Mohammed Tamimi, 15 år gammal och bror till före detta palestinska fången Ahed Tamimi, fängslades förra veckan av israeliska ockupationsstyrkor. I samband med gårdagens internationella dag för palestinska fångar skrev Ahed själv om fallet och uttryckte sig bland annat såhär:

”För ett år sedan hölls jag i ett israeliskt fängelse, förvägrades mina grundläggande rättigheter och fråntogs min barndom. Brottet som ledde till åtta månaders fångenskap var inte mitt, utan Israels fortsatta ockupation av Palestina.”

Sent i måndags eftermiddag, efter åtta dagar av palestinska fångars gemensamma hungerstrejk, nåddes en överenskommelse mellan fångrepresentanter och ockupationsmaktens fångmyndigheter. Överenskommelserna innebar å ena sidan ett stopp för hungerstrejkerna och å andra sidan uppfyllandet av en lång rad av krav, bland annat det över 20 år gamla kravet på offentliga telefoner för fångarna. Hungerstrejken har därmed inte bara uppnått sina direkta krav utan har även satt stopp för, åtminstone tillfälligt, för den israeliske ministern Gilad Erdans skarpa repressionskampanj mot palestinska fångar som inleddes tidigare i år. Efter denna seger, som tyder på de palestinska fångarnas vilja och förmåga att vara en central del av den palestinska befrielsekampen, fortsätter kampen för förbättrade villkor och frihet för alla palestinska fångar.

Frihet åt alla palestinska fångar!
Frihet åt hela Palestina!

Palestinska vänsterledaren och motståndsveteranen Leila Khaled träffar den kurdiska parlamentarikern och politiska ledaren Leyla Güven i hennes hem i Amed på 159:e dagen av Güvens hungerstrejk. Hungerstrejken, som redan har uppbackning världen över, förs för att bryta den kurdiske politiska fången och revolutionära ledaren Abdullah Öcalan.

Med sitt besök hos Leyla Güven, som även sker samtidigt som den storskaliga palestinska hungerstrejkskampanjen Andra slaget om värdighet, understryker Leila Khaled den internationella karaktären hos politiska fångars kamp. Dessa fångar konfronterar genom sina kamper imperialism, kolonialism och reaktionära regimer. Palestinska och kurdiska fångar är på frontlinjen i kampen mot orättvisor och repression, och detta möte mellan Khaled och Güven bygger vidare på en lång historia av solidaritet mellan politiska fångar, som 80-talets solidaritet mellan palestinska fångar och irländska hungerstrejkare.

Läs mer hos våra kamrater på Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, bland annat om brevet som Leila Khaled tidigare har skrivit och skickat till Leyla Güven.

För en månad sedan, den 15:e mars, skulle den palestinska befrielsekampsveteranen Rasmea Odeh tillsammans med poeten Dareen Tatour, båda tidigare politiska fångar, delta i ett arrangemang i Berlin med rubriken ”Palestinska kvinnor i befrielsekampen”. Både Odeh och Tatour, såväl som arrangörerna och lokalägarna, utsattes för intensiv förföljelse och repression från officiellt och privat håll, från tyska, US-amerikanska och israeliska institutioner och personer. Hatkampanjen resultaterade i att Rasmea Odeh förbjöds av tyska myndigheter att genomföra sitt deltagande i arrangemanget och att hennes visum drogs in med omedelbar verkan. En stor och internationell solidaritetsvåg reste sig som svar, bland annat under hashtaggarna #RasmeaSpeaks och #RasmeaSpricht (och även Facebook-sidan Rasmea spricht), och två veckor senare hölls ett stort arrangemang med hundratals besökare där Odehs tal framfördes, om än utan hennes fysiska närvaro.

Se gärna videon nedan för Rasmeas egna ord om sina erfarenheter, och läs vad våra kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network har skrivit om solidaritetskampanjen och det lyckade arrangemanget i bland annat den här artikeln.

För oss i Samidoun Göteborg är det lika självklart med motstånd mot sionistisk och imperialistisk ockupation, kolonialism och apartheid i Palestina som mot nazisters, antisemiters och andra reaktionärers organisering, agitation och mobilisering i Sverige. Därför uppmuntrar vi alla vänner av fred, frihet och solidaritet att ta sig till Kungälv den 1:a maj i år för att trotsa nazistsekten Nordiska motståndsrörelsen och deras försök att synas och höras ostört.

För att citera den fängslade palestinske nationella och revolutionära ledaren Ahmad Sa’adats hälsning från 2017:
”1 maj var och kommer förbli en dag för kamp och efterlevnad av de grundläggande principer som den revolutionära, demokratiska vänstern ämnar att uppnå. Värderingarna hos ett samhälle präglat av rättvisa, frihet och jämlikhet, som verkar för att befästa den internationella och mänskliga solidariteten för att tjäna folket, för mänsklighetens välfärd och värdighet. En av våra gemensamma uppgifter är att försvara alla flyktingars rättigheter och att försvara migranter och de utarmade klasserna, särskilt de som lever mitt i de imperialistiska länderna.”

För alla palestinska fångars frihet!
För seger mot fascismen!

Arabiske kommunisten och frihetskämpen Georges Abdallah, som har suttit i franskt fängelse i över 34 år, ansluter sig till Andra slaget om värdighet och inleder en tredagars hungerstrejk i solidaritet med de palestinska hungerstrejkande. Georges åtföljs av 20 av hans medfångar, varav 12 är baskiska politiska fångar. Tidigare har Georges Abdallah deltagit i palestinska fångars hungerstrejkkampanjer på avstånd 2014, 2016 och 2017, och palestinska fångar räknar i hög utsträckning att Georges till de egna leden.

Khaled Barakat, palestinsk skribent och samordnare för kampanjen Frihet åt Ahmad Sa’adats, Free Ahmad Sa’adat, kommenterar Georges Abdallahs och hans medfångars solidaritetsstrejk med att det är ett betydelsefullt tillskott till de palestinska fångarnas kamp. Inte bara innebär det ytterligare moraliskt stöd för de hungerstrejkande, men det påvisar också den palestinska befrielskampens internationella karaktär. Palestinska fångar välkomnar dessa aktioner inte bara som solidaritetshandlingar med deras kamp, utan uppmuntrar de som utför dessa handlingar att använda dem i sina egna kamper för rättvisa, värdighet och befrielse. Som exempel lyfter Khaled Barakat ett krav på sudanesiska politiska fångars frihet i samband med den sudanesiska regimens pågående sammanbrott.

Stöd de palestinska fångarnas kamp mot de israeliska fångmyndigheterna! Till exempel kan du sprida texterna från våra kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, organisera solidaritetsmöten och andra aktioner mellan 17:e och 24:e april, och självklart bojkotta Israel!

Israeliska repressionsstyrkor har under dagen trängt in i fängslade palestinska nationella ledares fängelseceller. Ahmad Sa’adat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), och Walid Daqqa, författare, PFLP-medlem och fängslad sedan 1986, blev båda utsatta för dessa repressiva åtgärder som straff för deras roller i de pågående hungerstrejkerna. Hungerstrejkerna, som kallas Andra slaget om värdighet, omfattar enligt rapporter runt 400 fångar och fler fångar väntas ansluta sig fram till den 17:e april, Internationella dagen för palestinska fångar.

Stöd de palestinska fångarnas kamp mot de israeliska fångmyndigheterna, en central del i kampen för hela Palestinas befrielse! Sprid information, protestera, och bojkotta Israel!

Våra kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fortsätter skriva om de pågående hungerstrejkerna, och meddelar att igår hade åtminstone 400 palestinska fångar anslutit sig till kampanjen som kallas Andra slaget om värdighet. De hungerstrejkande fångarna sitter i många olika och tillhör många olika palestinska faktioner och samhällsskikt. Som svar tvångsförflyttar fångmyndigheterna de hungerstrejkande fångarna i försök att störa och splittra kampens sammanhållning.

Bland fångarnas krav finns:

  • Tillgängliggörande av allmänna telefoner och avlägsnande av mobiltelefonstörare.
  • Slut på kollektiva bestraffningar som införts 2014 och skärpts nyligen.
  • Häv förbud av familjebesök för hundratals fångar och återgå till ett normalt familjebesöksschema på två besök per månad.
  • Slut på försummandet av vården i fängelsena, särskilt för skadade och sjuka fångar.
  • Slut på isoleringsstraff och isoleringsceller.
  • Förbättrade förhållande för och frigivning av barnfångar.
  • Förbättrade förhållanden vid fångförflyttningar.
  • Åtgärder mot kränkningar av kvinnliga fångars rättigheter.

Flera olika aktörer i åtminstone Afrika, Europa och Palestina har redan gått ut till stöd för hungerstrejkerna, och Fawzi Ismail, från Union of Palestinian Communities and Organizations in Europe, säger så här: ”Fångarnas sak är hela det palestinska folkets sak, och de representerar den fasta revolutionära kärnan som kämpar mot ockupation på frontlinjen, som försvarar det palestinska folkets rättigheter och strävanden och vår kamp för återvändo och befrielse.”

Stöd de hungerstrejkande fångarna i deras kamp mot fångmakten och ockupationen! Organisera aktioner och arrangemang av olika slag mellan 17:e och 24:e april, protestera för allmänheten och olika makthavare mot ockupationen och dess systematiska förtryck av palestinier, och anslut dig till rörelsen för bojkott av Israel!

Folkfronten för Palestinas befrielse, som har många medlemmar i israeliska fängelser, har publicerat ett uttalande om den nyligen inledda hungerstrejkkampanjen, ”Andra slaget om värdighet”. De skriver om kampanjens omfattning, både vad gäller olika palestinska politiska faktioners delaktighet i kampanjen och kampanjens vikt som del av den palestinska befrielsekampen.

De listar även namnen på några av deras kamrater och medlemmar som är bland organisatörerna för hungerstrejken, bland de första att själva inleda hungerstrejk och som regelbundet har gjort motstånd mot ockupationsmaktens säkerhetsstyrkor innanför fängelset: Wael Jaghoub, Kamil Abu Hanish, Hekmat Abdel-Jalil, Hisham Kaabi, Nidal Daghlis, Marcel Shtayyeh, Khaled Halabi, Mahmoud Abu Saba och Samer al-Qais.

De manar även till brett och omfattande stöd till de hungerstrejkande fångarna, och menar att fångarnas hungerstrejk är en kamp mot hela ockupationen av Palestina.

Läs och sprid vad våra kamrater i Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network skriver om den kollektiva hungerstrejk för rättvisa och värdighet som 120 palestinska fångar nyligen har inlett!

Hungerstrejken, ”det andra slaget om värdighet (karameh)”, inleds en dag innan de israeliska parlamentsvalen, där kandidater tävlar i reaktionär och antipalestinsk retorik och politik. De hungerstrejkande svarar med sitt agerande på en repressionskampanj, ledd av minister Gilad Erdan (som även bär ett ansvar för internationella angrepp på palestinier, palestinavänner och även delar av Samidoun), och på indragna rättigheter och friheter som fångarna vunnit genom långa och hårda kamper med fångmakten. Bland de ledande fångarna som har samordnat hungerstrejken återfinns Ahmad Sa’adat, fängslad palestinsk nationell ledare och generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse. Detta ledarskap utgörs därtill av representanter från en bredd av den palestinska motståndsrörelsen och det palestinska samhället.

Hungerstrejken planeras att eskaleras den 17:e april, i Palestina och internationellt uppmärksammad som palestinska fångdagen, och såväl fler av de runt 5500 palestinska fångarna som breda lager av den palestinska befrielserörelsen väntas ansluta sig genom hungerstrejker och andra aktioner.

Vi i Samidoun Göteborg stödjer de palestinska fångarna i deras motstånd och befrielsekamp som förs för såväl fångarnas som hela Palestinas befrielse. Anslut dig till deras kamp du med! Utför särskilda aktioner mellan 17:e och 24:e april, aktionsveckan för palestinska fångar, och engagera dig i den ekonomiska, kulturella, politiska och militära bojkotten av Israel: BDS!

Frihet för alla palestinska fångar!
Frihet för hela Palestina!