar Badils Madridkonferens

Än en gång: Anmäl dig till konferensen! Du kan också stödja arbetet genom att skänka en gåva.

13 september 2021 innebär 28:e årsdagen för tecknandet av den ökända principförklaring som kallas ”Osloavtalet” i Washington D.C. Efter 28 år av Oslo är det kanske mer akut än någonsin att sätta stopp för alla dess förödande konsekvenser. Detta års händelser har än en gång bevisat denna sanning: Att det palestinska folket, innanför och utanför Palestina, och över hela det historiska Palestina från floden till havet, är ett folk som kämpar för befrielse, inte en maktlös ”självstyrande” myndighet. De har också tydliggjort att det palestinska folkets ledarskap är det palestinska motståndet, inklusive den palestinska fångrörelsen.

De senaste dagarna, under vilka sex palestinska fångars flykt till frihet – och två av dessa hjältars fortsatta självbefrielse – har fångat världens uppmärksamhet gör också tydligt att det palestinska folket och dess politiska fångar och motståndsorganisationer aldrig kommer att upphöra att kämpa för fullständig befrielse, trots de till synes mest omöjliga omständigheter.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network betonar att detta är ett avgörande ögonblick för att riva ner Oslo och stödja palestinskt motstånd och befrielse från floden till havet. 2021 markerar också 30 år sedan Madridkonferensen som utgjorde det första kritiska steget i stigen mot Oslo.

Med anledning av detta kallad på alla palestinska gemenskaper, arabiska kämpe och internationella kamrater till den palestinska saken att följa med oss till Madrid 30 oktober-1 november för Masar Badil-(Den alternativa palestinska vägens-)konferensen och en internationell demonstration för Palestina (länkad sida på engelska). Syftet med dess aktiviteter är att konfrontera och permanent avfärda Oslos väg och återbejaka marschen mot återvändo och befrielse för alla palestinier, i hela Palestinas land.

Lördag 30 oktober 2021
Palestinsk, arabisk och internationell konferens och kulturfestival
För att delta i konferensen och få uppgifter om plats måste du anmäla dig till konferensen och få din anmälan godkänd. Klicka här för att anmäla dig (på engelska).

Söndag 31 oktober 2021
Folklig demonstration för Palestina Demonstration från Atocha till Sol, klockan 12 i Madrid
Offentlig diskussion med organisationerna och institutionerna som deltar i konferensen.

Måndag 1 november 2021
Uttalande och presskonferens med Masar Badil (Alternativa palestinska vägen)

För att tåga framåt mot Palestinas befrielse från floden till havet måste Osloprojektet bestämt störtas och avfärdas. Överallt runt om i världen är det avgörande att eskalera bojkottkampanjen mot Israel. Bojkotten av Israel är komplett motsatt Osloprocessen. Att göra motstånd mot imperialismen är grundläggande för att stå med Palestina och dess folk. De palestinska fångarna, palestinska flyktingarna och palestinska folkliga klasserna är krafterna som har lett och fortsätter leda den palestinska befrielserörelsen och som vägleder vår organisering och kamp för Palestinas befrielse.

Vi manar er att följa med oss i Madrid, 30 år efter den ökända Madridkonferensen för undermineringen av palestinska rättigheter och palestinsk befrielse, för att istället tydligt markera att den palestinska rörelsen och det palestinska folket marscherar mot frihet, från floden till havet.

Läs gärna det omarbetade uttalandet om Oslo från förra året (på engelska).

Ta också del av följande resurser (på engelska):

 

Lyssna på revolutionära podcasten Kominterns nyutkomna specialavsnitt om Palestina:

I detta avsnitt intervjuas vår kamrat Hadeel Shatara, aktivist och samordnare för Samidoun i Palestina, om en mängd olika viktiga frågor i den revolutionära podcasten Komintern. Vad har hänt i veckorna efter att världen i mitten av maj uppmärksammade Israels planerade etniska rensning av den palestinska kvarteret Sheikh Jarrah i Jerusalem och vågen av enat palestinskt motstånd som gick under namnet Enhetsintifadan? Vad är de över 4000 palestinska fångarnas och deras politiska rörelses roll i ockupationen och motståndet mot det, och hur behandlar den israeliska ockupationen palestinska fångar, som till exempel de över 3100 som greps under maj månad? På vilket sätt är Palestinska myndigheten, som bland annat Sveriges regering ser som Palestinas enda legitima politiska ledarskap, en förlängning av den israeliska ockupationen och det internationella förtryck det palestinska folket lever under? Vad har coronapandemin haft för effekt i Palestina, och hur har den sionistiska regimen använt den som ett vapen mot till exempel de palestinska fångarna och Gazas befolkning? Allt detta och mer diskuteras!

Låten i slutet av avsnittet är nyskriven av palestinska motståndsaktivister och anspelar på och hyllar det historiska palestinska gerillamotståndet. Lyssna på den via olika kanaler:

Fortsätt eskalera det internationella motståndet mot ockupationen av Palestina, mot företagen som profiterar av den och mot regeringarna, som den svenska, som fortsätter möjliggöra den!

Frihet åt alla palestinska fångarna!

Frihet åt hela Palestina, från Jordanflodan till Medelhavet!

Vi i de svenska Samidoun-grupperna publicerar här ett utdrag ur den svenska översättningen av det historiska dokumentet Strategin för Palestinas befrielse (tillgänglig bland annat här på engelska), författat av Folkfronten för Palestinas befrielse 1967. Detta kapitel, kapitel 10: Det palestinska befrielsekrigets mål och innebörd, är en kort introduktion till ett revolutionärt vänsterperspektiv på ockupationen av Palestina och motståndet mot det, och innehåller många relevanta punkter i denna period, maj 2021, när frågorna åter ställs högt på den internationella agendan tack vare palestiniers ståndaktiga motstånd och vad som har beskrivits som en ny intifada och ett nytt stadium i kampen för befrielse.

Att Israel ända från början utgjort ett hot mot vårt folk är ett obestridligt faktum. Uppkomsten av Israel har inneburit att vårt folk fördrivits från hem och jord, att allt som vårt folk med arbete och möda byggt upp har ryckts ifrån det, att vårt folk skingrats över arabländerna och hela den övriga världen, samt att större delen av vårt folk trängts samman i elände och fattigdom i lägren i Jordanien, Syrien och Libanon, där de lever utan framtid och hopp.

Det faktum att Israel utgör en kolonialistisk expansionistisk närvaro på bekostnad av den arabiska jorden och dess ägare är höjt över all diskussion. Det utgör för oss en påtaglig verklighet inför vilken alla falska krav och påståenden bleknar bort. Det judiska ”nationalhemmet” i Palestina blev ”Staten Israel” inom de gränser som angavs i den 1947 antagna FN-resolutionen om Palestinas delning, varefter det utvidgades till att omfatta Israel inom de gränser som existerade före junikriget – ett mycket större område än det som fastställdes i 1947 års FN-resolutioner – och slutligen utvidgades ännu en gång till att omfatta hela Palestina samt Sinai och Golanhöjderna.

Det faktum att Israel är en imperialistisk och kolonialistisk bas i vårt land och utnyttjas för att hejda den revolutionära flodvågen, för att säkra det fortsatta förtrycket av oss och för att vidmakthålla utplundringen och exploateringen av våra tillgångar och ansträngningar är självklart och behöver inte diskuteras. För oss är detta inte blott en teoretisk slutsats, utan det utgör våra faktiska erfarenheter från den israelisk-fransk-engelska aggressionen 1956, junikriget 1967 och hela den tid Israel har existerat på vårt territorium.

Flera faktorer har emellertid bidragit till att förvanska sanningen om vårt befrielsekrig: För det första sattes den sionistiska rörelsens uppkomst i samband med judeförföljelserna i Europa. Så associerades uppkomsten av Israel med nazisternas behandling av judarna under andra världskriget. Därtill kom det dominerande imperialistiska och sionistiska inflytandet över stora delar av världsopinionen, förekomsten i Israel av krafter som uppgav sig vara progressiva och socialistiska, samt Sovjetunionens och vissa andra socialistiska länders stöd åt upprättandet av staten Israel. Allt detta i förening med vissa palestinska och arabiska ledares oriktiga framställning av kampen mot Israel har förvrängt sanningen om vårt befrielsekrig och riskerar fortfarande att ge många människor en felaktig uppfattning om detta krigs verkliga karaktär.

Den palestinska befrielserörelsen är inte en rasistisk rörelse med aggressiva avsikter mot judarna. Den riktar sig inte mot judarna. Dess mål är att utplåna staten Israel som en militär, politisk och ekonomisk enhet vilken grundar sig på aggression, expansion och organisk sammanlänkning med de imperialistiska intressena i vårt hemland. Den palestinska befrielserörelsen riktar sig mot sionismen såsom en med imperialismen förenad aggressiv rasistisk rörelse, vilken har begagnat sig av judarnas lidanden som ett medel för att gynna sina egna och imperialismens intressen i en del av världen som är rik på tillgångar och som utgör ett brohuvud till länderna i Afrika och Asien. Den palestinska befrielserörelsens mål är att upprätta en demokratisk, nationell stat i Palestina där både araber och judar kommer att leva som medborgare med samma rättigheter och skyldigheter, en stat som kommer att utgöra en integrerad del av en progressiv demokratisk arabisk nationell existens i fredlig samlevnad med alla progressiva krafter i världen.

Israel har envist framställt vårt krig mot det som ett rasistiskt krig som syftar till att förgöra alla judiska medborgare och kasta dem i havet. Avsikten bakom detta är att mobilisera alla judar i en kamp på liv och död. Följaktligen måste en grundläggande strategisk linje i vårt krig mot Israel vara att försöka avslöja denna framställning och visa de exploaterade och vilseledda judiska massorna på motsättningen mellan å ena sidan deras intresse av en fredlig existens och å andra sidan de intressen som styr den sionistiska rörelsen och de krafter som kontrollerar staten Israel. Det är denna strategiska linje som kommer att möjliggöra för oss att isolera den fascistiska klicken i Israel från alla progressiva krafter i världen. Den kommer också att möjliggöra för oss att, i takt med att den väpnade befrielsekampen växer i omfattning och dess drag framträder klarare, ytterligare vidga den objektiva motsättningen mellan Israel och den sionistiska rörelsen å ena sidan och de vilseledda och exploaterade judiska miljonerna å den andra.

Den palestinska befrielserörelsen är en progressiv nationell rörelse riktad mot de aggressiva och imperialistiska krafterna. Det faktum att imperialistiska intressen är sammanlänkade med Israels existens kommer att göra vår kamp mot Israel till en kamp mot imperialismen, och den palestinska befrielserörelsens sammanlänkning med den arabiska befrielserörelsen kommer att förvandla vår kamp mot Israel till 100 miljoner arabers förenade kamp för att uppnå nationell befrielse. Kampen för Palestina idag, sedd i hela sitt konkreta sammanhang, kommer att utgöra inledningen till förverkligandet av alla den arabiska revolutionens intimt förbundna mål. Det är en bred och väldig rörelse som arabvärldens 100 miljoner under denna epok i mänsklighetens historia riktar mot ondskans, aggressionens och exploateringens krafter i neokolonialismens och imperialismens skepnad.

För de palestinska och arabiska massorna kommer kampen för Palestina därtill att vara en inkörsport till vår tids kultur och leda till att underutvecklingen omvandlas till en utveckling som motsvarar det moderna livets krav. Genom kampen kommer vi att uppnå politisk medvetenhet om vår tids verklighet, kasta alla illusioner och lära oss värdet av fakta. Underkastelsen, beroendet, individualismen, stamtänkandet, lättjan, anarkin och spontaniteten, allt det som underutvecklingen ger upphov till, kommer under kampen och genom kampen att ändras till insikt om värdet av tid, ordning, exakthet, verklighetssinne, kollektiv handling, planering och vittomfattande mobilisering, till en strävan efter att lära och att beväpna sig med alla kunskapens vapen, till medvetande om människans värde och om nödvändigheten av att kvinnorna – den ena hälften av vårt samhälle – frigörs från slaveriet under föråldrade traditioner och vanor, till insikt om den nationella gemenskapens grundläggande betydelse när fara hotar och om att denna nationella gemenskap är överordnad släkt- och stamtillhörighet och alla lokala band.

Vår långvariga nationella befrielsekamp kommer att föra oss in i en ny livsstil, och därmed leda oss in på vägen mot framsteg och civilisation.

Detta är de svenska Samidoun-gruppernas översättning av Masar Badils, Alternativa palestinska vägens, upprop på arabiska (finns även på andra språk, bland annat på engelska):

Aktionsupprop för lördag 5 juni
Skriv historia med oss: Rätta kampens kompass efter Jerusalem och hela Palestina!

Vi kallar på de palestinska och arabiska massorna, alla progressiva, demokratiska och revolutionära krafter i världen och alla Palestinas sympatisörer och vänner överallt till att organisera aktioner, demonstrationer, folkliga arrangemang och politiska och kulturella möten på gator och torg i era städer och gemenskaper på lördag 5 juni 2021, 54:e årsdagen för Naksan. I samband med detta vill vi framhäva dessa frågor:

Första: Uppmärksamma misslyckandet med kapitulationens och förhandlingens väg och belys den likvidationistiska ”tvåstatslösningens” död. Vi kommer inte tillåta några eftergifter gällande det palestinska och arabiska folkets oavhändliga och odelbara rättigheter.

Andra: För fram visionen om återvändo och befrielse till vår kamps förgrund, stötta den tappra palestinska intifadan och stå upp för det palestinska och arabiska folkets rätt till folklig och väpnad revolutionär kamp för att befria sitt hemland, Palestina, från floden till havet.

Tredje: Kräv de ockuperade syriska Golanhöjdernas och de libanesiska Shebaagårdarna befrielse, konfrontera de olika kolonialismens olika skepnader i våra länder och återta vår frihet och fullständiga nationella självständighet.

Fjärde: Kapa alla band till den sionistiska entiteten, fördriv sionistiska ambassadörer från arabiska huvudstäder, sätt stopp för normalisering på folkliga och juridiska nivåer och bekämpa alla försök att kriminalisera motstånd mot normalisering, och utveckla den omfattande arabiska bojkottfronten i konfrontation med den sionistiska fienden, dess allierade och dess anhängare.

Femte: Befria våra fångar i den sionistiska fiendens fängelser och fängslade kämpar i arabiska och imperialistiska fängelser.

Sjätte: Stötta alla folkliga initiativ som syftar till att upprätta ett fritt arabiskt samhälle där alla former av auktoritärt, patriarkalt och religiöst förtryck är utrotade och som står med Palestina i kampen för befrielse.

Heder åt martyrerna
Palestina är fritt och arabiskt – från floden till havet!
Tillsammans är vi segerrika och går mot en ny arabisk gryning

Tillsammans går vi framåt 5 juni 2021

Al Nakba, eller katastrofen, är benämningen på början av Israels ockupation av Palestina, 15 maj 1948. Men ockupationens, bosättarkolonialismens och apartheidregimens katastrof över Palestina och dess folk fortsätter än idag, vilket den planerade och pågående etniska rensningen i Sheikh Jarrah, Jerusalem ger oss tydligt kvitto på. Men precis som katastrofen så fortsätter även det palestinska och internationella motståndet! Därför mobiliserar vi tillsammans med alla andra som ingår i Palestinska Samordningsgruppen – Göteborg inför lördag 15 maj!

För oss i Samidoun Göteborg är denna mobilisering en del av av vårt deltagande i den internationella palestinska kampveckan som äger rum 15-22 maj i år. Texten nedan är tagen från mobiliseringens Facebook-event som hålls uppdaterad:

Den 73e Nakbadagen uppmärksammas i Göteborg med både en bilkonvoj och en cykelkonvoj genom staden prydda med palestinska attribut.

Start kl 14:00
Samling kl 13:30
Hedens parkering för bilarna
Stora Teatern för cyklisterna

Smsa 0760681190 för plats i bil

Alla palestinaaktivister är välkomna att ansluta sig. De som inte deltar i konvojerna kan visa sitt stöd med applåder och rop, flaggor och plakat när konvojerna kommer förbi.

Lämpliga platser att visa stödet är (under förutsättning att corona-säkert avstånd hålls):
Stora teatern
Götaplatsen
Järntorget
Fjärde Långgatan
Brunnsparken
Frölundatorg
Centralstationen

Palestinska samordningsgruppen hoppas på stor uppslutning med tanke på det allt starkare förtryck palestinier utsätts för.

Rutten för bilkonvojen: Heden (samling) – Götaplatsen – Brunnsparken – Hisingen – Järntorget – Slottsskogen – Frölundatorg – Mölndal – Centralstationen (avslutning)

Rutten för cykelkonvojen: Stora Teatern (samling) – Valand – Götaplatsen – Vasaplatsen – Haga – Järntorget – Andra Långgatan – Fjärde långgatan – Vasaplatsen – Kungsportsplatsen – Brunnsparken (avslutning)

Detta är Samidoun Göteborgs rapport från 1 maj 2021. Läs gärna det internationella Samidoun-nätverkets rapport om 1 majfiranden världen över, och Samidoun Stockholms rapport om aktiviteter samma helg.

Dagen, 1 maj, till ära var vi bland annat ute och affischerade och satte upp klistermärken på gator och torg. En enkel propagandahandling för den internationella solidariteten på 1 maj!

Med anledning av 1 maj förberedde vi följande tal:

”Ner med Sveriges koloniala våld – i Palestina, Mali och Sápmi!

Leve 1 maj, högtidsdag för den internationella arbetarklassen, för den proletära internationalismen och för kampen mot imperialismen, kolonialismen och fascismen!

Som Samidoun Göteborg lyfter vi ständigt solidariteten med Palestinas befrielskamp, och särskilt solidariteten med en av befrielsekampens förtrupper, de palestinska fångarna. De kämpar och leder kampen mot Israels apartheid, ockupation och bosättarkolonialism, och just på arbetarklassens internationella högtidsdag kan vi påpeka att det stora israeliska fackförbundet Histadrut är en grundpelare i förtrycket och exploateringen av palestinier. En annan brinnande front för kampen är stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem. 10-tals palestinska familjer, 100-tals palestinier, hotas av vräkas, få sina hem demolerade och tvångsförflyttas av ockupationsmakten. Förutom denna ockupationsmakt kämpar det palestinska motståndet mot internationella reaktionära och imperialistiska uppbackare, bland annat Sverige.

Sverige deltar i imperialistiska och koloniala brott världen över. I just denna stund deltar Sverige i Frankrikes koloniala militäräventyr i Mali, där det så sent som förra veckan skadades tre svenska soldater. Svenska försvarsmakten avstår att kommentera vad svenska soldater gör i Mali, men historien talar sitt tydliga språk. Samtidigt pågår svensk kolonialpolitik i Sápmi, där samer och deras allierade i framför allt miljö- och klimatrörelsen gör motstånd på liv och död för skogen, marken och framtiden.

På denna dag i internationalismens tecken, i kampen mot imperialismen, fascismen och kolonialismen, med vetskapen om att ingen är fri förrän alla är fria, vill vi avsluta med följande:

Ner med det svenska koloniala våldet i Palestina, i Mali, i Sápmi!

Bojkotta Israel och ockupationen av Palestina!

Bojkotta det sionistiska fackförbundet Histadrut!

Frihet åt alla palestinska och revolutionära fångar!

Leve, leve, leve Palestina!”

Vi har även fått möjlighet att dela följande uttalande från våra kamrater i organisationen ATIK, Europeiska konfederationen för arbetare från Turkiet:

”Vi möts idag i ett 1 maj som konkret visar de revolutionära och kontra-revolutionära krafterna. Ett 1 Maj som konkret visar motsättningarna i samhället bland de arbetande och de styrande klasserna.

Vi ser idag i detta 1 Maj hur världens alla miljardärers egendomar stigit med 5 triljoner Dollar till sammanlagt 13.1 triljoner Dollar. Världens tio rikaste kapitalisters sammanlagda tillgångar räcker att vaccinera hela jordens befolkning. Detta är bara ett exempel som visar att det är kapitalismen som i själva verket dödar arbetarklassen.

I ett teknologiskt välutvecklat som Sverige hotas arbetare med marknadshyror, otrygg social hälsa och sjukvård, repression och arbetslöshet, istället för att man motverkar pandemin.

Nej till marknadshyror!

Nej till arbetslöshet!

Nej till repression!

Nej till imperialismen och kapitalismen!

Leve den internationella proletära kampen för socialismen och proletär internationalism!

Leve 1 majs kampglöd!”

I en video som släpptes 1 maj 2021 publicerade fackliga aktivister anslutna till CGT, ett av Frankrikes största fackförbund, från regionen Haute-Garonne, en uppmaning till bojkott av Histadrut. Videouttalandet var ett svar på palestinska fackliga aktivisters krav på en bojkott av det israeliska fackförbundet som sedan dess grundande är känt som en stöttepelare åt det sionistiska projektet och är direkt inblandat i koloniseringen av Palestina och plundringen, fördrivningen och koloniseringen av det palestinska folket.

Videon publicerades ursprungligen av Collectif Palestine Vaincra på franska. Denna version innehåller svenska undertexter.

På 1 maj 2021, Arbetarkampens internationella dag, ansluter vi oss till palestinska fackföreningars och arbetarrörelsers krav på att kapa banden till och bojkotta det israeliska så kallade fackförbundet Histadrut.

I linje med värderingarna solidaritet och kamratskap som bärs upp av CGT manar vi till ett slut på alla relationer med denna öppet koloniala och rasistiska organisation.

Sedan sitt grundande har Histadrut spelat en aktiv roll i koloniseringen av Palestina.Det har konsekvent verkat för segregerande och rasistisk politik.

Exempelvis vägrade det att tillåta arabiska arbetare förrän 1960-talet, köpte det land åt israeliska koloniala bosättare och drev det ut judiska kommunister från sin medlemsskara.

Idag är Histadrut en stöttepelare åt den israeliska regimen och fortsätter att driva diskriminerande politik gentemot palestinier.

Som fackligt aktiva i CGT i Haute-Garonne manar vi till en bojkott av Histadrut och stödjer palestiniers kamp mot kolonialism, rasism och apartheid.

Bojkotta Histadrut!

Leve Palestina, Palestina kommer att segra!

Detta är en översättning av ett internationellt upprop på engelska.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network manar organisationer, aktivister, sociala rörelser och palestinavänner överallt att gå till handling till försvar av Jerusalem, demonstrera för palestiniers rätt till återvändo och agera för rättvisa och befrielse för hela Palestina. Vi sluter oss till ropet på en aktionsvecka för palestinsk kamp 15-22 maj 2021: Agera, protestera, demonstrera, organisera och kämpa för Palestina!

Läs uppropet från Masar Badil (Den alternativa palestinska vägen) här.

När vi närmar oss den 73:e årsdagen för Nakban, den sionistiska koloniseringen av Palestina och den våldsamma fördrivningen av palestinier, fortsätter Nakban. Detta är uppenbar överallt i Palestina, men är kanske mest uppenbart i hjärtat av Jerusalem, Palestinas huvudstad: i Sheikh Jarrah, där palestinska familjer hotas av nära förestående fördrivning från sina hem av den israeliska regimen och dess koloniala bosättare.

När vi uppmärksammar 73 år av Nakban firar vi också 73 år av motstånd. Palestinier i Jerusalem håller ståndaktigt fast vid sitt land, sina hem och sina liv trots försöken till sionistisk “etnisk rensning”. Och de visar, som den palestinska befrielserörelsen har gjort genom historien, att motstånd lönar sig.

Många aktiviteter har redan annonserats ut som del av palestiniers och palestinavänners uppmärksammanden av dessa datum: Anslut er 15 maj i Berlin, 15 maj i New York och 16 i New Jersey, 15 maj i Aten, med fler arrangemang på gång i Madrid, San Fransisco och många fler orter!

Försvara Jerusalem

Palestinska ungdomar i Jerusalem vann “slaget om checkpointsen” och tvingade därmed fram nedmonteringen av den israeliska ockupationens checkpoints som påförts Damaskusporten i Jerusalem när palestinier firade ramadan. De konfronterade rasistiska, sionistiska gatugäng som stoltserade med sina försöka att rensa Palestina från palestinier medan de rasade runt i Jerusalem och skallade “död åt araber”, hand i hand med israeliska “officiella” ockupationsstyrkors angrepp på ungdomar som höjde den palestinska flaggan. Dessa palestinska ungdomars motstånd måste inspirera oss och eskalera vår organisering att försvara Sheikh Jarrah (#SaveSheikhJarrah) och befria Palestina!

Palestinier i Jerusalem är under angrepp på flera nivåer och har försvarat sitt land, sin stad och sin identitet från rensning och kolonisering i 73 år. De konfronteras av att berövas deras identitet och deras hem – till och med deras födelseort – svår repression, landstölder, hemdemoleringar och pågående sionistisk försök att rensa staden på dess palestinska och arabiska närvaro och karaktär. I Sheikh Jarrah hotas palestinska familjer – flyktingar från Nakba 1948 – åter igen av nära förestående fördrivning från sina hem och sitt land, samtidigt som de vägrar att överlåta sina liv åt rasistisk sionistisk kolonisering.

Palestinier i Jerusalem – och i hela ockuperade Palestina och i exil – fortsätter att göra motstånd och visa att den palestinska kampen fortsätter och att organisering och motstånd är vägen till befrielse.

När Palestinska kampveckan kommer, anslut er till oss i försvaret av Jerusalem, Sheik Jarrah (#SaveSheikhJarrah), och deras väg av motstånd, ståndaktighet och solidaritet.

Frihet åt fångarna

Rut 4500 palestinska politiska fångar hålls i israeliska fängelser: Av alla kön och åldrar, lärare, studenter, arbetare och bönder, gemenskapsorganisatörer och frihetskämpar. De hålls fängslade eftersom de uttrycker det palestinska folkets motstånd och dess sanna ledarskap som har fortsatt genom 73 år av den pågående Nakban och över 100 år av kolonialism.

Varje dag sätter palestinska fångar sina kroppar och liv på spel när de står på frontlinjen i konfrontationen med fångvakterna. De utstår allvarlig tortyr under förhör, pågående medicinsk försummelse och misshandel och godtyckliga häktningar på obestämd tid utan åtal eller rättegång under administrativt förvar.

Att stå med palestinska fångar är att stå med det palestinska motståndet. Det innebär att också stå för palestinska fångars befrielse från arabiska reaktionära regimers fängelser, från Egypten till Saudiarabien, och från imperialistiska fängelser, som The Holy Land Five, Issam Hijjawi Bassalat och den arabiske kämpen och revolutionären Georges Ibrahim Abdallah som hållits fängslat i nära 37 i Frankrike.

Anslut er under Palestinska kampveckan till oss i kravet på frihet åt alla palestinska fångar och alla revolutionära fångar som kämpar för rättvisa och befrielse.

Motstånd fram till seger

Det sionistiska projektet – till fullo uppbackat av brittisk kolonialism, US-amerikansk imperialism och deras partners i Europa, Kanada och på annat håll – har försökt att kuva Palestina och den arabiska regionen i över 73 år. Trots dess vapenmakt och militära styrka har det palestinska folket fortsatt göra motstånd, revoltera, resa sig i intifada efter intifada och bygga en revolutionär rörelse för Palestinas befrielse, från floden till havet. Det sionistiska projektet är i grund och botten rasistiskt, kolonialt och måste besegras.

Palestinier har rätt att göra motstånd mot ockupation och förtryck med alla nödvändiga medel. Detta innefattar folklig organisering, gräsrotsmotstånd, massaktioner och väpnad kamp. Den så kallade “fredsprocessen” från Oslo och Madrid har ett försök att besegra det palestinska folket – ett försök som har bekämpats och blockerats av oavbruten kamp. Trots en brutal belägring av Gaza, grov repression, fängslanden och mord fortsätter palestinier att försvara sitt land, sitt folk och sin befriade framtid genom motstånd.

Palestinskt motstånd och palestinsk revolution förblir en inspiration för världens folk som söker rättvisa och befrielse överallt. Under Palestinska kampveckan försvarar och bejakar vi den palestinska motståndet till seger för Palestina.

Återvändo och befrielse

I den palestinska kampens kärna finns palestinska flyktingars – majoriteten av den palestinska befolkningens – rätt till återvändo till sina hem, sitt land och sin egendom. Trots 73 år av Nakba har palestinier i flyktinglägren och överallt i exil och diaspora hållit fast vid sina hemnycklar, sina identiteter och löftet om seger och återvändo.

Samtidigt som palestinska flyktingar förvägras rätten att återvända hem fortsätter de att utstå repression, diskriminering och övervakning i exil och diaspora – utsatta för orättvisa lagar och kriminalisering, förvägran av flyktingrättigheter och rasistiska angrepp i hela Europa. På Palestinska kampveckan kämpar vi för rätten att stanna och rätten att återvända!

Varje seger som uppnås för folkens kamper över hela världen är en seger för Palestina, och varje angrepp på de rörelser – som försöken att underblåsa en statskupp i Venezuela eller blockaden mot Kuba – är också ett angrepp på det palestinska folket. Denna kamp för återvändo och befrielse har inneburit att palestinier har varit på frontlinjerna i kampen mot imperialism i över 73 år, kämpandes sida vid sida med kamrater i Irland, Filippinerna, Turkiet, Sydafrika, Amerikas urfolk och på andra håll. Palestinska kampveckan är också en vecka av kamp mot imperialismen och dess angrepp på folk i regionen och hela världen.

Palestinska flyktingars rätt till återvändo och imperialismens nederlag är nycklar till Palestinas befrielse, från floden till havet. Överallt i Palestina – i ockuperade Palestina ’48, i Jerusalem, i Västbanken, i Gazaremsan – och i exil och diaspora, från flyktinglägren till världens metropoler – kämpar palestinier för seger och befrielse.

Anslut er till Palestinska kampveckan 15-22 maj 2021 – försvara Jerusalem, agera för återvändo och befrielse!

AGERA:

Anslut er till Palestinska kampveckan med aktioner! Här är några exempel på aktioner som kan genomföras. Dela gärna era aktioner med oss på samidoun@samidoun.net.

1. Demonstrationer, torgmöten och gatuaktioner – försvara Jerusalem, demonstrera för återvändo, protestera för befrielse!

Ordna en manifestation eller aktion för att uppmärksamma Nakbans 73:e årsdag, stödja det palestinska motståndet, försvara Jerusalem eller upprätthålla rätten till återvändo. Organisera en massdemonstration om du kan göra det där du bor, men om omständigheterna förhindrar det så finns det många viktiga sätt att komma ut på gatorna på – kika in “palestinaståndet” (“Stand Palestine”) som anordnas 30 april av Collectif Palestine Vaincra i Toulouse, Frankrike; eller informationsmötena utomhus i Frankfurt, Tyskland som anordnades av Samidoun Tyskland för Palestinska fångveckan.

Kolla också in de civila olydnadsaktionerna som organiseras mot vapentillverkaren Elbit av Palestine Action i Storbritannien för inspiration till direkta aktioner.

2.  Bojkotta Israel – inklusive israeliska dadlar och sionistiska fackförbund!

Kom med i kampanjen för att bryta Israels internationella stöd och marknader genom att bygga bojkotten av Israel och sionismens internationella isolering. Denna ramadan, samtidigt som Israel försöker tvinga bort Palestinier från Jerusalem, demolera hem och fängsla ytterligare tusental, marknadsför Israel dadlar från stulen palestinsk mark världen över. Bygg en bojkottkampanj – verka för att ditt fack, din kyrka eller ditt universitet slutar köpa HP-produkter eller anlita G4S för säkerhetstjänster; båda företagen profiterar på fängslingen av palestinier.

Fackligt aktiva kan göra en viktig handling: Bojkotta Histadrut! Det sionistiska fackförbundet är en väsentlig del av det 73 år långa angreppet på palestinier. Anslut er till palestinska fackföreningar i bojkotten av Histadrut och uteslut denna rasistiska organisation ur internationella fackliga sammanhang.

Bojkotta israeliska dadlar – sprid ordet i dina gemenskaper, gå till butiker för att informera konsumenter och märk sionismens och kolonialismens produkter med klistermärken och affischer. Kontakta oss via samidou@samidoun.net eller via WhatsApp på +32466904397 för att tipsa oss om dina lokala bojkott kampanjer.

3. Kreativa aktioner

Kreativa aktioner är ett fantastiskt sätt att uppmärksamma och sprida ordet om palestinska fångars kamp – även under fysisk distansering och säkerhetsåtgärder. Banderollen som hängdes av Samidoun Spanien i Madrid vid universitetets tunnelbanehållplats uppmärksammade palestinska studenters kamp, medan den internationella kampanjen att symboliskt döpa om gator efter Georges Abdallah firade hans födelsedag och spred kravet på hans befrielse.

Dessa aktioner kräver bara en, två eller ett fåtal personer. Du kan också helt enkelt sätta upp affischer och klistermärken i ditt kvarter. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net eller på +32466904397 via WhatsApp om du behöver idéer eller resurser!

4. Aktiviteter och samtal online

Vi har fortfarande mycket att utbyta med varandra genom aktiviteter och samtal online som tillåter oss att med enkelhet kopplas samman över gränser och barriärer. Anordna ett samtal eller någon annan aktivitet – som ett kulturarrangemang med poesi och musik – för att uppmärksamma palestinska fångars kamp.

Tänk på att Samidoun har medlemmar och talare som kan delta i era samtal på arabiska, engelska, franska, tyska, nederländska, spanska och flera andra språk. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net eller på WhatsApp-numret +32466904397 för att fråga om deltagare från Samidoun!