Läs hela uppropet på engelska, arabiska och andra språk och få tillgång till mer information här.

Upprop för frihet och ståndaktighet från det ockuperade Palestina till världens alla fria människor inför Palestinska fångveckan

17-23 april 2021

För att stärka fångrörelsens ståndaktighet och för att befria våra fångar ur den sionistiska kolonialismens fängelser

Detta är ett globalt och folkligt upprop från Samidoun, nätverket för solidaritet med palestinska fångar, till alla fria människor världen över, till vårt folks alla vänner, till alla befrielserörelser och till alla krafter som är i solidaritet med oss. Detta är ett upprop, ett fritt palestinskt rop till världens samvete, för rätten till och rättmätigheten i att bestämt ställa sig på vårt folks kamps sida såväl som med dess legitima och pågående motstånd fram till seger.

Detta är alla våra i sionistiska fängelser fängslade syskons upprop, alltså den främsta palestinska frontlinjens upprop i det ockuperade Palestina, de revolutionera grupperingarnas som varje dag, varje, timme, minut och sekund kämpar med både kropp och själ när de konfronterar den sionistisk brutaliteten och barbariet som åtnjuter USA:s och alla dess andra allierades stöd. Våra fångar kämpar vidare med enastående mod och övertygelse trots alla hinder och alla koloniala makter. Detta är ett upprop för att stärka ståndaktigheten hos den palestinska fångrörelsen bakom sionistiska galler och för befrielsen av våra fångar, ett upprop för att organisera den bredaste möjliga folkliga och internationella massrörelsen för att stärka de tappra frihetskämparnas motstånd under denna Palestinska fångvecka som äger rum 17 till 23 april.

Vi, tillsammans med våra kamrater i Samidoun, nätverket för solidaritet med palestinska fångar, i och utanför Palestina, för fram detta budskap från fångarna i de sionistiska fängelserna och bjuder in alla till ansluta sig, delta i veckans organisering och genomföra massvis med aktioner och folkliga arrangemang i solidaritet med de palestinska fångarna rättmätiga kamp för sin frihet tillsammans med oss. Dessa aktioner kommer också upplysa världen om de dagliga sionistiska förbrytelser som fångar konfronterar dygnet runt: Det handlar om underkuvandets och den kollektiva bestraffningens politik som de så kallade ”fängelsemyndigheterna” utövar.

Denna politik uttrycker sig bland annat genom besöksförbud för såväl familjemedlemmar och anhöriga som för juridiska ombud, genom tortyr, genom isolering och genom administrativt förvar, såväl som genom räder mot på fångcellerna, genom bokförbud och genom medicinskt försummande som drabbar både barn och kroniskt sjuka fångar, vilket i samband med den rådande pandemin utgör en livsfara för alla fångar i de sionistiska fängelserna.

Samtidigt fortsätter vårt folk i Al-Quds (Jerusalem) sin folkliga kamp och sin ståndaktighet, mot ockupationens bulldozrar och politiken för omfattande etnisk rensning, för uppryckandet av ett helt folk med rötterna och för det palestinska folkets systematiska plundring. Detta är officiell, uttalad sionistisk politik som äger rum framför ögonen på världen sedan 1947 och som inte har upphört för en enda dag. Hela arabiska bostadsområden drabbas av tvångsförflyttning som i fallen med Sheikh Jarrah, Silwan, Suhafat, Issawiya och palestiniers kvarter och områden över hela det ockuperade Jerusalem. På samma gång fortsätter ockupationsstyrkorna sin politik av repression, förföljelser och godtyckliga gripanden i hela det ockuperade Jerusalem. Det går knappt en dag utan våldsamma nattliga gripanden och räder som drabbar kvinnor, män, studenter, arbetare och till och med barn.

Det är tydligt att de sionistiska gripandena och dess politik har hela Palestinas folk som måltavla: I Al-Quds och i Västbanken, i de år 1948 ockuperade områdena, och rent av i de belägrade Gazaremsan, eftersom de sionistiska angreppen träffar alla grupper och skikt, bland annat Gazas bönder och fiskare. Denna verklighet bekräftar faktumet att den sionistiska kolonialismen sträcker sig över hela Palestina från floden till havet och att hela det palestinska folket, oavsett kön och ålder, drabbas och lider av den. Och detta är varför vårt palestinska folk, i det ockuperade Palestina och i exil och diaspora, står stadigt med den militanta kämpande fångrörelsen som kämpar och gör uppoffringar för sina rättigheter, eftersom det representerar ett genuint nationellt ledarskap som speglar den palestinska kampens kärna och målsättning och betydelsen och värdet av motstånd, befrielse, jämlikhet, självuppoffring och hängivenhet.

I konfrontation med det så kallade “internationella samfundets”, som är väl medveten om dessa faktum och om alla dokumenterade uppgifter om brotten som har begåtts mot vårt palestinska folk och dess befrielserörelse, tystnad och passivitet och i samband med den oöverträffade nivån av förtryck och israeliska ockupationsförbrytelser, och maskopin hos institutioner och reaktionära stater i regionen och bortom som söker normalisering och allianser med Israel, utfärdar vi detta globala upprop till våra vänner och kamrater, till demokratiska krafter och världens alla fria människor, för att ansluta er till denna frihetskamp som förs av Palestinas folk och för att stå med det palestinska motståndets spjutspets, den kämpande fångrörelsen, i konfrontation med imperialism, rasism och reaktionära krafter och deras lakejer i Palestina och i hela regionen.

Vi överlämnar idag meddelandet från fångarna som kämpar inuti den sionistiska ockupationens fängelser. Vi sträcker ut våra hälsningar till alla aktivister, revolutionärer och frihetskämpar som hålls fängslade i världens fängelser. Vi står med deras rättmätiga och legitima kamper för deras mål och hedrar deras uppoffringar. Vi påminner oss själva och världen om alla våra politiska fångars lidanden i fängelserna i Turkiet, Saudi Arabien, Egypten, Grekland, Filippinerna, Colombia, USA och på annat håll, och vi kallar på alla att stödja deras motstånd och befrielse. Denna solidaritetsvecka med våra palestinska fångar är också en vecka av solidaritet med alla fångar som kämpar för befrielse, social rättvisa och seger över alla system av förtryck, exploatering och förföljelse var de än befinner sig.

Denna dag sänder vi våra varmaste hälsningar av ståndaktighet och heder till vår kamrat Georges Ibrahim Abdallah i franskt fängelse. Han är en enastående revolutionär personlighet, en symbol för vårt motstånd och en ledare för den palestinska fångrörelsen. Vi kräver också befrielse åt alla politiska fångar i USA:s fängelser, bland annat Black Panthers-rörelsens ledande veteraner, och vi bejakar den djupa relationen av gemensam kamp mellan vårt palestinska folk och den svarta befrielserörelsen i USA. Avståndet mellan oss begränsar faktumet att vi har gemensamma kamper, mål och fiender.

Palestinska fångveckan 17-23 april 2021 måste vara ett globalt tillfälle för gemensam kamp mot kolonialism, rasism, sionism, exploatering och imperialism, för en bättre värld, ett mänskligt samhälle och ett alternativ som vägleds av solidaritet, det allmänt goda och folklig befrielse.

Länge leve det palestinska folkets kamp för befrielse och återvändo!

Länge leve den palestinska fångrörelsens kamp!

Från floden till havet, Palestina ska bli fritt!

Följande text är en översättning av originalet på franska från Collectif Palestine Vaincra. Hela Samidoun-nätverket uttrycker sin mest kraftfulla och intensiva solidaritet och stöd till kamraterna i Collectif. Vi är övertygade om att detta illvilliga angrepp på palestinska rättigheter kommer att besegras:

Tisdagen 23 mars riktade Patrice Perrot, en ledamot i den franska nationella församlingen som representerar La République En Marche! (LREM), Emmanuel Macrons parti, en parlamentarisk fråga till Gérald Darmanin, fransk inrikesminister, med ett krav på att regeringen ska upplösa Collectif Palestine Vaincra.

Det fullständigt falska förtalsdokumentet grundar sig på terrorstämpeln som Israel har utfärdat mot Samidoun-nätverket, som Collectif är en medlemsorganisation i, för att motivera kravet på ett förbud mot vårt kollektiv. Kravet är ett rent klipp-och-klistra-arbete från ett pressmeddelande från den israeliska extremhögerorganisationen NGO Monitor som syftar till att förfölja palestinasolidaritetsrörelsen världen över.

Självfallet är detta krav helt grundlöst och vårt kollektivs aktiviteter är helt offentliga och har aldrig varit föremål för något förbud. Tillsammans med det internationella Samidoun-nätverket utför vi medvetandehöjande informations- och agitationskampanjer till stöd för den palestinska frågan, en antikolonial och antirasistisk fråga. De enda terroristerna här är staten Israel och dess anhängare. Dessutom har Internationella brottmålsdomstolen precis inlett en utredning mot Israel om krigsbrott under dess militärangrepp mot Gaza år 2014.

Kravet på vår upplösning kommer i ljuset av den ökade repressionen mot rörelsen till stöd för Palestinas folk, varav försöket att kriminalisera bojkotten av Israel är det mest anmärkningsvärda. Detta kommer trots Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom förra juni som fördömde Frankrike för att begränsat yttrandefrihet efter sina åtal och domar mot aktivister som har krävt en bojkott av Israel.

Dessutom försöker den proisraeliska lobbyn att jämställa antisionism med antisemitism i ett försök att neutralisera allt motstånd mot Israels apartheidpolitik. I detta sammanhang har Nice’ och Paris’ kommuner antagit den “nya antisemitismdefinitionen” som framförs av IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) och som innefattar flera exempel som utformats för att anse ifrågasättanden av staten Israel som en kolonial och rasistisk stat som antisemitiskt. Måndag 22 mars avvisades detta skandalösa försök att instrumentalisera den rättmätiga kampen mot antisemitism av Strasbourgs kommun under ledning av dess miljöparti.

Sedan dess grundande för 2 år sedan i Toulouse har Collectif Palestine Vaincra systematiskt utsatts för flertalet angrepp (skrämseltaktiker, hot, falska anklagelser, framförandet av rättsliga klagomål) kopplade till dess olika aktiviteter till stöd för Palestinas folk och deras legitima motstånd. Dessa angrepp äger rum på grunde av att den proisraeliska extremhögern inte accepterar framväxten av en antikolonial och antirasistisk röst till stöd för Palestinas folk och deras grundläggande rättigheter. Genom att kräva kollektivets upplösning demonstrerar Patrice Perrot och Israels anhängare ännu en gång att de är ivriga försvarare av Israels apartheid.

Men bortom Collectif Palestine Vaincra och organisationer som försvarar palestiniers rättigheter är de återkommande kraven om upplösningen av antirasistiska organisationer, muslimska föreningar, grupper och fack ett allvarligt hot mot alla människor som står för frihet, jämlikhet och rättvisa. Dessa olika angrepp är symptom av en reaktionär och rasistisk offensiv som måste inspirera oss till att intensifiera vår solidaritet med Palestinas folk och att bygga ett starkt, enat och konsekvent svar på dessa skrämseltaktiker och hot.

Att tysta antisionism är att angripa antirasism!

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network är undertecknare till följande uttalande som utfärdats av Palestinian Feminist Collective.

För att högtidlighålla Internationella kvinnomånaden kallar Palestinian Feminist Collective alla samvetsgranna människor att ta ställning för att Palestina är en feministisk fråga.

TA STÄLLNING HÄR

Denna Kvinnohistoriska månad ansluter vi, de undertecknade, oss till Palestinian Feminist Collective (PFC), ett USA-baserat nätverk av palestinska och arabiska kvinnor och feminister, i att bekräfta att Palestina som en feministisk fråga. Tillsammans med PFC bygger vi vidare på palestinska kvinnors och deras medkämpars historia av att ha verkar för att göra slut på en mångfaldig form av förtryck. Vi förkastar alla försök att nyttja feministiska och queerrättsliga diskurser till att dehumanisera palestinier, rättfärdiga pågående sionistisk bosättarkolonisering av deras hemland och förfölja dem för deras politiska aktivism. Genom detta åtar vi oss att bekämpa könat och sexuellt våld, bosättarkolonialism, kapitalistisk exploatering, landförstörelse och förtryck i Palestina, på Sköldpaddsön [ett urfolksnamn på Nordamerika] och globalt.

I decennier har palestinska feminister gjort motstånd mot Israels maskulinistiska och militariserade belägring av palestinskt land och liv. Sedan dess uppkomst har det sionistiska bosättarkoloniala projektet vilat på fördrivningen av palestinier från sina hem och land vilket har gett upphov till generationer av landlösa palestinska flyktingar. Sionistiskt våld fortsätter att dominera palestinska liv på intima vis. Över hela hemlandet demolerar Israel palestinska hem, utsätter palestinska samvetsfångar för systematisk sexuell och fysisk misshandel och tortyr, och övervakar palestiniers kroppar, sexualiteter, reproduktiva rättigheter och familjeliv. Palestinier fortsätter att bejaka liv i trots mot den pågående nakban (katastrofen) som äger rum genom Gazaremsans dödliga inhägnad, Västbankens militära ockupation, juridiska beteckningar som andra klassens medborgare i bosättarstaten, exil i flyktingläger och över shatat (den globala diasporan) och förvägran av rätten att återvända hem.

Vi bejakar arvet av solidaritet mellan palestinska, svarta, urfolks, tredjevärldsfeministers, arbetares och queera samhörigheter som har kämpar sida vida sida inom bredare antikoloniala, antikapitalistiska och antirasistiska rörelser i USA och globalt. Detta står i kontrast mot liberala feministiska traditioner i USA som fortsätter att utnyttja feministiska diskurser till att angripa palestinier och andra marginaliserade grupper genom att undlåta att angripa de strukturella former av könat och sexuellt våld som är inneboende i bosättarkolonialism, imperialistiska krig, den rasbaserade kapitalismen och global vit makt. Liberala och sionistiska feminismer vilar på orientalistiska diskurser i sitt tystande och sin underminering av palestinska kvinnors och deras medkämpars kollektiva strävanden och bidrar till skärpt politisk repression som kriminaliserar det fria ordet om Palestina och palestinsk befrielse.

I syfte att föra fram en verkligt intersektionell och dekolonial feministisk vision för USA, Palestina och hela världen tar vi härmed ställning för att:

 1. Anamma och förespråka palestinsk befrielse som en viktig feministisk fråga;
 2. Stötta palestiniers rätt att yttra sig och organisera sig politiskt överallt;
 3. Vägra sammanblandningen av antisionism med antisemitism, i synnerhet den juridiska tillämpningen av International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) definition av antisemitism;
 4. Följ det palestinska civilsamhällets uppmaning till bojkott, avinvestering och sanktioner;
 5. Stoppa investeringar i militarism och investera i rättvisa och samhällsbehov;
 6. Kräv ett slut på politiskt, militärt och ekonomiskt stöd till Israel och ett slut på alla militära, säkerhetsmässiga och polisiära samarbeten.

Vårt engagemang för befrielsen av Palestinas land och folk rotar sig i kärlek, vilket står i centrum för alla avkoloniseringsprojekt. Våra värden växer ur förkroppsligad kulturell visdom och rättvisa för våra samhällens omvandling. Vi åtar oss att sätta stop för girigheten, dominansen och splittringen som är så djupt inbäddad i kapitalism, kolonial exploatering och USA:s herravälde. Vi föreställer oss och skapar en ny värld fri från könade, rasmässiga och ekonomiska exploateringssystem som gör handelsvaror av människoliv och land. Vår vision är en som innehåller en radikalt annorlunda framtid baserad på livsbejakande samhörighet, de arbetande klassernas frigörelse och kärlek för varandra, land, liv och själva planeten vi bor på. Av dessa skäl tar vi, idag och varje dag, ställning för Palestina som en feministisk fråga och bejakar detta åtagande i vårt dagliga liv och vårt organisatoriska arbete.

TA STÄLLNING HÄR

Detta är en översättning av ett upprop från Masar Badil.

Ett upprop till de palestinska massorna i Europa
Gå samman, delta i och organisera Alternativa palestinska vägens konferens (Masar Badil)
Madrid, Spanien, 29 oktober – 2 november, 2021

Mot ett nytt stadie av kamp i vårt palestinska folks marsch och deras kamp för nationell befrielse och återvändo

Mot bakgrund av de välkända politiska förändringar och utvecklingar som har drabbat Palestina, den arabiska regionen och den palestinska verkligheten i Europa under det senaste årtiondet utgör de palestinska och arabiska massorna idag stora folkliga massor i termer av mänsklig kraft på kontinenten, och våra ungdoms-, student-, arbetar- och akademikerförbund har tillsammans stor potential och förmåga att ta ställning och agera. I detta sammanhang kallar vi på vårt palestinska folks kämpande massor i Europa, på alla palestinska och arabiska institutioner och på alla palestinavänner att aktivt delta i att organisera och arrangera “Alternativa palestinska vägen”-konferensen, planerad att äga rum i slutet av oktober och början av november 2021 i den spanska huvudstaden Madrid.

Vi har fullt förtroende för svaret från vårt palestinska folks förtrupper på vårt nations rop, hela Palestinas, hela vårt folks och alla våra rättigheters rop, om att föra fram sina positioner och göra detta tillfälle till en historisk milstolpe i vårt folks marsch och deras nationella befrielsekamp i Palestina och i diaspora och exil. Vi måste flytta oss framåt i en självsäker takt mot ett nytt stadium. Dess grund och väg är enhet, samarbete och solidaritet i konfrontation med utmaningarna och hoten som står i vägen för den palestinska frågan och som hotar vårt folks rättigheter, vårt öde och vår gemensamma framtid.

Vi är också fullt övertygade om att de tiotusentals palestinska flyktingar som har tvångsförflyttats av belägring, blockad, krig, svält och rasism, som skeppats på “dödsbåtar” till Europeiska unionens länder, är idag en grundpelare i ledarskapet för rörelsen för demokratisk och revolutionär förändring på de palestinska, arabiska och internationella nivåerna och är närmare Palestina och att uppnå sin återvändo hem än någonsin förr. De kommer hävda sin existens och intyga förmågan hos det palestinska folket i exil och diaspora att befria sina röster, återuppbygga sina nationella institutioner och rikta sin folkliga kompass mot Jerusalem och hela Palestina.

Våra palestinska massor i Europa, tillsammans med våra arabiska lokalsamhällen och alla palestinavänner, utgör en naturlig förlängning av vårt folks kamp i det ockuperade Palestina och i lägren i Libanon, Syrien och Jordanien och de, tillsammans med sina syskon som deltar från alla kontinenter, har förmågan att återställa den palestinska nationella rörelsens balans mellan det ockuperade Palestina och diasporan och att utropa lanseringen av en enad palestinsk, arabisk och internationell rörelse, organiserad på vägen mot återvändo och befrielse.

Vi kallar på våra massor i Europa att mobilisera och förenas, att komma samman för att delta i återuppbyggandet av vår nationella befrielserörelses grunder och för att uppnå vårt folks rätt till självbestämmande över hela Palestinas land.

Låt våra folkliga massmöten 2 november 2021, i åminnelse av den olyckliga Balfour-deklarationen, vara massiva folkliga samlingar i vilka den palestinska fanan flyger högt, och låt dess fladdrande vara ett budskap till såväl vän som fiende att Palestinas folk, kämparna och landets skötare, från martyrernas, fångarnas och de skadades era, inte kommer att glömma eller förlåta och att Palestina, hela Palestina, var, är och kommer att vara till för sitt folk, oavsett om väntan blir lång eller kort.

Låt oss delta i planeringen och förberedandet av lanseringen av denna nya väg, och låt oss ta emot vårt folk från ockuperade Palestina och lägren i Libanon, Jordanien och Syrien. Vi välkomnar deltagandet av delegationer från arabregionen, Afrika, Nord- och Sydamerika, Asien, och alla diasporans regioner, och presenterar en nationell, enad modell för lanseringen av en revolutionär demokratisk rörelse för förändring, mot Palestinas framtid: Ett befriat Palestina, från floden till havet.

Heder åt martyrerna; Återvändo kommer och segern är säker!

Förberedande generalkommittén / Alternativa palestinska vägens konferens

Kom i kontakt med lokala kommittéer i Europa:

Belgien: belgium@masarbadil.org

Danmark: denmark@masarbadil.org

Frankrike: france@masarbadil.org

Grekland och Cypern: greece@masarbadil.org

Italien: italy@masarbadil.org

Nederländerna: nl@masarbadil.org

Norge: norway@masarbadil.org

Spanien och Portugal: madrid@masarbadil.org

Storbritannien: britain@masarbadil.org

Sverige: sweden@masarbadil.org

Tjeckien: czechia@masarbadil.org

Tyskland: germany@masarbadil.org

Österrike: austria@masarbadil.org

För andra europeiska länder, var god kontakta: europe@masarbadil.org

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network står i solidaritet med våra kamrater i Palestine Action i Storbritannien som leder en kampanj för att stänga ner Elbit System, israelisk vapentillverkare som profiterar på global försäljning av vapen testade på det ockuperade och koloniserade palestinska folket. De direkta aktionerna som har organiserats av Palestine Action har dragit omfattande uppmärksamhet åt Elbits inblandning i krigsbrott; företaget har bekräftat att dessa aktioner har kostat dem tiotusentals kronor i fabriksnedstängning och rengöringskostnader.

Elbit System är Israels största privata vapentillverkare och förser den israeliska militären med över 80% av dess drönarflotta, inklusive Hermes 450 och 900 som såg utbredd användning i Israel bombardemang av Gaza 2014, då över 2000 palestinier mördades.

Palestine Action organiserar direkt aktion som en form av folkligt motstånd mot Elbit Systems krigsförbrytelser och möter hård repression från brittiska staten för att de stör de blodiga affärerna kring tillverkningen av vapen “som testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina”, som Palestine Action anmärker. Två gripna aktivister har vägrats borgen efter sina gripanden. Detta kommer efter räder mot flera medlemmars hem och beslagtagandet av deras personliga dokument och pass.

Palestine Action har betonat att det bästa sättet att stödja fångarna är att fortsätta arbetet med att stänga ner Elbit under parollen och hashtaggen #ShutElbitDown. Vi återpublicerar deras uttalande nedan och räcker ut vår fulla solidaritet. För mer information om Palestine Action eller för att skänka pengar till deras arbete, besök Palestine Actions hemsida.

Det finns också flertalet kommande rättegångsdatum (nedan och på Palestine Action) med möjlighet att stötta aktivister i Palestine Action som har gripits eller åtalats för sina direkta aktionsaktiviteter – vi manar alla palestinavänner att stå med dessa modiga aktivister vid deras rättegångar!


 • Sex aktivister från Palestine Action greps i tisdags bitti för att de påstås ha burit föremål som till exempel färg
 • Två har återsänts till häkte för “innehav av föremål för orsakande av brottslig skada”
 • Anmärkningsvärt är att två av de häktade aktivisterna var del av Stop HS2-kampanjen, och en av dem tillbringade flera veckor i kampanjens Euston-tunnlar

Två Palestine Action-aktivister har slängts bakom galler efter en domstol chockerande nog vägrade att bevilja dem borgen onsdag 10 mars.

De två hörde till de sex aktivister som greps tidigt på morgonen i tisdags för att de påstås ha burit på föremål som kan användas för brottslig skada. Efter att ha blivit vägrade att släppas mot borgen innan rättegång togs aktivisterna till Wolverhampton Magistrates Court (Jämförbart med svensk tingsrätt. / Översättares anmärkning).

Domstolen vägrade att bevilja två av aktivisterna borgen och häktade dem, samtidigt som två andra frigavs. Aktivisternas hem utsattes för polisräder med de hölls häktade.

Palestine Action är ett direkt aktionsnätverk bestående av grupper och individer som formades med mandatet att gripa till direkt aktion mot Elbit Systems’ lokaler i Storbritannien på gräsrotsnivå med kravet att de alla ska stänga ner och att brittiska regeringen upphör med sin medbrottsligt i Israels apartheid.

Som kommentar på beslutet att häkta de två aktivisterna sa en talesperson för Palestine Action:

“Storbritanniens regering, dess domstolar och dess polisväsende fortsätter att låta Israels största privata vapentillverkare, Elbit Systems, utveckla vapen som testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina. Istället väljer de att trakassera, gripa och fängsla de som utmanar och motsätter sig deras brott mot mänskligheten.

”Det är därför vår moraliska plikt att nyttja våra privilegier och ansluta oss till den växande kampen för att få ett slut på denna medbrottslighet mellan Storbritannien och Israels apartheidregim. Vi kallar på alla samvetsgranna människor att ansluta sig till vår kamp mot denna pågående, mordiska medbrottslighet, att ansluta sig till kampen att stänga ner Elbit (Shut Elbit Down) och att få ett slut på all medbrottslighet mellan Storbritannien och Israels brott mot det palestinska folket.”

De två aktivisterna kan komma att tvingas tillbringa åtminstone fyra veckor i häkte innan de potentiellt kan bli beviljade borgen vid deras nästa rättegångstillfälle nästa månad.

Det ovanliga beslutet att vägra beviljas borgen över ett ringa brottsåtal är ytterligare en eskalering i den pågående repressions- och avskräckningskampanjen mot aktivister som påstås vara kopplade till Palestine Action.

Sedan direkt aktionsnätverkets grundande augusti 2020 har aktivister rutinmässigt gripits på falska grunder, fått sina hem utsatta för räder och sina teknikprylar beslagtagna.

Medgrundaren Richard Barnard greps i februari för “utpressning”. Han och medgrundare Huda Ammori har fått sin hem våldsamt genomsökta och pass beslagtagna. Dokumenten har ännu inte återlämnats.Barnar och Ammori stoppades även november 2020 under bilaga (“schedule”) 7 till antiterrorlagarna under namnet Terrorism Act 2000 som tillåter poliser att förhöra personer utan ordinarie rättsskydd.

Palestine Action har anklagat polisen för att ha inlett ett helt oproportionerligt svar på aktivisternas pågående kampanj för att stänga ner Elbits lokaler i Storbritannien, ett företag som är skyldig för krigsbrott i Gaza och för att ha exporterat mördardrönare till förtryckande regimer världen över.

Elbit Systems är Israels största privata vapentillverkare och förser den israeliska militären med över 80% av dess drönarflotta, inklusive Hermes 450 och 900 som användes i omfattande skala i Israels bombardemang av Gaza 2014, då över 2000 palestinier mördades.

Som kommentar på polistillslagen mot Palestine Action kommenterar kampanjkoordinatorn Kevin Blowe på Network for Police Monitoring (Netpol) så här:

“Att använda antiterrorpolisbefogenheter, att föra fram oproportionerliga åtal och i grund och botten behandla Palestine Actions aktivister som om de vore någon sorts organiserat brottsligt nätverk är en avsiktligt försök att störa protester i solidaritet med det palestinska folkets lidanden.

“Implikationen att gruppen är något sorts ‘extremistiskt’ hot erbjuder ett rättfärdigande av polisens övervakning och trakasserier. Det betyder att alla som har med Palestine Action kan stämplas på detta vis – även om de inte gör något olagligt.

“Tyvärr har vi sett staten bete sig på det här viset många gånger tidigare, särskilt när bolagsintressen utmanas av civil olydnad och direkt aktion. Detta är avsett att trötta ut människor, skrämma bort allmänhetens potentiella stöd och begränsa aktivisternas förmåga att utöva sina rättigheter till förenings- och mötesfrihet.”


Tidigare idag (10 mars / Översättares anmärkning) häktades två aktivister från Palestine Action efter att ha gripits 33 timmar för ha påståtts vara utrustade för att “orsaka brottslig skada”. Sex aktivister greps totalt, varav fyra har sedermera släppts.

Kanske skulle de kasta färg på en vapenfabrik. Vad de än skulle, eller skulle inte, göra skulle de blekna i jämförelse med döden och förstörelsen som Elbit Systems, Israels största privata vapentillverkare, orsakar världen över.

Våra aktivister hölls häktade på polisstationen innan de togs till rättssalen och återfördes till häkte inför deras nästa rättegångstillfälle. Så vitt vi vet är det åtminstone en månad bort.

Den brittiska regeringen, dess rättsväsende och polis, fortsätter att stå tigandes bredvid medan Elbit utvecklar vapen som har testats på barn och flyktingar i ockuperade Palestina. Istället väljer de att trakassera, gripa och häkta de som utmanar deras brott mot mänskligheten.

Men våra modiga aktivister kommer att fortsätta agera, trots rädslan de kanske känner, eftersom de vet att konsekvenserna av att inte agera är för höga. Vi kommer inte tillåta att det palestinska folkets fortsatta förtryck möjliggörs av detta land längre. Vi kallar därför återigen på er alla, våra kamrater och sympatisörer, att gå till handling.

Vi har blivit tillfrågade om vad som är det bästa sättet att hjälpa de som är häktade i fängelse. Självklart kommer finansiellt stöd och solidariska brev uppskattas enormt, och vi kommer att dela med oss av om hur ni kan göra detta så snart vi vet. Men det kanske bästa vi alla kan göra för dem är att fortsätta deras kamp – vår kamp.

Inget höjer våra fängslade aktivisters mod mer än att höra att fler aktioner har ägt rum – och att Elbit är ännu närmare att stänga ner för gott. De som sitter häktade är i alla åldrar. Vad hindrar dig från att agera för att stänga ner Elbit? Kom med. Organisera dina egna aktioner. Anslut dig till motståndet: bit.ly/JoinResist


Rättegångstillfällen för #ShutElbitDown

26 mars 2021
Grundförhandling för 3 aktivister som blockerade portarna till Elbits filial i Shenstone, nära Lichfield. De är åtalade under fackförbundslagarna för att ha stört “laglig affärsverksamhet”.
Tid: 13:00
Plats: Stafford Magistrates’ Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

29 mars 2021
Grundförhandling de sex Shenstone-aktivister som ockuperade taket på Elbits filial – UAV Engines i Shenstone. De stängde framgångsrikt ner fabriken i en vecka och orsakade över £50 000 i skador på Elbits dödsdfabrik.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Crown Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

31 Mars 2021
Första rättegång för sex Elbit-aktivister som åtalas för “förberedelse till brottslig skada” och “förberedelse till rån” för sina handlingar mot Elbit mellan 1 juni 2020 och 5 september 2020. Vid rättegången kommer Richard Barnard och Huda Ammori också ansöka om att återfå sina pass som olagligt togs ifrån dem utav polisen i februari.
Tid: 9:30
Plats: Highbury Corner Magistrates’ Court, 51 Holloway Rd, Highbury, London N7 8JA

9 april 2021
Tre aktivister i rättegång mot Elbit efter att ha blocker portar och täckt ingångar med blodröd färg. De åtalas för brottslig skada.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Magistrates’ Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

15 april 2021
Caroline Brouard, aktivist i Palestine Action, ställs inför möjliga åtal om “utpressning” efter att ha gripits och frigivits mot borgen i januari. Hen ska då svara på borgen och få reda på om hen åtalas eller inte vid detta datum.
Tid: 10:00
Plats: Charing Cross Police Station, Agar St, Charing Cross, London WC2N 4JP

17 maj 2021
Fem aktivister som ockuperade taket på Elbits filial, UAV Engines i Shenstone, dras inför rätta av Elbit. De åtalas för “brottslig skada” för över £30 000. Deras handlingar såg till att fabriken stängde ner i åtminstone två veckor – med £450 000 i förluster för Elbit Systems som resultat.
Tid: 9:30
Plats: Stafford Crown Court, The Combined Court Centre, Victoria Square, Stafford ST16 2QQ

1 juni 2021
Richard Barnard, Palestine Actions medgrundare, ska svara på borgen efter fyra månaders tid, och står inför möjliga anklagelser om “utpressning”. Hans borgen förhindrade honom från att vistas i Manchester med omgivning, Staffordshire och staden London.
Tid: 11:00
Plats: Charing Cross Police Station, Agar St, Charing Cross, London WC2N 4JP

På torsdagen 25 februari dömde israeliska ockupationsmyndigheter Khitam Saafin, ordförande för Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), till förvar utan åtal eller rättegång i ytterligare fyra månader under administrativt förvar. UPWC fördömde förlängningen av hennes godtyckliga fängsling i ett uttalande som delades på Facebook. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fördömer den orättvisa, rättsvidriga förlängningen av Khitam Saafins administrativa förvar av den israeliska ockupationen och manar alla samvetsgranna människor världen över att sluta sig till kravet på hennes frihet och alla palestinska fångars och förvarstagnas frigivning.

Följ och sprid kampanjen på: https://freekhitamsaafin.org

Ladda ner resurser här: https://bit.ly/KhitamResources

Khitam Saafin är en ledande feministisk organisatör och aktivist och en internationellt erkänd förkämpe för palestinska kvinnor och för frihet och rättvisa åt Palestinas folk. Hon har talat runt hela världen om palestinska kvinnors kamp, bland annat på World Social Forum, och har varit ordförande för Global Women’s March Palestine.

Saafin greps av israeliska ockupationsstyrkor i sitt hem i det ockuperade Beitunia 2 november 2020; hon dömdes ursprungligen till sex månaders administrativt förvar, fängsling utan åtal eller rättegång, som sedan förkortades till fyra månader efter en juridisk strid.

Administrativt förvar, ett förehavande som först introducerades till Palestina av det brittiska koloniala mandatet, fängslar palestinier utan åtal eller rättegång utifrån så kallade “hemliga filer”. Till och med fångens advokat vägras åtkomst till något av innehållet i denna fil; istället gäller endast påståenden från israeliska ockupationens militärkommendanter. Dessa förvarsdomar utfärdas om upp till sex månader åt gången och kan förnyas ett obegränsat antal gånger; Palestinier hålls rutinmässigt fängslade flera år i rad under administrativt förvar. Det finns ungefär 450 palestinska fångar som hålls under order om administrativt förvar, en del av ungefär 4500 palestinska politiska fångar sammanlagt.

Människor världen över har redan anslutit sig till det globala kravet på Saafins frihet. Förutom demonstrationer, stormar på sociala medier och fördömande ställningstaganden från globala feminister, människorätts- och internationella solidaritetsorganisationer har bland annat berömde musikern Roger Waters uttalat sitt stöd för Khitam Saafin: https://twitter.com/rogerwaters/status/1328462849115643910

Saafin är en av cirka 40 fängslade palestinska kvinnor, inklusive flera andra under administrativt förvar, såsom fängslade palestinska studentaktivisterna Shatha Tawil, Layan Kayed, Elia Abu Hijleh och Ruba Assi och politiska ledare som feministen och vänsterparlamentarikern Khalida Jarrar.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fördömer förlängningen av Khitam Saafins administrativa förvarsdom utan åtal eller rättegång, vilket endast är en av de senaste av den israeliska ockupationens angrepp på den palestinska kvinnorörelsen.

Vi manar kvinnoorganisationer, studentorganisationer och alla samvetsgranna människor att lyfta sina röster och agera i solidaritet med Khitam Saafin och hennes palestinska medfångar som är måltavla för den israeliska ockupationen – inklusive att bygga rörelsen för bojkott av Israel, dess institutioner och medbrottsliga företag som HP, Puma, TEVA Pharmaceuticals och G4S. Den israeliska ockupationen vill fortsätta sin kolonisering av Palestina obegränsat genom att isolera och fängsla ledare för det palestinska folkets rörelse. Anslut dig och mana till deras omedelbara frigivning och för frihet åt alla palestinska fångar och hela Palestina, från floden till havet!

AGERA:

 1. Dela bilder och illustrationer på sociala medier med budskap om Khitam Saafins och alla palestinska fångars frigivning. Skicka bilder till Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network på Facebook, @SamidounPP på Twitter eller till samidoun@samidoun.net.
 2. Utfärda ett uttalande från din grupp, förening, kvinnoorganisation eller fackklubb med krav på frihet åt Khitam Saafin. 2017 anslöt sig flera organisationer världen över till kravet på hennes frigivning och gjorde därmed hennes – och Khalida Jarrars – till en internationell fråga. Skicka uttalanden till samidoun@samidoun.net.
 3. Organisera manifestationer, demonstrationer och andra kreativa aktioner. Adbusting, affischering och andra utomhusaktiviteter – särskilt i närheten av israeliska ambassader eller konsulat – kan dra en betydelsefull mängd uppmärksamhet till Khitam Saafin och den palestinska frågan i denna avgörande tid.
 4. Bygg bojkotten av Israel! Anslut dig till rörelsen för bojkott, avinvestering och sanktioner mot Israel. Uppmärksamma medbrottsliga företag som Hewlett-Packard och G4S fortsatta inblandning i Israels polis- och fångväsende. Bygg en kampanj för bojkott av israeliska varor, militärembargo mot Israel, eller organisera kring den akademiska och kulturella bojkotten av Israel.

Dela gärna aktiviteter och inlägg med oss på Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network på Facebook, @SamidounPP på Twitter, och på samidoun@samidoun.net.

Bilder med svensk text:

Bilder med text på andra språk:

Vi publicerar här en översättning av det internationella fångsolidaritetsnätverket UPOTUDAK:s uttalande med anledning av den senaste israeliska terrorstämpeln som riktas mot Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network:

För några dagar sedan tillkännagav Israels försvarsminister och krigsbrottslingen Benny Gantz att de identifierar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network som en “terroristorganisation” och la till den i sin lista över sådana organisationer. Det sionistiska Israel försöker under alla omständigheter kuva Palestinas rättmätiga och rättfärdiga kamp. Med detta beslut ger staten Israel, inte nöjd med sin ockupation av Palestina, sitt senaste uttryck för en smutskastningskampanj vars syfte är att tysta det internationella stödet till det palestinska folket och i synnerhet de ungefär 5000 palestinier som är fängslade av ockupanterna. Med publiceringen av en artikel av den palestinske skribenten och aktivisten Khaled Barakat på Samidouns hemsida som förevändning försöker Israel smutskasta Samidoun, de palestinska fångarnas internationella röst, genom att påstå att Samidoun är knuten till PFLP, Folkfronten för Palestinas befrielse. Men bara genom en enkel titt på Samidouns hemsida går det att se att Israel i sitt uttalande har felaktiga uppgifter till och med om datumet för Samidouns grundande.

Vi vet att staten Israel och de reaktionära imperialistmakterna som stödjer den inte har någon tolerans alls för några som helst demokratiska krav eller för demokratisk kamp. Men oavsett vilka beslut de tar, oavsett hur mycket de förtalar, kan de inte och kommer aldrig kunna stå emot folkens rättvisa och rättmätiga kamp. Vi, UPOTUDAK, förklarar att vi står i solidaritet med Samidoun. Vi kommer att fortsätta vara en röst för de palestinska revolutionära fångarna.

Samidoun är inte ensam!

Länge leve internationell solidaritet!

Frihet åt alla palestinska politiska fångar!

UPOTUDAK – Kommittén för solidaritet med internationella politiska fångar

I de illegitima israeliska militärdomstolarnas senaste orättvisor har den palestinske feministen, vänsteraktivisten, parlamentarikern och förkämpen för fångars rättigheter, Khalida Jarrar, dömts till två år i israeliskt fängelse måndagen den 1 mars 2021. Detta betyder att hon kommer släppas vid slutet av oktober samma år, två år efter hon senast greps av över 70 beväpnade israeliska ockupationssoldater, som invaderade hennes hem den 31 oktober 2019. Detta följer endast några dagar efter att den palestinske feministen Khitam Saafin beordrades till ytterligare fyra månader av administrativt förvar, fängslad utan åtal eller rättegång. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fördömer den orättvisa dom som påförts Khalida Jarrar och kräver hennes och hennes palestinska kvinnliga medfångars omedelbara frigivning.

Den internationellt erkända politiska ledaren har anklagats för att ”inneha en position i en förbjuden organisation,” Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), inför en israelisk militärdomstol. Såsom alla palestinska politiska partier av betydelse är vänsterpartiet PFLP stämplat som en ”förbjuden organisation” av den israeliska ockupationen. Dessa anklagelser kommer efter tidigare sensationalistiska, antipalestinska medieangrepp på Jarrar och hennes kamrater.

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network uppmanar kvinnoorganisationer, sociala rörelser och alla samvetsgranna människor till att uppmärksamma Khalida Jarrars, Khitam Saafins och alla palestinska kvinnors – inklusive de i israeliska fängelser – kamper, erfarenheter och motstånd som en del av Internationella arbetarkvinnodagens aktiviteter 8 mars 2021. Detta innebär att verka – på Internationella Kvinnodagen och vidare – för att bygga bojkotten av Israel, dess akademiska och kulturella institutioner och medskyldiga företag såsom HP, Puma, Teva Pharmaceuticals och G4S.

Den israeliska ockupationen avser att expandera och befästa sin kolonisering av Palestina genom att fängsla palestinska folkliga ledare såsom Khalida Jarrar och genom sina attacker mot organisationer som försvarar de palestinska fångarna och de anhållna.

Jarrar greps endast åtta månader efter sin frigivning från 20 månader av israelisk administrativ förvar – fängslad utan åtal eller rättegång – efter att senast ha gripits av ockupationsstyrkor år 2017. Under sin tid i förvar mellan 2017 och 2019, undertecknade över 275 organisationer ett internationellt upprop för hennes frigivning. De israeliska ockupationsstyrkornas attack 2019 kom också när hon förberedde sig för att undervisa i internationell juridik och om den palestinska rörelsen på Bir Zeit-universitetet. Indragningen av hennes kurs åtföljdes av angrepp mot studenterna för deras politiska och studentrelaterade aktiviteter på campus.

Jarrar är en livslång förkämpe för palestinska fångars frihet och har suttit som före detta viceordförande och verkställande direktör för Addameer Prisoner Support and Human Rights Association. Hon är också medlem i den palestinska kommitté som anslutit sig till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och presenterat bevis till det internationella organet om pågående israeliska brott.

Hennes gripande – och en drös israelisk mediapropaganda riktad mot henne – eskalerade just då överåklagaren för Internationella brottmålsdomstolen, Fatou Bensouda, meddelade att hon rekommenderar att ICC lanserar en formell utredning av israeliska krigsbrott och brott mot mänskligheten i Palestina. Nu kommer hennes dom endast veckor efter att ICC bekräftat sin jurisdiktion över ockuperade Palestina, trots invändningar från den israeliska ockupationen och dess globala imperialistiska uppbackare.

Sedan sin senaste häktning 2019 har Khalida Jarrar fortsatt att göra motstånd och tala ut, ett brott mot den isolering som den israeliska regimen försökte påtvinga henne. Hon skrev förordet till Ramzy Barouds bok These Chains Will Be Broken som berättar de palestinska politiska fångarnas historier:

“I verkligheten är dessa inte bara fängelseberättelser. För palestinier är fängelset ett mikrokosmos för den mycket större kampen hos ett folk som vägrar bli förslavade på sin egen mark och som är fast bestlutna att återvinna sin frihet med samma viljestyrka och energi som alla segerrika, en gång koloniserade nationer.”

Jarrars döttrar, Suha och Yafa, levererade ett särskilt meddelande från Jarrar till litteraturfestivalen Palestine Writes som hölls december 2020. Hennes brev diskuterar övervakningsregimen och nekandet av tillgång till litteratur och  kulturella verk som begås mot de palestinska fångarna samt deras självorganiserade utbildningsarbete, kreativitet och pågående motstånd. Hon skriver:

”Från det israeliska Damon-fängelset beläget på toppen av Karmelberget i Haifa, erbjuder jag mina hälsningar till er å mina egna och mina 40 kvinnliga palestinska frihetskämpar i israeliska fängelsers vägnar. Vi hälsar och erbjuder all vår respekt till alla författare, akademiker, intellektuella och konstnärer som talar sanningen och kräver frihet och rättvisa för hela folket och som försvarar folks rätt till självbestämmande och motsätter sig kolonialt rasistiskt herravälde.

Låt mig, vid detta tillfälle, även skicka våra hälsningar och vårt stöd till alla arabiska författare, akademiker, intellektuella och konstnärer som avfärdar normalisering med israels bosättarkoloniala system och vägrar att acceptera Emiraternas, Bahrains och Sudans normaliseringsavtal med den sionistiska entiteten. Det är ställningstaganden som dessa som representerar de sanna banden mellan våra folk i arabvärlden och stärker oss, fångar, inifrån. Trots att vi fysiskt hålls fängslade bakom stängsel och galler, förblir våra själar fria och svävar högt i skyarna över Palestina och världen. Oavsett hur stränga den israeliska ockupationens praxis och påtvingade straffåtgärder blir fortsätter vår fria röst att tala högt å vårt folks vägnar, som har utsatts för förskräckliga katastrofer, tvångsförflyttning, ockupation och gripanden. Den kommer också fortsätta låta världen höra om den starka palestinska viljestyrkan som obevekligt avfärdar och utmanar kolonialism i alla dess former. Vi arbetar för att upprätta och befästa människovärde och strävar efter att uppnå social och ekonomisk frigörelse som binder samman världens fria folk…”

2014 stretade hon emot – och besegrade – ett israeliskt försök att med våld vräka henne från sitt familjehem i el-Bireh till Jericho. Bara nio månader senare, under april 2015, tillfångatogs hon av israeliska ockupationsstyrkor och sattes under administrativt förvar, fångenskap utan åtal eller rättegång. Efter ett globalt upprop ställdes hon inför israelisk militärdomstol och mötte 12 anklagelser om sin politiska aktivitet, från att ha hållit tal till att ha deltagit på evenemang till stöd för palestinska fångar. Hon avtjänade 15 månader i israeliskt fängelse – och var sedan fri endast 13 månader innan hon återigen arresterades under 2017.

Vi kräver att Khalida Jarrar omedelbart släpps fri och lovar att organisera oss för frihet åt alla palestinska fångar, och hela Palestina, från floden till havet!

Du kan använda följande flygblad och bilder till social medier för att delta i kampanjen att Khalida Jarrars och hennes politiska medfångars frigivning. Ladda ned här och dela flitigt!

Samma affisch som PDF: https://samidoun.net/site/wp-content/uploads/2019/11/khalida1.pdf

Som svar på israeliske försvarsministern och krigsförbrytaren Benny Gantz förklaring av Samidoun som ”terrororganisation” styrker Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network att vi kommer att fortsätta organisera och mobilisera internationellt till försvar för palestinska rättigheter och befrielse. Detta är det senaste uttrycket för en smutskastningskampanj som avser att tysta internationellt stöd för det palestinska folket och särskilt de nästan 5000 palestinier som hålls fängslade av den israeliska ockupationen. Detta är ett angrepp på den palestinska fångrörelsen så väl som på rätten för palestinier i exil och diaspora att organisera sig. Vi står fast vid att vi inte kommer att tystas eller skrämmas av Israels smutskastningskampanjer.

De israeliska anklagelserna är till bredden fulla av falska, vilseledande och slarviga anklagelser, till att börja med anges ett felaktigt datum för Samidouns grundande (faktum är att vi fyller vårt 10:e år i år, 2021, som vem som helst lätt få reda på detta på vår hemsida). Palestinske skribenten Khaled Barakat har uttryckt sitt stöd för Samidouns arbete vid många tillfällen och vi är stolta över att ha fått dela hans texter och tankar. Men Israel totala nonchalans inför fakta dyker upp igen: Khaled Barakat är inte, och har aldrig varit, ledare eller ”huvudsamordnare” för Samidoun.

Vi är en gräsrotsorganisation utan avlönad heltidspersonal och samlar inte in medel till några organisationer förutom för att upprätthålla våra egna kampanjer. Vi har lokalgrupper i USA, Kanada, Tyskland, Nederländerna, Spanien, Sverige, Brasilien, Grekland och ockuperade Palestina, och ett nätverk av medlemsorganisationer, inklusive Collectif Palestine Vaincra i Frankrike. Detta är ett uppenbart försökt att störa och underminera den växande mobiliseringen till stöd för Palestina världen över.

Vi genomför vårt arbete öppet, synligt och offentligt, som syns på vår hemsida, samidoun.net, och vi kräver stolt frihet åt palestinska politiska fångar som Ahmad Sa’adat, Khalida Jarrar och tusentals andra palestinier med olika politiska bakgrunder. Hela den israeliska kampanjen grundar sig på en fullständig nonchalans inför fakta och verkligheten.

Faktum är att de flesta uppradade punkterna verkar komma direkt från högerpropagandaorganisationen NGO Monitor, som har som mål att försvara Israel från internationellt ansvarsutkrävande för krigsbrott genom att smutskasta människorättsförsvarare i Palestina och runt världen. NGO Monitors ”grundlösa påståenden och faktamässig felaktigheter” är en långvarig komponent i deras försvar av Israels apartheid, utomrättsliga avrättningar, landstölder, godtyckliga gripanden, militärockupation, belägring och kolonialism.

Samidoun är en oberoende internationell, arabisk och palestinsk organisation som mobiliserar för frigivningen av nästan 5000 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser. Vi förespråkar bojkott av Israel och försvarar palestiniers rätt att göra motstånd mot ockupation, apartheid och förtryck och alla palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem och sitt land. Vi står upp för ett fritt Palestina, från floden till havet.

Av dessa skäl, och endast av dessa skäl, angrips Samidouns arbete av Israels försvarsministerium som är inblandat i dagliga krigsförbrytelser och människorättsbrott mot det ockuperade palestinska folket. Detta är ytterligare ett försök att använda repression och hot mot det palestinska folket och deras internationella allierade som en kampanjaktivitet för Benny Gantz’ parti i de israelisk valen. Det är också ett försök att avleda uppmärksamheten från de allvarliga bekymmer som hundratals sionistiska myndighetspersoner – inklusive Gantz själv – står inför, rädda för nästa steg i Internationella brottsmålsdomstolens (ICC) utredning efter dess senaste utlåtande 5 februari 2021, då den bekräftade att den har rätt att utreda krigsbrott i de palestinska ockuperade områdena.

Vidare är det ingen överraskning att detta offentliga uttalande kommer endast dagar efter att 300 internationella organisationer har slutit samman i en gemensam kampanj för frihet åt fängslade palestinska studenter.

Faktum är att detta inte ska betraktas som bara ett angrepp på endast Samidoun: Istället kommer den hand i hand med en rad av smutskastningskampanjer riktade mot palestinska människorättsförsvarare och de som står upp för palestinska rättigheter världen över – och palestinska fångar och själva det palestinska folket. Samma stämpel att har riktats mot ett antal internationella organisationer som bedriver offentlig aktivism för palestinska rättigheter och frihet. Detta angrepp är ett försök att isolera palestinska fångar, inte bara bakom lås och bom, utan från det stöd och den solidaritet de får internationellt. Det är vidare ett försök att tysta stödet till det palestinska folkets rättmätiga motstånd, med angrepp på motstånd mot imperialistiska krig, Oslo-processen och den pågående koloniseringen av Palestina.

Vi tillhör de många aktivister och organisationer som har attackerats av Israel – varav många har betalat ett mycket högre pris, inklusive de palestinier, araber och internationalister som har fängslats, torterats och lönnmördats av Israel. Som alltid är målet det samma: Försök att underminera det växande internationella stödet för det palestinska folket och dess rättmätiga sak.

Nästan varje organisation, rörelse och till och med enskild aktivist som står för palestinska frihet utsätts för den israeliska ockupationens och dess ledande krigsbrottslingars trakasserier, hot och försök att mobilisera statlig repression för att förtrycka en antikolonial, antirasistisk rörelse för rättvisa och befrielse. Vi är stolta över att stå med alla de som utstår den sortens smutskastningskampanjer och repressiva angrepp – genom att intensifiera vårt arbete och förenas i konfrontation med Israels apartheid, ockupation, krigsbrott och kolonisering och organisera oss för Palestinas befrielse.

Vi bjuder in aktivister och organisationer till att ansluta sig till Samidoun-nätverket och bygga det tillsammans med oss. Kontakta oss på samidoun@samidoun.net.

I följande översatta upprop manar Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, tillsammans med över 200 andra sociala rörelser, solidaritetsförbund, progressiva partier och vänsterorganisationer, till en global uppslutning mot den israeliska ockupationsmaktens pågående repression mot den palestinska studentrörelsen. Besök den engelskspråkiga sidan för ännu fler grafiska och andra resurser på flera olika språk.


Vi, de undertecknade organisationerna, sluter samman våra röster i ett globalt upprop för fängslade palestinska studenters omedelbara frigivning och till försvar för palestinska studenters rätt till utbildning, till politiskt uttryck och engagemang och till att avgöra sin egen framtid. Den israeliska ockupationen förföljer palestinska studenter och, i synnerhet, den palestinska studentrörelsen och palestinska studentorganisationer med sträng repression och politiskt fångenskap.

Tillsammans manar vi till handling och stöd till palestinska studenter bakom galler, inklusive:

 • Bojkott, avinvestering och sanktioner mot Israel, inklusive israeliska akademiska institutioner som är fullt delaktiga i systematiska kränkningar av palestiniers rättigheter.
 • Slut på allt militärt och ekonomiskt stöd, militära utbyten, gemensamma projekt och direkt finansiering till den israeliska ockupationsregimen från regeringar världen över.
 • Utmana program för “normalisering” som syftar till att legitimera den israeliska ockupationen – detta är ett försök att legitimera kriminaliseringen och förföljelsen av palestinska studenter.
 • Organisera upprättandet av direkta solidaritetsband med palestinska studenter och den palestinska studentrörelsen för att se till att de inte isoleras globalt trots den israeliska ockupationens alla försök.

Hundratals palestinska studenter fängslas rutinmässigt av den israeliska ockupationen, särskilt de som är del av studentorganisationer som är aktiva i det politiska livet på universitet och högskolor. Bara vid Bir Zeit-universitetet fängslades ungefär 74 studenter av ockupationssoldater under läsåret 2019-2020. De hör till nästan 5 000 palestinska politiska fångar som årligen hålls fängslade av Israel. Studentorganisationers verksamhet, från att hålla bokmässor till att anordna öppna arrangemang och att delta i studentkårval kriminaliseras av den israeliska ockupationen. Studenter fängslas ytterligare för deltagande i politiska demonstrationer eller för innehåll på sina sociala medieprofiler.

Palestinska studenter har gripits av israeliska ockupationsstyrkor och blivit bortförda för sin delaktighet i studentrörelsen i sina hem, på sina arbetsplatser och på deras lärosäten.

När de väl är gripna utsätts palestinska studenter rutinmässigt för tortyr under förhör – utsatta för plågsamma kroppspositioner, bakböjda över stolar, upphängda från väggar och tvingade att stå på tår, berövade på sömn, handbundna och plågade med tryck på skadade kroppsdelar, och helt enkelt slagna.

Palestinska studenter kan bli skickade till administrativt förvar – fängsling utan åtal eller rättegång, obegränsat förlängbart i sexmånadersperioder. Palestinier hålls rutinmässigt fängslade i åratal utan åtal, utan rättegång och utan något större hinder mot kränkningarna mot deras rättigheter. De kan ställas inför israelisk militärdomstol, som dömer över 99% av alla palestinier som åtalas där.

Ett av de vanligaste åtalspunkterna är ”medlemskap i en förbjuden organisation”, typiskt sett en hänvisning till studentblocken. Dessa representerar hela det palestinska politiska spektrumet. De anordnar föreläsningar, bokmässor, massmöten och andra studentaktiviteter och deltar i kårval. Brottsförteckningen hänvisar ofta till dessa helt vanliga studentaktiviteter, som allmänt anses vara en barometer för den bredare palestinska opinionen.

Förföljelsen av palestinska studenter är ett angrepp på palestinska framtider. Det är ett systematiskt försöka att underminera unga palestiniers förmåga att organisera tillsammans för en befriat framtid för sitt folk: En framtid fri från kolonisering, apartheid och ockupation.

Detta är inte isolerade fall, utan en direkt och kollektiv kränkning av palestinska studenters rätt till utbildning, som fastställt i artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och artikel 13 i Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den riktade repressionen mot studenter är bara en aspekt av Israels apartheidbrott mot Palestinas folk.

Vi fördömer Palestinska myndighetens medbrottslighet inte bara för att den har misslyckats att skydda och försvara palestinska utan även för att den har ägnat sig åt politisk repression mot studentrörelsen som del av dess ”säkerhetssamordning” med Israel.

Palestinska studenter i ockuperade Palestina ‘48, – palestinska studenter i Israel – utsätts för pågående, systematiska trakasserier och diskriminering, inklusive förbud mot studentgrupper och mot demonstrationer och protester.

Vidare så utsätts palestinska och pro-palestinska studentgrupper internationellt för förtalskampanjer, organisationsförbud och administrativ repression, åtgärder som officiellt och inofficiellt stöds av den israeliska regeringen och apartheidvänliga lobbyorganisationer. 

Denna förföljelse stöttas av flera miljarders dollar i stöd, militära utbyten och obegränsat politiskt stöd som ges Israel av imperialistiska stormakter som USA, Kanada, Storbritannien, EU och dess enskilda medlemsstater och Australien. Detta sammanfaller med polisens militarisering i imperialistiska länder och deras globala användning av militär och ekonomisk dominans mot världens folk. Israelisk förföljelse speglar den statliga repression mot folkrörelser och mot marginaliserade folk i dessa länder, i synnerhet urfolksrörelser och rörelser för svartas frigörelse.


Vi kan och får inte förbli tysta om förföljelsen av den palestinska studentrörelsen och av individuella palestinska studenter bakom israeliska galler. Vi står med palestinska studenter!

Lägg till din organisations namn till uppropet: http://bit.ly/palstudentsignon